ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Grini
Gård nr. 57 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 06.06.2021


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Marker A - Markerstulen
Gammelt løpenr. (464, 465, 153b)a. Siden Norges matrikkel 1889: 139/2.

Trolig ryddet i gammelnorsk tid (1000-1350).

Opprinnelig seter under S. Grini, deretter husmannsplass. Også kalt Marker-stulen.

Denne Marker-gården ligger ca. 260 m.o.h.

Alle husmannsplassene under S. Grini, som lå langs den nåværende Høgliveien, ble i 1819 samlet under en ny
matrikkelgård, kalt ”Grini-Parcellerne”. I Norges matrikkel 1889 fikk disse eiendommene felles gårdsnummer 139.
Det føles naturlig å behandle disse husmansplassene under Grini, hvor de fra gammelt av hørte til.


Marker bnr. 2.
Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag 2004).


Adresse 2020: Høgliv. 263, 3719 Skien.

Tidlige brukere:

Thomas Marker
Br. i 1665 og 1670.

Michel Marker:
Mathis dpt. 23/10-1681 bg. 27/8-1682. ”Michel Markers søn Mathis 39 uger g.”

Ingeborg Marker f. ca. 1657 bg. 20/6-1733 i Skien. ”Gl. Ingeborg Marcher paa Bachen begr. Kl. 12 i fattiges Jord, gl. 76 aar.”

Ole Marker/ Trollsaas
Br. i 1734. Se Trollsåsen.

Arbeider, selveier
Ole Hansen Marker
fra Rongsjorden i Tinn dpt. 6/10-1771 i Atrå krk. d. 12/11-1819 på Marker, s.a. Hans Olsen og Gunhild Jonsdatter.
g. i Sauherad 3/10-1797 m. Ingeborg Torgrimsdatter fra Lunde øvre i Valebø, Holla dpt. 14/5-1775 d. 1/2-1861 på øvre Sem, d.a. Torgrim Olsen og Anna Halvorsdatter.
Forlovere: "
Anun Olsen Lunde og Gullik Torgrimsen."
1. Karen f. 18/9-1799 i Plassen under Brenne i Valebø bg. 6/4-1804. "Karen Olsd. Pladsen."
2. Hans Olsen f. 16/1-1801 i Plassen under Brenne i Valebø. Overtok Marker.
3. Torgrim f. 1/4-1804 i Milebånn under Lunde øvre i Valebø d. 3 mnd, 4 uker gammel i Milebånn.
4. Karen Olsdatter f. 28/4-1806 i Milebånn g. i Solum 13/10-1827 m. Gunder Jonsen Strømodden. Bodde på Klosterhaugene (Gjemsø) i Solum.
5. Anne Olsdatter f. 17/12-1808 i Milebånn d. 19/6-1885 i Brevik g. 16/5-1839 m. skreddersvend Nils Möller fra Sverige. Bodde en tid i Skien. Siden i Brevik.
6. Ingeborg f. 24/9-1812 i Killingkoven under Solberg i Valebø d. 7/5-1813.
7. Ingeborg Olsdatter f. 11/12-1814. Var hos sin søster Karen på Gjemsø i 1829. ”Pige Ingeborg  Olsdatter Marker, 27”, ble meldt utflyttet til Christiania i juni 1840.
    Gift der med skomaker Christian Oldrup. Se Familie 10 - Follestad 1845.
8. Peder Olsen f. 8/6-1817 i Marker. Se Sem(7) "Smedjordet".
Br. 1815.

Ole Hansen og familien kom til Gjerpen i 1815. Han kjøpte ½ skinn i Marker på våren 1815. Ole Hansen var født i Tinn.
Da de giftet seg i Sauherad var det nevnt i kirkeboka at Ole Hansen kom fra Bø i Telemark. Han kan ha vært i tjeneste
på en gård der, for det er på det rene at han var født i Tinn.
Fra 1797 bodde de på Valebø i Holla. Den første tiden etter at han giftet seg bodde de på plassen "Milebonn" under
Lunde øvre, senere kom de til ”Killingkoven” under Solberg i ytre Valebø. Se også Gamle Valebø.

Utflyttet fra Gjerpen den 16/5-1839:
”Anne Olsd. Marker gift med Skrædder Niels Møller, 31 aar.
Til Skien, senere til Brevig. Attest udstædt 16. Oct. 1839.”

Landskyld 1815 og 1829: ½ skinn.

21/10/1829     OLE HANSSEN MARKER      Bamble Skifteprot. nr. 16, s. 339b.
Markerstulen   Arvinger:                             
u/S.Grini      Enka Ingeborg Torgrimsdatter og barna:
               1. Hans Olssen  27 år, gift, bor på Markerstulen.
               2. Peder Olssen 12, heime hos mora.
               3. Karen Olsdtr. g.m. Gunder Johnssen.
               4. Anne Olsdtr. 19 år, tjener hos Gunder Johnssen på Klosterhougen.
               5. Ingeborg Olsdtr. 15 år, tjener hos Jørgen T. Marker.
               Enkas laugverge ble Jørgen T. Marker.
               Formynder: Niels Halvorssen Trolsås.
Brt: 123 - 0 - 2
Net:  84 - 4 - 4
Jordegods: 1/2 skind av gaarden søndre Grini, g.nr. 14, Markerstulen kallet, taksert for 100 spd.

Snekker, smed, selveier
Hans Olsen Marker
herfra f. 16/1-1801 d. 9/9-1847 i Pine Lake, Wisconsin.
g. i Skien krk. 13/11-1828 m. Anne Kirstine Mikkelsdatter fra Ø. Haugerød dpt. 29/5-1796, d.a. Mikkel Sigurdsen.
Forlovere: "Gunder Johnsen, Nils Halvorsen."
1. Ole Hansen f. 10/2-1829 i Marker g. i Rock River 7/10-1855 m. Susanne Marie Halvorsdatter f. ca. 1836. Bodde i Martell, Wisconsin. Han var med i borgerkrigen.
2. Anne Hansdatter f. 17/1-1832 i Marker g. i Ashippun, Wisconsin 29/1-1852 m. Aslak Monsen Hoppestad d. 14/8-1888. Gravlagt ved Ashippun Luth. kirke i Wisconsin.
4. Mikkel Hansen f. 7/3-1835 i Marker. Bodde i Martell, Wisconsin. Ugift i 1860.
5. Anders f. 17/12-1837 i Marker d. 8/9-1847 i Amerika.
Br. 1829.

Andre beboere her i 1835: Peder Olsen, tjenestedreng og bror av Hans f. ca. 1817, samt hans mor,
enka Ingeborg Torgrimsdatter f. 1775.

Denne familien emigrerte til N. Amerika våren 1847. Se Emigranter 1847.

Eiere av denne eiendommen fra 1847-1857: Solve Ingebretsen Grini og Erik Tollefsen fra Bø i Tel.

G.br., selveier
Erik Tollefsen
fra Forberg i Bø i Telemark f. ca. 1804.
g.m. enke Helge Hansdatter fra Bø i Telemark f. ca. 1806.
Br. 1847.

Erik kjøpte denne Marker-gården i 1847. Erik og Helge er registrert innflyttet fra Bø pr.gj. våren 1847.
Helge hadde fra et tidligere ekteskap 2 tvillingsønner; Greger og Jørgen som var 11 ½  i 1847.

Ei ugift jente, Aslaug Helgesdatter f. ca. 1829 i Bø i Telemark er registrert innflyttet til Marker i oktober 1848.

G.br., selveier
Ole Olsen Marker/Kittilsrød
(tvilling) fra Hegna i Nes, Sauherad f. 17/9-1832, s.a. husmann Ole Johnsen Hegna fra Bunkholt f. 1786 og Aaste Hegna.
g. i Sauherad 23/4-1856 m. Anlaug Stenersdatter fra Edingsås (Jonsås) i Sauherad f. 15/2-1832, d.a. Stener Olsen Edingsaas og Gunhild Olsdatter.
1. Ole f. 23/1-1857 i Marker d. 11/7-1857 i Marker.
2. Ole Olsen f. 7/11-1858 i Marker. Se Kikut under Rising. Skrev seg for Ole Olsen Kikut.
3. Gunhild Olsdatter Kittilsrød f. 21/2-1862 i Marker d. 15/8-1944 i Kittilsrød. Bodde hjemme i Kittilsrød. Jobbet som skredder. Ugift.

4. Stener Olsen f. 13/6-1868 i Marker. Se Kittilrød under Rising.

Br. 1857.

Marker(B) ble skilt ut herfra i 1857 da brødrene Ole og John Olssønner fra Hegna
kjøpte hovedbølet i 1857 og delte den mellom seg. Se John Olsen Marker i Marker(B).
Ole Olsen kjøpte i 1879 Kittilsrød under Rising og flyttet dit.

Etter deling av gården, fikk denne delen løpenr. (464, 465, 153b) a.

Fra Norges matrikkel 1889: 139/2. Landskyld 2 mark 04 øre.

G.br., selveier
Halvor Johnsen Marker
fra Marker(B) f. 1/9-1854 på Hegna i Nes, Sauherad d. 10/9-1918, s.a. John Olsen Marker.
g. 30/12-1879 m. Anne Sofie Mikkelsdatter fra Ø. Haugerød(1) f. 1/10-1857 d. 30/1-1921, d.a. Mikkel Eriksen.
1. Martin Johnsen Marker f. 3/6-1880. Emg. alene til Wasington den 20/3-1903 med skuta ”Montebello”. Var snekker.
2. Anne Johanne Marker f. 18/11-1881 i Marker d. 14/3-1974. Gravlagt ved Gjerpen som Anne Johanne Marker.
3. John Marker Venstøp f. 21/9-1886. John var byggmester. Bodde i Byfogd Pausg. 16 i Skien i 1918. Se også Venstøp(22).
4. Karen Marie Marker f. 27/3-1889 d. 28/2-1968. Gift i Oslo(?). Gravlagt i Gjerpen som Karen Marie Marker.
5. Olga Marker f. 18/7-1893 g.m. Isak Baugerød Marker. Overtok gården.
Br. før 1891.

En kvinne bodde her i 1891: ”Marte Marie Redis, ugift, sindsyk fra de første barneaar.
Forsørges av Gj. kommune, f. 1825 i  Skien.”

I 1891 var det bare to av markergårdene som var bebodd, nemlig 139/2 og 139/5.

G.br., arbeider, selveier
Isak Baugerød Marker fra Baugerød(2) f. 10/10-1891 på Kleven(11) d. 15/12-1972, s.a. Nils Isaksen Baugerød.
g.m. Olga Elise Marker herfra f. 18/7-1893 d. 6/5-1992.
1. Halvor I. Marker f. 1922. Overtok eiendommen.
2. Nils Ivar Marker f. 1932 g.m. Julie Høgli fra Høgli nedre. Bosatt i Gulsetkåsa 37 på Gulset.
Br. 1922.

Isak Marker bygde i sin tid et hus i ”Sandtaket” ved Åmot i Puttane (Høgliveien 30).
Huset ble senere kjøpt av Daniel Myrvang.

Isak Marker beskrev eiendommens grenser på 1950-tallet slik:
”Til Marker i øst og syd. Til Griniskogen i vest og nord.”

Halvor I. Marker f. 5/9-1922.
Br. 1966.

Halvor er ugift.

Sameie med 139/7 ”Marker” fra 1898 (skogteig).


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

 


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no