ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Rising
Gård nr. 58 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 04.05.2023


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


Kittilsrød
Gnr. 137 - bnr 7. Gammelt løpenr. 455. Gammel husmannsplass under S. Rising.

Etter navnet og dømme, ble plassen trolig ryddet av en Kittil. Trolig mellom 1650-1680.

Landskyld 1801: 2 skinn.

Fra Norges matrikkel 1886: 137/7.

Adresse i dag: Siljanvn. 404, 3719 Skien.
Kittilsrød ligger 230 m.o.h.

Husmannsplassene under S. Rising var:
Sætre m/Høgås, Tveten m/Tveitstua, Stulen, Holmen, Kittilsrød, Hobek, Puttekås, Puttedalen, Kikut og Løvås.

Disse små plassene ligger langs den nåværende Siljanveien og Gamle Kikutvei. De ble i 1819 samlet under en ny
matrikkel-gård, kalt ”Rising-Parcellerne”. Brukene ble i de fleste tilfeller solgt til småbrukere.
I Norges matrikkel 1886 fikk disse eiendommene felles gårdsnummer 137 (Risingparsellene).
Det føles naturlig å behandle disse husmansplassene under Rising, hvor de fra gammelt av hørte til.

Første kjente beboere:

I tjeneste hos sogneprest Ole F. Flor
Hans Tinddøling fra Tinn f. ca. 1654 bg. 26/2-1707. ”Hans Tinddøling, 53 aar gl.”
g. 27/12-1689 m. Maria Olsdatter f. ca.
1. Anne Hansdatter dpt. 1/6-1690.

2. Ragnhild dpt. 6/3-1692 bg. 22/1-1699. "
Hans Tinddølings datter Ragnil 8 aar g. i fattig jord."
3. Frans Hansen dpt. 20/1-1695.
Se nedenfor.
4. Thore Hansdatter dpt. 29/9-1697.

5. Ragnhild Hansdatter dpt. 26/11-1702 g.m. Nils Larsen. Se Familie 1 - Gulset 1762.
Br. ca. 1697.

F.f. Hans Tingdøllings datter Anne: Steen Berrberg, Peder Olssen i Skieen, Jørgen Steensen Berreberg, Margrete Tron Limis, Hans Bouerøs qvinde Inger, Signe tien. i Prestegaarden.
F.f. Hans Tinddølings datter Ragnil: Gunner Grinni, Claus Auessen tien paa Berreberg, Margrete Grinni, Guttorm Falkums qvinde Inger.
F.f. Hans Tinddølings søn Frans: Peder Olssen i Byen, Ole Rising, Anders Christensen Jyde, Dorthe Anders Nielssens, Wolmars Marie, Anne Michelsdatter.
F.f. Hans Kittilsrøs d. Thore: Torjer Skouen, Even Hendriksen, Anne Jørgen Masemesters, Lauritz Tvetens qnde Turi, Marthe Olsd. i Prestegaarden.
F.f.
Hans Tingdølings datter Ragnild: Oluf Sneltved, Søfren i Præstegaarden, Niels Kiærs qvinde Tore, Ingeborg Rolighed, Jens Kulebonds datter Malena.

Hans og Maria var tidligere tjenestefolk på Gjerpen prestegård. Ved vielsen skrev presten: "Hans Tingdøling og Maria Olsdt., mine Tienestefolch."
Hans Tinddøling var på Prestegården allerede i 1687, da han ble far til et dødfødt barn: Begravelse 24/7-1687: "
Hans Tingdølings og Helje Olsd. døfødde Sligfredbarn."

Hans Tinddøling var den 15/4-1694 fadder for Niels Rysagers søn Arne: Gulbrand Olssen i Giellen i Skieen, Niels Kier, Hans Tinddøling, Pernille Her Lodvigs, Karen Christensdatter hos Karen sal. Jacob Halvorssens.

Han var også fadder den
7/5-1699 for Johan Tollevssen fra Bamle en betlermand hans datter Lisbeth, som blev fød paa Skotland (under Hyni i Gjerpen), moderen heder Lisbeth. Faddere: Niels Buer, Hans Tinddøling, Niels Spillemands qnde paa Skotland, Rasmus Skotlands qnde Maria.

Hans Kittelrøs qvinde Maria” var fadder for Aslak Skomagers sønn Tormod på Kollabånn under Limi i 1705.

Arbeider, husmann
Frans Hansen
herfra dpt. 20/1-1695, s.a. Hans Tinddøling.
g. i Siljan 26/7-1716 m. Dorthe Arnesdatter.
Forlovere: "Jon Svendsen Austad og Jon Christensen Auen."
1. Kirsten Fransdatter dpt. 6/12-1716.

F.f. Frans Kittelrøs datter Kirsten: Halvor Poulssøn, Matis Grinitejn, Ingeborg Bratsberg, Maren Graflj.

Arbeider, husmann
Halvor Paulsen
trolig fra Tinn, s.a. Paul NN.
g. 29/12-1715 m. Anne Hansdatter herfra dpt. 1/6-1690, d.a. Hans Tinndøling.
Forlover: "Hans Grinieje."
1. Inger Halvorsdatter dpt. 23/5-1717.
2. Hans dpt. 21/1-1720 bg. 9/1-1724. ”Halvor Kittilsrøs søn Hans 4 aar.”
3. Ambor Halvorsdatter dpt. 20/6-1723.
4. Karen Halvorsdatter dpt. 10/3-1726.
5. Gunhild Halvorsdatter dpt. 17/7-1729.
6. Kirsten Halvorsdatter dpt. 25/3-1733.
Br. ca. 1715.

F.f. Halvor Poulssøns datter Inger fra Kittilsrø: Søren Grinj, Hans Grinjtejns Søn Micel, Lisbeth Usler, Rusine Fos, Mads Gram.
F.f. Halvor Kittilsrøs søn Hans: Ole Omot, Jon Steensaas, Isak Stægens qde., Kirsten Frogner.
F.f. Halvor Kittilsrøs datter Ambor: Isak Nilssøn i Scheen, Christen Grinj, Levor Melums qde., Tore Kittilsrø.
F.f. Halvor Kittelsrøs Karen: Lars Sem, Jan Sucen, Anders Svenskes qde., Ragnild Kittelsrø.
F.f. Halvor Kittilsrøs Gunnild: Ole Tveten, Abraham Rising, Helge Vagtenbergs qde, Anne Rising.
F.f. Halvor Kittilsrøs Kirsten: Lars Sem, Isak Kiær, Svend Graflis qde., Margrete Kittilsrø.

En barnedåp i Gjerpen, Ondsdagen d 21 Nov: 1708:
”Et uægte Barn Halvor fra S.Limj. Moderen Elen Halvorsdatter som tiente Poul Limj.
Faderen udlagt Halvor Poulssøn som tiente ibid; (samme sted) nu udskreven for Soldat.
Test (Faddere): Rasmus Grini, Christen Limj, Karen Soldebinders, Tore Svendsdatter.”

Arbeider, leilending
Ole Christensen
fra Gravli(1) dpt. 31/10-1697 d. etter 1751. (Ikke funnet bg. i Gj.), s.a. Christen Hansen Gravlie.
g. 15/11-1719 m. Siri Mortensdatter fra Kastet under Foss f. ca. 1673 bg. 28/5-1751. ”Ole Kittilsrøes kone 78 aar.”, d.a. Morten Pedersen Casted.
1. Christen Olsen dpt. 31/8-1721. Se nedenfor.
Br. ca. 1735.

F.f. Ole Graflis søn Christen: Per Olssøn. Anders Bindrop. Anders Persøns qde., Per Olssøns datter.

I forbindelse med salget av Gjerpen kirkegods til kanselliråd Herman Leopoldus i 1735 ble det holdt en rettslig be-
siktigelse over alle eiendommene.

Besiktigelse av Kittilsrød den 20 August 1735. (Avskrift Jan Christensen):

Paa KITTELSRØD under S. Riissing som beboes af Ole Christensen og haver fæstet pladsen.
1. gl Stuehuus med afskødt kaave, og Sval uden for Dørren udj Stuen er Skorsteen og 2de Vinduer, tæket med Kløvringer paa dend eene og spaan paa dend anden siide.
2. Tvende Ladder og Laave imellem tækt med hoen og Kløvringer, i god stand.
3. 1 fæehuus med Kløvringer tækt i god stand.
Kand saae omtrænt 1 1/2 tn (tønne) hafre, kand fødd 2de Kiør, giver aarlig afgiftt 6 m. Videre var saa ey her at beskrive.
 

Arbeider, leilending/ selveier
Christen Olsen Kittilrøe
herfra dpt. 31/8-1721 bg. 8/10-1769. ”Christen Kittilrøe 50 aar.”
g. 23/2-1748 m. Maren Rollevsdatter fra Siljan? f. ca. 1716 bg. 12/12-1780. ”Christen Kittilrøes enke 64 aar.”

1. Maren dpt. 31/3-1748 bg. 10/11-1748. ”Christen Olsens dtr.
Maren fra Riising Ejet 3/4 aar.”
2. Ole Christensen dpt. 2/12-1759. Se nedenfor.

Br. 1752.


F.f. Christen Olsens pb. Maren: Anders Jonsens kone, Anne Olsdatter, Ledvor Christensen, Ole Andersen.
F.f. Christen Kittilsrøes db. Ole: Jens Thorsens kone, Ingebor Olsdtr., Jens Thorsen, Turvil Mathisen, Tormoe Jonsen.

G.br., selveier
Ole Christensen herfra dpt. 2/12-1759.
Br. 1771.

Ole Christensen ble den første selveiende gårdbruker her i 1771.

Sigurd TorkildsenSkilbred(3) kjøpte Kittilsrød i 1779.

G.br., selveier
Sigurd Torkildsen
fra S. Sønstegård i Hovin i Tinn, Telemark dpt. 8/7-1752 d. 30/8-1836, s.a. Torkild Kjetilsen på S. Sønstegård (1716-1771) og Anne Thorsdatter fra Rue i Hovin (1725-1759).
g. i Gjerpen 14/6-1777 m. Marthe Torjersdatter fra Skilbred(3) dpt. 24/8-1755 d. 16/4-1817, d.a. Torjer Olsen Skilbred.
1. Anne Sigurdsdatter dpt. 21/9-1777 g.m. enkemann Mads Madsen. Se Familie 34  - Fossum 1835.
2. Karen Sigurdsdatter dpt. 20/6-1779 g.m. Amund Olsen Berberg. Se N. Berberg.
3. Kirsten Sigurdsdatter dpt. 3/2-1782 g.m. Christen Christiansen. Se Goberg(3) under Århus.
4. Ingeborg Sigurdsdatter dpt. 12/4-1784 g.m. Aslak Pedersen. Se Børønningen(A) under Bø.
5. Maria Sigurdsdatter dpt. 6/8-1786 g.m. Halvor Christiansen Fossum. Se M. Venstøp(B).
6. Inger Sigurdsdatter f. ca. 1788. (Kan ikke finnes dpt. i Gjerpen kirkebok. Konf. 16 år gml. i 1805.) g.m. Torkild Torstensen fra Skibred(1). Bodde en tid på Sørbø.
7. Torkild Sigurdsen dpt. 4/12-1791. Overtok gården.
8. Ole Sigurdsen dpt. 17/8-1794. Se nedenfor.
9. Nils Sigurdsen dpt. 14/4-1797. Se Skilbred(4).

F.f. Sigur Torchilsens pb. Anne fra Schielbred: Anders Schielbreds kone, Kirsten Torjersdtr., Johannes Hansen, Peder Nilsen.
F.f. Sigur Schielbreds pb.
Karen: Jens Berrebergs kone, Kirsten Torjersdtr., Tosten Schielbred, Ole Torjersen, Peder Halvorsen.
F.f. Sigur Kittilrøes pb. Kisten: Thor Andersens kone, Aslov Johannisdtr., Thor Andersen, Ellef Olsen.
F.f. Sigur Torchilsens pb. Ingebor fra Kittilsrøe: Ole Torjersens kone, Siri Herbrandsdatter, Torjer Schielbred, Ole Schielbred.
F.f. Sigur Torchilsens pb. Maria fra Kittilrøe: Ole Torjersens kone, Siri Herbrandsdatter, Torjer Skilbred, Ole Torjersen.
F.f. Sigur Kittilrøes db. Torkild u/Riising Søndre: Ole Hobæks k., Clarine Andersdtr., Ole Skilbred, Anders Skilbred, Ole Hanssøn.
F.f. Sigur Torkildssøn Kittilrøes db. Ole u/S.Rising: Jens Klevens k., Aagot Jansdtr., Ole Sæteret, Ole Hanssøn, Ole Hobæk.
F.f. Sigur Torkildssøns Nils fra Kittilsrøe u/S.Riising: Anders Skilbreds k., Anne Kittilsdtr., Ole og Anders Skilbred, Ole Jacobssøn.

Thorbjørn Nilsen leide Kittilsrød i 1801 og bodde her med sin familie en tid. Se Marker(B).

G.br., selveier

Ole Sigurdsen Kittilsrød
fra Skilbred(4) dpt. 17/8-1794 d. 1860/64, s.a. Sigurd Torkildsen.
g. 28/5-1817 m. Maria Torsteinsdatter fra Skilbred(1) dpt. 21/4-1793 d. 15/4-1864, d.a. Torstein Torkildsen.
Forlovere: "Torkild Torstensen Skilbred, Halvor Engebretsen Doxrød."
1. Christian Olsen f. 4/4-1817.
2. Simon Olsen (Simon Olsen Hogaas) f. 12/7-1818. Se Høgås v/ Sætre under Rising.
3. Ole Olsen f. 21/5-1820.
4. Anders Olsen f. 5/8-1822.
5. Anne Gurine Olsdatter f. 14/10-1824.
6. Marthe f. 17/6-1827 d. 27/5-1828 på Kittilsrød.
7. Nils f. 1/6-1829 på Kittilsrød d. 9/3-1830 på Kittilsrød.
8. Karen Kirstine Olsdatter f. 18/2-1831.
9. Marthe Maria Olsdatter f. 17/12-1832.
10. Nils Olsen f. 5/6-1835.
Eier 1829.

Ole og Maria var søskenbarn. Denne familien emigrerte til Amerika i mai 1847. Se Emigranter 1847.
Han kjøpte jord og ryddet gård i Ashippun, Dodge Co., Wisconsin. Trolig sammen med sin sønn Simon Olsen.

G.br., selveier
Torger Johnsen
fra Kikut under Rising f. 31/1-1827, s.a. John Tormodsen Kikut.
g. 7/12-1848 m. Maria Olsdatter fra Sørbø(3) f. 1/10-1828, d.a. Ole Evensen Sørbø.
1. John Torgersen f. 19/2-1849.
2. Inger Maria Torgersdatter f. 1/10-1850.
3. Karen f. 23/6-1852 d. 15/5-1853 på Kittilsrød.
4. Ole f. 6/4-1854 d. 9/10-1861 på Kittilsrød.
5. Karen Torgersdatter f. 9/12-1855.
6. Ingeborg f. 1/9-1857 d. 1/4-1859 på Kittilsrød.
7. Johan Torgersen f. 9/6-1860.
8. Ingeborg Olava Torgersdatter f. 7/10-1862.
Eier 1847.

Denne familien emg. til Am. i mars 1864. Sannsynligvis kom de også til området
rundt Ashippun, Dodge county, Wisconsin.

Sakfører E. J. Cappelen på Borgestad eide Kittilsrød fra 1868-1871.

G.br., selveier
Ingebret Nilsen
fra S. Bakken på Uthauen.
Eier 1871. Se Skilbred(4).

Ingebret Nilsen (Bakken/ Venstøp/ Skilbred) var i ungdomstiden gårdsgutt på Borgestad gård og ble godt kjent med folka der. Han fikk kjøpt Kittilsrød av Cappelen på Borgestad gård i 1871. Ingebret bodde her med sin familie fra 1871 til 1879.


G.br., selveier

Ole Olsen Kittilsrød
(tvilling) fra Hegna i Nes, Sauherad f. 17/9-1832 d. 12/1-1921, s.a. husmann Ole Johnsen Hegna fra Bunkholt f. 1786 og Aaste Hegna.
g. i Sauherad 23/4-1856 m. Anlaug Stenersdatter Flaatin fra Edingsås (Jonsås) i Sauherad f. 15/2-1832 d. 21/11-1908, d.a. Stener Olsen Edingsaas og Gunhild Olsdatter.
1. Ole f. 23/1-1857 i Marker d. 11/7-1857 i Marker.
2. Ole Olsen f. 7/11-1858 i Marker. Se Kikut und. Rising.
3. Gunhild Olsdatter Kittilsrød f. 21/2-1862 i Marker d. 15/8-1944 i Kittilsrød. Bodde hjemme i Kittilsrød. Jobbet som skredder. Ugift.
4. Stener Olsen f. 13/6-1868 i Marker. Se nedenfor.
Eier 1879.

Ole Olsen og broren John Olsen kom hit i forbindelse med bygging av veien til Siljan på 1850-tallet.
De var gift med hver sin søster. De kjøpte Marker og delte den mellom seg.
I 1879 ville Ole kjøpe seg en annen gård og valget stod mellom søndre Røsaker, som også var tilsalgs
og Kittilsrød. Det ble til at han kjøpte Kittilsrød. Alle barna her ble født i Marker.

Andreas Olsen er f. i Skien 1882 og i folketellingen 1891 oppført som sønn her, han er vel trolig heller
fostersønn. I 1900 hadde de ei tjenestejente her fra Sauherad som het Anne Simonsdatter f. ca. 1871.

G.br., selveier
Stener Olsen Kittilsrød
herfra f. 13/6-1868 i Marker(A) d. 8/2-1965.
g. i Siljan krk. 6/12-1903 m. Karen Sofie Rollefsen fra Siljan f. 18/2-1868 på Holte d. 8/7-1939, d.a. kirkesanger og lærer Nils Rollefsen. Se Hobek.
Forlovere: "G.br. Petter Solvesen Øverbø, g.br. Anders Kristian Rollefsen Hobæk."
1. Anlaug Kittilsrød f. 30/8-1904. Bodde på gården. Ugift.
2. Nils Olav Kittilsrød f. 11/6-1907. Bodde på gården.
Ugift.
Br. 1907.

Karen Sofie var i tjeneste på
Øverbø i Siljan før hun giftet seg.

G.br., selveiere

Nils Olav Kittilsrød
herfra f. 11/6-1907 d. 7/2-1998.
og søstra

Anlaug Kittilsrød
herfra f. 30/8-1904 d. 31/5-2005.
Br. 1954.

Søskenparet Nils og Anlaug Kittilsrød var begge ugifte og bodde på gården. Nils overtok gården i 1954.
I 1998 flyttet Anlaug til leilighet ved Gjerpen alders og sykehjem.

Nedlagt som gårdsbruk i Nils Kittilsrøds tid.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.


(C) Gard Strøm.