| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Sneltvedt
Gård nr. 115 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 27.04.2014


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Sneltvedt søndre C
Utskilt fra S. Sneltvedt i ca. 1710.

Landskyld i 1801: 2 huder.

G.br., leilending
Ole Isaksen Sneltvedt
fra S. Sneltvedt(B) dpt. 1/10-1682 død ca. 1717, s.a. Isak Engebretsen Sneltvedt.
g. 19/8-1708 m. Maren Amundsdatter fra Eriksrød dpt. 15/3-1685 bg. 2/8-1753. ”Helje Sneltvets enke 71 aar.”, d.a. Amund Pedersen Eriksrød.
1. Peder Olsen (Per Sneltved) dpt. 5/5-1709. Se nedenfor.
2. Barbara dpt. 4/12-1712 bg. 14/8-1715. ”Ole Isakssøns datter Barbara fra Sneltved. 3 aar gl.”
3. Karen dpt. 10/3-1715 bg. 20/3-1715. ”Ole Isakssøns datter Karen fra Sr. Sneltved, 13 dager gl.”
Br. 1710.

F.f. Ole Isaksøns søn Peder fra Sneltved: Isak Sneltved, Anders Olssøn i Scheen, Nils Janssøn, Ole Sneltveds qvinde, Mathis Løbergs qvinde, Amun Erikrøds datter Ingeborg.
F.f. Ole Isakssøns datter Barbara fra Sneltved: Isak Sneltved, Peder Eriksrø, Hans i Præstegaarden, Ole Sneltveds qde. Karen, Karen Amundsdatter.
F.f. Ole Isakssøns datter Karen fra Sneltved: Isak Sneltved, Henning Sneltved, Jacob Isakssøns qde fra Kleven, Karen Eresrø.

Enka Maren Amundsdatter ble g2g med Hans Jansen. Se nedenfor.

Arbeider, innerst
Peder Olsen (Per Sneltved) herfra dpt. 5/5-1709.
g1g 1723 m. NN
g2g 16/9-1736 m. Maren Thomasdatter fra Løberg(5) "Stensrød" dpt. 24/11-1715.
Forlovere: "Jacob og Isak Løberg."
1. Anne Pedersdatter dpt. 23/1-1724 g.m. Christopher Andersen Aasterøe. Se Åsterød.
2. Inger Pedersdatter dpt. 5/1-1727.
3. Jon Pedersen dpt. 23/4-1730.
4. Ingeborg Pedersdatter dpt. 25/1-1733.

F.f.
Per Sneltveds datter Anne: Haagen Guldsmed, Jesper Høst, Peder Flods Kieriste, Marta Cornelidatter.
F.f.
Per Sneltveds Inger: Erik Goupeaasen, Isak Sørbø, Lars Bourøs qde., Anne i Scheen.
F.f.
Per Sneltvets Jon: Erik Goupaasen, Ole Sneltvet, Hans Bergs qde., Alhed Olsdatter fra Kleven.
F.f. Per Sneltveds Ingeborg: Erik Aasen, Ole Sneltved, Hans Bergs qde., Ingeborg Olsdatter.

Enka Maren Thomasdatter ble g2g m. enkemann Peder Tollefsen. Se M. Bø(B).

G.br., leilending
Hans Jansen
f. ca. 1683 bg. 11/3-1724. ”Hans Janssøn fra Sr. Sneltved, 41 aar.”
g. 7/11-1717 m. enke Maren Amundsdatter fra Eriksrød dpt. 15/3-1685 bg. 2/8-1753. ”Helje Sneltvets enke 71 aar.”
1. Ole Hansen dpt. 10/4-1718.
2. Anne Hansdatter dpt. 4/4-1723.
Br. ca. 1717.

F.f. Hans Janssøns søn Ole fra Sr. Sneltved: Claus Smed, Ove Smed, Tolf Smed, Præstens Hustru, Giertrud Andersdatter.
F.f.
Hans Sneltveds datter Anne: Isac Sneltved, Hans Steensaas, Karen Torgersdatter i Scheen, Ingeborg Nilsdatter.

Enka Maren Amundsdatter ble g3g med Helge Halvorsen. Se nedenfor.

G.br., leilending

Helge Halvorsen Sneltvedt
fra Bekkevold dpt. 3/5-1702 bg. 24/3-1752. ”Helje Sneltvet 51 aar.”, s.a. Halvor Gundersen Bechevold.
g. 21/10-1727 m. enke Maren Amundsdatter fra Eriksrød dpt. 15/3-1685 bg. 2/8-1753. ”Helje Sneltvets enke 71 aar.”, d.a. Amund Pedersen Eriksrød.
1. Hans Helgesen dpt. 15/8-1728. Se nedenfor.
Br. 1728.

F.f. Helge Sneltveds Hans: Lars Fløtterø, Lars Becheval, P. Sneltved, Lars Becheval, Nils Bechevals qde, Maren Becheval.

Maren Amundsdatter overlevde 3 ektemenn. Helge var i 1745 forlover ved vielsen til
Ole Pedersen og Kirsten Rasmusdatter som bosatte seg på en plass på N. Falkum.

G.br., leilending
Hans Helgesen Sneltvedt
herfra dpt. 15/8-1728 bg. 1/6-1759. ”Hans Sneltvet 32 aar.”
g. 2/11-1752 m. Marthe Isaksdatter fra S. Løberg(B) dpt. 2/7-1727 bg. 21/1-1783. ”Jens Sneltvets kone 58 aar.”, d.a. Isak Jonsen Løberg.
1. Maren Hansdatter (Mari) dpt. 7/10-1753 g.m. Jon Hansen Buer. Se Meen(28) ”Buer”.
2. Gunhild Hansdatter dpt. 29/2-1756 g.m. Peder Johannesen. Se Ødesneltvedt.
3. Aaste Hansdatter dpt. 25/3-1759 g.m. Arne Johannesen. Se Familie 2 - Falkum 1782.
Br. 1752.

F.f. Hans Sneltvets pb. Maren: Abraham Løbergs kone, Anne Isaksdatter, Nils Glende, Ole Omuth, Ammun Isaksen.
F.f. Hans Sneltvets pb. Gunnil: Abraham Løbergs kone, Anne Lisbeth Larsdtr., Isak Sneltvet, Ole Omuth, Ammun Isaksen.
F.f. Hans Sneltvets pb. Aaste: Nils Glendes kone, Anne Isaksdatter, Isak Sneltvet, Halvor Houen, Jon Isaksen.
 

23/9-1760      HANS HELGESSEN SNELTVET         Bamble skifteprot. nr. 6a, side 168b.
S.Sneltvet     Arvinger: Enka Marthe Isaksdatter og barna:
                               1. Maren Hansdtr.   7 år
                               2. Gunhild Hansdtr. 5 ”
                               3. Aaste Hansdtr.   2 ”
Mora verge under tilsyn av sin far Isak Jonsen Løberg.
Brt: 86 - 1 - 19.
Net: 34 - 3 - 17.

Enka Marthe Isaksdatter ble g2g med Jens Gudmundsen. Se nedenfor.

G.br., leilending
Jens Gudmundsen Sneltvedt/Eegaasen
fra Mo dpt. juli 1734, s.a. Gudmund Jensen Moe.
g1g 31/10-1760 m. enke Marthe Isaksdatter fra S. Løberg(B) dpt. 2/7-1727 bg. 21/1-1783. ”Jens Sneltvets kone 58 aar.”, d.a. Isak Jonsen Løberg.
g2g 4/12-1783 m. enke Kirsten Pedersdatter fra Saga i Eidanger dpt. 16/6-1745, d.a. Peder Nilsen Saga fra Vrangsund.
1. Hans dpt. 1/11-1761 bg. 24/5-1768. ”Jens Sneltvets s. Hans 7 1/2 aar.”
2. Isak dpt. 5/8-1764 bg. 14/10-1764. ”Jens Sneltvets s. Isak 11 uger.”
3. Karen Jensdatter dpt. 17/11-1765.
4. Inger Jensdatter dpt. 17/12-1769 g1g m. Gunder Johannesen. Se Ødesnelvedt.
5. Gudmund Jensen dpt. 28/1-1776.
Barn i 2. ekteskap:
6. Ole dpt. 16/1-1785 bg. 27/1-1788. ”Jens Eegaasens s. Ole 3 aar.”
7. Gudmund Jensen dpt. 4/2-1787.
8. Jens bg. 8/6-1788. ”Jens Sneltvets s. Jens 3 uger.”
Br. 1760.

F.f. Jens Sneltvets db. Hans: Nils Glendes kone, Anne Clausdatter, Anun Løberg, Halvor Houen, Jon Isaksen.
F.f. Jens Sneltvets db. Isak: Anun Løbergs kone, Anne Isaksdtr., Abraham Løberg, Jon og Gunder Isaksønner.
F.f. Jens Sneltvets pb. Karen: Christen Holms kone, Anne Isaksdtr., Jon og Gunder Isaksønner.
F.f. Jens Sneltvets pb. Inger: Annun Løbergs kone, Ingebor Christensdtr., Jon Løberg, Engebret Sneltvet.
F.f. Jens Sneltvets db. Gudmund: Amun Løbergs kone, Maren Hansdtr., Engebret Sneltvet, Arne Johannisen, Isak Christensen.
F.f. Jens Eegaasens db. Ole: Peder øde Sneltvets kone, Inger Christensdtr., Arne Johannesen, Jon Buer, Michel Christensen.
F.f. Jens Eegaasens db. Gudmun: Isak Holms kone, Karen Jensdtr., Sondre Grunderøe, Lars Knudsen, Christen Olsen.
 

8/3-1783       MARTHE I. SNELTVET      Bamble Skifteprot. nr. 10b, side 505.
Sneltvet       Arvinger:                            
               Enkem. Jens Gunderssen (Gudmundssen!) og Marthes barn etter to ekteskap:
               1.ekteskap med Hans Helgessen:
                  a. Mari Hansdtr. g.m. Jon Hanssen Buer u/Meen.
                  b. Gunhild Hansdtr. g.m. Peder Johannessen Sneltvet.
                  c. Aaste Hansdtr. g.m. Arne Johannessen som bor på plassen Falkumhagen u/Falkum.
               2.ekteskap med Jens Gunderssen (Skal være Gudmundssen):
                  d. Gundmund Jenssen 7 år.
                  e. Kari Jensdtr.   17 ”
                  f. Inger Jensdtr.  13 ”
               Faren selv verge for sine barn.
Brt: 122 - 3 - 22
Net:  23 - 2 - 18.

Da Jens Gudmundsen ble enkemann giftet han seg igjen med enka Kirsten Pedersdatter på Eikåsen, og flyttet dit.

G.br., leilending

Knud Guttormsen
fra Bø(4) "Lifjeld" i Luksefjell dpt. 26/12-1752, s.a. Guttorm Knudsen.
g. 23/4-1783 m. Karen Olsdatter fra Hoppestad nedre(B) dpt. 22/11-1752, d.a. Ole Christensen Hoppestad.
1. Guttorm Knudsen dpt. 8/4-1784. Bodde her i 1804 (fadder).
2. Nils dpt. 15/1-1786 bg. 25/6-1786. ”Knud Sneltvets s. Nils 5 mnd.”
3. Christen Knudsen dpt. 14/12-1788. Se nedenfor.
Br. 1784.

F.f. Knud Guttormsen Sneltvets db. Guttorm: Jens Sneltvets kone, Anne Eriksdatter, Knud Olsen, Christen Hoppestad, Ole Nilsen Sørbøe.
F.f. Knud Guttormsens db. Nils fra S.Sneltvet: Abraham Sneltvets kone, Anne Eriksdtr., Isak Sneltvet, Steen Sneltvet, Ole Sørbøe.
F.f. Knud Sneltvets db. Christen: Abraham Sneltvets kone, Dorthe Ougensdtr., Steen Sneltvet, Christen Hoppestad, Ole Sørbøe.

I 1782 bodde Knud og Karen på Slettene under Mo. De bodde en stund ved Fossum før de kom hit i 1784.

Knud Guttormsen var 1. gang nevnt som fadder i kirkeboken i 1770. Da for Jens Thomesen Moeies barn. Deretter i 1776 for
Ole Olsen Henningsdalens barn. I 1777 for Herman Knudsens barn på Moeiet. I 1779 for Aslak Isaksens barn på Hoppestad
og Knud Olsens barn på Hytten (Fossum jernverk). I 1785 for Steen Sneltvedts datter Tone. I 1790 for Thomas Jensens datter
på Lundsåsen. 

19/3-1805      KNUT GUTHORMSSEN     Bamble Skifteprot. nr. 14, s. 244a.
Sneltvet       Arvinger:                            
               Enka Kari Olsdatter og barna:
               1. Guthorm Knutssen  21 år.
               2. Christen Knutssen 17 "
               Formynder for barna ble Abraham Sneltvet.
               Enkas verge ble broren Christen Olssen Hoppestad.
Brt:   161 - 1 - 20
Gjeld: 396 - 1 - 11 (Insolvent).

G.br., leilending
Christen Knudsen Sneltvedt
herfra dpt. 14/12-1788 d. 26/5-1865 på Sneltvedt.
g. 29/8-1811 m. Abigael Svendsdatter fra M. Løberg(A) dpt. 15/6-1784 d. 8/3-1856 på Sneltvedt, d.a. Svend Jørgensen.
1. Berthe Maria Christensdatter f. 9/12-1811 g.m. Torger Olsen. Se nedenfor.
Br. ca. 1810.

F.f. Christen Knudssøns pigebarn Birthe Maria fra S. Sneltved: Guttorm Knudssøns k., Gunnil Svendsdtr., Jon Svendssøn, Johannes Olessøn, Nils Abrahamssøn.

Enka Karen Olsdatter (73) bodde her i 1825. Tjenestedreng samme år: Halvor Haraldsen(49).

Inderst (i 1845)
Torger Olsen Sneltvedt
fra Setret under Rising f. 1/6-1810 d. 17/11-1862, s.a. Ole Torgersen Sætret.
g. 3/9-1835 m. Berthe Marie Christensdatter herfra f. 9/12-1811 d. 8/6-1885 på Frogner, d.a. Christen Knudsen Sneltvedt.
Forlovere: Ole Evensen Sørbøe, Fredrik Larsen Sneltvedt.
1. John Torgersen f. 9/3-1838. Se nedenfor.
2. Christian Torgersen f. 29/8-1839.
3. Anne Karine f. 21/8-1846.
4. Olava Torgersdatter f. 28/12-1848. Bodde på gården i 1865.

Tjenestefolk her i 1845: Anders Olsen (24) og Ingeborg Olsdatter (37). 

14/6-1864      TORGEIR OLSSEN SNELTVEDT eller SÆTRE    Bamble Skifteprot. nr. *)
Sætre          - død 17.11.1862 -                   
               Arvinger: Enka Birthe Maria Christensdatter og barna:
               Hun hadde sittet i uskiftet bo, men nå ville hun skifte
               med barna og oppgi sin del mot å få follaug (føderåd) på livstid.
               1. Jon Torgeirssen           26 år.
               2. Christian Torgeirssen 24 1/2 ”
               3. Olava Torgeirsdtr.        15 ”
                  Formynder: Ole Olssen Sætre.
Brt: 656 - 34
Net: 607 -  0.
Jordegods: Boets del av gd. Sætre, matr.nr.63, nytt nr.147, l.nr.450 av
skyld 3 ort 5 sk. takst 580 spd. - føderåd 280 spd.
*) A: ? B: BS 107 s.209-320. C: BS 125 s.391.

G.br., leilending
John Torgersen Sneltvedt
f. 9/3-1838.
Br. 1863. Se Frogner(8).

Tjenestedreng her i 1865: Ole Petter Hansen(17).

John var den siste av forpakterne her for Løvenskiold. John Torgersen kjøpte i 1877
gården Frogner(8) og flyttet dit med sin familie.

Anders Olsen Sneltvedt kjøpte løpenr. 399 og 400 av Løvenskiold i 1873 og delte
eiendommen opp i 2 nye gårder.

Se Sneltvedt(3) og Sneltvedt(4).

(C) Gard Strøm.