| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Hoppestad
Gård nr. 12 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert: 21.04.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Hoppestad øvre A
Gammelt løpenr. 92a som var ½ parten av Hoppestad øvre. Det senere br. nr. 8.

Det gamle hovedbølet av Hoppestad øvre i ca. 1680.

Skjøte fra Frands Frandsen Cudrio til Ulrik Frederik von Cappelen på 7 tønder havre med mere, for 400 daler.
Datert 25/7-1712 og tinglyst 1. april 1749.

G.br., leilending
Erik Madsen Hoppestad f. ca. 1698 bg. 13/5-1764. ”Erik Madsen f. BøeRønning 66 aar.”
g1g 24/1-1719 m. Karen Halvorsdatter f. ca. 1686 bg. 7/6-1750. ”Erik Madsens kone 64 aar.”
g2g 29/12-1750 m. Johanne Jonsdatter f. ca. 1713 bg. 5/12-1756. ”Erik Madsens k. fra BøeRønningen 43 aar.”
g3g 4/1-1758 m. Helje Eliasdatter
1. Martha Eriksdatter dpt. 22/10-1719  g. 2/6-1764 enkemann Helje Nirisen. Se Børønningen(B).
2. Hans dpt. 13/9-1722  bg. 2/2-1723. ”Erik Hoppstads barn Hans 20 uger.”
3. Mads Eriksen dpt. 29/10-1724. Se N. Bø(C).
4. Sidsel Eriksdatter dpt. 6/4-1727.
5. Hans dpt. 6/1-1730 bg. 30/12-1732. ”Erik Hoppestads Hans, 3 aar.”
6. Maren Eriksdatter f. aug. 1736.
7. Halvor Eriksen dpt. 27/4-1738.
8. Anders Eriksen dpt. 19/5-1743.
9. Hans bg. 25/5-1743. ”Erik Hoppestads Hans  8 dage gl.”
Br. 1718.

F.f. Erik Madssøns datter Marta fra Hoppestad: Aslak Kiise, Tolf Tofte, Halvor Aas, Aslak Mognssøns qde Anne i Scheen, Birte Jacobsdatter ibid.
F.f. Erik Hoppestads søn Hans: Aslak Kiise, Halvor Kiise, Aslak Mognssøns qde., Ole Nirissøns datter.
F.f. Erik Hoppestads søn Mads: Aslak Kiise og søn, Isak Tægen, Hartvig snedks qde. og søster Maria.
F.f. Erik Hoppestads Sitsel: Aslak Kise, Ole Bøeje, Mogns Hoppestads qde., Karen Hoppestad.
F.f. Erik Hoppestads Hans: Jens Hoppestad, Nils Holm, Ole Franssøn, Henning Jønnevals qde., Inger Holm.
F.f. Erik Hoppestads Maren: Per Stenssøn, Tolf Hoppestad, Anders Melum, Mogns Hoppestads qde. Maren, Anne Venstøb.
F.f. Erik Hoppestads Halvor: Erik Bø, Anders Hanssøn, Per Steensøns qvd. fra øen, Kirsten ------.
F.f. Erik Hoppestads hiemdøbte Anders: Anne Limj, Per Stenssøns qde., Erik's søster.

Alle barna er født i første ekteskap og dermed født på Hoppestad. Erik flyttet til Børønningen u. N. Bø i ca. 1745.
Det er usikkert hvor Erik kom fra. Signe Christensdatter, ”et gammelt legdslem”, bodde hos dem på Børønningen i 1762.

G.br., leilending
Nils Lucassen fra Sætret i Luksefjell f. ca. 1697 bg. 22/2-1753. ”Nils Hoppestad 56 aar.”, s.a. Lukas Engebretsen.
g1g 3/10-1717 m. Kirsten Jensdatter f. ca. 1682 bg. 25/1-1727. ”Nils Luxefields qde Kirsten 44 aar.”
Forlover: "Lucas Luxefield."
g2g 28/9-1727 m. Karen Jensdatter fra Hoppestad øvre(B) dpt. 16/12-1708 bg. 27/10-1782. ”Nils Hoppestads enke 73 aar.”, d.a. Jens Eriksen Hoppestad.
1. Inger Nilsdatter dpt. 16/1-1718 g1g m. enkemann Christopher Rasmussen. Se N. Venstøp(B). Inger g2g m. enkemann Christen Mikkelsen Holm. Se N. Holm.
Barn i 2. ekteskap:
2. Christen dpt. 2/7-1728  bg. 27/8-1729. ”Nils Luxefields Christen 1 aar 9 uger.”
3. Kirsten Nilsdatter dpt. 21/5-1730  g. 12/10-1752 Ole Aslaksen Kise. Se S. Kise.
4. Christen Nilsen dpt. 15/6-1732 . Se nedenfor.
5. Jens Nilsen dpt. sommeren 1734.
6. Margrete dpt. 9/9-1736  bg. 30/9-1737. ”Nils Hoppestads Margrete, 1 aar.”
7. Margrete Nilsdatter dpt. 12/10-1738
g.m. Christen Engebretsen. Se Vestermo u. Mo.
8. Ragnild Nilsdatter dpt. 24/12-1741.
9. Ole Nilsen dpt. 1/11-1743 . Se S. Ås(B).
10. Karen Nilsdatter dpt. 4/9-1746.
11. Erik Nilsen dpt. 5/9-1751.
 -    bg. 9/9-1753 ”Nils Hoppestads søn.”
Br. 1739.

F.f. Nils Luxefields datter Inger: Halvor Otterholt, Ole Lucassøn, Gunder Fieldet, Kirsten Fieldet, Inger Lucasdatter.

F.f. Nils Luxefields Christen: Jens Hoppestad, Eric Otterholt, Ole Mo, Hennig Jønvals qde, Dorte Straale.
F.f. Nils Luxefields Kirsten: Eric Otterholt, Anders og Ingebret Luxefield, Henning Jønnevals qde, Maren Hoppestad.
F.f. Nils Fieldets Christen: Henning Jønneval, Guner og Micel Fieldet, Anders Fieldets qde., Birte Fieldet.
F.f. Nils Fields Jens: Eric Oterholt, Gulbrand og Ingebret Fieldet, Christen Hoppestads qde., Birte Fieldet.
F.f. Nils Hoppestads Margrete: Ole Lucassøn, Ingebret Fieldet, Christen Hoppestad og qde. Anne Hoppestad.
F.f. Nils Hoppestads Margrete: Christen Hoppestad, Ingebret Fieldet, Isak Hoppestads qde., Maren Hoppestad.
F.f. Nils Hoppestads Ragnild: (Mer er ikke skrevet.)
F.f. Nils Hoppestads Ole: Eric Otterholt, Christen Hoppestad, Hans Fosses qde., Karen Jensdatter.
F.f. Nils Hoppestads barn Karen: Guttorm Hoppestads kone, Inger Halvorsdatter, Christen Hoppestad, Claus Hoppestad, Peder Gundersen.
F.f. Nils Hoppestads db. Erik: Nils Bøes kone, Margrethe Eriksdatter, Isak Hoppestad, Christen Jensen, Christen Andersen.

Nils Lucassen bodde tidligere på Bø(4) i Luksefjell.
 

Kilde: Bamble tingbok nr 12 den 4 april 1740.
Jan Elkiers festebrev paa 1 Hud 9 skind i øvre Hoppestad, med forbeholdenhed af Steigen Husmannsplads til Niels Lucassen og hustru, dat 18 juli 1739.

Kilde: Bamble tingbok nr 12. 14 april 1741.
Kans. Løvenskiold ved sin fullmektig M. Knoph lovlig innstevnet Engelbret Rosvald, Nils Hoppestad, Halvor Moe og Harald Berberg, formedelst de har skudt ”Elsdyr” på hans eiendommer uden tillatelse imot forordningen, derfor at lide dom.


G.br., leilending
Christen Nilsen Hoppestad herfra dpt. 15/6-1732 bg. 15/4-1809. ”Christen Nilssøn f. øvre Hoppestad 76 5/6 aar.”
g1g trol. i Gj. 7/10-1759 m. Margrethe Engebretsdatter f. 1729 bg. 15/4-1764. ”Christen Nilsen Hoppestads k. 35 aar.”
g2g 7/10-1769 m. Kirsten Anundsdatter fra Vosserødklev dpt. 15/11-1744 d. etter nov. 1825, d.a. Anund Tollefsen
1. Ingebor Christensdatter dpt. 25/1-1761 g.m. Jens Rasmussen Furuvald. Se Furuvald.
2. Nils dpt. 7/8-1763  bg. 15/4-1764. ”Christen Hoppestads s. Nils 3/4 aar.” Nils og moren ble gravlagt samtidig.
Barn i 2. ekteskap:
3. Nils Christensen dpt. 4/2-1770. Se nedenfor.
4. Anund dpt. 2/2-1772  bg. 9/10-1785. ”Christen Hoppestads s. Anun 14 aar.”
5. Margrethe Christensdatter dpt. 2/10-1774 g. 20/10-1803 Halvor Hansen Kise. Se N. Kise.
6. Karen dpt. 4/1-1778  bg. 9/7-1779. ”Christen Hoppestads d. Karen 1 1/2 aar.”
7. Jens Christensen dpt. 25/2-1781
8. Karen dpt. 1/1-1784  bg. 30/10-1785. ”Christen Hoppestads d. Karen 2 aar.”
9. Magnild Christensdatter dpt. 2/7-1786 g1g m. Christopher Hansen Rød. Se Rød under Kise.
Br. 1762.

F.f. Nils Hoppestads (Skal være: Christen Nilsen Hoppestads) pb. Ingebor: Nils Engebretsens kone, Margrethe Knudsdtr., Ole Kiise, Hans Bøe, Nils Engebretsen.

F.f. Christian (Skal være: ”Christen”) Hoppestads db. Nils: Christian Hoppestads kone, Margrethe Olsdtr., Gulbrand Lucæsen, Christopher Isaksen, Ole Nilsen.
F.f. Christen Hoppestads db. Nils: Ole Aases kone, Marichen Clausdatter, Ole Aas, Ole Kiise, Christen Olsen.
F.f. Christen Hoppestads db. Anun: Christian Hoppestads kone, Maren Clausdtr., Ole Kiise, Rasmus Hansen.
F.f. Christen Hoppestads pb. Margrethe: Ole Aases kone, Maren Clausdtr., Aslak Hoppestad, Ole Amundsen, Christen Olsen.

F.f. Christen Nilsens pb. Karen fra Aas Ejet: Magnus Nilsens kone, Karen Clausdatter, Ole Kiise, Ole Aas, Christen Olsen.
F.f. Christen Nilsens db. Jens fra Hoppestad: Christopher Olsens kone, Anne Christiansdatter, Ole Aas, Ole Nisterøe, Peder Hansen.

F.f. Christen Nilsen Hoppestads pb. Karen: Christopher Olsens kone, Anne Christiansdtr., Ole Aas, Erik Olsen, Christopher Christiansen.

F.f. Christen Nilsen Hoppestads pb. Magnil: Lars Madsens kone, Helvig Olsdtr., Ole Nilsen, Erik Olsen, Vilhelm Christiansen.

5/6/1764       MARGRETHE ENGEBRETSDATTER      Bamble skifteprot. nr. 6b, s. 410a.
Hoppestad      Arvinger:                            
               Enkem. Christen Nielssen Hoppestad
               og deres datter Ingeborg Christensdtr. 3 år.
               Faren selv verge.
Brt:    38 - 2 - 6
Gjeld: 182 - 1 - 6 (insolvent).
Fossum jernverk eide gården Hoppestad der skiftet ble holdt.

14/4/1810      CHRISTEN NIELSSEN           Bamble skifteprot. nr. 15, s. 313a.
Ø.Hoppestad    Arvinger:                           
               Enka Kirsti Amundsdatter og avdødes 2 kull barn:
            I. Med 1.kone Margrethe Engelbretsdtr.:
               1. Ingeborg Christensdtr. g.m. Jens Rasmussen Furuvald.
           II. Med 2.kone Kirsti Amundsdtr.:
               2. Niels Christenssen      40 år.
               3. Margrethe Christensdtr. 23 ”
               4. Magnhild Christensdtr.   ? ”
Verge for den yngste ble farbroren Ole Nielssen Aas.
Halvor Hanssen Kise ble verge for enka.
Brt: 78 - 3 - 12
Net:  8 - 1 -  0

Inderst
Hans Engebretsen f. ca. 1734 bg. 21/3-1764. ”Hans Engebretsen f. Hoppestad 29 aar.”
Hans ble konfirmert i Gjerpen 19 år gammel i 1753. Med bosted: Limi.

Hans Engebretsen døde ugift. Han bodde hos Christen Nilsen Hoppestad (sin svoger) i 1762.
Nils Lucassens enke (Christen Nilsen Hoppestads mor) bodde også her.

Barnedåp i Gjerpen kirke den 1/8-1762:
”Maren Isaksdtrs. uægte pb. Maren fra Hoppestad. Barnefader: Hans Engebretsen.
Test: Christen Nilsens kone, Christopher Isaksens kone, Christian Hoppestad, Christopher Isaksen.”


Denne Maren Isaksdatter, var datter av Isak Aslaksen som bodde på gårdparten vi her har kalt ”Øvre Hoppestad(C).”

5/6/1764       HANS ENGELBRETSSEN     Bamble skifteprot. nr. 6b, s. 410b.
Hoppestad      Arvinger:                            
              Hans Engelbretssen hadde et ”uægte” barn  med en pike ved navn Marie Isaksdtr. –
Barnet het Marie Hansdtr. Før sin død declarerte han at hans barn skulle arve halve boet.
Det andre halve hans søsken. Dette sa de seg være fornøyd med.
Søsknene var:
               1. Niels Engelbrtessen, død, men etterlatt seg 2 barn:
                   a. Engelbret Nielssen       6 år.
                   b. Ingeborg Maria Nielsdtr. 4 ”
               2. Gunder Engelbretssen, myndig.
               3. Margrethe Engelbretsdtr. død, etterlatt seg en datter, vært g.m. Christen Nielssen Hoppestad.
                       Datteren: Ingeborg Christensdtr. 3 år.
               Formynder for Marie Hansdatter ble bestefaren Isak Hoppestad.
               ----”---- -”- Engelbret ble Christen Fossum.
               ----”---- -”- Ingeborg Nielsdtr. ble Simon Erlandssen.
               ----”---- -”- Ingeborg Christensdtr. ble faren Christen.
Brt: 26 - 3 - 7.
Net: 18 - 3 - 0.

G.br., leilending
Nils Christensen Hoppestad herfra dpt. 4/2-1770 d. 3/8-1851 på Hoppestad, s.a. Christen Nilsen Hoppestad.
g. 29/9-1803 m. Kari Hansdatter fra N. Kise dpt. 2/11-1777 d. 23/1-1857 på Hoppestad, d.a. Hans Halvorsen Kiise.
1. Hans Nilsen dpt. 30/12-1804  d. 25/11-1821.
2. Maren Nilsdatter f. 3/4-1812 . Bodde her. Ugift.
3. Christen Nilsen f. 17/3-1815. Kjøpte gården.
Br. ca. 1819.

F.f. Nils Christenssøns db. Hans f. Ø.Hoppestad: Halvor Kiises k., Magnil Christensdatter, Jens Forevold, Claus Monssøn, Jens Christenssøn.
F.f. Nils Christenssøns pb.
Maren f. Ø. Hoppestad: Halvor Kiises k., Magnil Christensdtr., Halvor Kiise, Jens Furuvold, Christopher Hanssøn.

1825: Tjenestedreng: Ole Isaksen(22). Nils Hoppestads mor Kjersti (Kirsten) Anundsdatter
hadde føderåd her og var enke, 81 år gml.

G.br., selveier
Christen Nilsen Hoppestad herfra f. 17/3-1815 d. i USA.
g. 10/10-1840 m. Anne Christine Abrahamsdatter fra øvre Hoppestad(C) f. 5/5-1817 d. 27/2-1867 på Hoppestad, d.a. Abraham Halvorsen Hoppestad.
1. Kirsten Christensdatter f. 4/6-1841.
2. Karen Christensdatter f. 14/6-1844.
3. Hans Christensen f. 12/2-1846.
4. Nils f. 18/3-1849 d. 28/7-1850.
5. Nils Christensen f. 28/8-1851.
6. Anne f. 24/8-1855 d. 27/8-1856 på Hoppestad.
Br. ca. 1850.

Anne Christine var født på Bestul. Mye av barne- og ungdomstiden hadde hun på lille Foss.
I 1865 bodde Christens ugifte søster Maren Nilsdatter her.
Enkemannen Christen og barna Kirsten (27), Karen (24), Hans (22) og Nils (16 ½), emigrerte til Amerika i april 1868.
Samtidig utvandret familien Ole Nilsen Hoppestad.

Øvre Hoppestad hadde på denne tiden seter i Såteskogen.

Se heretter Hoppestad 8.

(C) Gard Strøm.