ved
Gard Strøm

| HJEM | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |Gård nr. 10 i Gjerpen kommune. Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.

Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.


 

Oppdatert 20.10.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Nordre Bø C
Utskilt fra N. Bø B i ca. 1695. I 1865: Løpenr. 81. Det senere br. nr. 6.

Landskyld 3 huder.

 

G.br., leilending

Lauritz Jørgensen fra S. Fossum f. ca. 1663 bg. 2/7-1703. ”Lars Jørgenssen fra nordre Bøe, 40 aar gammel.”, s.a. Jørgen Jørgensen.

g. 27/11-1692 m. Anne Nilsdatter f. ca. 1661 bg. 18/3-1703. ”Lars Jørgenssens qvinde paa nordre Bøe Anna 42 aar.”

1. Anne Larsdatter dpt. 26/3-1693 g.m. Simon Jensen. Se Lia (A) under Bø.

2. Clausine Larsdatter dpt. 25/8-1695.

3. Nils dpt. 10/12-1698  bg. 4/3-1699. ”Lauritz Nordre Bøes søn Nils 13 uger g.”

4. Lisbeth dpt. 21/3-1700 bg. 4/4-1700. ”Lauritz Bøes datter Lisbeth, 9 dage g.”

5. Ingeborg Larsdatter dpt. 9/10-1701.

Br. ca. 1695.

F.f. Lauritz Jørgensens datter fra Bø, Anne: Jahan Clausen Hammersmed, Jacob Hønni, Tollef Glorsmyr, Jens Bijsens qnde, Peder Bøes qvinde, Dorthe Tolfsd. fra Bø.

F.f. Lauritz Jørg. N. Bø, hans datter Clausihne: Jahan Clausen, Anders Svenske ved Hytten, Jørgen Straale, Peder Bøes qnde, Haagens Maren i Børynningen, Margrete Tolfsd.

F.f. Lauritz Bøes søn Nils: Knut Rø, Jørgen Straale, Ole Heljesens søn Christen, Mathis Doxrøs qnde Anne, Torjer Bøes qnde Anne, Margrete Nilsdatter hos Jacob Hønnj.
F.f. Lauritz N. Bøes datter Lisbeth: Jahan Clausen, Knut Rasmussen, Christen Olssen Børønningen, Torjer Bøes qnde Anne, Tollev Gromstuhls qvinde Karen.
F.f. Lars Bøes datter Ingeborg: Knud Stier ved Hytten, Oluf Olufsen Svenske, Knud Østenssøn. Torier Eriksens qvinde Anna paa Bøeje, Christen Olssens qvinde Marta paa Bøeje, Anders søndre Bøes datter Anna.


Anne Nilsdatters mulige søsken i Gjerpen: Anne Nilsdatter (ikke uvanlig med søsken/ halvsøsken med
samme navn) g1g m. Peder Bøe g2g m. Torjer Eriksen på  "Børønningen andre".
Margrethe Nilsdatter hos Jacob Hyni, kan også være ei søster.

 

Lauritz ble også skrevet Lars Nordre Bøe. Han var bror til Abraham Jørgensen på midtre Bø.

Det vites ikke hvor det ble av Clausine og Ingeborg etter at foreldrene døde.

 

G.br., leilending

Halvor Tollefsen fra Mo f. ca. 1680, s.a. Tollef Halvorsen.

g. 1/7-1703 m. Else Eriksdatter fra Hoppestad øvre(B).

Br. 1703.

 

Denne familien bodde senere på nedre Hoppestad. De var bare her sine første 4 år som nygifte.
Se nedre Hoppestad.

 

G.br., leilending

Solve Christensen fra N. Bø(A) dpt. 27/1-1695 bg. 21/1-1758. ”Solve Bøe 63 aar.”, s.a. Christen Solvesen.

g1g 1/11-1716 m. Maren Hansdatter fra S. Ås(A) dpt. 22/2-1691 bg. 18/1-1740. ”Solve Bøes qde Maren, 50 aar.”, d.a. Hans Haraldsen Aas.

g2g 22/1-1743 m. Kirsten Olsdatter f. ca. 1694 bg. 20/5-1759. ”Solve Bøes enke 65 aar.”

Forlover: Erik Oterholt Kise.

1. Abraham dpt. 21/2-1717 bg. 23/12-1742. ”Solve Bøes søn Abraham, 25 aar.”

2. Karen Solvesdatter dpt. 10/12-1719 g. 9/12-1740 Tollef Halvorsen. Se Nedre Hoppestad(A).

3. Inger dpt. 21/3-1723 bg. 24/3-1723. ”Solve Bøes Inger 8 dage gl.”

4. Inger dpt. 3/12-1724 bg. 23/12-1724. ”Solve Bøes Inger 3 uger.”

5. Berulf dpt. 2/2-1726 bg. 17/2-1726. ”Solve Bøes søn Berulf 14 dager.”

6. Hans Solvesen dpt. 27/7-1727 bg. 3/3-1743. ”Solve Bøes søn, 16 aar.”

7. Christen dpt. 29/10-1730 bg. 20/11-1730. ”Solve Bøes Christen 3 uger.”

8. Christen dpt. 25/11-1731 bg. 7/12-1731. ”Solve Bøes Christen, 3 uger”

9. Helvig Solvesdatter dpt. 6/10-1737 bg. 10/11-1748. ”Solve Bøes dtr. Helvig 11 aar.”
Barn i 2. ekteskap:
10. Maren Solvesdatter dpt. 15/11-1744. Konf. i 1760. Ikke funnet i Gjerpen, Solum, Porsgrunn eller Eidanger m/ Siljan i 1801.

Br. ca. 1720.

 

Dåp.”Fest:Mich:” (29/9-1715)  ”U=ægte barn Erik fra Otterholt. Moderen Jennert Engelsdatter. Barnefader udlagt Solve Christenssøn fra Bøe.

Faddere: Lucas Luxefield, Johannes Dyrcol. Mads skomager. Kirsten fra Jønneval.”

 

F.f. Solve Bøes søn Abraham: Morten Bøe, Halvor Hanssøn, Mogns Hoppestads qde., Inger Evensdatter.

F.f. Solve Bøes datter Karen: Aslak Kise, Halvor Aas, Lensmands qde., Hans Aases datter.

F.f. Solve Bøes datter Inger: Morten Bøe, Ole Erikssøn, Jacob Bøes qde., Ingeborg Aas.

F.f. Solve Bøes datter Inger: Rasmus Aas, Halvor Kiste, Christen Aasejes qde., Hans Aases datter.

F.f. Solve Bøes hiemedøbte Berulf: Ole Erikssøn, Arve Bø, Rasmus Aases qde., Maren Aas.

F.f. Solve Bøes Hans: Erik Otterholt, Halvor og Isak Kise, Rasmus Aases qde., Maren Bø.

F.f. Solve Bøes Christen: Rasmus Aas, Erik Otterholt, Solve Rosvold, Anders Aarhus qde., Maria Bø.

F.f. Solve Bøes Christen: Halvor Kise, Rasmus Aas, Anders Aarhus's qde., Maren Bø.
F.f. Solve Bøes Helvig: Halvor og Isak, Rasmus Aas, Anders Aarhuusejes qde., Maria Bøe.
F.f. Solve Bøes Maren: Johannes Bø, Tolf Hoppestad, Erik Solvessøns qde., Maren Larsdatter.

 

Kilde: Besigtigelse av Jernverket 1730:
Nordre Bøe, sk. M.(med) B.(bygsel) 12 huder, bruges af:
Morten Christensen           )

Jacob Tollefsen                  ) Hver ¼ part og svarer udi årlig

Christen Solvesen              ) landskyld tilsammen 10 dr

Solve Christensen          )


Derunder 4 husmannsplasser som bruges med årlig avgift:
Grumstulen bruges av Daniel Gundersen, som betaler derav 3 rdr.

Det ene Schreua bruges av Christen Tolfsen, som derav svarer årlig 3 rdr.

Det andet Schreua bruges av Niels Grønsteens enche, som derav betaler årlig 1 dr 48 sk.

Lien, bruges af Simon Jensen, som betaler årlig avgift 1 rdr 48 skilling.

 

G.br., leilending

Mads Eriksen Bøe fra Hoppestad øvre(A) dpt. 29/10-1724 bg. 24/3-1765. ”Mads Bøe 40 aar.”, s.a. Erik Madsen Hoppestad.

g. 9/10-1753 m. Anne Larsdatter fra Fossum dpt. 20/2-1729 bg. 8/4-1795. ”Mads Bøes enke Anne Laersdtr. f. Langgangen 64 aar.”, d.a. Lars Hansen. Se Familie 20 - Fossum 1720.

1. Lars Madsen dpt. 1/1-1754. Se Familie 40 - Fossum 1801.

2. Hans Madsen dpt. 17/10-1756.

3. Solve Madsen dpt. 9/9-1759. Se Familie 48 - Kleiva 1801.

4. Erik Madsen dpt. 26/12-1762. Se Familie 2 - Falkum 1825.

Br. ca. 1760.


F.f. Mads Eriksens db. Lars: Erik Madsens kone, Marthe Eriksdtr., Nils Larsen, Nils Bøe, Jan Johannisen.
F.f. Mads Løbergs db. Hans: Nils Løbergs kone, Marthe Eriksdtr., Nils Larsen, Østen Løberg, Ole Larsen.

F.f. Mads Bøes db. Solve: Erik Madsens kone, Maren Johannisdatter, Nils Larsen, Jan Bøe, Ole Larsen.

F.f. Mads Bøes db. Erik: Nils Larsens kone, Maren Solvesdtr., Ole Larsen, Engebret Johannesen.

 

Enka Anne Larsdatter flyttet med barna til Langangen u. Fossum i ca. 1770.

 

G.br., leilending

Christen Gundersen fra N. Bø(B) dpt. 24/7-1735 d. 11/10-1816, s.a. Gunder Pedersen Bøe.

g. 26/10-1764 m. Sidsel Madsdatter fra Dyrendal under Fossum dpt. 30/3-1740 d. 29/12-1817, d.a. Mads Rasmussen Dyrendal.

1. Helvig dpt. 14/7-1765 bg. 21/9-1766. ”Christen Bøes d. Helvig 1 aar 9 uger.”

2. Mads Christensen dpt. 29/9-1766. Se nedenfor.

3. Gunder dpt. 2/4-1769 bg. 19/11-1769. ”Christen Bøes s. Gunder 1/2 aar.”

4. Gunder Christensen dpt. 2/9-1770. Se Kjølnes.

5. Anne Christensdatter dpt. 7/2-1773 g.m. Peder Larsen. Se Børønningen(D).

6. Peder Christensen dpt. 11/6-1775. Konf. 1792, bg. 4/3-1801. Døde hos sin bror på Kjølnes. Ugift.

7. Karen Christensdatter dpt. 18/1-1778 g.m. kusk Hans Larsen på Fossum. Se Familie 73 - Fossum 1835.

8. Maria Christensdatter dpt. 25/3-1781 g. i Porsgrunn 21/5-1804 med Gunder Larsen. Se Familie 69 - Fossum 1835.

9. Helvig Christensdatter dpt. 20/3-1785 g1g 18/10-1805 m. Sigfrid Svendsen. Se Langangen(A) under Fossum.

Br. 1770.

 

F.f. Christen Gundersens pb. Helvig fra N, Bøe: Jan Bøes kone, Marthe Christensdatter, Jan Bøe, Lars Fossum, Aslak Gundersen.

F.f. Christen Bøes db. Mads: Lars Fossums kone, Marthe Christensdatter, Morten og Aslak Gundersønner, Mads Eriksen.

F.f. Christen Gundersens db. Gunder fra Bøe: Herman Tronsens enke, Maren Haagensdtr., Lars Fossum, Aslak og Peder Gundersønner.

F.f. Christen Bøes db. Gunder: Aslak Gundersens kone, Maria Haagensdtr., Halvor Gundersen, Peder Gundersen, Mads Eriksen.

F.f. Christen Bøes pb. Anne: Aslak Gundersens kone, Anne Eriksdatter, Lars Fossum, Halvor Gundersen, Mads Eriksen.

F.f. Christen Gundersen Bøes db. Peder: Aslak Gundersens kone, Anne Gundersdtr., Halvor Gundersen, Peder Gundersen, Mads Eriksen.

F.f. Christen Gundersen Bøes pb. Karen: Halvor Bøes kone, Anne Gundersdtr., Halvor Bøe, Peder Gundersen, Mads Eriksen.

F.f. Christen Gundersen Bøes pb. Maria: Engebret Pedersen Venstøbs kone, Anne Eriksdtr., Lars Fossum, Isak Hansen, Johannes Jansen.
F.f. Christen Gundersen Bøes pb. Helvig: Mads Dyrendals kone, Anne Eriksdtr., Lars Fossum, Nils Nilsen, Johannes Jansen.

 

G.br., leilending

Mads Christensen Bøe herfra dpt. 29/9-1766 d. 2/11-1832 på Bø, s.a. Christen Madsen Bøe. Se ovenfor.

g1g 29/8-1793 m. Anne Olsdatter fra S. Ås(B) dpt. 1/1-1766 d. 7/1-1817 på Bø, d.a. Ole Nilsen Aas.

g2g i Solum 28/11-1817 m. Karen Gundersdatter fra Sperrebakken under Omdal i Solum dpt. 26/12-1784 d. 8/11-1872, d.a. Gunder Jensen Omdal.

1. Karen Madsdatter dpt. 13/10-1793 g.m. Lars Christensen Hoppestad. Se nedre Hoppestad(C).

2. Anne Maria Madsdatter dpt. 18/3-1798. Se Lia(B) under Bø.

3. Peder Madsen dpt. 2/1-1804. Se nedenfor.

4. Christen Madsen dpt. 1/1-1808. Se Børønningen(D) før han og familien emigrerte til N. Amerika i 1847.

Barn i 2. ekteskap:

5. Gunder Madsen f. 11/12-1818 d. 1896 emigrerte til Am. den 2/5-1843 g. i Am. 23/1-1849 m. Tarjar Kirstine Andersdatter fra Birkås i Landvig, Aust Agder f. 28/2-1929 d. 1884. Bosatte seg i Valders, Manitowoc Co., Wisc.

6. Ole Madsen f. 16/1-1822 d. 1882 g. i Amerika m. Anne Simonsdatter (1817-1903).

7. Nils Madsen f. 22/1-1826 d. 1853. Emigrerte til N. Amerika den 26/4-1848.

8. Hans Madsen f. 3/10-1829 d. 1907 g. i N. Amerika 6/8-1853 m. M. Rasmusdatter (1824-1890).

Br. 1816.

 

F.f. Mads Christenssøns pb. Karen fra N. Bøe: Inger Rasmusdtr., Anne Christensdtr., Peder Laerssøn, Ole Olessøn, Gunder Christenssøn.

F.f. Mads Christenssøns Anne Maria f. N. Bøe: Lars Skavens k., Karen Christensdtr. Peder Christenssøn, Lars Fossum, Peder Mortenssøn.

F.f. Mads Christenssøns Peder f. N. Bøe: Hans Larssøns k., Hedevig Christensdtr., Peder Gunderssøn, Peder Larssøn, Ole Olessøn.

F.f. Mads Christenssøns Christen f. N. Bøe:  Ole Aases k., Anne Christensdatter, Peder Gunderssøn, Hans Larssøn, Sigfrid Svendssøn.

 

Enka Karen Gundersdatter emigrerte til Amerika sammen med sin stesønn Peder (nedenfor) og sine sønner Ole og Hans i mai 1847. Se nedenfor.
De har fremdeles stor etterslekt i USA. Se boken ”Gjerpen to Gjerpen” av Richard C. Madson, en direkte etterkommer av denne familien.
Boka finnes på Skien Bibliotek og i Grenland Ættehistorielags arkiver.

 

G.br., leilending

Peder Madsen herfra dpt. 2/1-1804 d. 12/12-1879 i Cato Twp., Manitowoc, Wisconsin, s.a. Mads Christensen. Se ovenfor.

g. i Skien 20/9-1827 m. Maren Halvorsdatter fra Holt øde dpt. 1/1-1795 d. 24/6-1884, d.a. Halvor Halvorsen.

1. Halvor Pedersen f. 16/8-1828 d. 2/2-1849.

2. Anne Pedersdatter f. 16/10-1835 d. 19/9-1892.

Br. ca. 1828.

 

I 1835 hadde familien tjenestejenta Christence Christophersdatter (17) som bodde her.

I 1845 bodde Peders halvbrødre Ole (24) og Hans (16) her. Det gjorde også hans stemor, Karen Gundersdatter (61).

Familien emigrerte til Amerika den 4/5-1847. Alle som var her i 1845 var med på reisen. De slo seg ned i Manitowoc, Wisconsin.
I Amerika brukte de familienavnet Madson.

G.br., arbeider, leilending

Isak Svendsen fra N. Austad i Siljan f. 14/4-1812, s.a. Svend Nilsen og Kari Isaksdatter.

g. i Siljan 24/3-1839 m. Berthe Pedersdatter fra Bakkane under Torsholt i Siljan dpt. 27/11-1808, d.a. Peder Nilsen Bakkane og Taran Jonsdatter (d. 1846).

1. Petronelle Isaksdatter ”Nella” f. 11/8-1840 på Bakkane i Siljan. Se nedenfor.

2. Nils Isaksen f. 3/9-1841 på Bakkane i Siljan.

3. Maren Telline f. 20/2-1845 d. 30/7-1846 på Bakkane i Siljan.

4. Solve f. 8/8-1847 på Bakkane i Siljan d. 14/2-1851 på N. Bø.

4. Maren Tellie Isaksdatter f. 9/10-1849 på N. Bø.

3. Peder Isaksen f. 15/1-1853. Til Amerika i 1865 med sine foreldre.

4. Svend Isaksen f. 19/2-1856. Til Amerika i 1865 med sine foreldre.

Br. ca. 1849.

 

De er ikke registrert utflyttet fra Siljan. Heller ikke registrert innflyttet til Gjerpen.

Da dette paret giftet seg i 1839 var det nevnt at Isak var på Rustad og at Berthe var på Bakkane (hjemme).


Ugift legdslem her i 1865: Maren Karine Jensdatter (70) fra Fossum (d.a. Jens Henriksen). ”Sindsvag fra sit  22. aar.”

Isak Svendsen(60), kona Berthe(64) og barna Peder(18) og Svend(16), emigrerte til N. Amerika i april 1872.

 

Gruvearbeider, husmann

Ole Nilsen fra Bjørndalen(B) under Bø dpt. 7/9-1806 d. 21/3-1885 på N. Bø, s.a. Nils Hansen.

g. 19/8-1830 m. Kirstine Johannesdatter fra Skien dpt. 20/4-1806 d. 18/8-1889, d.a. Johannes Jensen og Kirsten Halvorsdatter.

Forlovere: "Anders Johannesen Grønsten, Abraham Nielsen Bøe."

1. Maren Kirstine Olsdatter f. 7/11-1830.

2. Karen Olsdatter f. 10/12-1832 d. 10/9-1850 i Gromstulen.

3. Abraham f. 24/10-1834 d. 14/3-1839.

4. Else Olsdatter f. 1/2-1836 g. 27/12-1860 m. Helge Olsen på Brekkejordet f. ca. 1831 i Sauherad, s.a. g. br. Ole Helgesen Røstet.
    De var i FT 1865 for Skien med flg. barn:
   
Barn 1. Ole Helgesen f. 1861. Se Familie 48 - Venstøp 1891.
    Barn 2. Johannes Helgesen f. 1863.
    Barn 3. Martin Helgesen f. ca. 1864.

5. Nils Olsen f. 21/3-1838 g. 17/11-1867 m. Karen Marie Ellefsdatter fra Fossum, d.a. Ellef Olsen fra Drengen.

6. Johannes Olsen f. 16/1-1841. Se nedenfor.

7. Anne Kirstine Olsdatter f. 23/12-1842.

Br. 1872.


Denne familien bodde tidligere på Gromstulen(B) under Bø.
 

G.br., arbeider, vognmand, leilending

Johannes Olsen Bøe herfra f. 16/1-1841 d. 24/1-1917 på Strømdal, s.a. Ole Nilsen.

g. 22/11-1867 m. Petronelle Isaksdatter ”Nella” fra Bakkane i Siljan f. 11/8-1840 d. 31/5-1921 på Foss gamlehjem, d.a. Isak Svendsen (ovenfor).

1. Karen Elise Johannesdatter f. 23/3-1869 g.m. Ole Larsen fra Vang i Hedmark. Se Ås(11). Flyttet siden til Bakken i Skien.

2. Birte Sofie Johannesdatter f. 17/4-1871 g.m. agronom Halvor Olsen. Se M. Bø.

3. Inger Andrea Johannesdatter f. 18/6-1873. Emigrerte til Amerika.

4. Ole f. 4/4-1875. Død tidlig.

5. Kirstine Johannesdatter f. 8/7-1877 g.m. Søren Glaholt fra Valebø. Se Venstøphøgda 4 under Venstøp.

6. Olava Johannesdatter f. 29/9-1879 g.m. Ole Olsen Rød. Se Rød under Kise.

7. Karen Elise Johannesdatter f. 1881.

8. Ole Johannesen Bøe f. 13/5-1883. Se Gulsetv. 7 under Strømdal.

Br. ca. 1889.

 

Tjenestegutt i 1891: Olaves Pettersen f. 1868 (Se Venstøp 15). Hans far var Johan Petter Jonasen f. 1820.
Han ble forsørget av fattigvesenet og var svensk statsborger og bodde også her i 1891.
Se Bjørndalen(B) under Bø.


Johannes og Petronelle Bøe flyttet til sin sønn Ole Johannessen Bøe på Strømdal på sine eldre dager.

(C) Gard Strøm.