ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Gjerpen lille - Lagmannsgården
Gård nr. 60 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 22.01.2019


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Hagen - Myren - Turvildsplads
Tidligere husmannsplass under Gjerpen lille (løpenr. 162).

Skyldsatt som eget bruk med løpenummer 592, tinglyst 5/10-1853. Landskyld: 1 ort - 12 skilling.

Siden Norges matrikkel 1889: 60/2. Landskyld: 1 mark 66 øre. 


Hagen. Foto: Gard Strøm, september 2012.

Adresse i dag: Vigesv. 24, 3715 Skien. 

Arbeider, husmann
Even Halvorsen
f. ca. 1634 bg. 4/12-1736. ”Even i Haugen, 102 aar.”
g. 12/10-1684 m. Tarand Tollefsdatter f. ca. 1619 bg. 18/2-1727. ”Evens qde i Haugen Taran 108 aar.”
Br. i 1697.

Det var kanskje Even som ryddet – eller gjenryddet ”Lagmands – Hagen” på 1690-tallet eller før.
Vi kan ikke helt stole på alderen presten oppga ved gamle menneskers begravelser på denne tiden.

Even ble skrevet som: ”Even Borrestad” i 1684, ”Even i Laugmandshaven” i 1697,
”Evens qvinde Taran i Haven” i 1703, ”Even i Haugene” i 1706.

Fra fogderegnskapene av 1711 (”skoskatten”):
Even i Hagen Self, 3 (personer), Kone og 1 Pige. Skatt: 18 sk.

Kirsten Tollefsdatter f. ca. 1646 bg. 11/4-1717: ”Kirsten Tolfsdatter hos Even i Haven 71 aar.”
Dette var Tarands ugifte søster som tidligere bodde i Skien. Se skiftet nedenfor.

Fra Larvik skifteprot. nr. 2 s. 258a. Den 7/4-1697.
Morten Tollefsen
døde den 30/3-1697 på Langestrand ved Larvik.
Avdød ektefelle: Maren Danielsdatter.
Helsøsken:
Nils Tollefsen på Gløsmyr i Gjerpen, død, etterlot 2 sønner og 3 døtre.
Mons Tollefsen ”Ballestad J Gierpen Sogen.
Tone Tollefsdatter, enke, bodde i Skien.
Tarand Tollefsdatter g.m. Even Halvorsen på Gjerpen lille.
Anne Tollefsdatter g.m. Jørgen Asbjørnsen på Baugerød i Gjerpen.
Kirsten Tollefsdatter ugift og bodde i Skien – senere hos sin søster Taran på Haven u. Gjerpen lille.
Karen Tollefsdatter, enke på Bø i Gjerpen.
Halvbror:
Isak Tollefsen i Larvik. Han reiste utenlands i ca. 1695.

Dåp i Gjerpen den 18/4-1697:  Sven Matzen paa S. Grinni ejer hans Søn Lauritz.
Test: Even i Laugmandshaven, Aslak Limi, Ole Skomagers qnde Else, Ole Risings qnde Guri, Anne en Vigveringspige holder til hos Ole Skomager paa Grinni ejer.

Arbeider, husmann
Turvild Torgrimsen
f. ca. 1683 bg. 25/5-1765. ”Turvil Torgrimsen 82 aar.”
g. 6/10-1717 m. Gjøran Andersdatter fra Follestad f. ca. 1687 bg. 1/11-1774. ”Turvil Torgrimsens enke 87 aar.”, d.a. Anders Andersen. Se Familie 3 - Follestad - 1600.
Forlovere: "Anders skreder og Ove Smed."
Br. 1712.

Dette dette paret fikk ingen barn.

Fra Extraskattemanntallet for Gjerpen 1762:
Pladsens nafn: under  Gjerpen Lille (Hagen).
Mand og kone: husmand  Turvil Torgrimsen og Kone., gamle og skrøbelige.”

Arbeider, leilending
Thor Halvorsen
fra Oredalen under Sneltvedt dpt. 2/7-1739 i Holla bg. 9/7-1812. ”Thor Halvorssøn und. Gjerpen lille, sagt at være 74 aar.”, s.a. Halvor Thorsen.
g. 29/12-1764 m. Johanne Johannesdatter fra Skien f. ca. 1730 i Skien d. 26/7-1817 på Hagen, trolig d.a. Johannes Paulsen og Maren Rollefsdatter.
1. Johannes Thorsen dpt. 17/3-1765.
2. Maren Thorsdatter (Mari) dpt. 26/10-1766 g.m. Kittil Gregarsen Mustvedt. Se Familie 5 - Frogner 1835.
3. Halvor dpt. 12/11-1769 bg. 11/2-1776. ”Thor Halvorsens s. Halvor 6 aar.”
4. Ingeborg Thorsdatter dpt. 10/5-1772 g. i Solum 6/10-1800 m. Trond Olsen. Se N. Rising(B).
5. Søren Thorsen dpt. 4/9-1774. Se nedenfor.
6. Hedevig Thorsdatter dpt. 22/9-1776 g1g m. Mads Ditmandsen. Se N. Rising(A).
7. Halvor Thorsen dpt. 29/11-1778. Se Familie 4a - Frogner 1835.
8. Gunhild Thorsdatter dpt. 29/4-1781.
Br. 1768.

F.f. Thor Halvorsens db. Johannes fra Sørbøe: Johannis øde Sneltvets kone, Dorthe Johannisdtr., Johannes øde Sneltvet, Halvor Oredalen, Peder Halvorsen.
F.f.
Thor Sørbøes pb. Maren: Jens Sneltvets kone, Anne Pedersdtr., Johannes Sneltvet, Peder Halvorsen, Lars Olsen.
F.f. Thor Halvorsens db. Halvor fra Laugmands Ejet: Niri Vattenbergs kone, Maren Olsdatter, Johannes Sneltvet, Povel Johannisen, Peder Halvorsen.
F.f. Thor Halvorsens pb. Ingebor fra Laugmands Ejet: Johannes Sneltvets kone, Dorthe Johannisdtr., Johannes Sneltvet, Halvor Oredalen, Niri Vattenberg.
F.f. Thor Halvorsens db. Søren fra Laugmands Ejet: Johannis Sneltvets kone, Else Larsdtr., Peder Halvorsen, Halvor Larsen.
F.f. Thor Halvorsens pb. Helvig fra Laugmands Ejet: Niri Vattenbergs kone, Kisten Halvorsdtr., Lars Nilsen, Niri Vattenberg.
F.f. Thor Halvorsens db. Halvor fra Laugmands Ejet: Johannes øde Sneltvets kone, Kisten Halvorsdtr., Johannes Sneltvet, Lars Laugmandsgaarden, Povel Johannisen.
F.f. Thor Halvorsens pb. Gunhild fra Laugmands Ejet: Niri Vattenbergs kone, Gunhild Michelsdtr., Johannes øde Sneltvet, Niri Vattenberg, Halvor Larsen.

Lagmann Jonas GregerLagmannsgården, skrev ut festeseddel på "Turvildsplads" til Tor Halvorsen den 21. januar 1768 (tinglyst 25/1).

Arbeider, selveier
Søren Thorsen Hagen
herfra dpt. 4/9-1774 d. 27/9-1852.
g. 25/4-1815 m. Berthe Hansdatter fra N. Løberg(B) "Stensrød" dpt. 18/6-1786 d. 12/4-1847, d.a. Hans Larsen Stensrød.
Forlovere: "Halvor Thorsen under Frogner, Thor Olsen Frogner."
1. Johanne Margrethe Sørensdatter f. 12/10-1815.
2. Hans Sørensen f. 19/5-1817. Overtok Hagen.
3. Thor Sørensen f. 30/12-1819. Trolig i Stavanger i 1852.
4. Johannes Sørensen f. 7/10-1821 d. 15/4-1851. Bodde hjemme. Ugift.
5. Maren Sørensdatter f. 2/2-1826 g. 2/8-1846 m. Ole Paulsen fra Bakken i Skien.
6. Lars Sørensen f. 13/6-1830 g. 25/9-1851 m. Aaste Halvorsdatter fra Øverland under Nordagutu, Sauherad f. 1822, d.a. Halvor Gunnarsen Sundsgvaala og Kari Torildsdatter Storli.
Br. 1810.

14/12-1852     SØREN THORSSEN  Bamble Skifteprot. nr. 31, side 57, nr. 20B, side 8-31 og 1850-1854, s. 276.
Hagen              Arvinger: Barna:                     
u/Gjerpen              1. Hans Sørenssen Brækkejordet, 34 1/2 år.
lille                       2. Thor Sørenssen 32 1/2 år. Formodentlig i Stavanger.
                            3. Lars Sørenssen     23 "
                            4. Johanne Sørensdtr. 36 "
                            5. Maren Sørensdtr.   27 " , g.m. Ole Paulssen Blekebakken.
               Kurator for Johanne og tilsynsverge for Thor ble farbroren Halvor Thorssen.
Brt: 244 -  68
Net: 180 - 113 1/2
Jordegods: Gårdparten Myhra (Hagen), skyld 36 sk., takst 200 spd.
Avdødes far var Thor Halvorssen.

Fra Tinglsingsprotokollen.
Hagen (da kalt Myren - Myhra), ble skyldsatt som gnr 60 bnr 2 den 12. sept., tinglyst 5. oktober 1853.
Skyldsatt til 1 ort 12 skilling. Senere revidert til 1 mark 66 øre.


G.br., selveier
Hans Sørensen Hagen
herfra f. 19/5-1817 d. 23/3-1874.
g1g 23/4-1852 m. Maren Isaksdatter fra N. Løberg(B) "Stensrød" f. 2/12-1815 d. 26/9-1864 på Frogner, d.a. Isak Hansen Stensrød.
g2g 7/12-1865 m. Anne Frantsdatter fra Lunde i Telemark f. 1828 d. 17/3-1876 på Hagen, d.a. Frants Gundersen.
1. Søren Hansen f. 23/3-1853 på Bratsbergkleiva. Se nedenfor.
2. Isak Hansen f. 1/1-1856 på Hagen. Bodde på gården. Ugift.
Br. 1853.

Hans og Maren bodde tidligere på Bratsbergkleiva.

23/10-1865     MAREN ISAKSDATTER MYHRA   Bamble skifteprot. nr. 107, side 485 og nr. 125, side 552.
Myhra          Arvinger:                            
               Enkem. Hans Sørenssen Myhra og barna:
               1. Søren Hanssen 12 år.
               2. Isak Hanssen   8 "
               Formynder: Morbroren Ole Isakssen Stensrød.
Brt: 600 - 0 -  0
Net: 373 - 0 - 12.
Jordegods: Myhra av skyld 1 ort 12 sk., matr.nr.208, verdsatt 550 spd.

G.br., sagarbeider, selveier
Søren Hansen Hagen
herfra f. 23/3-1853.
g. 18/1-1889 m. Karoline Johannesdotter fra Bohuslän i Sverige f. 28/2-1864, d.a. g.br. Johannes Nilsson.
1. Josefine Claudine Hagen* f. 8/1-1887 i Duestien i Skien d. i Spanskesyken 20/10-1918 g.m. Ole Petter Lauritsen. Se Løbergmyra(C).
2. Anne Marie Hagen f. 14/3-1889 g.m. Olaus Leppen Løberg. Se Løberg(11) "Leppen".
3. Hanna Kathrine f. 9/7-1892 d. 19/2-1908 på Hagen av tuberkulose.
4. Karoline Sofie f. 2/12-1893 d. 2/2-1902 på Hagen av nyrebetennelse.
5. Hans A. Hagen f. 20/2-1896 d. 27/5-1954 g.m. Gudrun f. 3/1-1901 d. 25/5-1990. Bodde på Frogner.
6. Johannes Mathias Hagen f. 11/12-1897. Overtok gården.
7. Aksel Hagen f. 25/8-1899 død før 1954.
8. Solveig Hagen f. 19/2-1904 g. i Horten m. Erling Mitander Jacobsen. Ekteskapet ble oppløst på 1950-tallet.
9. Karl Hagen f. 6/8-1907. Døde trolig som liten.
Br. 1877.

Det var ei tjenestejente på Hagen rundt 1880. Hun het Ingrid Halvorsdatter og kom fra Sauherad.
Hun ble gravid med sønnen på gården, Søren Hansen Hagen og fikk ei datter Sofie Hagen f. 2/3-1880.
Sofie Hagen ble sykepleier og døde ugift i Oslo den 5/4-1963.

*Josefine Claudine Hagen var Karolines barn fra før de giftet seg. Hun var datter av ”sadelmagersvend”
Theodor Sørensen. Hun vokste opp her som en naturlig datter i huset.

Brødrene Isak og Søren Hanssønner eide gården i sammen fra 1877. Siden løste Søren ut Isak, mens
Isak leide her resten av livet. Isak Hansen Hagen, drev med kjøring. Han var ugift. I 1900 losjerte han her
og arbeidet på sagbruk. Han var her også i 1910.

G.br., arbeider, selveier
Johannes Mathias Hagen
herfra f. 11/12-1897 d. 14/12-1988, s.a. Søren Hansen Hagen
g. 9/1-1926 m. Petra Skilbred fra Skilbred i Siljan f. 29/7-1889 d. 7/5-1965, d.a. Peder Nilsen Skilbred og Gunhild Guttormsdatter Søntvedt. Se V. Bø i Luksefjell.
Forlovere: "Olaus Løberg og Gudrun Hagen."
1. Ingrid Elisabeth Hagen f. 1928 g.m. Finn Busk. Overtok gården.
Br. 1924.

De skrev seg for Johannes og Petra Hagen. Ved samme gravsten som Johannes og
Petra ligger også Gunhild N. Hagen f. 17/3-1847 d. 17/3-1929. Hun er ikke født i Gjerpen.

Familietradisjonen forteller at Johannes kunne ha gjort det godt på skøyter om han ville. Under et internasjonalt skøytestevne, som foregikk på Børsesjø i 1920-30-årene, gikk han ved siden av skøyteløperne, på utsiden av banen! Iført lang ulster (frakk) og hatt.

Gårdens grenser på 1950-tallet i følge Johannes Hagen:
”Nord Prestegården, øst Børsesjø, syd Anna Aas (N. Frogner), vest Sverre Lura (Nordli).


Foto: Widerøe-Polarfly, 17. mai 1961. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark museum, Skien.

Hagen ligger midt i bildet. Luras eiendom til venstre.

Arbeider, selveier
Finn Busk
f. 22/4-1920 fra Saudegata 10b i Skien d. 2/2-2006, s.a. maler v/ NSB Peder Adolf Busk.
g. 27/8-1955 m. Ingerid Elisabeth Hagen herfra f. 18/2-1928 d. 1/8-2018.
Forlovere: "Fabrikkarbeider Sven Nilssen og hustru Ester i Saudeg. 10b, Skien."
1. John Eivind Hagen Busk f. 1956. Bosatt på Nøtterøy i Vestfold.
2. Håkon Georg Hagen Busk f. 1960. Bosatt i Skien.
3. Gun Hagen Busk.
4. Anne Hagen Busk.

Br. 1988.

Fra Grunnboka: "Andel av Viges veg 24 (Gnr 60, bnr 2) er overdradd til Ingrid Elisabeth Busk (01.01.2001)."


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.


(C) post@gamlegjerpen.no