| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Mæla
Gård nr. 4 og 6 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.
Deler av søndre Mæla ble tillagt Skien by i forbindelse med byutvidelsen i 1917.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
Oppdatert 04.02.2015

Mæla 1801
Kilde: Folketellingen 1801. Supplert med opplysninger fra kirkebøker.


 

Familie 1.
S. Mæla 1801.


Her var oppført tilsynsmann på S. Mæla, Peder Hansen med familie. Se Mæla 1782.

Tjenestepike: Kirsten Andersdatter (15).

 

Familie 2.
S. Mæla 1801.

 

Gartner

Peder Holmstrøm f. ca. 1750 d. 9/8-1823 på S. Mæla.

g.m. Maria Andersdatter f. ca. 1760

1. Albertine Holmstrøm f. ca. 1789

2. Carl Ulrik Holmstrøm f. ca. 1790

3. Johanna Holmstrøm f. ca. 1792

4. Andreas Holmstrøm f. ca. 1795

5. Ludvig Holmstrøm f. ca. 1797 d. 11/3-1819. "Ludvig Holmsstrøm, Gartnerdreng, Mela, Søndre, 22 aar."

6. Gustav dpt. 9/8-1801 bg. 14/3-1802. ”gartner Peder Holmstrøms db. Gustav f. S. Mælum 7/12 aar.”

7. Gustava Holmstrøm dpt. 17/7-1803. Til Drammen i 1822.

F.f. Gartner Peder Holmstrøm fra S. Mælums søn Gustav: Christine J. Blom, jomfru Olavsen, Dideric v. Cappelen, Hans Schulse, Carl Carlssøn.
F.f. Peder Holmstrøms pb. Gustava fra S. Mælum: Else Wolers, Sara Halvorsdatter, Teilstrøm, Even Larssøn, Christen Thaule.


Denne familien kom trolig hit rundt 1800.

Fra utflytningslistene i Gjerpen KB:
”Gustava Holmstrøm dpt. 17/7-1803, Tjenestepige. Til Drammen. Præsteatt. dat. 26/7-1822.”

Familie 3.
S. Mæla 1801.

 

Her var oppført gårdsarbeider Christopher Nirisen med familie. Se S. Mæla(B).
 

Andre som bodde hos denne familien i 1801: Konas ”uægte” sønn, Christian Fredriksen f. ca. 1795.
Tjenestefolk i 1801: Anders Andersen (20), Dorthe Ovesdatter (28), Karen Arntsdatter (22).

 

Familie 4.
N. Mæla 1801. Dette var en gård med l.nr. 40. Landskyld: 5 huder 9 skinn.

 

Kjøpmann, g.br., selveier

Simon Zachariasen fra Skien f. 1740 bg. i Skien 21/11-1791. "Simon Zachariæson, 51 aar.", s.a. Zacharias Simensen av den gamle Meen-slekta.

g. i Brevik 10/2-1769 m. Karen Hansdatter Chrystie fra Brevik dpt. 9/5-1751 bg. 1796, d.a. Hans Chrystie i Brevik.

Forlovere: "Hans Chrystie og Jørgen Zachariasen."

1. Zacharias dpt. 29/5-1770 i Skien krk. bg. 17/8-1770 i Skien. "Simon Zachariæsøns Søn, 1/4 aar."
2. Zacharias dpt. 6/9-1771 i Skien bg. 24/5-1776 i Skien. "
Simon Zachariæsøns Søn, 4 1/2 aar."

3. Inger Bugge Simonsdatter dpt. 1/5-1773 i Skien.

4. Dorthea Simonsdatter dpt. 5/7-1774 i Skien.
5. Hans Chrystie dpt. 4/7-1775 i Skien.

6. Marthe Karine Simonsdatter dpt. 3/1-1777 i Skien.

7. Ane Elise Simonsdatter dpt. 7/4-1778 i Skien.
8. Karen Simonine dpt. 23/2-1780 i Skien bg. 1/10-1790 i Skien. "
Simon Zachariæsøns Datter, 9 aar."

9. Jørgine Simonsdatter dpt. 26/6-1781 i Skien.
10. Cathrine Cudrio Simonsdatter dpt. 19/5-1783 i Skien.

11. Else Chrystie Simonsdatter dpt. 18/6-1785 i Skien.

10. Boel Jørgine Simonsdatter dpt. 29/4-1788 i Skien.

Br. i 1801.


Denne familien brukte Skien kirke. Jeg tar allikevel med barnas faddere, siden de bodde i Gjerpen.

F.f. Simon Zachariasøns søn Zacharias: Mad. Chrystie, Inger Zachariasd., Boel Nielsd., Zacharias Simonsøn, Hans Chrystie, Jørgen Zachariasøn.
F.f. Simon Zachariasøns søn Zacharias: Jørgen Zachariasøns kone, Karen Chrystie, Ane Zachariasd., Jørgen Chrystie, Zacharias Zachariasøn, Boye Chrystie.
F.f. Simon Zachariasøns datter Inger Bugge: Jacob Nielsøns kone, Inger Zachariasd., Niels Zachariasøn, Jochum Adzlev, Zach. Zachariasøn.
F.f. Simon Zachariasøns datter Dorthea: Niels Larsøns enke, Karen Chrystie, Jacob Nielsøn, Realf Bøyesøn, Hans Chrystie.
F.f. Simon Zachariasøns søn Hans Chrystie: Hans Chrysties kone, Kirstine Pettersdatter, Kammerh. Rougtved, Petter Boyesøn, Alberth Blom.
F.f. Simon Zachariasøns datter Marthe Karine: Frue Rougtved, Ane Realfsdatter, Elias Winther, Jochum Jørgensøn, Lieutnant Rejersøn.

F.f. Simon Zachariasøns datter Anne Elise: Zach. Zachariasøns kone, Kirsten Dorthea Realfsdatter, Simon Jørgensøn, Zach. Zachariasøn, Jacob Pettersøn.

F.f. Simon Zachariasøns datter Karen Simonine: Mad. Adtzleu, Jomfr. Dorthea Chrystie, Hans Chrystie, Simon Jørgensøn, David Nielsøn.
F.f. Simon Zachariasøns datter Jørgine: Madme. Jørgen Zachariasøns, Karen Chrystie, Jørgen Zachariasøn, Magnus Bugge, Marius Smith.
F.f. Simon Zachariasøns datter Cathrine Cudrio: Madme. Zacharias Zachariasøn, Inger Jørgen Jørgensøns, Simon Jørgensøn, Søren Paus, Did. v. Cappelen jr.
F.f. Simon Zachariasøns datter Else Chrystie: Mad. Niels Zachariasøn, Else Boyesen, Capt. Rejersøn, Lieungh, Realf Boyesøn.
F.f. Simon Zachariasøns d. Boel Jørgine: Postmester Chrysties kone, Jfr. Inger Jørgensd., Chrystie, Jørgen Zachariasøn, G. Forbæk.
 

Tjenestefolk her i 1801: Isak Engebretsen(24), Karen Kirstine Hoff(25), Kirsten Clausdatter(31),
Hedevig Engebretsdatter(18). Alle ugifte.


Familie 5.

N. Mæla 1801.

 

Arbeider

Clemet Rasmussen fra Fjære i Solum dpt. 9/5-1744 i Solum d. 25/3-1808 på Mæla, s.a. Rasmus Nilsen og Inger Clemetsdatter.

g. 9/3-1769 m. Ingeborg Olsdatter fra Ø. Lyngåsen dpt. 24/6-1733 d. 24/12-1807 på Mæla, d.a. Ole Albretsen Lyngaas.

1. Inger Clemetsdatter dpt. 7/5-1769.

2. Rasmus Clemetsen dpt. 2/6-1771. Se Familie 4 - Mæla 1825.

3. Kirsten Clemetsdatter dpt. 11/9-1774 d. ca. g. 3/8-1806 m. Jens Andersen fra Århus(7). Forlovere: Lars Aarhuus og Clemet Rasmussen.

    Barn 1. Karen Kirstine Jensdatter dpt. 15/11-1807 i Skien. Kirsten ble enke før 1819. De bodde i Skien.

F.f. Clemet Rasmusens pb. Inger fra BradsbergKleven: Claus Olsens kone, Maren Rasmusdatter, Einer Torbiønsen, Ole Jansen.
F.f. Clemet Rasmusens db. Rasmus fra Mælum Ejet: Live Jensdtr., Maria Gundersdtr., Nils Torbiønsen, Claus Olsen, Torgrim Engebretsen.

F.f. Clemet Rasmusens pb. Kisten fra Mælum N.: Nils Torjersens kone, Karen Rasmusdatter, Peder Hansen, Claus Olsen, Claus Hansen.

Denne familien bodde tidligere på Bratsbergkleiva. De kom hit i ca. 1770. Datteren Kirsten, bodde her
med sine foreldre i 1801. Hun var da 26 år og ugift.
Clemet hadde ei søster Maren Rasmusdatter f. ca. 1750 og  som var gift med Erik Madsen. Se Familie 2 - Falkum 1825.
Andre søstre i Gjerpen: Karen Rasmusdatter og Kirsten Rasmusdatter f. ca. 1753 g.m. Truls Thorsen. Se Familie 73 - Kleiva 1801.

 

Familie 6.

N. Mæla 1801.

 

Skredder

Johan Christian Calensky fra Høland f. 1761 d. 6/7-1817 i Skien, s.a. Johan Jochum Johansen Callensky og Martha Jensdatter Lembach.

g.m. Kirstine Nilsdatter f. ca. 1755 d. 21/9-1826.


Skredderen og kona bodde her i 1801 sammen med hennes ”uægte” datter fra
et tidligere forholdt, Olea Josephsdatter f. ca. 1784.
Olea Josephsdatter f. ca. 1784 d. 31/1-1855 ble g. i Gjerpen 3/10-1805 m. Jens Hansen Sand. Se Solumslekt.no.

Takk til Tormod Skau for ekstra opplysninger her.
Takk også til Tore O. Haugerud for Calenskys opphav!

 

Familie 7.

N. Mæla 1801.

 

Her var nevnt Hans Andersen og kona Marthe Wraalsdatter (feilaktig tolket som Rolvsdatter). Se Familie 5 - Mæla 1782.

 

(C) Gard Strøm.