| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Riis
Gård nr. 78 i Gjerpen prestegjeld. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 14.04.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Riis Søndre B
Et bruk som ble utskilt fra S. Riis i 1735.

Landskyld i 1735 og i 1801: 1 1/2 hud (1 hud 6 skind).

Løvenskiold-Fossum eide gården.

G.br., leilending

Hans Vernersen Riis
fra S. Riis dpt. 2/7-1709 bg. 5/6-1775. ”Hans Vernersen 66 aar.”, s.a. Verner Riis.
g1g 4/7-1734 m. Ingeborg Gundersdatter fra Lid(B) dpt. 21/6-1711 bg. 10/2-1742. ”
Hans Vernerssøns qde Ingeborg, 31 aar.”, d.a. Gunder Hansen Lid.
Forlover: "Hans Bøle."
g2g 6/7-1742 m. Maren Andersdatter fra Fløtterød(1) dpt. 16/6-1715 bg.1/3-1747. ”
Hans Rises kone 34 aar." Døde kort tid etter å ha født et dødfødt barn.", d.a. Anders Knudsen.
g3g 25/8-1747 m. Johanne Eriksdatter f. ca. 1696 bg. 19/4-1761. ”
Hans Vernersens kone 65 aar.” Sannsynligvis ikke fra Gjerpen.
g4g 17/10-1761 m. Ragnhild Larsdatter f. ca. 1746 bg. 15/1-1786. ”
Hans Vernersens kone 40 aar.”
1. Christen Hansen dpt. 8/5-1735. Se Familie 5 - Borgestad 1762.
2. Gunhild dpt. i feb.1737 bg. i juni 1737. "Hans Vernerssøn Riises barn Gunnild, ½ aar gammel.”
3. Søren Hansen dpt. 21/9-1738.
4. Sidsel bg. 1/6-1740. ”
Hans Vernerssøns Sitsel. 1 aar. Barnek.”
5. Anders Hansen dpt. 5/3-1741 (!!).
6. Sidsel Hansdatter dpt. 3/9-1741 bg. 15/11-1748. ”
Hans Vernersens dtr. Sidsel 7 1/2 aar.”
Barn i 2. ekteskap:
6. Barn bg. 9/6-1943. ”Hans Rises hiemdøbte barn.”
7. Johannes dpt. 12/7-1744 bg. 7/1-1748. ”
Hans Vernersens s. Johannes 3 1/2 aar.”.
-   bg. 19/2-1747. ”
Hans Riises dødf. barn.”
Br. ca. 1735.

F.f. Hans Riises Christen: Søren Riis, Nils Klep, Anders Lie, Johannes Bøles qde, Lisbeth Aaltved.
F.f. Hans Vernerssøns Gunhild: .......(Søren?) og Johannes Riis, Johan Helgessøn, Jørg...? ........gs.qde., Lisbeth Riis.
F.f. Hans Rises søn Søren: Johannes Riis, Amun Tolfssøn, Ingebret Bøle, Birte ”Rauer”?, Karen Riis.
F.f.
Hans Rises Anders: Anund Sølj, Anders Olssøn, Even Nilssøn, Johannes Bøles qde., Anne Olsdatter.
F.f. Hans Vernerssøns Sitsel: Søren Riis, Knud Gunderssøn, Anders Olssøn, Anders Lis qde., Live Larsdatter.
F.f. Hans Rises Johannes: Lars Fløtterø, Søren Riis, Halvor Justen, Lars Sivertssøns qde., Live Mathisdatter.

Ingeborg Gundersdatter ble født på Augestad(B), hvor hennes mor kom fra,
men vokste opp på Lid(B).

28/2-1742      INGEBORG GUNDERSDATTER       Bamble Skifteprot. nr. 4, side 131a.
Riis søndre    Arvinger:                            
               Enkem. Hans Vernssen Riis og barna:
               1. Christen Hanssen 7 år
               2. Zidzel Hansdtr. 1/2 år
Brt: 53 - 1 - 13
Net:  1 - 0 - 12.

G.br., leilending
Halvor Rasmussen Riis
fra S. Ås(B) dpt. 8/4-1742 bg. 20/11-1808. ”Halvor Rasmussøns f. S.Riis 66 7/12 aar.”, s.a. Rasmus Hansen Aas.
g1g 17/10-1765 m. Karen Rasmusdatter fra Oredalen u. Sneltvedt dpt. 22/10-1741 i Siljan bg. 30/12-1787. ”
Halvor Riises kone 49 aar.”, d.a. Rasmus Kittilsen.
g2g 1/6-1790 m. enke Anne Haraldsdatter fra Søli nedre(B) dpt. 31/5-1751 d. 5/2-1816 på Riis, d.a. Harald Rasmussen Søli.
1. Karen dpt. 9/3-1766 bg. 28/3-1766. ”
Halvor Riises d. Karen 14 dage.”
2. Gunhild Halvorsdatter dpt. 15/3-1767 g. i Porsgrunn 11/1-1799 m. enkem. Carl Johan Neuman.
3. Rasmus Halvorsen dpt. 11/6-1769. Bodde på Bratsbergkleiva. Se Familie 68 - Kleiva 1801.
4. Ole Halvorsen dpt. 27/10-1771. Bodde i Storg. 235 på Osebakken. Se Familie 7b - Ø. Borge 1801.
5. Jacob dpt. 6/2-1774 bg. 26/4-1777. ”
Halvor Riises s. Jacob 3 1/4 aar.”
6. Kisten dpt. 10/12-1775 bg. 15/12-1776. ”
Halvor Riises d. Kisten 1 aar.”
7. Kisten Halvorsdatter dpt. 10/8-1777 g. 6/10-1815 m. Engebret Nilsen fra Eidanger f. ca. 1778. Forlovere: Erik Olsen Follaug og Rasmus Halvorsen Riis.
8. Karen dpt. 11/6-1780 bg. 18/8-1782. ”
Halvor Riises d. Karen 2 1/4 aar.”
9. Maren dpt. 1/1-1782 1781 bg. 3/8-1783. ”
Halvor Riises d. Maren 1 1/2 aar.”
10. Jacob bg. 8/1-1784. ”
Halvor Riises hjdb. s. Jacob 1 dag.”
Barn i 2. ekteskap:
11. Harald Halvorsen dpt. 24/10-1790 g. i Ø. Porsgrunn 25/4-1815 m. Anne Kirstine Andersdatter f. ca. 1794. Han var oldermann i Ø. Porsgrunn i 1815.
12. Jacob Halvorsen dpt. 1/7-1792.
13. Halvor Halvorsen dpt. 28/9-1794.
14. Karen Kirstine Halvorsdatter dpt. 3/12-1797 g. 2/12-1825 m. Tollef Jansen fra Ulefoss sagbruk f. 1803 (s.a. Jan Tolfsen).
Br. 1766.

F.f. Halvor Riises pb. Karen: Haral Sølies kone, Malene Zachariasdatter, Zacharias Bugoth, Lars Mustvedt, Hans Rasmussen.
F.f. Halvor Riises pb. Gunhild: Haral Sølies kone, Anne Rasmusdatter, Haral Sølie, Knud Riis, Halvor Rasmussen.
F.f. Halvor Riises db. Rasmus: Haral Sølies kone, Anne Maria Christophersdatter, Knud Riis, Sivert Sørensen.
F.f. Halvor Riises db. Ole: Hans Rasmussens kone, Maren Rasmusdatter, Jens Sørensen, Hans Rasmussen.
F.f. Halvor Riises db. Jacob: Knud Riises kone, Anne Haralsdatter, Haral Sølie, Knud Riis.
F.f. Halvor Riises pb. Kisten: Anders Riises kone, Anne Haralsdatter, Sivert Riis, Hans Rasmussen, Isak Rasmussen.
F.f. Halvor Riises pb. Kisten: Haral Sølies kone, Anne Haralsdatter, Haral Sølie, Knud Riis, Isak Rasmussen.
F.f. Gunder Riises pb. Karen: (skal være Halvor Riises) Maren Rasmusdtr., Anne Haralsdtr., Haral Sølie, Knud Andersen, Isak Rasmusen.
F.f. Halvor Riises pb. Maren: Knud Riises kone, Maren Haralsdtr., Isak Rasmusen, Knud Halvorsen.
F.f. Halvor Riises db. Harald: Kittil Riises kone, Kirsten Pedersdatter, Hans Rasmussøn, Rasmus Halvorssøn, Engelbert Haralssøn.
F.f. Halvor Rasmussøn Riises db. Jacob: Ingebor Jensdatter, Gunhild Halvorsdatter, Kittil Riis, Rasmus og Ole Halvorssøn.
F.f. Halvor Rasmussøns db. Halvor fra S. Riis: Rasmus Halvorssøns kone, Lisken Andersdatter, Kittil Riis, Ole Halvorssøn, Erik Knudssøn.
F.f. Halvor Rasmussens pb. Karen Kirstine fra S. Riis: Lars .....ssøns kone, Gunhild Kirstine Hansdatter, Kittil og Rasmus Riis, Isak Rasmussen.

Hans første kone, Karen Rasmusdatter ble konfirmert i Siljan i 1758, 17 år gammel.
Den andre kona, Anne Haraldsdatter, var enke etter Gunder Hansen Bratsberg.
Se Augestad(1).

Under folketellingen 1801 ble Halvor Rasmussen oppført som husmann under S. Riis.  

21/7/1788      KARI RASMUSDATTER        Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 321b.
S.Riis         Arvinger:                            
               Enkem. Halvor Rasmussen og barna:
               1. Rasmus Halvorssen   19 år. Formynder: Faren.
               2. Ole Halvorssen      17 "   ----"----: Jon Enggrav.
               3. Gunhild Halvorsdtr. 21 "   ----"----: Faren.
               4. Kirsti Halvorsdtr.  11 "   ----"----: Jon Enggrav.
Brt: 76 - 1 -  8.
Net: 16 - 3 – 13.
 

Dette bruket ble sammenføyd igjen med S. Riis(A) i ca. 1815. Se Riis(15).

(C) Gard Strøm.