| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Fløtterød
Gård nr. 100 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 20.08.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Fløtterød A - Fløtterød 1
Gammelt løpenr. 359. Siden Norges matrikkel 1889: 100/ 1.

Landskyld:

Utskilt fra Fløtterød i ca. 1660.

G.br., selveier

Amund (Lauritzen?) Fløtterø
f. ca. 1627 bg. 25/10-1698. ”Amun Fløtterø 71 aar g.”
g.m. Marthe f. ca. 1630 bg. 14/11-1686. ”Amun Fløtterøs qvinde Marthe.” Alderen er dessverre ikke nevnt i kirkeboka.
1. Lauritz Amundsen f. ca. 1657. Overtok bruket.
2. Nils Amundsen f. ca. 1659.
Br. ca. 1660.

Denne parten var trolig Amunds odelsgård.

Amund kjøpte i ca. 1660 også klosterets part som hadde en landskyld på ½ tønne.

G.br., selveier

Lauritz Amundsen
herfra f. ca. 1657 bg. 15/5-1704. ”Lars Fløtterø 47 aar.”
g. 11/9-1681 m. Live Lauritzdatter fra Båserød f. ca. 1649 bg. 4/12-1728. ”Live Fløtterø, 79 aar.”, d.a. Lauritz Baaserøe.
1. Elen Larsdatter dpt. 6/8-1682 g.m. Anders Knudsen. Se nedenfor.
2. Lauritz Larsen (Lars Larsen) dpt. 3/2-1684. Overtok bruket.
3. Nils dpt. 6/6-1686 bg. 25/7-1686. ”Lauritz Langerøs søn Nils 8 uger g.”

4. Marthe dpt. 5/6-1687 bg. 18/9-1687. ”Lauritz Langerøs d. Marthe 14 uger.”

5. Anne Larsdatter f. ca. 1690 g.m. Hans Larsen Lie. Se Lid(A).
6. Nils dpt. 16/12-1691 bg. 30/1-1692. ”Lauritz Fløtterøs søn Nils 6 uger g.”
7. Marthe Larsdatter dpt. 17/9-1693 g.m. Jost Halvorssøn Tufte. Se Tufte(1) se også Lille Foss.
8. Mathis Larsen dpt. 9/2-1696. Se Langerød(A).
Br. 1689.

”Lauritz Baaserøs datter Elen
”Lauritz Baaserøs søn Lauritz”.
”Lauritz Langerøs søn Nils.”
”Lauritz Langrøs d. Marthe.”
F.f. Lauritz Fløtterøs søn Nils: Ole Ouesen Fløtterø, Tollev Søli, Ole Lauritzen fra Søli, Marthe Esbedalen, Ingebor Langerø, Magnil Haagensdatter.
F.f. Lauritz Fløtterøs datter Marthe: Giert Usler, Waldemar Stub, Ole Borge, min hustru(prestens, madamme Flor), Mathis Kragetos quinde, en pige fra Krageto.
F.f. Lauritz Fløtterøs søn Matthis: Ole Fløtterø, Gunder Lauritzen Li, Wolmars Marie, Hans Kragetos quinde, Karen Lauritzdatter Søli.

Anne Larsdatter er ikke funnet døpt i Gjerpen. Selv om det er usikkert, er det indisier som
tyder på at hun er datter her på gården. Se for eksempel fadderne til hennes barn.

Lauritz Langerød var fadder for Mathias Olsens sønn Ole 1/2-1689.
Hans kone Live var fadder for Anun Langerøs datter Gunhild den 29/9-1690. (Amund Langerøs kone = Maren Anunsdatter, trolig fra Båserød.)
Lauritz Fløtterøs quinde Live var 22/2-1691 fadder for Gunnar Houeraasens (Haukeråsens) datter Marthe. Ole Ouesen Fløtterød var også fadder.
Lauritz Fløtterø var fadder for Hans Olsens datter fra Kråketo dpt. 14/8-1695. Lauritz Fløtterøs quinde Liv var fadder i 1700 for Nils Nærums datter Marthe og for Hans Kragetos datter Karen i 1702.

G.br., selveier
Lars Larsen Fløtterød
herfra dpt. 3/2-1684 bg. 14/4-1759. ”Lars Fløtterøe 77 aar.”
g. 28/12-1719 m. Aaste Halvorsdatter fra Bekkevold dpt. 24/6-1684 bg. 16/2-1756. ”Lars Fløtterøes kone 73 1/2 aar.”, d.a. Halvor Gundersen Bechewald.
Br. ca. 1720. Ingen barn.

G.br. leilending
Anders Knudsen Fløtterø
fra Nygård f. ca. 1678 bg. 12/5-1722. ”Anders Knudssøn Langerø 44 aar 18 uger.”
g. 28/2-1714 m. Elen Larsdatter herfra dpt. 6/8-1682 bg. 17/8-1749. ”
Arne Langerøes kone 69 aar.”, d.a. Lauritz Amundsen.
1. Maren Andersdatter dpt. 16/6-1715 g.m. enkem. Hans Vernersen Riis. Se S. Riis(B).
3. Guri f. ca. 7/3-1722 (tvilling) bg. 8/3-1722. ”
Anders Fløtterøs tvillingd: Gurj, hiemedøbt.”
4. Karen dpt. 8/3-1722 (tvilling) bg. 22/3 -1722. ”
Anders Langerøs datter Karen 11 dager.”
Br. 1715.

F.f. Anders Fløtterøs datter Marta: Hans Li, Lars Ballestad, Matthis Fløtterø, Ingebor Becheval, Alexander Fløtterøs qvd, Marta Fløtterø.
F.f. Anders Fløtterøs tvillingdatter Karen: Lars Fløtterø, Lars Ballestad, Anders Lies quinde, Martha Nygaard. Tvillingsøsteren Guri ble hjemmedøpt før hun døde noen timer gml.


Enka Elen Larsdatter ble g2g med Arne Tallaksen. Se nedenfor.

G.br., leilending
Arne Tallaksen
fra ? f. ca. 1700 bg. 2/2-1766. ”Arne Langerøe 66 aar.”
g. 29/9-1724 m. enke Elen Larsdatter herfra dpt. 6/8-1682 bg. 17/8-1749. ”
Arne Langerøes kone 69 aar.”, d.a. Lauritz Amundsen.
Forlovere: "Isac Nærum og Isac Bachen."
Br. 1724.

G.br., selveier
Anders Mathisen Langerød
dpt. 7/2-1723 bg. 16/2-1800.
Br. fra ca. 1757. Se Langerød(A).

G.br., selveier
Mathias Andersen Langerød
fra Langerød(A) dpt. 2/2-1750 d. 19/5-1817 på Fløtterød, s.a. Anders Mathisen Langerød.
g. i Eidanger 11/10-1774 m. Karen Nilsdatter fra N. Siljan i Eidanger dpt. 19/10-1749 bg. 27/1-1801. ”
Matthias Fløtterøes kone Karen Nilsdtr. 51 1/4 aar.”, d.a. Nils Jonsen Siljan fra Sanni(A) og Karen Larsdatter.
Forlovere: "
Simon Bommen og Ole Mathiesen Bøle."
1. Lars Mathiasen dpt. 11/8-1776. Se nedenfor.
2. Nils dpt. 21/9-1777. Døde trolig etter kort tid. Ikke registrert begravet i KB.
3. Nils  dpt. 4/10-1778 bg. 19/10-1778. ”Mathis Fløtterøes søn Nils 8 dage.”
4. Kisten  dpt. 1/1-1780 bg. 15/7-1781. ”Mathis Fløtterøes d. Kisten 1 1/2 aar.”

5. Nils dpt. 8/4-1781 bg. 15/7-1781. ”3 mnd. gml.”

6. Anders dpt. 1/9-1782 bg. 13/10-1782. ”Mathis Fløtterøes s. Anders 2 mnd.”
7. Karen Kirstine Mathiasdatter dpt. 18/1-1784 g.m. Anders Knudsen. Se nedenfor.
8. Anders Mathiasen dpt. 25/3-1787. Se Langerød(B).
9. Nils Mathiasen dpt. 1/11-1789. Konf.
10. Ole Mathiasen dpt. 30/6-1793. Konf.
Br. 1775.

F.f. Mathis Fløtterøes db. Lars: Anders Rønningens kone, Gunhild Christensdatter, Halvor Siljen, Jacob Andersen, Jon Nilsen, fra Siljen.
F.f. Mathis Fløtterøes db. Nils: Ole Bechevals kone, Maria Jacobsdatter, Ole Bøle, Anders Nilsen, Jon Nilsen.
F.f. Mathis Fløtterøes db. Nils: Jacob Langerøes kone, Inger Nilsdatter, Jacob Espedalen, Lars Ammundsen, Lars Nilsen.
F.f. Mathis Fløtteroes pb. Kisten: Anders Silliens kone, Inger Nilsdatter, Ole Bøle, Jacob Langerøe, Lars Nilsen.
F.f. Mathis Fløtterøes db. Nils: Halvor Silliens kone, Inger Nilsdatter, Anders Langerøe, Mads Nilsen, Lars Saamundsen.
F.f. Mathis Fløtterøes db. Anders: Jacob Espedalens kone, Berthe Andersdtr., Ole Bøle, Anders Rønningen, Jon Siljen.
F.f. Mathis Fløtterøes pb. Karen Kistine: Anders Rønningens kone, Marthe Jacobsdtr., Jacob Langerøe, Jacob Sølie, Lars Knudsen.
F.f. Mathis Fløtterøes db. Anders: Jacob Langerøes kone, Marthe Jacobsdatter, Christen Fløtterøe, Nils Rasmusen, Hans Knudsen.
F.f. Mathis Fløtteruds db. Nils: Jacob Sølies kone, Maria Jacobsdtr., Halvor Nilsen, Jon Nilsen, Hans Abrahamsen.
F.f. Matthias Fløtterøes db. Ole: Jacob Simonssøns k., Maren Olesdtr., Zacharias Lie, Jacob Langerøe, Jacob Søelie.

Mathias var soldat da han giftet seg i 1774. I 1801 hadde familien en tjenestepike som bodde her.
Hennes navn var Margit Torgersdatter 28 år og ugift.
De barna som bodde her sammen med faren som hadde blitt enkemann var: Lars, Karen Kirstine,
Anders, Nils og Ole.

Skjøte: Den 10/11-1806 gir Mathias Andersen skjøte på 9 skinn, 1 ½ setting i Fløtterød til svigersønnen Anders Knudsen.
Mathias brukte også gården Langerød(3) fra 1809. I  1813 overtok sønnen Anders det bruket. 

Arbeider, innerst
Lars Mathiasen
herfra dpt. 11/8-1776 d. 13/12-1834 på Osebakken.
g. 27/5-1801 m. Ingeborg Knudsdatter fra Gulset(7) dpt. 11/6-1780, d.a. Knut Gundersen Gulset.
Forlovere: "Kittil Gulset og Lars Christiansen."
1. Karen Kirstine Larsdatter dpt. 28/6-1801 g.m. Engebret Olsen. Se Bekkevold(3).
2. Marthe Larsdatter dpt. 13/2-1803 g.m. Jens Jacobsen. Se Hegna under Søli.
3. Anne Larsdatter dpt. 26/12-1804 g.m. Anders Olsen Søli. Se Søli(1).
4. Thorine Larsdatter dpt. 5/7-1807 g.m. Iver Jacobsen. Se Familie 14 - Ø. Borge 1845.
5. Kirsten Larsdatter f. 22/3-1811.

F.f. Lars Matthiæsøns Karen Kirstine  f. Fløtterøe: Lars Christianssøns k., Anne Borgesdatter, Jacob Langerøe, Ole Torjussøn, Isaac Jacobssøn.
F.f. Lars Mathiasens pb. Marthe på Fløtterød: Jacob Langerøes kone, Else Jacobsdatter, Christen og Nils Fløtterød, Anders Knudsen.
F.f.
Lars Matthiæsøns pigebarn Anne fra Fløtterøe: Kittil Gulsets kone, Karen Kirstine Matthiædatter, Isaac Espedal, Lars Christianssøn, Anders Knudssøn.
F.f. Lars Matthiæsøns Torine f. Fløtterøe:Anders Knudssøns k., Kirsten  Olesdtr., Niels og Anders Matthiæsøn, Jacob Anderssøn.
F.f. Lars Matthiæsøns Kirsten f. Fløtterøe: Anne Jacobsdtr., Maria Jacobsdatter, Anders Knudssøn, Ole og Anders Matthiæsøn.

Lars Mathiasen var ungkar og soldat under folketellingen 1801 (februar).

Denne familien bodde her da disse barna ble født. Siden flyttet de til Osebakken. Det har nok
ikke gått så greit for Lars. Presten skrev følgende ved innførsel i dødsprotokollen: ”Hængt sig selv.
Begravet paa kirkegaarden uden jordpaakastelse ifølge Amtets bestemelser.”

Etter dette, flyttet enka med sine barn til sin datter Marthe Larsdatter som bodde på Hegna under Søli.

Denne Lars Mathiasen må ikke forveksles med Lars Mathiasen fra Høgset.

G.br., leilending, senere selveier
Anders Knudsen
fra Øvrum(A) dpt. 16/7-1780 d. 15/11-1847 på Stulen, s.a. Knud Simonsen og Helvig Jørgensdatter på Øvrum.
g. 28/6-1805 m. Karen Kirstine Mathiasdatter herfra dpt. 18/1-1784 d. 23/6-1835 på Fløtterød, d.a. Mathias Andersen Fløtterød.
Forlovere: "Hans Knudsen og Jon Svenkesen."
1. Hedevig Andersdatter dpt. 6/10-1805 g.m. Ole Hansen Lid. Se Lid(5).
2. Knud Andersen dpt. 12/2-1809. Se Stulen.
3. Karen Andersdatter f. 20/4-1812 g.m. Anders Larsen Bakken. Se N. Bakken.
4. Nils Andersen f. 11/3-1815. Overtok gården.
5. Mathias Andersen f. 26/9-1817. Bodde i Skien i 1847.
6. Anne Kirstine Andersdatter f. 10/9-1820.
7. Hans Andersen f. 9/4-1823. Var sjømann i 1847.
Br. 1806.

F.f. Anders Knudssøns Hedevig f. Fløtterøe: Lars Knudssøns k., Anne Kirstine Jacobsdtr., Hans Knudssøn, Christen Schrøder, Lars Matthiæsøn.
F.f. Anders Knudssøns Knud f. Fløtterøe: Lars Knudssøns k., Karen Svensdtr., Jacob Langerøe, Hans Knudssøn, Anders Matthiæsøn.
F.f. Anders Knudssøns Karen f. Fløtterøe: Hans Knudssøns k., Anne Jacobsdtr., Christen Schrøder, Lars og Anders Matthiæsøn.
F.f. Anders Knudsen Fløtterøds Nils: Hans Knudsens k., p. Karen Jacobsdatter, Lars Knudsen, Knud Hansen, Lars Mathisen.
F.f. Anders Knudsen Fløtterøds Mathias: Moderen, p. Karine Hansdatter Krageto, Anders Knudsen, Ole Mathisen af Porsgrund, Hans Isaksen.
F.f. Anders Knudsen Fløtterøds Anne Kirstine: ”Lisbeth”? Olsdatter, Anne Hansdatter, Ole Mathisen, Nils Isaksen, ”Levor”? Thorsen.
F.f. Anders Knudsen Fløtterøds Hans: Ole Mathisens k. af Eidanger, p. Hedvig Andersdatter Fløtterød, Lars Langerød, Anders Krageto, Lars Meen.

I justisprot. nr. 26, fol. 49b, Bamble fogderi, kan vi se at Mathias Andersen gir skjøte til Anders Knudsen
på 9 skinn, 1 ½ setting i gården Fløtterød for 900 riksdaler den 10/11-1806.


Anders bodde på Stulen (ved Jarseng) på sine gamle dager. Han døde der som enkemann 67 ½ år gammel.  

16/9-1835      KAREN KIRSTINE MATHISDATTER       Bamble Skifteprot. nr. *)
Fløtterød      - død 24.6.1835. - (Skal være 23/6-1835 iflg. kirkeboka G.S.).                   
               Arvinger: Enkem. Anders Knutssen og barna:
               1. Knut Anderssen      27 år, i tjeneste hos C. Paus.
               2. Niels Anderssen 20 1/2 ” , heime.
               3. Mathias Anderssen   18 ” , tjener hos Ole Hanssen Lie.
               4. Hans Anderssen  12 1/2 ” , heime.
               5. Helvig Andersdtr. g.m. Ole Hanssen Lie.
               6. Karen Andersdtr. g.m. Anders Larssen Bakken.
      Verge for de umyndige sønnene: Morbror Anders Mathissen Langerød.
Brt: 489 - 3 -  2
Net:  75 - 4 - 23.
Jordegods: 4 skind i Stulen, matr.nr. 122 m. hus og herlighede. Tils. 425 spd.
*) A: BS 17 s.876.
B: BS 21 s.176. C: BS 23 s.176.

3/12-1847      ANDERS KNUTSSEN            Bamble Skifteprot. nr. *)
Stulen         Arvinger: Barna:                     
               1. Knut Anderssen      38 år.
               2. Niels Anderssen 32 1/2 "
               3. Mathias Anderssen   30 " , i Skien.
               4. Hans Anderssen      25 " , sjømann.
                  Tilsynsverge for de fraværende: O. O. Bakkeskoven.
               5. Karen Andersdtr. g.m. Anders Larssen Bakken.
               6. Helvig Andersdtr. død, vært g.m. Ole Hanssen Lie, 4 barn:
                 a. Hans Olssen            16 år.    Formynder
                 b. Maren Kirstine Olsdtr. 13 "      for de 4:
                 c. Karen Kirstine Olsdtr. 12 "      Ole Olssen
                 d. Anne Karine Olsdtr.    10 "      Bakkeskoven.
Brt:   434 - 40
Gjeld: 448 - 41 (Insolvent).
Jordegods: 8 skind eller 4 ort av gd. Stulen, matr.nr.120, nytt nr.94,
løpenr. 331 og 333. Taksert for 430 spd.
Avdøde hadde vært g.m. Karen Mathiasdtr.

*) A: BS 30 s.16b. B: BS 20 s.139-150. C: BS 25 s.142b.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

359

Fløterød

Christian Paus

2 hud 4 sk., 4 1/2 sættinger

4 daler - 3 ort - 16 skilling

G.br., forpakter
Nils Andersen Fløtterød
herfra f. 11/11-1815 d. 9/7-1889.
g1g 3/1-1844 m. Ingeborg Jensdatter fra N. Ballestad(A) f. 7/1-1813 d. 27/3-1858, d.a. Jens Mortensen Ballestad. Hun døde av tæring.
Forlovere: ”Daniel Jensen Osebakken og Mathias Andersen i Skien.”
g2g 29/4-1859 m. Maren Margrete Jacobsdatter fra Langerød(1) f. 29/5-1828 d. 8/9-1893, d.a. Jacob Jacobsen.
Forlovere: ”G.br. Anders Larsen Bakken og g.br. Jacob Jacobsen Langerød.”
Alle kjente barn er fra 2. ekteskap:
1. Ingeborg Kirstine Nilsdatter f. 3/7-1860 g. 2/7-1889 m. Kristian Jacobsen fra Kiste i Siljan f. 8/5-1854. Bodde på ”Rundhol”? i Eidanger.
2. Anders f. 2/4-1862 d.11/7-1863.
3. Anders f. 9/6-1863  d. 6/11-1885.
4. Karen Bertea f. 31/1-1866 d. 10/12-1883.

Br. 1840.

F.f. Nils Andersen Fløtterøds Ingeborg Kirstine: Kirsten Jacobsdatter Langerød, Karen Kirstine Knudsdatter Kjølnes, Rasmus Nilsen Fløtterød, Anders Larsen Bakken, Mathias Andersen af Porsgrund.
F.f. Nils Andersen Fløtterøds Anders: Kone Anne Marie Petersdatter fra Porsgrund, pige Marthe Kirstine Jacobsdatter og Jacob Jacobsen Langerød, Anders Larsen Bakken, Nils Jacob Rasmussen Fløtterød.
F.f. Nils Andersen Fløtterøds Anders: Kone Kirsten Jacobsdatter Langerød, pige Kirsten Knudsdatter og Knud Andersen Stulen, Anders Larsen Bakken, Lars Isaksen Skyer.
F.f. Nils Andersen Fløtterøds Karen Berthea: Marthe Jacobsdatter Langerød, moderen, Lars Jacobsen Vallerdalen, Rasmus Nilsen Follaug.

Nils var i arbeide på Kjølnes da han giftet seg første gang. Eier på denne tiden var fremdeles Christian Paus på Kjølnes.
Nils ble senere eier av l.nr. 331b og 333 samtidig som han var forpakter av l.nr. 359 for Paus.

Hans andre kone, Maren Margrethe, var i tjeneste på Nærum før hun giftet seg.


Tegning av Fløtterød bnr 1 av M. Antvort 1916. Eier av original: Tove og Jacob Langerød.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

359

Fløtterød

Doktor Paus

4 daler - 0 ort - 3 skilling

  
  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

 100

1

359

Fløtterød

Fløtterød

Doktor Paus

4 - 3 - 16

10 mark 38 øre


G.br., forpakter senere selveier

Jacob Jacobsen Langerød
f. 21/9-1855, s.a. Jacob Jacobsen Langerød.
g. 30/8-1877 m. Karen Marie Halvorsdatter fra M. Bøle f. 29/3-1854, d.a. Halvor Johannesen Bøle.
Br. 1895. Se Langerød(1).

Se folketellingen 1900.

Pleiebarn her i 1900: Gunvor Ballestad f. 1898 i Skien. I 1900 bodde følgende tjenestefolk på
denne gården: Halvor Olafsen f. 1877 i Rauland og Olaf Anundsen f. 1883 i Skien.

Da han kjøpte denne delen av Fløtterød hadde han allerede forpaktet gården i noen år. Familien
flyttet over til nabogården Langerød da han overtok slektsgården der i 1906.

Denne gården ble drevet sammen med Langerød(1) fra 1890.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

100

1

Fløtterød

Fløtterød

J. Jacobsen Langerød

10 mark 38 øre

  
  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

100

1

Fløtterød

Jacob Langerød

10 mark 38 øre


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.