| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Rising
Gård nr. 58 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 09.07.2015


                                
Mælagata                                                  Luksefjellveien Siljanveien                  Håvundveien.
Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


Rising Nordre B
Gammelt løpenr. 158b. Siden Norges matrikkel 1889: Del av 58/2.
 
Del fra N. Rising i ca. 1690.

Landskyld 1690: 2 huder.

Av brukere kjenner vi til:

G.br., leilending
Ole Riising ”Den Gamle”
f. ca. 1598 bg. 16/4-1685. ”Ole Rising 87 aar g.”
Br. ca. 1690.

Denne Ole Riising er ikke identisk med Ole Guttormsen Riising på N. Rising(1). Han kan
derimot være identisk med den ”Oluf” som er nevnt som bruker av 1 ½ hud av S. Rising i
prestens manntall av 1664 og 1666.

Anne Olsdatter fra S. Rising ble gift den 6/11-1692 m. Lauritz Limi.

G.br., leilending
Anders Carlsen Holt
fra Sverige f. ca.
g. 22/4-1701 m. Johanne Nilsdatter Rising  f. ca. 1666 bg. i Solum 23/10-1740, ”Johanne Nielsd. Riising fra Graatten 74 aar g.”
Br. ca. 1700.

Johanne Nilsdatter Rising døde i Gråten i Solum.

Kilde: Bamble tingbok nr 5. Den 25 nov 1704. (Avskrift: Jan Christensen).
Stevner Peder Soldater og hans sønn Amund Pedersen formedelst de ilde og usømmelig har
begagnet Anders Carlsen, N. Rising, i hans eget hus. Iflg vidnet Ingebret Rosvald, kom far
og sønn gående frem til Rising med hver sin hugøkse på armen og da de kom til Stuedøren,
ropte de paa Anders Rising og sagde, kom her ud, din Svendske Hund og din Svendske Skielm,
og det skeede af dem nogle gange, baade for vindøgenne og i svalen og da de intet kunne slippe
inn da døren ble lugt, gick de derfra igjen.
De innstevnede blev med Anders N. Rising forende og forligte at deres stridighed imellem dem,
skulde være bort kastet og de icke andet kunde sige paa Anders Rising, end hand at være en
ærlig mand, og hvad er talt, er af dem skeed i Hastighed.

G.br., leilending
Rolf Gundersen Rising
fra Dyrkoll f. ca. 1670 bg. 12/5-1731. ”Rolf Rising  61 aar.”, s.a. Gunder Dyrkold.
g1g 15/8-1697 m. enke Johanne Hansdatter fra Holm? f. ca. 1668 bg. 3/9-1728. ”Rolf Risings qde Johanne 67 aar.”, trolig d.a. Hans Lauritzen Holm.
g2g 29/12-1730 m. Karen Simonsdatter f. ca. 1694 bg. 4/8-1754. ”Rasmus Riisings kone 60 aar.”
-   bg. 27/11-1698. ”Rolf Skilbreds dødfødde Barn.”
1. Peder Rolfsen dpt. 11/2-1700.
2. Hans Rolfsen dpt. 17/5-1705. Se Familie 20 - Kleiva 1762.
Br. 1709.

F.f. Rolf Skilbreds søn Peder: Knut Fieldal, Ole Sem, Gunder Dyrkolds søn Johannes, Ingebret Holms qvinde Marthe, Kittil Aases datter Maren, Gunder Dyrkols datter Ingebor.
F.f. Rolf Skilbreds Søn Hans: Ole Sem, Daniel Hynj, Johannes Dyrkol, Kittil Aases Maren, Ingeborg Nøglegaard, Else Dyrkold.

Rolf Gundersen eller ”Rollev Gunderssøn” giftet seg først med enka på Jønnevald (enke etter
Peder Madsen Jønnevald) og bodde der til 1698. Familien flyttet da til Skilbred hvor de bodde
til de kom hit i 1709.

Skoskatten 1711: N. Rising. Rolv Self, 5, kone, 3 børn: 30 sk. 

11/12/1728     JOHANNE HANSDATTER           Bamble Skifteprot. nr. 3a, s. 159b.
Nordre Rising  Arvinger: Enkem. Rolf Gunderssen
               og Johanne Hansdtrs. 2 barn i forrige ekteskap:
                1. Lars Pedersen,  36 år, (f. ca. 1692)
                2. Marte Pedersdtr. 46 ”, (f. ca. 1682)
               Samt hennes 2 barn med Rolf Gunderssen:
                3. Peder Rolfssen, 29 år.
                4. Hans Rolfssen, 24 ”.
Brt: 89 - 3 - 20
Net: 30 - 1 - 14
(Dette skiftet er feilrettet av Gard Strøm i forhold til Hvidsands transkripsjon).

 25/5/1731      ROLF GUNDERSSEN NORDRE RISING     Bamble Skifteprot. nr. 3a, s. 333b.
Nordre Rising  Arvinger:                             
               Enka Kari Simonsdatter og barna:
               1. Peder Rolfssen, 32 år,
               2. Hans Rolfssen,  25 ”.
               Lensm. Peder Berberg ble verge for enka.
Brt: 67 - 2 - 18
Net:  1 - 1 -  5

Enka Karen Simonsdatter ble g2g med Rasmus Jacobsen Rising. Se nedenfor.

G.br., leilending
Rasmus Jacobsen
fra N. Rising(A) dpt. 9/5-1697 bg. 10/5-1760. ”Rasmus Riising 70 aar.”, s.a. Jacob Rasmussen.
g. 29/4-1732 m. enke Karen Simonsdatter f. ca. 1694 bg. 4/8-1754. ”Rasmus Riisings kone 60 aar.”
-   bg. 31/12-1733.”Rasmus Risings dødfødde pigebarn.”
Br. 1732.

G.br., leilending
Ole Olsen
g. nn
1. Tore Olsdatter?
2. Trond Olsen f. ca. 1775. Se Familie 3 - Frogner 1801.
3. Anne dpt. 4/5-1777.
4. Anne Olsdatter dpt. 4/10-1778.
-   bg. 24/3-1782. ”Ole Riisings dødf. dtr.”
5. Kirsten dpt. 20/7-1783 bg. 4/4-1784. ”Ole Riisings d. Kisten 3/4 aar.”
Br. ca. 1777.

F.f. Ole Olsen Riisings pb. Anne: Jacob Riisings kone, Siri Halvorsdtr., Søren Grinie, Hans Grinie, Isak Abrahamsen.
F.f. Ole Riisings pb. Anne: Jacob Riisings kone, Maren Halvorsdtr., Søren Grinie, Tallach Riising, Isak Riising.
F.f. Ole Riisings pb. Kisten: Christen Venstøbs kone, Karen Halvorsdatter, Jacob Riising, Henrich Pedersen, Abraham Jacobsen.

Ved manntallet 1782 var han nevnt som Ola Olsen "Grytting".

På Rising nordre var det kun 2 bruk i 1801. På bruket vi her kaller N. Rising(A), bodde Mads Ditmandsen
og på dette bruket vi her kaller N. Rising(B), bodde Trond Olsen. De var svogere og arbeidet begge som
gårdsarbeidere her.

Eiere av dette bruket i 1801:
Ole Paus (1 hud 2 skinn), forvalter Jynge (10 skinn). Til sammen 2 huder.

Denne delen av Rising nordre ble i 1854 kjøpt opp av byfogd Paus og slått sammen med løpenr. 159.
Siden Norges matrikkel 1889: 58/2.

Se S. Rising(2).

(C) Gard Strøm.