ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Gjerpen store - Gjerpen Prestegård
Gård nr. 59 i Gjerpen kommune, Telemark.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 22.09.2023

UNDER ARBEID


Hustomter
Utskilt fra Gjerpen Prestegård. Før 1950 var ingen tomter solgt herfra. Tomtene var festetomter.

Noen som mangler?
Noen adresser kan være for nyetablerte til å bli tatt med her. Andre adresser kan være bosatt
av familier som ikke har slektstilknytning til Gjerpen.

Jeg tar i mot oppdateringer og/ eller rettelser på epostadresse post@gamlegjerpen.no.

Gå til andre adresser på Opphauen i Gjerpen.


| Gjerpenhavna | Jernbaneveien | Luksefjellveien | Risingveien | Rising Terrasse | Vattenberghøgda |


Gjerpenhavna
Hustomter utskilt fra gnr 59 Prestegården (Gjerpen store).


Gjerpenhavna 1.
59/1/45.

Fra Grunnboka: "Andel av Gjerpenhavna 1 (Gnr 59, bnr 1, fnr 45) er overdradd for kr 795.000 til Aud Jorun Christensen (24.06.1988)."


Gjerpenhavna 3.
59/1/38.

Snekker
Halvdan Konrad Tveten
(Halvdan Tveten) fra Gamle Siljanv. 18 under Grini f. 2/6-1916 d. 22/7-2008, s.a. Einar Tveten.
g. 1941 m. Borghild Pauline Strøm fra Rjukan f. 16/11-1915 d. 9/6-1980, d.a. vaktmester Albert A. Strøm.
1. Knut Tveten f. 18/3-1943 d. 12/4-2009. Gravlagt på Gjerpen.
2. Morten Tveten f. 1949.

Takk til Asbjørn Tveten.

Fra Grunnboka:
"Andel av Gjerpenhavna 3 (Gnr 59, bnr 1, fnr 38) er overdradd til Morten Tveten (19.03.1990)."
"Gjerpenhavna 3 (Gnr 59, bnr 1, fnr 38) er solgt for kr 1.780.000 fra Morten Tveten til Svein Erik Hansen og Lene Borvik Larsen (15.07.2010)."


Gjerpenhavna 4.
59/1/47 + 48.

Torkild Evensen f. 1955.
g.m. Kari f. 1953.
Eier 1983.

Fra Grunnboka: "Andel av Gjerpenhavna 4 (Gnr 59, bnr 1, fnr 48) er overdradd fra til Torkild Evensen (06.01.1983). Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 59, Bnr 1, Fnr 47."


Gjerpenhavna 6.
59/1/56.

Frode Vehn Evensen f. 1932.
g.m. Rigmor f. 1935.


Gjerpenhavna 7.
59/1/36.

Rolf Olsen fra Siljanv. 32 under Grini f. 3/7-1917 d. 17/12-1984, s.a. Oskar Olsen Grini.
g.m. Synnøve Margot Skjelnes f. 1927.

Fra Grunnboka:
"Gjerpenhavna 7 (Gnr 59, bnr 1, fnr 36) er overdradd fra Rolf Olsen til Synnøve Margot Skjelnes (02.07.2002)."
""Gjerpenhavna 7 (Gnr 59, bnr 1, fnr 36) er solgt for kr 1.510.000 fra Synnøve Margot Skjelnes til Marianne Kittilsen og Jan Arne Iberg (15.05.2007)."


Gjerpenhavna 8.
59/10. Festetomt inntil 2011.

John Wadstensvik Bjerkestrand (John Bjerkestrand) f. 14/1-1939 d. 6/6-1978.
g.m. Marit Bjerkestrand f. 1938.

Fra Grunnboka: "Gjerpenhavna 8 (Gnr 59, bnr 10) er solgt for kr 257.400 fra Gjerpen Prestegård til Marit Bjerkestrand (14.09.2011)."

Denne innføringen i grunnboka gjelder trolig innløsing av festetomta.


Gjerpenhavna 9.
59/1/37.

Nils Olaf Håkonsen f. 12/9-1904 d. 25/5-1991.
g.m. Gunvor Emilie f. 9/8-1912 d. 9/11-2004.

Fra Grunnboka:
"Gjerpenhavna 9 (Gnr 59, bnr 1, fnr 37) er overdradd fra Nils Olaf Håkonsen til Gunvor Emilie Håkonsen (10.06.2002)."
"Gjerpenhavna 9 (Gnr 59, bnr 1, fnr 37) er overdradd fra Gunvor Emilie Håkonsen til Hans Wolfgang Felbinger (31.01.2005)."
"Gjerpenhavna 9 (Gnr 59, bnr 1, fnr 37) er solgt for kr 400.000 fra Hans Wolfgang Felbinger til Jarle Felbinger (22.02.2005)."


Gjerpenhavna 10.
59/1/58.

Kåre Olsen fra Siljanv. 32 under Grini f. 13/1-1923 d. 14/5-1981, s.a. Oskar Olsen Grini.
g.m. Hæge Synnøve Lie f. 27/11-1925 d. 29/7-2002. Gravlagt i Eidsborg.
1. Kjell Gunnar Olsen f. 1958. Se nedenfor.

Fra Grunnboka: "Andel av Gjerpenhavna 10 (Gnr 59, bnr 1, fnr 58) er overdradd for kr 500.000 til Kjell Gunnar Olsen (tinglyst 23.09.1987)."

Kjell Gunnar Olsen f. 1958.
Eier 1987.


Jernbaneveien
Hustomter under gnr. 59 Prestegården (Gjerpen store).

Hustomter fra Jernbaneveien 14 og sydover har ligget til Skien by siden 1916. De blir derfor ikke tatt med her.


| Gjerpenhavna | Jernbaneveien | Luksefjellveien | Risingveien | Rising Terrasse | Vattenberghøgda |


Jernbanev. 28.
59/1/65.
 

 


Jernbanev. 29.
59/1/15.

 


Jernbanev. 31.
59/1/78.

Høyere nummer ligger under Rising. Se Hus under Rising.


Luksefjellveien
Hustomter under gnr. 59 Prestegården (Gjerpen store).


| Gjerpenhavna | Jernbaneveien | Luksefjellveien | Risingveien | Rising Terrasse | Vattenberghøgda |


Luksefjellv. 1.
59/1/19.

 


Luksefjellv. 3.
59/1/20.

Murmester
Ole J. Aas fra Sommerfryd.
g. 25/10-1930 m. Astrid Grini fra Grini(14) f. 9/3-1904 d. 11/3-1957, d.a. Andreas Olsen Grini.

1. Lilly Reidun Aas f. 28/2-1931 g.m. Oa Jamtvedt. Se Sommerfryd 15.

 


Luksefjellv. 7.
59/1/27.

Bilmekaniker
Olav Jamtvedt (Oa Jamtvedt) fra Grini(70) "Nordgarden" f. 1/6-1928 d. 11/10-2003, s.a. Andreas M. Jamtvedt.
g. 1/8-1953 m. Lilly Reidun Aas fra Luksefjellv. 3 under Prestegården f. 28/2-1931 d. 19/3-1984, d.a. Ole J. Aas.

Denne familien flyttet til Sommerfryd på 1980-tallet. Se Sommerfrydv. 15 under Grini.


Luksefjellv. 9 A.
59/9.

Fra Grunnboka: "
Andel av Luksefjellvegen 9 A (Gnr 59, bnr 9) er solgt for kr 500.000 fra Jorunn Synnøve Valen, Nils Einar Håkonsen,
Yngvar Johan Håkonsen og Sverre Waskaas
til Espen Håkonsen og Laila Merethe Håkonsen (26.08.1992). Salget omfatter også Gnr 59, Bnr 1, Fnr 35."

Innløsing av tomta: "Luksefjellvegen 9 A (Gnr 59, bnr 9) er overdradd for kr 199.480 fra Gjerpen Prestegård til Espen Håkonsen og Laila Merethe Håkonsen (19.06.2008)."


Luksefjellv. 9 B.
59/1/66.
 


Luksefjellv. 11 A.
59/1/28.

Sekretær
Olav Bratung f. 31/7-1899 d. 6/2-1960.
g.m. Eva f. 31/5-1907 d. 9/2-1984.
1. Einar Andreas Bratung f. 26/10-1930. Overtok huset.
2. Kaare Bratung f. 25/9-1933. Se Luksefjellv. 11 B (nedenfor).
3. Karin Bratung f. 30/7-1940 d. 22/9-2002.

Enka bodde her alene i 1969.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 11 A (Gnr 59, bnr 1, fnr 28) er overdradd til Karin Bratung (16.12.1974)."

Fra Grunnboka: "Luksefjellvegen 11 A (Gnr 59, bnr 1, fnr 28) er overdradd fra Karin Bratung til Gry Karin Bratung (16.01.2004)."

Einar Andreas Bratung f. 26/10-1930 d. 4/4-2003.
Bodde her i 1985. Leide?

Fra Grunnboka: "Luksefjellvegen 11 A (Gnr 59, bnr 1, fnr 28) er solgt for kr 1.490.000 fra Gry Karin Bratung til Espen Rød og Monica Viskjer (28.12.2006)."
(Tomannsbolig).


Luksefjellv. 11 B.
59/1/71.

Fra Grunnboka: "Andel av Luksefjellvegen 11 B (Gnr 59, bnr 1, fnr 71) er overdradd for kr 491.987 til Kaare Bratung (17.08.1988)."

Kaare Bratung fra Luksefjellv. 11 A f. 25/9-1933 d. 5/12-2005, s.a. Olav Bratung.
g.m. Berit f. 28/10-1937 d. 15/3-2005.
1. Gry Karin Bratung f. 1962.
2. Espen Bratung f. 1964.
Eier 1988.

Fra Grunnboka: "Luksefjellvegen 11 B (Gnr 59, bnr 1, fnr 71) er solgt for kr 1.200.000 fra Berit Bratung til Lene Knudsen og Terje Mathisen (21.08.2003)."


Luksefjellv. 13.
59/

Gunnar Berberg f. 30/1-1913 d. 22/12-1969.
g.m. Lilla f. 22/8-1912 d. 16/11-2000.

Dette ekteparet bodde her i 1969.

Luksefjellv. 13 består i dag av to hus med 4 boenheter.


Luksefjellv. 15 A.
59/1/41.

Olav Bakli f. 30/12-1916 d.
g.m. Inger f. 1926.

Dette ekteparet bodde her i 1969.


Luksefjellv. 15 B.
59/1/31.

Høyere husnummer i Luksefjellveien ligger, i første omgang, under Rising. Se Hustomter under gnr. 58 Rising.


Risingveien
Hustomt under gnr. 59 Prestegården (Gjerpen store).


| Gjerpenhavna | Jernbaneveien | Luksefjellveien | Risingveien | Rising Terrasse | Vattenberghøgda |


Risingv. 11 C.
59/2. Vattenberg.

Fra Grunnboka: "Andel av Risingvegen 11 C (Gnr 59, bnr 2) er overdradd til Gjerpen Prestegård (01.01.0001)."
Fra Grunnboka: "Andel av Risingvegen 11 C (Gnr 59, bnr 2) er overdradd til Finn Anker Wattenberg (05.03.1941)."

Finn Anker Wattenberg fra Nylende i Skien f. 11/5-1916 d. 9/2-2001, s.a. vognmann Aksel Andersen Wattenberg f. 1888 og Anny Lydia f. "Gulaksen"(?). Se Vatteneberg(C).
g.m. Lillian Gerd f. 16/9-1920 d. 11/4-2001.
1. Karin Wenche Wattenberg f. 1944 g.m. Jan Arne Remme. Bosatt i Valkyriegata i Skien.
2. Jørn Aksel Wattenberg f. 1948. Bosatt i 3716 Skien.
3. Gunn Lilian Wattenberg f. 1953. Bosatt i Skien.
4. Finn Tore Wattenberg f. 1955. Bosatt på Filippinene.
Eier 1941.

Fra Grunnboka: "Risingvegen 11 C (Gnr 59, bnr 2) er overdradd fra Lillian Gerd Wattenberg til Karin Wenche Wattenberg Remme,
Jørn Aksel Wattenberg, Finn Tore Wattenberg og Gunn Lillian Wattenberg
(03.05.2001)."

Fra Grunnboka: "Andel av Risingvegen 11 C (Gnr 59, bnr 2) er overdradd for kr 600.000 fra Karin Wenche Wattenberg Remme,
Jørn Aksel Wattenberg og Gunn Lillian Wattenberg
til Finn Tore Wattenberg (02.07.2001)."
Fra Grunnboka: Risingvegen 11 C (Gnr 59, bnr 2) er solgt for kr 1.145.000 fra Finn Tore Wattenberg til Kari Lise Lorentz Jakobsen (28.10.2004)."

Fra Grunnboka: "Risingvegen 11 C (Gnr 59, bnr 2) er solgt for kr 2.250.000 fra Kari Lise Lorentz Jakobsen til Gunn Lillian Wattenberg og Jan Tore Oterholt (16.12.2009)."
Fra Grunnboka: "Risingvegen 11 C (Gnr 59, bnr 2) er solgt for kr 2.650.000 fra Gunn Lillian Wattenberg og Jan Tore Oterholt til Hege Marie Kaspersen og Terje Vestøyl (05.01.2012)."


Rising Terrasse
Hustomter utskilt fra gnr 59 Prestegården (Gjerpen store).


| Gjerpenhavna | Jernbaneveien | Luksefjellveien | Risingveien | Rising Terrasse | Vattenberghøgda |


Rising Terrasse 1 A
59/1/6.

Fra Grunnboka: "Andel av Rising Terrasse 1 A (Gnr 59, bnr 1, fnr 6) er overdradd til Rolf Amandus Andersen (21.04.1951)."

Rolf Amandus Andersen (Rolf A. Andersen) f. 7/5-1918 d. 3/6-2003.
g.m. Hjørdis f. 29/3-1922 d. 14/6-2009.
1. Terje Rolf Andersen (Terje Andersen) f. 1945. Bosatt i Skien.
2. Ingunn Liv Andersen (Inger Stensrud) f. 1947 g.m. Finn Tore Stensrud. Bosatt i Skien.
3. Roger Andersen f. 1956. Bosatt i Skien.
Eier 1951.

Fra Grunnboka: "Rising Terrasse 1 A (Gnr 59, bnr 1, fnr 6) er overdradd fra Hjørdis Andersen til Ingunn Liv Stensrud, Rolf Terje Andersen og Roger Andersen (23.09.2009)."
Fra Grunnboka: "Rising Terrasse 1 A (Gnr 59, bnr 1, fnr 6) er solgt for kr 1.910.000 fra Ingunn Liv Stensrud, Rolf Terje Andersen og Roger Andersen til Audun Nilssen og Eva Fibiger Lyngdal (09.11.2009)."


Rising Terrasse 1 B
59/13.

Håkon August Håkonsen (Gusten Håkonsen) fra Ryggen under Skifjell f. 18/11-1895 d. 30/8-1982, s.a. Haakon Haakonsen.
g.m. Anna Karoline f. 24/8-1901 d. 31/10-1979.
1.
Harald Edvin Håkonsen f. 27/2-1926. Se Vattenberghøgda 2 under Prestegården.
2. Tore Einar Håkonsen f. 1934. Se nedenfor.

Fra Grunnboka: "Andel av Rising Terrasse 1 B (Gnr 59, bnr 1, fnr 18) er overdradd til Tore Einar Håkonsen (17.06.1969)."

Tore Einar Håkonsen f. 1934.
Eier 1969.

Fra Grunnboka: "Rising Terrasse 1 B (Gnr 59, bnr 1, fnr 18) er solgt for kr 1.100.000 fra Tore Einar Håkonsen til Fredrik Thorbjørnsen og Renate Thorbjørnsen (31.08.2001)."
Fra Grunnboka: "Rising Terrasse 1 B (Gnr 59, bnr 1, fnr 18) er solgt for kr 2.230.000 fra Fredrik Thorbjørnsen og Renate Thorbjørnsen til Christer Normann Elvsaas og Live Granseth Elvsaas (22.06.2009)."


Rising Terrasse 2.
59/1/9.

Josef Svendsen f. 7/3-1911 d. 10/7-1995.
g.m. Bodil Marianne f. 10/6-1913 d. 25/11-2003.
Eier før 1950.

Dette paret er gravlagt på Gjerpen kirkegård.

Fra Grunnboka: "Rising Terrasse 2 (Gnr 59, bnr 1, fnr 9) er overdradd fra Josef Svendsen til Bodil Marianne Svendsen (01.11.1996)."
Fra Grunnboka: "Rising Terrasse 2 (Gnr 59, bnr 1, fnr 9) er overdradd for kr 500.000 fra Bodil Marianne Svendsen til Randi Synnøve Rorge og Odd Arild Melfald (29.11.1996)."
Fra Grunnboka: "Andel av Rising Terrasse 2 (Gnr 59, bnr 1, fnr 9) er overdradd fra Odd Arild Melfald til Randi Synnøve Rorge (12.02.1999)."
Fra Grunnboka: "Rising Terrasse 2 (Gnr 59, bnr 1, fnr 9) er solgt for kr 1.390.000 fra Randi Synnøve Rorge til Tor Erik Ribe og Marianne Aasen Ribe (06.11.2002)."
Fra Grunnboka: "Rising Terrasse 2 (Gnr 59, bnr 1, fnr 9) er overdradd for kr 1.650.000 fra Tor Erik Ribe og Marianne Aasen Ribe til Inge Lundtveit og Liss Malmli (09.12.2004)."
Fra Grunnboka: "Rising Terrasse 2 (Gnr 59, bnr 1, fnr 9) er solgt for kr 2.600.000 fra Inge Lundtveit og Liss Malmli til Eirin Løberg og Eivind Løberg (11.01.2012)."


Rising Terrasse 3A.
59/1/21.

Fra Grunnboka: "Andel av Rising Terrasse 3 A (Gnr 59, bnr 1, fnr 21) er overdradd til Per Pedersen (22.05.1953)."

Per Pedersen f. 6/3-1917 d. 8/8-2005.
g. ca. 1947 m. Aase Gerd f. 3/1-1920 d. 1/2-1997.
1. Per Øistein Pedersen f. 3/1-1948.
2. Helge Pedersen f. 1951. Se Kvernbekkv. 6.
Eier 1953.

Fra Grunnboka: "
Rising Terrasse 3 A (Gnr 59, bnr 1, fnr 21) er overdradd fra Per Pedersen til Per Øistein Pedersen og Helge Pedersen (31.10.2005)."
Fra Grunnboka: "Rising Terrasse 3 A (Gnr 59, bnr 1, fnr 21) er solgt for kr 1.380.000 fra Per Øistein Pedersen og Helge Pedersen til Marit Larsen (07.11.2005)."


Rising Terrasse 3B.
59/1/17.

Arne Leonard Aas f. 29/9-1909.
g. Marie Gunhild f. 11/5-1918.
1. Hans Ingebreth Aas f. 11/9-1948.


Rising Terrasse 4.
59/11.

Fra Grunnboka: "Andel av Rising Terrasse 4 (Gnr 59, bnr 1, fnr 11) er overdradd til Knut Tore Lifjeld (30.07.1976)."

Knut Tore Lifjeld fra Vattenberghøgda 4 under Prestegården f. 1951, s.a. Johannes Lifjeld.
g.m. Gerd Nina f. 1950.
Eier 1976.


Rising Terrasse 5.
59/1/16. Oppført i 1947.

Sverre Grini fra Grini(14) f. 30/8-1905 d. 23/10-1974, s.a. kirketjener Andreas Olsen Grini.
g.m. Alfhild Birgitte Svendsen fra Skien f. 9/5-1908 d. 4/9-1998.
1. Aase Elin Grini g.m. Røvang.

Fra Grunnboka: "Rising Terrasse 5 B (Gnr 59, bnr 1, fnr 16) er overdradd fra Sverre Grini til Alfhild Birgitte Grini (04.12.1974)."
Fra Grunnboka: "Rising Terrasse 5 B (Gnr 59, bnr 1, fnr 16) er solgt for kr 500.000 fra Alfhild Birgitte Grini til Trine Nystad og Terje Nystad (24.10.1996)."


Rising Terrasse 6.
59/1/26. Oppført i 1948.

Sjåfør på Mæla i 1924
Martinius Haugen
f. 15/1-1896 i Siljan d. 12/12-1969, s.a. Gullik Jacobsen Haugen og Marianne.
g. i Gjerpen 15/11-1924 m. Gunhild Saamundsen "fra Skotfoss" f. 27/5-1902 i Drangedal d. 23/4-1984, d.a. skogsarbeider Mathis Saamundsen.
Forlovere: "Jacob Haugen, Grini og Marte Haugen."
1. Alf Ivar Haugen f. 2/8-1929 på Mæla. Se nedenfor.
Eier 1948.

Denne familien bodde tidligere i Mælagata 87 B på Mæla før de bygde her i 1948.

Fra Grunnboka: "Andel av Rising Terrasse 6 (Gnr 59, bnr 1, fnr 26) er overdradd til Alf Ivar Haugen (14.04.1978)."

Hydroarbeider
Alf Ivar Haugen
herfra f. 2/8-1929 i Mælag. 87 B.
g. 1949 m. Dagny Briskelid fra Vrådal i Kviteseid f. 8/6-1935.
1. Helge Haugen f. 1953.
2. Jan Åge Haugen f. 1957.
3. Lise Marianne Haugen f. 1965?
Eier 1978.

Fra Telemarksavisa 1/8-2009, side 24.


 

Alf Ivar Haugen 80 år.

Søndag 2. august fyller Alf Ivar Haugen, Skien, 80 år. Han hadde sin oppvekst på Mæla, men flyttet til Rising som tenåring. Giftet seg med Dagny Briskelid  fra Vrådal som han traff på sine mange motorsykkelturer rundt i Telemark i sin ungdom. De fikk 3 barn: Helge, Jan Åge og Lise Marianne. Overtok etter hvert huset på Rising som hans foreldre Martinius og Gunnhild augen bygdeHh    Haugen bygget i 1948, og bor der med sin Dagny enda.

Dagen feires lørdag på hytta ”Knatten” i Vrådal, med god mat og trekkspillmusikk. Musikken står jubilanten selv for da trekkspill har vært hans store interresse hele livet. På 70 og 80 tallet var han ivrig medlem og formann i Skiensfjordens trekkspillklubb i hele 15 år. Hvor han også er utnevnt til æresmedlem.

Nå er han aktiv i sitt eget trekkspillorkester ”Haugtussene”, som har seks medlemmer. De spiller på div arrangementer og har mange oppdrag.

Han startet sitt yrkesliv som møbelsnekkerlærling som 15 åring hos Karl A. L. Langeland i Ibsengate nr 10. Etter endt fagbrev fortsatte han som svend på Jakob Johnsens Trevarefabrikk på Bakken. Etter noen år, hvor møbelsnekkeryrket var dalende, ble han ansatt som ”førstemann” på PVC`en på Hydro. Der arbeidet han i 10 år, før han fortsatte yrkeskarrieren som formann på hovedkaia på Hydro. Til sammen arbeidet han 43 år ved Norsk Hydro på Herøya, før han ble pensjonist som 62 åring.

I pesjonisttilværelsen har han ikke ligget på latsiden, snekkerkunnskapene har aldri gått i glemmeboken. Barn og barnebarn har fått nyte godt av hans kunnskaper og hjelp i mange år. Alle barnebarn har fått flotte lekestuer, og han er en aktiv ”formann” og snekker når hus skal pusses opp eller utvides. Siste prosjekt nå har vært eldste sønns hyttebygging i Valebø.

Vi ønsker deg en flott dag!

Mange gratulasjoner fra Dagny, Helge, Jan Åge, Lise, svigerbarn, barnebarn og oldebarn.


Rising Terrasse 7A.
59/1/23.

Drosjeeier
Jørgen Mathæus Tveten
fra Tveten under Rising f. 11/6-1901 d. 19/12-1967, s.a. Jørgen Thygesen Tveten.
g. 17/10-1928 m. Helga Seime fra Rosvall f. 6/10-1903 d. 13/12-1982, d.a. lærer Lars Seime.
1. Roald Jørgen Tveten f. 9/8-1929 d. 3/6-1970. Se Askheim under Åmodt.
2. Lillian Tveten.

Jørgen Tveten døde bak rattet i sin egen drosje, rett etter at han hadde sluppet av sin bror Karl
utenfor Gjerpen og Solum Sparebank (Sparebank1 i 2011) i Torvgata i Skien.

Fra Grunnboka: "
Andel av Rising Terrasse 7 A (Gnr 59, bnr 1, fnr 23) er overdradd til Wenche Hege Gulbrandsen og Kjell Gulbrandsen (05.02.1980)."

Kjell Gulbrandsen f. 1954.
g.m. Wenche Hege f. 1956.
Eiere 1980.

På denne eiendommen er det i dag 3 hus.


Rising Terrasse 7B.
59/1/34.

Thorvald Haugen f. 31/10-1898 d. 8/5-1977.
g.m. Solveig f. 3/6-1899 d. 5/6-1988.

Fra Grunnboka: "Andel av Rising Terrasse 7 B (Gnr 59, bnr 1, fnr 34) er overdradd til Dagfrid Haugerød (26.02.1988)."

Dagfrid Margrethe Haugerød
f. 3/3-1939 d. 9/6-2009.
1. Ann Kristin Haugerød f. 1964.

Fra Grunnboka: "Rising Terrasse 7 B (Gnr 59, bnr 1, fnr 34) er solgt for kr 665.000 fra Dagfrid Haugerød til Lise Marianne Haugen og
Tom Cato Herre
(02.12.1994)."


Rising Terrasse 8.
59/1/25.

Hans Sørbø fra Kreppa f. 30/12-1915 d. 18/1-1972, s.a. Gullik Sørbø.
g.m. Ester Marie Moen f. 10/8-1917 d. 24/1-1994.
1. Tom Sørbø f. 26/1-1944.
2. Arild Sørbø f. 5/1-1951 g.m. Solveig Berberg fra Venstøphøgda 136. Bosatt i Lunde i Telemark.

Fra Grunnboka: "
Rising Terrasse 8 (Gnr 59, bnr 1, fnr 25) er overdradd fra Sørbø Hans til Esther Sørbø (18.01.1972)."

Gravlagt på Gjerpen kirkegård.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Rising Terrasse 8 (Gnr 59, bnr 1, fnr 25) er solgt for kr 605.000 fra Arild Sørbø og Tom Sørbøe til Bjørg Kristiansen og
Steinar Kristiansen
(27.09.1994)."


Rising Terrasse 9.
59/1/8. I utgangspunktet ei festetomt.

Carl Normann Anker Nielsen (Carl Norman Nielsen) f. 1/11-1912 d. 14/6-1976.
g.m. Gudrun f. 11/1-1917 d. 17/12-2001.
1. Niels Reinhardt Nielsen f. 1939. Se Rising Terrasse 11.
2. Liv Jorunn Nilsen f. 1950.
Eier av hus.

Fra Grunnboka: "Andel av Rising Terrasse 9 (Gnr 59, bnr 1, fnr 8) er overdradd til Gudrun Nielsen (14.06.1976)."
Fra Grunnboka: "Rising Terrasse 9 (Gnr 59, bnr 1, fnr 8) er overdradd fra Gudrun Nielsen til Niels Reinhardt Nielsen og Liv Jorunn Nielsen (31.10.2005)."
Fra Grunnboka: "Rising Terrasse 9 (Gnr 59, bnr 1, fnr 8) er solgt for kr 1.150.000 fra Niels Reinhardt Nielsen og Liv Jorunn Nielsen til Aril Felix Eggen Sager og Anne Sofie Høvset (15.11.2005)."


Rising Terrasse 10.
59/1/24.

Møbelsnekker
Harry Rosvald Østby
fra Ås f. 16/3-1912 d. 14/6-1998, s.a. Martin Rosvald Østby på Ås. Se Hus under Ås. De flyttet siden til Århusv. 83b.
g. 12/2-1938 m. Gjertrud Karine Doksrød f. 4/2-1911 d. 18/4-1995, d.a. Thorvald Doksrød.
1. Ragnhild Østby f. 10/8-1941 g.m. Peter Ferenezci.
2. Ruth Østby f. 1944 g.m. Einar Gusfre f. 1942. Se Sneltvedtv. 3 på Frogner (når jeg kommer så langt).
3. Asbjørn Østby f. 1946 g.m. Tora Lund f. 1947. Se Fjelldalsv. 133 (når jeg kommer så langt).
4. Berit Østby f. 1952 g.m. Sven Åge Andersen f. 1940. Bor ikke i Skien. Ingen barn.

Denne familien bodde i ca. 10 år på Limitoppen før de bygde dette huset.


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Rising Terrasse 10 (Gnr 59, bnr 1, fnr 24) er overdradd fra Harry Østby til Ragnhild Ferenczi, Ruth Gusfre,
Asbjørn Østby og Berit Andersen
(15.09.1998)."

Fra Grunnboka: "Rising Terrasse 10 (Gnr 59, bnr 1, fnr 24) er solgt for kr 770.000 fra Ragnhild Ferenczi,Ruth Gusfre, Asbjørn
Østby og Berit Andersen
til Thøger Østby (15.09.1998)."


Rising Terrasse 11.
59/1/63.

Niels Reinhardt Nielsen fra Rising Terrasse 9 f. 1939, s.a. Carl Norman Anker Nielsen.
g.m. Gørly Bjørlin f. 1939.
1. Nils Kjetil Nielsen f. 1962.
2. Jon Gisle Nielsen f. 1964.


Rising Terrasse 12.
59/1/7.

Thorleif A. Kristiansen f. 5/3-1921 d. 30/9-1987.
g.m. Ruth f. 10/2-1922 d. 3/3-1999.
1. Reidar Kristiansen f. 1948.

Fra Grunnboka: "Rising Terrasse 12 (Gnr 59, bnr 1, fnr 7) er overdradd fra Ruth Kristiansen til Reidar Kristiansen og Inger Cecilie Bråthen (03.06.1999)."


Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.

Ruth og Thorleif Kristiansen hviler på Gjerpen kirkegård.

Huset ble bygd om til tomannsbolig mot slutten av 1990-tallet.


Fra Grunnboka: "Rising Terrasse 12 (Gnr 59, bnr 1, fnr 7) er solgt for kr 850.000 fra Reidar Kristiansen og Inger Cecilie Bråthen til
Morten Ebbesberg og Cecilie Oprann Ebbesberg
(07.10.1999)."

Høyere husnummer i denne gata ligger under gnr 58 Rising. Se Rising Terrasse under Rising.


Vattenberghøgda
Hustomter under gnr. 59 Prestegården (Gjerpen store).


| Gjerpenhavna | Jernbaneveien | Luksefjellveien | Risingveien | Rising Terrasse | Vattenberghøgda |


Vattenberghøgda 1.
59/1/30.

Olaf Jacobsen Rønning (Olaf Rønning) f. 25/1-1911 d. 21/11-2001.
g.m. Ingrid Katinka f. 23/10-1914.

Fra Grunnboka: "Vattenberghøgda 1 (Gnr 59, bnr 1, fnr 30) er overdradd fra Olaf Jacobsen Rønning til Ingrid Katinka Rønning (20.12.2001)."


Vattenberghøgda 2.
59/1/50.

Harald Edvin Håkonsen fra Rising Terrasse 1 B f. 27/2-1926.
g.m. Solveig L. f. 1933.

Fra Grunnboka: "Vattenberghøgda 2 (Gnr 59, bnr 1, fnr 50) er solgt for kr 1.870.000 fra Harald Edvin Håkonsen til Yvonne Thorsen og Christian Enger (17.11.2009)."


Vattenberghøgda 3.
59/1/33.

Boje Oswald Borgersen (Boje Borgersen) fra Fossumv. 2 under Venstøp f. 5/8-1901 d. 7/4-1988, s.a. Martin Thorvald Borgersen.
g. 28/4-1932 m. Esther Vanebu fra Vanebu i Siljan f. 24/12-1911 d. 21/8-1979, d.a. Kristian Halvorsen Vanebu og Maren Sofie Gulliksdatter fra Lardal.
1. Edel Lillian Borgersen f. 1932 g. 1956 m.
Angesilao Ascanio fra Italia f. 13/1-1919 d. 3/9-1993.
2. Rolf Boje Osvald Borgersen f. 1939 g. 3/3-1962 m. Marit Jervel Hansen fra Fredrikstad f. 1943.
3. Arne Bernt Kristian Borgersen (
Arne Kristian Borgersen) f. 1945. Se nedenfor.  
4. Kai Morten Trygve Borgersen (Kai Borgersen) f. 1949 g. 8/11-1974 m. Kari Jorunn Norekvål fra Mosjøen, Nordland. Bosatt i Stavanger.

Kilde: Kai Borgersen 2014.
I 1935 ble Boje O. Borgersen ansatt som ekspeditør og vaktmester hos Inge Sørensen bilforretning i Skien. I forbindelse med krigs-utbruddet i 1940 danner han en illegal motstandsgruppe i Skien sammen med bokholder Walter Meyer Hem og radioreparatør Johan Gerhard Hofgaard. Gruppa tok imot nyheter som spres videre til illegale aviser. Medlemmene av gruppa blir arrestert høsten 1940 og sendt til fangeleiren Grini og videre til Sachsenhausen i 1942.

Fra Grunnboka: "Andel av Vattenberghøgda 3 (Gnr 59, bnr 1, fnr 33) er overdradd til Arne Kristian Borgersen (26.10.1979)."


Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.

Esther og Boye Borgersen hviler på Gjerpen kirkegård.

Arne Bernt Kristian Borgersen herfra f. 1945, s.a. Boye Borgersen.
g. 22/6-1968 m. Marit Bjerva fra Lunde i Telemark f. 1949, d.a. Ola G. Bjerva og Martha J. f. Øygarden.
Eier 1979.

Fra Grunnboka: "Vattenberghøgda 3 (Gnr 59, bnr 1, fnr 33) er overdradd for kr 1.000.000 fra Arne Kristian Borgersen til
Per Gunnar Larsen og Beate Larsen
(04.06.1999)."


Vattenberghøgda 4
59/1/12.

Johannes Lifjeld fra Lifjell under Bø i Luksefjell f. 15/4-1918 d. 18/5-1998, s.a. Nils Johannessen Lifjeld (med gammelt familiebilde).
g.m. Edel Steen f. 27/9-1921 d. 20/12-1971.
1. Ragnhild E. Lifjeld f. 1947 g.m. jurist André Berg. Bosatt i Skien.
2. Knut Tore Lifjeld f. 1951. Se Rising Terrasse 4 under Prestegården.
3. Per Dag Lifjeld f. 1953. Bosatt i Skien.

Edel Lifjeld ble påkjørt og drept på Landmannstorget i Skien i 1971.


Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.

Edel og Johannes Lifjeld hviler på Gjerpen kirkegård.

Fra Grunnboka: "Vattenberghøgda 4 (Gnr 59, bnr 1, fnr 12) er solgt for kr 840.000 fra Johannes Lifjeld til
Oddbjørn Hermansen
(11.06.1998). Salget omfatter også Gnr 300, bnr 1930."


| Gjerpenhavna | Jernbaneveien | Luksefjellveien | Risingveien | Rising Terrasse | Vattenberghøgda |


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no