| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Foss
Gård nr. 53 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 22.01.2023


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011
.

 

Holmbakken
53/10 (44). Utskilt fra Foss(1) i 1895.

Nytt bruksnr. 53/44.

Adresse i dag: Åshammeren 89, 3721 Skien.

G.br., skogsarb., leilending
Tov Torkildsen Holmbakken
(Tangen) fra Tuftedalen under Haugedal i Luksefjell f. 19/9-1851 i Sauherad d. 27/9-1929 på Holmbakken, s.a. Torkild Tovsen.
g1g i Gjerpen 16/3-1877 m. Sofie Marie Gregoriusdatter fra Skilbred(2) f. 27/3-1856 d. 10/4-1881 på Lagmannsgården, d.a. Gregorius Nilsen Skilbred.
g2g i Gjerpen 21/5-1882 m. Margit Torkelsdatter Hovde fra Tuddal i Hjartdal prestegjeld f. 22/4-1862 d. 29/1-1887, d.a. Torkel Ingebretsen Hovde og Sigrid Gjermundsdatter.
Forlovere: "Ole P. Grini og Nils G. Skilbred."
g3g i Gjerpen 12/4-1888 m. Anne Marie Nilsdatter fra Strengen, Ytre Flåbygd f. 13/4-1866 på Kringlefett i Holla d. 6/5-1899, d.a. ”stationsholder” Nils Nilsen. Se Namløs(10) under M. Namløs i Holla.
Forlovere: "Jørgen Thorkelsen Pladsen og Hans Rasmussen Rosvald."
g4g borgerlig i Gjerpen sorenskriveri 17/11-1900 m. Maren Kristine Gundersdatter fra Dalen i Holla f. 9/10-1880 i Holla, d.a. husmann Gunnar Sigurdsen.
Forlovere: "Stenarbeider Halvor Gundersen og arbeider Edvard Johnsen(?)."
1. Anne Tovsdatter f. 25/6-1878 g.m. Peder Olausen Plassen. Se Plassen under Ås.
2. Margit f. 2/10-1880 d. 9/8-1882 på Grini.
Barn i 2. ekteskap:
3. Torkild f. 5/2-1883 d. 7/2-1883. Født og død på Mæla.
4. Torkild Tovsen f. 27/1-1884. Født på Mæla. Se nedenfor.
5. Sofie Marie Tovsen f. 27/1-1884 d. 1922 g.m. Eilert Thomas Lauritsen f. 1891 d. 6/2-1977. Bodde bl.a. på Åfoss i Solum/Skien.
    Barn 1. Theoline Mathilde Lauritsen f. 24/7-1914 i Gåshølen g.m. Lars Økter. Se Luksefjellv. 29 under Rising.
    Barn 2. Torleif Lauritsen f. 27/3-1916 g.m. Signe f. 9/11-1912.
    Barn 3. Sverre Lauritsen f. 21/11-1918 g.m. Borghild Tobiassen f. 12/3-1915 d. 4/7-1976.
    Barn 4. Ester Lauritsen f. 1920 g.m. Erich Auer. Bodde i Østerike.
    Sofie Marie ble mor den 10/12-1910 til Borghild Therese Mathilde. Faren var Bernhard Martinius Borgersen fra Venstøp(42) som emigrerte til USA før barnet ble født.
Barn i 3. ekteskap:
6. Nils Holmbakken f. 8/8-1888. Se Dyrendal under Fossum.
7. Margit Holmbakken f. 13/1-1890 g.m. Anders Kristian Andersen f. 5/9-1894. Bodde i Greg. Dagssønsgt. 187 på Bøle.
8. Ingvald Holmbakken f. 5/8-1891. Emigrerte til USA og vervet seg til 2. verdenskrig. Han falt i Flandern i Belgia.
9. Tilla Holmbakken f. 10/12-1896 på Ås g.m. John Severinsen. Se Dyrkoll(5).
Barn i 4. ekteskap:
10. Gunnar f. 12/3-1901 d. 2/4-1901. Født og død på Holmbakken.
Br. 1891.

Hele denne familien (iberegnet Tovs foreldre) kom til Tuftedalen i Luksefjell i 1880. Se også der. Tov Torkildsen ble konfirmert i Sauherad i 1866. Han var i tjeneste på en av Holm-gårdene før han giftet seg i 1877. I 1882 bodde de på Grini. I 1883/84 på Mæla. Hans 2. kone Margit, døde i 1887 på Mæla. Da Tov giftet seg i april 1888 med Anne Marie var han jordarbeider på Mæla. Senere i 1888 var han gårdsbestyrer på Foss. I 1890 ble han i kirkeboka tittulert som agronom med bopel Foss. I 1891, da Ingvald ble født var Tov sliperi-arbeider med bopel Ås. Det samme gjaldt for 1896 og 1897. Da Anna Marie døde i mai 1899 bodde familien på Holmbakken.
Tov jobbet fremdeles ved Ås tresliperi. I mars 1901 da Gunnar ble født hadde han tittel husmann på Holmbakken. Tov Torkildsens bror, Ole Torkildsen fra Sauherad f. 1875, bodde hos dem på Plassen ved Ås i 1891. De jobbet begge på cellulosefabrikken på Ås. Barna og de mannlige etterkommere skrev seg for Holmbakken.

Skogsarb., leilending
Torkild Tovsen Holmbakken
herfra f. 27/1-1884 d. 10/4-1967.
g. 2/1-1909 m. Gunhild Øia fra Sauherad f. 4/1-1886 d. 8/5-1947, d.a. g.br. Thorbjørn Helgesen Øia.
1. Thov Holmbakken f. 28/8-1909. Se Nykås under Mo.
2. Thorbjørn Holmbakken f. 23/5-1911. Overtok eiendommen.
3. Torkil Holmbakken f. 9/11-1912. Se Limihøgda 25 under Hjellen
.
4. Gustav Holmbakken f. 10/8-1914. Se Luksefjellv. 929 under Mo.
Br. 1935.

Gunhild bodde i Nisterud før de giftet seg. Torkild og broren Nils giftet
seg med søstrene Gunhild og Guri Øia fra Sauherad.

Arbeider, leilending
Thorbjørn Holmbakken
herfra f. 23/5-1911 d. 4/12-1984.
g.m. Borghild Oterholt fra S. Oterholt f. 5/7-1918 d. 29/6-1994, d.a. Martin J. Oterholt
Br. 1948.        

Denne familien flyttet til Luksefjellv. 703 under Oterholt rundt 1965.

Fra Grunnboka: "Andel av Åshammeren 89 (Gnr 53, bnr 44) er overdradd til Åse Synnøve Norborg Langedal (21.01.1971)."

Skogsarbeider
Magne Aslak Langedal
(Magne Langedal) f. 1940.
g1g m. Ragnhild. Ekteskapet oppløst. Ragnhild ble g2g med Asbjørn Kiste fra V. Stulen. Se Høgliv. 36 under Åmot.
g2g m. Aase Synnøve Norborg fra Åshammeren 85 under Foss f. 1941, d.a. Olaus Norborg.
Eier 1971.

Magne Langdal bodde tidligere i Stulenv. 477, østre leilighet. Han kjøpte Holmbakken av Løvenskiold i 1971.

(C) Gard Strøm.