ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Fossum
Gård nr. 9 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.

 

Oppdatert 15.11.2022
 


Fossum 1711
Kilde: Skoskatt-manntallet 1711. Supplert med opplysninger fra kirkebøker, skifter og andre kilder.

”Huusmænd Wed Fossum Jernværck. Disse mænd er i Værckets arbeide.”| Fossum før 1700 |
| 1711 | 1720 | 1740 | 1762 | 1782 | 1801 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |

 


 

 

Familie 1.

Fossum 1711. "Rydningsplass kalt Søndre Fossum".

1711: ”Mogens Wellasen Self, 8, kone, 6 børn. Faderen og en sønn i Wærckets arbeide (Skatt:) 40 sk. (skilling).”

 

Jernverksarbeider

Mogens Willadsen (Mons Villadsen) fra S. Ås(B)  f. ca. 1651/59 bg. 27/3-1723. ”Mogns Villatssøn fra Hytten 72 aar gl.”

g. 19/6-1687 m. enke Margrethe Tevesdatter fra M. Fossum f. ca. 1650 bg. 17/11-1734. ”Mogns Villadssøns enche Margrete, 84 aar.”, d.a. Teves Busch.

1. Ole Monsen dpt. 12/2-1688. Se Familie 24 - Fossum 1720.

2. Karen Monsdatter dpt. 17/8-1690 g.m. Arent Mathisen. Se Familie 12 - Fossum 1720.

3. Guri Monsdatter f. ca. 1692 bg. 7/10-1769. ”Guri Monsdatter 79 aar.” Ugift. Bodde hos Ole Thorsen på Skotland under Hyni sammen med sin bror Jacob.

4. Henrik Monsen f. ca. 1696. Se Køyta under Grini.

5. Teves Monsen dpt. 5/5-1701. Bodde først på N. Limi og siden på N. Fossum.

6. Jacob Monsen dpt. 13/4-1704 bg. 26/11-1768. “Jacob Monsen f. Hynie ejet 66 aar.“ Ugift. Bodde hos Ole Thorsen på Skotland under Fossum i 1762
    sammen med sin søster Guri. Se Familie 24 - Fossum 1762.


Margrethe var enke etter jernverksarbeider Ole Christensen på Venstøp. De hadde en sønn 
Teves Olsen som døde 14 år gammel i 1699.


Mons Venstøbs søn Ole.
F.f. Mons Fosses d. Karen: Christen Venstøb.Zach. Tevesen, Anne, Mas Klokkers, Maren, Jost Stulens, Karen Willats datter i Skieen.
F.f. Mogns Villasens Søn Tevis: Lorentz Klensmed; og Lorentz Janssen; Anne, Jørgen Masemesters, Christen Snidkers qv. paa Skotland, Johanne Dorthe Powelsd: hos Børting.
F.f. Mogens Villachssens Søn Jacob fra Skotland: Povl Olssen. Knud Østenssen, Søren Smeds qvinde Johanna. Anna Jensdatter hos Christen Snidker. Simon Smeds qvinde.

11/11/1725     MONS VILLASSEN       Bamble Skifteprot. nr. 3a, s. 62a.

Rødningsplass  Arvinger:                             

kaldt søndre   Enka Margrethe Tevesdatter

Fossum.        Barn:

               1. Ole Monssøn.          40 år.

               2. Hendrich Monssøn, 29 ”

               3. Tevers Monssøn.     25 ”

               4. Jacob Monssøn.       21 ”

               5. Karen Monsdtr, .     34 ”

               6. Guri Monsdtr, .       32 ”

Brt: 20 - 1 - 2

Gjeld: over 99 rdlr. (insolvent).


 

Familie 2.

Fossum 1711.

Her var nevnt hammersmed Jørgen Jørgensen i arbeide ved Fossum jernverk.

Denne er trolig ført feil og hører hjemme på N. Skotland(D) under Hyni. Se der.
 


 

Familie 3.

Fossum 1711.

1711: ”Oles Gunild, Een Enche, 1 pige heder Kiersti Larsdaatter.”

 

Ole Jørgensen død før eller i 1711.

g. 2/10-1692 m. Gunhild Ellefsdatter.
Ingen barn døpt i Gjerpen.


Enka Gunhild Ellefsdatter ble g2g 19/6-1712 med Henrik Christensen. De hadde heller ingen barn døpt i Gjerpen.

 Familie 4.

Fossum 1711.
 

Her var feilaktig oppført Hans Sørensen f. 1686 med familie. Se N. Skotland(C) under Hyni.

 


 

Familie 5.

Fossum 1711.


1711: ”Simen Claussen Self, 4, Er blind, kone, 1 sønn i Verckets arb., 1 liden dreng. ”
 

Hammersmed

Simon Clausen fra Holden Jernværk i Holla f. ca. 1646 bg. 21/10-1716. ”Simon Claussøn fra Hytten 70 aar.”

g1g m. NN død før påsken 1689.

g2g i Holla like etter påsken 1689 m. Else Christiansdatter f. ca. 1654 bg. 7/11-1715. ”Simons Else ved Hytten 61 aar.”

1. Claus Simonsen f. ca. 1677 bg. 10/7-1701. ”Simon Claussen Smids Søn ved Hytten Claus 24 aar. Hafde Seddel.”

2. Christian Simonsen som i 1711 og til 1730 arbeidet ved Fossum jernverk. Se Familie 1 - Fossum 1720.

Simon og den andre kona ble trolovet i Gjerpen 2. påskedag 1689. ”Simen Claussen fra Ulfos og
Else Christiansdatter ved Hytten. Blev copulerede siden ved Hollen.”


Simen eller hans kone ble stadig nevnt som faddere for andre folk på Fossum.
Han ble av presten skrevet som Simon og Simen om hverandre.

Dåp 12/2-1699:  Nils Jonsen Spillemand ved Hytten, hans Søn Johannes
Test: Simen Claussen, Anders Jonssen Gulset, Lorents Jonssen ved Hytten, Mathis Doxrøs qnde, Johan Claussens d. Catrine.Familie 6.

Fossum 1711.


1711: ”Jon Saugdreng Self, 4, kone 1 sønn, 1 pige.”
 

Sagmester

Jon Torssøn f. ca. 1645 bg. 7/3-1723. ”Jon Torssøn fra Hytten 78 aar.”

g1g i Skien 23/6-1678 m. Kirsten Lauritzdatter (Kirsten Larsdatter) f. ca. 1643 bg. 27/9-1696. ”Jon Torsens qnde ved Hytten Kiersten Lauritzd. 53 aar.”

g2g 8/12-1697 m. (enke?) Martha Ingebretsdatter f. ca. 1652 bg. 20/1-1731. ”Jon Torssøns Martha, 80 aar.”

1. Gunder Jonsen g. 19/2-1713 m. Margrethe Christensdatter. Trolovet i Skien.

2. Jøran Jonsdatter dpt. 30/9-1683.

3. Elen dpt. 30/9-1683 bg. 23/3-1686. ”Jon Torsens datter ved Hytten Elen 2 1/2 aar g.”


Ved dåpen: Jon Saugdrengs 2 tvillingbørn ved Hytten Giøron og Elen.
 

Jon Torssøn v. Hytten var 1. gang nevnt i Gjerpen kirkebok da han døpte sine tvillinger i september 1683.
Hans sønn Gunder var fadder i 1702.
Det ble ingen barn i Jon’s andre ekteskap. Martha var 45 år da de giftet seg.


 

Familie 7.

Fossum 1711.

1711: ”Knud Steer Self, 4, kone, 2 fosterbørn.”

 

Stiger

Knud Stiger f. ca. 1663 bg. 1/11-1719. ”Knud Stiger fra Hytten 56 aar.”

g.m. enke NN

 

Knud Stiger var første gang nevnt i kirkeboka som fadder i 1701. Da som ”Knud Stier ved Hytten”.

 


 

Familie 8.

Fossum 1711.


1711: ”Lars Christenssen Self, 4, kone, 2 børn det ene kun 1 aar.” Lars = Lauritz på denne tiden.
 

Jernverksarbeider

Lauritz Christensen (Lars Christensen) f. ca. 1680 bg. 18/6-1747. ”Lars Christensen fra Hytten 67 aar.”

g. 15/7-1703 m. Anna Pedersdatter fra Fossum f. ca. 1680 bg. 17/12-1758. ”Lars Christensens enke 95 aar.” (Må være feil alder eller feil enke!)

1. Christen dpt. 12/8-1703 bg. 25/3-1705. ”Lars Christensøns Søn Christen fra Fossum eje 1 ½ aar gl. hafde zedel.”

2. Christen Larsen dpt. 18/10-1705 g.m. Johanne Danielsdatter. Se Familie 6 - Fossum 1762.

3. Birte Larsdatter dpt. 4/3-1708. Fikk en datter med Bærulf Holm i 1737: Karen Bærulfsdatter g.m. Simon Erlandsen. Se Familie 2 - Århus 1782.
    Birte Larsdatter g.m. Ole Fredriksen. Se Familie 17 - Fossum 1762.

4. Johanne Larsdatter dpt. 8/3-1711 g.m. Hieronimus Jensen fra Fossum. Se Familie 14 - Fossum 1762.

5. Ingebret (tvilling) dpt. 10/2-1715 bg. 11/6-1715. ”Lars Christenssøns søn Ingebret fra Hytten, 16 uger.“

6. Pernille (tvilling) dpt. 10/2-1715 bg. 25/4-1715. ”Lars Christenssøns tvillingdatter Pernille, 19 uger.” (Feil alder igjen!)

7. Jens dpt. 26/7-1716 bg. 2/7-1719. ”Lars Christenssøns søn Jens 3 aar.”

 

F.f. Lars Christenssens Søn fra Hytten Christen: Lorentz Smed, Jan Claussens søn Andres, Jan Justsøns qvinde Helie, Jørgen Venstøbs qvinde Catrine, Kirsten Andresdatter fra Bøe.
F.f. Lars Christenssens Søn Christen fra Hytten: Jørgen Venstøb, Mattis Janssen, Jan Jostsens qvinde Helie, Anders Svenskes qvinde Kirsten, Lisbeth Jansdatter.
F.f. Lars Christenssøns datter Birte paa Hytten: Abraham Bøe, Anders Svenske ved Hytten, Jan Jostsens qvinde Helie, Halvor Møllers Gunnild.
F.f. Lars Christenssøns datter Johanne fra Hytten: Peder Janssøn, Zacharias Claussøn, Jan Jostssons qvinde Helie, Lisbeth Jansdatter fra Hytten.
F.f. Lars Christenssøns tvillingbørn fra Hytten Ingebret og Pernille: Jens Møller, Hans Møller, Rasmus Aasqværn, Solve Rosvold, Peder Janssøns qde, Jan Jostssøns qde. Margrete Tofte.
F.f. Lars Christenssøns søn Jens fra Hytten: Peter Janssøn, Biørn Møllers qde., Birte Haagensdatter.

 


 

Familie 9.

Fossum 1711. ”Ved Hytteelven”.

1711: "Christen Christenssen Self, 2," (og kone?).

 

Gruvearbeider

Christen Christensen fra Børønningen dpt. 28/1-1683 bg. 23/7-1721. ”Christian Christenssøn fra Hytten 38 aar. Blef ihielslaget i Grubbene.”, s.a. Christen Henriksen.

g. 26/10-1707 m. Johanne Jansdatter fra Skien dpt. 14/1-1676, d.a. Jan Lorentsen Høyer og Cathrine Tevesdatter Busch fra M. Fossum.

0. bg. 21/3-1708. ”Christen Christenssens dødfødde drengebarn.”

1. Karen dpt. 30/6-1709 bg. 25/8-1709. ”Christen Christenssøns datter Karen ved Hytteelven 9 uger gl.“

2. Trine dpt. 24/8-1710 bg. 21/12-1710. ”Christen Christenssøns datter Trine 17 uger gl. - Hytten.”

3. Henrik Christensen dpt. 25/5-1713.

 

F.f. Christen Christenssøns datter Karen fra Hytteelven: Lorens Janssøn, Villum Østenssøn, Lars Christenssøns qvinde og Jørgen Masmesters pige alle fra Hytten.

F.f. Christen Christenssøns datter Trine fra Hytteelven: Baltzer Møller, Jon Sørenssøn, Lorens Smids Karen, Anders Svendskes qvinde Martha.

F.f. Christen Christenssøns søn Henric fra Hoppestad ejer: Ole Doxrøe, Christian Simonssøn, Rasmus Skotlands qde Maria, Kirsten Larsdatter fra Hytten.
 

 

Barnedåp i Gjerpen krk. 28/1-1683: ”Christen Rønningens søn Christen.” Det er trolig Christen Henriksen i Børønningen
som er far til Christen Christensen. Faren døde i 1686. Hans mor het Karen Hansdatter. Hun døde i 1691. Se oppkalling.


I følge Larvik Grevskaps arkiver skjedde det en dødsulykke med Christen Christensen den 21. juli 1721. Han falt ned i Bredgangs-gruven og slo seg i hjel.


Gjennom fadderlistene kan vi se at Johanne Jansdatter hadde en bror som het Lorents Jansen.
Lorents Jansen var hammersmed ved Fossum jernverk. Se Familie 13 nedenfor.

 


 

Familie 10.

Fossum 1711.


1711: ”Hans Former Self, 7, kone og 5 børn, det ene under 3 aar.”
 

Former

Hans Lauritzen Lindrup visstnok fra Ringerike f. ca. 1661 bg. 6/6-1730. ”Hans former, 69 aar.”

g. 4/9-1692 m. Anne Andersdatter fra Jønnevald f. ca. 1665 bg. 28/11-1732. ”Hans formers enche Anne  67 aar.”, d.a. Anders Andersen Jønneval.

1. Karen Hansdatter dpt. 6/11-1692 g.m. Christen Hansen. Se Engelrønningen under Ås.

2. Lauritz dpt. 10/4-1694 bg. 24/1-1697. ”Hans formers søn Lauritz 3 aar g. -gir tiende-.”

3. Claus Hansen dpt. 23/2-1696.

4. Magnhild dpt. 13/3-1698 bg. 14/6-1698. ”Hans Formers d. Magnild 3 maan. g. betalt for jorden til mej 1 rd. 8 sk.”

5. Dorthe Hansdatter dpt. 19/3-1699.

6. Lars Hansen dpt. 25/9-1701. Se Familie 20 - Fossum 1720.

7. Anna Maria Hansdatter dpt. 25/5-1704.

8. Anna Hansdatter dpt. 1/11-1705.

9. Anders dpt. 30/1-1707.

10. Anders Hansen dpt. 4/5-1710. Se Familie 8 - Fossum 1740.

 

F.f. Hans Lauritzen Lindrop fra Hytten, hans datter Karen: Mons Hammersmed, Jacob Møller, Baltzer Hieron. Morthe(n) Formers qvinde, Erik Hammersmeds qvinde, Anne Michelsdatter.

F.f. Hans Lindrops søn Lauritz: Søfren Skriver hos Børting, Halvor Møller, Jacob Møller, Dorthe Anders Nilssens, Wolmnis Marte, En pige tien hos Børting.

F.f. Hans Formers s. Claus: Jahan Clausen, Jacob Møller, Jørgen Struds, Erik Jonsens Kierste, Halvor Møllers qnde Karen Clausd. tien hos Hans Former.

F.f. Hans Formers d. Magnil: Jon Pederssen Hammersmed, Jørgen Anders Jønneval, Brynnil Anderssen Jøneval, Anne Jørgen Masemesters, Torgrim Gundersens qnde Karen, Lisbet Michelsdatter fra Præstegaarden.

F.f. Hans Formers d. Dorthe: Jørgen Masmester, Jørgen Straale, Søren Christensens qnde Jahanne, Torgrim Gundersens qnde Karen, Karen Wilhelmsd. hos Willms Maren.

F.f. Hans Formers Søn ved Hytten Lars: Hovel Olssen Skriver hos Børting, Jan Claussen Hammersmid, Jørgen Straale, hammersmid, Jørgen Masmesters qvinde Anna, Hilleborg hos Børtingh.

F.f. Hans Formers datter Anna Maria fra Hytten: Kej Børting. Jens Gregerssen. Heliana Børting. Giertrud Flor af Præstegaarden.

F.f. Hans Formers datter Anna: Jørgen Straale. Peder Jenssen ved Hytten. Christian Østensøn. Jørgen Masmesters qvinde Anna. Dorte Fos Bordinghs.

F.f. Hans Formers søn Anders fra Hytten: Kaj Børtingh. Poul Madssøn Vendelbo. Caj Børtings Kieriste. Jomfru Legaard.

F.f. Hans Formers søn Anders: Jørgen Masmester. Jens Møller. Christian Østenssøn, Jørgen Straales qvinde Rønnef. Catrina Stub.

 

En løyntnant Lindrup døper sin sønn Hans Jeremias i Hedenstad krk. i Sandsvær den 29/4-1731. Trolig en annen
Lindrup-familie.
 

Om huset (august 1726): ”Nr. 6: Beboes af Hans Former, hvilket hus er gammelt og rådet både på vegger og tag, og findes derudi en gammel kakkelovn, et gammelt skap og et gammelt sengested som tilhører huset.”


 


 

Familie 11.

Fossum 1711.

1711: ”Petter Janssen Self, 5, kone og 1 barn u. 3 aar.Hans moder og søster.”

 

Møller, hammersmed

Peter Jansen fra Fossum dpt. 2/3-1684 bg. 21/1-1742. ”Peter Janssøn, 54 aar.”, s.a. hammersmed Jan Clausen. Se Familie 5 - Fossum før 1700.

g. 26/10-1710 m. Kirsten Evensdatter f. ca. 1675 bg. 9/2-1755. ”Petter Jansens enke f. Hytten 80 aar.”

1. Anna bg. 23/5-1710. ”Peder Janssens datter Anna fra Hytten 10 dager gl.”

2. Clarchen Sophia Petersdatter dpt. 3/5-1711 g.m. smed Christopher Pedersen. Se Familie 15 - Venstøp 1762.

3. Jan dpt. 18/9-1712 bg. 30/10-1715. ”Peder Janssøns søn Jan 3 aar. Barnek.”

4. Jan dpt. 1/11-1715 bg. 27/6-1717. ”Petter Janssøns søn Jan 1 1/2 aar.”

5. Aslaug Petersdatter dpt. 24/4-1718 g.m. Henrik Sørensen. Se Familie 11 - Fossum 1762.

6. Daniel dpt. 30/3-1721 død liten.

7. Daniel Pedersen dpt. 12/7-1722.

 

F.f. Petter Janssøns datter Clarschen fra Hytten: Anders Børgesson sammesteds. Jørgen Venstøb. Villum Østenssøn. Jørgen Straales qvinde Rønnau. Lisbeth Jansdatter.

F.f. Peder Janssøns søn Jan fra Hytten: Christian Stenssøn. Jens Møller. Lars Kolleskrifer: Nils Vendelboes qde. Maren Faret.

F.f. Petter Janssøns Søn Jan fra Hytten: Lars Kolleskriver. Jens Møller. Nils Isakssøn hos Børt(ing). Klocherens qde Jehanne. Nils Hynis datter.

F.f. Peder Janssøns datter Aslou fra Hytten: Villum Østenssøn. - Christopher ved Hytten. Jørgen Straales qde Rønnau og datter Lisbeth.

F.f. Per Janssøns søn Daniel fra Hytten: Peter Gasmand, Jørgen Straale, Per Busk, Giert Fanders qde, Karen Lorensdatter.
F.f. Per Janssøns søn Daniel Hytten: Jørgen Straale. Peter Janssøn. Tron Møllen, Lorens Janssøns qde. Gurj Værnsdatter.

 


 

Familie 12.

Fossum 1711. Mølla.


1711: ”Balser Møller Self, 4 (personer), kone, 2 børn, det ene under 3 aar.”
 

Møller

Baltzer Hieronimussen fra Fossum f. ca. 1670 bg. 8/11-1738. ”Baltzer Møller, 65 aar.”, s.a. Hieronimus Møller. Se Familie 2 - Fossum før 1700.

g. 17/8-1710 m. Live Jensdatter f. ca. 1678 bg. 11/2-1739. ”Balzer Møllers qde Live, fra Hytten, 60 aar.”

1. Jens Baltzersen dpt. 28/9-1710 g.m. Ingeborg Pedersdatter. Se Familie 12 - Fossum 1762.

2. Jeronimus dpt. 23/12-1714 bg. 2/11-1715. ”Balzer Møllers søn Jeronius 1 aar. Barnekopper.”

3. Karen Baltzersdatter dpt. 3/11-1720.

 

F.f. Baltzer Møllers Søn Jeronimus: Jens Møller. Svend Saugmester. Peter Janssøns qde. Valborg i Præstegaarden.

F.f. Baltzer Møllers datter Karen: Peter Gasman, Lorens Janssøn. Tron Møller. Peter Janssøns qde, Maria Nilsd.

 

Baltzer Møller ble 1. gang nevnt i Gjerpen kirkebok i 1691 da han var fadder for Jacob Møllers datter (”ved Hytten”).
Baltzer og Live ble trolovet i Skien kirke.


Barnedåp i Gjerpen kirke 23/6-1709: ”et uægte Pigebarn Inger Margrete fra M: Venstøb hos Karen.

Moderen Maren Carlsdatter, barnefaderen udlagt Baltzer Møller ved Hytten.

Test: Jacob Riising. Nils Torgierssøn hos Karen Venstøb. Ingeborg Venstøb.”


 

Besigtigelse av Fossum jernverks eiendommer 1730.

Om huset:
”Nr. 7. Besiddes af Baltzer Møller, som er gammelt og falleferdig, med brøggerhus og bagerovn, item 1 gl. kakkelovn som tilforn skal have stått i nr. 4 og 5, hvilket for sin brøstfeldigheds skyld, om våren 1726 blev nedrevet til rosteved.”


 Familie 13.

Fossum 1711.

1711: ”Lorens Jonssen Self, 5, kone og 3 børn.”

 

Hammersmed

Lorents Jansen fra Skien dpt. 29/6-1673 d. i februar 1738. ”Lorens Janssøn, 68 aar.”, s.a. Jan Lorentsen Høyer og Cathrine Tevesdatter Busch fra M. Fossum.

g.m. Karen Gundersdatter f. ca. 1670 bg. 13/6-1733. ”Lorens Janssøns qde, Karen fra Hytten, 63 aar.”

1. Johanne Lorentsdatter dpt. 28/11-1700.

2. Karen Lorentsdatter dpt. 6/1-1702.

3. Jan dpt. 7/10-1703 bg. 13/4-1704. ”Lorents Janssøns søn Jan fra Hytten 1/2 aar gamel. Hafde zedel.”

4. Johan Lorentsen dpt. 6/3-1707. Se Kverna under Foss.

5. Ingeborg dpt. 9/12-1708.

6. Anne Lorentsdatter. ”Lorens Janssons datter Anne” var fadder i 1720.

7. Gunder Lorentsen dpt. 16/8-1711.

8. Mathias Lorentsen dpt. 8/7-1714 bg. 17/7-1734. ”Mads Lorenssøn fra Hytten, 21 aar.”

 

F.f. Lorens Janssens datter ved Hytten, Jahanne: Povel Olssen, Hans Former, Jahan Claussen, Knut Røds qvinde, Jørgen Straales qnde, Jahane Jahansdatter (Johanne Jansd.).

F.f. Lorentz Jansens datter Karen fra Hytten: Jørgen Masmester, Baltzer Hieronissen, Lars Wenstøbs qvinde Margrete, Jørgen Venstøbs qvinde Catrine, Anna Sivertsdatter hos Malene Cornitz.

F.f. Loren Janssens søn Jan fra Hytten: Knud Stier, Tevis Jahnsøn fra Boslands jernverch, Jørgen Masemesters qvinde Anna, Lisbeth Michelsdatter ibid.

F.f. Lorens Smids søn Johan ved Hytten: Thomas Rist, Anders Thomasen af Scheen, Skriveren Rasmus ved Hytten, Madame Adeline Nils Vendelbos Hustru.

F.f. Lorens Smids datter Ingeborg fra Hytten: Christian Østenssøn, Jens Jeronimussen, Jørgen Masmesters qvinde Anna, Catrine Valdemarsdatter fra Hytten.

F.f. Lorens Janssøns søn fra Hytten Gunder: Cornelius Christenssøn, Jens Gram fra Scheen, Capit: Poulssøns Kieriste, Karen Blehr.

F.f. Lorens Janssons søn Mathias fra Hytten: Borgmester Peder Simonssøn, Raadmand Brant, Jan Capelen, Anne Erbo, Borgmester Peder Simonssons datter.Lorents Jansen ”ved Hytten”, er nevnt i Gjerpen kirkebok første gang i februar 1699 som fadder for Nils Jansen Spillemands barn.
Dåp i Gjerpen 12/2-1699:  "Nils Jansen Spillemand ved Hytten, hans Søn Johannes.
Faddere: Simen Claussen, Anders Jonssen Gulset, Lorents Janssen ved Hytten, Mathis Doxrøs qnde, Jahan Claussens d. Catrine."


Av fadderlistene kan vi se at Lorents hadde ei søster i Gjerpen som var gift med gruvearbeider Christen Christensen.
Se familie 9 ovenfor.
Han hadde også en bror, Teves Jansen som i 1703 var i arbeide ved Baaseland jernverk i Aust-Agder. Se deres mor-
far Teves Busch på Stulen.

Fra Gjerpen KB 18/10-1723:

”u=ægte barn Johanne Kirstine fra Hytten. Moderen Karen Lorensdatter. Barnefader Jan Gly?sing.”

Test: Morten Bø, Klocheren, Peter Janssøns Kirsten, Giertrud Tolfsd.

Bg. 21/1-1724 ”Karen Lorensdatters Johanne Kirstine 13 uger.”
 

 

Besigtigelse av Fossum jernverks eiendommer 1730.

Nr. 6: Beboes af Lorentz Jansen og er et gamelt huus, raaden baade paa vegger og tag, der udi 1 gl. Skab, 1 skorsteen uden støtte og 1 gamelt sengestæd.
Udi bemelte huus haver værit 1 gammel kakelovn af Eliasers form vegtig 1 ½ skpd, hvilken nu befindes hos Tewes Mogensen, og hører til Werkets inventarium.”

Under "
Gjeld, 1730, masovn og hammersbetjente og arbeidere." Finner vi:
Lorentz Jahnsen, boende udi Verkets hus, skyldig som han tillige med hans søn, hvilken arbeider udi Hammeren forhaabentlig kand betale 28 daler -3 ort - 12 skilling.

 


Familie 14.
Fossum 1711.

1711: ”Lorens Smed Self, 7 personer, kone, 5 børn - 2 under 3 aar.”

Hammersmed

Lorents Sørensen f. ca. 1663 bg. 3/5-1719. ”Lorens Sørenssøn Smed ved Hytten 56 aar.”

g.m. Margrethe (Nilsdatter?) f. ca. 1663 bg. 18/4-1718. ”Lorens Smeds qde Margrete 55.”

1. Anne Margrete Lorentzdatter dpt. 19/9-1697.

2. Dorthe Lorentzdatter dpt. 20/5-1700.

3. Nils dpt. 15/10-1702 bg. 5/2-1703. “Lorents Smids søn Nils fra Hytten, 19 uger gammel.”

4. Søren Lorentzen dpt. 15/10-1702.

5. Tønnes Lorentzen dpt. 1/1-1705.

6. David dpt. 13/2-1707 bg. 26/4-1707. ”Lorens Smids søn David ved Hytten 10 uger.”

7. Gjertrud dpt. 28/7-1709 bg. 18/1-1710. ”Lorents Smeds datter Giertrud fra Hytten 23 uger.”

8. Anne bg. 5/3-1713. ”Lorens Smeds Anna fra Hytten 3 fierdingsaar.- Døde i meslinger.”

 

F.f. Lorents Smed ved Hytten hans datter Anne Margrete: Jon Hammersmed, Jørgen Straale, Baltzer Hieronymussen, Mas Smeds qnde i Byen, Søfren Smidtz qnde Jahanne.

F.f. Lorens Smeds datter ved Hytten, Dorthe: Halvor Møller, Christen Snedker paa Skotland, Søfren Smeds qnde, Tore Haagensd. fra Børønningen.

F.f. Lorens Smids sønner fra Hytten Niels og Søfren: Hans urtegaardsmand, Hovel Olsen, Jørgen Masmesters qnde Anna. Simon Claussen, Baltzer Hieronimussøn, Hans Formers
      qvinde Anna, Else Stephansdatter hos Børting, Anna Hieronimusdatter fra Hytten.

F.f. Lorens Smids Søn Tønnes fra Hytten: Peder Janssen Skriver ved verchet. Hans Former. Nils Skrivers qvinde Dorte Maria. Lorens Larsens qvinde Karen fra Hytten.

F.f. Loren Smids søn David fra Hytten: Villem Balberer. Detlef Monradt. Poul Vendelbo. Madmois: Eleonora ved Hytten. Dorte Maria ibid.

F.f. Lorens Smeds datter Giertrud: Jørgen Straale. Christian Østenssøn, Nils Kulleskriver. Præsts Hustru Barbara, Børtingens pige Karen.
 

Lorentz Smed er første gang nevnt i Gjerpen kirkebok da han døpte sin datter Anne Margrethe i 1697.

 


 

Familie 15.

Fossum 1711.


1711: ”Jørgen Venstub Self, 5, kone og 3 børn – 2 under 3 aar.”
 

Jørgen Hansen Venstøp var feilaktig oppført her. Se M. Venstøp(A).

 


 

Familie 16.

Fossum 1711. Fossum.

1711: ”Christian Østenssen Self, 3, kone, 1 pige.”

 

Jernverksarbeider

Christian Østensen fra Fossum f. ca. 1673 bg. 20/3-1725. ”Christian Østenssøn fra Hytten 52 aar.”, s.a. Østen Knudsen. Se Familie 4 - Fossum før 1700.

g1g 14/8-1701 m. Birte Larsdatter f. ca. 1670 bg. 12/11-1707. ”Christian Østensøns qvinde Birte 37 aar.”

g2g 9/11-1710 m. Christense Jensdatter Steer. Var kanskje hos sin bror Christen Jensen på Lykken under Falkum, trolig f. på Jylland.

1. Birte dpt. 11/10-1711 bg. 18/10-1715. ”Christian Østenssøns datter Birte 4 aar. - Barnekopper.”

2. Jens Christiansen dpt. 16/1-1718. Se Familie 3 - Fossum 1740.

3. Birte Christiansdatter dpt. 30/4-1724.

 

F.f. Christian Østenssøns datter Birte: Major Fien, Capitain Poulsøn, Jan Cappelen, Monsiur Børtinghs Kiæriste, Anders Svenskes datter Karen.

F.f. Christian Østenssøns søn Jens: Nils Knudssøn, Nils Rive, Christen Jenssøn Lydke og Ambor Jensdatter, Anne Vorcums.

F.f. Christian Østensøns Birte: Nils Finck, Nils Gandrup, Ole Stær, Christen Jenssøns qde., Anne Torsdatter.


Det var trolig ingen barn i første ekteskap med Birte Larsdatter.

Christense Jensdatters søsken som faddere: Christen Jensen Lydke (Lykken under Falkum),
Amborg Jensdatter g. i Gjerpen 14/2-1718 m. Nils Knudsen og Ole Jensen Steer (Stæer) i Skien.

 


 

Familie 17.

Fossum 1711.

1711: ”Jens Svenske Selv, 4, kone, 2 børn.”

 

Jernverksarbeider

Jens Andersson fra Sverige f. ca. 1656 bg. 13/3-1726. ”Jens Svenske ved Hytten, 70 aar.”

g. 7/8-1698 m. Gunhild Madsdatter N. Ås f. ca. 1666 bg. 12/5-1715. ”Jens Svenskis qde Gunnild fra Hytten. 49 aar. - i fattig jord.”, d.a. gruvearbeider Mads Aas.

1. NN Jensdatter dpt. 21/5-1699.

2. Christen dpt. 12/2-1702 bg. 18/4-1702. ”Jens Svendkes søn Christen fra Hytten 9 uger.i fattig jord.”

3. Mette dpt. 6/5-1703 bg. 13/5-1703. ”Jens Svendskes barn Marta (Mette) fra Hytten 18 dage gamel. fattig jord.”

-   bg. 21/3-1704. ”Jens Svenskis hiemedøbte barn fra Hytten, -5 dage. - i fattig jord.”

4. Ragnhild Jensdatter dpt. 24/5-1706.

 

F.f. Jens Svenskis datter ved Hytten: Jon Pederssen Svensker, Jørgen Straale, Knut Østensen, Mathis Doxrøds qnde Anne, Simen Claussens q. Else, Jahan Claussens d. Katrine.

F.f. Jens Svendskes søn fra Hytten Christen: Lorentz Smed, Christian Østenssøn, Biørn Møller dreng hos Halvor Møllers Enche, Simon Clausens qvinde Else, Karen Madsdatter Aas,
       Sl. Halvor Møllers datter Anna.

F.f. Jens Svendskes hiemmedøbte barn fra Hytten Mette: Jan Claussen, Lorens Janssen, Christen Olsens qvinde fra Bøeje Marta, Oluf Svendskis qvinde Kirsten, Sm?an Larsens Karis datter(?).

F.f. Jens Svendskes datter Ragnild fra Hytten: Lorens Smed, Mathis Jostsen, Hovel skrivers qvinde Tore, Anna Matiesdatter.

 

”Jens Svenske” er første gang nevnt i Gjerpen kirkebok i desember 1690.
Han var da fadder for Abraham Jørgensens datter på Fossum.

 


 

Familie 18.

Fossum 1711.

1711: ”Jens Mølner, ungkarl.”

 

Møller

Jens Hieronimussen fra Fossum f. ca. 1670 bg. 1/4-1717. ”Jens Møller ved Hytten, 47 aar.”, s.a. Hieronimus Møller. Se Familie 2 - Fossum før 1700.

g. 21/8-1712 m. Lisbeth Jansdatter fra Fossum dpt. 2/7-1687 bg. 19/10-1757. ”Tron Gabrielsens kone 70 aar.”, d.a. hammersmed Jan Clausen. Se Familie 5 - Fossum før 1700.

1. Hieronimus Jensen dpt. 4/12-1712. Se Familie 14 - Fossum 1762.

2. Jan Jensen dpt. 19/8-1714. Se Familie 1 - Venstøp 1762.

3. Melchior dpt. 11/10-1716 bg. 19/3-1717. ”Jens Møllers søn Melcior, 20 uger.”

 

F.f. Jens Møllers søn Jeronimus: Baltzer Møller, Jørgen Straale, Hans Møller, Peter Janssons qde., Formerens datter.

F.f. Jens Møllers Søn Jan fra Hytten: Christian Østenssøn, Petter Janssøn, Villum Østenssøn, Anne Michelsdatter, Anna Ejlevsdatter.

F.f. Jens Møllers søn Melehior: Jørgen Straale, Christian Østenssøn, Ole Mognssøn, Peder Janssøns qde Kirsten, Hans formers datter.
 

Enka Lisbeth Jansdatter ble g2g med møller Tron Gabrielsen. Se Familie 27 - Fossum 1720.

 


 

Familie 19.

Fossum 1711.

1711: ”Svend Anderssen Self, 4, kone 2 børn.”

 

Sagmester

Svend Andersen fra Skien f. ca. 1680 bg. i Skien 10/2-1719.

g. i Skien januar 1703 m. Anna Hieronimusdatter fra Fossum dpt. 16/7-1682, d.a. Hieronimus Møller. Se Familie 2 - Fossum før 1700.

Trolovet i Gjerpen krk. 31/12-1702.
Forlover: "Mads Gram i Skien."

1. Else f. 1705 bg. 14/6-1707. ”Svend Anderssens datter Else fra Hytten 2 aar 6 uger.”

2. Hieronimus Svendsen dpt. 18/9-1707 g1g i Skien 3/11-1729 m. Anne Christensdatter g2g i Skien 8/1-1732 m. Kirsti Larsdatter og g3g i Skien m. pigen Margrethe Hansdatter. Bodde i Skien.
    Barn 1. Svend Hieronimusen f. i Skien.

3. Kirsten dpt. 27/8-1710 bg. 22/1-1711. ”Svend Saugmesters datter Kirsten fra Verchet 25 uger.”

4. Anders Svendsen dpt. 30/7-1713.
 

F. f. Svend Saugmesters søn Jeronimus fra Hytten: Erik Kittilssøn, Hans Anderssøn af Scheen, Jens Jeronimussen ved Hytten, Nils Vendelboes kone Dorthe Maria, Maren Flor.

F.f. Svend Anderssøns datter Kirsten fra Hytten: Anders Børgerssøn Hammersmed, Baltzer Møller, Nils Lensmands qvinde, Giertrud Andersdatter.

F.f. Svend Anderssøns søn Anders fra Hytten: Hans Anderssøn i Scheen, Hans Møller, Jens Møllers qde Lisbeth, Svends Søster.
 

Anders Svendske Rytter i Skien fikk en sønn utenfor ekteskap, Svend som ble døpt i Skien 19/9-1662 bg. i Skien 23/1-1663.
Dette er kanskje et spor etter en Anders i Skien som fikk en sønn Svend. Det eksisterer ikke kirkebok for Skien i tidsrommet
1675-1716.

I  1713 flyttet denne familien til Skien.

 


 

Familie 20.

Fossum 1711.

1711: ”Giert Fander Self, 6, kone og 4 børn.”

 

Giert Jansen Fander fra Skien f. ca. 1656 bg. 30/12-1740 i Skien. ”Giert Fander begr. i Kirchens Jord Kl. 12, gl. 84 aar.”

g1g m. Karen Hendriksdatter d. ca. 1709.

g2g 3/8-1710 m. enke Tore Haagensdatter fra Børønningen(B) under Bø f. ca. 1670 bg. 9/6-1732. ”Giert Fanders qde. Tore, 62 aar.”, d.a. Haagen Torkildsen.

Barn i 1. ekteskap:

1. Jan Giertsen Fander.

2. Lars Giertsen Fander.

3. Ditlef Giertsen Fander.

4. Karen Giertsdatter f. ca. 1691 d. rundt desember 1772 i Skien, 81 år gml.

Skien Skifteprot. av 24. 4. 1709.  

Karen Hendrichsdatter

Enkem.: Giert Jansen Fander

Barn: Jan, Laurs, Ditlæf, Karen.
Kilde: Avskrevet skiftekort. SAKO (Statsarkivet Kongsberg) - Grenland Ættehistorielag.

Kilder: Kirkebøker og skifte etter Karen Henriksdatter.
Tore Haagensdatter var enke etter proviantskriver Hovel Olsen på jernverket (g. 10/9-1702). Hun var i tjeneste hos kaptein Palm på Bratsberg da hun giftet seg med Hovel. Han hadde da tittelen ”proviantskriver hos Børting”. Det ser ikke ut til at hun fikk fikk barn i noen av sine ekteskap, men Giert Fander hadde 4 barn med seg inn i ekteskapet. Giert Fander flyttet siden tilbake til Skien.

 

 


 

Familie 21.

Fossum 1711.

1711: ”Amund Anderssens Enche Selv, 2, og datter.”

 

Jernverksarbeider

Amund Andersen fra Sverige f. ca. 1660 bg. 3/5-1696. ”Anun Anderss. ved Hytten, 36 aar g.”

g. 17/9-1682 m. Gro Bjørnsdatter f. ca. 1644 bg. 18/4-1723. ”Gro Biørnsd: fra Hytten 79 aar.”

1. Anne Marie dpt. 3/12-1684 bg. 6/1-1685. ”Amun Anderssen d. ved Hytten Anne Marie 1 maan. g.”

2. Anders Amundsen dpt. 10/1-1686. Se Familie 14 - Venstøp 1711.

3. Hans dpt. 27/7-1690 bg. 4/9-1690. ”Anun Anderssens søn ved Hytten Hans 5 uger g.”

4. Anne Marie Amundsdatter dpt. 21/4-1695 g.m. Jan Larsen Svenske. Se Familie 12 - Venstøp 1762.

 

Ved dåpen: Arne (Anders) Anderss. søn ved Hytten Anders.

F.f. Amun Svenskis søn ved Hytten Hans: Anders Bø og Jon Bø, Matz Klokkers qnde Anne, Johan Hammersmeds qnde Clara, Jens Biusens festemø Tone,
       Barnet blev kun fremstillet efter s(om) ded var Hiemmedøbt av Mas Klokker.

F.f. Anun Anderss. datter ved Hytten, Anne Marie: Halvor Møller, Anders Hammersmed, Jens Anders., Erik Hammersmeds qnde. Kierste(n), Hans Formers qnde Anne, Maren tien hos Børting.
 


 

Familie 22.

Fossum 1711.

 

Sr. Børtings egen Familie, bestaaende af 17 personer, er her udeladt formedelst Hand beretter udi
Sin Angifvelse at kiøbe Sine Skoe i Scheen. Ligeledes udeladt Captain Madz Povelssens Frue og pige.
Capitain Mads Polssens Frue og pige, 2 personer.”

Familien Børting bodde på ”Børting-gården” Se S. Fossum.

 


 

Familie 23.

Fossum 1711. ”Mid Fossum.”

1711: Major Fien Self, 10, Frue, 1 barn, 3 drenge, 4 piger.”

”Huusmænd under samme gaard. Disse tvende, Anders og Ole er Verksfolch.” Se nedenfor.

 

Major Fien med familie. Se M. Fossum.

 


 

Familie 24.

Fossum 1711. ”Huusmænd under Mid Fossum.”

1711: ”Anders Hammer Smed Self, 4, kone 1 barn, hans Værmoder.”

 

Hammersmed

Anders Børgersen fra Sverige f. ca. 1660 bg. 6/3-1712. ”Anders Børgerssøn Hammersmed, 52 aar.”

g. 19/12-1708 m. Anne Jansdatter f. ca. 1670 bg. 7/5-1741. ”Jan Sørenssøns Enche Anna, 71 aar.”, d.a. hammersmed Jan Clausen. Se Familie 5 - Fossum før 1700.

Forlovere: "Jørgen Straale, Giert Hynj."

1. Anna Catrine dpt. 7/7-1709 bg. 12/2-1713. “Anders Børgerssøns datter Anna Catrine fra Hynj 3 1/2 aar. Døde i meslinger.”

2. Jens dpt. 6/4-1711 bg. 14/11-1711. ”Anders Børgerssøns søn Jens 31 uger fra Sr. Hynj.”

Br. i 1708, 1711.


F.f. Anders Børgerssøn Hammersmeds datter Anna Catrine: Jørgen Straale. Nils Kulleskriver. Christian Østenssøn. Dorte Maria. Giertrud Andersdatter.
F.f. Anders Hammersmids søn Jens fra Hytten: Christen Snidker fra Falcum. Peder Janssøn. Jørgen Straales qvinde. Hans Formers datter Karen.


Barnedåp i Gjerpen krk. 6/12-1696:
”Et uæcte Barn, faderen Anders Børgesen Svenske hammersmed ved Hytten, Moderen Anne Stensdatter.Barnet Kirsten.
Testes: Waldemar Klokker, Knut Rø, Matthis Doxrøs qnde, Mathis Snedkers qnde, Karen Knut Røes stiffdatter.”
Begravelse i Gjerpen: 25/3-1697: ”Anders Børgesens Svenske hans frillebarn Kiersten avlet med Anne Stensdatter, der dødde i Porsgrund, 1/4 aar g. - fattig jord.”

 

 

Kilder: Gjerpen kirkebøker og Skoskattmanntallet 1711..

Anders Børgersen var født i Sverige. Han var hammersmed-svend ved Fossum jernverk og bodde ”ved Hytten” (ved jernverket) da han giftet seg i 1708. Anders Hammersmed var i 1711 nevnt som husmann under S. Hyni og i verkets arbeid, med kone og 3 barn hvor det ene barnet var under 3 år.

 

 

Enka Anne Jansdatter ble g2g i 1714 med Jan Sørensen. Se Familie 7 - Fossum 1720.

 Familie 25.

Fossum 1711. ”Huusmænd under Mid Fossum.” (Ødegården).

1711: Ole Jenssen Self, 5, kone og 2 børn, det ene under 3 aar, hans moder.”

 

Jernverksarbeider

Ole Jensen fra Skotland(D) under N. Hyni dpt. 17/5-1685 bg. 19/12-1736. ”Ole Jenssøn fra Hytten, 42 aar.”, s.a. Jens Hansen.

g. 11/9-1709 m. Tore Tjostolfsdatter fra Holla? f. ca. 1675 bg. 21/3-1750. ”Ole Jensens enke i BøeRønningen 80 aar.”

1. Maren dpt. 25/5-1710 bg. 23/2-1726. ”Ole Jenssøns datter Maren fra Hytten, 15 aar 8 mnd.”

2. Jens Olsen dpt. 25/3-1713. Se Familie 35 - Fossum 1762.

3. Karen Olsdatter dpt. 20/12-1716 trolig g. i Skien 26/4-1742 Jacob Jacobsen på Lundetangen i Skien.

4. Berte dpt. 21/2-1719 bg. 11/4-1719. ”Ole Jenssøns barn Berte fra Hytten, 6 uger.”

5. Berthe Olsdatter dpt. 21/4-1720 trolig g.m. Hans Poppe. Se Familie 1 - Fossum 1740.

6. Anne Olsdatter dpt. 24/10-1723 g1g Sigfrid Jonasen. Se Børønningen(E) under Bø. Anne g2g m. Tollef Abrahamsen. Se Langangen(A) under Fossum.

7. Henrik dpt. 23/1-1729 bg. 21/2-1730. ”Ole Jenssøns Henric, 1 aar gl.”


Det var trolig denne ”Olle Jensøn Aarhus” (i tjeneste der) som ble innrullert til soldat i 1696 for Århus og Hyni gårdene.
 

F.f. Ole Jenssøns datter Maren fra Hytten: Ole Oxrør, Anders Hanssøn Svendske, Peter Janssøn fra Hytten, Rasmus Skotlands qvinde Maria, Anna Kiøstolsdatter.

F.f. Ole Jenssøns søn Jens fra Hytten: Jens Møller, Christian Simonssøn, Peter Hanssøns qde Anna Køystolsdatter ved Hytten.

F.f. Ole Jenssøns datter fra Hytten Karen: Nils Sivertssøn, Ole Erikssøn, Peter Janssøns qde. Anne Køystolsdatter.
F.f. Ole Jenssøns datter Birte fra Hytten: Simon Janssøn, Ole nummedøling, Lars Christenssøn, Christen Olssøns qde. Haagens Birte.
F.f. Ole Jenssøns datter Birte: Ole Erikssøn, Jørgen Olssøn, Mads Torgersson, Peter Janssøns qde., Gunbor Kiøstelsdatter.

F.f. Ole Jenssøns Anne ved Hytten: Mads Torgerssøn, Oberst Fiens Kudsk, Peter Janssøns qde, Anne Ingebretsdatter.
F.f. Ole Jenssøns Henric fra Hytten: Nils Halvorssøn, Anders Pederssøn Alsing, Anne Nielsdatter, Catrine Halvorsdatter.

17/1/1737      OLE JENSSEN         Bamble Skifteprot. nr. 3b.s. 338a.

u/N. Fossum     Arvinger: Enka Tore Tjostolfsdatter og barna:

               1. Jens Olssen   25 år

               2. Karen Olsdtr. 20 ”

               3. Birte Olsdtr. 16 ”

               4. Anne Olsdtr.  13 ”

Verge for enka ble Johannes Dyrkold.

Formynder for eldste datter ble Mats Torgeirssen.

Brt: 228 - 3 - 20

Net: 183 - 0 -  5.
Kilde: Avskrevet skiftekort. SAKO (Statsarkivet Kongsberg) - Grenland Ættehistorielag.


 

Familie 26.

Fossum 1711. ”Huusmænd under Mid Fossum” (Niels Sivertsens plass).

 

1711: ”Niels Sifvertzen Soldat - Sin Qvinde Self, 3, 2 børn under 3 aar.”

 

Jernverksarbeider

Nils Sivertsen fra Sollien under Århus f. ca. 1669 bg. 8/9-1753. ”Nils Siursen 84 aar.”, s.a. Sivert ”Merdø” på Sollien.

g1g 4/3-1708 m. Anne Folkvardsdatter (fra Bø eller Lunde i Telemark?) f. ca. 1672 bg. 25/9-1732. ”Nils Sivertsøns qde Anne 60 aar.”

Forlover: "Michel Siverssøn."

g2g 25/12-1732 m. enke Dorthe Olsdatter f. ca. 1693 bg. 25/9-1763. ”Nils Siursens enke 70 aar.”

Forlovere: ”Morten Bø, Ole Janssøn.”

1. Lars Nilsen dpt. 29/4-1708 g. i Skien 18/6-1733 m. Cathrine Danielsdatter Hyld (Hyll).

2. Hans dpt. 18/1-1711 bg. 3/5-1711. ”Nils Sivertssøns søn Hans fra Falcum eje 15 uger gl. Døde i Børnekopper.”

3. Birte Nilsdatter dpt. 19/2-1713 d. før 1732.

4. Gunhild Nilsdatter dpt. 23/6-1715.

Barn i 2. ekteskap:

5. Sivert Nilsen dpt. 2/5-1734.

 

F.f. Nils Sivertssens søn Lars fra Aarhuus ejer: Sivert Merdø, Jens Arnessen paa Gulsæt, Nils Gulsæts qvinde Maren, Siverts datter Anna, Micel Sivertssens qvinde Dorte.

F.f. Nils Siverssøns søn Hans fra Falchum eje: Ole Erikssøn Bøe-eje, Hans Møller, Peder Janssøns qvinde ved Verchet, Lisbeth Jansdatter.

F.f. Nils Siverssøns datter Birte: Ole Paaske, Lars Kolleskriver, Anna Sophia Barnholt, Lorens Jochumssøns datter Helvig.

F.f. Nils Siverssøns datter Gunnild fra Fossum eje: Ole Erikssøn Bøeje, Søren Elefssøn, Christen Olssøns qde Marta, Ole Jenssøns qde Birte ved Hytten.

F.f. Nils Sivertssøns Sivert: ----- Iverssøn, Nils Isakssøn, Jens og ---- Larssøns qder, Anne Ingebretsdatter.


Nils Sivertsen var nevnt under Falkum i januar 1711. Senere samme år var han nevnt på M. Venstøp i følge ”General
Extract over de Vacante og Udygtige wed det Westerlehnske Regiment Anno 1711.” 
I protokollen står det: Niels Sifvertsøn Mitvenstøb haver været Continuerlig Syg i 2 aar og den 30. Oct. af hr: Obrist
L. Steen Casserit.”

 

Kilde: Bamble sorenskriveri Tingbok.
Fra en rettsak (1754) hvor 3 husmenn under N. Fossum hadde blitt stevnet av Fossums eiere. Disse husmennene var Jens Olsen, Nils Sivertsen og Just Kure. ”Niels Sivertsens plads. Gamle Niels Sivertsen har af øde Mark opryddet den.

 

20/11/1732     ANNE FALCHVARSDATTER             Bamble Skifteprot. nr. 3b. s. 22b.

Husm. plass     Arvinger:                            

u/N. Fossum     Enkem. Niels Sivertssen og barna:

               1. Lars Nielssen.      24 år.

               2. Gunnild Nielsdtr. 17 ”

Brt: 118 - 3 - 16

Net:  32 - 1 – 16.
Kilde: Avskrevet skiftekort. SAKO (Statsarkivet Kongsberg) - Grenland Ættehistorielag.

 

4/6/1764       DORTE, NIELS SIVERTSSENS ENKE          Bamble Skifteprot. nr. 6b, s. 439a.

u/Fossum       Arvinger:                            

jernverk       Hennes barn:

               1. Anne Gundersdtr. som skal være g.m. Jon Anderssen Dychil(?), bor i Boel(?) prestegjeld.

               2. Helge Gundersdtr. g.m. Anders Ellefssen Kaasen.

Brt:   21 - 0 - 0

Gjeld: 31 - 0 - 0 (insolvent).
Kilde: Avskrevet skiftekort. SAKO (Statsarkivet Kongsberg) - Grenland Ættehistorielag.


 

Familie 27.

 

Kullskriver

Nils Larsen f. ca. 1681 bg. 8/12-1710. ”Nils Larssøn Kulleskriver ved Verchet 29 aar. 3 maander gl.”

”Niels Kulleskriver” var fadder 4-5 ganger. Bl.a. for folk på Grini. Det er ukjent om han var gift eller ikke.

 

Ikke nevnt i manntallet av 1711 siden han døde året før, men han bodde definitivt ved Fossum Jernverk.

 


 

| Fossum før 1700 |
| 1711 | 1720 | 1740 | 1762 | 1782 | 1801 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |

 


 

Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no