ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Fossum
Gård nr. 9 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.

 

Oppdatert 17.05.2024.Fossum 1845

Kilde: Folketellingen 1845. Supplert med opplysninger fra kirkebøker, skifter og andre kilder.
 


 

| Fossum før 1700 |
| 1711 | 1720 | 1740 | 1762 | 1782 | 1801 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |
 


 

Familie 1.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Forvaltergaarden”.

 

Her var oppført forvalter Hans Andreas Hals med familie. Se Forvaltergården.

 


 

Familie 2.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Simonsjordet”.

 

Fra Grevskabet Laurvigs arkiv, Fossum Verk vedkommende en besiktigelse den 20 januar 1730:

”Simons Jorde, hvor af han betaler årlig udi afgift 15 rdr. Samme støcke jord er beliggende på den vestre side (af) Bø-elven.”

 

Arbeider, leilending

Hans Rasmussen fra Simonsjordet under Fossum f. 21/1-1810, s.a. Rasmus Larsen.

g. i Gjerpen 22/10-1835 m. Margrethe Hansdatter fra S. Ås(A) dpt. 4/3-1804, d.a. Hans Halvorsen Aas.

Forlovere: "Christen Jansen Skavan, Niels Olsen Aas."

1. Karen Hansdatter f. 27/3-1837.

2. Rasmus f. 30/5-1839 d. 13/6-1839. ”Døde i Kopperne, 15 dag: gammel.”

3. Martin Hansen f. 28/10-1840.

4. Rasmus Hansen f. 20/4-1843.

5. Christen Hansen f. 19/5-1847.

 

Andre her i 1845: Margrethes søster Inger Hansdatter, 44 år og ugift bodde her. Tjenestegutt: Ole Pedersen(16).

Denne familien utvandret til N. Amerika våren 1865. ”Tante Inger” (63) fulgte med dem. Ved emigrasjonen ble
Hans kalt matros. Han må derfor ha vært sjømann en tid. Se Presteattest av 22/2-1865.

Se brev skrevet av Hans Rasmussen til sin svoger i Amerika i 1848. Hans Rasmussen var altså skrivekyndig.
Brevet er i dag oppbevart ved Ashippun museum, Ashippun Townhall, Dodge county, Wisconsin.

 


 

Familie 3.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Pladse uden navn”.

 

Formermester

Hans Nilsen fra Danmark f. ca. 1815.

g.m. Andrea Augustinie Svendsen fra Danmark f. ca. 1816

1. Wilhelm August Leopold Nielsen f. ca. 1841

 

Denne familien er registrert innflytta fra Kiøbenhavn til Fossum i Gjerpen i sept. 1842.

Tjenestepike 1845: Christine Sørensdatter (19).

Denne familien ble nok ikke lenge i Gjerpen. De er ikke registrert i kirkebøkene etter
at de kom hit. De er heller ikke registrert utflytta igjen.

 


 

Familie 4.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Pladse uden navn” (Ødegaarden).

 

Her var oppført bokholder John Paulsen Foss med familie. Se Familie 17 - Fossum 1835.

 


 

Familie 5.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Skotland”.

 

Her var oppført ugift former Christopher Larsen (57), med sin ugifte søster Ingeborg Larsdatter (54) og tjenestepike Gurine Jacobsdatter (15).
Se også Familie 6 - Fossum 1835.

 


 

Familie 6.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Damjord”.

 

Her var oppført sagmester Anders Hansen Lien med familie. Se Damjordet under Fossum.

 


 

Familie 7.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Liaplads”.

 

Arbeider, husmann

Tollef Henriksen fra Hørte jernverk i Bø pr. gj. f. 15/8-1812 på Hegnane ved Hørte, s.a. Henrik Christophersen. Se Familie 27 - Fossum 1835.

g1g i Gjerpen 23/5-1836 m. Britha Kaisa Petersdatter fra Svanskog i Sverige f. ca. 1812 d. i Amerika, d.a. Peter Casper Gäfvert. Se Holmen under Ås.
g2g i Skien 9/6-1851 m. Nikoline Pedersdatter fra Undset i Biri, Oppland f. ca. 1827,
d.a. Peder Nilsen.

Forlovere: "Johannes Henriksen og Zacharias Andersen. Begge af Gjerpen."
1. Johannes f. 31/5-1837 på Fossum d. 12/10-1839 på Fossum.
2. Johan Peter Tollefsen f. 24/8-1841 på Fossum.
3. Henrik Tollefsen f. 20/6-1844 på Fossum.
4. Lina Dorthea Tollefsdatter f. 27/10-1846 på Fossum.
Barn i 2. ekteskap:
5. Henrik Tollefsen f. 19/4-1851 på S. Fossum.
6. Marie Tollefsdatter f. 19/11-1852 på Åshammeren.
7. Hanne Serine Tollefsdatter f. 12/5-1855 på Åshammeren.


Hørteverket, med jernhammerne beliggende ved Bø-elva, var eid av eieren av Holden Jernværk.
Tollef var født på Hørte under Bø i Telemark. De bodde på Åshammeren under Ås til de emigrerte til
N. Amerika i mai 1849. Den første kona døde der. Han kom tilbake og giftet seg i Skien kirke i 1851.

Han var nok litt av en kvinnebedårer selv etter at han var gift. Han hadde tydeligvis et godt øye til
Gunhild Olsdatter fra Drengen i Luksefjell. Se nedenfor.

 

1. Lars f. 27/2-1846, Pige Gunild Olsd., Drengen i Luxefjeld og gift mand Tollef Henriksen, Fossum.

2. Gunild (NB), f. 1/4-1850, Pige Gunild Olsd., under Fossum Angiver som Barnefader Tollef Henriksen Fossum, nu i Amerika. Uægte.
Anmeldt af Moderen selv. Begges 2de Leiermaal.

 


 

Familie 8.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Liaplads”.

 

Her bodde Ingeborg Nilsdatter (58), enke etter Jens Andersen Lien. Hennes sønn Jens Jensen (20) arbeidet som
oppgiver og datteren Lovise Jensdatter (17) hjalp vel til på plassen. ”Har pladsen af Værket til sit underhold”.
Se Lia(D) under Fossum.

 


 

Familie 9.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Liaplads”.

 

Former

Lars Lorentsen fra Fossum f. 18/12-1809 d. 23/10-1865 på Fossum, s.a. former Lorents Larsen. Se Familie 6 - Fossum 1801.

g. i Eid. krk. 21/4-1835 m. Inger Kirstine Engebretsdatter Riis fra Osebakken dpt. 13/10-1805 d. 1/7-1868 på Fossum, d.a. Engebret Hansen Riis. Se Ligata 16 under Ø. Borge.

Forlovere: "Harald Hansen Fossum, Hans Isaksen Fossum."

1. Gunhild Maria Larsdatter f. 23/11-1835 g. 18/10-1868 m. smed Constantius Thronsen fra Osebakken f. 16/3-1830, s.a. smed Erik Thronsen. Se Familie 35b - Ø. Borge 1835.

2. Pauline Gurine f. 21/9-1838 d. 22/2-1846 på Fossum.

3. Jacob Larsen f. 7/3-1841 g. i Skien 27/8-1863 m. Christense Knutsen fra Holla (32) (d.a. Paul Knudsen).

4. Erik Larsen f. 11/4-1848. Emg. til N. Amerika (reg. i Gjerpen kirkebok) 6/4-1868 som ungkar.

 

Her bodde også (i 1845) Karen Jacobsdatter (13) – ”Mandens søsterdatter.”

 


 

Familie 10.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Liaplads”.

 

Her var oppført Lars Lorentsens far, former Lorents Larsen med familie. Se Familie 6 - Fossum 1801.

 


 

Familie 11.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Liaplads”.

 

Her var oppført hammersmed Svend Andersen med familie. Se Fossum 1865.

 


 

Familie 12.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Liaplads”.

 

Her var oppført ”maanedsarbeider” Jens Nilsen med familie. Se Familie 14 - Fossum 1835.

 


 

Familie 13.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Liaplads”.

 

Her var oppført sagmester Nils Olsen Lien med familie. Se Lia(A) under Fossum.

 


 

Familie 14.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Aasen”.

 

Modellsnekkerformand, leilending

Peder Aslaksen fra Børønningen(A) under Bø f. 18/7-1811 d. 10/1-1886 under Fossum, s.a. gruvearbeider Aslak Pedersen.

g. i Gjerpen 2/9-1835 m. Maren Kirstine Madsdatter fra Fossum f. 3/7-1810, d.a. Mads Madsen. Se Familie 34 - Fossum 1835.

Forlovere: "Lars Fredriksen Skavan og Nils Rasmussen Hoppestad."

1. Inger Kirstine Pedersdatter f. 1/11-1835 g.m. enkemann Christian Jørgensen Aarhus. Se Århus(2).

2. Aslak f. 21/4-1838 d. 17/7-1839.

3. Mads Pedersen f. 30/6-1840.

4. Nils Pedersen f. 7/3-1843 g. 27/10-1875 m. Hanna Gurine Pedersen fra Fossum f. 1846, d.a. Nils Pedersen Fossum. Se Familie 34 - Fossum 1865.
    Det var nevnt at Nils bodde på ”Kil” da de giftet seg. Nils Pedersen var lærer i Sannidal da de giftet seg.

5. Simon Pedersen f. 20/9-1847 g1g i Skien 8/7-1873 med frøken Laura Elise Høyer fra Skien f. 1849 (d.a. hotellvert Nils Høyer).
    Simon ble g2g i Skien 15/6-1876 med frøken Julie Mathilde Charlotte von Deurs f. 1847 i Larvik (d.a. Gerhard van Deurs. Simon var kjøpmann i Skien.

 

Maren Kirstine var i 1825 i tjeneste på Claus Monsens gård på Hoppestad. I 1835 bodde Peder og
Maren Kirstine hos hennes foreldre i et hus ved Fossum Jernverk.
Hun hadde en sønn med Østen Knudsen fra M. Bø: Christian Østensen f. 23/4-1833 som døde her den 27/3-1848, 15 år gammel.


Da familien bodde her i 1845 var Peder oppført som snekker.

Tjenestepike her i 1865: Berthe K. Østensdatter(21).

Tjenestepike i 1875: Anne Evensdatter f. 1858.

Dyr på plassen i 1875: 2 kuer og 1 sau.

 


 

Familie 15a.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Sandgruben”.

Her var oppført Ole Christensen med familie. Denne familien er feilplassert. Se N. Skotland(E) under Hyni.


Se hans sønn Christen Olsen nedenfor.

 

Ole Christensen bodde i 1835 og i 1845 på Skotlandsplassene. Han døde på Skotland.
Skotland var en del av Fossum jernverks eiendom, men var matrikulert under gnr 7 Hyni.
I eldre folketellinger har ofte disse bostedene feilaktig blitt ført under Fossum. G.S.
 Familie 15b.
Fossum 1845.

Jernverksarbeider, malmhakker
Christen Olsen fra
N. Skotland(E) under Hyni f. 19/5-1822 på Skotland, s.a. Ole Christensen.
g. 22/2-1855 m. Ingeborg Karine Eriksdatter fra Røråsen under Elset i Solum f. 28/2-1826, d.a. Erik Jensen og Anne Dorthe Andersdatter.
1. Olavus Christensen f. 5/2-1856.
2. Erik Christensen f. 1858.
3. Johan Christensen f. 24/2-1860.
4. Nils Christensen f. 15/3-1864.

Innflyttet Okt. 1846. Anmeldt: 7/12-1846.
Navn, alder: Pige Ingeborg Karine Eriksd., 21.
Hensigt: Tjeneste.
Fra: Solum. Til: Gulseth.


Denne familien emigrerte til N. Amerika. Se Presteattest av 24/3-1865.
 


 

Familie 16.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Langang Pladse”.

 

Her var oppført Jens Christensen Riser med familie. Se Langangen(B) under Fossum.

 


 

Familie 17.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Langang Pladse”.

 

Her var oppført ”malmhakker” John Jensen Riser med familie. Se Familie 39 - Fossum 1865.

 


 

Familie 18.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Bregang”.

 

Gruvearbeider

Zacharias Nilsen Bredgangen fra f. 7/11-1816 d. 22/10-1874 som ”fattiglem” på Venstøp, s.a. snekker Nils Michael Aslesen. Se Familie 37 - Fossum 1801.

g1g i Solum krk. 13/1-1842 m. Ingeborg Andrea Fredriksdatter fra Skien f. 2/10-1812 i Skien d. 8/6-1855 på Fossum, d.a. Fredrik Johnsen og Ingeborg Christine Nilsdatter.

g2g i Gjerpen 11/6-1856 m. Karen Svenkesdatter fra Fossum f. 2/9-1820, d.a. Svenke Svendsen. Se Familie 40 - Fossum 1835.

1. Berthe Kirstine Zachariasdatter f. 21/3-1842 på Fossum.

2. Nicoline Fredrikke Zachariasdatter f. 28/2-1844 på Fossum.
3. Fredrik f. 7/4-1846 på Fossum d. 8/9-1861 på Fossum.

4. Marianne Zachariasdatter f. 30/9-1849 g. i Siljan kirke 10/5-1874 m. arbeider Sigurd Olsen "fra Aarum" f. 11/5-1852, s.a. Ole Sigurdsen.

5. Jacobine Zachariasdatter f. 16/5-1854. Fikk ei datter Ingeborg Johanne med en Pedersen på Eriksrød.

6. Andreas Zakariassen f. 13/5-1856 g.m. Marja Stina Johannesdotter fra Sverige f. 1856.
    Han ble murmester og bodde i hus på Venstøp.  Se Familie 55 - Venstøp 1900.

Barn i 2. ekteskap:

7. Gurine Zachariasdatter f. 13/4-1858 på Fossum.

8. Inger Marie f. 8/4-1860 på Fossum.

9. Fritsine f. 5/2-1863 d. 5/1-1875 på Venstøp av tæring,

 

Ingeborg Andrea bodde på Gråten i Solum før hun giftet seg og var trolig i tjeneste der.
Fadderne ved hennes dåp i Skien kirke var: Gurine Hynie, Andrea Olsdatter, Peter Holm,
Gunder Windahlen, Laers Larsen Aabye og Ole Isachsen. For det meste solumsfolk.


Zacharias (19) var i tjeneste på S. Hyni hos Ole Nilsen i 1835. Ingeborg er registrert innflyttet
fra Skien til Gjerpen i januar 1842.
Det var nevnt at hun var født i Solum. Dette er feil. Hennes dåp er funnet i Skien kirkebok. 

 

I 1865 var Zacharias ”Værksarbeider og opgiver ved Masovnen.” De bodde da i en av Liabrakkene.
Andre i husholdningen i 1865: Nicoline Olsdatter f. 1864, Berthe Christines ”uægte” barn.
Pensjonist, enke Inger Johnsdatter fra Sandsvær f. ca. 1781.
Alle andre er ellers f. i Gj. På 1870-tallet bodde de på Venstøp.

 

Dette var trolig den siste familien som bodde på Bredgangen (Breigangen) etter at gruvedrifta ble nedlagt i 1867.

 


 

Familie 19.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Huuse uden Jord”.

 

Her var oppført hammersmed Gunder Jensen med familie. Se Familie 50 - Fossum 1865.

 


 

Familie 20.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Huuse uden Jord”.

 

Her var oppført enke Inger Gurine Johannesdatter med familie. Se Familie 40 - Fossum 1835.

 


 

Familie 21.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Huuse uden Jord”.

 

Her var oppført gartner Borger Ingebretsen med familie. Se Familie 35 - Fossum 1835.

 


 

Familie 22.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Huuse uden Jord”.

 

Her var oppført former Hans Christian Andersen jr. med familie. Se Familie 46 - Fossum 1835.

 


 

Familie 23.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Huuse uden Jord”.

 

Her var oppført former Nils Hansen med familie. Se Familie 31 - Fossum 1865.

 


 

Familie 24.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Huuse uden Jord”.

 

Her var oppført enka etter Hans Nirisen og Ole Knudsen Anne Haraldsdatter (73) og hennes datter Anne Gurine Hansdatter (29).
Begge nevnt som fattige. Se Familie 44 - Fossum 1801.

 

I samme hus bodde også enke og ”fattiglem” Kirsten Olsdatter (73).
 


 

Familie 25.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Huuse uden Jord”.

 

Her var nevnt enka etter Morten Rasmussen, Helene Hansdatter (43 år og fattiglem) og

hennes sønn gruvearbeider Nils Mortensen (20). Se Simonsjordet under Fossum.

 


 

Familie 26.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Huuse uden Jord”.

 

Her var nevnt gruvearbeider Nils Jensen g.m. Karen Rasmusdatter. Se Familie 33 - Fossum 1865.

 


 

Familie 27.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Huuse uden Jord”.

 

Her var oppført det barnløse ekteparet røstarbeider Ole Nilsen og kona. Se Langangen(B) under Fossum.

 


 

Familie 28.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Huuse uden Jord”.

 

Her var oppført hammersmedmester Nils Pedersen Fossum med familie. Se Familie 34 - Fossum 1865.

 


 

Familie 29.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Huuse uden Jord”.

 

Her var oppført snekker Svend Olsen med familie. Se Familie 10 - Fossum 1865.

 


 

Familie 30.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Huuse uden Jord”.

 

Her var oppført snekker Christopher Olsen med familie. Se Familie 48 - Fossum 1835.

 


 

Familie 31.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Huuse uden Jord”.

 

Her var oppført Anders Danielsen med familie. Se Familie 54a - Fossum 1835.

 


 

Familie 32.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Huuse uden Jord”.

 

Her var oppført høker Hans Jensen Moe med familie. Se Familie 52 - Fossum 1835.

 


 

Familie 33.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Huuse uden Jord”.

 

Her var oppført kleinsmed Peder Aslaksen med familie. Se Familie 35 - Fossum 1835.

 


 

Familie 34.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Huuse uden Jord”.

 

Her var oppført sønn av ovenstående, kleinsmed Aslak Pedersen med familie. Se Familie 21 - Fossum 1865.

 


 

Familie 35.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Huuse uden Jord”.

 

Her var oppført snekker Christen Olsen med familie. Se Familie 9 - Fossum 1865.

 Familie 36.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Huuse uden Jord” (Langangen i 1865).

 

Former

Harald Hansen fra N. Skotland(B) under Hyni dpt. 18/10-1807 d. 23/8-1856 på Fossum, s.a. Hans Nirisen.

g1g 16/11-1830 m. Marthe Maria Pedersdatter fra Båserød(1) dpt. 10/3-1805 d. 22/1-1841 på Fossum, d.a. Peder Gundersen Baaserød.

Forlovere: "Ole E. Fossum, Gunder Baaserød."

g2g 2/12-1841 m. Ingeborg Marie Gundersdatter fra Fossum f. 2/9-1814 d. i USA etter 1872, d.a. Gunder Jacobsen. Se Familie 14b - Fossum 1782.

1. Hans Haraldsen f. 6/10-1831. Bodde her i 1865 sammen med sin stemor og halvsøsken. Han var da formann i støperiet.

2. Maren Karine Haraldsdatter f. 13/10-1834 g.m. enkemann Jan Nilsen. Se Familie 27 - Fossum 1865.

3. Peder Haraldsen f. 21/3-1838. Emg. til N. Amerika i april 1867, sammen med sin søster Maren Karines familie.

4. Anne Maria f. 20/2-1837 d. 1/3-1837. Hiemedøbt af Hans Grinie; Døde for Daabens Konfirmation.”

Barn i 2. ekteskap:

5. Anne Gurine Haraldsdatter f. 25/9-1842.

6. Marthe Maria f. 13/7-1844 d. 19/4-1845 på Hyni.

7. Gunder Haraldsen f. 1/3-1846 d. 30/5-1867. "Gunder Haraldsen, Malmsvend paa Fossum 21 aar g."

8. Marthe Marie Haraldsdatter f. 10/10-1848. Til N. Amerika med sin mor april 1872.

9. Caroline f. 24/7-1850 d. 1/1-1850.

10. Olaus Haraldsen f. 15/10-1851. Emigrerte til N. Amerika som 18-åring våren 1869. Se Presteattest av 12/4-1869.

11. Andreas Haraldsen f. 23/12-1854. Til Amerika med sin mor april 1872.

 

Beboer her i 1835: Anne Gurine Hansdatter f. 1815 (hans søster). I 1856 ble Harald kalt ”stolmager” (trolig feiltolket).
Enka (52) og barna Marthe (18), Olaves (15) og Andreas (12) bodde i 1865 på plassen Langangen under Fossum.

Enka Ingeborg Marie Gundersdatter (58) og barna Marthe Marie (23) og Andreas Haraldsen er reg. utvandret til
N. Amerika våren 1872. Se Presteattest av 6/4-1872.

 


 

Familie 37.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Huuse uden Jord”.

 

Former

Johannes Larsen fra Fossum f. 24/11-1812 d. 6/4-1864 på Fossum, s.a. Marthe Johannesdatter (se Familie 38a - Fossum 1835) og Lars Barnholt senior.

g. 15/10-1835 m. Maren Nilsdatter fra Fossum 3/5-1812 d. 20/10-1863 på Fossum, d.a. Nils Eriksen på Fossum. Se Familie 39 - Fossum 1835.

Forlovere: "Christen Jansen Skavan, Harald Hansen Fossum."

1. Erik f. 15/5-1836 d. 2/7-1837 på Fossum.

2. Marthe Kirstine Johannesdatter f. 14/8-1838.

3. Nils Johannesen f. 14/5-1842.

4. Erik Johannesen f. 18/5-1846.

 

I 1835 bodde Anne Eriksdatter her (11 ½). Hun var Johannes sin halvsøster og d.a. Erik Henriksen Grosvold og Marthe Johannesdatter.

 


 

Familie 38.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Huuse uden Jord”.

 

Spikersmed, hammersmed (i Froland)

Anders Hansen Næperud fra Neperud under Holden Jernværk f. 13/3-1806 i Holla d. 21/9-1877 på Fossum, s.a. Hans Andersen. Se Familie 36 - Verket 1822.

g. i Holla krk. 29/8-1829 m. Andrea Johannesdatter fra Holden Jernværk f. 29/12-1810 i Holla d. 12/10-1880 på Fossum, d.a. Johannes Johannesen.

Forlovere: "Anders Thomasen, Verket og Hans Torstensen, Verket."

1. Inger Andersdatter f. 9/10-1829 i Holla g.m. Peder Gundersen fra Fossum. Se Familie 35 - Fossum 1865.

2. Ingeborg Andersdatter f. 10/2-1832 på Froland.

3. Berthe Andersdatter f. 5/12-1834 på Fossum.

4. Johannes f. 9/4-1837 d. 25/4-1837 på Fossum.

5. Johanne Andersdatter f. 12/3-1839.

6. Hans f. 29/9-1841 d. 16/5-1845 på Fossum.

7. Johannes Andersen f. 10/2-1844.

8. Berthine Andersdatter f. 13/9-1846.

9. Hans Andersen f. 13/11-1848.

10. Annette f. 3/3-1851 d. 1/1-1853 på Fossum.

11. Annette Andersdatter f. 5/8-1854. I Porsgrunn i 1875.

 

F.f. = Faddere for ...


F.f.
Anders Hansen Wrk. (Holla) og Andrea Johannesdatters Inger: Johanne Johannesd. Wrk., Asloug Hansd. Wrk., Hans Andersen Næprud, Hans Torstensen Wrk. og Christen Hansen Wrk.
F.f. Hammersmed Anders Hansen Froland Jernværk og Andrea Johannesdatters
Ingeborg: Berthe Halvorsd., Aase Marie Olsd., Thomas Torbjørnsen, Hans Torbjørnsen, Torbjørn Hansen. Alle fra Wærket.
F.f.
Anders Hansen Fossum og Andrea Johannesdatters Birthe: Anne Monsd. Fossum, Christopher Henriksen, Christopher Larsen, Niels Jensen, P. Maria Monsd. Alle paa Fossum.
F.f. Anders Hansen Næperud, Fossum og Andrea Johannesdatters 
Johannes: (Ingen faddere). HD af Hans Knudsens Kone. Døde før Daabens Konfirmation.
F.f. Anders Hansen Næperud paa Fossum og Andrea Johannesdatters 
Johanne: Mads Monsens Kone Anne Thorsd. Fossum, P. Karen Andersd. i Skien, Niels Hansen Wenstøb, Christen Olsen Fossum, Johannes Jensen ib.
F.f. Anders Hansen Fossum og Andrea Johannesdatters 
Hans: Johannes Hansen Fossum, Christen Johansen ib., Daniel Andersen ib., Niels Hansens Kone Inger Hansd. und. Wenstøb, P. Maren Christensd. Fossum.
F.f. Spigersmed Anders Hansen, Fossum og Andrea Johannesdatters 
Johannes: Harald Hansen Hynis Kone, Ingeborg Gundersd., pige Ingeborg Christensd., Christen Johannesen, Anders Jahnsen. Alle fra Fossum. Niels Hansen Wenstøb.
F.f. Anders Hansen Fossum og Andrea Johannesdatters 
Bertine: Niels Hansens Kone Inger Larsd. Wenstøb, pige Anne Christensd. Fossum, Christopher Larsen do., Peder Sigfridsen do., Peder Andersen do.
F.f. Anders Hansen Fossum og Andrea Johannesdatters 
Hans: Niels Hansen und. Wenstøb, Peder Andersen Fossum, Peder Gundersen do., Anders Jansens Kone Anne Christensd. Fossum, pige Ingeborg Andersd. do.

 

Innflyttet fra Froland Verk i Øyestad sogn i 1834 med 2 barn. Det er nevnt i innflyttingslista at de er født i Holla.
Se også Johannes Hansen, en nabo som står rett over denne familien i innflyttingslista. Se familie 56 nedenfor.
Beboer i samme hus i 1835: Spikersmed Gunder Hansen (20).
 


 

Familie 39.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Huuse uden Jord”.

 

Verksarbeider, daglønner

Jan Jansen fra Fossum dpt. 5/12-1790 d. 16/9-1858 på Fossum, s.a. Jan Hansen Lien. Se Familie 38 - Fossum 1782.

g. i Gjerpen 27/5-1815 m. Kirstine Johannesdatter fra Fossum dpt. 8/2-1795, d.a. sagarbeider Johannes Pedersen. Se Familie 54 - Fossum 1801.

Forlovere: "Isak Hansen og hammersmed Jacob Jacobsen. Begge ved Fossum."

1. Kirsten f. 18/3-1817 d. 22/3-1820.

2. Johannes Jansen f. 21/4-1820 d. 6/2-1843. ”Falt begge ned af Marsovnsbroen.” (sammen med Marius Johansen, 16 år.)

3. Anders Jansen f. 13/3-1823 g.m. Anne Christensdatter. Se Familie 13 - Fossum 1865.

4. Kirsten f. 13/3-1826 d. 22/4-1829.

5. Nils Jansen f. 6/6-1829 på Lien g. i Eidanger kirke 15/9-1850 m. Elise Christine Olsdatter fra Herøya i Eidanger f. ca. 1844, d.a. Ole P. Christensen Herøen.

6. Jens f. 1832 d. 30/12-1835. "3 aar gl."

 

Innerst i huset i 1835: Dorthe Andersdatter fra Fossum dpt. 18/2-1787, d.a. hammersmed Anders Hansen.
Beboer her i 1845: Ugifte Karen Isaksdatter (43) ”Vanvittig lægslem”.

 


 

Familie 40.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Huuse uden Jord”.

 

Her var oppført Maria Jensdatter (59). Fattiglem og enke etter Henrik Evensen. Se Familie 23 - Fossum 1835.

 


 

Familie 41.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Huuse uden Jord”.

 

Her var oppført enka Karen Halvorsdatter (63). Hun var enke etter Jacob Jacobsen. Se Familie 11 - Fossum 1801.

 


 

Familie 42.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Huuse uden Jord”.

 

Her var oppført enka etter Christen Engebretsen, Ingeborg Jensdatter (79) og hennes datter Anne Christensdatter (24).
Se Familie 82 - Fossum 1835.
 

I samme hus bodde enka Maria Christensdatter (63). Enke etter Gunder Larsen. Se Familie 69 - Fossum 1835.

 


 

Familie 43.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Huuse uden Jord”.

 

Snekker, billedskjærer

Johannes Johansen fra f. 21/5-1823, s.a. Johan Halvorsen Biørndalen. Se Familie 74 - Fossum 1835.

g. 29/12-1844 m. Gunhild Maria Reiersdatter fra Kleiva f. 21/3-1818, d.a. Reier Mathiasen. Se Familie 18 - Kleiva 1845.

1. Elise Johannesdatter f. 17/5-1845 på Fossum.

2. Caroline Augusta Johannesdatter f. 10/3-1848 på Fossum.

3. Julie Johannesdatter f. 3/7-1851 på Fossum.

5. Frederik Reinhart Johannesen f. 3?6?/7-1854 på Fossum.

6. Johan Fidas Johannesen f. 1857 i Porsgrunn.

 

Denne familien flyttet først til Porsgrunn i ca. 1859. I 1865 bodde de i ”Baggaden” på Strømsø i Drammen.
Da som Johannes ”Billedskjærer”.

En billedskjærer ved et jernværk, var en viktig person. Han skar ut modeller i tre, som ble til formene man brukte
i smeltehytta. Han kan nok sies å ha vært en kunstner på sitt felt.
 


 

Familie 44.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Huuse uden Jord”.

 

Her var oppført enka Lisbeth Hansdatter (45). Hun var e.e. Rasmus Fredriksen. Se Familie 36 - Fossum 1835.

 


 

Familie 45.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Huuse uden Jord”.

 

Møllermester, leilending

Lars Iversen fra Svarvereidet under Åsland i Kilebygda i Solum dpt. 13/2-1803 i Solum, s.a. Iver Isaksen Svarvereidet og Kari Rasmusdatter.

g. i Ø. Porsgunn 13/8-1828 m. Inger Jansdatter fra Teknikergata 8 på¨Osebakken dpt. 31/10-1802 i Gjerpen, d.a. Jan Olsen.

Forlovere: "Oldermand Anders Larsen og Skolelærer Jens Andreas Andersen."

1. Iver Larsen f. 2/11-1829 på Ballestad. Han skrev seg Iver Larsen Ballestad og emigrerte som 19-åring til N. Amerika i mai 1849.

2. Karoline Larsdatter f. 19/1-1832 på Fossum. Ugift og hjemme i Lier i 1865.

3. Elise Larsdatter f. 30/10-1833. I tjeneste hos Tollinspektør Anton Henrik Scheel i Skien i 1865.

4. Johanne Karine f. 28/11-1835 d. 4/7-1837 på Fossum.

5. Johanne Karine Larsdatter f. 4/4-1839 på Fossum.

6. Johan Olavus Larsen f. 6/5-1842 på Fossum.

7. Laura Ingerine Larsdatter f. 21/12-1843 på Fossum.

8. Karl Edvard Larsen f. 4/9-1846 på Fossum.


Da Lars Iversen ble konfirmert i 1819, bodde han hos sin familie på Herre. Herre lå til Ø. Porsgrunn
kirke på den tiden. Han ble født på plassen Svarvereidet under gården Åsland i Kilebygda.
Da Inger ble konfirmert i Ø. Porsgrunn krk. samme år, var det nevnt at hun var døpt i Gjerpen.
Hun ble født i Teknikerg. 8 under Borgestad.


Lars Iversen var ferdig møllermester allerede da han giftet seg. I 1832 var han møllermester ved Fossum.

Tjenestefolk i 1835: Pike Sophie Isaksdatter (15) og spikersmed Knud Peter Christophersen (25).
Se Knud Peter Christophersen i Familie 13 - Venstøp 1845.

Tjenestepike her i 1845: Karen Olsdatter (18). Lars Iversen kjøpte i 1843 jord på Venstøp (N. Venstøp C). Han
ble da møllermester på Fossum. Lars Iversen med familie flyttet til Lier prestegjeld i Buskerud i 1851.


I 1865 bodde denne familien ved øvre mølle (møllerplass) i Oddevald skoledistrikt i Lier, Buskerud.
De hadde 10 sauer og en gris. Samtidig hadde de nok jord til å høste 1/4 tønne hvete, 3/8 tønne
bygg og 5 tønner poteter.


Kilde: Kirkebok for Gjerpen (1814-1857).
Utflytting fra Gjerpen registrert den 3/9-1851.
Møller Lars Iversen (50).
Inger Johnsd., hans kone (51)
Johanne Karine Larsdatter f. 4/4-1839.
Johan Olaus Larsen f. 6/5-1842.
Laura Ingerine Larsd. f. 31/12-1843.
Karl Edvard Larsen f. 4/9-1846.
Til Lier pr.gj.

 Familie 46.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Huuse uden Jord”.

 

Daglønner

Hans Hansen fra Skien f. 1/6-1802 d. 15/3-1870 i Skien.

g. i Gjerpen 15/7-1824 m. Kirsten Olsdatter fra Myra (under Strømdal?) f. ca. 1801 d. 23/4-1859 på Fossum.

Forlovere: "Anders Olsen Br.kl., Anders Olsen Usterud."

1. Ole Hansen f. 14/2-1825 d. 13/7-1846 i Skien. Daglønner i 1845.

2. Halvor Hansen f. 2/12-1827. Se Familie 58 - Fossum 1865.

3. Hans Andreas Hansen f. 31/12-1830. Se Familie 75 - Fossum 1865.

4. Inger Hansdatter f. 10/8-1834.

5. Kirstine Hansdatter f. 8/6-1838.

6. Pernille Hansdatter f. 24/1-1842 g.m. Johan Johannesen. Se Familie 3 - Gulset 1865.

 

Da Hans og Kirsten giftet seg var Hans Hyttedreng ved jernverket. I 1845 hadde
Hans Hansen understøttelse av fattigkassa selv om han var i arbeide.
 


 

Familie 47.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Huuse uden Jord”.

 

Her var oppført enkemann og daglønner Ole Jansen og barna. Se Familie 66 - Fossum 1835.

 


 

Familie 48.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Huuse uden Jord”.

 

Her var oppført enka Anne Elisabeth Pedersdatter, e.e. smed Hans Jørgen Jørgensen. Se Familie 81a - Fossum 1835.

 


 

Familie 49.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Huuse uden Jord”.

 

Arbeider, daglønner

Nils Larsen fra Fossum dpt. 1/12-1805, s.a. Lars Nilsen. Se Familie 11 - Gulset 1801.

g. i Skien 11/10-1828 m. Inger Tolfsdatter fra Åsjordet under Ås dpt. 26/7-1807, d.a. Tolf Anund Waldemarsen.

Forlovere: "Lars Haagensen fra Fossum, Hans Tolvsen fra Aashammeren."

1. Lars Nilsen f. 14/3-1829. Emigrerte til N. Amerika som ungkar i mars 1856.

2. Tolv Andreas Nilsen f. 27/9-1831.

3. Anne Nilsdatter f. 2/3-1834.

4. Inger Carine f. 1/8-1836.

5. Ingeborg Cathrine Nilsdatter f. 28/4-1839.

6. Waldemar f. 22/3-1842 d. 15/5-1852 på Fossum.

7. Nils Peter Nilsen f. 4/3-1845.


Nils Larsen ble født på Langangen under Fossum, men hans far som var gift 4 ganger
bodde lengst på Gulset.
Han var den eneste av sine søsken (halvsøsken) som vokste opp, så han var enebarn.


Disse bodde her også i 1835: Enke og fattiglem Ingeborg (Cathrine) Baltzersdatter (74). Hun var Nils Larsens mor.
Under FT 1845 var Nils ”opgiver” ved Fossum Verk.

Denne familien emigrerte til N. Amerika våren 1861. Se Presteattest av 12/4-1861.
 Familie 50.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Huuse uden Jord”.

 

Storhammersmed ved Åshammeren

Jan Jensen fra Fossum f. 24/9-1812 d. 4/4-1870 på Fossum, s.a. Jens Jansen. Se Familie 75 - Fossum 1835.

g. 20/6-1833 m. Maren Amundsdatter fra Børønningen(E) under Bø dpt. 3/3-1805, d.a. Amund Aslaksen.

Forlovere: "Lars Halvorsen Bøe, Engebret A. Bøe."

1. Jens Jansen f. 9/4-1833.

2. Aslak f. 9/4-1833 d. 28/7-1833 under Bø.

3. Ingebret Jansen f. 4/2-1835 under Fossum.

4. Jens Jansen f. 5/2-1838.

5. Maren Dorthea Jansdatter f. 21/8-1840.

6. Anders Jansen f. 11/2-1843 på Åshammeren.

7. Anne Maria f. 1/10-1845 d. 5/5-1847 på Fossum.

 

Enka Maren Amundsdatter utvandret til Amerika i april 1872.

 


 

Familie 51.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Huuse uden Jord”.

 

Her var oppført murmester Gunder Isaksen med familie. Se Norge under Oterholt.

 


 

Familie 52.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Huuse uden Jord”.

 

Arbeider

John Jansen fra M. Bø(A) f. 26/10-1809 d. 20/12-1846 på Fossum, s.a. Jan Pedersen Bøe.

g. 13/6-1839 m. Karen Gundersdatter fra Norge under Oterholt f. 25/9-1816, d.a. Gunder Isaksen.

Dette ekteparet fikk ingen barn.

Enka Karen Gundersdatter ble g2g m. Erik Eriksen Grosvald fra Fossum. Se Familie 38b - Fossum 1835.
 


 

Familie 53.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Huuse uden Jord”.

 

Her var oppført enka Karen Christensdatter (70) – e.e. kusk Hans Larsen - og deres datter Elen Hansdatter (24). Se Familie 73 - Fossum 1835.

 


 

Familie 54.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Huuse uden Jord”.

 

Hammersmed ved Fossum

Lars Anundsen fra Skotbakken under Åse i Sauherad f. ca. 1811 d. 23/4-1853, s.a. Anund Torgeirsen (1772-1848) g. 9/7-1807 i Sh. m. Amborg Larsdatter f. ca. 1775.

g. i Gjerpen 28/9-1834 m. Jørgine Knudsdatter fra Fossum dpt. 25/1-1807 d. 12/2-1882 på Fossum, d.a. hammersmed Knud Eriksen. Se Familie 16 - Fossum 1801.

1. Cathrine Margrethe Larsdatter f. 24/12-1835 g.m. Isak Hansen. Se S. Brekke 1845.

2. Ambor Maria Larsdatter f. 22/2-1837.

3. Karoline Andrea Larsdatter f. 11/7-1843 g. 17/5-1874 m. Ole Olsen Buslaatten fra Skien f. 17/2-1854. Bodde i Bakkegata i Skien i 1875.

4. Knud f. 15/9-1848 d. 7/4-1849.

5. Ingeborg Kirstine f. 15/9-1848.

6. Anne Elise Larsdatter f. 5/9-1851 på Fossum.

F.f. Lars Anundsen Fossum og Georgine Knudsdatters Cathrine Magrethe: Maren Dorthea Olsd. Fossum, pige Karen Marie Knudsd., Fossum, Ole Carlsen Mela, Hans Isaksen Fossum, Johannes Larsen Fossum.
F.f. Lars Anundsen Søndre Mæla og Georgine Knudsdatters Amborg Maria: Simon Christensens kone, Dorthea Knudsdatter Bergebek(?), p. Karen Maria Knudsd. i Skien.Johannes Madsen Mæla, Harald Andersen Petersborg, Isak Sørensen Bratsbergklev.
F.f. Lars Anundsen Fossum og Georgine Knudsdatters Caroline Andrea: Ole Paulsens kone, Kirstine Knudsdatter Sandvigen, p. Karen Andersdatter Fossum, Christen Hansen Fossum, John Hansen Fossum, Niels Sivertsen Fossum.


Denne familien bodde i 1835 i et hus/stue eid av Cudrios Venstøp. I 1837 bodde de på søndre Mæla. I 1845 bodde de
i en arbeiderbolig på Fossum. I 1865 bodde enka og barna i Liabrakke nr. 6, boenhet nr. 2. Datteren Caroline Andrea
hadde da nettop fått en datter utenfor ekteskap som ikke var døpt ennå.
 

Enke og fattiglem Ingeborg Andersdatter (70) bodde her i 1845. Hun var enke etter Lars Christensen
Riisberget. Se Familie 19a - Fossum 1801.

 


 

Familie 55.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Huuse uden Jord”.

 

Her var oppført hammersmed Even Abrahamsen med familie. Se Familie 65 - Fossum 1865.

 


 

Familie 56.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Huuse uden Jord”.

 

Spikersmedmester

Johannes Hansen fra Holla jernverk f. 6/11-1800 på Verket i Holla d. 8/3-1852 på Fossum, s.a. Hans Johannesen. Se Familie 56 - Verket 1801.

g. i Holla 7/1-1826 m. Kari Hansdatter fra Kastekåsa(15) under Romnes i Holla f. 19/3-1806 d. 8/3-1875 på Fossum, d.a. Hans Halvorsen Kaasen.

1. Margrethe Johannesdatter f. 6/12-1829 på Holden jernverk.

2. Aslaug Marie f. 2/11-1838 d. 13/9-1839 på Fossum.

3. Aslaug Marie Johannesdatter f. 23/6-1840 g.m. Edvard Andersen. Se Familie 11 - Fossum 1875.

4. Ingeborg Johannesdatter f. 21/11-1842.

5. Hanne f. 13/8-1847 d. 25/4-1848.

 

Johannes Hansen er registrert innflytta fra Frolands verk i Øyestad til Fossum i Gjerpen i 1834 med
datteren Margrethe og enka Magrethe Hansdatter (Johannes sin mor) dpt. 2/11-1766 i Holla. Hun
bodde her også i 1835. Enka Kari Hansdatter bodde her alene i 1865.
 


 

Familie 57.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Huuse uden Jord”.

 

Smed, daglønner

Ole Jonasen fra Fossum dpt. 15/2-1789 d. 2/5-1862 på Fossum, s.a. Jonas Eriksen Bredgangen. Se Familie 60 - Fossum 1782.

g. i Gjerpen 26/10-1820 m. Ingeborg Olsdatter fra S. Berberg dpt. 7/6-1795 d. etter 1865, d.a. Ole Amundsen Berberg.

Forlovere: "Jacob Larsen Grinie, Christen Olsen Aas."

1. Karen Olsdatter f. 6/8-1821 på Haugen under Berberg g.m. Anders Eriksen Grosvald. Se Familie 70 - Fossum 1865.

2. Jacob f. 15/6-1824 på Haugen d. 1/9-1824 på Haugen.

3. Jan Olsen f. 27/8-1825 på Haugen. Spikersmedreng i 1845. Ugift ”Støbegaderenser” på Fossum i 1865. Ugift.

4. Thor Olsen f. 16/1-1829 på Haugen under Berberg. Spikersmeddreng på Fossum i 1845.


F.f. Ole Jonassen og Ingeborg Olsd. Hougen u. Berrebergs Karen: Isak Berrebergs kone, p. Andrea Gullichsd. Grinie, Jens Isachsen Aas, Christen Isachsen Aas og Jørgen Semb.
F.f. Ole Jonassen og Ingeborg Olsd. Hougens Jacob: Niels Aashammers kone, p. Gunhild Zachariasd. Berreberg, Zacharias Berreberg, Ole Larsen Oterholt, Jørgen Semb.
F.f. Ole Jonassen og Ingeborg Olsd. Hougens Jahn: Niels Aashammers kone, p. Gunhild Zachariasd. Berreberg, Ole Oterholt, Zacharias Berreberg, Jørgen Semb.
F.f. Ole Jonasen og Ingeborg Olsd. under Berrebergs Thor: P. Gunhild Zakariasd. Berreberg, p. Ingeborg Zakariasd, Berreberg, Anders Andersen Nøglegaard, Lars Olsen Otterholdt, Niels Levorsen Berreberg.
 

Ole og hans søsken mistet sine foreldre i sykdom da de var små. De vokste derfor opp på forskjellige steder.
Ole vokste opp hos sin morfar på S. Berberg. Han overtok senere Haugen(B) under Berberg og bodde der i
mer enn 20 år. Ole, Ingeborg og sønnene Jan og Thor, bodde i et hus under Fossum i 1845.

Enka Ingeborg og sønnen Jan bodde i en av Liabrakkene i 1865.

 


 

Familie 58.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Huuse uden Jord”.

 

Spikersmed

Christen Johansen fra Fossum f. 3/7-1819, s.a. Johan Halvorsen Biørndalen. Se Familie 74 - Fossum 1835.

g. 24/2-1842 m. Maren Kirstine Knudsdatter fra Vold i Solum f. 8/1-1814, d.a. dagarbeider ved Vold jernverk, Knud Jansen og Kari Isaksdatter.

1. Johanne f. 30/6-1842 på Fossum død før dåpen.

2. Johan Christensen f. 16/9-1843 på Fossum. Sjømann i 1865.

3. Knud Christensen f. 6/1-1846 på Fossum. Sjømann i 1865.

4. Marius f. 6/11-1848 på Fossum d. 22/10-1852 på Fossum.

5. Karl Emil f. 4/4-1852 på Fossum d. 20/4-1853 på Fossum.

 

Christen (NB), f. 27/3-1839, Pige Karen Andersd. fra Ougestad, tienede paa Fossum Wrk., angiver som Barnefader uk. Christen Johansen, Fossum.

Christen f. 27/3-1839 d. 19/6-1845. "Druknet i Fossum-elv, 6 aar."

 

Maren Kirstine var i tjeneste på Fossum før hun giftet seg. I 1845 bodde hans mor enka Lisbeth Maria Christensdatter her som ”Fattig-lem og Inderst”. Tjenestepike s.å. var Karen Nilsdatter (9).


I 1865 hadde familien flyttet til Bakken i Skien. Christen var nå dagarbeider. Sønnene Johan og Knud var sjømenn. De hadde også ei jente som bodde hos dem: Anoline Christophersdatter f. 1846 i Gjerpen. Hun var oppført som stedatter.

I 1875 bodde enka i Bakkegata i Skien (trolig i samme hus som 10 år tidligere). Hun hadde gifta seg på nytt med porsgrunnskaren og
enkemannen Thorsten Thorstensen f. 1826. Hennes barn hadde flytta ut.
Hverken Johan eller Knud er å finne i folketellinga for Skien 1875.

 

 


 

Familie 59.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Huuse uden Jord”.

 

Her var oppført oppgiver Henrik Jensen (53) med familie. Se Familie 70 - Fossum 1835.

 


 

Familie 60.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Huuse uden Jord”.

 

Her var oppført enke og fattiglem Anne Helene Amundsdatter med familie. Se Familie 72 - Fossum 1835.

 


 

Familie 61.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Huuse uden Jord”.

 

Her var oppført enke og fattiglem Ingeborg Maria Olsdater, e.e. Christen Hansen. Se Familie 77 - Fossum 1835.

 


 

Familie 62.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Huuse uden Jord”.

 

Her var oppført snekker Halvor Johansen Bjørndalen med familie. Se Familie 66 - Fossum 1865.

 


 

Familie 63.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Huuse uden Jord”.

 

Her var oppført enke Inger Thomasdatter (61), e.e. Truls Nilsen. Se Familie 80 - Fossum 1835.

 


 

Familie 64.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Huuse uden Jord”.

 

Møller

Christian Johansen fra Fossum f. 14/1-1816, s.a. Johan Halvorsen Biørndal på Fossum. Se Familie 74 - Fossum 1835.

g. 19/2-1843 Anne Margrethe Pedersdatter fra Ødegården under N. Grava i Eidanger f. 13/7-1810, d.a. Peder Isaksen og Karen Jacobsdatter.

1. Carl Johan Christiansen f. 3/5-1843 på Fossum.

2. Petronelle Christiansdatter f. 21/1-1845 på Fossum.

3. Martine Christiansdatter f. 19/9-1847 på Fossum.

 

Anne Margrethe Pedersdatter er registrert innflyttet fra Eidanger til Gjerpen for å tjene på Fossum, høsten 1839.

Denne familien er registrert utvandret til N. Amerika i april 1868.

 


 

Familie 65.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Huuse uden Jord”.

 

Her var oppført malmhakker Hans Nilsen Kruse f. 2/5-1813 med familie. Se Familie 72 - Fossum 1865.
 

Og Grethe Hansdatter (Margrethe Hansdatter), ”hans moder”, Fattiglem og enke etter Nils Nilsen Kruse og
enkas sønn Jens Nilsen – sadelmager (27).

 


 

Familie 66.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Huuse uden Jord”.

 

Gruvearb., malmhakker

Nils Jensen fra Fossum f. 12/8-1816 d. 31/5-1863 på Fossum, s.a. Jens Andersen Lien. Se Familie 13 - Fossum 1835.

g1g 4/6-1840 m. Sara Henriksdatter f. 30/11-1813 på Hørte i Bø i Telemark d. 25/11-1846 på Fossum, d.a. Henrik Christophersen. Se Familie 27 - Fossum 1835.

g2g 12/11-1847 m. Margrethe Halvorsdatter fra plass under Foss f. ca. 1819, d.a. Halvor Johnsen.

1. Henrik Nilsen f. 28/8-1840.

2. Jens f. 25/9-1842 d. 24/2-1861 på Fossum.

3. Anne Dorthea Nilsdatter f. 14/7-1845.

Barn i 2. ekteskap:

4. Hanna Sophie f. 26/1-1849 d. 11/8-1852 på Lien.
5. Halvor Nilsen f. ca. 1853.
6. Iver Nilsen f. ca. 1856.

 

I 1845 bodde også enka Maria Andersdatter her (68). Se Familie 75 - Fossum 1835.

Innerst Halvor Jensen (27) bodde også her.

Enka emigrerte til N. Amerika med barna Henrik og Anne Dorthea (fra hans 1. ekteskap), samt sine egne barn Halvor og Iver.
Se presteattest av 4/4-1864.

 


 

Familie 67.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Huuse uden Jord”.

 

Former

Søren Henriksen fra N. Skotland(C) under Hyni f. 30/9-1815, s.a. Henrik Andreas Sørensen.

g. 27/12-1838 m. Dorthea Halvorsdatter fra M. Venstøp(B) f. 17/3-1816, d.a. Halvor Christiansen.

1. Henrik Sørensen f. 9/4-1839.

2. Maria Sørensdatter f. 2/12-1841.

3. Kirsten Sørensdatter f. 17/8-1844.

4. Inger f. 24/6-1847 d. 21/8-1847. Død førend Hjemmedaabens Konfirmation.”

5. Olava Sørensdatter f. 14/8-1848.

6. Rasmus Sørensen f. 5/10-1850. Konf. i Porsgrunn krk. 8/4-1867.

7. Dorthea Sørensdatter f. 11/10-1854.

8. Stine Sørensdatter f. 11/10-1854.

 

F.f. Søren Henriksen Fossum og Dorthea Halvorsdatters Henrik: Halvor Christensens Kone, Ingeborg Halvorsd. Blegebakken, P. Marthe Halvorsd. Fossum, Rasmus Halvorsen ib., Christian Halvorsen ib., Simon Aslaksen und. Bøe.
F.f.
Søren Henriksen Fossum og Dorthea Halvorsdatters Marie: Halvor Christensens Kone, Ingeborg Halvorsd. Blegebakken, P. Karen Halvorsd. Falkum, Simon Aslaksen Fossum, Christian Halvorsen ib., Erik Lorentzen ib.
F.f. Søren Henriksen Fossum og Dorthea Halvorsdatters Kirsten: John Nielsens Kone Ingeborg Thorsd. Fossum, pige Inger Madsd. do., Christen Halvorsen, John Hansen, Fossum, Ole Henriksen Brækkejord.
F.f. Søren Henriksen Fossum og Dorthea Halvorsdatters Inger: (Ingen faddere). Døde førend Hjemmedaabens Konfirmation. HD af Skolelærer  Hans Grini.
F.f. Søren Henriksen Fossum og Dorthea Halvorsdatters Olava: Christian Halvorsen Fossum, Simon Halvorsen do., John Hansen do., pige Elisabeth Hansd. i Skien, moderen.
F.f. Søren Henriksen Fossum og Dorthea Halvorsdatters Rasmus. (Konf. i Porsgrund April 1867 hvor føds. dato er oppført. GS.): John Hansen Fossum, Henrik Solvesen und. Mæhla, Anders Hansen Fossum, Pige Elisabeth Hansd. do., moderen selv.
F.f.

 

Dorthe ble født på Fossum. Siden flyttet familien til M. Venstøp. Familien flyttet til Vestre Porsgrunn før 1865.
De konfirmerte sin sønn Rasmus i Porsgrunn i 1867. Søren var fremdeles former, trolig ved Bolvik jernverk.

 


 

Familie 68.

Fossum S. 1845. L.nr. 74. ”Huuse uden Jord”.

 

Her var oppført John Nilsen med familie. Se Familie 54 - Fossum 1865.

 


 

Familie 69.

Fossum 1845. L.nr. 75. ”Fossum mellem, nordre og Skavan”.

 

Her var oppført hovedbygningen med sine beboere. Se M. Fossum.

 


 

Familie 70.

Fossum 1845. L.nr. 75. Pladse under Fossum mellem, nordre. ”Skavan”.

 

Her var oppført ”Gaardsfoged” Engebret Engebretsen med familie. Se Skavan.

 


 

Familie 71.

Fossum 1845. L.nr. 75. Pladse under Fossum mellem, nordre. ”Langgang”.

 

Her var oppført sagmester Lars Madsen med familie. Se Familie 22 - Fossum 1835.

 


 

Familie 72.

Fossum 1845. L.nr. 75. Pladse under Fossum mellem, nordre. ”Dyrendal”.

 

Her var oppført sagmester Jacob Madsen med familie. Se Dyrendal under Fossum.

 


 

Familie 73.

Fossum 1845. L.nr. 75. Pladse under Fossum mellem, nordre. ”Justepladse”.

 

Her bodde sagmester Peder Engebretsen med familie. Se Familie 26 - Fossum 1835.

 


 

Familie 74.

Fossum 1845. L.nr. 75. Pladse under Fossum mellem, nordre. ”Justepladse”.

 

Her var oppført hammersmed Henrik Christophersen med familie. Se Familie 27 - Fossum 1835.

 


 

Familie 75.

Fossum 1845. L.nr. 75. Pladse under Fossum mellem, nordre. ”Justepladse”.

 

Hammersmed, inderst

Johannes Henriksen f. 24/10-1816 på Hørte i Bø pr.gj., s.a. hammersmed Henrik Christophersen. Se Familie 27 - Fossum 1835.

g. i Holla 29/12-1840 m. Aaste Cathrine Gundersdatter ”Trina” fra Holden Jernværk f. 21/3-1817, d.a. Gunder Hansen og Berthe Trondsdatter. Se Familie 40 - Verket 1822.

Forlovere: "Hammersmed Christopher Henriksen og Hans Halvorsen Bøe af Gjerpen."

1. Henrik Johannesen f. 27/7-1841. Emigrerte til N. Amerika nesten 18 år gammel i 1859.

2. Gunder Johannesen f. 22/9-1843.

3. Martinius f. 24/7-1847. Død førend Daabens Stadfæstelse.”

4. Berthine Dorthea Johannesdatter f. 17/9-1848.

5. Johannes Johannesen f. 1/11-1851.

6. Andreas Johannesen f. 20/5-1854.

 

Johannes var født på Hørte verk i Bø i Telemark. Da han giftet seg i Holla kirke var teksten i kirkeboka:
”Ungkarl og Verksarbeider Johannes Henriksen af Fossum Jernværk og Pigen Aaste Cathrine Gundersdatter af Holden Værk.”
De var losjerende i Johannes sitt barndomshjem på Hørte i 1845.

 

Fra Gjerpen kirkebok:

“Johannes (NB), f. 12/5-1839, Pige Maren Christiansdatter Fossum angiver som Barnefader: Uk. Johannes Henriksen Fossum. Anmeldt af Barnets moder selv.”

Barnet døde 3 måneder senere: ”Johannes, Johannes Henriksens uægte søn., d. 19/8-1839, 3 maand., Fossum.”

 

Innflyttet til Gjerpen i desember 1840:

Anmeldt: 26/8-1841.

Navn, alder: Aaste Cathrine Gundersd., 24.

Hensigt: Gift hertil med Johannes Henriksen Fossum.

Fra: Holden Sogn. Til: Fossum.

 


 

Familie 76a.

Fossum 1845. L.nr. 75. ”Pladse under Fossum mellem, nordre. Ødegaard Pladse”.

 

Her var oppført den blinde Engebret Pedersen med familie. Se Familie 19 - Fossum 1835.

 


 

Familie 76b.

Fossum 1845. L.nr. 75. ”Pladse under Fossum mellem, nordre. Ødegaard Pladse”.

 

Jernverksarbeider

Ellef Olsen fra Drengen i Luksefjell f. 10/11-1811, s.a. Ole Gunnuldsen Drengen.

g. 15/9-1836 m. Karen Elisabeth Engebretsdatter fra Fossum f. 13/1-1813, d.a. Engebret Pedersen Ødegaarden. Se Familie 19 - Fossum 1835.

1. Ole Ellefsen f. 12/1-1837. Se Familie 16 - Fossum 1865.

2. Karen Marie Ellefsdatter f. 30/10-1838 g. 17/11-1867 m. Nils Olsen fra Gromstul under Bø, s.a. Ole Nilsen.

3. Inger Karine Ellefsdatter f. 14/5-1841.

4. Engebret Ellefsen f. 7/7-1843. Sagmester i 1865.

5. Anne Gurine f. 4/9-1845 d. 16/5-1852. ”Druknede ved at falde i Elven, 6 aar.”

6. Marthe Maria f. 18/3-1848 d. 16/5-1852. ”Druknede ved at falde i Elven, 4 aar.”

7. Maren Ellefsdatter f. 3/1-1851.

8. Martin f. 29/9-1853 d. 26/8-1857. ”Døde ved at drukne i Bø.elven.”

9. Anders f. 22/4-1857 d. 26/4-1857 på Fossum.

 

Ellef Olsen var i 1845 gruvearbeider og i 1865 sagarbeider. De bodde med sine 5 minste barn som inderster sammen
med hennes foreldre på Ødegården under Fossum i 1845. De er nevnt på Åsen under Fossum i folketellinga 1865.

 


 

Familie 77.

Fossum 1845. L.nr. 75. ”Pladse under Fossum mellem, nordre. Ødegaard Pladse”.

 

Her var oppført sagmester Peder Sigfridsen m/ familie. Se Familie 78 - Fossum 1865.

 


 

Familie 78.

Fossum 1845. L.nr. 75. ”Pladse under Fossum mellem, nordre. Ødegaard Pladse”.

 

Sagmester

Svend Sigfriedsen fra Langangen(A) under Fossum dpt. 1/1-1809 d. 25/8-1865, s.a. Sigfrid Svendsen.

g. 11/9-1835 m. Anne Helvig Andersdatter "fra Luksefjeld" f. ca. 1810 d. 1/12-1876 på Fossum, d.a. "Anders Jonsen Fieldet".

Forlovere: "Jacob Madsen Fossum, Lars Halvorsen Fossum."

1. Anders Svendsen f. 6/5-1838 på Fossum.

2. Marie Svendsdatter f. 25/10-1841 på Fossum. Se Familie 49 - Venstøp 1900. Ugift.

3. Karen Sophie f. 7/6-1849 d. 17/7-1849 på Fossum. Død før Hjemmedaabens Stadfæstelse. Hjemmedøbt af Christen Jansen Skavan.”

4. Simon Svendsen f. 14/11-1850 på Fossum.

 

Svend og Hedevig bodde på Langangen hos Lars Madsen fra Dyrendal i 1835.
Tjenstepike her i 1845: Helie Olsdatter (17).

Enka og barna Marie og Simen, bodde her under FT 1865.

 


 

Familie 79.

Fossum 1845. L.nr. 75. ”Pladse under Fossum mellem, nordre. Ødegaard Pladse”.

 

”Ubeboet. Bruges af  Hans Jensen ved Fossum.”

 


 

Familie 80.

Fossum 1845. L.nr. 75. ”Pladse under Fossum mellem, nordre. Ulsvand Plads”.

 

Her var oppført gruvearbeider Anders Amundsen med famile. Se Familie 16 - Fossum 1835.

 


 

Familie 81.

Fossum 1845. L.nr. 75. ”Huuse uden Jord Under Fossum nordre og Skavan”.

 

Her var oppført “Røstarbeider“ Nils Eriksen med familie. Se Familie 39 - Fossum 1835.

 


 

Familie 82.

Fossum 1845. L.nr. 75. ”Huuse uden Jord Under Fossum nordre og Skavan”.

 

Her var oppført spikersmed Anders Eriksen Grosvald med mor og søsken. Se Familie 70 - Fossum 1865.

 


 

Familie 83.

Fossum 1845. L.nr. 75. ”Huuse uden Jord Under Fossum nordre og Skavan”. Sigurdsplass.

 

Hammersmed

Engebret Gundersen f. 27/2-1814 d. 26/9-1847 på Fossum, s.a. Gunder Engebretsen. Se Familie 24 - Fossum 1835.

g. 12/10-1843 m. Margit Andersdatter fra Dale øvre i Luksefjell f. 27/12-1818, d.a. Anders Andersen Dahle.

1. Gunhild Marie Engebretsdatter f. 26/2-1844 på Fossum.

2. Gunder Engebretsen f. 30/4-1846 på Fossum.

 

Disse av Engebrets brødre bodde her i 1845: Daglønner Christopher Gundersen (26),
daglønner Christen Gundersen (22) og daglønner Peder Gundersen (19).
 

Enka Margit flyttet til Åshammeren under Ås. Deretter emigrerte hun med sine to barn
til N. Amerika i april 1853. Trolig til Wisconsin.

 


 

Familie 84.

Fossum 1845. L.nr. 75. ”Huuse uden Jord Under Fossum nordre og Skavan”.

 

Sagmester

Christian Halvorsen fra M. Venstøp(B) f. 16/7-1818, s.a. Halvor Christiansen.

g. 27/12-1841 m. Dorthea Olsdatter fra Venstøp f. 20/12-1817, d.a. Ole Christiansen. Se Familie 3 - Venstøp 1835.

1. Maria Christiansdatter f. 2/4-1842 på Fossum.

2. Anne Christiansdatter f. 10/8-1844 på Fossum.

3. Olavus Christiansen f. 4/2-1848 på Fossum.

 

Denne familien emigrerte til N. Amerika i mai 1849 med 3 små barn.
 


 

Familie 85.

Fossum 1845. L.nr. 75. ”Huuse uden Jord Under Fossum nordre og Skavan”.

 

Møller

Hans Isaksen fra Fossum f. 19/12-1812 d. 26/9-1852 på Fossum, s.a. Isak Hansen. Se Familie 37 - Fossum 1835.

g. 9/5-1833 Maren Dorthea Olsdatter fra Fossum f. 25/7-1811, d.a. Ole Christensen på Fossum. Se Familie 53 - Fossum 1835.

Forlovere: "Harald Hansen Fossum, Lars Halvorsen Bøe."

1. Jens Hansen f. 2/8-1833 på Fossum. Se Familie 61 - Fossum 1865.

 

I 1835 var Hans former ved jernverket. I 1845 var han møller. Hans mor, enka Anne Lucasdatter(64), bodde hos dem i 1845. Enka Maren Dorthea Olsdatter ble g2g enkemann og vekter Hans Hansen (Gasmann). Se Venstøp 1875.

 Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no