ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | SØKBARE KILDER | LINKER | HJELP |  


Stubberød
Gård nr. 94 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert  16.11.2019


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Stubberød 4 - Stubberød søndre
Gammelt løpenr. 376. Siden Norges matrikkel 1889: 94/1. Siden 1895: 94/4.

Opprinnelig seter, senere husmannsplass under Ballestad.

Matrikkelgården Stubberød grenser i nord til Skifjell, i øst til Haukeråsen og Meen skog,
i syd til Åsterød og i vest til Meen skog.

Ingen oldtidsfunn. Trolig ryddet første gang i gammelnorsk tid (1000 - 1350).

Oluf Rygh: Navnet kommer trolig av det gammelnorske ordet stubbr (stubbi), som betyr trestubbe.
Rød betyr rydning, rønning, ryddet plass.

Stubberød ble matrikulert som eget bruk først i 1819.

Bnr 1 av Stubberød er i dag kun skog.


S. Stubberød. Foto: Tor Gervin 2012.


Adresse i dag: Skifjellv. 281, 3719 Skien.

Arbeider, husmann
Isak Larsen Stubberø
fra S. Ballestad(C) ”Myra” dpt. 17/11-1709 bg. 6/4-1783. ”Isak Stubberøe 76 aar.”, s.a. Lars Knudsen Ballestad.
g. 6/7-1740 m. Karen Sørensdatter fra Riis(13) dpt. 18/10-1705 bg. 21/11-1762. ”Isak Larsens kone 58 aar.”, d.a. Søren Nilsen Riis.
1. Ole Isaksen dpt. 23/8-1741. Se nedenfor.
2. Maren dpt. 2/7-1744 bg. 12/7-1744. ”Isak Grunerøs Maren, 14 dage.”
3. Anne Isaksdatter dpt. 29/8-1745 g.m. enkem. Christen Larsen Skifjeld. Se Skifjell(5) "Store Skifjell".
4. Lars dpt. 13/1-1749 bg. 22/1-1749. ”Isak Larsens Søn Lars fra Ballestad Ejet 3 uger.”
Br. ca. 1748.

F.f. Isak Grunerøs Ole: Lars Nygaard, Johanes Bøle, Christian Larssøn, Anders Bøles qde. - Gurj Larsdatter.
F.f. Isak Grunerøs Maren: Abraham Lj, Per Eresrø, Anders Vetlesson, Ingebret Bølis qde. Kirsten Andersdatter.
F.f. Isak Ballestads Anne: Simon Myren, Ingebret Jacobssøn, Ole Johannessøns qde., Kirsten Andersdatter.
F.f. Isak Larsens db. fra Ballestads Ejet Lars: Ole Bøles kone, Sara Andersdatter, Engebret Bøle, Abraham Lia, Knud Simonsen.

Tidligere bodde denne familien på Grønnerød(A). Det var trolig Isak som ryddet, eller gjenryddet denne plassen rundt 1748.

Aslov Nilsdatter (Aslaug Nilsdatter) fra Stubberød konfirmert 1770, 17 år gml. (f. ca. 1753). I tjeneste her?

Arbeider, husmann
Ole Isaksen Stubberød
herfra dpt. 23/8-1741 d. 5/10-1821, 88 år gml. ”Opholdt sig under pladsen Stubberød.”
g. 6/10-1763 m. Marthe Olsdatter f. ca. 1734 bg. 9/3-1806. ”Ole Stubberøes kone Marthe Olesdtr., meldt at være ved 72 aar.”
1. Lars Olsen Stubberød dpt. 29/4-1764. Se Familie 22 - S. Brekke 1801.
2. Karen Olsdatter dpt. 19/10-1766 g.m. Halvor Haraldsen. Se Brånan(A) under Ballestad.
3. Anders Olsen dpt. 12/11-1769. Se nedenfor.
4. Jacob Olsen dpt. 29/11-1772. Se Saubrekka under Klepp.
5. Isak dpt. 17/3-1776 bg. 6/7-1777. ”Ole Isaksens s. Isak f. Ballestad ejet 1 1/4 aar.”
6. Ole dpt. 4/10-1778 bg. 21/10-1780. ”Ole Isaksens s. Ole f. Ballestad ejet 3 aar.”
7. Ragnhild Olsdatter dpt. 29/7-1781, trolig g. i Ø. Porsgrunn 6/8-1820 m. enkemann, vekter og graver Johannes Halvorsen Kaasa f. ca. 1751.
Br. ca. 1770.

F.f. Ole Isachsens db. Lars fra Ballestad Ejet: Anun Løbergs kone, Anne Isachsdtr., Halvor Meen, Jens Abrahamsen, Halvor Olsen.
F.f. Ole Isachsens pb. Karen fra Ballestad Ejet: Christen Larsens kone, Ragnil Olsdtr., Ole Nærum, Arne Hansen, Peder Gundersen.

F.f. Ole Isachsens db. Anders fra Ballestad Ejet: Niels Aasterøes kone, Ragnil Olsdtr., Niels Olsen, Jacob Olsen, Lars Gundersen.
F.f. Ole Isachsens db.
Jacob fra Ballestad Ejet: Niels Olsens kone, Karen Christophersdatter, Peder Gundersen, Gunder Olsen.
F.f. Ole Isachsens db. Isach fra Ballestad Ejet: Ingebor Jensdtr., Aase Nielsdtr., Niels Olsen, Gunder Olsen.
F.f. Ole Isachsens db. Ole fra Ballestad Ejet: Aslach Christensens kone, Karen Knudsdtr, Gunder Olsen, Niels Isachsen.
F.f. Ole Isachsens pb. Ragnhild fra Ballestad Ejet: Aslach Christensens kone, Maren Anunsdatter, Ole Nærum, Isach Gundersen, Saamund Christensen.

Marthe Olsdatters mulige søsken i nærheten:
Ragnhild Olsdatter, Halvor Olsen, Nils Olsen, Jacob Olsen.

Ragnhild Olsdatter herfra født 1781, fikk et guttebarn på Stubberød den 10/11-1824.
Gutten het John Andersen. Faren var ungkar Anders Johnsen på Osebakken.

G.br., leilending
Anders Olsen Stubberød
herfra dpt. 12/11-1769 d. 20/4-1844 på Stubberød.
g. 2/9-1804 m. Kirsten Hansdatter fra N. Løberg(5) ”Stensrød” dpt. 9/4-1775 d. 7/10-1838 på Stubberød, d.a. Hans Larsen Stensrød.
Forlovere: "Lars Torgrimsen og Ole Stubberød."
1. Hans Andersen dpt. 24/2-1805. Overtok bruket.
2. Lars Andersen dpt. 28/9-1806. Se Haukeråsen(3) ”Skifjellrønningen”.
3. Ole Andersen f. 9/12-1809.
Br. 1804.

F.f. Anders Olessøns db. Hans f. Stubberøe u/S.Ballestad: Anders Hanssøns k., Ragnil Olesdtr., Anders og Isak Hanssøn, Lars Olessøn.
F.f. Anders Olessøns db.
Lars u/S.Ballestad: Karen Olesdtr., Birthe Hansdatter, Anders Hanssøn, Lars og Jacob Olessøn.
F.f. Anders Olessøns db.
Ole f. Stubberøe u/S.Ballestad: Isak Hanssøns k., Birthe Hansdtr.,Isak Aasterøe, Jacob Olessøn, Anders Hanssøn.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

376

Stubberød

Fossums Jernværk

3 huder

1 daler - 2 ort - 10 skilling

G.br., leilending
Hans Andersen Stubberød
herfra dpt. 24/2-1805 d. 16/10-1875 på Bratsbergkleiva.
g. 13/9-1827 m. Anne Kirstine Larsdatter fra Bratsbergkleiva f. 26/6-1796 d. 4/12-1879 på Bratsbergkleiva, d.a. Lars Hansen. Se Familie 85 - Kleiva 1801.
Forlovere: "Isak Larsen Skyer, Isak Hansen Steensrød."
1. Maren Hansdatter f. 19/7-1828 g.m. Ole Nilsen. Se Sagplassen under Skifjell og Glenna(1).
2. Marthe Hansdatter f. 2/11-1832 g. 25/6-1857 m. Halvor Mathiasen. Bodde i Bratsberggt. 29 på Kleiva i Skien.
3. Kirsten Hansdatter f. 31/1-1835 g. 8/10-1861 m. arbeider Johannes Christensen fra Falkum f. 4/5- 1831 i Holla, s.a. Christen Hansen. Se Familie 2 - Falkum 1845.
4. Lars Hansen Stubberød f. 19/9-1837. Se Vosserødklev (Plassen).
Br. 1840.

F.f. Hans Andersen Stubberøds Kirsten: Lars Skifjelds kone, Anne Marie Olsdatter, pige Marthe Halvorsdatter Stubberød, Lars Andersen Skifjeld, Hans Danielsen Baaserød, Isak Andersen u. Meen.
F.f. Hans Andersen Stubberøds Lars: Ingeborg Sophie Larsdatter, Ole Fredriksens kone paa Ballestad, pige Ingeborg Isaksdatter (Stensrød?), Isak Andersen u. Meen, Ole Isaksen Aasterød, Lars Andersen Skifjeld.

G.br., leilending
Kittil Johannesen Stubberød
fra Voldene i Heddal f. 1/9-1836 d. 17/5-1908 på Stubberød, s.a. Johannes Nilsen og Ragnhild Kittilsdatter. Se Hitterdalsboka.
g. i Siljan 6/1-1863 m. Maria Olsdatter fra Dammyra i Siljan f. 23/5-1834 d. 8/7-1905 på Stubberød, d.a. Ole Ledvorsen og Martha Hansdatter.
Forlovere: "Anund Dyresen Dammyra og Anund Vetlesen Præstegaarden."
1. Johannes f. feb. 1863 d. 23/11-1863.
2. Inger Marie f. febr. 1864 d. 24/9-1865.
3. Ole Kittilsen Stubberud f. 16/7-1866 på Kollen uunder Grorud i Siljan d. 5/9-1890 på Amtssykehuset, bg. 10/9 i Solum. Døde av tuberkulose. Ugift.
4. Inger Maria Kittilsdatter f. 15/9-1868 på Kollen g. 13/12-1895 m. skogsarb. Johan Kristian Edvardsen Haukeraas fra Eid. f. 1879. Han var s.a. skredder Edvard Jonsen.
    De bodde i flere år i ungdomslokale ”Gimle” ved Sanni.
5. Johannes Kittilsen Stubberød f. 20/1-1871 i Kollen u. Grorud i Siljan. Se Sagplassen under Skifjell. Han skrev seg for Johannes Stubberød.
6. Nils Stubberød f. 20/12-1872 på Kollen, g.m. Thora Tangen. Bodde visstnok i Ilenv. 15 på Bøle.
7. Lars Kittilsen Stubberød f. 30/11-1874 på Stubberød. Se Stubberød(2).
8. Anders Kittilsen Stubberød f. 16/10-1876 på Stubberød. Se nedenfor.
Br. ca. 1873.

F.f. Husmand Kittil Johannesen Kollen u. Grorud og Maria Olsdatters Ole: Johannes Pedersen Toa, Ole Olsen Hogstad, Knud Olsen Holt, Anne Pernille Isaksd. Toa, Karen Hansd. Rønningen.

Ved vielsen i Siljan kirke bodde Kittil i Stendalen i Siljan og Maria bodde hjemme i Dammyra.
Denne familien flyttet hit i ca. 1873. Alle barna er født i Siljan, bortsett fra Lars og Anders, som
ble født i Gjerpen. Kittil kjøpte gården av Haukeraas bruk.

Løvenskiold-Fossum, skilte ut skogen som eget bruk i 1895, beholdt skogen og
solgte gården til Kittil Johannesen og sønnen Lars.
Kittil Stubberød døde av tuberkulose, ifølge kirkeboka.

"Skjøde fra Haukeraas Bruk ved sagfører Arnessen ifølge samtidig Thinglæst Fuldmagt til Kittil Johannesen og
Lars Kittilsen paa denne eiendommen for 7.000 kroner, hvor hos sælgeren er forbeholdt fri Opdemmingsret i
Skifjeldløken, samt Færdsel over eiendommen i Flødningens anliggende, dateret og tinglæst 15. november 1895."

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

376

Stubberød

Haukeraas Brug

2 daler - 1 ort - 21 skilling


 
  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

94

1

376

Stubberød

Stubberød

Haukeraas Brug

1 dlr - 2 ort - 10 sk.

6 mark 13 øre


 
   Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

94

1

Stubberød

Stubberød skog

L. Eriksen Ballestad

3 mark 13 øre


Halvor Anderssøn Haukeraasen fra Sauherad, oppførte visstnok nytt hus her i 1905.
Han var skogsarbeider for "Haukeraasen Brug". Se Haukeråsen.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 3, s. 425. Digitalarkivet.
"Mageskifteskjøte fra Lars Kittilsen til Kittil Johannesens eneste og alle myndige arvinger, nemlig Lars Kittilsen, Nils Kittilsen,
Johannes Kittilsen, Anders Kittilsen og Inger Kittilsen g.m. Johan Edvardsen, paa hans halvdel i nærværende bo, mot skjøte
paa sistnævntes andel i bnr 2, tingl. 29/8-1908."

"Skjøte fra ovennevnte Kittil Johannesens arvinger til medarving Anders Kittilsen for kr. 2750, tingl. 5/9-1908."

G.br., skogsarbeider, selveier
Anders Kittilsen Stubberød
herfra f. 16/10-1876 d. 8/7-1961, s.a. Kittil Johannesen Stubberød.
g. 6/5-1900 m. Berthe Karine Anundsdatter fra Fjelldalen(4)  f. 3/7-1870 i Dammyra i Siljan d. 15/6-1952, d.a. Anund Dyresen.
Forlovere: "Kittil Johannesen og sagmester Gustav Andersen."
1. Kristoffer Stubberød f. 1/2-1901. Overtok bruket.
2. Kathrine Stubberød f. 6/4-1905 d. 1985. Ugift.
3. Martha Stubberød (tvilling) f. 25/3-1910 g.m. Arne Rønningbakken. Bygde hus ved Åsterødgrinda.
4. Maria Stubberød (tvilling) f. 25/3-1910 d. 10/3-1981.
Br. 1908.


S. Stubberød rundt 1900. Utlånt av Grete Karin Rønningbakken 2016.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, panteregister nr.  IV 3, s. 425. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Anders Kittilsen Stubberød og hustru Karine, til Kristoffer Stubberød for kr. 8000,- dat. 13/6-1930, tingl. 16/6-1930."

G.br., skogsarbeider, selveier
Kristoffer Stubberød
herfra f. 1/2-1901 d. 2/4-1955.
g. i Borgestad kirke 5/12-1931 m. Astrid Magdalene Fineid fra Drangedal f. 23/2-1899 d. 7/9-1978, d.a. snekker Eivind Taraldsen Fineid.
1. Arne Stubberød f. 28/5-1932. Overtok bruket.
2. Erling Stubberød f. 2/3-1935 d. 5/10-2016 g.m. Magnhild Dahle f. 1938. Bosatt i Falkåsveien i Skien. Erling gravlagt ved Solum kirke.
3. Harald Stubberød f. 27/3-1939 d. 21/7-1997. Ugift. Bodde ved Nærum.
Br. 1930.

I lysningsprotokollen for Borgestad kirke, er det nevnt at Astrid var i tjeneste på Bjerketvedt i Eidanger. Kristoffer
var allerede gårdbruker på Stubberød.


S. Stubberød på 1950-tallet. Utlånt av Grete Karin Rønningbakken 2016.

Kilde: "Grunnboka 1935-1993."
"Skjøte fra Astrid Stubberød f. 23/2-1899 til Arne Stubberød f. 28/5-1932 for kr. 12.500,- dat. 13/1, rg. 24/1-1962."

G.br., selveier
Arne Stubberød
herfra f. 28/5-1932 d. 28/11-1988.
g. 5/6-1954 m. Anne Marie Dahle fra Sauherad f. 1934, d.a. g.br. Hans Karl Tollefsen Dahle.
Forlovere: ”Hydroarbeider Thor Dahle og hustru Ingeborg, Nordagutu.”
1. Reidun Stubberød f. 13/11-1954 d. 26/1-2012 g.m. Hans Lyngvær. Bosatt i Askim, Østfold.
2. Arvid Stubberød f. 1955. Endret navnt til Arvid Kåsa rundt år 2000.
3. Morten Stubberød f. 11/4-1957 d. 4/5-2017.
4. Kjetil Stubberød f. 1959.
5. Anne Martha Stubberød f. 1960.
6. Sissel Stubberød f. 1963 g.m. Ole Christian Solberg. Bosatt i Skiptvedt, Østfold.
7. Arnhild Stubberød f. 1967 g.m. Rune Larsson. Bosatt i Siljan.
8. Berit Stubberød f. 1970.
9. Anita Stubberød f. 1971.
10. Stian Stubberød f. 1974.
Br. 1962.

Anne Marie Dahle var utdannet barnepleier da hun giftet seg. Hun er registrert som eier av S. Stubberød i 1988.

  Matrikkelutkastet 1950 for hele Stubberød:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

94

1

Stubberød

Erik Larsen Ballestad

1 mark 56 øre

94 2 Stubberød innmark med skog Bernhard Bjerketvedt 1 mark 00 øre
94 3 Stubberød - Skovstykke Erik Larsen Ballestad 0 mark 49 øre
94 4 Stubberød - Søndre Kristoffer Stubberød 0 mark 96 øre
94 5 Stubberød - Fredlund Anders Kittilsen 0 mark 04 øre
94 6 Østre Stubberødskog Jacob Eriksen Ballestad 1 mark 56 øre
94 7 Stubberødhytta Fruene Anna Marker, Ellen Folkestad, Borghild Lunde og Gudrun Dahl 0 mark 02 øre
94 8 Stubberød - Løkstykket Jacob E. Ballestad 0 mark 50 øre


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

Oversiktskart:

Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.