ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Bratsberg
Gård nr. 63 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 10.05.2020.


Bratsberg 8, 42 - Skauen - Fæhn
Gammelt løpenr. 174. Skilt ut fra Bratsberg(1) i 1898.

Sameie med bnr 42 siden 1899.
 


Bratsberg bnr 8 (Fæhn) foran og Bratsberberg bnr 7 (Eie) bak.
Foto: Widerøe-Polarfly 17. mai 1961. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark museum, Skien.

 

Adresse 2020: Løbergv. 29, 3719 Skien.

Tømmermann, leilending
Jon Svenkesen
fra Sørbø(7) "N. Stensåsen" dpt. 27/10-1754 d. 3/6-1820, s.a. Svenke Jonsen Stensaasen.
g. 24/2-1781 m. Berthe Jacobsdatter fra Åltvedt(B) dpt. 4/5-1755 d. 30/6-1829, d.a. Jacob Evensen Aaltvedt.
1.
Kirsten Jonsdatter dpt. 4/11-1781 g.m. Knud Johannessen. Se Nedre Gaupåsen under Frogner.
2. Jacob Jonsen dpt. 6/3-1785. Konf. 1800 på Bratsbergkleiva.
3. Berthe Maria Jonsdatter dpt. 24/3-1788. Konfirmert i 1804 på Bratsbergkleiva.

4. Ingeborg Jonsdatter dpt. 19/9-1790 g.m. Kittil Olsen Løberg. Se Løberg(10).
5. Else Jonsdatter dpt. 15/9-1793 g1g m. Jens Kittilsen Hauen. Se Hauen(4).
6. Svenke Johnsen dpt. 27/9-1798. Se nedenfor.
Br. i 1819.

F.f.
Jon Svenchesens pb. Kisten fra S. Frougner: Madame Adtzlef, Christense Sophia Sartz, Byefoget Tønder, Rector Winther, Mathis Nilsen.
F.f. Jon Schwenchesens "lærer" db.
Jacob fra N. Frougne Ejet: Jacob Langerøes kone, Marthe Schwenchesdatter, Jacob Langerøe, Lars Schyer, Even Jacobsen.
F.f.
Jon Svenchesens pb. Børte Maria: Kiesten Olsdatter, Maren Johannisdtr., Hans Knudsen, Laers Knudsen, Sondre Nirisen.
F.f. Jon Svenchessøns pb. Ingebor u/N.Frogner: Anders Svenchessøns k., Nils Aaltvets k., Even Jacobssøn, Søren Røsager, Laers Skejessøn.
F.f. Jon Svenchessøns pb. Else u/N.Frogner: Anders Jacobssøns k., Sophia Thomædatter, Nils og Even Jacobssøn, Hans Knudssøn, Søren Røsager.
F.f. Jon Svenchessøns db. Svenche u/N.Frogner: Søren Hanssøns k., Kirsten Jonsdtr., Hans Knudssøn, Nils og Even Jacobssøn.

Jon var født på plassen Stuen v/Helgen i Holla og kom med sine foreldre og
søsken til Nordre Stensåsen u. Sørbø i ca. 1760.
Denne familien bodde tidligere på Frogner. Se Familie 2 - Frogner 1801.

Lærer, inderst (leieboer)
Svenke Johnsen herfra dpt. 27/9-1798 trolig d. før 1865 i Sandefjord, s.a. Jon Svenkesen. Se ovenfor.
g. 24/10-1822 m. Anne Marie Andersdatter fra S. Brekke.
1. Johan Anton Johnsen f. 6/5-1823 på Kleiva g.m. Olava Didrika Halvorsen fra Larvik f. 1813. Bodde på Hasle og Sverdstad Søndre (”Breidablikk”) i Sandar pr.gj.  Var i 1875 skipsreder, g.br. og selveier av gården.
    Barn 1. Walborg Marie Johnsen f. 1851 i Sandefjord.
    Barn 2. Agnes Elisabeth Johnsen f. 1854 i Sandefjord.
    Barn 3. Alvilde Lovise Johnsen f. 6/6-1856 i Sandefjord g. i Sandar 15/11-1877 m. Johan Henrik Hansen fra Brunlanes f. 24/2-1851.

Denne familien bodde først på Frogner, deretter på Bratsbergkleiva. I 1825 fikk han lærerstilling ved
fattigskolen i Skien. Siden flyttet familien til Sandefjord.

Snekkermester, leilending
Peder Olsen Holm
fra S. Holm(7) dpt. 19/7-1801, s.a. Ole Halvorsen Holm.
g1g 12/12-1823 m. Kirsten Maria Sondresdatter fra Løbergmyra(B) dpt. 28/9-1800 d. 6/11-1841 på Bratsberg, d.a. Sondre Kittilsen.
Forlovere: "Gregorius Danielsen Jønnevald, Ole Jensen Berreberg".
g2g i Skien 10/10-1842 m. Anne Sophia Andersdatter fra Nore Ødegård ved Moss dpt. 27/3-1808, d.a. Anders Pedersen og Anne Torgersdatter.
Forlovere: "Peder Berg, Iver Andersen."
1. Ingeborg Kirstine Pedersdatter f. 5/4-1824 på Løbergmyra.
2. Maren Olava Pedersdatter f. 28/6-1826 på Løbergmyra.
3. Aase Maria (tvilling) f. 19/2-1826 på Løbergmyra.
4. Sophie Pedersdatter Holm (tvilling) f. 19/2-1827 på Løbergmyra d. 22/11-1896 i Solum g. ca. 1851 m. Jens Pedersen Tufte. Bodde på Moldhaugen i Solum (V. Porsgrunn).
    Barn 1. Peder Cornelius Jensen Tufte f. 19/5-1852.
    Barn 2. Otto Martinius Jensen Tufte f. 3/3-1855.
    Barn 3. Anna Marie Tufte f. 11/11-1857.
    Barn 4. Carl Ausin Jensen Tufte f. 19/4-1860.
    Barn 5. Ole Petter f. 12/1-1863 d. før 1871.
    Barn 6. Juliette Jensdatter Tufte f. 24/12-1864.
    Barn 7. Ida Martine Jensdatter Tufte f. 1/5-1868.
    Barn 8. Ole Petter Jensen Tufte f. 19/5-1871.
5. Aase Maria d. 17/6-1830 "på Frogner".
6. Kirsten Maria Pedersdatter Holm f. 1/11-1832 på Bratsberg.
7. Ole Peter f. 23/8-1835 på Bratsberg d. 19/3-1837 på Bratsberg.
8. Dødfødt barn (tvilling) f. 28/12-1838.
9. Andrea Pedersdatter Holm (tvilling) f. 28/12-1838 på Bratsberg g.m. John Gabriel Egeland (Eikeland fra Gjerstad?). Bodde på Moldhaugen i Solum.
    Barn 1. Carl Paludan Egeland f. 9/3-1864 i Solum.
10. Aminde Cecilia f. 6/11-1841 på Bratsberg d. 10/5-1842 på Bratsberg.
Barn i 2. ekteskap:
11. Carl Pedersen Holm f. 18/10-1843 på Bratsberg d. 16/8-1914 i Camby, Minnesota, USA, g.m. Jørgine Dorthea Hansd. f. 14/3-1852 i Skien d. 14/6-1924 som mannen. 9 barn.
12. Hans f. 25/7-1845 på Bratsberg d. 29/7-1845 på Bratsberg. "
Død før Daabens Konfirmation."
13. Adolf Severin Pedersen Holm f. 19/8-1846 på Bratsberg d. 3/2-1904 i Walla Walla city, Washington, USA. Gift i Sioux city, Iowa m. svensk kvinne. 8 barn.
14. Ole Peter (tvilling) f. 3/1-1849 på Bratsberg d. 21/1-1849 på Bratsberg. "
Død før Daabens Konfirmation."
15. Maren Olava (tvilling) f. 3/1-1849 på Bratsberg d. 21/2-1849 på Bratsberg. "
Død før Daabens Konfirmation."
16. Elise f. 21/4-1850 på Bratsberg d. 28/8-1850 på Bratsberg.
Bruker 1829.

Peder O. Holm ble født på Mo i øvre Gjerpen, hvor hans mor kom fra. Hans første kone døde i barselseng på Bratsberg.

Tjenestefolk i 1835: Christopher Olsen(21) og Anne Halvorsdatter(22).
 
I 1845 bodde to ”snedkerdrænge” i huset: Jens Pedersen (22) og Thorsten Olsen (19).

Eiere.
Peder Pedersen Fæhn
fra 1898, Haakon Olsen Stalsberg fra 1899 (bodde her i 1900), Didrik Hoffgaard fra
1901, Thor N. Eie fra 1906, Simon Simonsen fra 1912, Haakon Olsen Stalsberg igjen fra 1915.

Da Haakon Olsen Stalsberg bodde på gården i 1900 hadde han følgende tjenestefolk her:
Jordbruksarbeider og enkemann, Ole Hansen fra Ringsaker i Hedmark f. 1847, ugift tjenestedreng, Hans Børresen
fra Nes, Hedmark f. 1880 og ugift tjenestepike Kirsten Olsdatter fra Sauherad f. 1868. Se Grini(11).

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

63 

8

Bratsberg 

Bratsberg 

Didrik Hoffgaard 

4 mark 28 øre 

63 42 Bratsberg Bratsberg Didrik Hoffgaard 0 mark 52 øre


Bonde, selveier
Hans Ødesneltvedt
fra Ødesneltvedt f. 12/3-1888 d. 15/8-1962, s.a. Hans Olsen Ødesneltvedt.
g. 1921 m. Inga Hartveit fra Bamble f. 26/5-1894 d. 14/12-1974, d.a. Johan Israel Pedersen Hartveit fra Venneland og Inger Karin Torjusdatter Braaten fra Bamble.
1. Hans Johan Ødesneltvedt f. 1/2-1928. Se nedenfor.
Eier 1916.

Hans Ødesneltvedt kjøpte gården av Stalsberg i 1916. Enka eide gården fra 1962.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 63

8

Bratsberg 

 Hans Ødesneltvedt

2 mark 37 øre 

 63 42 Bratsberg  Hans Ødesneltvedt 0 mark 59 øre

Gårdens grenser på 1950-tallet, i følge Hans Ødesneltvedt:
”Nord: Skilbred ("Vonheim"), vest: Eies gård, syd: Svenning Haatveit, øst: Lerkup.”

Fra Grunnboka: "Andel av Løbergvegen 29 (Gnr 63, bnr 8) er overdradd til Hans Johan Ødesneltvedt (28.10.1980). Overdragelsen omfatter også
andel av Gnr 63, bnr 42."


Bonde, selveier
Hans Johan Ødesneltvedt herfra f. 1/2-1928 d. 20/10-1994.
g. 12/7-1958 m. sykepleierske Kirsti Aasbø fra Vang i Gjerstad f. 1929, d.a. Kristen Haraldsen Aasbø..
1. Per Hall Ødesneltvedt f. 1959. Overtok gården.
Eier 1974.

Fra Grunnboka: "Løbergvegen 29 (Gnr 63, bnr 8) er overdradd for kr 555.000 fra Kirsti Aasbø Ødesneltvedt til Per Hall Ødesneltvedt (16.05.1995).
Overdragelsen omfatter også Gnr 63, bnr 42. Overdragelsen omfatter også Løbergvegen 523 (Gnr 95, bnr 3)."

Selveier
Per Hall Ødesneltvedt herfra f. 1959.
g. 1991 m. Cecilie Vollen f. 1964.
1. Guro Ødesneltvedt f. 1991.
2. Hanne Ødesneltvedt f. 1994.
3. Lars Ødesneltvedt f. 1998.
Eier 1995.


Bratsberg bnr. 7 (Eie) til venstre. Bratsberg bnr 8 (Fæhn) i midten. Frognergården "Vonheim" (gul låve) helt til høyre.
Foto: Gard Strøm 25. april 2013.Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.


 


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no