ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Ås
Gård nr. 13 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 04.05.2022


Plassen
Husmannsplass under Ås søndre. Eier: Fossum jernverk.

Adresse i dag: Stulenv. 278, 3728 Skien.


Arbeider, husmann
Haagen Larsen.
g. 27/5-1716 m. Randi Kittilsdatter fra S. Ås(C) dpt. 3/3-1689, d.a. Kittil Solvesen Aas.
Forlover: "Jost Stegen."
1. Jan Haagensen. Bodde på Fossum? Sønn f. 1736.
2. Søren Haagensen f. ca. 1713 g. i Siljan 10/2-1737 m. Thore Hansdatter. Trolig til Finsrud i Siljan.
3. Lars Haagensen f. ca. 1715. Se Nykås under Mo.
4. Haagen Haagensen dpt. 6/2-1718. Se nedenfor.
Br. 1716.

F.f. Haagen Larssøns søn Haagen fra Sr. Aas:
Anders Anderssøn, Christopher Hanssøn, Maren Hoppestad, Inger Evensdatter.

Haagen Larsens opphav er høyst usikkert.

Arbeider, husmann
Haagen Haagensen herfra dpt. 6/2-1718 bg. 21/3-1779. ”Haagen Haagensens f. Slettene 62 aar.”
g. 4/4-1742 m. Inger Halvorsdatter f. ca. 1712 bg. 15/3-1801. ”Haagen Slettenes enke, Inger Halvorsdtr, anmeldt at være 88 aar.”
Forlovere: "Ingebret Rosval og Lars Aas."
1. Hans Haagensen dpt. 15/10-1741. Se Nykaas under Mo.
2. Karen Haagensdatter dpt. 26/4-1744 g.m. enkemann Østen Knudsen. Se S. Bø(A).
3. Jan Haagensen dpt. 2/2-1749 g.m. enke Anne Engebretsdatter. Se Kåsa under Dyrkold.
4. Lars Haagensen dpt. 20/3-1746. Se nedenfor.
5. Maren Haagensdatter dpt. 27/6-1751 g.m. Nils Engebretsen. Se S. Gåshølen under Ås.
6. Halvor dpt. 20/1-1754 bg. 30/9-1764. ”Haagen Haagensens søn Halvor 10 1/2 aar.”
7. Randi dpt. 28/11-1756 bg. 11/5-1761. ”Haagen Haagensens datter Ragnil 4 1/2 aar.”
8. Bæruld Haagensen dpt. 28/10-1759. Se Slettene under Mo.
9. Randi dpt. 5/12-1762 bg. 16/9-1764. ”Haagen Haagensens d. Randi 1 1/4 aar.”
-   bg. 21/4-1765. ”Haagen Haagensens dødfødde drengebarn.”
Br. ca. 1760.

F.f. Haagen Haagenssøns Hans: Hans Larssøn, Solve Rosval, Lars Haagenssøn, En Fielmands qde. Kirsten Andersdatter.
F.f. Lars (trolig Haagen) Haagenssøns Karen: Hans Larssøn, Søren Haagenssøn, Ingebret Larssøns qde., Helvig Hansdatter.
F.f. Haagen Haagensens db. Jan fra Aas Ejet: Halvor Larsens enke, Helvig Halvorsdtr., Lars Haagensen, Morten Rasmusen.
F.f. Haagen Haagensens drengebarn Lars: Rønniche Jonsens kone, Barbara Povelsdatter, Lars Haagensen, Isak Clausen.
F.f. Haagen Haagensens pb. Maren fra Aas Ejet: Halvor Larsens kone, Margrethe Hermansdatter, Lars Haagensen, Morten Rasmusen.
F.f. Haagen Haagensens db. Halvor: Abraham Gundersens kone, Anne Halvorsdtr., Lars Haagensen, Tollef Jansen.

F.f. Haagen Haagensens pb. Randi: Frans Glørsmyrs kone, Maren Engebretsdatter, Lars Haagensen, Christen Sørensen.

Inger er ikke døpt i Gjerpen. Hun hadde trolig ei søster eller halvsøster, Karen Halvorsdatter f. ca. 1686
som var gift med Lars Gundersen på N. Aas.
Haagen og Inger ble trolovet den 14/10-1741. Hun var skrevet som Inger Hansdatter både ved trolovelsen
og vielsen. Dagen etter trolovelsen døper de sitt første barn. De giftet seg ikke før 5 ½ måned senere.
Merkelig nok var ikke dette barnet nevnt som "uekte" i kirkeboken.

Sønnen Halvor ble døpt som ”søn af Hans Haagensen” og gravlagt som ”søn af Haagen Haagensen”.
Slik står det i kirkeboka, men det skal nok være Haagen begge steder.
På samme måte ble den ene datteren døpt som Randi og begravet som ”Ragnil.” I det hele tatt har
presten på denne tiden en rekke unøyaktigheter. Det gjelder også datteren Karen som i dåpsprotokollen
er kalt ”Lars Haagensens datter Karen”.

10/4-1779   HAAGEN HAAGENSSEN    Bamble Skifteprot. nr. 9, s. 656b.
Slettene             Arvinger:
u/Søndre Aas   Enka Inger Halvorsdatter og barna:
    1. Hans Haagenssen, myndig og bor på stedet.
    2. Lars Haagenssen,         ----------”------------.
    3. Jan Haagenssen, myndig, bor på en plads u/Dyrkold.
    4. Berulf Haagenssen 20 år.
    5. Kari Haagensdtr. g.m. Østen Knutssen Bøe i Gjerpen.
    6. Mari Haagensdtr. g.m. Niels Ingebretssen på en plads u/Aas.
Laugverge for enka: sønnen Lars. Curator (formynder) for Berulf ble broren Hans.
Brt: 50 - 0 - 18
Net: 1 - 2 - 20 som mora fikk.

Arbeider, husmann
Lars Haagensen herfra dpt. 20/3-1746 d. 17/4-1823, s.a. Haagen Haagensen.
g. 16/11-1775 m. Anne Halvorsdatter f. ca. 1752 bg. 26/11-1797. ”Lars Haagenssøns kone Anne Halvorsdtr. u/Aas. 45 aar.”
1. Maria dpt. 26/12-1775 bg. 30/10-1785. ”Lars Haagensens d. Maren 9 1/2 aar.“
2. Randi Larsdatter dpt. 5/4-1778 g.m. Halvor Isaken. Se N. Ås(A).
3. Inger Larsdatter dpt. 29/10-1780 g.m. Lars Halvorsen. Se nedenfor.
4. Karen dpt. 7/9-1783 bg. 16/10-1785. ”Lars Haagensens dtr. Karen 2 aar.”
5. Maria Larsdatter f. aug. 1788 g.m. Rasmus Eriksen. Bodde først på Orekåsa(A) under Oterholt, senere ved Fossum. Se Familie 61 - Fossum 1835.
6. Karen Larsdatter dpt. 8/5-1791 . Konf. 1807, 16 år.
7. Dorthe Larsdatter dpt. 7/12-1794 g.m. Halvor Madsen fra Ekornrød. Se Familie 6 - Mæla 1845.
Br. 1780.

F.f. Lars Haagensens pb. Maria fra Aas Ejet: Abraham Gundersens kone, Kirsten Jacobsdtr., Jan Haagensen, Nils Engebretsen.
F.f. Lars Haagensens pb. Randi fra Aas Ejet: Jan Haagensens kone, Karen Haagensdatter, Hans Haagensen, Jan Haagensen, Berulf Haagensen.
F.f. Lars Haagensens pb. Inger fra Aasejet: Rasmus Dyrchols kone, Johanne Larsdtr., Nils Engebretsen, Bærulf Haagensen.
F.f. Lars Haagensens pb. Karen fra Aas Ejet: Jan Haagensens kone, Kisten Jacobsdtr., Hans Haagensen, Nils Engebretsen, Jon Tollefsen.
F.f. Lars Haagensens pb. Maria fra Aas Ejet: Rasmus Dyrchols kone, Karen Hansdatter, Hans Haagensen, Berulf Haagensen, Jan Kaasa.
F.f. Laers Haagenssøns pb. Karen u/S.Aas: Jan Kaasens k., Maren Rasmusdtr., Hans og Berulf Haagenssøn, Nils Gaashølen.
F.f. Laers Haagenssøns pb. Dorthe u/S.Aas: Rasmus Franssøns k., Anne Jensdtr., Jan Kaasen, Søren Hanssøn, Engelbert Nilssøn.

I 1801 var Lars enkemann. Hans mor enka Inger Halvorsdatter(89) bodde her.

Arbeider, husmann
Lars Halvorsen fra N. Ås(B) dpt. 17/2-1782 d. ca. 1810, s.a. Halvor Solvesen.
g. 25/7-1806 m. Inger Larsdatter herfra dpt. 29/10-1780. Se nedenfor.
Forlovere: "Ole Olsen og Halvor Isaksen Aas."
1. Anne Larsdatter dpt. 25/1-1807 g.m. Ole Pedersen Goberg fra Goberg(6). Se Familie 9 - S. Brekke 1845.

F.f. Lars Halvorssøns Anne u/S.Aas: Else Isaksdtr, Ingebor Halvorsdtr., Anders Halvorssøn, Halvor Isakssøn, Ole Halvorssøn.

Lars Halvorsen er ikke begravet i Gjerpen. Han døde som soldat og er trolig derfor gravlagt på det stedet han var i tjeneste.

6/6-1810    LARS HALVORSSEN Soldat     Bamble Skifteprot. nr. 15, s. 301a.
Slettene     Arvinger:
u/S.Aas     Enka Inger Larsdatter og 1 barn (Anne).
                 Verge for enka ble hennes farbror Bæruld Haagenssen.
                 Verge for barnet ble Ole Halvorssen Aas.
Brt: 6 - 0 - 11 1/4 (- Skulle etter registr. være ca. 40 rdl.-)
Gjeld: 4 - 0 - 0 + omkostn.

Enka Inger Larsdatter ble g2g med Halvor Johnsen. Se nedenfor.

Arbeider, husmann
Halvor Johnsen
 fra Ekornrød(A) under Mo dpt. 21/1-1787 d. 4/2-1867 i Plassen, s.a. Jon Halvorsen.
g1g 5/7-1810 m. enke Inger Larsdatter herfra dpt. 29/10-1780 d. 20/3-1829 i Plassen, d.a. Lars Haagensen.
Forlovere: "Nils Aamot, Ole Halvorsen N. Aas."
g2g 15/10-1829 m. enke Magnhild Christensdatter fra øvre Hoppestad(A) dpt. 2/7-1786, d.a. Christen Nilsen Hoppestad.
Forlovere: "Ole Halvorsen Aas, Halvor Isaksen Aas."
1. Maren f. 9/8-1811 bg. 26/9-1813. ”Maren Halvorsdtr. f. Slettene 2 aar 5 ug.”
2. Lars f. 15/1-1813 d. 30/4-1816.
3. Maren Halvorsdatter f. 18/12-1815 g.m. Peder Pedersen. Se Kjøia under Fjelldalen.
4. Lars Halvorsen f. 13/11-1818. Se nedenfor.
5. Ellen f. 2/10-1821 d. 10/2-1832 på Slettene. Hun er av presten skrevet som Maren ved sin død, men det kan ikke være andre enn Ellen.
Barn i 2. ekteskap:
6. Kirsten Halvorsdatter f. 12/9-1831 g. 27/9-1855 m. Lars Pedersen. Se S.Ås(A). De emigrerte til N. Amerika i 1856.
Br. ca. 1823.

F.f. Halvor Jonssøns pb. Maren u/S.Aas: Halvor Isakssøns k., Else Jonsdtr., Halvor Isakssøn, Jacob og Peder Jonssøn.

F.f. Halvor Johnsens db. Lars u/Nord-Aas: Halvor Isaksens k., Karen Larsdtr., Halvor Isaksen, Jacob & Peder Johnsen.

Magnhild Christensdatter var enke etter Christopher Hansen på Rød under Kise.
Hun reiste til N. Amerika med sin stesønn og hans kone i april 1868.
I 1835: Fostersønn Hans Christophersen Rød(16) og tjenestepike Gjertrud Torkildsdatter(11).

14/8-1829     INGER LARSDATTER     Bamble Skifteprot. nr. 16, side 303b.
Slettene         - død 20.3.1829. -
u/Aas            Arvinger:
                    Enkem. Halvor Johnssen.
                    I. Avdødes barn etter 1.ekteskap:
                        1. Anne Larsdtr. 22 1/2 år. Formynder: Farbror Ole Halvorssen Aas.
                    II. Avdødes barn etter 2.ekteskap:
                        2. Lars Halvorssen 11 år. Formynder for de 3: Morbroren Halvor Isakssen Aas.
                        3. Maren Halvorsdtr. 14 ”
                        4. Elen Halvorsdtr. 8 ”
                    Brt: 17 - 4 - 16
                    Gjeld: 32 - 2 - 3 (Insolvent).

Arbeider, husmann
Lars Halvorsen Pladsen
herfra f. 13/11-1818, s.a. Halvor Johnsen.
g. 28/9-1843 m. Anne Gurine Isaksdatter fra Kåsa under Dyrkold f. 1824, d.a. Isak Halvorsen Kaasa.
Br. 1863.

Denne familien bodde her i 5 år før de emigrerte til Amerika med presteattest av 8/4-1868. Lars hadde
også med seg sin gamle stemor Magnhild Christensdatter fra Hoppestad (82 år gml.).

Husmann med jord
Jan Isaksen
fra Svarverplass under Mo f. 20/6-1838.
Br. ca. 1871.

Jan Isaksen hadde Plassen fra ca. 1871-1887. Se Familie 20 - Fossum 1891.

Berthe Dortheas og Jan Isaksens far, enkemann Isak Gundersen og deres ugifte søster Anne Kirstine Isaksdatter
flyttet fra Svarverplassen og hit i 1868.
Anne Kirstine ble gift i 1871 m. Jacob Nilsen Island i Siljan og faren døde her i 1875. Se Svarverplassen under Mo.
Berthe Dorthea ble g.m. Halvor Thorstensen. Se Familie 51 - Fossum 1891.

Tjenestefolk her i 1875: Isak Isaksen f. 1864 (bror) og Ingeborg Isaksdatter f. 1857 (søster).
Plassens besetning i 1875: 3 kuer og 6 sauer.

Arbeider, innerst
Halvor Thorstensen fra Skilbred f. 1853 i Sauherad
g.m. Berthe Dorthea Isaksdatter fra Svarverplass u. Mo f. 26/12-1839, d.a. Isak Gundersen.

Dette ekteparet var fraværende under folketellingen 1875, "for tiden i Porsgrund". Berthe Andrea var Jan Isaksens søster.
Dette paret kom siden til Fossum. Se Familie 51 - Fossum 1891.

Torkild Tovsen f. 1829 hadde Plassen fra 1887-1890. Se Tuftedalen under Haugedal i Luksefjell.

Skogsarb., innerst
Ole Olsen fra S. Haugedal f. 21/4-1863, s.a. Ole Halvorssøn Haugedal.
g. 19/2-1886 m. Ingeborg Torkildsdatter fra Tuftedalen under Haugedal f. 18/6-1865, d.a. Torkil Tovsen Tuftedalen.

Bodde her en tid. Se Tuftedalen.

Skogsarb., forpakter.
Kristian Olsen Pladsen fra Hagen under Dyrkold f. 22/3-1866 d. 15/10-1928, s.a. Ole Olsen Hagen.
g. 25/5-1890 m. Anne Torkildsdatter fra Tuftedalen under Haugedal f. 4/5-1854 i Sauherad d. 12/6-1937, d.a. Torkild Tovsen Plasstangen.
1. Anne Plassen f. 27/4-1891 g.m. Paul Østensen f. 25/3-1882. Se S. Stulen(A).
2. Torkild Plassen f. 14/8-1892. Bodd i Luksefjellv. 750 under Tufte.
3. Marie Plassen f. 15/9-1894 d. 6/9-1984. Ugift.
4. Ole Plassen f. 4/8-1896 d. 27/12-1978 g. 26/5-1923 m. Anna Gunhilde Eriksrød fra Eriksrød(5) f. 11/1-1895 d. 7/9-1979. Bodde i Skien.
    Barn: Reidun Plassen f. 18/9-1923 g.m. Kjell Marker f. 17/8-1923. Bosatt i Solumsgata i Skien.
5. Kristian Plassen f. 15/11-1898. Bodde i hus på Rising.
Br. 1890.

I 1891 bodde også Kristians svigermor her, Margit Jørgensdatter fra Sauherad f. 1829. Det gjorde også Annes søster
Ingeborg Torkeldsdatter fra Tuftedalen u. Haugedal f. 1866 i Sauherad. Ingeborg var enke etter Ole Olsen Haugedal.
Hun bodde her med sine 3 barn: Lars Larsen f. 1885 (”uægte”), Ole Olsen f. 1886 som dro til Amerika og
Thorkel Olsen f. 12/9-1890 som druknet. Jørgen Torkildsen på Gåshølen, senere på S. Oterholt var bror til Anne.

G.br., skogsarbeider, leilending
Peder Olausen Plassen fra N. Teigen under Mo f. 15/10-1873 d. 28/6-1959, s.a. leilending Olaus Guldbrandsen Teigen.
g. 1/2-1896 m. Anne Tovsdatter fra Holmbakken under Foss f. 25/6-1878 d. 2/9-1964, d.a. sliperiarbeider Tov Torkildsen.
1. Sofie Marie Plassen f. 9/8-1897 g.m. Torkild Plassen herfra. Se Luksefjellv. 750 under Tufte.
2. Karen Mathilde Plassen f. 17/6-1899 g.m. Herman Severinsen. Se Dyrkoll(6).
3. Olaus Norborg f. 13/7-1901 d. 1/4-1965 g.m. Sofie Dyrkold f. 7/8-1905 d. 3/11-1958. Rutebilsjåfør. Se Åshammeren 87 under Foss. "På Jønnevald".
4. Thov Norborg f. 24/7-1903 g.m. Hanna Hansen. Se Luksefjellv. 601 under Jønnevald.
5. Gregorius P. Norborg f. 25/8-1905. Se Luksefjellv. 121 under Grini.
6. Peder Norborg f. 8/9-1907 i Vassend d. 11/10-1931. Peder dro til Amerika med sin bror Gregorius. Peder kom tilbake syk i 1929. Gregorius kom tilbake i 1931.
7. Marta Magdalena Plassen f. 23/6-1910 i Vassenden g.m. Arthur Hansen f. 15/7-1910. Flyttet til Oslo.
    Barn 1. Jonny Hansen f. 1933.
    Barn 2. Bjørn Hansen f. 1937 g.m. Bjørg Nilstorp f. 1942.
    Barn 3. Liv Hansen f. 1945.
8. Gunnar Norborg f. 6/8-1912 i Plassen g.m. Ingeborg Stulen fra S. Stulen(B). Se Åshammeren 112 under Jønnevald.
9. Alfhild Plassen f. 8/11-1914 g.m. Jørgen K. Oterholt. Se Luksefjellv. 730 under Foss.
10. Ingvald Norborg f. 1/11-1916. Se Sverige under Mo.
11. Margit Therese Plassen f. 12/1-1919 g.m. Ove Richard Engebretsen. Se Justeplassen under Fossum. Se også Jernverksv. 33 under Venstøp.
12. Hjørdis Margaret Plassen f. 6/10-1921 g.m. Leif Pedersen f. 30/10-1915 d. 24/11-1972. Bodde i Brånanv. på Løvsjø i Eidanger.
Br. 1901.
 


Anne Plassen                                                                                                                         Anne og Peder Plassen. Begge foto insendt av Ingjerd Stulen.


Alle sønnene i denne familien endret familienavnet til Norborg på begynnelsen av 1950-tallet. Anne bodde på Ås
før hun giftet seg. Hun ble født under Gjerpen lille (på Berg eller Stensåsen).
Da familien i 1900 bodde på Vassenden, hadde de Nils Tovsen f. 1888 der som gårdsgutt. Han var lillebroren til Anne.
Søsteren Sofie f. 1883 var også der. De var registrert som besøkende.

Det ble oppført ny hovedbygning her i 1909. De som satte opp huset var: Rasmus Svensen Fossum, Nils J. Nykaas
og Henrik Hermansen. Alle i arbeide for Løvenskiold.

Fra Nils J. Nykaas - "Kirketjenerens Fortellinger" (Skavan miniforlag).
Nils J. Nykaas skrev: "Så opp til Plassen ved Slettevannet, altså den eldste ættegård i vår slekt, og nu skulde vi bygge ny bygning der. Vi tømret bygningen av tømmer på gammeldags vis. Jeg hadde altså nu gjort besøk på gamle trakter igjen og jeg følte meg riktig vel her."
Merknad: Dette var i 1909. G.S.

De gamle flyttet til Sverige under Mo i 1952 med sønnen Ingvald og hans familie.


Plassen på 1960/70-tallet. Foto: Privat. Innsendt av Ingjerd Stulen.

Arbeider, selveier
Aksel Sigurd Saga fra Saga i Siljan f. 13/9-1926 d. 2/8-1996, s.a. Bjarne Saga og Selma f. Olsen i Skien.
g. i Lardal 1948 m. Solveig Grorud fra Siljan f. 13/3-1929 i Lardal d. 3/3-1975, d.a. Sigv. Teodorsen Grorud og Beate (Berte?) Pedersdatter Haugene.
1. Arnfinn Saga f. 1949. Se Hagen under Dyrkoll. Hans sønn er nå bosatt på Plassen (2005).
2. Randi Saga f. 1952 g.m. Ottar Johannes Hvaal. Bosatt i Lardal.
Br. 1952.

Plassens grenser beskrevet av Aksel Saga på 1950-tallet:
”Syd: Gåshølen, vest: Hagen, nord og øst: Slettevannet.”

Den gamle plassen, Bakken (også kalt Slettekåsa) ble tillagt denne plassen i ca. 1880.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no