ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Grini
Gård nr. 57 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 06.06.2021


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Marker C
Gammelt løpenr. 467. Fra Norges matrikkel 1889: 139/5.

Landskyld 1835: 1 ¼ skinn.

Tidligere husmannsplass under S. Grini.

Alle husmannsplassene under S. Grini, som lå langs den nåværende Høgliveien, ble i 1819 samlet under en ny gård,
kalt ”Grini-Parcellerne”. I Norges matrikkel 1889 fikk disse eiendommene felles gårdsnummer 139.
Det føles naturlig å behandle disse husmansplassene under Grini, hvor de fra gammelt av hørte til.

Denne Marker-gården ligger 290 m.o.h.


Marker bnr. 5.
Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag 2004).
 

Adresse 2020: Høgliv. 295, 3719 Skien.

Arbeider, husmann

Torbjørn Nilsen Marker
fra Heldal i Drangedal dpt. 14/8-1757 d. 5/6-1836 i Marker, s.a. Nils Torbjørnsen Traaet fra Bustrak og Aase Gundersdatter.
g. i Drangedal 18/10-1789 m. Tarand Jørgensdatter fra Røe i Drangedal dpt. 29/9-1769 d. 12/12-1815 i Marker, d.a. Jørgen Madsen Røe og Mari Olsdatter Fosstveit.
1. Jørgen dpt. 31/10-1790 bg. 14/11-1790. ”Torbiørn Nilssøn Suchens db. Jørgen 12 dage.”
2. Jørgen Torbjørnsen dpt. 6/11-1791. Se Grini(7).
3. Helje Torbjørnsdatter dpt. 29/12-1793 g. 6/10-1820 m. Peder Olsen fra Skien f. ca. 1797. Bodde i Skien.
4. Nils dpt. 6/3-1796 bg. 29/5-1796. ”Torbjørn Nilssøns db. Nils f. østre Suchen 1/4 aar.”
5. Nils Torbjørnsen dpt. 28/5-1797. Se Løberg(7).
6. Ole Torbjørnsen dpt. 19/1-1800. Se nedenfor.
7. Maren Torbjørnsdatter dpt. 9/1-1803 g. i Skien 15/2-1827 m. arbeider Christian Jensen Sand f. ca. 1807.
8. Ellef Torbjørnsen dpt. 2/2-1806 g. i Siljan 9/9-1827 m. Helvig Johannesdatter fra Haugen i Siljan f. ca. 1807.
     Bodde i Skien i 1826. Han var da fadder for broren Oles datter Tarand i 1826.
9. Kirstine Torbjørnsdatter dpt. 26/6-1808 g.m. Lars Johansen. Se Løbergmyra(B).
10. Simon Torbjørnsen Marker f. 30/9-1811. Utflytting til Drammen den 10/9-1833.
Br. ca. 1802.

F.f. Torbiørn Nilssøns hj.db. barn Jørgen fra Sukken: Ole Hobæks k., Ingebor Giertsdtr., Tyge Kiær, Hans Tormossøn, Anun Hobæk.
F.f. Torbiørn Nilssøn Suchens db.
Jørgen: Karen Høgelie, Ingebor Høgelie, Ole Asbiørnssøn, Anun Jørgenssøn, Hans Kikut.
F.f. Torbjørn Nilssøns pb. Helge fra Suchen: Ole Asbiørnssøns k., Aagot Jansdtr., Svend Høgelie, Aavold Alfssøn, Halvor Jørgenssøn.
F.f. Torbjørn Nilssøns db. Nils f. østre Suchen: Hans Tormoessøns k., Anne Nilsdtr., Ole Hobæk, Jon Alfssøn, Jørgen Torstenssøn.
F.f. Torbjørn Nilssøns db. Nils f. Suchen østre: Elling Høymyrs k., Helge Olesdatter, Jan Fridericssøn, Ole Torjerssøn, Nils Sigurssøn.
F.f. Torbjørn Nilssøns db. Ole f. Suchen østre: Hans Kikuts k., Sara Andersdtr., Ole Asbiørnssøn, Jørgen Olessøn, Jørgen Torstenssøn.
F.f. Torbjørn Nilssøns pb. Maren f. Marker: Jørgen Torstenssøns k., Marthe Halvorsdatter, Nils Halvorssøn, Nils Knudssøn, Giert Ellingssøn.
F.f. Torbjørn Nilssøns db. Ellev f. Marker u/S.Grinie: Jørgen Thorstenssøns k., Marthe Halvorsdtr., Peder Hanssøn, Jørgen Thorstenssøn, Gjert Ellingssøn.
F.f. Torbjørn Nilssøns pb. Kirstine f. Marker: Jørgen Thorstenssøns k., Anne Anundsdatter, Ole Hobæk, Gudmund Knudssøn, Lars Ellingssøn.
F.f. Torbjørn Nilssøns db. Simon f. Marker u/S.Grinie: Ole Hobæks k., Marthe Halvorsdtr., Ole Hobæk, Jon Høgelie, Jørgen Torbjørnssøn.


Familien bodde tidligere i ca. 10 år på gården østre Sokka, deretter var de visstnok en tid
Kittilsrød under Rising før de kom hit. De 6 første barna ble født på Sokka.

Angående Torbjørn Nilsens far, Nils Torbjørnsen: Se Slektsregister for Drangedal bind 1, side 386.
Torbjørn Nilsens mor, Aase Gundersdatter døde i november 1758 og ble gravlagt i Drangedal den
17/11-1758 som: "Qvinden Aase Gundersdatter Traae, gl. 22 aar, 3 maaneder, 5 dage."

G.br., selveier
Ole Torbjørnsen Marker
herfra dpt. 19/1-1800 d. 22/1-1886 på Marker, s.a. Torbjørn Nilsen.
g. 6/12-1821 m. Anne Hansdatter fra Kikut under Rising dpt. 30/3-1794 d. 24/1-1884, d.a. Hans Tormodsen Kikut.
Forlovere: "Peder Sørensen Grinie, Nils Abrahamsen Sneltvedt."
1. Hans Olsen f. 31/12-1821. Se Bratsberg(5) "Sanssouci".
2. Jørgen Olsen f. 12/8-1824. Se Kjøya under Fjelldalen.
3. Tarand Olsdatter f. 5/3-1826 g.m. enkemann Gregorius Halvorsen. Se Fjelldalen(4).
4. Anne Turine Olsdatter f. 2/7-1828. Barn med sjømann Ole Olsen på Bratsbergkleiva i okt. 1857 (Olava Jørgine) d. 13/11-1857.
5. Nils Olsen f. 5/11-1830. Se Kjøya under Fjelldalen.
6. Simon Olsen f. 10/3-1833. Overtok gården.
7. Inger Andrea Olsdatter f. 6/4-1835. Bodde her ugift i 1865.
Br. 1835.

Oles gamle far, enkemannen Thorbjørn Nilsen var 68 år og blind i 1835.
Fosterbarn her i 1862: Nils Olsen(12) f. i Gjerpen.

G.br., stenhugger, selveier
Simon Olsen Marker
herfra f. 10/3-1833 d. 8/4-1909 i Marker.
g. i Lardal 16/2-1862 m. Ingeborg Kirstine Hansdatter fra S. Hannevold i Lardal f. 10/6-1833 d. 24/8-1907 i Marker, d.a. Hans Pedersen Hannevold og Anne Gurine Johnsdatter fra Kikut under Rising.
Se Lardal III, s. 738.
1. Olava Simonsdatter f. 11/7-1862 i Marker d. 10/8-1881.
2. Peder Simonsen f. 26/4-1864 d. 21/4-1878.

3. Hans Simonsen f. 24/9-1866 i Marker. Se Familie 75 - Bøle 1900.
4. Anne Gurine Simonsdatter f. 23/9-1868 g.m. enkemann Halvor Gregoriusen Fjelddalen. Se Bratsberg(70).
5. Inger Sofie Marker f. 26/1-1873 g.m. John Nilsen Kausanrød. Se Kausanrød under Grini.
6. Jon Simonsen Marker f. 24/11-1874. Tvilling. Emigrerte til N. Amerika.
7. Ole Simonsen Marker f. 24/11-1874. Tvilling. Emigrerte til N. Amerika.
8. Nils Simonsen Marker f. 14/6-1877. Overtok gården.
9. Hanna Simonsdatter Marker f. 7/1-1871 i Marker.
Br. 1868.

Simon og Ingeborg Kirstine var tremenninger i følge F.T. 1891. Simon døde av sukkersyke.
Det gjorde faktisk også Ingeborg Kirstine.

I 1891 var det bare to av Marker-gårdene som var bebodd, nemlig Marker(A) og Marker(C).

G.br., selveier
Nils Simonsen Marker
f. 14/6-1877 d. ca. 1947?
Br. 1907. Ugift.

Emisær, selveier
Johan Johansen
fra Krabberødstrand på Stathelle i Bamble f. 14/8-1912 d. 7/7-1997, s.a. Torjus og Elise Johansen.
g.m. Julie Katarina Høglie Marker fra Marker(B) f. 22/3-1915 d. 13/7-1997, d.a. Nils Høglie Marker.
1. Torgunn Eilen Johansen f. 1945 g.m. Kjell Harald Brenne fra Valebø (Kjell Brenne) f. 1945. Se Brenne
(11) "Heiajordet" i Valebø.
2. Jan Oddvar Johansen f. 1949. Se nedenfor.
Br. 1947.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.


Hustomt

Høgliv. 287, 3719 Skien.
Kårbolig. Samme gnr/ brn som gården.

Jan Oddvar Johansen herfra f. 1949, s.a. Johan Johansen.
g.m. sykepleier Ragna Kjær fra Siljanv. 131 ved Åmot f. 1950, d.a. Jørgen Kåre Kjær. Se også Eikåsen.
1. Stian Kjær Johansen f. 1976.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no