ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Foss
Gård nr. 53 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.



Oppdatert 17.01.2020


Foss 7 - Foss søndre
53/7 av lille Foss. Gml. l.nr. 139ad. Kalt Foss søndre.


Foss søndre bnr 7. Skannet fra "Norske gardsbruk, Telemark IV" (2006). Med tillatelse fra Foyn forlag, Bø.

Adresse i dag: Luksefjellv. 432, 3721 Skien. Kart - Map, fra Gule sider.

Aslak og Jan Halvorssønner fra Tufte eide hver sine 1 ½ hud av denne eiendommen fra 1799 til 1821.
Aslak Tuftes part var l.nr. 139 ad i 1821. Han solgte eiendommen samme år til Christen Tufte i Larvik.
Denne hadde eiendommen i 5 år og solgte da til Helge Larsen som trolig bygde nye hus her.

G.br., selveier, senere skogbetjent for Løvenskiold
Helge Larsen Lillefoss
fra Børønningn(B) under Bø dpt. 7/10-1787 d. 26/10-1859 på Furuvald, s.a. Lars Helgesen.
g. 1/10-1813 m. Maren Johannesdatter fra N. Bø(A) dpt. 1/1-1791 d. 26/-6-1853 på Bø, d.a. Johannes Jansen Bøe.
Forlovere: "Mats Jansen og Lars Helgesen."
1. Erik Helgesen f. 9/11-1813 under Bø. Emigrerte til N. Amerika våren 1843: ”Erik Helgesen Foss, 30 aar.” Ugift i 1860. Se Presteattest av 3/5-1843.
2. Lars Helgesen f. 4/4-1820 under Bø. Overtok gården, men bodde på Langerød under Berberg.
3. Karen Maria Helgesdatter f. 11/2-1824 under Bø g.m. Lars Østensen fra Plassen under Dyrkoll. Emigrerte til N. Amerika.
4. Ingeborg Helgesdatter f. 14/10-1826 under Bø g.m. Mads Jacobsen. Se Furuvald.
5. Johannes Helgesen f. 30/12-1829 d. 14/5-1852 på Børønningen. Ugift.
6. Helvig Helgesdatter f. 6/1-1834 g.m. Halvor Olsen Kise. Se S. Kise.
Br. 1826.

F.f. Helge Larsen og Maren Johanesdtr.'s db. Erik f. Nordre Bøe: Maren Nilsdtr., Kirsten Johanesdatter, Mads Jansen, Østen Larsen, Harald Holst (Hobek?).

Helges bror Ole bodde også her i mange år. Denne familien bodde tidligere på Børønningen.
Helges gamle mor, Ingeborg Østensdatter, døde her 90 år gammel i 1842.

53/8 ble utskilt herfra i 1843.

G.br., selveier
Lars Helgesen Langerød
herfra f. 4/4-1820 d. 10/1-1863 på Langerød, s.a. Helge Larsen.
g. 24/8-1848 m. Anne Hedvig Olsdatter fra N. Ås(B) f. 8/5-1823, d.a. Ole Halvorsen Aas.
1. Halvor Larsen (Halvor Foss) f. 2/11-1849 på Langerød. Halvor var ugift lærer i 1875 og bodde på Lille-Foss hos sin mor. Se Familie 22 - Venstøp 1891.
2. Ole Larsen f. 20/12-1854 på Langerød. Se Foss(7) "Søndre".
3. Maren Larsdatter f. 18/11-1858 på Langerød. Bodde i 1875 på Lille-Foss med sin mor.

Br. 1852.

Lars Helgesen overtok denne gården i 1852. Se Langerød under Berberg hvor han bodde. Han døde der i 1863.
Han drev jorda her og leide bort husene. i ca. 1869 kom enka hit med 3 barn, 2 kuer og 6 sauer.

G.br., fyrbøter(1875), selveier
Ole Larsen Foss
fra Langerød under Berberg f. 20/12-1854 d. 28/5-1934, s.a. Lars Helgesen Langerød.
g. 26/5-1887 m. Ingeborg Nilsdatter fra Foss(4) f. 9/8-1849, d.a. Nils Rollevsen Lommerud.
1. Anne Larsen Foss f. 14/12-1889. Overtok gården i 1934. Ugift.
Br. 1892.

Ingeborg Lommerud var født på plassen Lommerud under Klevar i Sauherad.
Datteren Anne Larsen Foss var enebarn og arvet gården i 1934.

Gården ligger mellom Tufte, Glenna og Foss(4). Husene her er flyttet noe i forhold til opprinnelig plassering.
Våningshuset ble oppført av "Helge Larsen Lillefoss" rundt 1826. Kårbygningen i 1951 av Henry Andersen.
Han bygde også ny stall og låve i 1946. Fjøset er meget gammelt. Trolig fra 1830-tallet.

G.br., selveier
Henry Leonard Andersen
f. 1907 d. 1964.
g. 1938 m. Margit Rinde fra Seljord f. 18/5-1913 d. 26/1-2009.
1. Synnøve Rinde Andersen f. 1938.
2. Sigurd Rinde Andersen f. 1942.
3. Harald Rinde Andersen f. 1947. Se nedenfor.
Br. 1937 (1951).

Henry Andersen forpaktet gården fra 1937 og kjøpte den i 1951 av Anne Larsen Foss.
Gårdens besetning i ca. 1951: 1 hest, 8 kuer, 1 kalv, 10 griser, 2 sauer og 30 høner.
Henry Andersen hadde både traktor og bil i 1951.

Rørlegger, selveier
Harald Rinde Andersen
herfra f. 1947.
g.m. Anne Karin Nilssen fra Skien f. 1950.
Br. 1972.

Harald Rinde Andersen overtok gården i 1972 etter sin mor Margit Rinde Andersen. Etter den tid har det ikke vært dyr på gården. Produksjonen etter dette har hovedsakelig vært korn og noe potet. Ved siden av gården har Harald Rinde Andersen jobbet i Skien kommune som rørlegger.
Om våningshuset fortelles at det (antagelig i 1830) ble satt sammen av to gamle tømrer (200 år gamle), som stod på gården og bygd kjøkken og gang imellom med bakerovn på utsiden av kjøkkenet. Den ene tømra hadde stått oppe på Habakken og den andre nede ved hovedveien (Luksefjellveien). Våningshuset er betydelig oppgradert og bygget på av Harald Rinde Andersen. Også kårboligen er oppgradert.
Det gamle stabburet er rehabilitert utvendig. Det er også låvebygningen. Det gamle fjøset er revet og det er innredet et verksted. Ny stall i låvebygningen.

Kilde: Norske Gardsbruk Telemark 2006 (Foyn forlag, Bø).


Kart fra NIBIO  - 2020.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) post@gamlegjerpen.no