ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Fossum
Gård nr. 9 i Gjerpen kommune. Siden 1964 en del av Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.

 

Oppdatert 15.11.2022

 


 

Damjordet
Opprinnelig husmannsplass under Fossum.

Siden arbeiderbolig uten jordvei.

 

Adresse i dag: Jernverksv. 88, 3721 Skien.

 

Hammersmed

Lars Christensen

Var bruker av denne plassen i 1726.

 

Om huset (aug. 1726): ”Nr. 5. Beboes af Lars Christensen, skal være den smide som tilforn stod på Langgangsgruben,
men nu efter den sal. geh. raad Adelers ordre, forfløttet til Dam Jordet, den består af 6 laft og tekt med deler. 1 jernkakkelovn.”

 

Fra Grevskabet Laurvigs arkiv, Fossum Verk ang. en besiktigelse den 20 januar 1730:

”Damjordet, et andet støcke av samme gård (Fossum) og på samme side Bø-elven (vestre side),
hvorav han svarer årlig udi avgift 12 rdr.”

 

Jernverksarbeider 

Ole Jensen fra Ødegården u. Fossum.

Br. i 1776.

 

Ole Jensen kom senere til Ødegården u. Fossum. Se Familie 30 - Fossum 1782.

 

Hammersmedmester

Petter Hansen fra Fossum dpt. 6/9-1750 d. 11/6-1825 på Fossum, s.a. Hans Olsen. Se Familie 23 - Fossum 1762.

g1g 31/10-1772 m. Cathrine Andersdatter fra Helgeroa i Brunlanes, Vestfold f. ca. 1750 bg. 16/10-1777. ”Petter Hansens kone 27 aar.”, d.a. Anders "Leerungen" i Helgeroa og Kirstine Henriksdatter.

g2g 27/12-1779 m. Live Jensdatter fra Fossum dpt. 11/8-1748 bg. 23/3-1782. ”Petter Hansens kone f. Hytten 31 aar.”, d.a. Jens Baltzersen på Fossum. Se Familie 12 - Fossum 1762.

g3g 15/6-1786 m. Ragnhild Christophersdatter (ikke fra Gj.) f. ca. 1763 bg. 1/5-1813. ”Petter Hansens kone Ragnild f. Fossum Wærk 50 aar.”

1. Jacob Pettersen dpt. 23/1-1774. Se Familie 10 - Venstøp 1845.

2. Hans Andreas dpt. 10/12-1775 bg. 1/10-1785. ”Petter Hansens s. Hans 9 1/2 aar.”

3. Christopher bg. 22/9-1777. ”Petter Hansens hj, db. s. Christopher 1 dag.”

Barn i 2. ekteskap:      

4. Catrine dpt. 2/9-1781 bg. 21/10-1781. ”Petter Hansens d. Catrine 6 uger.”

Barn i 3. ekteskap:

5. Live Catrine dpt. 13/8-1786 bg. 17/9-1786. ”Petter Hansens d. Catrine 5 uger.”

6. Ole Pettersen dpt. 12/8-1787.

7. Christopher bg. 24/12-1788. ”Petter Hansens hj, db. s. Christopher f. Hytten 5 dage.”

8. Live Catrine dpt. 21/3-1790 bg. 17/6-1790. “Petter Hanssøns Hamersmeds pb. Live Catharine 14 uger.”

9. Christopher Pettersen dpt. 8/5-1791.

10. Lisbeth Cathrine Pettersdatter dpt. 14/7-1793.

11. Anders dpt. 21/2-1796.

12. Maren Christine dpt. 2/4-1797.

13. Hans Andreas Pettersen dpt. 3/5-1801 d. 21/4-1819 på Fossum.

Br. ca. 1772.

 

F.f. Petter Hansens db. Jacob fra Hytten: Arne Eriksens kone, Dorthe Henrichsdatter, Daniel Henrichsen, Lars Andersen, Jan Hansen.

F.f. Petter Hansens db. Hans Andreas fra Hytten: Jacob Egelunds kone, Kirsten Nilsdtr., Jon Pedersen, Ole Nilsen, Hans Olsen.

F.f. Petter Hansens pb. Catrine fra Fossum Ejet: Jacob Egelunds kone, Marthe Henrichsdtr., Christopher Hansen, Endre Sørensen, Nils Jensen.

F.f. Petter Hansens pb. Live Catrine fra Fossum Ejet: Ole Jensens kone, Dorthe Halvorsdatter, Ole Hansen, Christopher Hansen, Gunder Lia.

F.f. Petter Hansens db. Ole fra Hytten: Endre Sørensens kone, Valborg Jonsdtr., Anders Hansen, Magnus Nilsen, Ole Hansen.

F.f. Petter Hansens pb. Live Chatrine fra Hytten: Christopher Hansens k., Inge Baltsersdatter, Jan Hansen, Anders Hansen, Ole Jensen.

F.f. Peter Hanssøns db. Christopher fra Hytten: Anders Jenssøns k., Marthe Gulliksdatter, Anders Hanssøn, Ole Hanssøn, Gunder Jenssøn.

F.f. Peter Hanssøns pb. Lisbeth Catharine u/Fossum-Værk: Mads Jostssøns k., Karen Baltzersdtr., Anders Hanssøn, Anders Jenssøn Lien, Anders Jenssøn.

F.f. Peter Hanssøns db. Anders f. Fossum-Verk: Ole Hanssøns k., Karen Margarete Andersdtr., Anders Hanssøn, Ole Simonssøn, Magnus Nilssøn.

F.f. Peter Hanssøns pb. Maren Christine f. Fossum Verk: Christopher Hanssøns k., Lisbeth Aslaksdatter, Isak Christenssøn, Ole Hanssøn, Henric Danielssøn.

F.f. Peter Hanssøns db. Hans Andreas f. Fossum Verk: Gunnil Olesdtr., Maren Pedersdtr., Jacob Petersen, Hans Janssøn, Hans Anderssøn.


Hverken den første eller tredje kona til Petter Hansen er døpt eller konfirmert i Gjerpen.
Cathrine Andersdatter hadde trolig en bror Lars Andersen som var fadder ved den første
barnedåpen deres.

Ragnhild Christophersdatter hadde trolig ei søster Berthe Christophersdatter som var gift
med Christopher Hansen (Petter Hansens bror) på Fossum. Se Fossum 1801.

 

Barnedåp i Gjerpen kirke 28/8-1785:

Karen Olsdtrs uægte db. Hans Petter fra Hyttene, Til barnefader udlagt Petter Hansen hamersmed ved Hytten.

Test (Faddere): Christen Pedersen Venstøbs kone, Maren Pedersdtr, Ole Jansen, Thor Halvorsen.

 

Dette barnet, Hans Petter Pettersen, bodde her hos sin far og hans kone i 1801 som ”deres børn”.
Han var trolig den ”Hans Peter Petersen af Gierpen” som ble gift i Eidanger kirke 31/7-1806 med
Barbara Pedersdatter fra Eidanger.

 

Den ene delen av Damjordet ble nedlagt og brukt til sommerhavn fra 1788.

 

Arbeider, husmann

Anders Lorentzen

Br. 1826.

 

Anders Lorentzen skal ha bodd her som husmann i ca. 9 år. En med dette navn er nevnt
som fadder i 1774 for Halvor Trollsås' tvillinger. Han er ellers ikke nevnt i kirkebøkene.


Sagmester, husmann

Anders Hansen Lien fra Fossum dpt. 3/5-1807 d. 20/11-1859 på Fossum, s.a. Hans Jansen Lien. Se Familie 65 - Fossum 1801.

g1g 6/4-1831 m. Christine Christophersdatter fra Mæla f. 5/12-1810 d. 23/9-1843, d.a. Christopher Nirisen. Se S. Mæla(B).

Forlovere: "Halvor Olsen Hobek, Rasmus Halvorsen Fossum."

g2g 1/11-1844 m. Dorthe Maria Jensdatter fra Lien under Fossum f. 17/10-1819, d.a  Jens Nilsen Lien. Se nedenfor.

1. Christopher Andersen f. 7/9-1831 på Fossum.

2. Jacob f. 26/5-1832.

3. Jacob Andersen f. 22/5-1833 på Lien u. Fossum d. 16/6-1910 i Marshfield, Wisc. Emg. alene til Am. i mai 1855 med skuta ”Johanna Marie”.
    Bosatte seg først i Ashippun, Wisc. g. i USA 1860 Ingeborg Levsdatter fra Jongsås i Sauherad (1840-1888).

4. Elen Margrethe Andersdatter f. 1/12-1835 på Fossum d. 1891 g. 21/5-1859 i Alderly, Wis. Nils Larsen Høimyr.

5. Hans Andreas Andersen f. 7/5-1838 på Fossum.

6. Hans Christian Andersen f. 3/8-1840 u. Fossum.

7. Hans Andersen f. 31/3-1843 u. Fossum.

Barn i 2. ekteskap:

8. Maren Christine f. 14/11-1844 på Lien u. Fossum d. 22/12-1844. Døde før Daabens Konf.”

9. Maren Christine Andersdatter f. 6/9-1846 på Lien u. Fossum.

10. Jens Andersen f. 2/1-1849 på Fossum.

11. Ole Andersen f. 2/10-1851 u. Fossum.

12. Maria Anne Andersdatter f. 30/10-1853 på Lien u. Fossum.

13. Erik Andersen f. 28/2-1856 på Fossum.

Br. 1835.

 

Anders Hansen ble stadig skrevet for ”Lien”. De bodde der 2-3 år før de kom til Damjordet.
Familien bodde på Damjordet også i 1845.

Enka og de yngste 4 sønnene bodde i en av Liabrakkene i 1865.

 

Sagarb., husmann

Olaus Ellefsen fra Sandbrekken u. Øvrebø i Siljan f. 14/2-1844, s.a. Ellef Ellefsen (1796-1866) og Anne Evensdatter.

g1g i Siljan 18/6-1866 Anne Maria Tovsdatter fra Steinsholt i Lardal f. 1833, d.a. Tov Tovsen.

Forlovere: Jahn Thoresen Øverbø-rønningen og Lars Isaksen Præstegaarden.

g2g m. Maren Andrea Olsdatter fra Siljan f. 1847.

1. Maren Andrea Olausdatter f. 21/8-1866 på Rønningen u. Øvrebø i Siljan.

Barn i 2. ekteskap:
2. Edvard Olausen f. 1870 i Siljan.
Br. i 1875.

Enkemann Olaus Ellefsen Snurren er meldt utflyttet fra Siljan til Fossum i Gjerpen april 1873.

Husdyr på plassen i 1875: 2 kuer og 3 sauer. Familien emg. til Am. i september 1879.
Bestemmelsessted var Huston i Minnesota.

Arbeider, leilending 

Halvor Haraldsen

Br. 1890. Se Venstøp(60) – Løvstad.

 

Theodor Jansen fra Siljan f. 1863.

Br. 1892.

Bodde hos sin bror Jacob Jansen i en av Liabrakkene i 1891.

 

John Eriksen

Br. 1916.

 

John Christensen Lunde

Br. 1917.

 

Arbeider

Nils Bjørndalen fra Bjørndalen(A) u. Bø f. 7/12-1886 d. 25/5-1955 i Nisterud, s.a. Kittil Sigurdsen Bjørndalen.

g.m. Jenny Kathrine Hansen fra Horten, Vestfold f. 29/12-1889 d. 2/12-1966.
1. Solveig Elvira Bjørndalen f. 2/9-1913 d. 7/6-1999 g.m. Olaf Sørensen fra Bøle. Jobbet på Bølesaga.
    Barn 1. Kjell Sørensen.
    Barn 2. Thorbjørn Sørensen.
    Barn 3. Bjarne Sørensen.

    Barn 4. Reidar Sørensen.

    Barn 5. Harald Sørensen. Flyger og flyselskapet Teddy Airs gründer.
2. Edith Miriam Bjørndalen f. 18/1-1915 d. 21/5-1992 g2g m. Jonas Håkonsen. Edith ble g2g m. Sverre Waskaas.
    Barn 1. Jorunn Håkonsen.

    Barn 2. Nils Einar Håkonsen.

    Barn 3. Yngvar Håkonsen.

Br. 1918.


Nils Bjørndalen kommer fra en stor barneflokk hvor hans søsken skrev seg for Kittilsen. Nils tok navnet
Bjørndalen da han kom i militæret, da det var to mann i samme kompani som het Nils Kittilsen.

Han har flyttet en del etter at han giftet seg med Jenny fra Horten. Han forpaktet en tid en gård i Holmsvegen
og han har bodd i Mælagata i Skien. Siden kjøpte han hus på Strømdal og bodde der til han flyttet til Damjordet
under Fossum (her).
Fra 1936- 1939 bodde de på Ballestad Skole. De flyttet til Borre i Vestfold øst for Borrevannet og kom
tilbake vinteren 1944-45. De bodde da på Ryggen til de flyttet til
Nisterud straks før frigjøringen og bodde
der i Løvenskiolds hus ved dammen til Nisterudtjenna. Johannes Slettene bodde på småbruket (Nisterud)
som nå er borte. Vegen gikk gjennom tunet der. De bodde der til hans bortgang i 1955.
Enka Jenny Bjørndalen flyttet til Skien i 1957.

Etter opplysninger fra barnebarnet Kjell Sørensen.

 

På 1940- 50- og 60-tallet var det to leiligheter her.

 

Familie 1.
Damjordet u. Fossum.

Arbeider

Kristian Halvorsen fra Dypedal u. Oterholt f. 18/12-1888 i Eidanger d. 30/8-1964, s.a. Halvor Torkildsen.

g.m. Ingeborg Johnsdatter fra Sauherad f. 26/12-1882 d. 25/9-1974, d.a. Jon Olsen fra Skrubbedalen u. S. Klevar og Anne Jonsdatter fra Vighus. Begge fra Sauherad.

Br. i 1950-årene.

 

Halvor var født i Eidanger. Ingeborgs bror John Johnsen Rød, bodde på S. Lia under Fossum.

 

Familie 2.

Damjordet under Fossum.

 

Kjører og lagerarbeider ved Fossum

Martin Andersen fra Fossum f. 3/1-1895 på Løberg d. 8/11-1977, s.a. Anders Johansen. Se Familie 53 - Fossum 1891.

g. 14/11-1925 m. Birgitt Olsen fra Slettene under Mo f. 26/9-1902 i Sauherad d. 16/5-1996, d.a. Ole Olsen Brekkekaasa, under Holtsås i Sauherad.

Forlovere: Engebret Nilsen, Fossum og Hilmar Olsen, Fossum.

1. Finn Andersen f. 1927. Bosatt på Herøya i Porsgrunn.

2. Benny Marie Andersen f. 1931 g1g m. Helge Nilsen g2g m. Ragnar Hansen. Bodde i Greg. Dagssonsg. 210 A på Menstad.

3. Torhild Irene Andersen f. 1939 g.m. Ivar Dahlen. Bodde i Fredrikstad, på Rising og på Åfoss. Hun var bibliotekar ved Skien Bibliotek.

Br. i 1940- og 50-årene.

 

Ved vielsen var Martin oppført som gårdarbeider på Fossum. Hun var hjemmeværende på Fossum.
Det var også nevnt at Martin Andersen ikke var konfirmert. De kan derfor ha tilhørt et annet
trossamfunn enn Statskirken.

Denne familien bodde tidligere i Liabrakka. De bodde på Damjordet i 1940- og 50-årene.

Arbeider, bygningssnekker, leieboer
Kjell Kise fra Gåshølen(1) f. 31/8-1931 d. 10/1-1993, s.a. Kristian Ingebretsen Kise.
g. i Gjerpen kirke 21/9-1957 m. Kate Vera Gulliksen fra Mælag. 41 i Skien f. 22/12-1936 d. 20/2-2009, d.a. agent Oskar Conradi Gulliksen.
1. Terje Kristian Kise f. 1958.
2. Tove Kise f. 1959.
3. Knut Kise f. 1972 g. 20/7-2013 med Mari Lahus fra Lunde i Telemark.
Br. ca. 1960.

Huset brant i 1976 og besto inntil da av 2 leiligheter. Etter brannen ble huset ombygd til enebolig.
Familien Kise bodde her til huset ble solgt rundt 2005.

Fra Grunnboka: "Jernverksvegen 88 (Gnr 9, bnr 16) er solgt for kr 910.000 fra Herman Leopoldus Løvenskiold og Leopold Axel Løvenskiold til
Britt Johnsen Grøtvik
(14.06.2001)."

Britt Johnsen Grøtvik.
Eier 2001.

Fra Grunnboka: "Jernverksvegen 88 (Gnr 9, bnr 16) er solgt for kr 1.600.000 fra Britt Johnsen Grøtvik til Svein Thomassen og Reidun Lovise Kristiansen (06.10.2008)."

Svein Thomassen.
g.m. Reidun Lovise Kristiansen.
Eiere 2008.(C) post@gamlegjerpen.no