ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Dyrkoll
Gård nr. 16 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 14.07.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Dyrkoll 12 - Hagen
Tidligere husmannsplass under Dyrkoll. Eier: Løvenskiold-Fossum.

Ryddet eller gjenryddet ca. 1790.

Fra 1918 en del av Dyrkoll bnr 1. Etter 1950 ble husene utskilt med ei tomt til 16/12.

Adresse i dag: Stulenv. 300, 3721 Skien.

Arbeider, husmann
Rasmus Fransen fra Gløsmyr dpt. 18/8-1765 d. 9/7-1841 på Hagen, s.a. Frans Rasmussen.
g. 28/12-1791 m. Maren Rasmusdatter fra Dyrkoll(1) dpt. 16/6-1765 d. 15/6-1828 på Hagen, d.a. Rasmus Ingebretsen Dyrkoll.
1. Rasmus dpt. 20/11-1791 bg. 10/8-1800. ”Rasmus Franssøns db. Rasmus u/Dyrkold 8 3/4 aar.”
2. Frans Rasmussen dpt. 2/3-1794 . Se nedenfor.
3. Karen Kirstine Rasmusdatter dpt. 2/10-1796 g. 17/8-1826 m. Haagen Bæruldsen. Se Slettekås - Bakken under Ås.
4. Anne Maria Rasmusdatter dpt. 30/3-1800.
5. Rasmus dpt. 11/4-1803 bg. 29/11-1807. ”Rasmus Franssøns drengebarn Frans (skal nok være Rasmus. G.S.) under Dyrkold 4 2/3 aar.“
6. Jon dpt. 15/3-1807 bg. 23/9-1810. ”Rasmus Franssøns db. Jon und. Dyrkold 3 1/2 aar.”
Br. 1791.

Fra Gjerpen kirkebok ved barnedåpen til Rasmus den 20/11-1791:
”Forældrene have erklæret at ville ægte hinanden, saa snart Ægteskabs Bevilling ankomme.”

F.f. Rasmus Franssøn Glørsmyrs db. Rasmus med Maren Rasmusdtr. Dyrkold: Halvor Glorsmyrs k., Inger Rasmusdatter, Engelbert Rasmussøn, Mads Franssøn, Halvor Glørsmyr.
F.f. Rasmus Franssøns db. Frans fra Dyrkold: Halvor Franssøns k., Anne Hedevig Isaksdtr., Engelbert Rasmussøn, Mads Janssøn, Gisle Franssøn.
F.f. Rasmus Frandssøns pb. Karen Kirstine f. Dyrkold: Engelbert Dyrkolds k., Anne Jensdtr. Mads Janssøn, Gisle og Mads Frandssøn.
F.f. Rasmus Franssøns pb. Anne Maria f. Dyrkold: Engelbert Dyrkolds k., Karen Rasmusdatter, Engelbert Dyrkold, Mads Franssøn, Zacharias Anderssøn.
F.f. Rasmus Franssøns db. Rasmus u/Dyrkold: Engelbert Dyrkolds k., Maren Christophersdtr., Engelbert Dyrkold, Mads og Gisle Franssøn.
F.f. Rasmus Franssøns db. Jon u/Dyrkold: Engelbert Dyrkolds k., Anne Rasmusdtr., Mads Janssøn,Christopher Hanssøn, Frans Halvorssøn.

Arbeider, husmann
Frans Rasmussen herfra dpt. 2/3-1794 d. 16/7-1830 på Hagen.
g. 11/10-1827 m. Gunhild Ingebretsdatter fra Dyrkoll(1) dpt. 29/3-1804, d.a. Ingebret Rasmussen Dyrkoll.
Forlovere: "Østen Dyrkold, Frants Gløsmyr."
1. Ingebret Fransen f. 16/2-1828.
Br. ca. 1827.

Enka Gunhild Ingebretsdatter ble g2g med Christen Christophersen. Se nedenfor.

Arbeider, husmann
Christen Christophersen fra Tanum i Brunlanes dpt. 30/9-1807 d. 29/9-1862 på Hagen, s.a. pike Maria Einarsdatter (”Trulle”?) og soldat Christopher Larsen.
g1g 7/10-1831 m. enke Gunhild Ingebretsdatter fra Dyrkoll(1) dpt. 29/3-1804 d. 15/9-1837 på Hagen, d.a. Ingebret Rasmussen Dyrkoll.
Forlovere: "Mads J. Bøe, Østen L. Dyrkold."
g2g 1/10-1840 Berthe Ingebretsdatter fra Dyrkoll(1) f. 8/7-1817 d. i USA, d.a. Ingebret Rasmussen Dyrkold.
1. Christopher Christensen f. 14/4-1832. Emigrerte til N. Amerika som ugift i 1862. Se Presteattest av 11/4-1862.
2. Maren Maria Christensdatter f. 13/12-1833.
Barn i 2. ekteskap:
3. Ingebret f. 19/4-1841 d. 20/3-1854.
4. Lars Christensen f. 3/1-1844. Var ugift tømmerfløter i 1865.
5. Gunder Christensen f. 19/2-1846.
6. Christen Christensen f. 7/7-1848. Var ugift Møller i 1865. Til N. Amerika i 1872.
7. Rasmus Christensen f. 26/3-1850. Til N. Amerika i 1872.
8. Andreas Christensen f. 7/11-1853 d. 16/8-1869 på Hagen (16 ¾ år g.).
9. Maren Anne f. 6/11-1856 d. 22/3-1859 Dyrkoll.
10. Ingebret Christensen f. 29/10-1858. Til N. Amerika i 1872.
Br. 1841.

Tjenestejente i 1865: Karen Gundersdatter(18).

Enka Berte Ingebretsdatter tok med seg barna Christen, Rasmus og Ingebret og emigrerte til
N. Amerika våren 1872. Se Preseattest av 26/3-1872.

25/8/1840             GUNHILD INGEBRETSDATTER Bamble Skifteprot. nr. *)
Hagen                     Arvinger:
u/Dyrkold             Enkem. Christen Christopherssen som vil gifte seg påny
                                og avdødes barn etter 2 ekteskap:
                                A. Etter 1.ekteskap:
                                    1. Ingebret Frantssen, ca. 13 år.
                                B. Etter 2.ekteskap:
                                    2. Christopher Christenssen, ca. 8 1/2 år.
                                    3. Maren Christensdtr. -”- 7 ”
                               Formynder for alle: Rasmus Ingebretssen Dyrkold.
Brt: 31 - 0 - 20
Net: 6 - 4 - 16
*) A: BS 18 s.260. B: BS 21 s.427b. C: BS 23 s.456.

Skogsarbeider, leilending
Ole Olsen Hagen fra Fekjan under Dale i Luksefjell f. 28/3-1839 d. 23/7-1910 på Hagen, s.a. Ole Olsen Fekjan.
g. 11/2-1866 m. Anne Nilsdatter fra Lia/ Knollen i Sauherad f. 27/4-1845 i Sauherad d. 16/7-1928 på Foss gamlehjem som "Enke Anne Hagen", d.a. Nils Thorstensen og Birgith Nilsdatter.
Forlovere: "Anders Gulbrandsen Fjeldet og Knud Evensen Fjeldet."
1. Kristian Olsen f. 22/3-1866 på Fekjan. Se Plassen under Ås.
2. Berthe Marie Olsdatter Hagen f. 13/6-1868 på Liene under Holt øde g.m. bademester Peder Johannessen fra Rønningen under Mo. Se Familie 48 - Fossum 1891.
3. Karen Olava Olsdatter ”Lava” Hagen f. 16/12-1870 på Liene under Holt g. 18/12-1891 m. Ole Edvart Kristiansen fra Åmot i Luksefjell, s.a. leilending og skogsarbeider Kristian Abrahamsen. Ved vielsen var det nevnt: ”Brudgommens Moder og Brudens Fader Halvsøskende.” Mannen emigrerte alene til Wisconsin den 23/2-1906 og kom aldri mer tilbake.
Hun boende alene over apoteket Bien i Skien resten av livet.
4. Anne Kirstine Hagen f. 21/3-1872 på Hagen g. 16/8-1892 m. Olaf Edvard Martinus Gundersen på Borge (Hovenga), tresliperiarbeider i Skien f. 4/1-1867 på Kokkersvold i Eidanger, s.a. skipstømmermann Gunnar Olsen og Ingeborg Eriksdatter.
5. Ingeborg f. 24/3-1875 på Hagen d. 8/12-1877 på Hagen.
6. Nils Olsen Hagen f. 29/3-1877 på Hagen. Se Familie 3 - Holmbo 1910.
7. Ole Olsen Rød f. 15/3-1879. Se Rød under Kise.
8. Thea Andrea Olsdatter f. 31/7-1881 g.m. Herman Isaksen f. 16/6-1879. Se Gulsetv. 78 under Strømdal.
9. Ingebret f. 29/10-1883 på Hagen d. 16/11-1887 på Hagen.
10. Gustav f. 1885 d. 6/2-1891 på Hagen.
11. Ingebret Olsen Hagen f. 19/9-1890. Se nedenfor.
Br. 1871.

Anne Nilsdatter bodde på Sætret i Luksefjell før de giftet seg. De bodde på Liajordet under Holt fra 1868-1871.
Gårdens besetning i 1875: 2 kuer, 3 sauer og 1 gris.

I FT 1900 ble han feilaktig skrevet for Olaf Olsen Hagen. Han bodde da her med sin kone og yngste sønn Ingebret.

Arbeider, forpakter
Ingebret O. Hagen herfra f. 19/9-1890 d. 13/2-1984.
g. 21/6-1911 m. Mathilde Tovsen fra V. Haugerød f. 7/10-1892 d. 6/6-1954, d.a. Tov Olsen Kulten/ Haugerød.
Forlovere: "Kristian Olsen Pladsen og Ole Tovsen Haugerød."
1. Kristian Hagen f. 4/2-1913 d. 2/7-1970 g.m. Margith f. 13/6-1914 d. 20/5-1991. Bodde i Skien.
2. Ingeborg Hagen.
3. Aksel Hagen f. 8/1-1916. Se N. Gåshølen.
4. Borghild Hagen.
5. Toralf Hagen f. 31/3-1920 d. 3/9-1986.
6. Ruth Hagen.
7. Agnes Hagen.
Br. 1909.

Maskinentrepenør, selveier
Arnfinn Saga fra Plassen under Ås f. 1949, s.a. Aksel Sigurd Saga.
g.m. Ally Abrahamsen f. 1947. Ekteskapet oppløst.
1. Ole John Saga f. 1970.
2. Stein Sigurd Saga f. 1972.
Br. ca. 1970.

Denne familien bodde tidligere i Stulenv. 221 under Dyrkold.


Hagen under Dyrkoll 7.6.2013. Foto: Gard Strøm.Fra Grenland-kommunenes eiendomskart.


(C) Gard Strøm.