ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Fossum
Gård nr. 9 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler bes vennligst rettet til:
post@gamlegjerpen.no.

 


Oppdatert 15.11.2022.
 


 

| Fossum før 1700 |
| 1711 | 1720 | 1740 | 1762 | 1782 | 1801 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |

 

Søk på denne siden: [CONTROL] + [f]
 


Fossum 1762
Kilde: Extraskattmandtall 1762. Supplert med opplysninger fra kirkebøker, skifter og andre kilder.Familie 1.
Fossum 1762. Fossum M. (Mellem).

Selveiergods. Her var oppført den unge junker Herman Løvenskiold. Se M. Fossum.

 


 

Familie 2.

Fossum 1762. Husmannsplass under Fossum. ”Ødegården nordre” – også kalt "Justeplass og ”Kureplass”.

 

Her var oppført jernverksarbeider Just Andersen Kure med familie. Se Kureplass under Fossum.

 


 

Familie 3.

Fossum 1762. Husmannsplass u. M. Fossum (Lia A).

 

Her var oppført arbeider og husmann Peder Knudsen Lien med familie. Se Lia(A) under Fossum.
 Familie 4.

Fossum 1762. S. Fossum, forvaltergården.

 

”Gaardens nafn: Fossum S. Eier: Cap: Rasch & Løvenskiold.

 

Forvalter

Jens Karhoff (fra Skien?) f. ca. 1713 bg. 19/8-1763. ”forvalter Karhoff 50 aar.”

g.m. Margrethe Nilsdatter f. ca. 1714 bg. 18/4-1786. “Madame Karhoff 72 1/4 aar.“

1. Nicolai Wilhelm Karhoff dpt. 12/6-1744 i Solum.

2. Giert Karhoff dpt. 10/8-1745 i Solum.

3. Anne Margrethe Karhoff dpt. 25/8-1746 i Solum bg. 28/6-1765. ”Margrethe Karhoff 19 aar.“

4. Barbara Karhoff dpt. 23/11-1747 i Solum.

5. Antonette Eleonora Karhoff dpt. 20/7-1749 i Eidanger g1g 25/4-1769 m. Jens Nicolai Fischer g2g m. skipper Sivert Mauritzen. Se Familie 58 - Ø. Borge 1801.

6. Karen Karhoff f. ca. 1752 bg. 12/4-1771. “Karen Karhoff 19 aar.“

7. Giert Karhoff dpt. 19/9-1753 i Gjerpen.

 

F.f. Forvalter Karhofs db. Giert: Hr. CancelieRaad Løvenskiolds frue, jomfrue Friderica Rasch, hr. CammerRaad Deichman. hr. Cap: Rasch, Nils Aal.


 

Kilder: Gjerpen kirkebøker, "Gjerpen-Porsgrund" (Finn C. Knudsen).
Forvalter Jens Karhoff ble første gang nevnt som fadder i Gjerpen kirkebok i 1757. Han er nevnt som forvalter av Fossum jernverk fra ca. 1757 – 1772. Han var trolig tidligere forvalter ved Bolvik jernverk i Solum. Han eide Storg. 216 under Borgestad i 1751.
Jens Karhoff er nevnt som fadder boende på Osebakken i 1751. Nicolai Wilhelm Karhoff er nevnt som fadder sammen med forvalteren (faren) i 1759 for Giert Condrups tvillingbarn.

 

Tjenestefolk i 1762:
Thor Knudsen, Inger Abrahamsdatter, Margrethe Nielsdatter og Anne Engebretsdatter.
Andre hosboende:
Peder Bredsdorff med tjenestefolk: Harald Jensen og Karen Johanne Fryderich.

 


 

Familie 5.

Fossum 1762. Husmannsplass under S. Fossum (Åsen).

 

Her var oppført jernverksarbeider og husmann Nils Magnussen med familie. Se Åsen under Fossum.

 Familie 6.

Fossum 1762. Husmannsplass under S. Fossum. ”Lien”.

 

Verksarbeider, husmann

Christen Larsen fra Fossum dpt. 18/10-1705 bg. 5/1-1777. ”Christen Larsen f. Fossum ejet 71 aar.”, s.a. Lars Christensen (Lauritz Christensen). Se Familie 8 - Fossum 1711.

g. 27/3-1731 Johanna Danielsdatter fra Gromstulen(A) under Bø dpt. 13/11-1707 bg. 22/5-1785. ”Christen Larsens enke 71 aar.”, d.a. Daniel Gundersen.

1. Pernille Christensdatter dpt. 11/11-1731 bg. 7/9-1749. ”Christen Larsens dtr. Pernille 18 aar.”

2. Daniel Christensen dpt. 25/10-1733.

3. Dorthe Christensdatter dpt. 25/3-1735 g1g m. Engebret Gundersen Hyni. Se S. Hyni(A). Dorthe g2g m. Jens Christophersen. Se Hyni(6) "Ødegården".

4. Anders dpt. 16/3-1738 bg. 18/2-1748. ”Christen Larsens s. Anders f. Hytten 10 aar.”

5. Aslak Christensen dpt. 13/8-1741. Bodde på Fossum. Se Familie 1 - Fossum 1782.

6. Gunder dpt. 16/1-1746 bg. 13/10-1748. ”Christen Larsens s. Gunder 3 aar.”

 

F.f. Christen Larssøns Pernille: Kiel former, Jost Fos, Johannes Hynj, Birte Fos.
F.f. Christen Larssøns Daniel: Peter Gasman, Hans Hamersmed, Daniel Fos, Gunder Hynes qde. Birte Foseje.
F.f. Christen Larssøns Dorte: Vetle Sem, Jens Ballestad, Jens Olssøn, Anne Elefsdatter Kleven, Birte Berreberg.
F.f. Christen Larssøns Anders: Jeronimus Svendske, Jens Hanssøn, Jens -----, Villum Østenssons qde. Maren --.
F.f. Christen Larssøns Aslak: Christopher Smed, Ingebret Danielssøn, Jan Hammersmed og qde. Johanne Larsdatter.
F.f. Christen Larsens barn fra Bøe-Rønningen Gunder kaldet: Hieronymus Jensen, Christopher Smed, Hans Olsen, Ole skoemagers Kone, Sara Andersdatter fra Hytten.


Denne familien bodde på Børønningen i 1746. Siden var de på Lia under Fossum.

 


 

Familie 7.

Fossum 1762. Hytten under S. Fossum – (Stråleplass. Skiftet etter Anne Margrethe ble holdt der.).

 

Møller

Ole Nilsen dpt. 1733 bg. 4/10-1788. ”Ole Nilsen Møller 55 aar.”

g. 7/11-1761 m. Anne Margrethe Jensdatter Aabye fra Limi dpt. 1/10-1739 i Bamble bg. 30/12-1786. ”Ole Nilsen Møllers kone 47 aar.”, d.a. skriver/ lensmann Jens Aabye. Se S. Limi(B).

1. Maren Olsdatter dpt. 2/2-1762 g.m. Peder Colling. Bodde i Porsgrunn,

2. Nils dpt. 4/12-1763 bg. 7/3-1764. ”Ole Nilsens s. Nils f. Hytten 10 uger.”

3. Anne Dorthea Olsdatter dpt. 27/1-1765.

4. Elen Margrethe Olsdatter dpt. 24/8-1766.

5. Nils dpt. 7/5-1769 bg. 24/5-1769. ”Ole Nilsens s. Nils 14 dage.”

6. Karen Jessine dpt. 7/5-1769 bg. 24/5-1769. ”.... og dtr. Karen Jessine 14 dage.”

7. Ester Kistine dpt. 19/8-1770 bg. 19/12-1770. ”Ole Nilsens d. Else Kistine 18 uger.”

8. Ester Jessine Olsdatter dpt. 29/9-1771.

9. Gunhild Margrethe dpt. 17/4-1775 bg. 13/1-1779. ”Ole Nilsens d. Gunhild Margrethe 3 1/2 aar.”

10. Jens Aabye dpt. 1/7-1777 bg. 22/1-1780. ”Ole Nilsens s. Jens Aabye 2 1/2 aar.”

11. Peder dpt. 22/8-1779 bg. 21/10-1780. ”Ole Nilsen s. Peder 1 aar 2 mnd.”

12. Gunhild Margrethe dpt. 22/8-1779 bg. 8/3-1780. ”Ole Nilsens d. Gunhild Margrethe 1/2 aar.”

-     bg. 6/10-1781. ”Ole Nilsen Møllers dødf. pb.”

 

F.f. Ole Nilsens pb. Maren fra Hytten: Jon Halvorsens kone, Pernille Jansdtr., Jon Pedersen, Søren Aabye, Gunder Nilsen.

F.f. Ole Nilsens db. Niels fra Hytten: Jon Pedersens kone, Elen Jensdatter, Jan Jensen, Jan Christophersen, Søren Aabye.

F.f. Ole Nilsens pb. Anne Dorthea fra Hytten: Jens Aabyes enke, Karen Jansdtr., Henrich Sørensen, Christen Lund, Haral Sem.

F.f. Ole Nilsens pb. Elen Margrethe fra Hytten: Jan Christophersens kone, Johanne Omuth, Søren Aabye, Haral Jansen, Gunder Nilsen.

F.f. Ole Nilsens tvillingbørn Niels og Karen Jessine fra Hytten: Jacob Egelunds kone, Christen Lunds kone, Maren Pernille Aabye, Karen Jansdatter, Jacob Egelund, Christen Lund, Jon Pedersen, Jan Christophersen, Arne Eriksen, Gunder Nilsen.

F.f. Ole Nilsens pb. Ester Kistine fra Hytten: Jacob Egelunds kone, Maren Pernille Aabye, Jan Christophersen, Haral Jansen, Arne Eriksen.

F.f. Ole Nilsens pb. Ester Jessine fra Hytten: Haral Jansens kone, Maren Pernille Aabye, Jacob Egelund, Jon Pedersen, Gunder Nilsen.

F.f. Ole Nilsens pb. Gunnil Margrethe fra Hytten: Jacob Egelunds kone, Maren Pernille Aabye, Haral Jansen, Abraham Andersen, Gunder Nilsen Bøe.

F.f. Ole Nilsens db. Jens Aabye fra Hytten: Arne Eriksens kone, Maren Pernille Aabye, Jacob Egelund, Svend Povelsen, Jon Pedersen.

F.f. Ole Nilsens tvillingbørn fra Hytten, Peder og Gunhild Margrethe: Haral Jonsens(Jansens?) kone, Karen Christensdatter, Gunder Tevesens kone, Dorthe Maria Jansdtr., Svend Povelsen, Arne Eriksen, Peder Aabye, Søren Christian Condrop, Haral Jansen, Haagen Jansen.


I 1762 bodde Ole Nilsen her med sin kone og sin tjenestepike Ingeborg Halvorsdatter. Ingen barn over 12 år var nevnt.

19/5/1787      ANNE MARGRETHE AABYE   Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 215b.

Strålepl.      Arvinger:                            

u/Venstøp      Enkem. Ole Nilssen v/Fossum Verk  og den avdødes barn:

               1. Maren Olsdtr. g, m. Peder Colling i Porsgrunn,

               2. Anne Dorthea Olsdtr.  22 år.

               3. Elen Margrethe Olsdtr 20 ”

               4. Ester Gesine Olsdtr.     16 ”

               Formynder ble svogeren Peder Colling.

Brt: 323 - 2 - 2

Net:  26 - 0 - 7.
Kilde: Avskrevet skiftekort. SAKO (Statsarkivet Kongsberg) - Grenland Ættehistorielag.

 

9/10/1788      OLE NILSSEN                     Bamble skifteprot. nr. 11, s. 334b.

v/Fossum       Arvinger:                            

(Strålepl)  Ole Nielssens barn:

               1. Maren Olsdtr. g.m. Peder Colling.

               2. Anne Dorthea Olsdtr. 24 år, heime.

               3. Grete Olsdtr.       22 "   --"-- (Elen Margrethe).

               4. Ester Gesine Olsdtr. 17 "   --"--.

               Formynder for Anne ble svogeren Colling.

               ----"---- -"- Grete og Ester ble morbror Peder Aabye i Solum.

Brt: 452 - 0 - 4

Net:   3 - 3 - 4.
Kilde: Avskrevet skiftekort. SAKO (Statsarkivet Kongsberg) - Grenland Ættehistorielag.

 


 

Familie 8.

Fossum 1762. Hytten under S. Fossum.

 

Her var oppført "Peder Jansen" (Buse). Se Familie 3 - Fossum 1720.


Gamle ”Per Jansen” bodde her sammen med sin kone og datter Margrethe Pedersdatter i 1762.

 


 

Familie 9a.

Fossum 1762. Hytten under S. Fossum.


Hammersmed

Lucas Eriksen fra Kverna under Ås f. 12/6-1718 i Holt pr.gj., s.a. hammersmed Erik Lucassen.

g. i Bamble 11/9-1743 m. Anne Isaksdatter.

1. Elen Lucasdatter f. ca. 1743 g.m. Peder Christophersen. Se nedenfor.

2. Erik bg. 10/10-1745. ”Lucassøns Erik, 1 aar.“

3. Karen Lucasdatter dpt. 31/7-1746.

4. Erik Lucassen dpt. 13/10-1748.

5. Anne bg. 17/3-1748. ”Lucas Eriksens pb. Anne 16 uger.”

6. Karen Lucasdatter dpt. 5/9-1751.

7. Jacob Lucassen dpt. 28/10-1753.

8. Gustavus dpt. 7/3-1756. bg. 20/2-1763. ”Lucas Eriksens s. Gustavus 7 aar.“

9. Erik dpt. 16/3-1760. bg. 30/3-1760. ”Lucas Eriksens søn Isak (skal nok være Erik. G. S.) 14 dage.”

 

F.f. Lucas Eriksens barn Karen: Jens Christiansens kone, Maria Christophersdatter, Ole Voigt, Hans Christensen, Petter Eriksen.

F.f. Lucas Eriksens db. Erik fra Hytten: Jan Jensens kone, Maren Straale, Hans Christensen, Christopher Smed, Christen Isaksen.

F.f. Lucas Eriksens pb. Karen: Hans Christensens kone, Ole Andersens kone, Peder Buuse, Berulf Christensen, Abraham Andersen.

F.f. Lucas Eriksens db. Jacob: Gregers Bentsens kone, Pernille Andersdtr., Jacob Vessel, Berulf Christensen, Jens Nilsen.

F.f. Lucas Eriksens db. Gustavus: Jon Jacobsens kone, Inger Isaksdatter, Johan Mejer, Hans Christensen, Ole Christensen.

F.f. Lucas Eriksens db. Erik: Jon Halvorsens kone, Elen Lucædatter, Erik Kabbe, Hans Christensen, Peder Christophersen.


 

Kilder: Kirkebøker og manntall.
Lucas Eriksen er første gang nevnt i Gjerpen KB 10/10-1745. I desember samme år var han fadder for Halvor møllers sønn Christen på Fossum.
Han bodde på Åshammeren under Ås i 1746 og ble første gang nevnt på ”Hytten” i 1748. Etter 1763 er de ikke lenger nevnt i Gjerpen. De må ha flyttet ut av sognet.

 

I 1782 er ikke familien nevnt i følgende prestegjeld: Gjerpen, Solum, Bamble, Eidanger (med Siljan og Brevik),
Holla, Drangedal, Sannidal m. fl.

 


 

Familie 9b.

Fossum 1762. Hytten under S. Fossum.

 

Verksarbeider

Peder Christophersen dpt. 25/1-1739 bg. 7/7-1776. ”Peder Christophersen 37 aar.”, s.a. Christopher Pedersen. Se Familie 15 - Venstøp 1762.

g. 14/9-1764 m. Elen Lucasdatter fra Fossum f. ca. 1743, d.a. Lucas Eriksen. Se ovenfor.

Ikke trolovet i Gjerpen.

1. Andreas dpt. 25/5-1766 bg. 26/9-1767. ”Peder Christophersens s. Andreas 18 maan.”

2. Anne Pedersdatter dpt. 1/1-1768.

3. Clara Sophia Pedersdatter dpt. 5/8-1770.

4. Lucas Pedersen dpt. 19/5-1776.

 

F.f. Peder Christophersens db. Andreas fra Hytten: Otter Danielsens kone, Karen Jansdatter, Aslak Christensen, Jens Christophersen.

F.f. Peder Christophersens pb. Anne: Haagen Jansens kone, Kisten Christophersdtr., Aslak Christensen, Jens Christophersen.

F.f. Peder Christophersens pb. Clara Sophia fra Hytten: Jan Christophersens kone, Kisten Christophersdtr., Jon Pedersen, Jens Christophersen, Peder Jensen.

F.f. Peder Christophersens db. Lucas fra Foss Ejet: Peder Christophersens kone, Pernille Christensdtr., Jens Hynie, Christopher Christophersen.

 


 

Familie 10.

Fossum 1762. ”Fossumejet” under S. Fossum.

 

Christen Andersen fra ”Fossumejet” dpt. 20/12-1739, s.a. Anders Hansen. Se Familie 8 - Fossum 1740.

g. 28/12-1756 m. Dorthe Christensdatter.


Dette ekteparet flyttet trolig ut av sognet kort tid etter giftermålet.

 


 

Familie 11.

Fossum 1762. ”Fossumejet” under S. Fossum.

 

Johan Ludvig Hansen med kone.

Kan ikke sees i Norge i 1801.

 

Barnedåp i Gjerpen 18/5-1763:
”Anne Jansdtrs. uægte db. Abraham. Barnefader:
Johan Ludvig Hansen.

Test: Erik Dyrendals kone, Peder Knudsens kone, Ole Omuth, Jens Thorsen.”

 


 

Familie 12.

Fossum 1762. ”Fossumejet” under S. Fossum.

 

Arbeider, husmann

Jens Baltzersen fra Fossum dpt. 28/9-1710 bg. 10/5-1767. ”Jens Baltzersen 57 aar.”, s.a. møller Baltzer Hieronimussen. Se Familie 12 - Fossum 1711.

g1g 15/8-1734 m. Ingeborg Pedersdatter f. ca. 1705 bg. 24/4-1744. ”Jens Balzersens qde Ingeborg, 39 aar med sit hiemdøbte barn Marta.”

Forlovere: "Elkiær og Erbo."

g2g 21/8-1744 m. Maren Nilsdatter fra S. Hyni(A) dpt. 4/7-1723 bg. 23/9-1787. ”Jens Baltzersens enke 65 aar.”, d.a. Nils Svendsen.

1. Karen Jensdatter dpt. 13/3-1735 g. 1765 m. Ole Trondsen.

2. Marta Kirstine Jensdatter dpt. 9/12-1736.

3. Anne Maria dpt. 2/11-1738 bg. 14/12-1738. ”Jens Baltserssøns Anne Maria, 6 uger.”

4. Baltzer Jensen dpt. 12/6-1740. Se Familie 18 - Fossum 1782.

5. Per Jensen (tvilling) dpt. 26/4-1744.

6. Marta (tvilling) f. ca. 24/4-1744 bg. 24/4-1744. ”Jens Balzersens qde Ingeborg, 39 aar med sit hiemdøbte barn Marta.”

Barn i 2. ekteskap:

7. Ingeborg Jensdatter dpt. 16/5-1745 bg. 20/6-1779. ”Jens Baltzersens d. Ingebor 32 aar.” Ugift. Bodde hjemme.

8. Live Jensdatter dpt. 11/8-1748 g.m. enkemann Petter Hansen. Se Damjordet under Fossum.

9. Johanne Jensdatter dpt. 17/10-1751.

10. Nils Jensen dpt. 11/4-1754 g.m. Dorthe Nilsdatter. Se Familie 48 - Fossum 1801.

11. Anders Jensen dpt. 19/9-1756 g.m. Maren Isaksdatter. Se Lia(C) under Fossum.

12. Ole Jensen dpt. 15/7-1759.

13. Marthe Kirstine Jensdatter dpt. 8/11-1761 g.m. Jens Henriksen. Se Familie 34 - Fossum 1801.

14. Gunder Jensen dpt. 28/4-1765. Se Familie 13 - Gulset 1801.


Baltzersens første kone er ganske sikkert søster til Christopher Pedersen smed som bodde på
Erlands Venstøp. Se Familie 15 -  Venstøp 1762.
 

F.f. Jens Baltserssøns Karen: Christen Larssøn, Christopher Smed, Tron Møllers qde. Maria Abrahamsdatter.

F.f. Jens Balserssøns Marta Kirstine fra Hytten: Knud Pederssøn og Christopher Pederssøn, Jeronimus svenske i  Scheen, Hans Otterssøns qde., - Inger Balsersdatter.

F.f. Jens Baltserssøns Baltser: Christopher Smed, Jeronj: Svendssøn, ---- Perssøn, Anders Smeds qde. Birte Stranden.

F.f. Jens Balserssøns himdøbte Per: Anders Engilssøn, Hans Olssøn, Per Busk og qde. Karen Tronsdatter.

F.f. Jens Balserssøns Ingeborg: Christopher Smed, Hans Olssøn, Henric Sørenssøns qde. --- Hynie.

F.f. Jens Baltzersens pb. Live: Jan Jansens kone, Inger Henrichsdatter, Christen Larsen, Hans Olsen, Hans Andersen.

F.f. Jens Baltzersens pb. Johanne: Lars Eriksens kone, Anne Lisbeth Gundersdatter, Christen Larsen, Peder Tofte.

F.f. Jens Baltzersens db. Nils: Abraham Andersens kone, Anne Tolfsdtr., Tolf Hynie, Hans Olsen, Ole Nilsen.

F.f. Jens Baltzersens db. Anders: Abraham Andersens kone, Kisten Jacobsdatter, Hans Olsen, Ole og Ingebret Gunderssønner.

F.f. Jens Baltzersens db. Ole: Abraham Andersens kone, Johanne Christophersdtr., Hans Olsen, Ole og Engebret Gundersønner.

F.f. Jens Baltzersens pb. Marthe Kistine: Ole Thorsens kone, Ingebor Jensdtr, Abraham Andersen, Engebret Hynie, Petter Christophersen.
F.f. Jens Baltzersens db. Gunder: Abraham Andersens kone, Karen Jensdtr., Ole Tronsen, Engebret Hynie, Baltzer Jensen.

 Familie 13.

Fossum 1762. ”Hytten” under S. Fossum.

 

Jernverksarbeider

Herman Trondsen fra Fossum dpt. 29/3-1728 bg. 24/5-1767. ”Herman Tronsen 39 aar.”, s.a. møller Trond Gabrielsen. Se Familie 27 - Fossum 1720.

g. 29/12-1755 m. Maren Pedersdatter fra Fossum f. ca. 1724.

1. Trond Hermansen dpt. 18/1-1756.

2. Ole Hermansen dpt. 4/9-1757.

3. Zacharias Hermansen dpt. 29/7-1759. Se Familie 11 - Fossum 1782.

 

F.f. Herman Tronsens db. Tron: Maren Olsdtr., Anne Pedersdtr., Jan Christophersen, Gunder Tevesen, Sivert Pedersen.

F.f. Herman Tronsens db. Ole: Ole Thorsens kone, Anne Pedersdatter, Christopher Smed, Jens Tronsen, Sivert Pedersen.

F.f. Herman Tronsens db. Zacharias: Jon Halvorsens kone, Pernille Jansdatter, Ole Nilsen, Friderich Vessel, Peder Christophersen.


Maren Pedersdatters søsken: Anne Pedersdatter og Sivert Pedersen.

Inderst i 1762: Berthe Christensdatter.

Enka Maren Pedersdatter ble g2g med Aslak Gundersen. Se Familie 42 - Fossum 1782.

 


 

Familie 14.

Fossum 1762. ”Hytten” under S. Fossum.

 

Jernverksarbeider

Hieronimus Jensen fra Fossum dpt. 4/12-1712, s.a. Jens Hieronimussen. Se Familie 18 - Fossum 1711.

g. 4/1-1746 m. Johanne Larsdatter fra Fossum dpt. 8/3-1711 bg. 25/4-1773. ”Hieronomi Jensens kone 59 aar.”, d.a. Lauritz Christensen. Se Familie 8 - Fossum 1711.

1. Jens dpt. 11/9-1746.

2. Lars dpt. 11/9-1746 bg. 27/10-1748. ”Hieromi Jensens s. Lars 2 aar.”

3. Jens Hieronimusen dpt. 2/3-1749 g. 8/8-1778 m. Aavit Maria Christensdatter.

4. Anne Sophia dpt. 14/10-1753 bg. 28/10-1753. “Hieronomi Jensens dtr. Anne Sophia 3 uger.”

 

F.f. Hieronomus Jensens tvillingsønner Jens og Lars: Jan Jensens kone, Ole Larsens kone, Karen Tronsdatter, Maren Straale, Jan Jensen, Christopher Smed,
       Christen Larsen, Ole Larsen, Jens Tronsen, Ole Andersen.

F.f. Hieronomi Jensens db. Jens fra Hytten: Ole Skomagers kone, Jens Tronsens kone, Jan Jensen, Lucas Eriksen, Ole Skomager.

F.f. Hieronomi Jensens pb. Anne Sophia: Peder Buuses kone, Dorthe Christensdtr., Jan Jensen, Christen Larsen, Jan Christophersen.

 Familie 15a.

Fossum 1762. ”Hytten” under S. Fossum.

 

Jernverksarbeider

Henrik Sørensen fra N. Skotland(C) under Hyni dpt. 7/11-1706 bg. 10/10-1781. ”Henrich Sørensen f. Hytten 76 aar.”, s.a. Søren Henriksen Susaas (i Lunde).

g. 3/7-1738 m. Aslaug Petersdatter fra Fossum dpt. 24/4-1718 bg. 19/12-1776. ”Henrich Sørensens kone 59 1/2 aar.”, d.a. møller Peter Jansen. Se Familie 11 - Fossum 1711.

Forlover: "Anders Skredder."

1. Marthe Henriksdatter dpt. 14/9-1738.

2. Anders Henriksen f. juni 1740. Se nedenfor.

3. Gunhild Henriksdatter dpt. 14/7-1743 g.m. Peder Pedersen Buse. Se Familie 25a - Fossum 1801.

4. Søren dpt. 1746 bg. 23/10-1748. ”Henrich Sørensens s. Søren 2 1/4 aar.”

5. Peder Henriksen dpt. 8/12-1748 bg. 21/12-1771. ”Peder Henrichsen f. Hytten 23 aar.”

6. Dorthe Henriksdatter dpt. 24/6-1751.

7. Daniel Henriksen dpt. 17/3-1754 g.m. Marthe Solvesdatter. Se Grinihagen under Grini.

8. Søren Henriksen dpt. 14/3-1756. Se Skotland(B) under Hyni.

9. Hans dpt. 5/11-1758 bg. 13/2-1763. ”Henrich Sørensens s. Hans 4 aar.”

10. Maria Henriksdatter dpt. 5/11-1758 g.m. Hans Petter Jonasen. Se Familie 62b - Kleiva 1784.

 

F.f. Henric Sørenssøns Marta: Jens Baltserssøn, Christopher og Hans Perssønner, Per Phillipss. qde. Birte Jørgensdatter.

F.f. Henric Sørenssøn Anders: Søren ----, Frans Former, ---- Hynis qde. --- Levorsdatter.

F.f. Henric Sørenssøns Gunnild: Jens Baltserssøn, Kittil Olssøn, Daniel Perssøn, Per Buskes qde., Margrete Olsdatter.

F.f. Henrich Sørensens db. Peder fra Hytten: Peder Phillipsens kone, Kisten Arntsdatter, Thomas Christensen, Ole Friderichsen, Anders Jansen.

F.f. Henrich Sørensens pb. Dorthe fra Hytten: Ole Friderichsens kone, Elen Jansdatter, Jon Larsen, Christen Hofbachen, Abraham Andersen.

F.f. Henrich Sørensens db. Daniel: Johan Mejers kone, Abraham Andersens kone, Johan Mejer, Christopher Smed, Haagen Jansen.

F.f. Henrich Sørensens db. Søren: Thomas Christensens kone, Pernille Pedersdatter, Hans Olsen, Ole Thorsen, Haagen Jansen.

F.f. Henrich Sørensens tvillingbørn Hans og Maria: Jon Halvorsens kone, Kisten Aabye, Abraham Andersens kone, Elen Lucædatter, forvalter Karhoff,
       Peder Bredsdorph, Erik Kabbe, Johan Mejer, Jon Pedersen, Hans Olsen.

 Familie 15b.

Fossum 1762. ”Hytten” under S. Fossum.

 

Arbeider, innerst

Anders Henriksen herfra f. juni 1740 bg. 4/5-1782. ”Anders Henrichsen 46 aar.”, s.a. Henrik Sørensen. Se ovenfor.

g. 28/12-1765 m. enke Anne Kirstine Andersdatter fra Fossum dpt. 20/10-1737 i Holla bg. 3/1-1799. ”Hans Birings kone Anne Kirstine Andersdtr. u/Gulset 61 1/4 aar.”, d.a. Anders Einersen på Fossum. Se Familie 10 - Fossum 1740.

1. Anders dpt. 2/3-1766 bg. 22/6-1777. ”Anders Henrichsens s. Anders 11 aar.”

2. Kistine dpt. 2/3-1766 bg. 8/9-1770. ”Anders Hennichsens d. Kistine 4 1/2 aar.”

3. Dorthe Maria Andersdatter dpt. 12/4-1770.

 

F.f. Anders Henrichsens tvillingbørn fra Hytten, Anders og  Kistine: Ole Friderichsens kone, Nils Bergs kone, Maren Christophersdatter, Gunnil Henrichsdatter,
       Nils Berg, Abraham Andersen, Christen Thommesen, Einer Andersen, Peder Christophersen.

F.f. Anders Henrichsens pb. Dorthe Maria ved Hytten: Jørgen Møllers kone, Christen Thomesens kone, Ole Thorsen, Peder Buuse, Petter Hansen.


Anne Kirstine Andersdatter var enke etter Jacob Fredriksen på Åshammeren under Ås.

Enka Anne Kirstine Andersdatter ble g3g med Hans Reinholtsen Biring (fra Biri). Se Familie 18 - Gulset 1801.

Anne Kirstine Andersdatter er søster til Einer Andersen på Einaren under Gulset.

 


 

Familie 16.

Fossum 1762. ”Hytten” under S. Fossum.

 

Philip Pedersen fra Skien f. ca. 1738 bg. 11/12-1763. ”Philip Pedersen f. Hytten 25 aar.”

 

Hans far var trolig "Peder Phillipsen" i Skien.
Dorthe Sørensdatter fra Skotland under Hyni giftet seg i Skien 20/9-1736 med Peder Phillipsen.
”Peder Phillipsens kone” (Dorthe) var fadder i desember 1748 for Henrik Sørensens barn på ”Hytten”.

Peder Phillipsen ble borte på sjøen i 1745.

 


 

Familie 17.

Fossum 1762. ”Hytten” under S. Fossum.

 

Jernverksarbeider

Ole Fredriksen f. ca. 1714 bg. 21/3-1784. ”Ole Friderichsen ibid 70 aar.”

g1g 15/9-1742 m. Berthe Johansdatter f. ca. 1714 bg. 20/1-1754. ”Ole Friderichsens kone f. Hytten 40 aar.”

g2g 1/7-1754 m. Berthe Larsdatter fra Fossum dpt. 4/3-1708 bg. 9/4-1787. ”Ole Friderichsens enke 79 aar.”, d.a. Lauritz Christensen. Se Familie 8 - Fossum 1711.

1. Anne Maria dpt. 29/7-1742 bg. 30/9-1742. ”Ole Fridericssøns Anne Maria  8 uger.”

2. Anne Maria f. ca. 1843 bg. 3/11-1748. ”Ole Friderichsens dtr. Anne Maria 6 aar.”

3. Johannes Olsen dpt. 2/2-1745 bg. 13/5-1764. ”Ole Friderichsens s. Johannes 19 aar.”

4. Karen dpt. 12/3-1747 bg. 10/4-1784. ”Ole Friderichsens pb. Karen 1 aar.“

 

F.f. Ole Fridericssøns hiemdøbte Anne Maria: Christopher Smed, Jens Peterssøn, Jan Gasman, Jens Ballestads qde. G-------  Villøs datter.

F.f. Ole Fridericssøns Johannes: Lars Jon?ssøn, Anders puchmester og qde. Helvig Henricsdatter.

F.f. Ole Friderichsens pb. Karen fra Hytten: Henric Sørensens kone, Anne Larsdatter, Lars Hynie, Anders Jansen.


Alle barna er fra første ekteskap. Ingen livsarvinger siden alle barna døde før foreldrene.
Berthe Larsdatter hadde en datter fra før med Bæruld Holm - Karen Bæruldsdatter som ble
gift med Simon Erlandsen (nedenfor).

 


 

Familie 18.

Fossum 1762. ”Hytten” under S. Fossum.

 

Her var oppført Simon Erlandsen og Karen Bæruldsdatter. Se Familie 2 - Århus 1782.

 


 

Familie 19.

Fossum 1762. ”Hytten” under S. Fossum.


Jernverksarbeider

Nils Trondsen.

g.m. Lisbeth Pedersdatter.

 

Disse var ikke gift i Gjerpen, Skien, Siljan, Eidanger, Solum, Holla, Sauherad, Gjerstad, Sannidal eller Brevik.
 

Nils Trondsens kone (Lisbeth Pedersdatter) var første gang nevnt i Gjerpen KB  - som fadder for
Anders Jonsens sønn på Fossum - i februar 1761. De kan heller ikke sees å ha døpt noen barn i Gjerpen.

 


 

Familie 20.

Fossum 1762. ”Hytten” under S. Fossum.

 

Jernverksarbeider

Mons Andersen Bradstage fra Fossum f. ca. 1716?, s.a. Anders Mogensen Bradstage. Se Familie 19 - Fossum 1720.

g1g 13/4-1748 m. Maren Rasmusdatter f. ca. 1716 bg. 11/1-1750. ”Mons Bradstages kone 34 aar.”

g2g 29/12-1758 m. Aaste Arentsdatter f. ca. 1730.

1. Ingeborg dpt. 25/8-1848 bg. 6/1-1749. ”Mons Bradstages dtr. Ingebor 1/2 aar.“

2. Maren dpt. 11/1-1750 bg. 11/2-1750. ”Mons Bradstages dtr. Maren 6 uger.”

Barn i 2. ekteskap:

3. Marthe Maria Monsdatter dpt. 2/3-1760.

4. Kirstine Monsdatter dpt. 7/2-1762.

 

F.f. Mons Andersens pb. Ingebor: Lars Myres kone, Inger Henrichsdatter, Jens Thorsen, Hans Andersen.

F.f. Mons Bradstages pb. Maren: Halvor Rasmusens kone, Anne Stephensdtr., Christen Houen, Johan Lorentsen, Ole Rasmusen.

F.f. Mons Bradstages pb. Marthe Maria: Ole Friderichsens kone, Catrine Pedersdtr., Johan Mejer, Ole Pedersen.

F.f. Mons Bradstages pb. Kistine: Simen Erlandsens kone, Maren Lisbeth Jansdtr., Erik Kabbe, Christen Larsen, Haral Jansen.


Aaste bodde på Fossum da hun ble konfirmert 28 år gammel i 1758.
Inderst her i 1762: Marthe Sivertsdatter (Marthe Siursd.), legdslem.

 


 

Familie 21.

Fossum 1762. ”Hytten” under S. Fossum.


Arbeider

Rasmus Berth f. ca. 1713 bg. 4/4-1763. ”Rasmus Berth f. Hytten 50 aar.“

1. Morten dpt. 18/10-1761 bg. 20/2-1763. ”Rasmus Berthes s. Morten 1 1/4 aar.“


F.f. Rasmus Berthes db. Morten fra Hytten: Elsebeth Mejer, Inger Maria Bentsdatter, Nils Abrahamsen, Haral Jansen.
 

Ikke nevnt i Gjerpen før 1761 eller etter 1763. Konas navn var aldri nevnt i Gjerpen KB.

 


 

Familie 22.

Fossum 1762. ”Hytten” under S. Fossum.

 

Jernverksarbeider

Johannes Nyqvist f. ca. 1720.

g1g 22/1-1758 m. Kirsten Jacobsdatter f. ca. 1720 bg. 9/6-1764. ”Johannis Nyqvistes kone 44 aar.”

g2g 12/11-1764 m. Anne Pedersdatter.

1. Ingborg Catrine Johannesdatter dpt. 2/7-1758.

2. Anne Kirstine dpt. 12/12-1760 bg. 13/6-1762. ”Johannis Nyeqvistes dtr. Anne Kistine 1 1/2 aar.”

Barn i 2. ekteskap:

3. Johannes Johannesen Nyqvist dpt. 10/3-1765.

 

F. t. Johannes Nyeqvistes pb. Ingebor Catrine: Ole Thorsens kone, Catrine Pedersdtr., Hans Biørbech, Morten Faarevald, Christen Sørensen.
F.f. Johannis Nyeqvistes pb. Anne Kistine: Mad. Karhoff, Elen Lucædatter, Peder Bredsdorph, Jens So?etz, Vilhelm Karhoff.
F.f. Johannis Nyeqvistes db. Johannes: Christen Thommesens kone, Karen Jansdtr., Ole Tronsen, Baltzer Jensen, Jens Christophersen.


Denne familien ser ut til å ha flyttet ut av sognet i 1765 eller der omkring. Navnet kan tyde på at han var svensk.

 


 

Familie 23.

Fossum 1762. ”Hytten” under S. Fossum.

 

Hammersmed

Hans Olsen fra Fossum dpt. 4/11-1725 bg. 24/5-1777. ”Hans Olsen f. Hytten 52 aar.”, s.a. Ole Hansen. Se Familie 13 - Fossum 1720.

g. 30/9-1747 m. Lisbeth Olsdatter f. ca. 1725 bg. 11/8-1804. ”HamerSmedenken Lisbeth Olesdtr. f. Fossum Verk - siges at være ved 80 aar.”

1. Ole dpt. 27/12-1747 bg. 27/5-1759. ”Hans Olsens s. Ole 12 aar.”

2. Petter Hansen dpt. 6/9-1750. Se Damjordet under Fossum.

3. Jan Hansen dpt. 5/11-1752. Se Familie 38 - Fossum 1782.

4. Anders Hansen dpt. 2/2-1755. Se Familie 25 - Fossum 1782.

5. Christopher Hansen dpt. 17/4-1757. Se Familie 43 - Fossum 1801.

6. Ingeborg Maria Hansdatter dpt. 13/7-1760 g.m. Endre Sørensen. Se Familie 39 - Fossum 1782.

7. Ole Hansen dpt. 22/12-1765. Se Familie 14 - Fossum 1801.

 

F.f. Hans Olsens db. Ole fra Hytten: Jens Baltzersens kone, Maren Olsdtr., Peder Buuse, Jens Baltzersen, Christopher Sørensen.

F.f. Hans Olsens db. Petter fra Hytten: Henrich Sørensens kone, Maria Jansdtr., Peder Buuse, Hieronomus Jensen, Herman Tronsen.

F.f. Hans Olsens db. Jan fra Hytten: Henrich Sørensens kone, Maren Olsdatter, Jens Baltzersen, Christen Larsen, Ole Jensen.

F.f. Hans Olsens db. Anders fra Hytten: Ole Thorsens kone, Johanne Jensdtr., Christen Larsen, Jens Baltzersen, Christen Andersen.

F.f. Hans Olsens db. Christopher fra Hytten: Jens Baltzersens kone, Marthe Jansdtr., Christen Larsen, Ole Thorsen, Ole Jensen.

F.f. Hans Olsens pb. Ingebor Maria fra Hytten: Ole Thorsens kone, Inger Abrahamsdtr., Christen Larsen, Jens Baltzersen, Anders Henrichsen.

F.f. Hans Olsens db. Ole fra Hytten: Jens Baltzersens kone, Maren Christophersdatter, Jacob Egelund, Ole Thorsen, Aslak Christensen.

 

I 1762 bodde også hans mor, enke Ingeborg Bjørnsdatter her.

 


 

Familie 24.

Fossum 1762. Plassen ”Skotland” under S. Fossum.

 

Ole Thorsen fra Gåshølen under Foss dpt. 10/4-1721 bg. 16/3-1783. ”Ole Thorsen f. BøeRønningen 65 aar.”, s.a. Thor Olsen.

g. 4/9-1751 m. Kirsten Arentsdatter fra Fossum dpt. 14/1-1725 bg. 14/7-1779. ”Ole Thorsens kone 57 aar.”, d.a. Arent Mathisen. Se Familie 12 - Fossum 1720.


Ingen barn. Inderster i 1762: Søskenparet Jacob Mogensen (f. 1704) og Guri Mogensdatter (f. 1692).
Begge fra Fossum og barn av Mogens Willadsen. De var onkel og tante til Kirsten Arentsdatter her.
 
Se Familie 1 - Fossum 1711.

Ole Thorsen er i 1782 nevnt som husarm og fattig, boende alene under Fossum uten barn.

Skotland ligger egentlig under Hyni, men var eid av Fossum jernverks eiere og er defor feilaktig nevnt her.

 


 

Familie 25.

Fossum 1762. Under S. Fossum.

 

Tømmerfogd

Gjert Sørensen Condrup f. ca. 1733 bg. 13/1-1779. ”Giert Condrop 46 aar.”

g. 7/5-1756 Sophie Johannesdatter f. ca. 1725 bg. 30/5-1781. ”Giert Condrops enke 56 1/4 aar.”

1. Søren Christian Condrup dpt. 1/5-1757. Se Familie 42 - Fossum 1801.

2. Bartholomeus Condrup dpt. 15/5-1759.

3. Jens Karhoff dpt. 15/5-1759 bg. 9/4-1760. ”Giert Condrops s. Jens 1 aar.”

4. Edele Margrethe dpt. 21/2-1761 bg. 13/3-1761. ”Giert Condrops d. Edele Margrethe 3 uger.”

5. Karen Kirstine Condrup dpt. 16/10-1762.

 

F.f. Giert Sørensen Condrops db. Søren Christian: Søren Christensens enke, Anna Usgaard, Christen Morland, forvalter Karhoff, Ole Pedersen Vejer.

F.f. Giert Condrops tvillingsønner Bartholomæus og Jens Karhoff: Søren Christensens enke, forvalter Karhoffs Kjæreste, Elen Jensdtr., Margrethe Karhoff,
      Tobias Hoffgaard, Ole Pedersen Høg, Peder Bredsdorph, Claus Ledvorsen, Vilhelm Karhoff.

F.f. Giert Condrops pb. Edele Margrethe: Hr. Capit. Rasches frue, frøchen Else Deichman, hr. CancelieRaad Løvenskiold, Herman Løvenskiold, Christian Rasch.

F.f. Giert Condrops pb. Karen Kistine: Anne Steen, Elen Jensdtr., Peder Bredsdorph, Simon Schweder.


Andre beboere her i 1762: ”Fader Niels Condrup, Kones Søster Maria Johannisd.”
Tjenestefolk: Hans Christensen, Anne Larsdatter og Berthe Ellefsdatter.
 


Gjert Sørensen Condrup brukte jord av N. Hyni fra ca. 1756.
Gjerts søster: Mademoiselle Marthe Sørensdatter Condrup “fra Gjerpen” ble gift i Lårdal krk. den 18/6-1739
med monsieur Christen Pedersen Lyche.

En annen søster: Christine Sørensdatter Condrup g. i Eidanger krk. 8/11-1731 m. Anders Olsen.
Forlovere: Niels Jenssen Høst og Hans Sifvertzsøn Lilje.

Deres bror: Wilhelm Sørensen Condrup g. i Solum krk. 19/1-1764 m. Claudia Olsdatter Holm.
Forlovere: Gjert Condrup og Lars Rolfsen Herøen (Herøya).

 


 

Familie 26.

Fossum 1762. Under S. Fossum.

 

Her var oppført Erik Kabbe. Erik Kabbe ser ut til å ha vært ugift så lenge han bodde i Gjerpen.
Han må ha flyttet ut av sognet etter 1762. Navnet går igjen i Holla.

Etter søk på Internett (i 2005) kan det se ut til at navnet Kabbe stammer fra Sverige.

 

Barnedåp i Gjerpen kirke 9/5-1756:
Lisbeth Pedersdtrs uægte pb. Marthe fra Hytten. Barnefader: Erik Kabbe.

Test. (faddere): Anders Jørgensens kone, Kisten Larsdatter, Engebret Kiølnæs, Johannes Larsen.”

 

Barnedåp i Gjerpen kirke 31/5-1757:
Maren Pedersdtrs uægte pb. Elen fra Hytten. Barnefader: Erik Kabbe.

Test. (faddere): Peder Buuses kone, Jens Olsens kone, Johannes Biønsen, Engebret Engebretsen.”

 


 

Familie 27.

Fossum 1762. ”Hytten under S. Fossum.”

 

Her var oppført belgmaker og møller Jon Pedersen m/ familie. Se Familie 6 - Fossum 1782.

Tjenestepike i 1762: Maren Jonsdatter.

 


 

Familie 28.

Fossum 1762. ”Hytten under S. Fossum.”

 

Belgmager

Jon Halvorsen f. ca. 1725?

g1g 26/3-1751 m. Karen Trondsdatter fra Fossum dpt. 9/6-1726 bg. 13/7-1757. ”Jon Halvorsens kone fra Hytten 31 aar.”, d.a. Trond Gabrielsen. Se Familie 27 - Fossum 1720.

g2g 2/5-1758 m. Marthe Maria Olsdatter.

1. Halvor Jonsen dpt. 25/10-1750.

2. Lisbeth Maria Jonsdatter dpt. 5/12-1751.

3. Ole Jonsen dpt. 18/7-1753.

4. Maren Cathrine Jonsdatter dpt. 13/10-1754.

5. Dorthe dpt. 10/7-1757 bg. 18/3-1763. ”Jon Halvorsens d. Dorthe 5 1/2 aar.”

 

F.f. Jon Halvorsens db. Halvor fra Hytten: Christopher Smeds kone, Maria Jansdtr., Jan og Hieronomus Jenssønner, Herman Tronsen.

F.f. Jon Halvorsens pb. Lisbeth Maria fra Hytten: Jan Jensens kone, Maria Jansdatter, Christopher Smed, Jens Tronsen, Herman Tronsen.

F.f. Jon Halvorsens db. Ole: CancelieRaad Løvenskiolds frue, frøken Løvenskiold, hr. CancelieRaad Løvenskiold, hr. Capitain Rasch.

F.f. Jon Halvorsens pb. Maren Cathrine fra Hytten: Hieronomi Jensens kone, Kisten Olsdtr., Christopher Smed, Gunder Tevesen, Christen Olsen.

F.f. Jon Halvorsens pb. Dorthe fra Hytten: Heronomi Jensens kone, Pernille Jansdtr., Jon Pedersen, Mons Tevesen, Peder Christophersen.


”Jon Belgemager” virket her også i 1782 med sin kone og 2 barn. Det ser ut til at Jon Halvorsen med familie
flyttet ut av sognet i - eller like etter 1782.
 

Tjenestepike i 1762: Anne Abrahamsdatter.

 

Barnedåp i Gjerpen 27/3-1746:

"et uægte barn fra Hytten. Moderen Hans Poppes Enke Berthe Olsdatter. Faderen Jon Halvorsen belgemager, barnets navn Maren,

Test: Sigfrid Jonasens kone, Margrethe Andersdatter, Nils Grinie, Jost Andersen fra BøeRønningen." Barnet: Maren Jonsdatter.

 

Barnedåp i Gjerpen 12/1-1749:

Berthe Olsdatters uægte db. Jon, udlagde Jon Halvorsen Belgemager.

Test: Knud Arentsens kone, Maren Nilsdatter, Knud Arentsen, Abraham Lia.” Barnet: Jon Jonsen.

 


 

Familie 29.

Fossum 1762. N. Fossum. Eiere: Rasch og Løvenskiold.

 

Her var oppført Teves Mogensen (Teves Monsen) med familie. Se N. Fossum.

 


 

Familie 30.

Fossum 1762. N. Fossum. "Sigurds plass" eller "Simonsjordet". Eiere: Rasch og Løvenskiold.

 

G. br., leilending

Christen Rasmussen fra Furuvald dpt. 10/5-1711 bg. 27/7-1783. ”Christen Fossum 82 aar.” (Skal nok være 72 aar. G. S.), s.a. Rasmus Christensen.

g. 22/8-1734 m. Karen Larsdatter fra Skavan under Fossum dpt. 1/7-1708 bg. 28/5-1778. ”Christen Fossums kone 73 aar.”, d.a. Lars Nilsen Skavan.

1. Rasmus Christensen f. jan. 1735. Se Furuvald.

2. Maren Christensdatter dpt. 21/10-1736 g1g m. Nils Engebretsen. Se nedenfor.

3. Johanne Christensdatter dpt. 23/3-1738 g.m. Hans Jørgensen fra Kleven. Se S. Rising(2).

4. Lars Christensen dpt. 9/3-1740. Se Simonsjordet under Fossum.

5. Karen dpt. 26/8-1742.

6. Karen dpt. 18/10-1744 bg. 27/11-1763. ”Christen Fossums d. Karen 19 aar.”

7. Kisten dpt. 23/7-1747 bg. 20/10-1748. ”Christen Fossums dtr. Kisten 1 1/4 aar.”

8. Dorthe Maria Christensdatter dpt. 18/10-1750 g.m. Jan Pedersen. Se Familie 48 - Fossum 1782.

Br. ca. 1735.

 

F.f. Christen Rasmussøns Rasmus: ------Kleven, Tron Møller, Halvor Roseval, Peter hos Deichman, Rossums qde. Anna Berreberg.

F.f. Christen Fossums Maren: Tron Møller, Halvor Foreval, Jacob Skaven, Isak Hoppestads qde., Maria Jacobsdatter i Kleven.

F.f. Christen Fossums Ja----- : Ingebret Dyrcol, Per Ol?s- -- ----- Skaven(Skavan), Guner Bøes qde. Karen ------.

F.f. Christen Fossums Lars: Per og Henric Faareval, Isak Hoppestad, Hans Aases qde. Anne Pedersdatter.

F.f. Christen Fossums Karen: Isak Hoppestad, Hans Aas, Nils Larssøn, Tevis qde. Anne Schaven.

F.f. Christen Fossums hiemmedøbte Karen: Per Bø, Nils Glenne, Henric Foreval, Hans Aases qde. Anne Scaven.

F.f. Christen Fossums pb. Kisten: Hans Aases Kone, Gregori Schavens kone, Peder Fossum, Gunder Baaserød, Morten Rasmusen.

F.f. Christen Fossums pb. Dorthe Maria: Gunder Baaserøes kone, Sidsel Pedersdatter, Jacob Foss, Hans Larsen Aas, Frans Rasmusen.


Christen brukte i tiden 1766 – 1782 også Sigurds plass (Simonsjordet?) under Fossum.
Tjenestedreng her i 1762: Jon Jonsen.
 

Kilde:  Pantebok nr 1. 21 mai 1766 (Bamble Fogderi). Avskrift Jan Christensen.
Christen Rasmussen har solgt ½ Hud i Holt øde til H. Løvenskiold for 600 rd. Han og hustruen Kari Larsdatter og sønn Lars
Christensen er bevilget på sin livstid Siurs plaas (Sigurds plads) under N. Fossum gård, samt den avling som årlig faller på Holt ødes halve jorders part.

 


 

Familie 31.

Fossum 1762. Husmannsplass under N. Fossum. ”Langangen”.


Her var oppført  jernverksarbeider Tollef Abrahamsen med familie. Se Langangen(A) under Fossum.

 


 

Familie 32.

Fossum 1762. Husmannsplass under N. Fossum. ”Dyrendal”.

 

Her var oppført Erik Solvesen m/ familie. Se Dyrendal.

 


 

Familie 33.

Fossum 1762. Bolig under N. Fossum.

 

Jernverksarbeider

Nils Engebretsen f. ca. 1724 bg. 1/1-1764. ”Nils Engebretsen 40 aar.”

g. 28/12-1757 m. Maren Christensdatter herfra dpt. 21/10-1736, d.a. Christen Rasmussen. Se ovenfor.

1. Engebret Nilsen dpt. 6/8-1758.

2. Ingeborg Maria Nilsdatter dpt. 20/7-1760 g.m. Ole Nilsen fra Fossum. Se Åsen under Fossum.

 

F.f. Nils Engebretsens db. Engebret: Gregorii Schavens kone, Johanne Christensdatter, Peder Stulen, Rasmus Faareval, Gunder Engebretsen.

F.f. Nils Engebretsens pb. Ingebor Maria fra Bøe Rønningen: Gregorii Schavens kone, Margrethe Nilsdtr., Peder Stulen, Rasmus Faareval, Hans Halvorsen.
 

Nils Engebretsen med familie bodde i 1762 på en husmannsplass under N. Fossum.

Nils Engebretsen hadde følgende søsken i Gjerpen:
Margrethe Engebretsdatter f. ca. 1729 g.m. Christen Nilsen Hoppestad,
Hans Engebretsen f. ca. 1734, på Hoppestad øvre(A) - konf. i 1753 på Limi -
og Gunder Engebretsen.

Enka Maren Christensdatter ble g2g med enkemann Simon Erlandsen. Se Familie 2 - Århus 1782.  

5/6-1764       NILS ENGELBRETSSEN          Bamble Skifteprot. nr. 6b.s. 409b.

Hus i          Arvinger:                            

Gjerpen        Enka Maren Christensdatter og barna:

               1. Engelbret Nielssen       6 år

               2. Ingeborg Maria Nielsdtr. 4 ”

               For Engelbret ble Christen Fossum formynder.

               -”- Ingeborg ble stefaren Simon Erlandssen formynder.

Brt:   63 - 3 - 20

Gjeld: 67 - 0 -  8 (insolvent).


 

Familie 34.

Fossum 1762. Hytten under N. Fossum.

 

Jernverksarbeider, husmann

Anders Jonsen fra Kongsberg.

g1g 30/12-1760 m. Lisbeth Pedersdatter.

g2g 28/10-1762 m. Margrethe Tollefsdatter fra N. Ås(B) dpt. 11/9-1740 bg. 6/5-1775. ”Anders Jonsens kone 34 aar.”, d.a. Tollef Henriksen Aas.

1. Jon dpt. 8/2-1761 bg. 5/4-1761. ”Anders Jonsens s. Jon f. Hytten 9 uger.”

Barn i 2. ekteskap:

2. Tollef Andersen (Tolf Andersen) dpt. 11/8-1765.

3. Karen Andersdatter dpt. 1/1-1768.

F.f. Anders Jonsens db. Jon fra Hytten: Nils Tronsens kone, Malene Eriksdtr., Ole Friderichsen, Nils Abrahamsen.
F.f. Anders Jonsens db. Tolf fra Aas: Nils Nilsens kone, Anne Tolfsdtr., Nils Nilsen, Nils Christophersen.
F.f. Anders Jonsens pb. Karen fra Fossum Ejet: Baltzer Jensens kone, Anne Tolfsdtr., Baltzer Jensen, Peder Pedersen Buuse.

 

Barnedåp i Gjerpen kirke 17/2-1760: ”Margrethe Tolfsdtrs. uægte pb. (?) fra Aas. Barnefader: Anders Jonsen fra Kongsberg.

Test: Guttorm Knudsens kone, Christopher Venstøbs kone, Guttorm Knudsen, Christopher Venstøb.”


 

Familie 35.

Fossum 1762. Hytten under N. Fossum. ”Ødegaarden”

 

Jernverksarbeider, husmann

Jens Olsen fra Fossum dpt. 25/3-1713 bg. 7/10-1787. ”Jens Olsen f. BøeRønningen 76 aar.”, s.a. Ole Jensen. Se Familie 25 - Fossum 1711.

g. 5/11-1746 m. Margrethe Andersdatter fra Kureplass under Fossum dpt. 11/4-1728 bg. 30/12-1806. ”Enken Margarete Andersdtr. und Fossum Verk. 77 3/4 aar.”, d.a. Anders Hansen Kure.

1. Maren Jensdatter dpt. 26/11-1747.

2. Ole Jensen dpt. 9/3-1749. Se Familie 30 - Fossum 1782.

3. Anders Jensen dpt. 5/9-1751. Se Familie 29 - Fossum 1782.

4. Kirsten Jensdatter dpt. 27/1-1754. Konf. 1770.

5. Anne Margrethe Jensdatter dpt. 29/2-1756. Konf. 1772.

6. Henrik Jensen dpt. 26/12-1758. Se Børønningen(C) under Bø.

7. Maren Jensdatter dpt. 18/10-1761 g.m. Amund Andersen. Bodde på Ulvsvannsplassen under Fossum. Se Familie 61 - Fossum 1801.

8. Karen dpt. 2/9-1764 bg. 19/11-1769. ”Jens Olsens d. Karen 5 aar.”

9. Maria Jensdatter dpt. 1/3-1767. Konf. 1782. Da på Børønningen.

10. Karen dpt. 21/1-1770 bg. 3/12-1780. ”Jens Olsens d. Maren (trolig Karen) f. Fossum ejet 11 aar.”

 

F.f. Jens Olsens pb. Maren fra Fossum Ejet: Jacob Tydskes kone, Berthe Olsdtr., Knud Arentsen, Just Andersen.

F.f. Jens Olsens db. Ole fra Fossum Ejet:  Sigfrid Jonasens kone, Just Andersens kone, Just Andersen, Ole Skomager, Hans Bøe.

F.f. Jens Olsens db. Anders fra Fossum Ejet: Henrich Sørensens kone, Sidsel Pedersdatter, Christen og Peder Fossum, Mads Eriksen.

F.f. Jens Olsens pb. Kisten fra Bøe Rønningen: Sigfrid Jonasens kone, Kisten Sørensdtr., Sigfrid Jonasen, Henrich Sørensen, Just Kure.

F.f. Jens Olsens pb. Anne Margrethe fra Fossum Ejet: Hieronimus Jensens kone, Anne Christensdtr., Henrich Sørensen, Peder Knudsen, Christen Andersen.

F.f. Jens Olsens db. Henrich fra Fossum  Ejet: Just Kures kone, Maren Olsdatter, Sivert Nilsen, Hans Sørensen.

F.f. Jens Olsens pb. Maren fra Fossum Ejet: Tollef Abrahamsens kone, Margrethe Knudsdtr., Peder Knudsen, Gunder Nilsen, Anders Henrichsen.

F.f. Jens Olsens pb. Karen fra Fossum Ejet: Simen Erlandsens kone, Margrethe Olsdtr., Just Andersen, Ole Tronsen, Hans Sørensen.

F.f. Jens Olsens pb. Maria fra Fossum Ejet: Tollef Abrahamsens kone, Nils Abrahamsens kone, Ole Tronsen, Simen Erlandsen, Hans Sørensen.

F.f. Jens Olsens pb. Karen fra Fossum Ejet: Tollef Abrahamsens kone, Christian Fossums kone, Christen Sørensen, Svend Sigfridsen, Mads Eriksen.


Denne familien flyttet til Børønningen(C) under Bø i 1770-åra.

 


 

Familie 36.

Fossum 1762. Under N. Fossum.

 

Her var oppført husmann Mads Olsen og kone. Kona har nok vært gift tidligere med en Lars,
for som barn (over 12 år i 1762) var nevnt Vilhelm Larsen og Margrethe Larsdatter,

Inderst: Nils Siursens enche (Nils Sigurdsen – eller Nils Sivertsen. Helst Sivertsen. G.S.).


Denne Mads Olsen er nevnt i kirkebøkene kun en gang, da i 1760 som fadder for Simon Erlandsens sønn Ole.
Se Simon Erlandsen i Familie 2 - Århus 1782. Mads Olsen er ikke lenger nevnt i Gjerpen.

 


 

Familie 37.

Fossum 1762. Under N. Fossum.

 

Sagarbeider, husmann

Peder Olsen Nisterøe f. ca. 1702 bg. 25/5-1783. ”Peder Olsen Nisterøe 81 aar.”

g.m. (Marthe Maria Johannesdatter?) f. ca. 1704 bg. 6/7-1779. ”Peder Nisterøes kone 75 aar.”

1. Karen Pedersdatter dpt. 26/11-1752.

2. Johannes Pedersen dpt. 17/8-1755. Se Familie 54 - Fossum 1801.

 

F.f. Peder Olsens pb. Karen fra Fossum Ejet: Erik Dyrendals kone, Maren Christensdtr., Jens Olsen, Just Andersen, Mads Eriksen.

F.f. Peder Olsens db. Johannes fra Bøe Ejet: Erik Dyrendals kone, Kirsten Sørensdtr., Christen Fossum, Ole Torjersen, Mons Tevesen.
 

Peder Nisterøe. ”49 aar gammel, vært i egnen 5 aars tiid” er nevnt i en rettsak av 1754 mellom Fossum jernverks eiere og tre husmenn på Fossum. Han må derfor ha kommet til Gjerpen i ca. 1744. Peder ble kalt ”Nisterøe” også da han døde.


Inderster (leieboere) her i 1762: Hans Sørensen, Ouen Pedersen og Kone.
 Familie 38.
Fossum 1762.

Mathis Eriksen f. ca. 1740 bg. 21/3-1784. "
Mathis Eriksen f. Hytten 44 aar."
g.m. N.N. Hennes navn blir aldri nevnt.
1. Anders bg. 17/1-1762. "
Mathis Eriksens s. Anders ½ aar."
2. Hans Jørgen Mathisen dpt. 5/5-1765.
3. Anders dpt. 2/8-1767.

4. Anders dpt. 21/5-1769 bg. 1/11-1769. "Mathis Eriksens s. Anders ½ aar."
5. Erik dpt. 2/9-1770 bg. 17/2-1771. "
Mathis Eriksens s. Erik 24 uger."
6. Karen Helvig dpt. 15/12-1771 bg. 16/2-1772. "
Mathis Eriksens d. Karen Helvig 9 uger."
7. Karen dpt. 28/2-1773 bg. 21/3-1773. "
Mathis Eriksens d. Karen 3 uger."
8. Frans dpt. 4/12-1774 bg. 17/9-1775. "
Mathis Eriksens s. Frans 3/4 aar."
9. Karen bg. 4/5-1777. "
Mathis Eriksens d. Karen 3 dage."
10. Karen Dorothea Mathiasdatter dpt. 26/4-1778.

 

F.f. Mathis Eriksens db. Hans Jørgen fra Hytten: Roselene Nilsdtr., Berthe Olsdtr., Peder Christophersen, Lars Christensen, Christen Eriksen.
F.f. Mathis Eriksens db. Anders fra Hytten: Gunder Tevesens kone, Helle Andersdatter, Engebret Hynie, Lars Hansen, Nils Torbiønsen.
F.f. Mathis Eriksens db. Anders fra Hytten: Anders Thommesens kone, Johanne Olsdtr., Jacob Jonsen, Jørgen Olsen, Claus Andersen.
F.f. Mathis Eriksens db. Erik fra Hytten
: Christen Thomesens kone, Marthe Gregoriidatter, Isak Abrahamsen, Anders Thomesen, Peder Henrichsen.

F.f. Mathis Eriksens pb. Karen Helvig fra Hytten: Christen Thommesens kone, Catrine Hansdtr., Claus Andersen, Petter Hansen, Lars Gregoriisen.
F.f. Mathis Eriksens pb. Karen fra Hytten: Jan Christophersens kone, Kisten Nilsdatter, Halvor
Pedersen, Anders Thomesen, Daniel Henrichsen.
F.f.
Mathis Eriksens db. Frans fra Hytten: Valdemar Tolfsens kone, Maria Elisabeth Eriksdtr., Christen Thommesen, Anders Thommesen, Svend Sigfridsen.
F.f. Mathis Eriksens pb. Karen Dorothea fra Hytten: Anders Jensens kone, Giertrud Jansdtr., Anders Thomesen, Baltzer Jensen, Claus Andersen.

 

Mathis Erichsen, som han sto oppført som i kirkebøkene, er første gang nevnt i Gjerpen kirkebøker
da han gravla sitt barn Anders den 17/1-1762. Han burde derfor være nevnt i skattemanntallet 1762,
men det er han ikke. Det ble heller ikke skiftet etter Mathis Eriksen.

 


 

| Fossum før 1700 |
| 1711 | 1720 | 1740 | 1762 | 1782 | 1801 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |

 Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no