ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Fossum
Gård nr. 9 i tidligere Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.


 

Oppdatert 15.11.2022.


Fossum 1782
Kilde: Folketellingen 1782. Supplert med opplysninger fra kirkebøker, skifter og andre kilder.| Fossum før 1700 |
| 1711 | 1720 | 1740 | 1762 | 1782 | 1801 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |

 


Familie 1.
Fossum 1782. Lien under S. Fossum.

Jernverksarbeider, husmann

Aslak Christensen fra Lia under Fossum dpt. 13/8-1741 bg. 17/1-1777. ”Aslak Christensen f. Fossum 37 1/2 aar.”, s.a. Christen Larsen. Se Familie 6 - Fossum 1762.

g. 3/8-1764 m. Anne Svendsdatter fra Listul i Luksefjell dpt. 12/5-1743 bg. 31/12-1800. ”enken Anne Svendsdtr. Lien f. Fossum Verk, anm. at være henved 60 aar.”, d.a. Svend Gundersen.

1. Peder dpt. 16/3-1766 bg. 14/5-1768. ”Aslak Christensens s. Peder f. Fossum ejet 2 aar 2 m.”

2. Lisbeth Maria Aslaksdatter dpt. 10/1-1768 g.m. Lars Christensen Riisberget. Se Familie 19a - Fossum 1801.

3. Anne Dorthea Aslaksdatter dpt. 24/5-1770.

4. Svend Aslaksen dpt. 3/1-1773 g.m. Maren Andersdatter. Se Familie 19b - Fossum 1801.

5. Christen dpt. 30/4-1775 bg. 2/7-1775. ”Aslak Christensens søn Christen 9 uger.”

6. Christen Aslaksen dpt. 28/7-1776.

Br. i 1776.

 

F.f. Aslak Christensens db. Peder fra Fossum Ejet: Engebret Hynies kone, Ingebor Jensdatter, Jacob Egelund, Peder Christophersen, Jens Aslaksen.

F.f. Aslak Christensens pb. Lisbeth Maria fra Fossum Ejet: Engebret Hynies kone, Lisbeth Jensdtr., Ole Vindalen, Abraham Andersen, Nils Hynie.

F.f. Aslak Christensens pb. Anne Dorthe fra Fossum Ejet: Jacob Egelunds kone, Dorthe Maria Mejer, Ole Thorsen, Petter Hansen, Ole Justsen.

F.f. Aslak Christensens db. Svend fra Fossum: Knud Aslaksens kone, Dorthe Mejer, Jens Aarhuus, Jan Hansen, Jens Christophersen.

F.f. Aslak Christensens db. Christen fra Fossum Ejet: Petter Hansens kone, Pernille Christensdatter, Jan Hansen, Nils Eriksen, Jens Hieronomisen.

F.f. Aslak Christensens db. Christen fra Fossum Ejet: Jacob Egelunds kone, Maren Jacobsdatter, Lars Christensen, Jens Hieronomisen, Anders Hansen.

 

Kona her, Anne Svendsdatter, ble konfirmert i Gjerpen 17 år gammel i 1759. Hun bodde da på Gromstulen under Bø ved Fossum.
Aslak Christensens enke (Anne Svendsdatter) var i folketellinga 1782 registrert blant de fattige i Gjerpen. Hun var registrert som husarm og boende under Fossum sammen med en liten sønn og to små døtre. Det var også nevnt at hun var 42 år og født i Gjerpen.


 


 

Familie 2.

Fossum 1782. Fossum Søndre. Gård.

 

Her var oppført Kammerherre Løvenskiold med hustru og tre barn, med husholderske, 5 tjenestepiker, 2 skrivere,
2 ”Præceptor Domestiqve”, en kusk og 2 drenger samt 2 innerster som ikke var nevnt med navn. Se Fossum midtre.
 Familie 3.

Fossum 1782. Fossum Kvern. Gård.

Her var oppført møller Harald Jansen med familie. Se Plassen under Erlands Venstøp.

1782: ”Fossum Qværn, Gård. Harald Jansen, 1, 4, 2 Drænge, 1 Piige, 1 gl. Mand, 1 gl. Fader (Jan Jensen).”

Fra en annen liste samme år: ”Fossum Jernverk, Harald Jansøn Møller, 1, 5, 4, Jan Jensen Fader.”

Han kjøpte seg inn i kverna på Fossum med 1 hud i 1787, samme året som han døde.

 

Ved Fossum sag var det ingen beboere i 1782. Det var samtidig nevnt at jorda på Midtre Fossum
ble brukt av "kammerherre Løvenskiold eller hans arbeidere."

 


 

Familie 4.

Fossum 1782. Fossum Nordre. Gård.

 

Her var oppført Christian Larsen Fossum med familie. Se N. Fossum.


1782: ”Fossum Nord, Gård. Christian Larsen, 1, 4, 1 Dreng og Pige.”

 


 

Familie 5.

Fossum 1782. Fossum Nordre. Gård.

 

Her var oppført Lars Christiansen (skal nok være Lars Christensen) med familie. Se Familie 19a - Fossum 1801.

 


 

Familie 6.

Fossum 1782. Fossum Jernverk (Hytten).

 

Møller og belgmaker

Jon Pedersen f. ca. 1732 bg. 18/5-1813. ”John Pedersen Bælgmager fra Fossum Værk 80 aar.”

g. 1/7-1762 m. Pernille Jansdatter dpt. 22/3-1739 d. 8/6-1820 på Fossum, d.a. møller Jan Jensen på Fossum. Se Familie 1 - Venstøp 1762.

1. Peder dpt. 26/12-1762 bg. 6/6-1766. ”Jon Pedersens s. Peder f. Hytten 3 1/2 aar.”

2. Dorthe Jonsdatter dpt. 25/11-1764 g.m. møller Engebret Halvorsen. Se Familie 35 - Fossum 1801.

3. Peder Jonsen dpt. 21/9-1766. Ugift i 1801. Bodde hjemme.

4. Anne dpt. 16/3-1768 bg. 18/5-1768. ”Jon Pedersens d. Anne 8 uger.”

5. Jan dpt. 29/3-1772 bg. 22/4-1772. ”Jon Pedersens s. Jan 3 uger.”

 

 F.f. Jon Pedersens db. Peder fra Hytten: Jens Nilsens kone, Maren Lisbeth Jonsdtr., Jon Halvorsen, Solve Gulset, Søren Aabye.

F.f. Jon Pedersens pb. Dorthe fra Hytten: Jacob Nilsens kone, Karen Jansdatter, Ole Nilsen, Haral Jansen, Peder Aabye.

F.f. Jon Pedersens db. Peder fra Hytten: Haral Sems kone, Karen Jansdtr., Christopher Smed, Ole Nilsen, Jan Christophersen.

F.f. Jon Pedersens pb. Anne fra Hytten: Ole Nilsens kone, Karen Jonsdtr., Jacob Egelund, Christen Lund, Haral Jansen.

F.f. Jon Pedersens db. Jan fra Hytten: Jacob Egelunds kone, Karen Jansdtr., Giert Condrop, Ole Nilsen, Jan Christophersen.


Her var i 1782 oppført Jon Belgemager med kone 2 barn og 3 tjenestefolk.


Andre beboere her i 1801:
Enke Dorthe Jansdatter(43) - Pernilles søster - og hennes 2 ”uægte børn”; Anders Kjeldsen(17) og Dorthe Sondresdatter(8).

Tjenestefolk i 1801: Knud Olsen(23), Erik Madsen(23), Peder Pedersen(21), Inger Lucasdatter(21) og Dorthe Madsdatter(21).


 

Familie 7.

Fossum 1782. Fossum Jernverk (Damjordet).

 

Hammersmedmester

Petter Hansen fra Fossum dpt. 6/9-1750 d. 11/6-1825 på Fossum, s.a. Hans Olsen. Se Familie 23 - Fossum 1762.

g1g 31/10-1772 m. Cathrine Andersdatter (hvor fra?) f. ca. 1750 bg. 16/10-1777. ”Petter Hansens kone 27 aar.”, d.a. Anders NN.

g2g 27/12-1779 m. Live Jensdatter fra Fossum dpt. 11/8-1748 bg. 23/3-1782. ”Petter Hansens kone f. Hytten 31 aar.”, d.a. Jens Baltzersen på Fossum. Se Familie 12 - Fossum 1762.

g3g 15/6-1786 m. Ragnhild Christophersdatter (ikke fra Gjerpen) f. ca. 1763 bg. 1/5-1813. ”Petter Hansens kone Ragnild f. Fossum Wærk 50 aar.”

Br. ca. 1772.

Se denne familien på Damjordet under Fossum.

 


 

Familie 8.

Fossum 1782. Fossum Jernverk (Hytten).

 

Her var i 1782 oppført ”Abraham Skrædder” med kone, ingen barn og ei tjenestepige eller en dreng.

 

Skredder

Abraham Andersen Lang fra Fossum dpt. 21/10-1725 bg. 30/7-1791. Abraham Anderssøn Skræder fra Hytten 66 aar.”, s.a. skredder Anders Olsen Lang. Se Familie 8 - Fossum 1720.

g. 16/11-1752 m. Anne Lisbeth Nilsdatter fra S. Hyni dpt. 18/3-1725 bg. 16/4-1796. afdøde Abraham Skræders enke Anne Lisbeth Nilsdtr. f. Fossum Verk 72 aar.”, d.a. Nils Svendsen Hyni.
 

Abraham skredder var oppført i regnskapet på Fossum jernverk 1774-1775 som skyldig 1 ort i penger, samt ½ ”pæl” franskt brennevin til en verdi av 6 skilling. Atter en halv pæl fransk brennevin, senere 1 ½ potte dansk brennevin, senere ½  pott aquavit, adskillig humle osv.

 

Paret ovenfor fikk ingen barn. Se også Familie 13 - Venstøp 1762.

 


 

Familie 9.

Fossum 1782. Fossum Jernverk (Hytten).

 

Murmester

Haagen Jansen fra Venstøp dpt. 1/8-1736 bg. 29/3-1809. ”Haagen Janssøn f. Fossum Verk 73 1/2 aar.”, s.a. Jan Larsen Svenske. Se Familie 12 - Venstøp 1762.

g1g 4/2-1764 m. Margrethe Larsdatter f. ca. 1732 bg. 22/11-1764. ”Haagen Jansens kone 32 aar.”

g2g 1/2-1766 m. Ingeborg Melchiorsdatter f. ca. 1740 bg. 4/3-1790. ”Haagen Jansens kone 50 aar.”

g3g 10/12-1794 m. enke Karen Olsdatter fra Holla dpt. 1739 d. 6/1-1818 ved Fossum, e. e. Mads Madsen. Se Sandbakken under Tufte.

0. bg. 22/11-1764. ”.... og hans dødf. db.” Gravlagt med sin mor.

Barn i 2. ekteskap:

1. Lars Haagensen dpt. 16/11-1766. Se Familie 32 - Fossum 1801.

2. Nils dpt. 28/10-1770 bg. 17/2-1771. ”Haagen Jansens s. Nils 16 uger.”

3. Melchior Haagensen dpt. 16/8-1772.

4. Jan dpt. 15/12-1776 bg. 6/7-1777. ”Haagen Jansens s. Jan 1/2 aar.”

5. Anne Marie Haagensdatter (Anne Carine?) dpt. 13/12-1778 g.m. Jens Christensen Riiser/ Riisberget. Se Langangen(B) under Fossum.

6. Jan Haagensen dpt. 24/5-1781.

 

F.f. Haagen Jonsens db. Lars fra Hytten: Christen Thommesens kone, Gunnil Henrichsdtr., Nils og Peder Gulset, Ole Friderichsen.

F.f. Haagen Jansens db. Nils: Ole Friderichsens kone, Gunnil Catrine Olsdtr., Anders Gulset, Christen Thommesen, Jens Hieronomisen.

F.f. Haagen Jonsens db. Melchior fra Hytten: Anders Gulsets kone, Catrine Andersdtr., Jørgen Jonsen, Petter Hansen, Abraham Andersen.

F.f. Haagen Jansens db. Jan fra Hytten: Jørgen Jansens kone, Dorthe Christophersdtr., Thor Rollefsen, Ole Friderichsen, Petter Hansen.

F.f. Haagen Jansens pb. Anne Carine fra Hytten: Daniel Henrichsens kone, Karen Maria Jørgensdtr., Abraham Andersen, Ole Simensen, Søren Sørensen.

F.f. Haagen Jansens db. Jan fra Hytten: Petter Christophersens kone, Dorthe Jansdtr., Jørgen Jansen, Ole Simensen, Ole Jørgensen.


Bg. 28/6-1788. ”Melchior Jonsens enke f. Hytten 83 aar.” Dette var nok Ingeborg Melchiorsdatters gamle mor.

 

1782: ”Fossum Jernverk, Haagen Jansøn 1 (kone), 4 (barn over 12 år), 2 (tjenestefolk).”  

 


 

Familie 10.

Fossum 1782. Fossum Jernverk (Hytten).

 

Her var oppført ”Ole Nilsen Møller” med kone og ett barn over 12 år og ett menneske i tjeneste. Se Familie 7 - Fossum 1762.

 


 

Familie 11.

Fossum 1782. Fossum Jernverk (Hytten).

 

Verksarbeider

Zacharias Hermansen fra Fossum dpt. 29/7-1759 bg. 10/5-1797. ”Zacharias Hermanssøn f. Fossum-Verk 38 aar.“, s.a. Herman Trondsen. Se Familie 13 - Fossum 1762.

g. 10/6-1780 m. Ingeborg Maria Hansdatter "fra Fossum" f. ca. 1756, d.a. Hans NN.

1. Else Maria Zachariasdatter dpt. 10/8-1780 g.m. Nils Michael Aslesen. Se Familie 37 - Fossum 1801.

2. Herman Zachariassen dpt. 25/8-1782 bg. 13/1-1799. "Den unge Dreng Herman Zachariæsøn f. Fossum Verk 16 1/3 aar."

3. Maren Lisbeth Zachariasdatter dpt. 11/7-1784.

4. Hans Kjemler Letz dpt. 31/12-1786 bg. 25/5-1795. ”Zacharias Hermandssøns db. Hans Kjemler Leth 8 1/2 aar.”

5. Anne Oline dpt. 26/7-1789 bg. 20/10-1793. ”Zacharias Hermanssøns pb. Anne Oline f. Fossum-Værk  4 1/4 aar.”

6. Karen Maria dpt. 9/10-1791 bg. 13/3-1793. ”Zacharias Hermanssøns pb. Karen Maria fra Fossum-Værk 1 5/12 aar.”

7. Inger Maria dpt. 20/10-1793 bg. 6/7-1794. ”Zacharias Hermanssøns pb. Inger Maria f. Fossum-Værk 3/4 aar.”

8. Edel Norøe Zachariasdatter dpt. 9/8-1795.

 

F.f. Zacharias Hermandsens pb. Else Maria fra Hytten: Christence Gundersdtr., Maren Johannisdtr., Peder Gundersen, Jens Hieronomisen, Halvor Gundersen.

F.f. Zacharias Hermandsens db. Herman fra Hytten: Haral Jansens kone, Dorthe Jonsdtr., Lars Fossum, Engebret Pedersen, Lars Haagensen.

F.f. Zacharias Hermandsens pb. Maren Lisbeth fra Hytten: Haagen Jansens kone, Ingebor Christensdatter, Haral Jansen, Lars Fossum, Engebret Halvorsen.

F.f. Zacharias Hermandsens db. Hans Kiemler Letz: Haagen Jansens kone, Edele Kirstine Hansdtr., Friderich Christophersen, Aslak Gundersen, Peder Jonsen.

F.f. Zacharias Hermandsens pb. Anne Oline fra Hyttene: Mads Justsens kone, Aase Maria Arnesdtr., Brynil Borge, Engebret Halvorsen, Peder Jonsen.

F.f. Zacharias Hermanssøns pb. Karen Maria fra Fossum-Værk: Christiana Bentsen, Maren Jacobsdatter, Engelbert Halvorssøn, Frideric Christopherssøn, Peder Jonssøn.

F.f. Zacharias Hermanssøns pb. Inger Maria fra Fossum-Værk: Dorthe Jansdtr., Inger Haraldsdatter, Nils Hübert, Frideric Storm, Henric Pederssøn.

F.f. Zacharias Hermanssøns pb. Edel Norøe fra Fossum-Verk: Peder Engelbertssøns k., Anne Karine Haagensdtr., Haagen Janssøn, Laers Haagenssøn, Sondre Kittilssøn.


Enka (44) og hennes yngste barn Edel Zachariasdatter (6), bodde i 1801 hos hennes eldste datter Else Maria.
Se Familie 37 - Fossum 1801.

Enka Ingeborg Maria Hansdatter ble g2g 21/7-1809 med enkemann Ole Hansen på Fossum. Se Familie 14 - Fossum 1801.

 


 

Familie 12.

Fossum 1782. Fossum Jernverk (Hytten).

 

Her var oppført Ole Fredriksen med familie. Se Familie 17 - Fossum 1762.

 


 

Familie 13.

Fossum 1782. Fossum Jernverk (Hytten).

 

Verksarbeider

Anders Thomesen fra Skreua under Bø dpt. 29/9-1741 bg. 15/5-1808. ”Anders Thomæsøn f. Foss. Verk, meldt at være ved 67 aar.”, s.a. Thomes Christensen Skreua.

g1g 30/12-1765 m. Pernille Halvorsdatter fra N. Kise dpt. 4/10-1744 bg. 27/7-1766. ”Anders Thomesens kone 25 aar.”, d.a. Halvor Halvorsen Kise.

g2g 24/10-1768 m. Helle Andersdatter f. ca. 1736 bg. 7/3-1802. ”Anders Thomæsøns kone Helle Andersdtr., f. Fossum Verk, anmeldt at være 66 aar.”

1. Halvor Andersen dpt. 27/7-1766.

Barn i 2. ekteskap:

2. Pernille dpt. 21/1-1769 bg. 15/10-1769. ”Anders Thomesens d. Pernille 1/2 aar.”

3. Dorthe Helvig Andersdatter dpt. 10/3-1771.

4. Pernille Andersdatter dpt. 17/4-1774 g.m. Ole Monsen. Se Grini(2).

5. Thomes dpt. 7/7-1776 bg. 24/5-1777. ”Anders Thomesens s. Thomas 1 aar.”

6. Maren Andersdatter dpt. 20/12-1778 g1g m. Svend Aslaksen. Se Familie 19b - Fossum 1801. Maren g2g m. enkemann Ole Christensen. Se Familie 53 - Fossum 1835.

 

F.f. Anders Thommesens db. Halvor fra Hytten: Christen Hoppestads kone, Maren Abrahamsdtr., Christen Andersen, Hans Halvorsen, Hans Nilsen.

F.f. Anders Thommesens pb. Pernille fra Hytten: Jacob Egelunds kone, Marthe Henrichsdatter, Arne Eriksen, Christen Thomesen, Lars Gregoriesen.

F.f. Anders Thommesens pb. Dorthe Helvig fra Hytten: Christen Thommesens kone, Peder Buuses kone, Arne Eriksen, Mathis Eriksen, Halvor Halvorsen.

F.f. Anders Thomesens pb. Pernille fra Hytten: Arne Eriksens kone, Marthe Henrichsdtr., Jan Hansen, Jens Hieromisen, Ole Gulbrandsen.

F.f. Anders Thomesens db. Thomes fra Hytten: Jan Hansens kone, Berthe Christophersdatter, Mathis Eriksen, Christopher Hansen, Hans Evendsen.

F.f. Anders Thomesens pb. Maren fra Hytten: Maren Hansdtr., Dorthe Hansdtr., Christen Thomesen, Isak Hansen, Hans Langen.


I 1801 bodde bare datteren Pernille her (27) og deres datterbarn (Pernilles?) Agnethe Andersdatter(8).

 


 

Familie 14a.

Fossum 1782. Fossum Jernverk (Hytten).

 

Hyttedreng

Jacob Tønnesen fra Tveten i Siljan dpt. 19/5-1739 i Siljan bg. 1/1-1784. ”Jacob Tønnesen 50 aar.”, s.a. Tønnes Tveten og Kirsten Olsdatter.

g. 11/5-1765 m. Maren Fredriksdatter fra Åshammeren under Ås f. ca. 1738 bg. 27/5-1809. ”Jacob Tønnissøns enke Maren Fridericsdtr., f. Fossm Verk, sagt at være ved 71 aar.”

1. Fredrik Jacobsen dpt. 19/5-1766. Bodde på Fossum. Se Familie 15 - Fossum 1801.

2. Tønnes dpt. 2/10-1768 bg. 7/10-1769. ”Jacob Tønnisens s. Tønnis 1 aar.”

3. Tønnes dpt. 15/7-1770 bg. 18/5-1788. ”Jacob Tønnesens s. Tønnes 17 1/2 aar.”

4. Jacob Jacobsen dpt. 16/5-1773. Se Familie 11 - Fossum 1801.

5. Ole Jacobsen dpt. 17/12-1775. Se nedenfor.

6. Christen dpt. 22/3-1778 bg. 19/11-1780. ”Jacob Tønnisens s. Christen 2 1/2 aar.”

7. Gunder dpt. 23/3-1780 bg. 21/10-1780. ”Jacob Tønnesens s. Gunder 1 aar.”

8. Gunder Jacobsen dpt. 28/10-1781. Se nedenfor.

F.f. Jacob Tønnesens db. Friderich: Ole Thorsens kone, Margrethe Tønnisdtr., Jens Stephensen, Jens Thommesen.
F.f. Jacob Tønnisens db. Tønnes fra Foss Ejet: Anders Henrichsens kone, Anne Andersdtr., Jens Thommesen, Jacob Pedersen.
F.f. Jacob Tønnesens db. Tønnes fra Foss Ejet: Christian Holms kone, Kistine Friderichsdtr., Peder Grinitejen, Jens Jacobsen, Hans Jacobsen.
F.f. Jacob Tønnisens db. Jacob fra Aashammeren: Anders Henrichsens kone, Maren Haralsdtr., Jens Jacobsen, Hans Jacobsen, Jacob Halvorsen.
F.f. Jacob Tønnisens db. Ole: Marthe Jacobsdtr., Maren Haralsdtr., Magnus Nilsen, Hans Halvorsen, Jacob Halvorsen.
F.f. Jacob Tønnesens db. Christen: Jacob Egelunds kone, Marthe Henrichsdatter, Anders Henrichsen, Jens Jeronomisen, Ole Simensen.
F.f. Jacob Tønnisens db. Gunder fra Hytten: Jens Hieronomisens kone, Marthe Jensdtr, Anders Henrichsen, Jacob Lucæsen, Hans Evensen.
F.f. Jacob Tønnisens db. Gunder fra Hytten: Anders Henrichsens kone, Margrethe Nilsdtr., Anders Nøglegaard, Nils Jensen, Hans Evensen.

Jacob Tønnesen er nevnt første gang i Gjerpen KB i 1757 som konfirmant på Holm. Han var da 18 år. I 1759 var han fadder i en barnedåp for Einer Andersens barn. Han var i tjeneste hos Schweder på Foss i 1762. Maren ble også konfirmert i Gjerpen. Hun bodde da på en plass under Ås (Åshammeren).

Denne familien bodde tidligere på en plass under Foss, deretter på Åshammeren under Ås, før de kom til Fossum i ca. 1775.
I 1801 bodde enka Maren Fredriksdatter her med sine 2 sønner Jacob og Ole. Det var Jacob som var oppført som ”Huusbonde”. Han var hyttedreng ved jernverket, mens broren var hammersmedsvenn. Ei fattig enke, Anne Andersdatter (68), hadde losji her,

Jacob hadde to søsken i Gjerpen. Det var Karen Tønnesdatter og Margrethe Tønnesdatter som begge ble konfirmert mens de var i tjeneste på Løberg.  Begge disse søstrene ble gift i Gjerpen.

 Familie 14b.

Fossum 1782. Fossum Jernverk (Hytten).


Hammersmed, innerst

Gunder Jacobsen herfra dpt. 28/10-1781 d. 25/11-1820 på Fossum, s.a. Jacob Tønnesen.

g1g 20/11-1806 m. enke Maria Hansdatter f. ca. 1782 bg. 3/2-1808. ”Gunder Jacobssøns kone Maria Hansdtr. f. Fossm. Verk 25 1/3 aar.”

Forlovere: "Ole Jacobsen og Hans Andersen."

g2g 10/11-1809 m. Ingeborg Christensdatter f. ca. 1782 bg. 24/4-1813. ”Gunder Jacobsens kone Ingebor Christensdtr. Fossm. Verk 31 aar.”

Forlovere: "Christen Nilsen og Jacob Jacobsen."

g3g 14/5-1814 m. Anne Nilsdatter "fra Grini" f. ca. 1794 d. 14/6-1842 på Fossum.

Forlovere: "Niels Nielsen Lien, Jacob Jacobsen Fossum."

1. Maren Gundersdatter f. 25/3-1810.

Barn i 3. ekteskap:

2. Ingeborg Maria Gundersdatter f. 2/9-1814 g.m. enkemann Harald Hansen. Se Familie 36 - Fossum 1845.

3. Inger Kirstine Gundersdatter f. 19/5-1816 g.m. enkemann Svend Andersen. Se Familie 42 - Fossum 1865.

4. Nils Jacob Gundersen f. 2/7-1819. Se Familie 6 - Mæla 1865.

Br. ca. 1810.


Ingen barn i første ekteskap. Denne familien bodde på Ødegården under Fossum.

 

F.f. Gunder Jacobssøns pb. Maren: Fossum Verk: Ole Jacobssøns enke, Gunnil Christensdatter, Christen Nilssøn, Jacob Jacobssøn, Nils Nilssøn,

F.f. Gunder Jacobsen og Ane Nilsdtr. Fossums pb. Ingeborg Maria: Margrete Hansdtr., Ane Jacobsdatter, Jacob Jacobsen, Nils Nilsen, Isak Hansen,


Enka Anne Nilsdatter ble g2g med enkemann Ole Christensen på Fossum.
Eller er dette Anne Nilsdatter fra Haukeroa under Bø i Luksefjell?

 Familie 14c.
Fossum 1782.
 

Inderst 

Ole Jacobsen herfra dpt. 17/12-1775 bg. 1/7-1809, s.a. Jacob Tønnesen. Se ovenfor.

g. i Skien 29/4-1802 m. Guri Olsdatter.
1. Anne Kirstine Olsdatter dpt. 14/11-1802 g.m. Isak Tollefsen. Se Familie 11 - Follestad 1835.
2. Jacob Olsen dpt. 23/6-1805. Se Åsen under Fossum.

 

F.f. Ole Jacobssøns pb. Anne Kirstine f. Fossum Verk: Friderica Olesdtr., Margarete Nilsdtr., Jacob Jacobssøn, Henric Danielssøn, Anders Christenssøn, Jens Olessøn.
F.f. Ole Jacobssøns db. Jacob f. Fossum Verk: Ingebor Olesdtr., Maria Hansdtr., Hans Knudssøn, Ole Pederssøn, Gunder Jacobssøn.
 Familie 15.

Fossum 1782. Fossum Jernverk (Hytten).

 

Kusk eller oppgiver

Knud Olsen f. ca. 1747 bg. 3/3-1801 i Vestre Porsgrunn. "Knud Olsen af Gierpen 54 aar."

g. 19/7-1777 m. Ingeborg Guttormsdatter fra Bø(4) "Lifjell" i Luksefjell dpt. 10/12-1747, d.a. Guttorm Knudsen.

1. Ole Knudsen dpt. 21/11-1779.

2. Gunhild dpt. 25/11-1781 bg. 10/2-1782. Knud Olsens d. Gunhild f. Hytten 12 uger.”

3. Guttorm dpt.
4. Anne Carine dpt. 4/1-1784.

5. Anne Carine dpt. 11/11-1787 bg. 27/1-1788. Knud Olsens d. Anne Carine fra Hytten 10 uger.”

6. Karen dpt. 20/8-1786 bg. 20/9-1786. "Knud Olsens d. Karen, 4 uger."

7. Gunhild Karine Knudsdatter dpt. 17/1-1790.

 

F.f. Knud Olsens db. Ole fra Hytten: Ingebor Maria Hansdtr., Sophia Isaksdtr., Nils Venstøb, Thomas Jensen, Knud Gutormsen.
F.f. Knud Olsens pb. Gunhild fra Hytten: Jens Thommesens kone, Karen Jensdatter, Knud Guttormsen, Gullich Amundsen, Hans Andreas Isaksen.
F.f. Knud Olsens db. Guttorm fra Hytten: Maren Abrahamsdtr., Karen Nilsdatter, Nils Venstøb.Knud Sneltvet, Baltzer Jensen.
F.f. Knud Olsens pb. Anne Carine fra Hytten: Hans Andersens kone, Dorthe Helvig Andersdtr., Ole Monsen, Knud Olsen, Nils Christensen.
F.f. Knud Olsens pb. Karen fra Hytten: Haagen Jansens kone, Maren Eriksdatter, Knud Sneltvet, Jens Thomasen, Thomas Jensen.
F.f. Knud Olesøns pb. Gunild Karine fra Hytten: Zacharias Hermansens kone, Margrethe Christensdtr., Anders Hansen, Ole Jensen, Jacob Lucassen.

Hjartdal-slekt? Knud er trolig bror eller halvbror til Niri Olsen på Fekjan i Luksefjell.

 

1782: ”Knud Kusk eller Opgiver” med kone og et barn over 12 år, samt et menneske i tjeneste.

Hvis det er riktig at han har et barn i 1782 som er født før 1770, betyr det at han må ha vært gift tidligere.


Denne familien bodde, ifølge Leif Biberg Kristensen (og folketellingen 1801), i vestre Porsgrunn i 1801,
hvor han var i arbeide på Reperbanen, samme sted.
 Familie 16.

Fossum 1782. Fossum Jernverk (Ødegården).

 

Stiger, skriver, skoleholder (lærer)

Arne Eriksen f. ca. 1733 bg. 20/3-1802. ”skoleholder Arne Erikssøn f. Fossum Verk, anm. at være 68 5/12 aar.”

g1g i Siljan 16/11-1771 m. Kirsten Olsdatter fra Rød i Siljan f. ca. 1749 bg. 17/4-1781. ”Arne Eriksens kone 32 1/4 aar.”, d.a. Ole Olsen Røe.

Forlovere: ”Jacob Nilsøn Eegelun Hammersmed og Daniel Kittelssøn Tosholt.”

g2g 9/12-1783 m. Berthe Jonsdatter f. ca. 1755 i Tinn bg. 24/3-1792. ”Arne Erikssøns kone Berthe Jonsdtr. fra Fossum-Værk 38 aar.”, d.a. Jon Knudsen. Se Bratsberg(19) "Skauen".
1. Aase Maria Arnesdatter dpt. 2/5-1773
g.m. Sondre Kittilsen. Se Løbergmyra(B).
2. Ole dpt. 10/7-1774 bg. 1/1-1775. ”Arne Eriksens s. Ole 1/2 aar.”
3. Gunhild Margrethe Arnesdatter dpt. 8/10-1775 g.m. Isak Sørensen. Se Familie 5 - Fossum 1801.
4. Karen Arnesdatter dpt. 7/3-1777 g.m. Christen Jensen. Se Hyni(6) "Ødegården".

5. Erik Arnesen dpt. 1/4-1779 g. 1804 m. Karen Pernille Storm Bendixen fra Osebakken. Se Familie 61 - Ø. Borge 1801. Han ble forvalter ved Bolvik jernverk på Vold i Solum.
    Bodde siden på Vestsiden i Porsgrunn som traktør (restauratør). Døde i Ø. Porsgrunn. Dette i følge Finn C. Knudsens "Gjerpen-Porsgrund". Se Storg. 167 på Osebakken.

6. Kirsten dpt. 17/4-1781 bg. 20/5-1781. ”Stigeren Arne Eriksens d. Kisten 4 uger.”

Barn i 2. ekteskap:
7. Kirsten Arnesdatter dpt. 11/1-1784 g.m. Lorents Larsen. Se Familie 6 - Fossum 1801.
8. Ole Arnesen dpt. 22/5-1785. Se Familie 46 - Ø. Borge 1835.

Br. 1771.
 

F.f. Arne Eriksens pb. Dorthe Maria fra Hytten: Ole Nilsens kone, Maren Christensdatter, Hans Saxil, Jacob Egelund, Jan Christophersen.

F.f. Arne Eriksens db. Ole fra Hytten: Jomfrue Bluth, Anne Jessine Condrop, Marcus Barnholt, Henrich Sørensen, Jacob Egelund.

F.f. Arne Eriksens pb. Gunhil Margrethe fra Hytten: Ole Nilsens kone, Maren Christensdatter, Jacob Egelund, Svend Povelsen, Voldemar Tolfsen.

F.f. Arne Eriksens pb. Karen fra Hytten: Jon Pedersens kone, Karen Christensdatter, Gjert Condrup, Ole Nilsen, Valdemar Tolfsen.

F.f. Arne Eriksens db. Erik fra Hytten: Anders Aarhuuses kone, Dorthe Maria Jansdtr., Christen Lund, Ole Nilsen, Søren Christian Condrop.

F.f. Stigeren Arne Eriksens pb. Kisten fra Hytten: Ole Nilsens kone, Dorthe Jonsdatter, Lars Barnholt, Svend Povelsen, Haral Jansen.

F.f. Arne Eriksens pb. Kisten fra Hytten: Haral Jansens kone, Søren Condrops kone, Nils Hyberg, Petter Hansen, Aslak Gundersen.

F.f. Arne Eriksens db. Ole fra Hytten: Elen Rusch, Dorthe Clausdtr., Nils Hübert, Søren Condrop, Valdemar Tolfsen.


Ved dåpen til deres 1. barn må presten ha skrevet feil. Han skrev Dorthe Maria, men det skal nok være Aase Maria.

 

Arne Eriksen og hans første kone kom til Gjerpen etter 1762. I kirkebøkene er han først kalt ”Stiger”. I et skifte etter hans andre kones farbror, Ole Knudsen under S. Brekke, ble han kalt ”Skriver ved Fossum”. Eriksen var i 1782 nevnt som boende her alene med 4 barn over 12 år og ei tjenestejente. Han ble skrevet som ”skoleholder” ved F.T. 1801.Skifte etter Arne Eriksen. Se Buskerud/Sønnafjeldske Bergamt 1776-1807. Folie 272 1/2.

 

22/7-1782      JON KNUTSSEN                    Bamble Skifteprot. nr. 10b, s. 459a.

Bratsberg-     Arvinger:                            

skogen         Enka Berthe Jonsdtr. og barna:

               1. Jon Jonssen, myndig.

               2. Lars Jonssen    20 år.

               3. Niels Jonssen    4 "

               4. Berthe Jonsdtr. 24 "

               Enka tok mannens bror Ole Knutssen til verge.

               Han ble også verge for Lars og Niels.

               For Berthe ble hennes nåværende husbond Arne Erikssen verge.

Brt: 48 - 2 - 20

Net: 18 - 2 -  0

 Familie 17.

Fossum 1782. Fossum Jernverk (Hytten).

 

Masovnmester

Svend Povelsen f. ca. 1740 bg. 11/1-1786. ”Marsmesteren Svend Povelsen, 46 aar.”

g.m. NN f. ca. 1749 bg. 30/6-1786. ”Marsmesteren Svend Povelsens enke 37 aar.”

1. Søren Svendsen dpt. 22/11-1777.

2. Nils Friis dpt. 3/2-1782 bg. 13/11-1784. ”Svend Povelsens s. Nils Friis 2 3/4 aar.”

3. Anne Elisabeth Svendsdatter dpt. 2/1-1785.

4. Svend Nicolai Svendsen dpt. 4/6-1786. Kom trolig til Virik i Sandar, Vestfold.

 

F.f. Svend Povelsens db. Søren fra Hytten: Rasmus Bagges kone, jomfrue Bluth, Friderich Ejberg, Jacob Egelund, Haral Jansen.

F.f. Marsovnmester Svend Povelsens db. Nils Friis: Forvalter Barnholts kone, jomfrue Pral, forvalter Saxil, Marius Barnholt, Lars Barnholt, Thorsøe, Ranchenberg.

F.f. Marsovnmester Svend Povelsens pb. Anne Elisabeth: Madame Saxild, jomfrue Barnholt, forvalter Barnholt, Hans Abrahamsen, Lars Blom.
F.f. Svend Povelsens db. Svend Nicolaj fra Hyttene: Lars Barnholts kone, Helle Christensdatter, Jon Pedersen, Nils Hübert, Haral Jansen.


Svend Povelsen er 1. gang nevnt i Gjerpen KB. i august 1775, som fadder for Arne Eriksens datter (se ovenfor).
 

Slektsnøtt.
Det er usikkert hvor det ble av disse barna etter at begge foreldrene døde. Faren døde før den yngste sønnen ble født og sønnen fikk derfor sitt navn etter faren. Moren døde ca. 20 dager etter fødselen. Det eksisterer ikke noe skifte i Gjerpen og dermed heller ingen opplysninger om verger.

Det er dog en enkemann Svend Svendsen på Virik i Sandar kommune i FT 1865. Han bodde da hos sin sønn, Thor Svendsens familie. Det er nevnt at Svend er f. i 1786 i Gjerpen. Det er ingen andre enn denne Svend (Nicolai) Svendsen som er født i Gjerpen i aktuelt tidsrom. Hans sønn, Thor Svendsen, var født i Sandefjord i 1829 og var i 1865 sjømann og husmann uten jord.


 


 

 Familie 18.

Fossum 1782. Fossum Jernverk (Hytten).

 

Verksarbeider

Baltzer Jensen fra Fossum dpt. 12/6-1740 d. etter 1801, s.a. Jens Baltzersen ved Hytten. Se Familie 12 - Fossum 1762.

g1g. 28/12-1764 m. Inger Abrahamsdatter fra Bjørndalen(A) under Bø f. feb/mars 1735 bg. 24/5-1778. ”Baltzer Jensens kone 43 aar.”, d.a. Abraham Tollefsen.

g2g 27/12-1781 m. Siri Helgesdatter f. ca. 1741 bg. 25/7-1782. ”Baltzer Jensens kone 41 aar.”

1. Ingeborg Cathrine Baltzersdatter dpt. 1/11-1765 g.m. enkemann Lars Nilsen. Se Familie 11 - Gulset 1801.

2. Abraham dpt. 20/4-1767 bg. 5/4-1772. ”Baltzer Jensens s. Abraham 5 aar.”

3. Inger Margrethe Baltzersdatter fra Fossum dpt. 20/11-1768 g.m. Lars Haagensen. Se Familie 32 - Fossum 1801.

4. Marthe Baltzersdatter dpt. 27/1-1771 d. 5/3-1828 på Fossum. Ugift.

5. Karen Kirstine Baltzersdatter fra Fossum dpt. 27/3-1774 g1g 7/6-1804 m. Søren Aslaksen fra Børønningen. De bodde i Skien. Se Børønningen(E) under Bø.
    Enka Karen Kirstine ble g2g 13/12-1818 m. enkem, og svoger Lars Haagensen. Se Familie 32 - Fossum 1801.

Barn i 2. ekteskap:

6. Inger bg. 25/7-1782. ” …. og d. Inger 4 dage.” Gravlagt sammen med sin mor.

 

F.f. Baltzer Jensens pb. Ingebor Catrine: Engebret Hynies kone, Karen Abrahamsdatter, Peder Christophersen, Nils og Isak Abrahamsønner.

F.f. Baltzer Jensens db. Abraham fra Hytten: Abraham Andersens kone, Live Jensdatter, Ole Tronsen, Nils og Isak Abrahamsønner.

F.f. Baltzer Jensens pb. Inger Margrethe fra Fossum Ejet: Johanne Jensdtr., Live Jensdtr., Tollef, Isak og Ole Abrahamsønner.

F.f. Baltzer Jensens pb. Marthe fra Hytten: Isak Abrahamsens kone, Ingebor Jensdtr., Ole Abrahamsen, Jan Hansen, Svend Sigfridsen.

F.f. Baltzer Jensens pb. Karen Kistine fra Fossum Ejet: Jacob Egelunds kone, Live Jensdtr., Mathis Eriksen, Petter Christophersen, Ole Abrahamsen.


Baltzers 2. kone, Siri Helgesdatter var hverken døpt eller konfirmert i Gjerpen.

Andre beboere her i 1801:
Fosterbarn Abraham Olsen (12) – som var sønn av Ole Abrahamsen fra Bjørndalen under Bø.
Losjerende enkemann – Amund Andersen (91) – kun gift en gang, som ”opholdes af Verkets ejer.”

 Familie 19.

Fossum 1782. Fossum Jernverk (Hytten).

 

Her var oppført Maren Abrahamsdatter med ei tjenestejente i 1782.
 

Maren Abrahamsdatter fra Bjørndalen(A) under Bø dpt. 20/12-1733 bg. 2/6-1799. ”Maren Abrahamsdtr. f. Fossum Verk 65 1/2 aar.”, d.a. Abraham Tollefsen.
Hun bodde trolig i ei lita stue eller i samme stue som sin svoger. Se ovenfor.

 


 

Familie 20.

Fossum 1782. Fossum Jernverk (Hytten).

 

Her var oppført Mathias Skolemester med hustru og et barn over 12 år.


Folketellingen 1782: ”Fossum Jernverk, Matias Skollemester hustru, ett barn.”


Jeg vet ikke mer om denne familien. G.S.

 


 

Familie 21.

Fossum 1782. Fossum Jernverk (Hytten).

 

Her var oppført Peder Buse (Peder Pedersen Buse) med hustru. Se Familie 25a - Fossum 1801.

 


 

Familie 22.

Fossum 1782. Fossum Jernverk (Hytten).

 

Her var oppført Søren Christian Condrup med familie. Se Familie 42 - Fossum 1801.

 


 

Familie 23.

Fossum 1782. Fossum Jernverk (Hytten).

Her var oppført Christen Olsen med familie. En feilplassert familie. Se N. Skotland(E) under Hyni.

 


 

Familie 24.

Fossum 1782. Fossum Jernverk (Hytten).

 

Her var oppført Christopher Hansen med familie. Se Familie 43 - Fossum 1801.

 


 

Familie 25.

Fossum 1782. Fossum Jernverk (Hytten).

 

Hammersmed

Anders Hansen dpt. 2/2-1755 d. 23/9-1831 på Fossum, s.a. hammersmed Hans Olsen. Se Familie 23 - Fossum 1762.

g. 25/9-1779 m. Pernille Christensdatter fra S. Sneltvedt(D) dpt. 9/4-1758 d. 26/10-1824 på Fossum, d.a. Christen Andersen Sneltvedt.

1. Else Maria dpt. 28/5-1780 bg. 25/2-1781. ”Anders Hansens d. Else Maria 3/4 aar.”

2. Hans Andersen d.e. dpt. 21/4-1782. Se Familie 67 - Fossum 1835.

3. ”Maren” dpt. 5/9-1784 bg. 20/11-1785. ”Anders Hansens d. Lisbeth Maria f. Hytten 1 1/4 aar.”

4. Dorthe Andersdatter dpt. 18/2-1787. Bodde ugift og alene som innerst på Fossum i 1835.

5. Hans Christian Andersen jr. dpt. 25/4-1790. Se Familie 46 - Fossum 1835.

6. Christense dpt. 1/6-1794 bg. 28/4-1810. ”Anders Hanssøns pb. Christense, f. Fossum Verk 15 11/12 aar.”

7. Christen dpt. 14/1-1798 bg. 18/3-1798. ”Anders Hanssøns db. Christen f. Fossum Verk 9 uger.”

8. Lisbeth Maria dpt. 5/1-1800 bg. 4/5-1800. ”Anders Hanssøns pb. Lisbeth Maria f. Fossum Verk 1/3 aar.”

 

F.f. Anders Hansens pb. Else Maria fra Hytten: Petter Hansens kone, Helvig Christensdtr., Christopher Christophersen, Magnus Nilsen, Jon Hansen.

F.f. Anders Hansens db. Hans fra Hytten: Magnus Nilsens kone, Maria Henrichsdtr., Lars Christensen, Jan Hansen, Nils Christensen.

F.f. Anders Hansens pb. Maren fra Hytten: Christopher Hansens kone, Ragnil Christophersdtr., Petter Hansen, Ole Hansen, Jens Hynie.

F.f. Anders Hansens pb. Dorthe fra Hyttene: Endre Sørensens kone, Inger Olsdtr., Svend Engelsen, Nils Christensen, Ole Hansen.

F.f. Anders Hansens db. Hans Christian fra Hytten: Petter Hansens k., Christence Engelbretsdtr., Jørgen Sørenson, Ole Olsen, Ole Hansen.

F.f. Anders Hanssøns pb. Christence fra Fossum Værk: Christopher Hanssøns k., Anne Dorothea Aslaksdtr., Gunder Jenssøn, Jacob Jacobssøn, Jens Christopherssøn.

F.f. Anders Hanssøns db. Christen f. Fossum Verk: Ole Hanssøns k., Anne Dorthe Aslaksdatter, Christen Claussøn, Jacob Peterssøn, Ole Jacobssøn.

F.f. Anders Hanssøns pb. Lisbeth Maria f. Fossum Verk: Christen Clausens k., Laurentse Knudsdatter, Christen Jenssøn, Gunder Larssøn, Hans Janssøn.

 Familie 26.

Fossum 1782. Fossum Jernverk (Hytten).

 

Hammersmed

Magnus Nilsen fra Åsen under Fossum dpt. 25/1-1749 i Uvdal, Rollag bg. 11/7-1809. ”Magnus Nilssøn, f. Fossm. Verk, - sagt at være 63 3/4 aar.”, s.a. Nils Magnussen.

g. 22/2-1777 m. Marthe Maria Nilsdatter f. ca. 1751 bg. 31/10-1807. ”Magnus Nilssøns kone Marthe Maria Nilsdtr. f. Fossum Verk, sagt at være 56 aar.”

1. Nils dpt. 4/5-1777 bg. 3/7-1779. ”Magnus Nilsens s. Nils 2 aar.”

2. Nils Jacob Magnussen dpt. 4/6-1780. Konfirmert i 1797.

3. Tollef dpt. 27/7-1783 bg. 28/9-1783. ”Magnus Nilsens s. Tollef 8 uger.”

4. Jørgen dpt. 24/10-1784 bg. 30/10-1785. ”Magnus Nilsens s. Jørgen 1 1/2 aar.”

5. Maren Magnusdatter dpt. 14/1-1787. Konfirmert i 1803.

6. Jørgen dpt. 28/2-1790 bg. 24/5-1790. ”Magnus Nilssøns s. Jørgen fra Hytten 10 uger.”

7. Jørgen Magnussen dpt. 30/12-1792. Konfirmert i 1810.

8. Daniel dpt. 3/7-1796 bg. 21/2-1802. ”Magnus Nilssøns db. Daniel f. Fossum Verk 5 2/3 aar.”

 

F.f. Magnus Nilsens db. Nils fra Aas hameren: Waldemar Tolfens kone, Anne Abrahamsdatter, Anders Henrichsen, Ole Nilsen, Jacob Halvorsen.

F.f. Magnus Nilsens db. Nils Jacob fra Fossum Ejet: Jacob Egelunds kone, Anne Abrahamsdtr., Ole Nilsen, Hans Langen, Anders Hansen.

F.f. Magnus Nilsens db. Tollef fra Fossum Ejet: Christopher Hansens kone, Guri Nilsdatter, Petter Hansen, Ole Nilsen, Søren Hansen.

F.f. Magnus Nilsens db. Jørgen fra Fossum Ejet: Svend Engelsens kone, Guri Nilsdatter, Ole Nilsen, Anders Hansen, Søren Hansen.

F.f. Magnus Nilsens pb. Maren u/Fossum: Svend Engelsens kone, Christence Engebretsdtr., Ole Nilsen, Ole Pedersen.

F.f. Magnus Nilsens søn Jørgen fra Hytten: Anders Jensens k., Karen Olsdtr., Ole Nilsen, Ole Monsen, Gunder Jensen.

F.f. Magnus Nilssøns db. Jørgen fra Fossum, Værk: Ole Monssøns k., Maren Skjold, Christen Hanssøn, Søren Hanssøn, IsakSørenssøn.

F.f. Magnus Nilssøns db. Daniel u/Fossum-Verk: Svend Engelssøns k., Marthe Baltzersdatter, Laers Nilssøn, Sondre Kittilssøn, Anders Jenssøn.


Magnus Nilsen var ikke født i Gjerpen. Det er uvisst hvor hans familie kom i fra. Han ble konfirmert, 18 år gammel i 1769
med bosted Fossum-eie. Marthe Maria er trolig heller ikke født i Gjerpen.
Magnus var hammersmed-svenn ved Fossum jernverk i 1801.

 


 

Familie 27.

Fossum 1782. Fossum Jernverk (Hytten).

 

Her var oppført forvalteren ved jernverket, Monsieur Lars Barnholt. Se Forvaltergården.

 


 

Familie 28.

Fossum 1782. Fossum Jernverk (Hytten).


Arbeider, husmann 

Nils Eriksen (ikke fra Smørstad på Ø. Toten) f. ca. 1753 bg. 6/4-1788. ”Nils Eriksen Skotland 37 aar.”, s.a. Erik NN.

g. 27/12-1779 m. Kirsten Henriksdatter fra Follestad dpt. 22/11-1750 bg. 12/2-1809. ”Enken Kirsten Henricsdtr. f. Fossm Verk 58 1/4 aar.”, d.a. Henrik Evensen. Se Familie 11 - Follestad 1700.

1. Erik dpt. 16/7-1780 bg. 25/5-1788. ”Nils Eriksens søn Erik fra Hyttene 8 aar.”

-   bg. 5/12-1784. ”Nils Skotlands dødf. søn.”

2. Truls Nilsen dpt. 7/5-1786. Se Familie 80 - Fossum 1835.

 

F.f. Nils Eriksens db. Erik fra Hynie Ejet: Christen Clasens kone, Karen Olsdtr., Nils Abrahamsen, Jens Henrichsen, Jonas Eriksen.

F.f. Nils Eriksens db. Truls fra Hyttene: Christen Clausens kone, Sara Henrichsdtr., Abraham Andersen, Christen Hansen.


Nils Eriksen ble konfirmert i Gjerpen i 1771, 17 år gammel. Han bodde da ”ved Hytten.”
Bror: Jonas Eriksen f. ca. 1755. Se Familie 60 - Fossum 1782.
Søster: Cathrine Eriksdatter f. 1748 g.m. enkemann Christen Clausen. Se Familie 6 - Falkum 1801.
Søster: Malene Eriksdatter f. ca. 1742 g.m. Nils Abrahamsen. Se Familie 18 - Kleiva 1784.
 

Kilde: Pasientprotokoll for Bratsberg Amtssygehus, Osebakken.
Kona Kirsten Henriksdatter ble innlagt på Bratsberg Amtsykehus (”Radesykehuset” på Osebakken) den 16/11-1778, 19 år gammel. Fra protokollen: ”stærk befængt af Rade-Sygen (visstnok en type syfilis). Efter Attest indtagen paa Amtets Bekostning. Helbredet 25. januar 1779.”

 

Deres første barn ble født på ”Hyni-eie”, trolig på en av Skotlandsplassene, som på den tiden også var boplasser
for arbeidere ved Fossum jernverk.

I 1801 bodde enka Kirsten(50) i et hus under S. Fossum sammen med sin sønn Truls(15).

 


 

Familie 29.

Fossum 1782. Fossum Jernverk (Ødegården).

 

Gruvearbeider, husmann

Anders Jensen fra Fossum dpt. 5/9-1751 bg. 17/3-1813. ”Anders Jensen und. Bøe 64 aar.”, s.a. Jens Olsen. Se Familie 35 - Fossum 1762.

g. 30/12-1776 m. Lisbeth Østensdatter f. ca. 1744 bg. 17/7-1808. ”Anders Jenssøns kone Lisbeth Østensdtr. und. Fossum Verk, sagt at være 67 aar.”

1. Karen Margrethe dpt. 8/10-1777 bg. 14/12-1777. ”Anders Jensens d. Karen Margrethe fra BøeRønningen 8 uger.”

2. Karen Margrethe Andersdatter dpt. 29/11-1778 g.m. Engebret Pedersen fra M. Bø. Se Familie 19 - Fossum 1835.

3. Jens Andersen dpt. 7/10-1781. Bodde på Fossum. Se Familie 75 - Fossum 1835.

4. Marthe Maria dpt. 1/12-1782 bg. 21/9-1783. ”Anders Jensens d. Marthe f. Hytten 3/4 aar.”

 

F.f. Anders Jensens pb. Karen Margrethe fra Bøe Rønningen: Jan Hansens kone, Ingebor Maria Hansdtr., Jens Olsen, Mathis Eriksen, Ole Jensen.

F.f. Anders Jensens pb. Karen Margrethe fra Bøe Rønningen: Ole Jensens kone, Maren Jensdtr., Jens Olsen, Claus Andersen, Jon Hansen.

F.f. Anders Jensens db. Jens fra Fossum Ejet: Jan Hansens kone, Maren Jensdatter, Jens Olsen, Baltzer Jensen, Ole Jensen.

F.f. Anders Jensens pb. Marthe Maria fra Fossum Ejet: Ole Jensens kone, Maren Jensdtr., Jan Hansen, Mads Justsen, Henrich Jensen.


Denne familien bodde tidligere på Børønningen. De kom til Ødegården under Fossum i ca. 1800.
I 1801 bodde hans gamle mor, enke Margarethe Andersdatter(74) her. Engebret Pedersen fra
M. Bø g.m. Karen Margrethe Andersdatter herfra, bodde her fra 1814.

 


 

Familie 30.

Fossum 1782. Fossum Jernverk (Ødegården).


Jernverksarbeider 

Ole Jensen fra Fossum dpt. 9/3-1749 bg. 7/11-1798. ”Ole Jenssøns under Fossum Verk 49 1/2 aar.”, s.a. Jens Olsen. Se Familie 35 - Fossum 1762.

g. 20/8-1774 m. Sille Cathrine Olsdatter fra Skien? f. ca. 1747 d. 31/10-1826 på Fossum.

1. Jens dpt. 3/3-1776 bg. 18/10-1778. ”Ole Jensens s. Jens f. Fossum ejet 2 1/2 aar.”

2. Anne Margrethe Olsdatter dpt. 30/8-1778 g.m. Ole Christensen. Se Familie 53 - Fossum 1835.

3. Karen dpt. 3/12-1780.

4. Anne Sophia dpt. 20/10-1782 bg. 24/4-1785. ”Ole Jensens d. Anne Sophia f. Hytten 2 1/2 aar.”

-    bg. 31/7-1785. ”Ole Jensens d. Anne Sophia 2 3/4 aar.”

5. Jens Olsen dpt. 31/7-1785.

6. Karen Sophia dpt. 24/8-1788.

7. Karen Maria Olsdatter dpt. 1790.

8. Kirsten Sophie Olsdatter dpt. 1792.

 

F.f. Ole Jensens db. Jens fra Bøe Rønningen: Jan Hansens kone, Berthe Johannisdtr., Petter Hansen, Anders Jensen, Nils Olsen.

F.f. Ole Jensens pb. Anne Margrethe fra Fossum Ejet: Mads Justsens kone, Ingebor Maria Hansdtr., Jens Olsen, Anders Jensen, Petter Hansen.

F.f. Ole Jensens pb. Karen fra Bøe Rønningen: Anders Jensens kone, Sophia Nilsdatter, Jens Hieronomisen, Nils Olsen, Mads Justsen.

F.f. Ole Jensens pb. Anne Sophia fra Fossum Ejet: Jan Hansens kone, Maria Jensdatter, Petter Hansen, Anders Jensen, Henrich Jensen.

F.f. Ole Jensens db. Jens under Fossum: Anders Jensens kone, Maren Jensdtr., Ole Hansen, Petter Hansen, Nils Olsen.

F.f. Ole Jensens pb. Karen Sophia fra Fossum Ejet: Anders Jensens kone, Karen Pedersdtr., Jon Hansen, Amund Andersen, Henrich Jensen.
 

Denne familien bodde noen få år på Damjordet under Fossum før de kom til Ødegården noe før 1782.
Sille Cathrine Maria hadde en bror i Skien - Nils Olsen - som ble verge for hennes sønn Jens da hun
ble enke i 1798. Verge for pikene ble farbroren Anders Jensen ved Fossum.

 

19/3/1801      OLE JENSSEN          Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 479a.

Plass               Arvinger:                            

u/Fossum       Enka Sille Katterine Maria Olsdatter og barna:

               1. Jens Olssen                    15 år.

               2. Anne Margrethe Olsdtr. 21 ”

               3. Karen Maria Olsdtr.       11 ”

               4. Kirsten Sophie Olsdtr.     9 ”

Enkas laugverge ble broren Niels Olssen i Skien. Han ble også formynder for Jens.

Form. for døtrene ble farbroren Anders Jenssen v/Fossum.

Brt: 268 - 1 - 17

Net:   0 - 0 -  7

Aktiva:

Boet eide halvparten av husa på plassen. Det andre eide avdødes mor,
Jens Olssens enke Margrethe Andersdtr. Hun brukte også halve plassen.
Boets halvdel av husa ble verdsatt til 120 rdl.
 


 

Familie 31.

Fossum 1782. Fossum Jernverk (Hytten).


Jernverksarbeider 

Auen Pedersen (Ouen Pedersen) fra Lille Strømdal dpt. 22/12-1720 bg. 13/11-1785. Ougen Pedersen f. Fossum 67 aar.”, s.a. Peder Haagensen.

g. 1/10-1757 m. Kirsten Sørensdatter (fra Holla dpt. 10/3-1737?) bg. 14/9-1806. Enken Kirsten Sørensdtr. f. Fossum Verk -meent at være henved 73 aar.”, d.a. Søren Knudsen?
1. Anne Auensdatter dpt. 1/1-1758.

2. Gunhild Auensdatter dpt. 9/11-1760. Ugift i 1801. Bodde da hjemme sammen med sin mor på Fossum.

3. Karen Auensdatter dpt. 8/9-1765 bg. 21/6-1801 i Gråten g. 2/2-1792 m. Lars Bæruldsen (Lars Beruldsen/ Lars Berulfsen) fra Holm. Flyttet til Klosteret i Solum.

4. Marthe Auensdatter dpt. 28/5-1769. Var fadder i sin søster Karens første barnedåp i 1792.

5. NN Auensdatter.

 

F.f. Ouen Pedersens pb. Anne: Ole Thorsens kone, Johanne Jensdtr., Lars Pedersen, Hans Sørensen, Sven Pedersen.
F.f. Ouen Pedersens pb. Gunnil: Ole Thorsens kone, Anne Jansdtr., Lars Pedersen, Anders Henrichsen.
F.f. Ouen Pedersens pb. Karen: Aslak Christensens kone, Ingebor Nilsdtr., Hans Olsen, Hans Sørensen, Isak Abrahamsen.
F.f. Ouen Pedersens pb. Marthe fra Fossum Ejet: Aslak Christensens kone, Marthe Nilsdtr., Hans Olsen, Baltzer Jensen, Petter Hansen.


I fattigprotokollen av 1782 er følgende nevnt om denne familien: ”Ougen Pedersen, 60 aar, født i Gjerpen,
bodd under Fossum i 30 aar, huusarm, gift, 5 døttre alle hiemme.”

 


 

Familie 32.

Fossum 1782. Fossum Jernverk (Skotland).

 

Her var oppført Svend Engelssøn Skotland f. ca. 1746 bg. 21/10-1792. Svend Engelssøn Skotland 46 aar.”

 

Folketellingen 1782: Svend Skotland med kone og 2 barn over 12 år.

 


 

Familie 33.

Fossum 1782. Fossum Jernverk (Åsen).


Her var oppført verksarbeider Ole Nilsen med familie. Se Åsen under Fossum.
 


 

Familie 34.

Fossum 1782. Fossum Jernverk (Bredgangen).

 

Her var oppført Nils Bredgangen med kone og 3 barn over 12 år.


Kan ikke finne noen flere opplysninger om han eller hans opphav.

 


 

Familie 35.

Fossum 1782. Fossum Jernverk. Langangen under Fossum.

 

Halvor Skold Langangen med familie. Se Langangen(B) under Fossum.

 


 

Familie 36.

Fossum 1782. Fossum Jernverk (Hytten).


Her var oppført Halvor Gundersen med familie. Se Langangen(B) under Fossum.

FT 1782: Halvor Gundersen med kone og 3 barn over 12 år.  

 


 

Familie 37.

Fossum 1782. Fossum Jernverk. Langangen under Fossum.


Her var oppført gruvearbeider Christen Olsen Riisberg. Se Langangen(A) under Fossum.
 


 

Familie 38.

Fossum 1782. Fossum Jernverk (Lien).

 

Verksarbeider, husmann

Jan Hansen Lien fra Fossum dpt. 5/11-1752 d. ca. 1790, s.a. Hans Olsen. Se Familie 23 - Fossum 1762.

g. 21/10-1775 m. Kirsten Jensdatter fra Børønningen(C) under Bø dpt. 27/1-1754 bg. 22/3-1801. ”Enken Kirsten Jensdtr. Lien u/Fossum Verk 47 1/6 aar.”, d.a. Jens Olsen.

1. Hans Jansen dpt. 15/12-1776. Se Familie 65 - Fossum 1801.

2. Jens Jansen dpt. 19/12-1779. Se Familie 75 - Fossum 1835.

3. Karen Elisabeth Jansdatter dpt. 23/12-1781 bg. 30/12-1804. ”Vanvittig Pige Karen Elisabeth Jansdtr. und. Foss. Verk 23 aar.”

4. Ole Jansen dpt. 5/3-1786. Se Familie 66 - Fossum 1835.

5. Inger Margrethe dpt. 21/9-1788 bg. 19/10-1788. ”Jan Hansens d. Inger Margrethe 4 uger.”

6. Jan Jansen dpt. 5/12-1790. Se Familie 39 - Fossum 1845.

 

F.f. Jan Hansens db. Hans fra Hytten: Ole Jensens kone, Anne Jenstr., Anders Jensen, Nils Eriksen, Christopher Hansen.

F.f. Jan Hansens db. Jens fra Hytten: Anders Jensens kone, Berthe Christensdatter, Christopher Hansen, Lars Jensen, Endre Larsen.

F.f. Jan Hansens pb. Karen Elisabeth fra Hytten: Petter Hansens kone, Maren Olsdatter, Anders Hansen, Christopher Hansen, Lars Jensen.

F.f. Jan Hansens db. Ole fra Hytten: Christopher Hansens kone, Maria Jensdtr., Anders Hansen, Ole Jensen, Gunder Lia.

F.f. Jan Hansens pb. Inger Margrethe u/Fossum: Anders Jensens kone, Karen Nilsdatter, Christopher Hansen, Ole Hansen, Henrich Jensen.

F.f. afdøde Jan Hanssøns db. Jan u/Fossum: Christopher Hanssøns k., Margarete Christiansdtr., Ole Hanssøn, Anders Jenssøn, Ole Jenssøn.


Jan Hansen er ikke innført blant døde i Gjerpen kirkebok. Enka bodde her i 1801 med barna:
Hans, Jens, Ole, Jan og Maren (Karen Elisabeth?).

 

Folketellingen 1782: Jan Hansøn Lien med kone og 2 barn over 12 år.  

 


 

Familie 39.

Fossum 1782. Fossum Jernverk (Langangen).

 

Gruvearbeider

Endre Sørensen (fra Knalstad i Vestby, Akershus?) f. ca. 1760 bg. 14/3-1795. ”Jørgen (Endre?) Sørenssøn f. Langangen 34 1/3 aar.”

g. 27/5-1780 m. Ingeborg Maria Hansdatter fra Fossum dpt. 13/7-1760, d.a. Hans Olsen. Se Familie 23 - Fossum 1762.

1. Maren Cathrine Endresdatter dpt. 7/11-1784.

 

F.f. Endre Sørensens pb. Maren Catrine fra Langgangen: Halvor Schiolds kone, Walborg Jonsdatter, Petter Hansen, Ole Hansen, Jon Halvorsen.

 

Endre Sørensen er første gang nevnt i Gjerpen kirkebok ved trolovelsen 2/1-1780. Ved begravelses-innføringen i
kirkeboka har presten skrevet Jørgen Sørensen. Dette er nok feil. Den eneste Jørgen Sørensen som lever i Gjerpen
på denne tiden lever også etter 1795. Dessuten er ikke Endre Sørensen nevnt i folketellingen for 1801 noe sted i Norge.
Endre hadde trolig ei søster/ halvsøster på Fossum. Det var Anniken Sørensdatter g.m. Halvor Larsen Skjold.
Se Langangen(B) under Fossum.

 

Fra folketellingen 1782: Endre Jacobsøn (trolig feil og skal være Endre Sørensen) med kone. Ingen barn over 12 år.

 


 

Familie 40.

Fossum 1782. Fossum Jernverk (Hytten).

 

Se Familie 7 - Fossum 1782. En dobbel oppføring?
 

FT 1782: Petter Hansen "Hammer Svend" med kone, 2 barn over 12 år og ett menneske i tjeneste. Se Damjordet under Fossum.

 


 

Familie 41.

Fossum 1782. Fossum Jernverk (Hytten).

 

Her var oppført hammersmed ”Hans Olesøns Enke” (Lisbeth Olsdatter). Se Familie 23 - Fossum 1762.

 


 

Familie 42.

Fossum 1782. Fossum Jernverk (Hytten).

 

Jernverksarbeider

Aslak Gundersen fra N. Bø (B) dpt. 13/2-1746 bg. 26/4-1783. ”Aslak Gundersen f. Hytten 38 aar.”, s.a. Gunder Pedersen Bøe og Helvig Aslaksdatter,

g. 25/10-1770 m. enke Maren Pedersdatter f. ca. 1724 bg. 30/5-1814. ”Aslak Gundersens enke Maren Pedersdtr. Fossum 90 aar.”

 

Aslak og Maren hadde av naturlige årsaker ingen barn sammen. Maren var ca. 46 år gammel da de giftet seg.

 


 

Familie 43.

Fossum 1782. Fossum Jernverk (Hytten).

 

Arbeider, husmann

Peder Gundersen fra N. Bø(B) dpt. 21/2-1751 bg. 29/10-1814. ”Peder Gundersen under Bøe 64 aar.”, s.a. Gunder Pedersen.

g1g 8/11-1777 Karen Engebretsdatter fra Bø(4) "Lifjeld" i Luksefjell dpt. 11/10-1750 bg. 11/11-1781. ”Peder Gundersens kone fra Hytten 33 aar.”, d.a. Engebret Lucasen Fjeldet.

g2g i Solum 5/4-1782 Gunhild Nilsdatter f. ca. 1762 bg. 1/11-1797. ”Peder Gunderssøns kone Gunnil Nilsdtr. f. Bøe-Rønning 35 aar.”

1. Helvig dpt. 5/7-1778 bg. 6/7-1779. ”Peder Gundersens Helvig 1 aar.”

2. Inger Hedvig Pedersdatter dpt. 16/7-1780 g.m. Halvor Thorstensen. Se Børønningen(A) under Bø.

Barn i 2. ekteskap:

3. Gunder Pedersen dpt. 26/12-1782. Konfirmert i 1798.

4. Karen Kirstine Pedersdatter dpt. 22/8-1784 g.m. Claus Kittilsen. Bodde på Bratsbergkleiva. Se Familie 120a - Kleiva 1845.

5. Aslak Pedersen dpt. 30/9-1787. Se Børønningen(A) under Bø.

6. Kirsten Pedersdatter dpt. 21/2-1790.

7. Nils bg. 28/5-1792. ”Peder Gundersøns db. Nils hj, db. u/N. Bøe 5 dage.”

8. Nils Pedersen dpt. 7/7-1793. Se Grønnerød(A).

9. Hedevig bg. 25/6-1797. ”Peder Gunderssøns hjemedøbte pb. Hedevig u/Ml, Bøe 1 døgn.”

 

F.f. Peder Gundersens pb. Helvig fra Hytten: Peder Engebretsen Bøes kone, Anne Gundersdtr., Christian Fossum, Zacharias Hermandsen, Engebret Pedersen.

F.f. Peder Gundersens pb. Inger Helvig fra Hytten: Aslak Gundersens kone, Anne Gundersdtr., Lars Fossum, Erik Nirisen, Zacharias Hermansen.

F.f. Peder Gundersens db. Gunder fra Hytten: Zacharias Hermandsens kone, Anne Eriksdtr., Lars Fossum, Engebret Pedersen, Jens Nilsen.

F.f. Peder Gundersens pb. Karen Kistine under Bøe: Aslak Gundersens kone, Anne Larsdtr., Christen Sørensen, Peder Mortensen, Engebreth Pedersen.

F.f. Peder Gundersens db. Aslak under Bøe: Engebret Pedersens kone, Anne Larsdatter, Mads Christensen, Isak Hansen, Peder Mortensen.

F.f. Peder Gundersens pb. Kisten u/Bøe: Isak Hansens kone, Anne Larsdtr., Engelbret Pedersen, Peder Mortensen, Gunder Christensen.

F.f. Peder Gunderssøns db. Nils u/Bøe: Jens Liens k., Anne Christensdtr., Gunder Christenssøn, Peder Mortenssøn, Engelbert Fossum.

 

I 1784 bodde Peder Gundersen med familie på plassen Børønningen(A) under Bø.

 


 

Familie 44.

Fossum 1782. Fossum Jernverk (Hytten).

 

Her var oppført Jens Baltzersens Enke med 4 barn. Se Familie 12 - Fossum 1762.

 


 

Familie 45.

Fossum 1782. Fossum Jernverk (Lien u. M. Fossum).

 

Her var oppført Peder Knudsen med kone, to barn og ei tjenestejente (eller dreng). Se Familie 3 - Fossum 1762.

 


 

Familie 46.

Fossum 1782. Fossum Jernverk (Hytten).

 

Her var kun oppført ”Halvor Pedersens Moder” og 4 barn.  

 


 

Familie 47.

Fossum 1782. Fossum Jernverk (N. Fossum).

 

Her var oppført Christen Fossum. Se N. Fossum.

 


 

Familie 48.

Fossum 1782. Fossum Jernverk (Hytten). Ødegården.

 

Sagmester

Jan Pedersen fra Fossum dpt. 13/8-1752 bg. 18/1-1795. ”Jan Pederssøn, Saugmester u/Fossum 42 1/2 aar.”, s.a. Peder Knudsen. Se Familie 3 - Fossum 1762.

g. 29/12-1774 m. Dorthe Maria Christensdatter fra Fossum dpt. 18/10-1750 bg. 1/2-1795. ”Jan Pederssøns enke Dorthe Christensdtr. u/Fossum 44 1/2 aar.” d.a. Christen Rasmussen. Se Familie 30 - Fossum 1762.

1. Rasmus dpt. 1/10-1775 bg. 14/12-1777. ”Jan Pedersens s. Rasmus 2 aar 10 uger.”

2. Marthe dpt. 3/5-1778 bg. 31/5-1795. ”afd. Jan Pederssøns pb. Marthe u/Fossum 17 aar.”

3. Karen Jansdatter dpt. 16/1-1780 g.m. enkem. Bjurguv Olsen. Se Lien under Tufte.

4. Anne Maria Jansdatter dpt. 11/8-1782.

5. Kirsten Jansdatter dpt. 29/5-1785 g.m. Nils Eriksen. Se Familie 39 - Fossum 1835.

6. Christen Jansen f. 5/10-1788. Se Skavanhagen.

7. Peder dpt. 26/2-1792 bg. 22/2-1795. ”afd. Jan Pederssøns db. Peder u/Fossum 3 aar.”

 

F.f. Jan Pedersens db. Rasmus fra Fossum Ejet: Simen Erlandens kone, Jennert Pedersdatter., Lars Fossum, Tollef Nilsen, Johannes Pedersen.

F.f. Jan Pedersens pb. Marthe fra Bøe Rønningen: Ole Larsens kone, Else Christensdtr., Johannes Pedersen, Engebret Nilsen, Ole Pedersen.

F.f. Jan Pedersens pb. Karen fra Fossum Ejet: Peder Knudsens kone, Anne Hansdatter, Simen Erlandsen, Mads Dyrendal, Johannes Andersen.

F.f. Jan Pedersens pb. Anne Maria fra Fossum Ejet: Simen Erlandsens kone, Anne Hansdatter, Johannes Pedersen, Ole Pedersen, Ole Larsen.

F.f. Jan Pedersens pb. Kisten fra Fossum Ejet: Hans Riisings enke, Anne Hansdtr., Johannes Grønsteen, Ole Pedersen, Ole Nilsen.
F.f. Jan Pedersens db. Christen fra Fossum Ejet: Peder Knudsens kone, Anne Larsdtr., Jan Jacobsen, Ole Nilsen, Ole Pedersen.

F.f. Jan Pederssøns db. Peder fra Fossum-Værk: Ole Jenssøns k., Maren Ellevsdatter, Mads Jostssøn, Ole Pederssøn, Jon Thomæsøn.

 

Datteren Karen Jansdatter var i tjeneste hos Nils Engebretsen på nordre Venstøp i 1801.

 


 

Familie 49.

Fossum 1782. Fossum Jernverk (Hytten).

 

Her var oppført Ole Larsøn med ei datter og ei tjenestejente. Se Børønningen(B) under Bø.  

 


 

Familie 50.

Fossum 1782. Fossum Jernverk (Hytten).

 

Her var i 1782 nevnt Johannes Pedersen med sin kone og sin far, Peder Olsen Nisterøe. Se Familie 54 - Fossum 1801.

 


 

Familie 51.

Fossum 1782. Fossum Jernverk (Hytten).

 

Sagarbeider

Hans Sørensen fra Kåsa under Dyrkoll dpt. 25/11-1736 bg. 15/3-1807. ”Hans Sørenssøn und. Foss. Verk 70 1/4 aar.”, s.a. Søren Hansen ”ved Hytten”.

g1g 13/10-1763 m. Maren Olsdatter fra Skilbred(1) f. sommeren 1736 bg. 11/11-1792. ”Hans Sørenssøns kone Maren Olesdtr. u/Fossum-Værk 57 aar.”, d.a. Ole Olsen Skilbred.

g2g 11/10-1793 m. enke Johanne Larsdatter fra N. Venstøp(A) dpt. 14/9-1760 bg. 30/10-1806. ”Hans Sørenssøns kone, Johanne Larsdtr. f. Foss. Verk, fundet død i Elven, efter Amts Resolution af 28, ds., uden Serenomie 46 1/6 aar.”, d.a. Lars Christiansen Venstøb.

1. Pikebarn bg. 19/2-1764. ”Hans Sørensens pb. 1 dag.”

-   bg. 2/2-1765. ”Hans Sørensens dødf. pb.”

2. Søren Hansen dpt. 16/4-1767. Se Familie 12 - Borgestad 1762.

3. Maria dpt. 12/1-1772 bg. 23/3-1774. ”Hans Sørensens d. Maria 2 1/4 aar.”

-   bg. 19/2-1775. ”Hans Sørensens dødf. db.”

4. Ingeborg bg. 17/2-1782. ”Hans Sørensens d. Ingebor 3 uger.”

Barn i 2. ekteskap:

3. Maren Hansdatter dpt. 13/4-1794 g.m. Ole Nilsen. Se Langangen(B) under Fossum. Ingen barn.

 

F.f. Hans Sørensens db. Søren fra Fossum Ejet: Christen Thommesens kone, Ingebor Nilsdtr., Torjer Schelbred, Jens Olsen, Nils Nilsen.

F.f. Hans Sørensens pb. Maria fra Bøe Rønningen: Christen Thomesens kone, Marthe Christensdtr., Mads Eriksen, Jan Pedersen, Nils Eriksen.

F.f. Hans Sørenssøns pb. Maren u/Fossum: Peder Mortenssøns k., Karen Laersdatter, Christen Claussøn, Halvor Wenstøb, Laers Bæruldssøn.


Denne familien bodde tidligere på Børønningen. 1801: Johanne's sønn fra 1. ekteskap: Lars Pedersen(13).
Losjerende: Enke Margit Pedersdatter (60), dagarbeider.
Hans andre kone, Johanne Larsdatter, var tidligere gift med Peder Jonsen på Eikåsen.

Siden hun av Amtet ble besluttet gravlagt uten sermoni, menes det at hun var antatt å ha begått selvmord.

 


 

Familie 52.

Fossum 1782. Fossum Jernverk (Hytten).

 

Her bodde i 1782 Wilhelm Doxrøds enke med ei datter over 12 år. Se Doksrød(3)

 


 

Familie 53.

Fossum 1782. Fossum Jernverk (Hytten).

 

Her bodde i 1782 Just Andersen Kures enke og hennes to barn (over 12 år). Se Familie 2 - Fossum 1762.

 


 

Familie 54.

Fossum 1782. Fossum Jernverk (”Kosbakken”?).

 

Her var oppført ”Lars Kosbaken.” Trolig feilskrevet. Vi vet ikke hvem dette kan være.  

 


 

Familie 55.

Fossum 1782. ”Ødegaarden” også kalt ”Kureplass”.

 

Her var oppført jernverksarbeider Mads Justsen med familie. Se Justeplass under Fossum.

 


 

Familie 56.

Fossum 1782. Fossum Jernverk (Ødegården).

 

Her var oppført Jens Olsen med hustru og 2 barn over 12 år. Se Familie 35 - Fossum 1762.

 


 

Familie 57.

Fossum 1782. Fossum Jernverk (Dyrendal).

 

Her var oppført Mads Dyrendal med kone og 2 barn over 12 år samt 2 tjenestefolk. Se Dyrendal under Fossum.

 


 

Familie 58.

Fossum 1782. Fossum Jernverk (Ødegården?).

 

Oppført: Halvor ”Skomager”(?) under Fossum med kone, ett barn over 12 år og et menneske i tjeneste.

 


 

Familie 59.

Fossum 1782. Fossum Jernverk (Ødegården).

 

Her var oppført Engebret Pedersen med familie. Se Familie 19 - Fossum 1835.

 


 

Familie 60.

Fossum 1782. Fossum Jernverk (Bredgangen).

 

Gruvearbeider

Jonas Eriksen f. ca. 1756 (ikke fra Ø. Toten) bg. 24/6-1796. ”Jonas Erikssøn, Bredgangen. 39 aar.”, s.a. Erik NN.

g. 27/12-1782 m. Karen Jacobsdatter fra Haugen(B) under Berberg dpt. 27/3-1757 bg. 27/7-1794. ”Jonas Erikssøn Bredgangens kone Karen Jacobsdtr. 37 1/3 aar.”, d.a. Jacob Jansen.

1. Erik Jonasen dpt. 2/6-1783.

2. Anne Maria Jonasdatter dpt. 11/12-1785.

3. Ole Jonasen dpt. 15/2-1789 g.m. Ingeborg Olsdatter. Han vokste opp hos sin morfar på Haugen(B) under Berberg.
    Han overtok senere morfarens plass og brukte den i over 20 år. Han kom siden til Fossum. Se Familie 57 - Fossum 1845.

4. Maren dpt. 23/6-1793 bg. 9/3-1800. ”afdøde Jonas Erikssøns pigebarn Maren, død paa Mellem Bøe 6 2/3 aar.”

Br. ca. 1788.

 

F.f. Jonas Eriksens db. Erik under Berreberg: Thor Gaashølens kone, Maren Jacobsdatter, Johannes Andersen, Jon Jacobsen, Jacob Hansen.

F.f. Jonas Eriksens pb. Anne Maria fra Hynie Ejet: Christen Olsens kone, Maren Jacobsdatter, Mads Eriksen, Jan Jacobsen, Thor Jacobsen.

F.f. Jonas Eriksens db. Ole fra Bredgangen u/Fossum: Christen Clasens kone, Maren Jacobsdatter, Jan Jacobsen, Thor Jacobsen.

F.f. Jonas Erikssøn Bredgangens pb. Maren: Christen Claussøns k., Anne Kirstine Madsdtr., Mads Dyrendal, Jan Pederssøn, Ole Hanssøn.

 

Jonas og hans søsken må ha kommet til Gjerpen før våren 1771. Da ble hans bror Nils konfirmert i Gjerpen med
bosted Børønningen. Hans andre søsken ble også konfirmert i Gjerpen, mens de bodde i Fossum-distriktet.
Han hadde en bror Nils Eriksen på Fossum f. ca. 1753. Konfirmert i Gjerpen 1771 (18 år) "paa Hytten". Se Familie 28 - Fossum 1782.
Søster: (Anne?) Cathrine Eriksdatter f. ca. 1748 g.m. enkemann Christen Clausen. Se Familie 6 - Falkum 1801.
Søster: Malene Eriksdatter f. ca. 1742. Konfirmert 1759 (17 år) "på Fossum"  g.m. Nils Abrahamsen. Se Familie 18 - Kleiva 1784.
 

Jonas og Karen bodde først på Haugen(B) under Berberg (i 1783). Fra 1782 - 1796 bodde de ved
Bredgangen gruve i Ulvskollen.
 

Etter at foreldrene døde fra sine barn, ble de tatt vare på av nær familie eller naboer.
Erik Jonasen
var i 1801 i tjeneste på øvre Hoppestad hos det barnløse ekteparet Wilhelm og Aavet Hoppestad.
Etter dette finner vi ikke spor etter ham i Gjerpen.
Anne Maria Jonasdatter
kom til sin fars søster Cathrine Eriksdatter på Falkum.
Ole Jonasen vokste opp hos sin mors foreldre på Haugen(B) under Berberg. Han overtok siden gården.
Maren
Jonasdatter kom til M. Bø, hvor hun døde i 1800.

 


 

Familie 61.

Fossum 1782. Fossum Jernverk (Langangen).

Her var oppført gruvearbeider Svend Sigfredsen med familie. Se Langangen(A) under Fossum.

 


 

Familie 62.

Fossum 1782. Fossum Jernverk (Langangen).

 

Her var oppført Tollev Abrahamsen Langangen. Se Langangen(A)

 


 

Familie 63.

Fossum 1782. Fossum Jernverk (Kures plass).

 

Her var oppført jernverksarbeider Ole Torkildsen med familie. Se Justeplass under Fossum. 

 


 

Familie 64.

Fossum 1782. Fossum Jernverk (Kure plass).

 

Her var oppført jernverksarbeider Ole Hansen med familie. Se Justeplass under Fossum.
 Familie 65.
Fossum 1782. (Ødegården under Fossum). Konstruert.

Denne familien bodde ikke her i 1782, men kom i 1788.

Former
Nils Christensen fra Vestermo under Mo dpt. 28/3-1762, s.a. Christen Engebretsen.
g. i Gjerpen 12/5-1788 m. Maren Eriksdatter f. ca. 1760
1. Maren Pernille Nilsdatter dpt. 19/10-1788.
2. Christen Nilsen dpt. 7/3-1790.
3. Elen Nilsdatter dpt. 6/5-1792.
4. Anne Kirstine Nilsdatter f. ca. 1795 i Solum.
Br. 1788.

F.f. Nils Christensens pb. Maren Pernille fra Hytten: Zacharias Hermansens kone, Marthe Gullichsdtr., Haagen Jonsen, Lars Haagensen, Aslak Pedersen,
F.f. Nils Christensens db. Christen fra Hytten: Anders Tommesens kone, Karen Baltsersdtr., Gunder Jensen, Isak Christensen, Engelbret Sørensen,
F.f. Nils Christenssøn Formers pb. Elen under Fossum-Værk: Ole Simonssøns k., Dorthe Hedevig Andersdtr., Halvor Gunderssøn, Anders Olessøn, Engelbert Sørenssøn,

Denne familien bodde på Ødegården under Fossum til de flyttet til Bolvik Jernverk i Solum rundt 1794.
Nils arbeidet der som former i 1801. ”Former ved Støbningen”.| Fossum før 1700 |
| 1711 | 1720 | 1740 | 1762 | 1782 | 1801 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |

 Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no