ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Ås
Gård nr. 13 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 31.10.2018


Åsjordet
Husmannsplass u. Ås. En av flere Åshammer-plasser.

Hammersmed, husmann
Waldemar Tolfsen f. ca. 1741 bg. 10/11-1792. ”Waldemar Tolvssøn HamerSmed ved Aas-Hamer 51 aar.”
g.m. Marthe Hansdatter f. ca. 1741 d.
1. Tolf Anund Waldemarsen f. ca. 1771. Se nedenfor.
2. Maria Waldemarsdatter dpt. 5/6-1774 . Se nedenfor.
3. Anne Barbara dpt. 13/10-1776 bg. 8/12-1776. ”Valdemar Tolfsens d. Anne Barbara 8 uger.”
4. Hans dpt. 1/3-1778 bg. 25/7-1779. ”Valdemar Tollefsens s. Hans 1 1/2 aar.”
5. Barbara Waldemarsdatter dpt. 8/10-1780 d. 2/4-1820 på Sem. Hun var ugift og døde som tjenestepike for Peder Haraldsen på Sem, 39 år gammel..
6. Anne Margrethe dpt. 26/9-1784 bg. 3/10-1784. ”Valdemar Tolfsens d. Anne Margrethe 4 uger.”
7. Hans Johan bg. 15/10-1786. ”Valdemar Tollefsens hj.db. søn Hans Johan 6 dage.”
Br. ca. 1774.

F.f. Valdemar Tolfsens pb. Maria fra Hytten: Petter Hansens kone, Dorthe Henrichsdatter, Mathis Eriksen, Arne Eriksen, Christopher Christophersen.
F.f. Waldemar Tolfsens pb. Anne Barbara fra Aas Hameren: Arne Eriksens kone, Maren Haralsdtr., Anders Henrichsen, Magnus Nilsen, Jacob Halvorsen.
F.f. Valdemar Tolfsens db. Hans fra Aas hameren: Halvor Jønnevals kone, Marthe Halvorsdtr., Anders Henrichsen, Hans Halvorsen, Magnus Nilsen.
F.f. Valdemar Tolfsens pb. Barbara fra Aas Hammeren: Arne Eriksens kone, Marthe Halvorsdtr., Anders Holsten, Haral Pedersen, Christopher Hansen.
F.f. Valdemar Tolfsens pb. Anne Margrethe fra Aas Hameren: Anders Henrichsens kone, Margrethe Halvorsdtr., Arne Eriksen, Peder Haralsen, Christopher Christiansen.

”NB! Maria Waldemars(dtrs) uægte db. fra Aas-Hamer Hans. Til barnefader udlagt Jon Brynildssøn ved Norske Jæger-Corps.
Test: Jørgen Halvorssøns k., Gunnil Nilsdatter, Jacob Halvorssøn, Jørgen Halvorssøn, Isak Jenssøn.”
Begravelse den 26/5-1799: ”Maria Waldemarsdtrs. uægte db. Hans f. Aas Hamer 1 1/3 aar.”

Hammersmed, husmann
Tolf Anund Waldemarsen herfra f. ca. 1771 d. 24/6-1822 på Åsjordet.
g. 21/7-1792 m. Abigael Halvorsdatter fra Fossum dpt. 28/5-1772 d. 9/6-1833 ved Åshammeren, d.a. Halvor Gundersen. Se Langangen(B) under Fossum.
1. Waldemar dpt. 3/3-1793 bg. 25/5-1795. ”Tolv Anund Waldemarssøns db. Waldemar 2 1/4 aar.”
2. Halvor Tolfsen dpt. 30/11-1794. Se Ødegården(6) u. Hyni.
3. Waldemar Tolfsen dpt. 19/3-1797. Se Kulten u. Ås.
4. Anne Margrethe Tolfsdatter dpt. 9/12-1798 g. 28/12-1827 m. Ole Helgesen fra Skien.
5. Hans Tolfsen dpt. 1/3-1801. Se nedenfor.
6. Johan bg. 25/3-1804. ”Tolv Waldemarssøns hd. db. Johan f. Aas-Hamer 1 Uge.”
7. Johan Tolfsen dpt. 24/3-1805.
8. Inger Tolfsdatter dpt. 26/7-1807 g. i Skien krk. 11/10-1828 m. Nils Larsen Lien på Fossum. Se Familie 49 - Fossum 1845.
9. Ole Tolfsen f. 30/8-1810. Se Åsen(1).
10. Marthe Maria Tolfsdatter f. 29/3-1814.
Br. ca. 1795.

F.f. Tolv Anund Waldemarssøns db. Waldemar u/S.Aas: Magnus Nilssøns k., Lisbeth Maria Aslaksdtr., Isak Jenssøn, Isak Sørenssøn, Jørgen Halvorssøn.
F.f. Tolv Waldemarssøns db. Halvor u/S.Aas: Jon Wenstøbs k., Maria Waldemarsdatter, Isak Jenssøn, Jørgen Sørenssøn, Anders Rasmussøn.
F.f. Tolv Waldemarssøns db. Waldemar u/S.Aas: Jørgen Halvorssøns k., Maria Waldemarsdtr., Ole Simonssøn, Isak Jenssøn, Jan Jacobssøn.
F.f. Tolv Waldemarssøns pb. Anne Margarete f. Aas Hamer: Elisabeth Nilsdtr., Dorthe Maria Halvorsdtr., Jon Wenstøb, Isak Jenssen, Jacob Halvorssøn.
F.f. Tolv Anund Waldemarssøn u/S.Aas' db. Hans: Jørgen Halvorssøns k., Barbara Waldemarsdtr., Ole Simonssøn, Henric Anderssøn, Jacob Peterssøn.
F.f. Tolv Waldemarssøns db. Johan u/S.Aas: Ole Simonssøns k., Barbara Waldemarsdtr., Isak Jenssøn, Lars Halvorssøn, Gunder Halvorssøn.
F.f. Tolv Anund Waldemarssøn f. Aas Hamers pb. Inger: Barbara Waldemarsdtr., Kirsten Olesdatter, Halvor og Ole Aas, Hans Halvorssøn.
F.f. Tolv Waldemarssøns db. Ole u/S.Aas: Ole Halvorssøns k., Barbara Waldemarsdtr., Halvor Isakssøn, Ole Olessøn Aas, Ole Olessøn Aas-Hamer.

F.f. Tollev Valdemarsen og Abigael Halvorsdtr.Aashammers pb. Marthe Maria: Gunder Halvorsens k., Kisten Olsdtr, Halvor Tolvsen, Ole Jonasen Houen, Johannes Johnsen Venstøb.

Hammersmed, husmann
Hans Tolfsen herfra dpt. 1/3-1801 d. 14/9-1857 på Åshammeren, s.a. Tolf Waldemarsen.
g. 14/10-1825 m. Inger Johnsdatter fra Venstøp(36) dpt. 27/3-1803 d. 30/11-1856, d.a. Jon Halvorsen Venstøb.
Forlovere: Aslak Eriksen Aashammer, Søren Christensen Aashammer.
1. *Anne Christiansdatter f. 21/9-1824. Se nedenfor.
Br. 1828.

Beboere her i 1835 var Hans og Inger og hennes datter med enkemannen Christian Andersen
fra N. Venstøp(D), *Anne Christiansdatter f. 21/9-1824, samt bror av Hans Tolfsen, arbeider
Ole Tolfsen(25). Hans og Inger fikk ingen barn i sammen.

Andre beboere i 1845: Inger Johnsdatters mor, Maren Johannesdatter(73), og tjenestepike Andrea Halvorsdatter(12).

Hammersmed, husmann
Ole Sørensen Aas fra Skomakerplass(A) f. 26/1-1822, s.a. Søren Christensen.
g. 1/11-1844 m. Anne Christiansdatter herfra f. 21/9-1824, d.a. Inger Johnsdatter og Christian Andersen Venstøp. Se ovenfor.
1. Ingeborg Sofie Olsdatter f. 2/9-1844.
2. Maren Kirstine Olsdatter f. 26/9-1847.
3. Inger Karine Olsdatter f. 28/9-1850.
4. Søren Olsen f. 27/3-1854.
5. Hans Christian Olsen f. 26/1-1858.
6. Isak Olsen f. 26/1-1861.
Br. 1863.

Denne familien emigrerte til N. Amerika våren 1868.

Hammersmed Nils Knudsen m/ familie bodde her fra 1868 – 1871. Se Kastet under Foss.
Leilendingen Jacob Olsen brukte Åsjordet fra 1871-1888. Se Ås(3).
Leilendingen Ole Olsen Gaasehølen bodde her fra 1888 – 1891. Se N. Gåshølen u. Ås.
Leilending Nils Jacobsen Aas brukte Åsjordet fra 1891. Se Ås(6).


(C) Gard Strøm