ved
Gard Strøm

| HJEM | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Kristiansflid
Gård nr. 66 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 31.12.2019


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 


| Gamle Kristiansflid | Kristiansflid 1 | Kristiansflid 2 |


Gamle Kristiansflid - Flid
Gammelt løpenr. 230. Gnr 66 bnr 1 og 2.

Opprinnelig en husmannsplass under søndre Ballestad. Part av S. Ballestad fram til 1838.

Gårdsnavnet kommer av den tidligere eieren av N. Ballestad, major Christian Barnholdt (1692-1774), og
burde vel derfor egentlig blitt skrevet for "Christiansflid"? Christian Barnholt bodde visstnok i Skien.

Beliggende øst for Leirkup-elven. Grenser i nord til N. Ballestad, til Grønnerød i øst, til S. Ballestad i syd og til Leirkup i vest.

Adresse i dag: Grønnerødv. 126 og 128, 3719 Skien.

Arbeider, husmann
Thor Kittilsen
fra Ny-Ødegården under Øverland i Seljord dpt. 4/2-1725 i Seljord krk. bg. 8/7-1774 i Gjerpen. ”Thor Kittilsen 48 aar.”, s.a. Kittil Nielsson og Ragnhild Olavsdotter Reinstøl.
g. i Seljord 22/5-1747 m. Liv Andersdatter fra Klomset i Seljord dpt. 10/5-1721, d.a. Anders Olavsson og Ragnhild Knudsdotter Kivle.
1. Gunhild Thorsdatter dpt. 13/8-1747 i Seljord bg. 8/4-1765 i Solum. ”Gunild Thorersdatter Annerøe 16 aar.” Hun var trolig i tjeneste der.
2. Marjit dpt. 21/9-1749 i Seljord bg. 21/11-1752 i Seljord. ”Marjit Thoresdatter 3 aar 8 uger.”
3. Anne Thorsdatter dpt. 6/2-1752 i Seljord.
4. Anders Thorsen dpt. 20/10-1754, f. på Bjørge i Seljord g. i Solum 3/8-1785 m. Ragnhild Tomasdatter. Bodde under Gjemsø Kloster i 1801.
    Barn: 1. Thor Andersen f. ca. 1787 i Solum. Se Bratsberg(33) “Skauen“ og 2. Oline Andersdatter g.m. smed Anders Jacobsen. Se Familie 95 - Kleiva 1845.
5. Kittil Thorsen dpt. 6/11-1757, f. på Moen i Seljord.
6. Ole dpt. 19/10-1760 på Haukedalen i Kilebygda.
7. Ragnhild dpt. 21/2-1762 på Haukedalen i Kilebygda.
8. Peder Thorsen dpt. 27/5-1764 på Haukedalen i Kilebygda.
Br. ca. 1768.

Se denne familien også på Solumslekt.org.

Denne familien bodde flere steder i Seljord før de kom til Haukedalen i Kilebygda i Solum  mellom 1757 og 1760.
De er registrert i ekstraskattmanntallet for Solum i 1762. Mot slutten av 1760-tallet kom de til Gjerpen hvor de bodde
på Ballestadmyra. Skiftet etter Thor Kittilsen ble holdt på Bratsbergkleiva.

bg. 26/4-1778. ”Anne Thorsdtrs. d. Gunhild 15 uger.”
bg. 11/11-1804. Anne Thorsdtrs uægte db. Thor f. Bratsb.Kl. 1/4 aar.

20/2/1775      THOR KITTILSSEN KLEVEN    Bamble Skifteprot. nr. 9, s. 117b.
Kleven         Arvinger:                            
               Enka Liv Andersdatter og barna:
               1. Anders Thorssen 20 år.
               2. Kittil Thorssen 17 "
               3. Peder Thorssen  11 "
               4. Anne Thorsdtr.  23 "
               Enka tok Gjermund Gjermundssen til laugverge.
               Formynder for de 3 sønnene ble Peder Findahl.
               Enka selv verger for datteren Anne.
Brt: 15 - 3 - 20
Net: 12 - 3 - 20

Enka Liv Andersdatter ble g2g m. enkemann Gjermund Gjermundsen. Se nedenfor.

G.br., selveier
Gjermund Gjermundsen
fra Hjartdal dpt. 16/12-1719 i Sauland bg. 4/2-1792. ”Jermund Jermundssøn Myren under Ballestad 73 aar.”, s.a. Ingeborg Olsdatter og Gjermund Olsen fra Flatdal i Seljord pr.gj.
g1g i Seljord 6/1-1756 m. enke Aaste Knudsdatter fra Åse i Flatdal dpt. 13/2-1724 i Flatdal bg. 16/1-1774. ”Jermund Jermundsens kone 56 aar.”
Forlovere: "Stener Skeje og Tov Østgaarden."
g2g i Gjerpen 6/7-1775 m. enke Liv Andersdatter dpt. 10/5-1721 i Klomset, Seljord, d.a. Anders Olavsson og Ragnhild Knudsdotter Kivle.
1. Jermund Jermundsen dpt. 16/10-1756 i Flatdal, f. på Espelid i Flatdal. Se Jermundsplass under Meen.
2. Ingeborg bg. 7/6-1761. ”Jermun Schougserøes d. Ingebor 15 uger.”
-   bg. 29/7-1764. ”Jermund Jermundsens dødf. pb.”
3. Pernille dpt. 19/3-1769 bg. 2/7-1769. ”Jermund Jermundsens d. Pernille 14 uger.”
Br. før 1762.

Aaste var enke etter corporal Michel Brunholt som hun giftet seg med den 29/12-1750 i Seljord.
Liv var enke etter Thor Kittilsen, ovenfor.

Kilde: Kirkebøker (som nevnt nedenfor).

Gjermund Olsen født på Skarerud i Flatdal 29/9-1697. Døpt 10/10-1697 i Seljord.
”Ole Nielsøn Skareruds oc Joran Anundsdatters barn Gjermund: Torbiør Nattedal Anders Aase, Even Aase, Kittild Sundbø,
Ole Andersøn som tiener paa Aase oc i Sundbø."

Dåp i Sauland krk., Hjartdal pr.gj. 16/12-1719:
"NB Samme dag Ingeborg Olsdatters uægte drengebarn, som hun har avlet med Sl. Jermund Olsøn fra Fladdahl, Jermund.
Test (Faddere): Tov ”Sarsland”?, Thomas Eydevig, Harald Olsen og Ingeborig Aabøe, Marrete Ebbesdatter."

Dåp i Flatdal 13/2-1724:
"Knud Aases og Qvd. datter: Aaste.
Faddere: Trond Scheye, Gunleg Fremge, Aslou Østgaarden, Asleu Svalestuen, Helge Dale."

Barnedåp i Gjerpen kirke den 20/8-1775:
”Et uægte p.b. fra Ballestad Ejet, Gunnil. Moderen Kisten Gundersdtr. udlagde til barnefader Jermund Jermundsen.
Faddere: Kisten Eriksdtr., Anne Larsdtr., Halvor Christophersen, Ejner Torbiønsen.”


1/10/1774            AASTE (AASNE) KNUTSDATTER  Bamble Skifteprot. nr. 9, s. 92b.
Christiansflid        Arvinger:                            
u/S.Ballestad        Enkem. Gjermund Gjermundssen og deres eneste barn Gjermund Gjermundssen 18 år.
                            Helje Thronssen Ballestad ble formynder for sønnen.
Brt: 156 - 2 -  0
Net: 144 - 1 - 10
Jordegods:
Boet eide pl. Christiansflid med påstående hus. Av plassen skal svares 2 rdlr. årlig til Scheens fattigskole.
Plass med hus og alt vurdert for 120 rdlr.

Denne eiendommen var heretter ubebodd fram til 1874. Eiere og brukere av jorda til da var:
Gjermund Gjermundsen d.e.
fra 1761.
Gjermund Gjermundsen d.y.
fra 1792.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 2b, folie 374. Digitalarkivet.
"Skifte efter Torgrim Gundersen (Ballestad), hvorved l.nr. 227d m.m. er udlagt sønnen Lars Torgrimsen, afsluttet og thinglæst 3. september 1793."

Johannes Tollefsen i Sandvigen i Skien fra 1800.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 2b, folie 374. Digitalarkivet.
"Mindelig udskifting mellem nordre og søndre Ballestad, dat. 8., thinglæst 29. juni 1802."


Deling i 2 bruk i 1874. Se Kristiansflid(2).


| Gamle Kristiansflid | Kristiansflid 1 | Kristiansflid 2 |


Kristiansflid 1 - Flid 1
Gammelt løpenr. 230, 222c, 227d)a. Gnr 66 bnr 1.
 

Christian Monrad fra ca. 1810.
Eier før 1822.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 2b, folie 374. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ole Helgesen til Ebbe Nilsenl.nr. 222c, m.m., dat. 18. sepmbr. 1819, thinglæst 24. aug. 1825."

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 2b, folie 374. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Kristian Monrad til Ebbe Nilsenløbenr. 230, dat. 30. marts 1822, thinglæst 3. novbr. 1830."

Ebbe Stausholm Nilsen.
Eier 1822. Se S. Ballestad.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 2b, folie 374. Digitalarkivet.
"Contract, hvorved Tor Helgesen (Ballestad) overdrager et nærmere betegnet jordstykke af lnr. 222, dat. 13. Januar, thingl. 3. decebr. 1823."

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 2b, folie 374. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ebbe Nilsen til Erik Eriksen (Ballestad) paa l.nr. 222c, dat. 7. juni, thingl. 6. juli 1825."

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 2b, folie 374. Digitalarkivet.
"Delings- og Skyldsætningsforretning, hvorved l.nr. 222c er udskilt, afholdt 23. aug., thingl. 4. okt. 1826."

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 2b, folie 374. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Erik Eriksen (Ballestad) til Lars Thorsen, dat. 5. aug., thingl. 4. okt. 1826."

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 2b, folie 374. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Erik Larsen (Ballestad) til Gjertrud Gogstad paa en hustomt, hvorpaa hendes møllehus er opført, dat. 31. mai, thingl. 28. juni 1828."

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 2b, folie 374. Digitalarkivet.
"Delings- og Skyldsætningsforretning, vedkommende l.nr. 222c, afholdt 29. Juli 1830, thingl. 6. februar 1832."

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 2b, folie 374. Digitalarkivet.
"Delings- og Skyldsætningsforretning, hvorved l.nr. 227a er udskilt, afholdt 29. juli 1830, thingl. 6. febr. 1832."

 Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 2b, folie 374. Digitalarkivet.
"Delings- og Skyldsætningsforretning, hvorved l.nr. 222c er udskilt, afholdt 12. okt., thingl. 2. nov. 1832."

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 2b, folie 374. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Erik Larsen (Ballestad), hvorved eieren af l.nr. 227c er reservert sommerhavn og røgt for 1 ko, thingl. 2. nov. 1832."

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 2b, folie 374. Digitalarkivet.
"Auktionsskjøde til Hans Walløe paa Adjunkt Baggers og madame Gogstads vindmølle, dat. 16. november, thingl. 5. december 1832."

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

222c S. Ballestad - Pladsen Lars Thorsen 1/5 sætting 0 dl. - 0 ort - 5 sk.
227d S. Ballestad - Rødningen (part av) Mikkel Olsen ? ? (Enda ikke utskilt)

230              

Christiansflid

Ebbe Nielsen 

- -

0 dl. - 2 ort - 12 sk.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 2b, folie 374. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Lars Thorsen til Nils Olsen, dat. og thingl. 9. jan. 1846."

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 2b, folie 374. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Nils Olsen til Lars Torsen dat. 13. juni, thingl. 24 aug. 1846."

Lars Torsen.
Eier 1826 og 1846. Se S. Ballestad.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 2b, folie 374. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ebbe Nilsens Enke Charlotte Amalie Nilsen til Ole Andersen paa l.nr. 230, dat. 17. april, thingl. 3. mai 1848."

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 2b, folie 374. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Lars Torsen til Ole Andersen, dat. 28. april, thingl. 2. mai 1849."

Ole Andersen Skyer
Eier 1848. Se Skyer(1).

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 2b, folie 374. Digitalarkivet.
"Skifte efter Ole Fredriksen, hvorved boets husebygninger er udlagt stervboenken Ingeborg Sofie Larsdatter, afsluttet 5. august, thingl. 4. nov. 1851."


Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 2b, folie 374. Digitalarkivet.
"Delings- og Skyldsætningsforretning, hvorved l.nr. 227d er udskilt, afholdt 25. april, thingl. 25. august 1853."

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 2b, folie 374. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Erik Larsen til Ole Andersen paa l.nr. 227d, dat. og thingl. 25. august 1853."

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 2b, folie 374. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ole Andersen til Nils Andersen, dat. 3., thingl. 4. marts 1857."

Nils Andersen Skyer
Eier 1857. Se Skyer(1).

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 2b, folie 374. Digitalarkivet.
"Delings- og Skyldsætningsforretning, hvorved bnr 2 er udskilt, afholdt 30. juni, thingl. 1. august 1874." Se Kristiansflid(2).

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 2b, folie 374. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Nils Andersen Skyer til sønnen Lars Nilsen, dat. og thingl. 1. august 1874."

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (skylddaler)

230, 222c, 227d)a

Christiansflid

Lars Nilsen

0 daler - 4 ort - 12 skilling

G.br., skomaker, selveier
Lars Nilsen Skyer fra Skyer(1) f. 15/3-1846 d. 30/9-1880 på Kristiansflid, s.a. Nils Andersen Skyer.
g. 30/12-1872 m. Anne Eriksdatter fra Brånan under Eriksrød f. 22/1-1845 d. 21/11-1909 på Kristiansflid, d.a. Erik Christensen.
1. Maren Larsdatter f. 1/2-1876 på Flid.
2. Nils Larsen Skyer f. 27/7-1878 på Flid. Se Skyer(8).
3. Ragnhild Larsdatter Skyer f. 27/1-1880 på Flid.
Eier 1874.

Gårdens besetning i 1875: 3 kuer, 1 kalv, 2 sauer og 1 gris.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 2b, folie 374. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Lars Nilsens, i uskifte hensiddende enke Anne Eriksdatter, til Hans Nilsen paa dette brug for kr. 4.800,- for løsøre kr. 400,- dat. 8. januar 1882, thingl. 8. januar 1883."

Hans Nilsen Flid.
Eier 1883. Se Kristiansflid(2).

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

66 

1

230, 222c, 227d)a

Kristiansflid

Kristiansflid

Hans Nilsen

 0 - 1 - 18

2 mark 32 øre

66 2 230, 222c, 227d)b

Kristiansflid

Kristiansflid

Hans Nilsen

 0 - 1 - 18

2 mark 32 øre

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

66 

1

Kristiansflid

Kristiansflid

Anne Nilsen 

2 mark 32 øre

66 

2

Kristiansflid

Kristiansflid

Anne Nilsen 

2 mark 32 øre


Leieboer, husmann
Ole Olsen Fliid fra Sønderland i Tuddal, Hjartdal f. 21/5-1836 d. 3/1-1922 av bronkitt i Øvreg. 74, Skien hos sin sønn, politimann og fattigforstander, Ole Flidh., s.a. Ole Høljesen Sønderland og Margit Olsd. Kieldalen. 
g. 30/8-1863 m. Ingeborg Torbjørnsdatter fra Hovde i Tuddal f. 24/6-1841 d. 25/1-1920 på Tveiten i Sem, Vestfold, d.a. Torbjørn Olsen Tho og Ingeborg Olsdatter Hovde f. ca. 1805.
Forlovere: " Halvor Johnsen Traaer og Sigurd Gulliksen Kjeldalen."
1. Margit Olsdatter Fliid f. 1/10-1863 på Skogen g.m. Even Cudrio. Se S. Steinsåsen
2. Ole Flidh f. 18/9-1866 på Espeli g.m. Marie Bøhle. Ble politimann og fattigforstander i Skien. Bodde i Øvreg. 74 på Bratsbergkleiva i Skien.
3. Ingeborg Olsdatter Fliid f. 28/8-1869 g.m. bonde O. Lid på Adal i Sem. Flytta senere til Tønsberg.
4. Halvor Fliid f. 2/8-1872 d. 31/5-1841 g.m. Karen Eriksen f. 29/7-1880 d. 6/6-1947. Gravlagt i Tjølling, Larvik. Han var jernbanefullmektig.
5. Liv Fliid f. 7/2-1875 d. 15/6-1954 i Seattle. Emigrerte til USA i 1895 g. 1/11-1901 med hotelleier Joseph D. Kipe f. 1861 i Davenport, Iowa.
6. Johan Fliid f. 12/10-1877 på Løberg (Myra?) d. 1962 i Sem. Var jernbanefullmektig i Sandefjord.
7. Helene Fliid f. 6/12-1880 på Myra (under Løberg). Emigrerte til USA. Der gift med en reisende Arne Holtan i USA.
8. Anna Fliid f. 22/6-1885 på Kristiansflid d. 21/8-1977 g.m. Asbjørn Berge Knutsen fra Undrumsdal f. 15/11-1885 d. 31/7-1973. Gravlagt på Sem kirkegård i Tønsberg.
Bruker i 1891 (kilde: folketellinga 1/1-1891).

F.f. Inderst Ole Olsen Skogen og Ingeborg Torbjørnsdatters Margit: Hans Sørensen Kjeldalen, Gunvor Kittilsd. do., John Torkildsen Bjørndalen, Margit Olsd. Skogen, Gullik Kittilsen Øistul.
F.f. Husmand Ole Olsen Espelien og Ingeborg Torbjørnsdatters Ole: Folqvar Torgrimsen Hougen, Liv Torstensd. do., Halvor Olsen Grotim, Ingeri Johnsd. do., Anne Olsd. Skogen.
F.f. Husmand Ole Olsen Espelien og Ingeborg Torbjørnsdatters Ingeborg: Gullik Olsen Ødegaarden, Margit Olsd. Lia, Halvor Olsen Hovde, Aagot Olsd. do., Torkild Hansen Kjøn.
F.f. Husmand Ole Olsen Espelie og Ingeborg Torbjørnsdatters Halvor: Halvor Johnsen Traaer, Ingerd Johnsd. Grotim, Svend Halvorsen Hougen, Kari Poulsd. Kaasa, Aagodt Halvorsd. Traaer.
F.f. Husmand Ole Olsen Espelien under Traaer og Ingeborg Torbjørnsdatters Liv: Andreas Olsen "Hagvigen"(?), Anne Halvorsd. Oplandet, Gullik Olsen Hovde, Ingerid Johnsd. Grotim, Rein Kittilsen Kaasa.
F.f. Husmand Ole Olsen Løberg og Ingebjørg Thorbjørnsdatters Johan: Gurine Ryggen, Louise Andreasd. Løberg, Haakon Johannesen Ryggen, Kittil Olsen Løberg, Kristoffer Hougen.
F.f. Arb. Ole Olsen Myra og Ingeborg Thorbjørnsdatters Helene: Johanne Nilsd. Myra, Johanne Johansd. do., Johannes Olsen do., Ole Nilsen do., Kittil Olsen fra Skien.
F.f. Arb. Ole Olsen Kristiansflid og Ingeborg Thorbjørnsdatters Anne: Anne Larsd. Flid, Margit Olsd. Aakre, Hans Nilsen Flid, Eivind Cudrio, Ole Olsen Skyer.

Under folketellinga 1865 bodde denne familien med ei datter (Margit) på Espelien i Hjartdal prestegjeld. Ole Olsen var da husmann på
Espelien under Tråer, hvor de hadde 1 ku, 4 sauer og 3 geiter. Hennes mor Ingeborg Olsdatter (60 år) bodde der, sammen med dem.

Ole Olsen Fliid kjøpte i 1902 gården Tveiten bnr 5 i Sem, Vestfold og flytta dit. Se Sem og Slagen bygdebok, bind 1, side 44. Han ble
gravlagt ved Sem kirke i Tønsberg, Vestfold.

Kilder: Kirkebøker for Hjartdal og Gjerpen og god hjelp av Olav Landsverk (Skien 2019), samt Bygdebok for Sem og Slagen bind 1 (for Sem hovedsogn), side 44.


Ole Olsen og Ingebjørg Flid. Etter kopi fra Olav Landsverks samling 2019.


Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 2b, folie 374. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Hans Nilsens Enke, Anne Nilsen, til sønnen Anders Hansen Kristiansflid paa dette brug og bnr. 2 for kr. 14.000,- med forbehold for
sælgersken om fritt ophold paa gaarden saalænge hun lever, værdsat til kr. 300,- aarlig, dat. 30., tingl. 31 juli 1909."

G.br., selveier
Anders Hansen Fliid
fra Kristiansflid(2) f. 11/9-1876 d. 22/8-1967, s.a. Hans Nilsen Fliid.
g. 13/7-1902 m. Laura Aminda Hobæk fra Stulen under Rising f. 18/9-1882 d. 10/4-1966, d.a. Johan Olsen Hobæk.
Forlovere: "Kristian Grini, Skien og Johannes Eikaasen."
1. Rakel Fliid f. 13/4-1903. Ugift. Bodde her.
2. Johan Fliid f. 18/11-1907 d. 9/9-1927.
3. Anni Fliid f. 3/3-1911. Ugift. Bodde her.
4. Hedvig Fliid f. 11/5-1914 g.m. Peder Søvde. Se Buer(3) ”Buermyra”.
Eier 1909.

Se Folketellingen 1910.

Familien hadde 1 pleiebarn boende under folketellinga 1910: Martha Gustavsen f. 16/12-1895 i Skien.
Hun drev her med hus- og fjøsstell. I tillegg bodde det her en fattigunderstøttet, ugift mann fra Skien,
Marthinius Bjerk f. ca. 1875. i Skien. Bortsatt for betaling.

Eiendommens grenser ble på 1950-tallet beskrevet slik:
Vest: Lerkup, syd: Bernhard Ballestad, øst: Grønnerød, nord: Storemyr.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 66

1

Kristiansflid 

Rakel Flid og Anni Flid

2 mark 32 øre

 66

2

Kristiansflid 

Rakel Flid og Anni Flid

2 mark 32 øre

Selveiere
Rakel Fliid
herfra f. 13/4-1903 d. 3/5-1974.
Anni Fliid
herfra f. 3/3-1911 d. 22/11-1980.
Br. 1962.

Postkonsulent, selveier
Harald Greipsland
fra Mandal f. 1939, s.a. Randi og Gunstein Greipsland.
g.m. Hedvig Fliid Søvde fra Buer(3) "Buermyra" f. 1942, d.a. Peder Søvde og Hedvig Fliid.
1. Jorunn Fliid f. 1965. Overtok gården.
2. Hilde Fliid f. 1968.
3. Bård Anders Fliid Greipsland f. 1971.
Eier 1973.

Eiendommen ble overtatt av Hedvig f. Fliid Søvde i 1973.

Kirkeverge i Skien kommune, selveier
Jorunn Fliid herfra f. 1965.
1. Marius Fliid Stensrød f. 1988. Se nedenfor.
2. Christine Fliid Stensrød f. 1989.
Eier 2012.

Jorunn Fliid og sønnen Marius Fliid Stensrød overtok gården i 2012.

Bnr 1 og 2 ble sammenføyd i 1970. Bnr 2 utgikk deretter av matrikkelen.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.


| Gamle Kristiansflid | Kristiansflid 1 | Kristiansflid 2 |


Kristiansflid 2 - Flid 2
Gammelt løpenr. 230, 222c, 227d)b. Gnr 66 - bnr 2.

Utskilt fra bnr 1 ved skylddelingsforretning tinglyst 1/8-1874. Samme eiere som bnr 1 fra 1883.

Sammenføyd med bnr 1 i 1970 og dermed utgått fra matrikkelen.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 2b, folie 375. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Nils Andersen til sønnen Hans Nilsen for 800 spd., dat. og thingl. 1. aug. 1874."

G.br., selveier
Hans Nilsen Flid
fra Skyer(1) f. 6/10-1843 d. 10/12-1893, s.a. Nils Andersen Skyer.
g. 19/11-1869 m. Anne Larsdatter fra Ballestad(7) f. 12/7-1843 d. 21/11-1909 på Flid av "mavekræft", d.a. Lars Olsen Rønningen Ballestad.
1. Martine Hansdatter Flid f. 12/2-1871 g.m. Johannes Hansen Eikaasen. Se Eikåsen.
2. Ragnhild Hansdatter Flid f. 10/12-1873.
3. Anders Hansen Flid f. 11/9-1876. Se Kristiansflid(1).
4. Olava Hansdatter Flid f. 23/3-1879 g.m. Edvard Eriksen. Se Ballestad(12) ”Myren”.
5. Hanna Hansdatter Flid f. 8/8-1882 på Flid g. 31/12-1904 m. Ole Halvardius Sivertsen fra Solum f. 1882.
6. Laura Hansdatter Flid f. 23/5-1885.
Eier 1874.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (skylddaler)

230, 222c, 227d)b

Christiansflid

Hans Nilsen

0 daler - 4 ort - 12 skilling


Hans Nilsen kjøpte i 1883 Kristiansflid(1) av sin mor og brukte dermed begge gårdene under ett.
Bygningene på bnr 1 ble dermed leid bort.

Anne Larsdatter hadde fra før sønnen Hans Hansen Fliid som ble født f. 19/4-1867. Faren var
Hans Jacob Simonsen Nærum. Se Hans Fliid på Ballestad(4). Han kom siden til Bøle.

Gårdens besetning i 1875: 1 hest og 3 kuer.

I 1900 bodde enken her med barna Anders og svigerdatteren Laura. I tillegg hadde de et
fattiglem boende her: Martinius Bjerk fra Skien f. 1875. Han bodde her også i 1910. Se Kristiansflid(1).

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 2b, folie 375. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Hans Nilsens Enke, Anne Nilsen, til sønnen Anders Hansen Kristiansflid paa dette brug og bnr. 1 for kr. 14.000,- med forbehold for
sælgersken om fritt ophold paa gaarden saalænge hun lever, værdsat til kr. 300,- aarlig, dat. 30., tingl. 31 juli 1909."

Anders Hansen Fliid.
Eier 1909. Se heretter Kristiansflid(1)

Bnr 1 og bnr 2 ble sammenføyd i 1970 og bnr 2 ble deretter slettet fra eiendomsmatrikkelen.


| Gamle Kristiansflid | Kristiansflid 1 | Kristiansflid 2 |


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) post@gamlegjerpen.no