ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Rising
Gård nr. 58 i Gjerpen kommune i Telemark.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 01.02.2020


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


Stulen
Gnr 137 - bnr 5. Gammelt løpenr. 452. Opprinnelig seter, siden husmannsplass, under Søndre Rising.


Stulen 17. mai 1961. Foto: Widerøe-Polarfly. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark Museum, Skien.

Ryddet eller gjenryddet mot slutten av 1780-tallet.

Adresse i dag: Siljanv. 361, 3719 Skien.

Sameie med Holmen siden 1919.

Husmannsplassene under S. Rising var:
Sætre m/Høgås, Tveten m/Tveitstua, Stulen, Holmen, Kittilsrød, Hobek, Puttekås, Puttedalen, Kikut og Løvås.

Disse små plassene ligger langs den nåværende Siljanveien og Gamle Kikutvei. De ble i 1819 samlet under en ny
matrikkel-gård, kalt ”Rising-Parcellerne”. Brukene ble i de fleste tilfeller solgt til småbrukere.
I Norges matrikkel 1886 fikk disse eiendommene felles gårdsnummer 137 (Risingparsellene).
Det føles naturlig å behandle disse husmansplassene under Rising, hvor de fra gammelt av hørte til.

Fra Norges matrikkel 1886: 137/5.

Første kjente beboere:

Torsten Jonsen.
Bruker 1782. Se Løvås under Rising.

Alf Torjersen.
Bruker 1782. Se Sætre under Rising.

Arbeider, husmann uten jord

Jon Herbjørnsen
fra Geisklid i Tinn i Telemark f. ca. 1737 bg. 11/4-1813. “John Herbrandsen fra Rønningen 79 aar.”, s.a. Herbjørn Torkildsen Geisklid og Ragnhild Olvesdatter.
g. i Atrå krk. i Tinn 16/6-1768 m. Gyri Torjersdatter "fra Møli" f. ca. 1747 bg. 8/3-1809. ”
Jon Herbjørnssøns kone Gyri Torjersdtr. sagt at være 65 aar.”
Forlovere: "Knud Olsen Midbøen og Giermund Gundbiørnsen Lien."
1. Torjer Johnsen dpt. 29/9-1768 i Atrå. Bodde i Porsgrunn.
2. Margit Jonsdatter dpt. 6/1-1770 i Atrå krk., Tinn. Bodde i Porsgrunn.
3. Bergit dpt. 3/1-1773 bg. 18/7-1773 i Atrå. ”Jon Herbiørnsens datter Bergit, ¾ aar g.”
4. Aslaug Jonsdatter dpt. 21/7-1776 i Atrå g.m. Ole Torjersen. Se Sætre u. Rising.
5. Birgithe Johnsdatter dpt. 10/1-1779 i Atrå.
6. Herbjørn Jonsen (tvilling) dpt. 5/8-1781 i Atrå.
7. Knud Jonsen (tvilling) dpt. 5/8-1781 i Atrå.
8. Peder dpt. 11/5-1783 bg. 17/7-1783. Født på Lyngåsen u. Sem.
9. Peder Jonsen dpt. 3/10-1784. Bodde i Skien.
10. Ole Jonsen dpt. 9/12-1787 d. 1832?
Bruker ca. 1786.

F.f. Jon Herbiørnsen og Gyri Torjersdatters Søn Torjer: Aase Marum, Gunnild Midbøen, Knud Olsen, Alv Torjersen, Hølje Halvorsen.
F.f. Jon Herbiørnsen Gieskelie og Gyri Torjersdatters d. Margit: Aslou Haavardsd., Joran Torjersd., Kari Pedersd., Greger Stuvestrand og Jon Steensbølle.
F.f. Jon Herbiørnsen og Gyri Torgersdatters d. Bergit: Gunnild Torjersd, Svanoug Gunliksrud, Joran Torjersd., Ole Siverss. og Knud Midbøen.
F.f. Jon Herbiørnsen Grimsruds og Jyri Torjersdatters d. Asloug: Ingebor Lilleland, Joran Tverberg, Aase Herbiørnsd., Svend Midbøen, Tosten Olsen.
F.f. Jon Gromsrud og Jyri Torjersdatters d. Birgithe: Ingebor Lilleland, Asloug Olsd., Joran Torsd., Tosten Gunlegsrud, Torjer Siversen.
F.f. Jon Gromsrud og Jyri Torjersdatters Søn Herbiørn: Svanoug Gunligsrud, Margite Torgrimsd., Halvor Breset, Niels Baglien, Gunnuf Lillerud.
F.f. Samme Forældre, anden tvilling Søn Knud: Taaron Bachhuus, Joran Knudsd., Ole Høljesen, Tore Grimsrud, Jon Engelbretsen.
F.f.
Jon Herbiønsens db. Peder fra Lyngaasen: Nils Sems kone, Anne Halvorsdtr., Nils Sem, Peder Knudsen Fieldalen.
F.f. Jon Herbiørnsen Løvaases db. Peder: Hans Nirisens kone, Maren Herbrandsdatter, Even Torjersen, Gudmun Knudsen.
F.f. Jon Herbiørnsens db. Ole u/Gravelie: Hans Nerisens kone, Margrethe Jonsdtr., Sigur Aamoth, Kittil Jacobsen.

Da Jon og Gyri giftet seg, var han utskrevet som soldat. De bodde først på hans fars-gård Geisklid i Atrå.
Siden kom de til Grimsrud i Atrå.
Denne familien kom trolig til Gjerpen i 1783. De bodde først en tid i Lyngåsen, før de kom til Stulen.
Jon var
arbeidsmann og bodde i ei stue her. Det var den gangen ingen jord som hørte til stua.

Eiere: Torger Hansen Sætre ca. 1790, Ole Torgersen Sætre fra 1799 som solgte Stulen i 1803 til Kittil Nilsen. Se nedenfor.

G.br., selveier
Kittil Nilsen Stulen
fra Gjøystdal(5) i Tinn dpt. 13/9-1772 i Atrå krk. d. i Ashippun, Wisconsin, s.a. Nils Nilsen Giøsdal og Gro Tovsdatter.
g. i Gjerpen 31/12-1802 m. Gurine Olsdatter fra f. 1775 i Tinn d. 25/10-1840 på Stulen.
Forlovere: "P. Rougtvedt, J. G. Brangstrup."
1. Ole Kittilsen dpt. 8/5-1803 d. 15/6-1822 ved Follestad.
2. Gro Kittilsdatter dpt. 24/3-1805.
3. Berthe Gurine Kittilsdatter dpt. 12/6-1808 g.m. Christen Eriksen. Se Puttekås under Rising.
4. Nils Kittilsen f. 20/9-1811. Se nedenfor.
Br. 1803.

F.f. Kittil Nilssøns Ole u/S. Breche: Maren Olesdtr., Else Margr. Isaksdtr., Nils Knudssøn, Ole og Knud Olessøn.
F.f. Kittil Nilssøns pb. Groe f. Skilbred: Randi Larsdtr., Maria Sigursdtr., Nils Knudssøn, Ole Olessøn, Peder Jonssøn.

F.f. Kittil Nilssøns pb. Birthe Gurine f. Stulen u/Riising: Ole Sæterets k., Inger Sigursdtr., Nils Knudssøn, Ole Sæteret, Anders Olessøn.

F.f. Kittil Nilssøns db. Nils f. Stulen u/S.Rising: Ole Olessøns k., Guro Olesdtr., Gudmund Knudssøn, Sondre Madssøn, Aslak Svendssøn.

2 alternativer til Gurine/Guri Olsdatters opphav blant døpte i Tinn:
Atrå: 26/2-1775. Ole Johannessen og Aagoth Nilsdatters Guri.
Atrå: 2/7-1775. Ole Sponem og Bergith Knudsdatters Guri.

Se Kittil Nilsens opphav i Tinn Soga (Einung) bind II, side 370.

Kittil Nilsen var i 1801 i tjeneste hos den tidligere procurator (advokat) Peder Rougtvedt på Sem øvre.
Gurine/Guri, var på samme tid i tjeneste hos kammerjunker Severin Løvenskiold på Fossum.

Dagarbeider
Nils Kittilsen Stulen
herfra f. 20/9-1811 d. i Ashippun, Wisconsin.
g. 6/12-1838 m. Johanne Johansdatter fra Bugot under Sneltvedt f. 1/1-1812 d. før 1861 i Ashippun, d.a. Gurine Olsdatter Bugodt og Johan Halvorsen fra Bjørndalen(A) under Bø.
1. Ole Nilsen f. 28/6-1839.
2. Guri Nilsdatter f. 15/1-1842.
3. Knud Nilsen f. 22/6-1845.
4. Gunhild f. 1849 i N. Amerika d. 17/10-1855.
5. Johan Nilsen f. 4/2-1852 i N. Amerika.
6. Gunhild Nilsen f. 4/9-1856 i N. Amerika.

Johanne var, i følge vielsen, født på Bugot og var i tjeneste på Røsaker da hun giftet seg. Nils bodde
hos sine foreldre på Stulen i 1835, som dagarbeider. I 1845 hadde han selv stiftet familie og bodde her
sammen med sin gamle far og hans tjenestepike, Hedvig Zachariasdatter(14).

Denne familien emigrerte til N. Amerika i mai 1847. Kittil Nilsen, hans far på 75 år, ble også med dem.
Nils Kittilsen kjøpte jord og ryddet seg gård i Ashippun, Dodge Co., Wisconsin.
Se Emigranter 1847.

Halvor Thorbjørnsen
Br. 1847. Se Tveten.

Stulen var ubebodd i tiden 1847 - 1865 og ble brukt av bonden på Tveten.

G.br., sersjant, selveier
Johan Olsen Hobæk
fra Hobek under Rising f. 30/10-1846 d. 15/11-1893 på Hobek, s.a. lærer Ole Jørgensen Hobæk.
g. 14/6-1874 m. Kirsten Halvorsdatter fra Tveten f. 2/5-1853, d.a. Halvor Torbjørnsen Tveten.
1. Anna Marie Johansdatter f. 14/7-1875 på Hobek g.m. Kristian Grini Stulen. Se nedenfor.
2. Olga Augusta Hobæk f. 30/10-1877 på Hobek. Ugift.
3. Signy Halgjerda Hobæk f. 9/4-1880 på Hobek d. 1940. Ugift.
4. Laura Aminda Hobæk f. 18/9-1882 på Hobek g.m. Anders Hansen Fliid. Se Kristiansflid(1).
5. Julie Helene Hobæk f. 30/8-1888 på Hobek g.m. Nils Larsen Skyer. Se Skyer(8). Deres sønn Jan Hobæk overtok Stulen i 1946. Se nedenfor.
6. Ingebjørg Sofie Hobæk f. 20/4-1891 g.m. kjøpmann Waldemar Høgli. Bodde i nåværende Griniv. 3.
7. Halvard Olai f. 2/9-1893 d. 23/9-1893 på Hobek.
Br. 1866.

I 1891 bodde denne familien hos Johans foreldre på Hobek. Enka er oppført på
Stulen i 1900 med døtrene Signy, Julie og Ingebjørg.

Det var ingen beboere nevnt på Stulen under folketellingen 1891.

Småbruker, murer
Kristian Bertinius Grini Stulen fra Grini(23) f. 7/2-1872 d. 17/1-1962, s.a. kirketjener Ole Pedersen Grini.
g. 1/10-1898 m. Anna Marie Johansdatter herfra f. 14/7-1875 d. 28/6-1966, d.a. Johan Olsen Hobæk.
Br. 1906.

Kristian Stulen var i arbeide på Fossum. En gang han var på arbeide hadde det kommet
en elg og lagt seg i hagen på Fossum. Den nektet å rikke seg. Det fantes ikke skytevåpen
i nærheten så Kristian slo den ihjel med ei slegge og slaktet dyret på stedet.
Kristian og Anna Stulen er oppført her i 1910 uten barn.

Sameie med Holmen siden 1919.

Selveier
Jan Hobæk (Skyer) f. 26/5-1919 på Skyer(8) d. 15/11-1989, s.a. Nils Larsen Skyer.
Eier 1946.

Jan Hobæk ble født på Skyer. Han bodde her i 1969 og i 1985.

Byggmester, selveier
Helge Aaltvedt fra Åltvedt(9) f. 8/6-1948 d. 17/12-2017, s.a. byggmester Harald Martin Aaltvedt.
g.m. Sonja Sletvold f. 1952.
Eier før 1994.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) post@gamlegjerpen.no