ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Løberg
Gård nr. 112 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Opplysninger om feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert  06.05.2023
 


Løbergmyra A
Under nordre Løberg.

En plass som aldri ble skyldsatt. Fra den tiden Gjerstad-karene kom og kjøpte Løberg nordre i 1777, ble det en liten skogteig
til alle husmannsplassene under deres gård. Se Løberg(6).

Arbeider, husmann
Anund Evensen
fra S. Ballestad(A) dpt. 25/3-1693 bg. 27/2-1731. ”Anun Evenssøn fra Løberg, 39 aar. - Døde af røg ved Kullemiilen.”, s.a. Even Abrahamsen.
g. 18/1-1720 m. Marthe Clausdatter fra N. Foss(A) dpt. 13/6-1686 d. våren 1737. ”
(Anun Evensens enke Mar)ta fra Løberg, 52 aar.”, d.a. Claus Helgesen Foss.
1. Maren Anunsdatter dpt. 26/5-1720.

F.f. Anun Myres datter Maren: Isak Ballstad, Johannes Myre, Lars Evenssøn, Bent Egaasens qde., Ingeborg Haralsdatter.

Arbeider, husmann

Jacob Anundsen Myren
fra S. Løberg(A) dpt. 13/8-1758 d. 11/11-1843, s.a. Anund Isaksen Løberg.
g. 20/9-1781 m. Anne Eriksdatter fra S. Brekkejordet dpt. 30/4-1752 d. 8/4-1839, d.a. Erik Thorsen. Se Familie 1 - S. Brekke 1762.
1. Jon Jacobsen dpt. 20/1-1782. Se Familie 105b - Kleiva 1845.
2. Maren Jacobsdatter dpt. 21/12-1783 g.m. Jens Olsen Løberg. Se N. Løberg(D).
3. Erik dpt. 25/5-1786 bg. 10/7-1789. ”Jacob Anundsens s. Erik f. Løberg 3 aar.”
4. Bent Jacobsen dpt. 12/5-1788. Se Familie 105a - Kleiva 1845.
5. Anund Jacobsen dpt. 2/5-1790 g. i Ø. Porsgrunn 26/3-1813 m. Inger Olsdatter. Bodde i Porsgrunn.
    Barn 1. Anne Oline Anundsdatter g.m. Isak Larsen Aaltvedt. Se Åltvedt(1).
6. Inger Margarete dpt. 3/2-1793 bg. 22/1-1797. ”Jacob Anunssøns p.b. Inger Magarete u/N.Løberg, 4 aar.”
7. Erik Jacobsen dpt. 29/1-1797. Se Sørbø(7) "N. Stensåsen".
Bruker i 1801.

F.f. Jacob Anundsens db. Jon fra Løberg: Ole Nærums kone, Maren Anundsdtr., Jon Løberg, Anders Olen, Hans Halvorsen.
F.f. Jacob Amundsens pb.
Maren fra Løberg: Sondre Grunderøes kone, Maren Jonsdtr., Anders Olsen, Isak Anundsen.
F.f. Jacob Amundsens db.
Erik fra Løberg: Sondre Grunderøes kone, Maren Jonsdtr., Anders Eriksen, Thor Eriksen, Isak Amundsen.
F.f. Jacob Anundsens db.
Bent u/Løberg: Sondre Grunderøes kone, Karen Kistine Bentsdtr., Anders Olsen, Isak (Anden?)sen, Lars Anundsen.
F.f. Jacob Anunssøns db.
Anun u/Løberg: Anun Løbergs enke, Karen Kirstine Bentsdtr., Anders Olessøn, Tord Erikssøn, IsakAnunssøn.
F.f. Jacob Anundssøns pb. Inger Margarete u/N.Løberg: Sondre Grønnerøes k., Karen Kirstine Bentsdtr., Anders Olessøn, Laers Anundssøn, Tord Erikssøn.
F.f. Jacob Anundssøns Erik u/N.Løberg: Ole Løbergs k., Ingerliv Jonsdtr., Laers og Isak Anundssøn, Anders Olessøn.

Det er trolig en familielenke herfra til Eikåsen, jfr. navnet Bent. Jacob og Anne bodde her så lenge
de levde. De bodde her med sønnen Bent i 1825 og var her alene i 1835.
I 1801 bodde også enka, Jøran Olsdatter her. Hun var enke etter Anders Jonsen på S. Sneltvedt(B).

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. I 4, folie 526. Digitalarkivet (gjelder bnr 6).
"Fæstebrev fra Torbjørn Jonsen og Ole Jensen til Anund Nielsen og kone for Levetid paa et Jordstykke heraf og af Løbenr. 395 (noe skau)
mod aarlig afgift 2 rdl., dateret 6te Nov. 1805, thinglæst 17. Nov. 1806."

Arbeider, husmann
Anund Nilsen Løberg
fra M. Løberg(B) dpt. 23/4-1764 d. 18/8-1838 på Løbergmyra, s.a. Nils Olsen Løberg.
g1g 10/11-1791 m. enke Berthe Sveinumsdatter fra N. Løberg(6) dpt. 22/8-1751 i Gjerstad bg. 3/7-1808. ”Anund Nilssøns kone Birthe Svenosdtr. f. N. Løberg, sagt at være 57 1/3 aar.”
g2g 13/10-1814 m. Anne Olsdatter
fra Sjøtvedt i Solum dpt. 7/5-1775 i Solum levde her i 1845, d.a. ”Telebonde” Ole Olsen Sjøtvedt og Ragnhild Hansdatter.
1. Maria dpt. 13/1-1793 død innen skifte etter sin mor i 1808.
Barn i 2. ekteskap:
2. Nils Anundsen Løberg f. 18/9-1816. Se nedenfor.
Bruker 1799.

F.f. Anund Nilssøns pb. Maria fra N. Løberg: Laers Løbergs k., Aganete Torstensdtr., Ole Løberg, Laers Kittilssøn, Anders Nilssøn.
F.f. Anund Nielsen og Anne Olsdatter N. Løbergs Niels: Ole Larsens kone, Gunhild Jacobsd., Isak Olsen, Ole Larsen, Bent Jacobsen.

Berthe Sveinumsdatter var enke etter Jon Torbjørnsen Løberg. Se N. Løberg(6). Anund Nilsen flytta inn hos enka
da de ble gift i november 1791. Da hun døde i 1808 mista han alle rettigheter i gården, men stesønnen som allerede
i 1799 hadde overtatt, sørga for at stefaren og mora i 1806 fikk festekontrakt på et jordstykke "kaldt Løbergmyren",
samt litt skau. Hun ble født på Ulltveit(9) i Gjerstad og var d.a. Sveinung Andersen Ulltveit og Maren Olsdatter Holte.
Se Gjerstad I (1963), s. 47.

Hans andre kone Anne, hadde fra før av sønnen Christen Christensen. Han var 32 år gml. i 1835 (f. ca. 1803).
Hun var på Berg før hun giftet seg. Hennes søster, Helge Olsdatter, var gift med Isak Olsen Berg.
Under folketellingen 1825 var sønnen Nils(9) eneste barn på plassen. Det var nevnt i denne folketellingen at
gutten bare hadde ett bein.

Snekker, innerst
Isak Larsen
fra Skauen und. Bratsberg f. 9/9-1814, s.a. Lars Johnsen Skouen.
g. 12/11-1835 m. Johanne Dorthea Christensdatter f.
17/11-1814 i Skien, d.a. tømmerfløter Christen Tobiassen på Bakken (1786-1859).
Dette nygifte ekteparet bodde her under folketellingen 1835. Se Familie 5 - Follestad 1845.

Skolelærer, innerst
Niels Anundsen Løberg
(Niels A. Løberg) herfra f. 18/9-1816, s.a. Anund Nilsen Løberg. Se ovenfor.
g. i Gjerpen 4/1-1857 m. Inger Marie Christiansdatter fra Kleiva f. 12/2-1830 i Gjerpen, d.a. skomaker Christian Christiansen. Se Familie 144 - Kleiva 1845.
Forlovere: "Kontorist O. A. Usterud og Halvor P. Øvrum."
1. Christian f. 2/3-1855 på Kleiva i Gjerpen d. 1/7-1858 i Skien. "Nils Løbergs Barn Christian, 3 Aar."
2. Emil f. 22/6-1858 d. 14/7-1860 i Skien. "
Skolel. Nils Løbergs Søn Emil, 2 Aar."
3. Ida Augusta Christiana Løberg f. 11/4-1860 i Skien.
4. Laura Mathilde Emilie Løberg f. 13/1-1863 i Skien.
5. Hilda Marie Severine Løberg f. 26/2-1865 i Skien.
Bruker i 1845.

F.f. NB Uk. Niels Anundsen Løberg og Pige Inger Marie Christiansdatter Br.kl.'s Christian: Jørgine Olsd. Br.kl., Anne Kirstine Hansd. ibid., Christian Christiansen, Halvor Nielsen, Ole Aslaksen ibid.
F.f. Skolelærer i Gjerpen Nils Anundsen Løberg, Br.kl. og kone Inger Marie Christiansdatters Emil: Moderen, Ingeborg Nilsd. Høimyhr af Gjerpen, Faderen, Martin Nicolai Christensen, Christian Christiansen.
F.f. Skolelærer Nils Anundsen Løberg og hustru Inger Marie Christiansdatters Ida Augusta Christiana: Forældrene, Halvor Nilsen Berg, Christian Christiansen, Helvig Hansd.
F.f. Skolel. Nils Anundsen Løberg og hustru Inger Marie Christiansdatters Laura Mathilde Emilie: Carl J. Olsen, Nils And. Olsen, Christian Christiansen, Isak Evensens kone, Hedevig Hansd.
F.f. Skolelærer Nils Anundsen Løberg og hustr. Inger Marie Christiansdatter Hilda Marie Severine: Isak Hansen, Halvor N. Løberg, Andreas Nilsen, Moderen, Severine Larsd. Løberg.

Under folketellinga her i 1845 bodde den ugifte Nils Anundsen her sammen med sin mor, Anne Olsdatter (67).
Under FT 1865 bodde denne familien i et hus Skien eid av Even Gundersen.
Han skrev seg da for Niels A. Løberg og var skolelærer i Gjerpen.

Under folketellinga her i 1865 får vi bekrefta at denne plassen lå under Løberg(6) ”Labakken”.

Dagarbeider, huseier
Ole Andersen
fra Vålånes under Haukevik i Sauherad dpt. 14/12-1799 d. 14/1-1878 på Løbergmyra, s.a. Anders Olsen og Mari Nirisdatter.
g. i Sauherad 16/7-1824 m. Ingeborg Torstensdatter fra Lia/ Nordistugu under Haukevik i Sauherad dpt. 12/1-1800 d. 21/6-1867 på Løbergmyra, d.a. Torsten Jonsson og Mari Halvorsdatter.
Forlovere: Ole Torstensen Haukevik og Jon Hansen Haukevik.

Br. i 1865

Denne familien er registrert innflyttet fra Sauherad til Gjerpen i April 1838. De bodde i mange år på gården Bratsberg(7).
I 1865 bodde Ole og Ingeborg i sitt eget hus her. Deres sønn overtok Løbergmyra.

Losjerende i huset i 1865: Ugifte Ingeborg Østensdatter fra Siljan(39) og hennes datter, Inger Johanne Johannesdatter(3).
Inger Johanne Johannesdatter ble f. 22/3-1863 på Sørbø og var datter av enkemann Johannes Hansen Ballestad fra Ballestad(24).
Han emigrerte til N. Amerika 1 måned etter barnet var født.
Inger Johanne ble gift den 11/9-1885 med arb. Ole Rønniksen d.y. f. 26/10-1860 fra Ø. Borge, s.a. Ole Rønniksen d.e. Se Familie 1 - Ø. Borge 1875.

Skredder, huseier
Kittil Olsen
fra Bratsberg(7) f. 10/2-1838 på Ottersnes i Sauherad d. 17/1-1874 på Løbergmyra, s.a. Ole Andersen ovenfor.
g. 28/12-1862 m. Karen Birgitte Arnesdatter fra Solum f. 14/12-1832, d.a. Arne Hansen og Maren Larsdatter på Dalen u. Ø. Gisholt i Dalsbygda.
1. Inger Mathea Kittilsdatter (tvilling) f. 19/10-1863 på Meen.
2. Ole August (tvilling) f. 19/10-1863 på Meen.
3. Anne Olalia Kittilsdatter f. 16/8-1865 på Riis.
4. Ingeborg Karine Kittelsdatter f. 20/8-1867
på Løberg g.m. Lars Larsen. Se Familie 11 - Menstad 1891.
5. Ole Kittilsen f. 29/9-1869 på Løberg. Se Familie 26 - V. Borge 1900.
6. Arne Kittilsen f. 6/10-1871 på Løberg.
7. Anne Marie Kittilsdatter f. 1873.
Br. ca. 1866.

Karen Birgitte var i tjeneste på Løberg før de giftet seg. Denne familien bodde i 1863 på Meen, i 1865 på Riis og fra 1866 til 1874
på Løbergmyra.

Enka flyttet med sine barn til Borgestadholmen, hvor de leide et rom i 1875. Se Familie 11 - Borgestad 1875.

Arbeider, selveier

Ole Johannessen Myhra
fra Ballestad(19) f. 23/5-1879 d. 30/7-1958 på Løbergmyra, s.a. Johannes Olsen og Johanne Marie Nilsdatter.
g. 2/10-1901 m. Gunhild Johannesdatter Hovde fra Tuddal i Hjartdal f. 20/3-1874 d. 31/5-1956 på Løbergmyra, d.a. Johannes Hansen Hovde og Thora Olsdatter.
Br. ca. 1913. 

Denne familien bodde tidligere på Ballestad(24). Se også Løberg(30) ”Bjønnes”.
 


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no