| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Skogsrød
Gård nr. 111 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 24.08.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Skogsrød 1
Gammelt løpenr. 385. Siden Norges matrikkel 1889: 111/1 m.fl.

Se også Gamle Skogsrød.

Adresse i dag: Løbergvn. 354, 3719 Skien.

G.br., leilending
Gunder Skousrø

g1g m. Gunne Olsdatter f. ca. 1638 bg. 18/11-1696. ”
Gunder Skousrøs qn. Gunne Olsd. 58 aar.”
g2g 9/7-1699 m. enke Anne Nilsdatter.

Kan dette være Gunder Jonsen fra Løberg?

Gunder Skogsrøds andre kone Anne Nilsdatter var enke etter Tor Glenna.
Fra trolovelsen innført i Gjerpen kirkebok 2/2-1699:
Gunder Skousrø og Anne Nilsdatter - Tor Glennis Enke.”

G.br., leilending
Anders Halvorsen
fra Åltvedt f. 1660-70-tallet, s.a. Halvor Axelsen Aaltvedt.
g. 18/4-1702 m. Anne Jonsdatter.
1. Martha Andersdatter dpt. 12/3-1703 g.m. Ole Solvesen Ouestad. Se Augestad(2).
2. Hans dpt. 20/12-1705 bg. 11/3-1706. ”Anders Houens søn Hans 11 uger.”
3. Hans Andersen dpt. 13/2-1707. Se Sanni(10) "Ødesanni".
4. Claus Andersen dpt. 29/9-1710.
5. Jon Andersen dpt. 3/6-1714.
6. Sidsel Andersdatter dpt. 27/2-1718 g1g m. Tollef Christophersen. Se Åltvedt(A). Sidsel g2g m. Christen Gundersen. Se Rønningen under Øvrum.
Br. ca. 1711.

F.f. Anders Houens datter Martha: Nils Varme, Harald Houen og hans broder Jon, Jacob Vetlessens qvinde Maren i byen, Halvor Houens qvinde, Nils Sannes pige Margrete.
F.f.
Hans(!) Houens søn Hans: Halvor Houen, Jon Aaltved, Harald Houens qvinde Maren, Inga Alltved. Fra begravelsen: "Anders Houens søn Hans 11 uger."
F.f. Anders Houens søn Hans: Tormo i Scheen, Annund Aaltvet, Ole Lies qvinde i Scheen Karen, Halvor Houens qvinde Maren.
F.f. Anders Houens søn Claus fra Houen: Nils Ballestad, Anders Sanni, Haral Houens qdn., Inger Aaltved.
F.f. Anders Skougsrøs søn Jon: Jacob Løberg, Ole Skyer, Amun Aaltved, Haral Houens qde., Inger Aaltved.
F.f.
Anders Skougsrøs datter Sitzel: Jens Gregersøn, Knud Perssøn, Ole Peterssøn, Præstens Hustrue, Karen Eliasdatter.

Anders Halvorsen bodde tidligere på Hauen. Se Hauen(1).

”Skoskattmanntallet” 1711:
Schougsrøed.
Anders Schougsrøed Self, 5, Kone, 3 Børn, 2 u. 3 aar, 30 skilling.


Gjertrud Arnesdatter f. ca. 1632 bg. 23/12-1714. ”Giertrud Arnesdatter fra Skogsrø 82 aar gl.”

Brukere av gården som ikke bodde her: Generalmajor Arnold på Borgestad leide Skogsrød av
”de Adlerske arvinger” i 1697 og 1707, borgeren Jens Gregersen ”priviligiert overkjører” i  Skien
leide gården fra ca. 1720. Hans sønn, fullmektig for auksjonsdirektør Brouman i Skien,
Gregers Jensen
i Skien brukte Skogsrød fra kjøpte gården i ca. 1740 til ca. 1762.

En Ole Skogsrød bodde her i 1720-1721 (fadder).

Gårdens besetning i 1723: 1 hest, 2 kuer og 3 sauer.

En Christen Skogsrød var nevnt i 1726-1734 (fadder).
Ephraim
f. ca. 1681 bg. 25/6-1741, 60 år. ”Ephraim Skougsrø, 60 aar.”

G.br., leilending
Nils Thorsen
fra Åmot dpt. 31/1-1712 bg. 16/8-1753. “Nils Thorsen Schougserøe 40 aar.”, trolig s.a. Thor Jensen.
g. 8/10-1739 m. Magnhild Olsdatter fra Hørta under Meen dpt. 22/12-1715 bg. 17/3-1771, d.a. Ole Nilsen.
1. Amund Nilsen dpt. 21/8-1740. Levde i 1773.
2. Anders Nilsen dpt. 25/12-1742
bg. 15/7-1766. ”Anders Nilsen f. BradsbergKl. 22 aar.“
3. Else Nilsdatter dpt. 28/2-1745.
4. Jens Nilsen dpt. 7/5-1747. Se Familie 47b - Kleiva 1762.

5. Anne dpt. 5/10-1749 bg. 21/6-1755. ”Nils Schougserøes dtr.
Anne 5 3/4 aar.”
6. Ragn
hild dpt. 13/1-1753 bg. 23/2-1755. ”Nils Schougerøes dtr. Ragnil 2 ar.”
Br. ca. 1747.

F.f. Nils Torssøns Amun: Tor Amot, Lars Perssøn, Ole Olssøn, ---- -----berg, Else Olsdatter
F.f. Nils Torssøns Anders: Tor Omot, Christen Olssøn, Lars Evenssøns qde., Giertrud Schyer.
F.f. Nils Skaugrøs Else: Ole Olssøn, Ole Nilssøn, Christen Skyers qde., Kirsten Larsdatter.

F.f. Nils Thorsens db.
Jens: Christen Scyers kone, Thore Larsdatter, Ole Nærum, Thor Omot.
F.f. Nils Schougserøes pb.
Anna: Ole Johannesens kone, Marthe Isaksdtr., Ole Olsen, Nils Olsen, Jens Thorsen.
F.f. Nils Schougerøes pb. Ragnild: Ole Schyers kone, Ragnild Nilsdatter, Ole Johannesen, Nils Olsen.

”Niels Schougserøes kone” er 1. gang nevnt som fadder i august 1747.

Enka Magnhild Olsdatter ble g2g med Ole Nilsen Prossen. Se Familie 47a - Kleiva 1762.

G.br., leilending
Ole Gundersen
fra Røsaker dpt. 24/7-1718, s.a. Gunder Guttormsen.
g. 29/11-1753 m. Maren Olsdatter fra S. Sneltvedt(B) dpt. 16/8-1722, d.a. Ole Lucasen.
1. Ole Olsen dpt. 8/9-1754. Konf. i 1771 som 20-åring boende på Skogsrød.
2. Inger Olsdatter dpt. 8/2-1756. Konf. i 1772 som 16-åring boende på Skogsrød.
3. Marthe Olsdatter dpt. 3/4-1760.
4. Gunder Olsen dpt. 2/2-1763.
5. Anders Olsen dpt. 13/12-1767.
Br. ca. 1762.

F.f. Ole Gundersens db. Ole fra Laugmands Ejet: Jon Sørbøes kone, Halvor Manassesens kone, Halvor Manassesen, Halvor Sneltvet, Lars Olsen.
F.f. Ole Gundersens pb. Inger: Anders Klyves kone, Christence Gundersdtr., Halvor og Isak Sneltvet, Jon Sørbøe.
F.f. Ole Gundersens pb. Marthe fra Steensaasen: Lars Muustvets kone, Johanne Johannisdatter, Isak Sneltvet, Anders Kiær, Even Halvorsen.
F.f. Ole Gundersens db. Gunder: Even Halvorsens kone, Kisten Halvorsdtr., Anders Kiær, Lars Muustvet, Even Larsen.
F.f. Ole Gundersens db. Anders fra Schougserøe: Even Sneltvets kone, Kisten Andersdatter, Lars Muustvet, Even Larsen, Nils Jonsen.

Ole Gundersen var født på Holm.

Brødre: Halvor Gundersen på N. Sneltvedt(A), og Anders Gundersen på Sørbø i 1762.
Mor: Trolig Inger Torgrimsdatter (bodde med datteren Gunhild på Sørbø i 1762).

Ekstraskattmanntallet 1762.
Gaardens nafn: Schougsrøe.
Eier: Gregers Jensen (borger i Skien).
Mand og kone: Ole Gundersen og Kone.


Denne familien kan jeg ikke finne i Gjerpen etter 1767.

G.br., selveier
Nils Abrahamsen
fra S. Falkum dpt. 19/7-1750, s.a. Abraham Nilsen Falchum.
g. 6/10-1774 m. Anne Nilsdatter fra
Mustvedt(1) dpt. 1/9-1754.
Br. 1776.

Nils Abrahamsen solgte Skogsrød i 1789. Se Follaug(2).

G.br., selveier
Johannes Engebretsen fra N. Bøle dpt. 17/4-1746 bg. 18/2-1802.
g.m. Helvig Jensdatter dpt. 5/12-1751.
Br. 1789. Se N. Bøle.

G.br., leilending
Jens Johannesen fra N. Bøle dpt. 12/3-1775, s.a. Johannes Engebretsen Bøle.
g. 15/2-1798 m. Thore Evensdatter fra Rønningen under Løberg dpt. 22/2-1767, d.a. Even Larsen.
Br. 1798.

Jens Johannesen fra Bøle, var leilending her mens hans far eide gården.
Denne familien flyttet i ca. 1802 til Brånan(B) under Ballestad.

Grunneiere fra 1802: Gullik Olsen fra Kvelde fra 1802, Løvenskiold-Fossum fra 1825, Haukeraas brug fra 1873.

Arbeider, husmann
Ole Anundsen
fra Sauherad f. ca. 1759 d. 3/1-1827 på Skogsrød, s.a. Anund NN.
g1g i Sauherad 28/12-1786 m. Ingeborg Hansdatter fra Sauherad f. ca. 1760, d.a. Hans NN.
Forlovere: "
Hans Torkildsen, Ole Johansen."
g2g i Gjerpen 29/12-1800 m. Aslaug Olsdatter f. ca. 1767 d. 15/3-1845 på Bratsbergkleiva.
Forlovere: "Lars Kittilsen og Paul Vebjørnsen."

1. Anund dpt. 8/3-1801 bg. 4/10-1801. "Ole Anundssøns db. Anund, som var født i Oredalen 7/12 aar."
2. Ingeborg dpt. 22/1-1804 bg. 10/4-1808. "Ole Anundsens pigebarn Ingebor fra Wosserøedklev, 4 1/6 aar."

Br. i 1804 og i 1825.

F.f. Ole Anundssøns Anund f. Oredalen: Gunder Johannissøns k., Helge Olesdtr., Gunder og Isak ØdeSneltvet, Christen Larssøn.
F.f.
Ole Anundssøns pb. Ingebor f. Skougsrø: Jacob Anderssøns k., Inger Olesdtr., Gunder og Lars Evenssøn, Jens Olessøn.

Enka etter Ole Anundsen flyttet senere til Vosserødklev, deretter til Bratsbergkleiva.

G.br., leilending
Anund Isaksen Skogsrød
fra S. Løberg(A) dpt. 20/1-1799 d. 3/3-1883 på Sneltvedt, s.a. Isak Anundsen Løberg.
g. 23/10-1828 m. Berthe Larsdatter fra Bratsberg(17) ”Myren”
dpt. 31/12-1797 d. 28/12-1855 på Ballestadmyra, d.a. Lars Jonsen.
Forlovere: ”Erik Løberg, Svenke Larsen Bratsbergskov.”
1. Mariane Anundsdatter f. 11/8-1829 på Løberg g.m. Even Olsen fra Sørbø. Se Sneltvedt(13) ”Gården”.
2. Anne Anundsdatter f. 2/2-1835 på Skogsrød g.m. Peder Olsen fra Sørbø (svoger). Se Sneltvedt(7).
Br. i 1835 og 1845.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

385

Skougsrød

Anund Isaksen

1 hud

2 daler - 0 ort - 9 skilling

Tjenestegutt i 1845: Ole Nilsen (21). Samme år bodde også legdslem og
enke Margit Olsdatter (90) her.

Anund bodde i 1855 hos sin datter og svigersønn på N. Ballestad(24) ”Myra”.
Der døde kona Berthe Larsdatter i 1855.

Anund og svigersønnen Even Olsen, eide Myra i sammen. Siden kjøpte svigersønnen
N. Sneltvedt ”Gården”. Anund ble med dit og døde der i 1883.

Gårdens besetning i 1835: 1 hest 3 kuer og 6 sauer.

Arbeider, leilending
Anders Andreassen
fra N. Steinsholt i Lardal f. 10/11-1815 d. før 1891, s.a. Andreas Andersen og Anne Johannesdatter.
g. i Lardal 29/10-1843 m. Helvig Evensdatter fra M. Steinsholt f. 3/3-1818 d. 7/11-1896 på Skogsrød, d.a. Even Berntsen Steinsholt og Anne Syvertsdatter fra Solberg.
1. Christian Andersen f. 17/9-1839 på Steinsholt i Lardal. Se nedenfor.
2. Petronelle Andersdatter f. 22/7-1844 på N. Steinsholt. ”Sindsyg fra sit 17de aar” (folketellingen 1865).
3. Anders Andersen f. 14/3-1848 på N. Steinsholt.
4. Even Andersen f. 9/11-1850 på Skogsrød.
5. Jacob Andersen f. 14/1-1854 på Skogsrød.
6. Anne Andersdatter f. 6/4-1857 på Skogsrød.
7. Johan Andersen f. 27/1-1859 på Skogsrød.
Br. 1848.

Denne familien kom til Gjerpen på vårparten i 1848. Se Lardal bygdebok bind III, side 831.

Tjenestepike i 1865: Bergith Anundsdatter fra Heddal(24).

Enka Helvig Evensdatter bodde i 1891 hos sin sønnesønn Christen på Skogsrød (nedenfor).

G.br., leilending
Christian Andersen
herfra f. 17/9-1839 på Steinsholt i Lardal, Vestfold d. 3/10-1890 på Skogsrød, s.a. Anders Andreassen Skogsrød.
g. 27/12-1861 m. Ingeborg Christensdatter fra Ballestad(20) f. 19/3-1836 d. 26/8-1886 på Skogsrød, d.a. Christen Olsen.
1. Christen Christiansen Skogsrød (Kristen Kristiansen Skogsrød) f. 24/8-1862. Overtok gården.
2. Andreas Christiansen Skogsrød f. 6/3-1866.
3. Even Oluf Christiansen Skogsrød f. 6/4-1869.
4. Martin f. 10/4-1871 d. 17/7-1872 på Skogsrød. Han døde av “Tæring” ifølge kirkeboka.
5. Martine Kristiansen f. 23/5-1874.
6. Hans Jacob Kristiansen f. 4/5-1876.
7. Karl Kristiansen f. 12/4-1878. Se Familie 73 - Bøle 1900.
Br. ca. 1860.

Tjenestepike her i 1865: Ingrid Olsdatter (19) fra Seljord.

Gårdens besetning i 1865: 1 hest, 3 kuer, 4 sauer og 1 gris.
Gårdens besetning i 1875: 1 hest, 3 kuer, 2 sauer og 1 gris.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

385a

Skougsrød

Haukeraas Brug

1 daler - 3 ort - 16 skilling


  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

111

1

385a

Skogsrød

Skogsrød

Haukeraas Brug

1 daler  - 4 ort

4 mark 47 øre

G.br., selveier
Kristen Kristiansen Skogsrød
herfra f. 24/8-1862 d. 1/5-1910 på Skogsrød.
g. 19/12-1891 m. Anne Marie Pedersdatter fra Fjelldalen(2) f. 22/5-1869 d. 29/4-1913 på Blekebakken i Skien av lungetæring, d.a. Peder Olsen Fjelddalen.
1. Kristian Skogsrød f. 3/4-1892 på Skogsrød d. 20/4-1972 i Ø. Porsgrunn g. 2/11-1918 m. Gunhild Aslaksdatter fra Seljord f. 6/3-1892 d. 2/4-1973 i Ø. Porsgrunn, d.a. Aslak Knutsen. Bodde i Ø. Porsgrunn.
2. Ingeborg Petrea Skogsrød f. 8/12-1893. I tjeneste på Bøle i 1910.
3. Martha Skogsrød f. 7/2-1895 d. 8/7-1982 g.m. Johan Otmar Forsberg f. 27/6-1893 d. 31/8-1948. Bodde på Raset i Solum. Gravlagt på Gimsøy kirkegård. 4 barn.
4. Peder Skogsrød f. 12/2-1897 d. etter 1910.
5. Kristoffer Skogsrød f. 13/12-1898 g. i Borgestad kirke 12/10-1929 m. Hege Kleven fra Borgestad f. 28/4-1899, d.a. Halvor Tollefsen Kleven.
6. Martin Skogsrød f. 2/6-1901. Se Ødesneltvedt.
7. Astrid f. 12/6-1903 d. 3/2-1904 på Skogsrød. Døde av lungebetennelse ifølge kirkeboka.
8. Andreas f. 3/2-1905 d. 2/3-1906 på Skogsrød. Døde av bronkitt ifølge kirkeboka.
9. Andreas Kristensen Skogsrød (Andreas Bøe) f. 18/3-1907. Vokste opp hos Ingebret Nilsen Bø på V. Bø. Se Luksefjellv. 718 under Foss.
10. Kristen Skogsrød f. 26/10-1909 d. 2/11-1978 g.m. Ragnhild Elisabeth Hansen f. 15/2-1914 d. 4/10-1981. Bodde i mange år på Nenset før de flytta til Falkum. Gravlagt på Nordre gravlund.
       Barn 1. Svenn Andreas Skogsrød f. 7/3-1934 d. 18/9-2014 g.m. Åse Marie f. 1931. Bodde i Falkumlia 22 i 1994. Sine siste år bodde han i Oskarsgate på Bakken i Skien.
       Barn 2. Liv Sølvi Skogsrød f. 23/1-1936 d. 2/9-2014 g.m. Finn Harry Isnes fra Kragerø. Bisatt i Solum. Urne nedsatt i Kragerø ved hennes manns gravsted.
Br. ca. 1900.

Takk til Liv-Sonja Isnes for hjelp med denne familien.

Kristens farmor, enka Helvig Evensdatter f. på Steinsholt i Lardal bodde her i 1891 (se ovenfor).
Kristen Skogsrød døde av ”Lungetæring” ifølge kirkeboka.

Siden foreldrene døde fra sine små barn, ble de satt til oppfostring i forskjellige familier.
Den yngste, Kristen Kristensen Skogsrød vokste opp hos Kristen og Andrea Pedersen på Brekkejordet i Skien.
Den nest yngste Andreas vokste opp på V. Bø, hos Ingebret Nilsen Bø. Andreas skrev seg da noen år for
Andreas Bøe. Se også N. Grinilia

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

111

1

Skogsrød

Skogsrød

Kristen Kristiansen 

2 mark 83 øre


Se folketellingen 1910.

Andreas Olsen Tjønnaas kjøpte dette bruket i 1918, men solgte det igjen i 1922.

G.br., selveier
John Jonsen Holtevik
fra Kviteseid f. 1855 d. juli 1934 i Gjerpen.
g.m. Torbjørg Toresdatter fra Undeberg i Moland, Fyresdal f. 10/8-1884 d. 2/10-1964, d.a. (sersjant) Tore Tovsen og Asgjerd Sovesdatter.
Br. 1922.

I 1900 drev John ”Holtevigen” gård i Kviteseid. Han var da ugift og bodde sammen med sin ugifte
søster Ingeborg f. 1850. Torbjørg bodde i samme folketelling hjemme på gården Sitje nordre i Fyresdal.
John og Torbjørg hadde ingen barn selv, men tok til seg jenta Rosa Elvira Tingberg fra Jæren.
Hun overtok Skogsrød i 1964.

Graven etter Torbjørg og John Holtevik ble slettet i 1986.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

111

1

Skogsrød

Torbjørg Holtevik

2 mark 72 øre

111 7 Skogsrød - Fjeldhøi Torbjørg Holtevik 0 mark 04 øre


Skogsrød bnr 1. Foto: Widerøe-Polarfly 17. mai 1961. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark museum, Skien.

G.br., selveier

Hans Osvald
Gundersen fra Rjukan f. 26/11-1910 d. 28/3-1993, s.a. Oskar Gundersen.
g. 5/7-1947 på prestens kontor med Rosa Elvira Tingberg herfra f. 27/1-1924 på Bryne i Time prestegjeld, Rogaland d. 9/10-2002, fosterdatter av John og Torbjørg Holtevik.
Forlovere: "Gårdsarbeider Hans Riis, Gjerpen og Borgny Marie Stensrød, Gjerpen."
1. Torbjørn Gundersen f. 1947. Overtok gården.
2. Jan Oskar Gundersen f. 1950.
3. Britt Helen Gundersen f. 1952.
4. Dag Magnus Gundersen f. 1961.
Br. 1964.

Da de giftet seg bodde Hans Osvald på Bøle og Rosa bodde hjemme på Skogsrød.

Rosa var biologisk datter av koppersmed Johan Andersen Tinberg og hustru Anna Pedersdatter.
Hennes faddere var: Kirsten Bryne, Marie Pollestad "Eksle"(?), Karl Pollestad og faren.

Denne familien bodde her fra 1947 til ca. 1952. De flyttet siden til Eikornrødvn. Sør 115 A på Bøle.

Drosjesjåfør, selveier
Torbjørn Gundersen
herfra f. 1947, s.a. Hans Osvald Gundersen.
g.m. Alfhild Johanne Kristoffersen fra Porsgrunn f. 1947, d.a. Arnold Kristoffersen.
Br. 1991.

Torbjørn og Alfhild har ingen barn sammen, men Alfhild har 3 barn fra et tidligere ekteskap.
De har begge to kjørt taxi i Porsgrunn i mange år.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.