ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Sneltvedt
Gård nr. 115 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert: 24.03.2019
 


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

Sneltvedt 26 - Sneltvedt nedre
Utskilt fra S. Sneltvedt(7) i 1897.
Gnr 155 - bnr 26.


Sneltvedt bnr 26 "Nedre". Foto: Widerøe-Polarfly 17. mai 1961. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark museum, Skien.


Adresse i dag: Sneltvedlia 8, 3719 Skien.

G.br., selveier
Johan Pedersen Sneltvedt
fra Sneltvedt(7) f. 30/12-1867 d. 31/8-1926, s.a. Peder Olsen Sneltvedt/ Sørbø.
g. 8/2-1901 m. Karen Andrea Doksrød fra Doksrød(3) f. 30/6-1869 d. 18/9-1926, d.a. Erik Gregoriusen Doksrød.
1. Karoline Sneltvedt f. 26/10-1901 g.m. Peder E. Løberg. Overtok gården.
Br. 1904.

Det var Johan Sneltvedt som bygde husene her rundt 1904. Karoline var enebarn og overtok gården.


Brudebilde av Johan og Karen 8/2-1901. Foto: M. Rosenland, Skien.
Innsendt av Øyvinn Lund 2013.

 
  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

115

26

Sneltvet

Sneltvedt nedre

Johan Pedersen

1 mark 58 øre

Se folketellingen 1910.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Skjøte fra Peder Olsen Sneltvedts angivelige i uskiftet hensittende enke Anne Amundsdatter til sønnen Johan Pedersen Sneltvedt,
for kr. 2.375,00,- dat. 17/8, tingl. 28/9-1907."
Ifølge dette skjøte: "samt forbehold av veiret for Ole Pedersen til gnr 115 - bnr 7."

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Kommisjonsforlik mellem Johan Pedersen og snedker Kacob Kløverød og arbeider Martin Andersen, hvorved gnr 115 - bnr 4 og
35 har erholdt ret til at anlægge en 8 fot bred vei over bnr 26 mot betaling kr. 60,- en gang for alle m.v., avholdt 17/11-1910, tingl. 19/1-1911.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Attest om at Karoline Sneltvedt, nu Løberg er eneste myndige arving efter avdøde Johan Pedersen Sneltvedt og hustru Karen, tingl. 15/12-1926."

G.br., selveier
Peder E. Løberg
fra Løberg f. 22/4-1903 d. 19/11-1948, s.a. polititjenestemann Edvard Løberg.
g.m. Karoline Sneltvedt herfra (Karoline Løberg) f. 26/10-1901 d. 18/7-1986.
Eier 1926.

Det var Karoline som eide gården. Det ble ingen barn i denne familien.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 4a, side 147. Digitalarkivet.
"Overenskomst og skjønn i anledning oprenskning og vedlikehold av Børsesjøkanalen. For det årlige tilskudd til vedlikehold har
Kanalstyret pant for kr. 355,00, dat. henholdsvis aug. 1926 og 21/8-1931, tingl. 29/4-1932."

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 4a, side 147. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning avholdt 22/6-1942, ref. (tingl.) 10/7-1942, hvorved er utskilt bnr 62 "Sollia" av skyldmark 0,02." Se Sneltvedtlia 15.


Potetopptaking på Sneltvedt nedre.

Gregorius Skilbred (2015): Potetopptaking hos Peder Løberg.
Fra venstre: Hestene "Musa" og "Svarta", Peder ved potetopptageren, Juel og Tjodvor Andersen, Karoline Løberg.

Karoline Løberg beskrev gårdens grenser slik i 1954:
”Syd Per Sneltvedt, vest Lerkup, nord Tor Sneltvedt, øst Per og Tor Sneltvedt.”

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

115

26

Sneltvedt nedre

Johan Pedersen(!). Skal være enka.

1 mark 56 øre

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
Dagbokført 10/8-1955. Skylddelingsforretning, avholdt 22/7, rf. (tingl.) 22/8--1955, hvorved bnr 81 til Erling Lund er utskilt Solstad av skyldmark  Se Sneltvedtlia 9.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Dagbokført 25/1-1962. Skylddelingsforretning, avholdt 30/8-1961, rf. (tingl.) 6/2-1962, hvorved til Aslak Høgli er utskilt bnr 91 Solli av skyldmark 0,02 øre." Se Sneltvedtlia 3.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Dagbokført 1/2-1962. Skylddelingsforretning, avholdt 16/10-1961, tingl. 12/2-1962, hvorved er utskilt bnr 92 Carina av skyldmark 0,04. Se Sneltvedtlia 3.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Dagbokført 28/10-1968. Målebrev avholdt 25/9, tingl. 10/11-1968, hvorved er fraskilt bnr 102 "Pynten I" av areal 514,9 kvm. Se Pynten I.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Dagbokført 10/12-1968. Målebrev avholdt 25/9-1968, tingl. 10/12-1968, hvorved er fraskilt bnr 103 "Knausen" av areal 1.186 kvm. Se Sneltvedtstien 18.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Dagbokført 11/1-1973. Skjøte til Ernst Løberg f. 19/7-1914 for kr. 30.000.- dat. 29/12-1972, ref. (tinglyst) 12/1-1973 herpå og bnr 32 (siden endret til 157)."

G.br., snekker, selveier
Ernst Løberg
fra Løberg f. 19/7-1914 d. 15/6-2009, s.a. polititjenestemann Edvard Løberg.
g1g 20/5-1936 m. Agnes Ellinor Kristine Johannesen f. 16/1-1918 på Haven under Grini, d.a. Olav Valdemar Johannesen fra Skien og Ingeborg Marie Kjær (fra Kjær 2).
Forlovere: "Fabrikkarbeider Olav Valdemar Johannesen, Grini og Gårdsarbeider Harald Løberg, Sneltvedt."
g2g ca. 1960 m. Lilly Løberg fra Løberg(11) "Leppen" f. 17/12-1917 d. 14/10-2005, d.a. Olaus Leppen Løberg.
1. Brit Ellinor Løberg f. 1936 g.m. Øystein Herbert Løe f. 28/5-1934 d. 11/12-1995 i Trondheim (skilt). Hun er bosatt i Stokke i Vestfold.
Eier 1972.

Før de giftet seg var Ernst Løberg gårdsarbeider på Grini og Ellinor var hjemmeværende på Grini.
Det første ekteskapet ble oppløst. Ingen barn i andre ekteskap.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Dagbokført 11/1-1973. Vederlagsfri bruksrett (føderådsavtale) til 2. etg. i denne eiendom, Rett til å ta ved m.m. for Karoline Løberg med 5-årig verdi kr. 10.000, tingl. 13/1-1973."


Jorda er solgt til Jan Martin Kjær. Han driver gården på nordsiden av Sneltvedtveien. Se Sneltvedt(11).

Husene ble skilt ut som gnr 115 - bnr 193, i 2010.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"
Sneltvedtlia 8 (Gnr 115, bnr 193) er solgt for kr 1.850.000 fra Brit Ellinor Løe til Jan Tore Hørta og Elin Bråthen (13.01.2010)."

Jan Tore Hørta f. 1981.
g.m. Elin Bråthen f. 1983.
Eiere 2010.


Hustomter
Utskilt fra gnr 115 - bnr 26.


Sneltvedtlia 15
Gnr 115 - bnr 62 "Sollia".

Utskilt fra Sneltvedt(26) i 1942.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
Dagbokført 7/9-1942. "Skjøte fra Peder E. Løberg og Karoline Løberg f. Sneltvedt til førstnevntes bror, Harald Løberg for kr. 400,- og forkjøpsrett for selgerne,
liksom kjøperen og mulige senere eiere plikter å vedlikeholde en avløpsgrøft over denne eiendom m.m., dat. 3/9, tingl. 9/9-1942."

Harald Løberg f. 15/4-1910 d. 14/10-1974.
g.m. Ingeborg f. 18/6-1896 d. 18/10-1965.
Eier 1942.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Dagbokført 15/3-1978. Skjøte til Kristian Edvard Løberg f. 1934, som gave."

Kristian Edvard Løberg f. 1934.
g.m. Anne Marie f. 4/3-1939 d. 10/10-1996.
1. Marianne Løberg f. 1960.
2. Stein Edvard f. 1962.
Eier 1974.

Bosted 1985: Frogner Ring 52.
Bosted 1994: Mikkel Blikksgate 7 A i Skien.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Dagbokført 7/12-1978. Målebrev over denne eiendom, avholdt 30/5-1978, areal 862 kvm."

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Dagbokført 3/11-1983. Skjøte til Marianne Løberg f. 1960 og Per Chr. Pedersen f. 1958, for kr. 200.000,- ".

Per Chr. Pedersen f. 1958.
og Marianne Løberg f. 1960.
Eiere 1983.

 


Sneltvedtlia 9
Gnr 115 - bnr 81 "Solstad".

Utskilt fra Sneltvedt(26) ved skylddelingsforretning tinglyst 22/8-1955.

Erling Lund fra Lund(1) f. 5/6-1914 d. 16/3-1996, s.a. Gregorius E. Lund.
g. i Drangedal 28/10-1946 m. Ellen Tomine Hegna fra Drangedal f. 3/3-1918 d. 30/11-2009.

Eier 1955.


Sneltvedtlia 3
Gnr 115 - bnr 91 "Solli".

Utskilt fra Sneltvedt(26) 1962.

Aslak Høgli fra Høgli nedre under Grini f. 17/9-1930 d. 29/2-1995, s.a. Otto A. Høgli.
g. 31/12-1956 m. Gerd Elisabeth Lund fra Sneltvedtv. 160 under Sneltvedt(11) f. 18/8-1934, d.a. Sakarias Lund.
1. Sissel Høgli f. 1958 g.m. Knut Aas fra Fossum f. 1958.
2. Ottar Høgli f. 1966.
Eier 1961.

 


Sneltvedtlia 11
Gnr 115 - bnr 92 "Carina".

Utskilt fra Sneltvedt(26) 1962.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Ifølge skjøte har bnr 92 rett til bruk av veg over bnr 26 fra hovedveg og frem til tomten, tingl. 23/2-1962."


Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Dagbokført 10/2-1962. Skjøte fra Karoline Løberg f. 26/10-1901, til Lars Stensrød f. 19/5-1901 for kr. 3.000,- (tomta), dat. 9/2-1962, tingl. 23/2-1962."

Lars Stensrød fra Skyer(4) f. 19/5-1901 d. 16/8-1985, s.a. Karl Larsen Stensrød.
g. i Gjerpen 8/6-1946 m. Jenny Fløtterød fra Løkenberg f. 22/1-1916 d. 22/6-2003, d.a. Anders Martin Nilsen Fløtterød.
1. Leif Arne Stensrød f. 1952. Overtok huset.
Eier 1962.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Dagbokført 2/12-1986. Skjøte til Leif Arne Stensrød på denne eiendom og bnr 138, uten vederlag."

Leif Arne Stensrød herfra f. 1952.
Eier 1986.


Pynten I
Gnr 115 - bnr 102 "Pynten I".

Utskilt fra Sneltvedt(26) i 1968.

Ubebygd i 2019.


Sneltvedtstien 18
Gnr 115 - bnr 103 "Knausen" og bnr 104.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Dagbokført 10/12-1968. Målebrev avholdt 25/9, tingl. 22/12-1968, hvorved denne eiendom er utgått fra bnr 26. Hertil kommer gnr 115 bnr 104 i følge
eierens begjæring og bygningsrådets samtykke, dat. henholdsvis 10/6-1969 og 5/9-1969."

Utskilt fra Sneltvedt(26) i 1968.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Dagbokført 10/5-1969. Skjøte fra Karoline Løberg, Sneltvedt til William Svendsen på denne eiendom for kr. 8.300 (tomta), dat. 2/5, tingl. 22/5-1969."

William Svendsen f. 31/10-1911.
Eier 1969.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Dagbokført 21/3-1978. Så lenge tomten er ubebygget har Aud Andersen f. Svendsen og Birgit Johannessen f. Svendsen forkjøpsrett til tomten, ifølge skjøte."

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Dagbokført 21/3-1978. Skjøte til Sissel Kittilsen for kr. 30.000,- "

Sissel Kittilsen f. 1953.
Eier 1978.

Det ser ut til at bygging av hus på denne tomten ikke ble iverksatt før 1979.


(C) Gard Strøm - post@gamlegjerpen.no