ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Løkenberg
Gård nr. 98 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 23.03.2019


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Løkenberg
Gammelt løpenr. 238e. Siden Norges matrikkel 1889: 98/1.

Løkenberg var opprinnelig husmannsplass under Meen. Eid av eierne av Meen(1).

Gården ligger 140 m.o.h. og grenser i nord og øst til Vosserødklev. I syd til Langerød
skog og i vest til Meen skog og Båserød.

Ingen kjente oldtidsfunn.  

Navnet kan være sammensatt av laukr (løk) og berg. Stedsnavn med løk/ løken
går ofte igjen i det samme område. Jfr. Skifjelløken, Skyerløken m.fl.
Navnet uttales Løkkenberg av kjentfolk i området.

Løkenberg ble skyldsatt som eget bruk (lnr. 238e) og solgt i 1831.

Løkenberg har ingen seter eller skog, men hadde tinglyst havnerett i Skifjell seter.


Løkenberg. Foto: Widerøe-Polarfly 17. mai 1961. Eier: Skien kommune. Arkivert: Telemark Museum, Skien.

Adresse i dag: Skifjellvn. 148, 3711 Skien.

Arbeider, husmann
Jacob Knudsen
fra Skifjell store f. ca. 1689 i Skien bg. 12/5-1760. ”Jacob Løchenberg 73 aar.”, s.a. Knud Knudsen.
g. 9/3-1712 m. Johanne Andersdatter fra N. Skotland(B) under Hyni f. ca. 1680 bg. 6/5-1764. ”Jacob Løchenbergs enke 84 aar.”, d.a. Anders Eriksen fra øvre Hoppestad.
1. Engebret Jacobsen dpt. 30/4-1713. Se N. Bøle.

2. Anders Jacobsen dpt. 9/2-1716.
3. Erik dpt.12/11-1719 bg. 18/2-1748. ”Erik Jacobsen fra Løchenberg 28 aar.”
-   bg. 14/4-1723. ”Jacob Aasterøs dødfødde”.
4. Karen Jacobsdatter dpt. 6/8-1724 g.m. Jacob Torjersen.
Se nedenfor.
5. *Anne Jacobsdatter dpt. 20/8-1724. Konf. 19 år gammel i 1742. ”Jacob Løchenbergs dtr. Anne”.
6. Ingeborg dpt. 8/5-1729 bg. 7/1-1742. ”Jacob Løchebergs Ingeborg, 13 aar.”
Br. ca. 1730.

F.f. Jacob Aasterøs søn Ingebret: Ingebret Bratzberg, Mads Skomager, Gunhild Anonsdatter af Scheen, Jens Kastets pige.
F.f. Jacob Aasterøs søn Anders: Hans Knudssøn i Scheen.
Peder Skiefield. Niels Løbergs qde. Ole Sneltveds datter Kirsten.
F.f. Jacob Aasterøs Søn Eric: Micel Lerce, Niels Løberg, Jon Løberg, Ingebret Knudssøns qde, Gunnild Menstadsætter.
F.f. Jacob Aasterøs Karen: Lars Sørbø, Per Skiefield, Poul Skræders qde.
Maren Straale.
F.f. U=ægte barn Anne fra Sæteren: Johannes Aasterø, Vetle Sem, Niels Stensaas qde, Pige fra Menstad. Moderen Gunnild Anonsdatter, udlagt Jacob Aasterø.
F.f. Jacob Aasterøs Ingeborg: Christen Erigsrø, Christen Skyer, Lars Baaserøs qde, Marta Løberg.

Denne familien bodde tidligere på Åsterød.

Kilde: Gjeld til Fossum jernverk 1730 (”De uvisse restanser”):
”Jacob Knudsen Løkenberg, tilstod ifølge avregning av forn(nevnte) forvalter Laers Winter skyldig 38 rdr 2 mark 14 skil., men som han er ingen ting eiende, og skal nu udi 3 aar, arbeidet paa ved til en mile, som tviles paa at bliver levert, saasom han ikke haver nogen hest, udsættes hans debet.”

Maren f. ca. 1682 bg. 21/1-1742. ”Maren Løcheberg, 60 aar.”

Arbeider, husmann
Jacob Torjersen
f. ca. 1726 bg. 23/3-1766. ”Jacob Torjersen f. Meens ejet 40 aar.”
g. 21/12-1756 m. Karen Jacobsdatter herfra dpt. 6/8-1724 bg. 13/11-1791. ”enken Karen Jacobsdtr. Løkenberg 68 aar.”, d.a. Jacob Knudsen.
1. Knud dpt. 5/6-1759 bg. 1/2-1767. ”Jacob Løchenbergs s. Knud 8 aar.”
-   bg. 12/12-1761. ”Jacob Løchenbergs dødfødte pb.” (pb.= pigebarn).

2. Jacob Jacobsen Løkenberg dpt. 29/1-1764.

3. Johannes Jacobsen Løkenberg dpt. 14/4-1765. Se Familie 13 - S. Brekke 1801.
Br. 1756.

F.f.  Jacob Løchenbergs db. Knud: Hans Knudsens enke, Sara Christophersdatter, Engebret Bøle, Nils Olsen, Lars Olsen.
F.f.  Jacob Løchenbergs db. Jacob: Lars Løchenbergs kone, Kisten Omundsdatter, Rollef Buer, Johannes Engebretsen.
F.f.  Jacob Løchenbergs db. Johannes: Isak Johannessens kone, Ingebor Engebretsdatter, Ole Vernerssen, Lars Andersen.

Jacob Torjersen er ikke født i Gjerpen. Han ser ut til å være i slekt med
Torjus/Torjer Aslaksen på Bratsbergkleiva.

Denne familien bodde her i 1762 som en av to familier. Lars Andersen var den andre familien.

En Christen Løchenberg er nevnt som fadder for Anders Engebretsen Riis’s barn i 1777.
Dette var trolig Christen Torjusen, s.a. Torjus Aslaksen. Se Bratsbergkleiva 1845.

Arbeider, husmann
Lars Andersen Løkenberg
fra N. Ballestad(C) dpt. 18/10-1739 bg. 29/5-1796. ”Laers Anderssøn Hørta under Meen 56 aar.”, s.a. Anders Jacobsen Ballestad.
g. 26/3-1760 m. Gunhild Andersdatter fra Åsterød dpt. 17/6-1731 bg. 17/2-1805. ”lægdslem enken Gunnil Andersdtr. Hørte, meent at være ved 74 aar.”
1. Anne bg. 8/6-1760. ”Lars Andersens d. Anne 3 uger.”
2. Anne dpt. 12/12-1762 bg. 29/12-1762. ”Lars Løchenbergs d. Anne 14 dage.”
3. Kirsten Larsdatter dpt. 3/8-1766 bg. 1/11-1766. ”Lars Andersens d. Kisten 13 uger.”
4. Maren (Maria) dpt. 31/1-1768 bg. 1/11-1769. ”Lars Andersens d. Maria 1 1/2 aar.”
5. Anne Maria dpt. 8/9-1771 bg. 8/12-1771. ”Lars Andersens d. Anne Maria 12 uger.”
Br. ca. 1762 til ca. 1766.

F.f. Lars Løchenbergs pb. Anne: Christopher Aasterøs kone, Gunhild Larsdatter, Ole Løberg, Jacob Løchenberg, Knud Larsen.
F.f. Lars Løchenbergs pb. Kisten: Christian Høysets kone, Ingebor Andersdatter, Nils Aasterøe, Isak Johannessen, Lars Gunderssen.
F.f. Lars Andersens pb. Maria fra Meens Ejet: Nils Aasterøes kone, Ingbor Andersdtr., Christen Larsen, Anders Evensen.
F.f. Lars Andersens pb. Anne Maria fra Meens Ejet: Nils Olsens kone, Karen Christophersdtr., Anders Evensen, Stephen Andersen.

Lars Andersen og kona flyttet til Hørta før 1794. Gunhild bodde som enke og
legdslem på Hørta u. Meen da hun døde i 1805.
Dette ekteparet hadde ingen livsarvinger.

Arbeider, husmann
Nils Hansen Buer fra Buer dpt. 4/11-1725 bg. 28/5-1785. "Nils Hansen Buer 59 aar.", s.a. Hans Gundersen Buer.
g. 5/7-1759 m. Anne Cathrine Andersdatter.
1. Hans Buer dpt. 13/11-1759.
2. Maren Margrethe dpt. 5/3-1762 bg. 1/12-1776. ”Nils Buers d. Maren 12 aar.“
3. Andreas Johan dpt. 7/6-1766.
4. Anne Cathrine dpt. 1/3-1772.
5. Gunder dpt. 25/2-1776 bg. 23/3-1777. “
Nils Hansen Buers s. Gunder 1 1/4 aar.“
6. Lars Gunderus Nilsen dpt. 5/4-1778. Se Familie 24 - Ø. Borge 1835.

Br. ca. 1770.

F.f. Nils Buers db. Hans Buer: Lars Forbechs kone, Anne Dorthea Buer, Ole Vindholmen, Hans Jensen Qvist, Ole Bradsberg.
F.f. Nils Hansen Buers db. Andreas Johan: Peder Meens kone, Helvig Andersdtr., Rejer Andersen, Ole Pedersen.
F.f. Nils Hansen Buers pb. Anne Catrine: Peder Meens kone, Maria Christensdtr., Sergiant Nord, Ole Isaksen.
F.f. Nils Hansen Buers db. Gunder: Halvor Meens kone, Ingebor Hellichsdtr., Isak Christensen Borge, Hans Hansen Buer.
F.f. Nils Hansen Buers db. Lars Gunderus fra Løchenberg: Lars Meens kone, Maren Christensdatter fra Borge, Jon Meen, Jon Larsen Sanne.
 

Innerst (leieboer) her i 1782: Christen med hustru og 2 barn. Hvem Christen dette var er ikke på det rene ennå.

Arbeider, husmann
Ole Kittilsen Løchenberg
fra Ausland i Gjerstad dpt. 25/2-1747 bg. 14/3-1807. ”Ole Kittilssøn Løkenberg, meldt at være ved 63 aar.”, s.a. Kittel Nilsen Ausland og Kirsten Eriksdatter.
g. i Gjerstad 22/6-1777 m. Ragnhild Olsdatter f. ca. 1747.
Forlovere: "Kittil Torssøn Moe og Ole Lassesøn Moe."
1. Kirsten Olsdatter dpt. 5/4-1778 i Gjerstad g.m. Kittil Nilsen. Se Meen(29) ”Vallerdalen”.
2. Dorthe dpt. 16/7-1780 i Gjerstad bg. 5/11-1780. ”Dorte Olsdatter Ausland, 8 uger.”
3. Dorthe Olsdatter f. ca. 1782 g1g m. Halvor Hansen Lien. Se Meen(47) "Lien".
4. Knud Olsen dpt. 20/5-1784. Ble voksen.
5. Ingeborg (tvilling) dpt. 31/12-1786 bg. 20/3-1787. ”Ole Løchenbergs d. Ingebor 3 mnd.”
6. Gjertrud Olsdatter (tvilling) dpt. 31/12-1786 g.m. Jon Olsen. Se nedenfor.
7. Kittil dpt. 19/7-1789 bg. 7/10-1789. ”Ole Løchenbergs s. Kittil 1/4 aar.”
8. Ingeborg Olsdatter dpt. 24/10-1790 g.m. Jon Olsen. Se nedenfor.
9. Karen dpt. 8/9-1793 d. 14/8-1815. ”Datter af afg. Ole Kittilsen Løkenberg, ugift, 22 aar.”
Br. ca. 1783.

F.f. Ole Kittilssøn Ausland og Ragnild Olsdatters barn Kiersten: Karen Ausland, Kiersten Moe, Torjus Høyelien, Kiddil Kiddilssøn Moe og Erich Moestad.
F.f. Ole Kittilssøn Ausland og Ragnild Olsdatters Daarte: Marite Lassesdatter Landvig, Johanne Nekel(?), Ole Moe, Erich Mostad og Torius Høgelien.
F.f. Ole Kittilsen Øfrums db. Knud: Ole Løbergs kone,Anne Haralsdtr., Kittil Riis, Ole Torjusen.
F.f. Ole Løchenbergs tvillingdøtter Ingebor og Giertrud: Christen Gulsets kone, Anne Knudsdatter, Isak Baaserøes kone, Anne Kittilsdtr., Erik Øfrum, Ole Løberg, Gunder Torgrimsen, Gunder Nilsen.
F.f. Ole Løchenbergs db. Kittil: Anne Hansdtr., Anne Knudsdatter, Ole Terjersen, Ole Olsen.
F.f. Ole Kittilssøn Løchenbergs pb. Ingebor: Ole Løbergs kone, Kirsten Knudsdatter, Ole Torjussøn, Ole Olessøn, Laers Anderssøn.
F.f.Ole Kittilssøn Løkkenbergs pb. Karen: Anne Knudsdtr., Barbara Knudsdtr., Kittil Riis, Isaac Anderssøn, Ole Torjussøn.

Denne familien bodde tidligere på Ausland i Gjerstad før de kom til Gjerpen i ca. 1783.
De var en tid på Øvrum før de kom til Løkenberg.
Ole var bror til Erik Kittilsen Øvrum. Se Øvrum(A) og Marthe Kittilsdatter, gift med Knud Gundersen Gulseth.
Se Gulset(7).

Nils Løkenberg f. ca. 1756 på Osebakken bg. 3/7-1806, 50 år gml.

Arbeider, innerst
Jon Olsen
fra Låven dpt. 24/10-1784, s.a. Ole Jonsen Loven.
g1g m. Ingeborg Olsdatter herfra (tvilling) dpt. 24/10-1790 d. 7/2-1816, 25 år gml.

Det ble ingen barn i dette ekteskapet. Jon giftet seg på nytt og flyttet til Skifjell lille.

Skjøte fra Anne Sofie Kløcker til Lars Larsen, tingl. 10/4-1822.

"Delings- og skylddelingsforretning hvorved dette brug er udskilt fra gnr 70 bnr 1, tingl. 29/8-1831."
Skjøte fra Lars Larsen til Peter Hansen, tingl. 6/7-1831.

G.br., selveier
Petter Hansen Løkenberg
fra V. Porsgrunn dpt. 13/10-1793 d. 10/3-1877 på Løkenberg, s.a. Hans Pettersen Pilgaard og Karen Hansdatter.
g1g 3/6-1824 m. Gjertrud Olsdatter herfra dpt. 31/12-1786 d. 15/9-1839 på Løkenberg.
g2g i Siljan 9/10-1840 m. Anne Olsdatter fra Austad i Siljan dpt. 17/7-1803 d. 10/10-1851 på Løkenberg, d.a. Ole Arvesen Austad og Ingeborg Simensdatter.
Forlovere: "Ole Olsen Austad og klokker Guttormsen."
g3g 1/4-1852 m. Anne Karine Larsdatter fra Høgset(B) dpt. 9/9-1804 d. 16/4-1882 på Løkenberg, d.a. Lars Mathisen Høiseth.
1. Hans Pettersen f. 26/12-1824 d. 25/12-1851 på Løkenberg.
Br. 1831.

F.f. Peter hansen, Giertrud Olsd. und. Meens Hans: Kittil Vallerdals kone, pige Kari Isaksd. Osebakken, Gunder Pladsen, Halvor Larsen Svarttangen, Hans Nygaard.

Det var nevnt i kirkeboken ved Petter Hansens død at han var konfirmert i Solum.
I 1835 bodde det en gammel dame her som het Anne Meenstad, f. ca. 1756.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

238e

Meen - Løkenberg

Peter Løkenberg

3 5/8 skind

1 daler - 0 ort - 11 skilling


Petter hadde en fostersønn Nils Jacobsen som ble neste bruker av gården. Han hadde også en pleiesønn,
Halvor Johannessen f. 31/8-1831 på Hørta.
Halvor bodde her i 1847 da han ble konfirmert. Han kom siden til Solli under Fossjord. Hans foreldre på Hørta
døde mens han var liten. Hans bror John Johannesen vokste opp på Roligheten under Sneltvedt og bodde som
voksen på Kjær(4) "Solli".

I 1845 bodde Petter her med sin 2. kone Anne Olsdatter og ”fosterdreng”, Halvor Johannesen.
Tjenestepike: Anne Larsdatter(18).

Pike Anne Andersdatter f. ca. 1776 d. 15/11-1837, 61 år gml. Døde på Løkenberg. 

10/1-1840      GJERTRUD OLSDATTER LØKENBERG     Bamble Skifteprot. nr. *)
Løkenberg      - død 15.septbr.1839 -               
u/Meen         Arvinger:
               Enkem. Petter Hanssen Løkenberg og sønnen Hans Petterssen ca. 15 år.
               Formynder ble Simon Hanssen Nygård.
Brt: 358 - 0 - 12
Net: 184 - 0 -  4
Jordegods: 3 1/2 skind (ny skyld 1 dlr. 11 sk.) av gd. Meen, matr.nr. 3, nytt nr. 74, m. hus og herl. Taksert for 300 spd.
*) A: BS 18 s.197a. B: BS 21 s. 392a. C: BS 23 s. 411a.

Skjøte fra Petter Hansen til Nils Jakob(!) Jakobsen, tingl. 17/8-1854.

G.br., selveier
Nils Jakobsen Fløtterød
fra Høgset(B) f. 7/10-1841, s.a. Jacob Larsen Høisæt.
g1g 21/10-1875 m. Maren Karine Andersdatter fra N. Bakken f. 7/11-1852 d. 6/11-1876 i barselfeber, d.a. Anders Larsen Bakken.
g2g 6/6-1878  m. Karen Andersdatter fra N. Bakken f. 23/11-1857, d.a. Anders Larsen Bakken.
Br. 1854.

Nils Jakobsen eide også Fløtterød(2) fra 1885. Se alle barna der.

Andre her i 1875: Hans ”fosterfader” som var bruksberettiget, Petter Hansen fra Porsgrunn f. 1794 og kona. Se ovenfor.
Tjenestepike var Randine Olsdatter fra Solum f. 1854. 

Hans Ingebret Solli, født på Solli under Fossjord 3/8-1872, ble foreldreløs som liten og vokste opp som pleiebarn i
denne familien. Han ble siden boende i Skauensg. 3 under Ø. Borge. Se Familie 18 - Ø. Borge 1910.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

238e

Løkenberg

Nils Jacobsen

0 daler - 4 ort - 5 skilling

 
  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

98

1

238e

Løkenberg

Løkenberg

Nils Jakobsen

1 daler - 0 ort - 11 sk.

2 mark 17 øre


  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

98

1

Løkenberg

Løkenberg

Nils Jakobsen

2 mark 17 øre

Skjøte fra Nils Jakobsen Fløtterød til Martin Nilsen Fløtterød for kr. 6000.-, hvorav for løsøre kr. 1000.-, tingl. 3/6-1914.

G.br., selveier
Anders Martin Nilsen Fløtterød
(Martin Fløtterød) herfra f. 5/2-1880 d. 19/1-1967.
g. 23/9-1911 m. Kirsten Bakken fra S. Bakken f. 11/4-1892 d. 25/12-1986, d.a. Martin Nilsen Bakken.
1. Nils Fløtterød f. 6/1-1912 d. 18/3-1995 i Solum g.m. Ragna S. Arvesen fra Solum f. 5/9-1918 d. 24/5-1976 i Solum.
    Denne familien bodde i Bjørkedalen i Eidanger en tid. De flyttet siden til Solum.
2. Magnus Fløtterød f. 15/3-1913. Overtok bruket.
3. Jenny Fløtterød f. 22/1-1916 g.m. Lars Stensrød. Se Sneltvedtlia 11 under Sneltvedt(26).
4. Kaare Fløtterød f. 31/7-1918 d. 3/9-1988 g1g 1954 m. Ågot Jensen f. 17/9-1915 d. 4/5-1976 på Bratsberg.
    Kaare ble g2g i Skien ca. 1978 m. Aslaug Strand fra Holla f. 20/9-1912. Aslaug var i 1994 bosatt på Baggerstun i Skien.
5. Konrad Fløtterød f. 21/8-1921 d. 13/12-1991 g.m. Signe Vassend fra Sauherad. Ekteskapet oppløst.
6. Leif Fløtterød f. 1/8-1924 d. 22/2-2009 g. 7/12-1963 m. Hjørdis Sondbø fra Holla f. 6/7-1919. Bodde i Hollav. 569 i Melum. Ingen barn.
7. Ruth Fløtterød f. 3/4-1927 g. 23/5-1952 m. Ole Realf Kveseth fra Bøle f. 14/3-1926. Bosatt i Gunnarsv. 76 på Bøle.
8. Kirsten Marie Fløtterød f. 29/4-1831 g. 18/12-1963 m. Karsten Apalnes fra Porsgr. f. 19/9-1919. Bosatt i Porsgrunn.
Br. 1914.

F.f.  Martin Nilsen Fløtterøds sønn Nils: Isak Bakken, hustru Karen Bakken og foreldrene.
F.f.  Martin Nilsen Fløtterøds sønn Magnus: G.br. Nils Martinsen Bakken, hans sønn Isak Bakken, hustru Karen Nilsen Langerød og moderen.
F.f.  Martin Nilsen Fløtterøds datter Jenny: G.br. Johan Fløtterød, pike Maren Stubberød og foreldrene.
F.f.  Anders Martin Nilsen Fløtterød på Løkenbergs sønn Kaare: Harald Kaalrød , Marianne Ødegaarden og foreldrene.
F.f.  Martin Fløtterøds sønn Konrad: G.br. Isak Bakken, Elisabeth Bakken samt foreldrene.
F.f.  Martin Fløtterøds sønn Leif: G.br. Martin Bakken, Martha Kålrød, foreldrene.

Foreldrene skrev seg for Martin og Kirsten Fløterød, mens barna skrev seg for Fløtterød.

Ugifte Martin Fløterød bodde her med ei tjenestejente i 1910. Se folketellingen 1910.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

98

1

Løkenberg

Martin Fløtterød

2 mark 17 øre

Skjøte fra Martin Fløtterød til sønn Magnus Fløtterød herpå og gnr. 70 bnr 30, for kr. 26.000.-, hvorav for løsøre
kr. 9000.- + føderåd kr. 7000. Bekreftet 14/2-1953.

G.br., selveier
Magnus Fløtterød
herfra f. 15/3-1913 d. 13/4-1995.
Br. 1953.

Magnus var ugift. Han døde skjærtorsdag i 1995.


Løkenberg - Kr. himmelfartsdag ettermiddag 1994. Foto: Gard Strøm.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.


(C) Gard Strøm - post@gamlegjerpen.no