| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Venstøp
Gård nr. 8 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
                             

Oppdatert 30.01.2016


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Midtre Venstøp A
Gammelt løpenummer 64.

Verksarbeider, husmann

Lauritz Hansen Venstøb fra M. Venstøp f. ca. 1667 bg. 23/5-1703. ”Lars Venstøb. 36 aar gammel.”, s.a. Hans Valentinsen Venstøb.

g1g 28/7-1695 m. Gjertrud Lauritzdatter d. ca. 1699.

g2g 23/3-1700 m. Margrethe Jensdatter

1. Isak Larsen dpt. 6/1-1696.

Br. 1698.


F.f. Lauritz Venstøbs søn Isak: Jahan Clauss., Erik Jonssen, Ingebret Hanssen Venstøb, Falentin Venstøbs qvinde, Waldemars Marie, Karen Lauritzdatter.

Vi skal være klar over at 1600-tallets navn Lauritz senere ble skrevet som både Lars, Laurs og Laers.
Tjenestepike her i 1700: Helge Andersdatter.


Gårdene "N. Vinstøb" og "Mit. Vinstøb" utredet 1 soldat til Bamble kompani fra 1701. Det var soldaten
"Olle Olsøn Venstøb" (Ole Olsen). Han kan ha vært i tjeneste på en av gårdene.
 

Hammersmed, husmann

Jørgen Hansen Venstøb fra M. Venstøp f. ca. 1674 bg. 29/11-1716. ”Jørgen Venstøb fra Hytten, 42 aar gl.- fattig jord.”, s.a. Hans Valentinsen Venstøb.

g. 29/9-1700 m. Cathrine Jansdatter fra Fossum f. ca. 1675 bg. 4/11-1724. ”Catrine Jansdatter fra Hytten 49 aar.”, d.a. hammersmed Jan Clausen. Se Familie 5 - Fossum før 1700.

1. Clarichen Sophia dpt. 26/12-1700 bg. 4/10-1705. ”Jørgen Venstøbs datter Charichen Sophia 5 aar hafde zedel.”

2. Ingrid Jørgensdatter dpt. 23/4-1702 g1g m. Halvor Hansen Limi. Se N. Limi.

3. Valentin dpt. 7/9-1704 bg. 6/9-1705. ”Jørgen Hanssøns søn Valentin fra Hytten, 1 aar gl. hafde zedel.”

4. Anders Jørgensen dpt. 13/6-1706.

5. Clara Sophie Jørgensdatter (Clarichen Sophia Jørgensdatter) dpt. 27/2-1709.

6. Malena Jørgensdatter dpt. 15/3-1711.

7. Anna Cathrine Jørgensdatter dpt. 30/4-1713.

8. Maren Jørgensdatter dpt. 30/5-1715.

Br. 1703.

F.f. Jørgen Venstøbs Datter fra Hytten Clarisken Sophia: Jahan Claussen, Jørgen Straale, Laers Venstøb, Knud Østenssøn ved Hytten, Johan Fossums Qvinde Helje, Jørgen Straales Qvinde Maren, Anne Hieronymusdatter.

F.f. Jørgen Venstøbs datter (Ingri) fra Hytten: Jan Claussen, Lorens Kleinsmid, Biørn Møllerdreng, Claus Venstøbs qvinde Birte, Anne Hieronimidatter fra Hytten.

F.f. Jørgen Hanssøns søn Valentin fra Hytten: Jan Claussøn, hans søn Mathis, Jan Justsens qvinde Helie, Matis Doxrøs datter Marta.

F.f. Jørgen Venstøbs søn Anders fra hytten: Jan Claussen, Jens Hieronimussen, Mathis Janssen, Jan Jostssens qvinde Helie, Lars Houens qvinde, Lisbeth Jansdatter.

F.f. Jørgen Venstøbs datter Clara Sophia fra Hytten: Jørgen Masmester, Jørgen Straale, Mathis Janssøn, Lorens Smids qvinde, Jan Claussøns datter, alle fra Verchet.

F.f. Jørgen Venstøbs datter Malena fra Hytten: Hans Møller, Hans Falentinssøn, Peder Janssøns qvinde, Lisbeth Jansdatter.

F.f. Jørgen Venstøbs datter Anna Catrine fra Hytten: Peder Janssøn, Nils Hammersmid, Villum Østenssøn, Jens Møllers qde Lisbeth, Hans Formers datter Karen.
F.f. Jørgen Venstøbs datter Maren fra Hytten: Jens Møller, Anders Hanssøn, Villum Østenssøn, Peder Janssøns qde. Kirsten, Annethe Anuns(Arnes?)datter.


Enka Cathrine Jansdatter ble g2g med Jan Buse på Fossum. Se Familie 2 - Fossum 1720.

 

Av skoskatten 1711 kan vi se at det var 5 familier som bodde her.

Det var Hans Valentinsen, Hammersmed Jørgen Hansen, Nils med kone og en dreng, Jørgen Marsovnmester med kone,
1 dreng, 1 pige samt ”een gammel pige Karen holder til der”, Enda en Nils med (sin sønn?) Nils med kone og 3 barn.

 

I 1723: Husfolkene Nils, enka Karen og enka Rønaug. Eier: Geheimråd Adeler. Landskyld for hele M. Venstøp: 5 huder.

Besetning: 2 hester, 10 kuer, 8 sauer. Avling: 1 tønne blanda korn, 15 tønner havre, 28 høylass.


Jernverksarbeider, husmann

Nils Torjersen Venstøp f. ca. 1672 bg. 25/3-1727. ”Nils Torgerssøn fra Venstøb, 55 aar.”

g.m. Anne Arvesdatter fra S. Vale i Valebø, Holla f. ca. 1681 bg. 12/11-1741. ”Nils Venstøbs Enche Anne, 60 aar.“, d.a. Arve Jonsen Wale.

1. Arve Nilsen dpt. 20/9-1711. Se Familie 49a - Kleiva 1762.

2. Jens Nilsen dpt. 30/4-1713. Se Høymyr(1).

3. Torjer dpt. 26/12-1714 bg. 12/1-1715. ”Nils Venstøbs Torjer 3 uger.”

4. Johanne dpt. 5/4-1716 bg. 3/5-1716. ”Nils Venstøbs datter Johanne 4 uger.”

5. Maria dpt. 26/12-1717 bg. 10/2-1718. ”Nils Venstøbs Maria 7 uger.”

6. Kirsten dpt. 22/1-1719 bg. 27/10-1725. ”Nils Venstøbs datter Kirsten 8 aar.”

7. Jørgen Nilsen dpt. 27/4-1721 g. 17/9-1750 m. Maren Thomasdatter.

8. Gunhild dpt. 11/4-1723 bg. 14/8-1723. ”Nils Venstøbs Gunnild 15 uger.“

9. Birte dpt. 25/2-1725 bg. 12/5-1726. ”Nils Venstøbs Birte 1 aar gl.”

10. Even Nilsen dpt. 28/4-1726.
Br. 1720.

F.f. Nils Torierssøns søn Arve fra Wenstøb: Tor i Scheen, Hans Venstøbs qde. Dorte Maria, Maren Faret.
F.f. Nils Venstøbs Søn Jens: Tor Torierssøn i Scheen, Hans Venstøb, Nils Vendelboes qde Dorte Marie, Birte Mouritsdatter.
F.f. Nils Venstøbs søn: Torjer: Nils Hynj, Hans Venstøb, Tor i Præstegaarden, Tors qde i Scheen Anne, Gurj Fos, Arne Jonssøn.
F.f. Nils Venstøbs datter Johanne: Nils Hynj, Ole Monssøn ved Hytten, Peder Janssøns qde Kirsten, Dorte Hynj.
F.f. Nils Venstøbs datter Maria: Lars i Fierestrand, Arne hos Amptmanden, Anne Michelsdatter, Birte hos Iver Paaske.
F.f. Nils Venstøbs datter Kirsten: Tor i Scheen, Hans Venstøb, Lars Klofsets qde fra Solum.
F.f. Nils Venstøbs søn Jørgen: Hans Venstøb, Peter Janssøn, Kiersten, Ambor i Præstegaarden.
F.f. Nils Venstøbs datter Gunnild: Tor Torgerssøn, Hans Venstøb, Tomas Hytten, Lars Mustvets qde., Karen Torsdatter.
F.f. Nils Venstøbs Birte: Forvalter Vinter, Søren Christensson, Kulleskrifver Bergsteds Kieriste, Anne Lisbeth.
F.f. Nils Venstøbs Even: Tor Torgerssøn, Hans Venstøb, Peter Huchal?, Lars Mustvedts qde., Gunnild Venstøb.

 

Nils Torjersen og kona hadde enda ikke født deres første barn da de bodde her under ”manntallet” 1711.
De hadde en tjenestedreng.

Dette må være Solumsfolk. Se fadderene. Nils hadde tydligvis en bror, Tor Torjersen i Skien.

 

Anne Arvesdatter hadde følgende to søstre gift i nærheten:
Berthe Arvesdatter g.m. Jacob Tollefsen Bøe. Se N. Bø(D) og Maren Arvesdatter g.m. Jørgen Gundersen Straale. Se Familie 2 - Venstøp 1762.

Gedske Olsdatter fra Kristiansand bg. 24/12-1715. ”en betlerqvinde Gedske Olsdatter fra Christiansand,
døde hos Nils Venstøb.”

22/11-1729     NIELS TORGEIRSSEN VENSTØP         Bamble Skifteprot. nr. 3a, s. ?
M. Venstøp     Arvinger:                            
               Enka Anne Arvesdatter og barna:
               1. Arve Nielssen,  18 år,
               2. Jens Nielssen,  16 ",
               3. Jørgen Nielssen, 9 ",
              
4. Even Nielssen,   3 ".
               Moren verge under oppsyn av Even Hyni.
Brt: 67 - 3 - 22
Net: 38 - 1 -  2.

I forbindelse med salget av Gjerpen kirkegods til Herman Leopoldus i 1735 ble det holdt en rettslig besiktigelse over alle eiendommene.
 

Besiktigelse av Midtre Venstøp(A) den 25 August 1735 (avskrift Jan Christensen).

Dernæst blef besigtet dend anden halvpart af MID WENSTØB, skyldende 1 1/2 huus med bøxel der ere og fællets med dend anden ½-ve deel over 2 huuder aparte, som beboes og brugis af Anna Halvorsdaatter(!) udj hindes Sal: Mands Niels Torgiersens bøxel som dat. 1 April 1720, Gierpen Kirke tilhørende og de høye Adelaers Arvingers OddelsRæt dertil sig haver forbeholden, da godset er soldt nu til Sr. Cancellie Raad Leopoldus tillige med Kirken, og befandtis paa samme Gaardepart
1. 1. Laftet Stuehuus med Skorsteen og 3die Vinduer udj Stuen, med afdeelt Kaave hvorudj var 1 Vindue, item forstue, og Svale uden for af honen bord med een liden Kaave ved, tæcket med spaan.
2. 1 Ladde med halvparten udj Laaven deels af laaven tæcket meed Spaan, og Resten med Ladden tæcket med hoen.
3. 1 hæstestald tæcket med hoen.
4. 1 liden høeskygge tæcket med hoen.
5. 1 gl. Boe, som brugis til høe boe.
6. ½-ve parten udj Fæehuuset med sin Naboe, tæcket med hoen.
Disse huuse over aldt til deels i god og til deels udj gl. og brøstfældig stand. Kand saae 1 qt. byg og 4 tn haure, og kand fødde 1 hæst, 3 kiør og nogle faar. Skougen ingen som før ermeldt.Begge de midtre brukene ble slått i sammen til et bruk igjen senere i 1735 med en landskyld på 5 huder.

 

Leilendinger av jorda: Christen Morland fra 1755, apoteker Wølner fra 1766, apoteker H. N. Mülertz fra ca. 1800.

 

Landskyld 1801: 5 huder. Eier: Løvenskiold-Fossum. I alle disse årene ble gården benyttet som avlsgård.

 

I 1819 solgte Løvenskiold dette bruket til apoteker Mülertz i Skien.

 

 

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

64              

Midt-Venstøb

Simon Isaksen

2 huder

2 dl - 1 ort - 20 skilling

 

 

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 1, side 242a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøde fra Helene Elisabeth Mulertz til Simon Isaksen paa dette brug m.m., dat. 1., tinglyst 20. juni 1840."

 

Kjøpmann Simon Isaksen var også bosatt i Skien.
Eier 1840.

 

Løpenummer 64a var ubebodd i 1865 og kan derfor regnes som en avlsgård på denne tiden.
Løpenummer 64b ble i 1962 utskilt til bnr 13. Se Venstøp(13).

Se M. Venstøp 11.

 

(C) Gard Strøm.