ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Fossum
Gård nr. 9 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.

 


Oppdatert 15.11.2022.

 Fossum verk før 1700

Arbeidere og andre ved Fossum verk før 1700-tallet. Konstruert etter kirkeboka og andre kilder.


Masmester Knud Knudsen Svensche (fra Sverige) er nevnt ved jernverket i 1655.
 


 

| Fossum før 1700 |
| 1711 | 1720 | 1740 | 1762 | 1782 | 1801 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |

 


 

Familie 1.

Fossum før 1700. S. Fossum.

 

Hammersmed

Claus Christiansen f. ca. 1663 bg. 21/7-1697. ”Claus Christenssen fra N. Fos - eie, 36 aar g. fattig jord.”, s.a. Christian Clausen. Se S. Fossum.

g1g m. Berthe Andersdatter f. ca. 1655 bg. 26/3-1682. ”Claus Christianssens qvinde ved Hytten Berte Andersd. 27 aar.”

g2g i Gjerpen 4/3-1683 m. Ingeborg Zachariasdatter.

1. Anders dpt. 12/3-1682 bg. 20/8-1682. ”Claus Christiansens søn Anders 24 ug.”

Barn i 2. ekteskap:

2. Zacharias Clausen dpt. 4/5-1684. Se Habakken under Tufte.

3. Christian Clausen dpt. 7/8-1687 g.m. Maren Mortensdatter. Se Kastet under Foss.


Claus Christianssøn ved Hytten Anders.
Claus Christiansens søn Zacharias.
Claus Christiansens søn Christian.

Denne familien flyttet til Habakken under N. Foss, hvor Claus døde i 1697. Vi vet ikke hvor det ble av
Ingeborg Zachariasdatter etter at Claus døde. Hun er ikke funnet gravlagt i Gjerpen. Hun kan allikevel
befinne seg på noen av de få, men dessverre helt uleselige, sidene i Gjerpen kirkebok fra den tiden.
 


 

Familie 2.

Fossum før 1700.

 

Møller

Hieronimus Møller f. ca. 1629 bg. 1/3-1687. ”Hieronimus Møller, 57 aar g.”

g1g m.  NN.

g2g m. Karen f. ca. 1642 bg. 14/4-1711. ”Hieronenus Møllers Enche Karen fra Hytten, 69 aar 3 uger.”

1. Jens Hieronimussen f. ca. 1660 g.m. Lisbeth Jansdatter. Se Familie 18 - Fossum 1711.

2. Maren Hieronimusdatter f. ca. 1665 g1g 13/9-1691 m. møller Jacob Torkildsen. Se Familie 10 nedenfor g2g m. Jon Pedersen. Se Familie 8 nedenfor.

3. Baltzer Hieronimussen f. ca. 1670. Se Familie 12 - Fossum 1711.

4. Nils f. ca. 1671 bg. 13/9-1685. ”Jeronymusses søn ved Hytten Nils 14 3/4 aar g.”

5. Melchior Hieronimussen f. ca. 1676 bg. 24/9-1698. ”Melchier Jeronymussen 22 1/2 aar g. Betalt til mig for Jord og Klokker 1 Rd. 2 art (mark) 16 sk.”

6. Alhed f. 1681 bg. 28/5-1681. ”Hieronym, Møllers datter Alhed, 12 uger gam.”

7. Anna Hieronimusdatter dpt. 16/7-1682 g.m. Sven Andersen fra Skien. Se Familie 19 - Fossum 1711.

8. ?Jan Hieronimussen. Fadder i 1701.

9. Povel dpt. 13/2-1684 bg. 12/3-1684. ”Hierm. Møllers Søn. Povel 31 dage gml.”


Fra kirkeboken ved dåp i Gjerpen kirke 13/2-1684: Hieronimus Møllers Søn Povel.
 Familie 3.

Fossum før 1700.

 

Møller

Trond Møller f. ca. 1630 bg. 10/3-1690. ”Tron Møller 60 aar.”

Se denne familien på Kverna under Ås. Han kom trolig til Fossum mellom 1675 og 1683.
 


 

Familie 4.

Fossum før 1700.

 

Jernverksarbeider

Østen Knudsen f. ca. 1642 bg. 1/6-1710. ”Østen Knudssøn fra Jernverchet, 67 aar.”

g. (trolig i Gjerpen), trolovet i Skien 29/4-1674 m. Gjertrud Christiansdatter f. ca. 1637 (heller ca. 1647) bg. 5/1-1731, ”Giertrud NN 93 aar.”

1. Knud Østensen f. ca. 1671. Se S. Bø(A).

2. Christian Østensen f. ca. 1673. Se Familie 16 - Fossum 1711.

3. Willum Østensen f. ca. 1677Se Familie 13 - Venstøp 1711.

-   bg. 1/11-1685. ”Østen Knuds. døfødde Datter.”


 
”Østen Knudsens qvinde Giertrud” var fadder i 1690.
 


 

Familie 5.

Fossum før 1700.

 

Hammersmed

Jan Clausen fra S. Fossum f. ca. 1643 bg. 9/5-1709. ”Jan Claussøn Hammersmed 66 aar gl.”, s.a. Claus Hammersmed.

g1g m. Clara Sophia f. ca. 1645 bg. 4/3-1695. ”Jahan Hammersmeds qvinde Clara Sophia 49 aar g.”

g2g 10/11-1697 m. enke Maren Madsdatter f. ca. 1639 bg. 9/10-1712. ”Jan Claussøns Enche Maren Madsdatter fra Hytten, 73 aar.”

1. Anne Jansdatter f. ca. 1670 g1g m. Anders Børgersen. Se Familie 24 - Fossum 1711, g2g 2/1-1714 Jan Sørensen. Se Familie 7 - Fossum 1720

2. Cathrine Jansdatter f. ca. 1679 g1g m. Jørgen Hansen Venstøb. Se M. Venstøp(A).

3. Mathis f. ca. 1681 bg. 21/3-1708. ”Jan Claussøns Søn Mathis fra Hytten 26 aar.”

4. Anders dpt. 20/11-1681 bg. 1/8-1706. ”Jan Claussøns søn Anders fra Hytten 24 aar gl.”

5. Peter Jansen dpt. 2/3-1684. Se Familie 11 - Fossum 1711.

6. Lisbeth Jansdatter dpt. 2/7-1687 g1g m. Jens Hieronimussen. Se Familie 18 - Fossum 1711 g2g 27/11-1723 m. Tron Gabrielsen. Se Familie 27 - Fossum 1720.

7. Henrik dpt. 11/5-1690 bg. 14/5-1709. ”Jan Claussøns søn Henrich 21 aar.”

Jahan Clausens søn ved Verket, Anders.
Jahan Hammersmeds søn Petter.
Jahan Hammersmeds d. Lisbeth.

F.f. Jahan Hammersmeds Søn Henrik: Halvor Møller, Jacob Smed, Zach. Tellefssen, Østen Knudsens q. Giertrud, Erik Hammersmeds quinde Kiersten, Maren Hieronymidatter.
 

Alle barna er fra første ekteskap. Maren Madsdatter var enke etter Christen Alfsen Venstøb på N. Venstøp(B).
Navnet ”Jan” ble på den tiden ofte skrevet Jahan i Gjerpen kirkebok.
 


 

Familie 6.

Fossum før 1700.

 

Hammersmed

Anders Jonsen fra Holla? f. ca. 1651 bg. 19/12-1683. ”Anders Hammersmed 32 1/2 aar.”

1. Karen dpt. 18/12-1681 bg. 9/7-1682. ”Anders Jonssen Hammersmed, hans datter Karen 29 uger.”

2. Margrethe Andersdatter dpt. 29/7-1683.

 

Hammersmed Anders Jonsen var første gang nevnt i Gjerpen kirkebok i desember 1681.

 

Anders Hammersmeds datter Karen.
Anders Jonsens d. ved Hytten Margrete.
 Familie 7
.

Fossum før 1700.

 

Blank.
 


 

Familie 8.

Fossum før 1700.

 

Hammersmed

Jon Pedersen trolig fra Sverige f. ca. 1655 d. 1732 på jernverket i Brunlanes.

g1g ca. 1682 m. Kirsten Olsdatter fra Sverige f. ca. 1658 bg. 4/6-1699. ”Jon Hammesmeds qnde Kirsten Olsdatter fra Sverig. 41 aar 5 maander, dødde i Brefvfig.”

g2g 11/2-1700 m. enke Maren Hieronimusdatter fra Fossum f. ca. 1670, d.a. Hieronimus Møller. Se Familie 2 ovenfor.

1. Anniken Jonsdatter f. ca. 1682 g.m. Børge Thorsen. Begge døde før 1732. Bodde i Fillipstad berglag i Grytte sogn i Sverige.

2. Birte Jonsdatter f. ca. 1685 g.m. Knud Hansen. De døde trolig ca. 1740. Bodde på øvre Halle kvernbruk i Brunlanes.
    Se Brunlanes Bygdebok bind II (Wasberg), s. 132.

3. Margreta Jonsdatter f. ca. 1688 d. 1743 g1g m. g.br. Nils Andersen Egelund (1690-1725) g2g m. g.br. Anders Sørensen.
    Bodde på Eikelund i Brunlanes. Se Brunlanes Bygdebok bind II (Wasberg), s. 493.

4. Karen Jonsdatter f. ca. 1691 d. 1742 g.m. g.br. Jens Hansen. Bodde på Austein (”Owesteen”) i Brunlanes.
    Se Brunlanes bygdebok bind II (Wasberg), s. 90.

5. Kirsti Jonsdatter f. ca. 1694 d. 1742 g1g m. g.br. Jens Trulsen (1684-1732) g2g m. g.br. Nils Persen
    Bodde på Torstein (”Torresteen”) i Brunlanes. Se Brunlanes bygdebok bind II (Wasberg), s. 101.

6. Malene dpt. 7/2-1697 bg. 9/5-1697. ”Mæster Jon Hammersmeds datter Malene, 13 uger g.”

7. bg. 4/6-1699. ”hendis barn s. (som) blev lagt med hende i Kisten hiemedøbt 4 timer.” (Begravet med sin mor.)

Barn i 2. ekteskap:

8. Peder Jonsen dpt. 5/9-1700. Var hammermester ved Moholt jernverk i Siljan i 1745. Han var g.m. Aaste Hansdatter som døde senere s.å.

9. Nils Jonsen dpt. 30/10-1712. Se Bjørndalen(B) under Bø.
10. Hans Jonsen f. ca. 1715 i Brunlanes d. 1794 på Åres i B. Mestersmed ved Nes hammerverk i Brunlanes.
       Bodde senere hos sin sønn Peder Hansen på Åres i Brunlanes. Hadde flere barn. Se Brunlanes bygdebok bind II (Wasberg), s. 405.

11. Jacob Jonsen. Mestersmed ved Nes hammerverk i Brunlanes i 1746.

 

F.f. Jon Hammersmeds datter Malene: Johan Claussen, Jørgen Svenske, Jens Hieronymussen, Valdemars quinde Marie, Johan Claussens datter Catrine.

F.f. Jon Pederssen Hammersmeds søn Peder: Jahan Claussen, Jørgen Straale, Jens Hieronymussen, Anne Jørgen Masmesters, Jens Jostsens qnde, Anne Hieronymusdatter.
F.f.
Jon Pederssøns barn Nils fra Bøeje: Nils Vendelbo, Jørgen Masmester, Hans Møller, Jørgen Masmesters qde. Anna, Hans formers datter Karen.

 

Jon Pedersens første kone døde i Brevik i 1699. Hun ble gravlagt i Gjerpen og det ble anført at hun var fra Sverige.
Enkemannen giftet seg på nytt i Gjerpen i 1700. De døpte sønnen Peder i september samme år og året etter er
familien nevnt i manntallet av 1701 på Næs Jernverk i Brunlanes. Jon’s alder ble da oppgitt til å være 46 år.

Videre er det et skifte etter Jon Pedersen i Brunlanes (Larvik sorenskriveri) i 1732 som gir oss utfyllende opplysninger om familien.

 

Vielse i Siljan:
Copul. 5/3-1746 i Hammersmed Peder Jonsøns huus ved Moholtz Hammer.

Uk. Jacob Jacobsøn, Hammersmedsvend og pigen Karen Pedersd. (Trolig datter av Peder Jonsen).

De hafde Kongebrev, fri Copulations Seddel fra Th. Lange.

Caut: (forlovere): Hans Jonsøn Hammersmed paa Næset (i Brunlanes og bror til Peder Jonsen) og Lucas Jacobsøn, Hammersmed ved Hære (Herre).
 


 

Familie 9.

Fossum før 1700.

 

Hammersmed

Erik Jonsen f. ca. 1660.

g1g 9/9-1683 m. Maria Hansdatter f. ca. 1662 bg. 21/2-1686. ”Erik Jonsens qvinde ved Hytten, Maria Hansd. døde i Barselseng 24 aar g.”

g2g 17/10-1687 m. Kirsten N.

1. Anders Eriksen dpt. 1/6-1684.

2. Maria dpt. 17/2-1686 bg. 21/2-1686. ”deris barn Maria 6 dage g.”

-   bg. 27/11-1687. ”Erik Hammersmeds døfødd s.”

 

Erik Hammersmeds søn Anders.
Erik Jonsens d. ved Hytten Maria.

Erik Jonsen ble første gang nevnt i Gjerpen kirkebok da han ble trolovet med Maria Hansdatter den 12/8-1683.

Dette var en typisk jernverks-familie som av og til flyttet og tok arbeide ved andre jernverk.
På denne tiden var de ofte av svensk opprinnelse.
 


 

Familie 10.

Fossum før 1700.

 

Møller

Jacob Torkildsen f. ca. 1661 bg. 29/2-1696. ”Jacob Torkelsen Møller som drugnede i elven ved Hytten 34 1/3 aar g.”

g. 13/9-1691 m. Maren Hieronimusdatter fra Familie 2 ovenfor f. ca. 1670, d.a. Hieronimus Møller.

1. Ragnhild dpt. 20/9-1691 bg. 31/12-1691. ”Jacob Møllers datter ved Hytten Ragnil 14 uger g.”

2. Jeronimus dpt. 19/2-1693 bg. 13/4-1693. ”Jacob Møllers son Hieron:, 7 uger g.”

3. Torkild dpt. 25/3-1694 bg. 7/7-1695. ”Jacob Møllers søn Torchel, 1 1/3 aar g.”

4. Alhed dpt. 26/4-1696 bg. 14/6-1696. ”Sl. Jacob Møllers datter Alhed 7 uger g.”

 

F.f. Jacob Møllers datter ved Hytten, Ragnil: Johan Hammersmed, Erik Hammersmed, Baltzer Hieronymussen, Mas Klokkers Anne, Morten Formers qnde.

F.f. Jacob Møllers søn fra Hytten Hieronymes: Jahan Clausen, Johan Hanssen, Baltzer Hieron. Morten Formers Anne, Mons Hammersmeds qvinde, Johanne Justsdatter.

F.f. Jacob Møllers søn Torkel: Johan Clausen Han(m)mersmed, Hans Lindrup, Søfren Smit tien hos Børting, Erik Hammersmeds qvinde, Halvor Møllers qvinde, Giertrud tien hos Børting.

F.f. Sl. Jacob Møllers datter Alhed: Jahan Clausen, Halvor Møller, Jens Hieron. Erik Jonsens Kiersten, Hans Formers Anne, Karen Clausdatter hos Hans former.


Enka Maren
Hieronimusdatter ble g2g m. Jon Pedersen. Se Familie 8 ovenfor.

Jacob ble for det meste skrevet ”Jacob Møller” i kirkeboka. Ingen kjente etterkommere.
 


 

Familie 11.

Fossum før 1700.

 

Hammersmedsvend

Mons Bradstage fra Sverige f. ca. 1660 bg. 2/2-1694. ”Mons Svenske Hammersmedsvend 33 aar gl. i fattig jorden.”

g.m. NN

1. Marie f. ca. 1688 bg. 7/11-1697. ”avdøde Mons Svenschis datter Marie 9 aar g.”

2. Anders Monsen Bradstage dpt. 31/7-1692. Se Familie 19 - Fossum 1720.

 

F.f. Mons Svenskis søn ved Hytten, Anders: Hendrik Skriver, Jacob Møller, Erik Jonsen, Morten formers qnde, Clauskin(?)e Christiansd., Karen Pedersd. tien hos Børting.
 Familie 12.

Fossum før 1700.

 

Hyttearbeider (jernverksarbeider)

Ingebret Andersen f. ca. 1668 bg. 22/5-1698. ”Ingebret Anderssen ved Hytten 30 aar g. i fattig Jord.”

g. 8/7-1694 m. Anne Pedersdatter f. ca. 1670.

1. Kirsten Ingebretsdatter dpt. 27/1-1695.

2. Anne Ingebretsdatter dpt. 21/3-1697 g.m. enkemann Jan Larsen. Se Familie 12 - Venstøp 1762.


F.f. Ingebret Anders. datter ved Hytten, Kiersten: Jørgen Janssen Massmester, Johan Clasen Hammersmed, Erik Jonsens qnde Kiersten, Hans Linnums qnde og Jahanne Jostdatter.
F.f. Ingebret Anderssens datter fra Hytten, Anne: Mester Jon Hammersmed, Baltzer Jeronymussen, Waldemars Marie, Rasmus Mortenssens qvinde Marie paa Skotland, Ingebor Søfrensdatter fra Skotland.

Ingebret ble gravlagt i ”fattig jord”. Dette var vanlig når man ikke betale tienden til kirken.
Det er uvisst hvor det ble av enka, men hun har trolig giftet seg på ny.

En av fadderne her er kalt ”Hans Linnum”. Det er fire Lindem-gårder i Sauherad og en i
Sandsvær (Efterløt sogn ved Hvittingfoss).

Navnet Hans går igjen både på Lindem Vestre og Østre i Sauherad (”Saude”) i 1801.

 

Barnedåp i Gjerpen kirke den 21/4-1720:

”et uægte barn fra Hytten, Pernille. Moderen Kirsten Ingebretsdatter. Test (faddere): Solve Bø, Henric Mognssøn, Jeron: qde, Abraham Bøes datter.
Barnefader Lars Erikssøn hos Bergstæd.” (s.a. Erik Midtre Bø),

Bg. 13/7-1720: ”Lars Erikssøns uægte barn Pernille fra Bøeje, 12 uger.”
 


 

Familie 13.

Fossum før 1700.

 

Former

Morten Sørensen f. ca. 1670.

g.m. Anne Jacobsdatter.

1. Jacob dpt. 19/3-1692 bg. 19/10-1693. ”Morten formers søn Jacob 1 1/2 aar g.”

-   bg. 28/12-1693. ”Morten formers døfødde Barn.”


F.f. Morten Formers søn Jacob: Mnsr. Frans Børting, Mnsr. Kei Børting, Mammeselle Anne Kirstine Børting, Mammes. Juliane Børting.

Morten former var første gang nevnt i Gjerpen kirkebok i august 1691. Da som fadder.

 

Denne familien flyttet trolig like etter desember 1693. Det er en kjent sak at jernverksfolk fra tid til annen flytta til andre jernverk.
 


 

Familie 14.

Fossum før 1700. Skavan.

 

Se gården Skavan(A).
 Familie 15.

Fossum før 1700.

 

Sagmester

Hans NN.

1. Mette Hansdatter dpt. 12/6-1681. ”Hans Sougmesters datter ved Hytten, Mette.”

 

Bg. 6/9-1681.”Hans Alfsen ved Hytten  40 aar gaml.” (f. ca. 1641).
 


 

Familie 16.

Fossum før 1700.

 

Sagmester

Søren Olsen fra Borre, Vestfold.

1. Jan f. ca. 1681 bg. 26/8-1682. ”Søfren Olssens søn ved Hytten Jahan 1 1/4 aar g.”

2. Ole Sørensen dpt. 24/9-1682.

3. Jan Sørensen dpt. 24/6-1683.

 

"Søfren Olssens søn Ole. Faderen holder til ved Hytten er kommen med Pas fra Borre. Søfren øffre Vandsaugen hans søn Jahan. "

Søren Olsen arbeidet og bodde på ”Øvre Vandsaugen” på Fossum.
 Familie 17.

Fossum før 1700.

Jernverksarbeider
Sven Lauritzen
(Svend Larsen) trolig fra N. Bø(A) f. ca. 1666 bg. 14/1-1703. ”Svend Larsen fra Hytten 37 aar, i fattig jord.”, s.a. Lauritz N. Bøe.
g. 3/7-1698 m. Dorthe Tollefsdatter trolig fra N. Bø(B) f. ca. 1659, d.a. Tollef Lauritsen Bøe.
1. Lauritz dpt. 12/3-1699 bg. 12/11-1699. ”Sven Lauritzsens søn fra Bø ejer Lauritz 1/2 aar g.”
2. Lauritz dpt. 17/10-1700 bg. 1/1-1701. ”Sven Larsens søn Lars Bøe Eje, 9 uger gml. Betalt 1 mark 8 sk. for jorden.”
3. Lars Svendsen (Lauritz Svendsen) dpt. 11/12-1701.

F.f. Sven Lauritzens søn fra Hytten Lauritz: Jon Hammersmed, Halvor Møller, Bent Østensen, Peder Doxrøs qnde Maren, Ole Lauritzens qnde ved Hytten Margrete, Marthe Lauritzd. hos Oue Strømdal.
F.f. Sven Lauritzens søn fra Bø ejer Lauritz: Jahn Claussen, Tewis Klejnsmed, Søfren Smeds qnde, Ole Lauritzens qnde Margrete, Kiersten Lauritzdatter,
F.f. Svend Larssens søn fra Hytten Lars: Jacob Bø, Oluf Claussen Bøeje, Hans Larssen hos Christen Venstøb, Peder Doxerøs qnde Maren, Tolluf Bøes datter Karen.

Her ser vi at navnet Lars og Lauritz ble skrevet om hverandre på denne tiden.
Denne familien bodde nok på en plass under Bø, som også var eid av Fossums eiere, men er nevnt her.
Sven Lauritzen var fadder mens han tjente hos Hans Hansen i 1695 og hos Jahan Jostsen (Jan Jostsen) i 1697.

Søsken: Ole Lauritzen ved Hytten og Hans Lauritzen hos Christen Venstøp i 1701, Kirsten Lauritzdatter
og Marthe Lauritzdatter.
 


 

Familie 18.

Fossum før 1700.

 

Sagmester

Nils Lauritzen (Larsen) fra N. Bø?

1. Christen dpt. 22/1-1682 bg. 2/2-1682. ”Nils Saugmesters Søn Christen 3 uger g.“

2. Karen Nilsdatter dpt. 28/1-1683.

3. Lisbeth Nilsdatter dpt. 25/12-1683.

 

Nils var sagmester på ”Brosagen” på Fossum.

 

Fra dåpen i 1682: Nils Saugmester ved Brosaugen hans Søn Christen.
Fra dåpen i jan. 1683: Nils Saugmesters d. Karen.
Fra dåpen i des. 1683: Nils Lauritzens d. ved Hytten Lisbeth.
 Familie 19.

Fossum før 1700.

 

Erik Siversen ved Hytten f. i Sverige.

g. 24/11-1689 m. ”Maren N. fra Asker sogn ved Christiania, hvorfra de havde rigtig bevis, at de vaar feste.”

1. Stephen Eriksen dpt. 1/1-1691.

F.f. Erik Svenskis søn ved Hytten Stephen: Halvor Møller, ..... Tevesen, Anne Mads Klokkers, Johan Hammersmeds qvinde Clara, Anne Lisbeth Tevesdatter.

 

Dette paret kom til Fossum jernverk fra Asker i 1689. Dette ifølge det alfabetiske registeret i
Gjerpens første kirkebok. Der er det også nevnt at han både het Sivertsen og ble kalt svenske.
De flyttet trolig videre etter 1691.
 Familie 20.
Fossum før 1700.
 

Belgmaker
Hans Jansen

1. Anne Kirstine Hansdatter dpt. 9/8-1691
.

F.f. "Hans Jansen Belgemagers datter Anne Kirstine: Erik Hammersmed, Mons Hammersmed, Hans Matthisen, Anne Mas Klokkers, Morten formers qnde Anne, Anne Lisbeth Tevesdatter."

 


 

Familie 21.

Fossum før 1700.

Sagmester
Anders Thomessen
  f. ca. 1636 bg. 10/9-1699. ”Anders Thomessen Saugmester.
Dødde ved Hytten 63 aar g. - fri seddel paa jord og klokke.”
 Familie 22.

Fossum før 1700.


Spillemann
Nils Jonsen
1. Johannes Nilsen dpt. 12/2-1699. 


F.f. Nils Jonsen Spillemand ved Hytten, hans Søn Johannes: Simen Claussen, Anders Jonssen Gulset, Lorents Janssen ved Hytten, Mathis Doxrøs qnde, Jahan Claussens d. Catrine.

 


 

Andre personer ved ”Hytten” før 1700, nevnt i Kirkebøkene:

Lauritz Hansen f. ca. 1607 bg. 29/5-1681. ”Lauritz Hansen ved Hytten, 74 aar g.”

Hans Lauritzen Bøe f. ca. 1622 bg. 8/5-1701. ”Hans Laersen Bøe, som drugnede i Hoppestadelfen 78 1/2 aar.”

bg. 13/11-1681: Et Slegfredbarn Hiemmedøbt. Faderen Halvor Thronsen wed Hytten, Moderen Gubiør Olsdatter.

Erik Andersen g. 6/7-1684 Maria Zachariasdatter. Barn: Berthe dpt. i påsken 1685 bg. 11/5-1685.
Dåpen: "Erik Anderss. datter ved Hytten Berte."

”Erik Anderss. d. ved Hytten Berte 3 uger g.” Ellers ikke nevnt i Gjerpen kirkebøker.

Christian Hanssen ved Hytten og Ingebor Lorentzd. deris sligfredsbarn Hans dpt. 30/11-1684. Ellers ikke nevnt i Gjerpen kirkebøker.

bg. 28/2-1686 Lisbeth Wilhelmsd. ved Hytten, er Enke 70 ar g. (f. 1616).

bg. F. 3. Pent. 1686 Tevis Johannessen ved Hytten hans barn Johannes 2 aar g.

Fes, 2, Pente. 1687 Borris (Børge?) Jonssens d. ved Hytten Karen.

bg. 8/7-1688: Gunder Saugmester ved Hytten, 60 aar. (f. ca. 1628).

bg. 2. påskedag 1689: Knut Rasmussens døfødde pigebarn ved Hytten.

bg. 20/1-1690: d, 20, Jan. 1690  Ingebor Rasmusd. ved Hytten 73 aar g. (f. ca. 1617).

bg. 19/4-1690: Maren Jonsd. Enke ved Hytten 62 aar g. (f. ca. 1628).

bg. d. 21, Aug. 1690: Kolbiørn Christenssen ved Hytten 48 aar g. (f. 1642).

bg. 9. Trinit 1692: Johannes Olssen ved Hytten 46 aar (f. 1646).

bg. 23/5-1694: Anne Olsd. en Enke fra Hytten, 45 aar g. f, j. (f. 1649).

bg. 25/4-1697: Søfren Christensen en fattig Dreng ved Hytten 20 aar g. kom i fattig jord. (f. 1677).

bg. 8/6-1701: Hans Jansen fra Hytten 20 aar 1 Maaned, i f. j. (f. 1691).
Dåp 26/6-1701  et uægte barn fra Hytten Anna. Faderen udlagt Hans Iversøn, Moderen Johanna Jansdatter.

Test: Lewor Anderssen hos Isak Gulseds Enche, Rasmus Mortenssens qvinde fra Skotland, Maria, Jørgen Jørgenssen fæsteqvinde Johanne. Sl: Halvor Møllers d. Gunild.

bg. 2/4-1702: ”et uægte barn fra Hytten Anna Hansdatter. Moderen Johanne Jensdatter. 3 fierd. aar. - fattig Jord.” 

Bg. 13/1-1708. ”Ole Johanssen fra Hytten, 19 aar.” (f. 1689).

 

 


 

| Fossum før 1700 |
| 1711 | 1720 | 1740 | 1762 | 1782 | 1801 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |

 


 

Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no