ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Østre Borge
Gård nr. 76 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 01.11.2020


Østre Borge 1762
Kilde: Ekstraskatt-manntallet 1762. Supplert med opplysninger fra kirkebøker og skifter m.m.

Med linker til "Gjerpen - Porsgrund" (Finn C. Knudsen - 1948), dersom familiene er nevnt der.
Boken er skannet ved Porsgrunn bibliotek. Nevnte familier er her utredet på nytt.
 

1685 1711 1720 1762 1782 1801 1835 1845 1865 1875 1891 1900 1910

Etter mange års arbeide med de eldste av Gjerpen kirkebøker, har jeg lært meg at Gjerpen-
prestene på 16- og 1700 - tallet, ved  begravelser, hadde en lei tendens til å sette folks
alder høyere enn virkeligheten var. Dette kan ofte sette grå hår i hodet på en slektsgransker.
Ta aldri oppgitt alder for å være helt korrekt. G.S.

Det var 40 familier på Ø. Borge i 1762. Se også gårdene og husmannsplassene.


Familie 1.
Ø. Borge 1762. Storgaden 169.

Handelsborger, huseier
Hans Engebretsen Bradsberg
fra Bratsberg dpt. 12/1-1716 bg. 23/1-1756. ”Hans Bradsberg 40 aar.”, s.a. Engebret Pedersen Bratsberg.
g.m. Anne Marie Nielsdatter Hafsund dpt. 2/7-1718 bg. 20/6-1775. ”Hans Bradsbergs enke 56 aar.”, d.a. Niels Nielsen Hafsund og Thore Gundersdatter Buer, som igjen var datter av Gunder Solvesen Buer. Se Buer.
1. Thore Hansdatter dpt. 16/7-1739 bg. 23/1-1756. ”…. og dtr. Thore 17 aar.” (som moren).
2. Gunder Buer dpt. 4/3-1741 bg. 8/8-1741.
“Hans Bratsbergs Guner Buer, 1/2 aar.”
3. Inger Johanne dpt. 29/4-1742 bg. 4/12-1742. ”Hans Bratsbergs Inger Johanne, 30 uger.”
4. Engebret Hansen Bradsberg dpt. 17/9-1743. Konf. 1760. Arvet 1 hud i Augestad(1).
5. Marta Hansdatter dpt. 5/3-1745 g.m. Peder Olsen Meen. Se Meen(11).
6. Nils Hafsund dpt. 1/1-1747 bg. 2/1-1747. ”Hans Bradsbergs søn Nils Hafsund 14 dage.”
7. Nils Hafsund dpt. 3/12-1747 bg. 16/10-1748. “Hans Bradsbergs s. Nils Hafsund 1 aar.“
8. Gunder Hansen dpt. 28/8-1749. Se Augestad(1).
9. Anne Carine Hansdatter dpt. 4/4-1751 g.m. Lave Knudsen Berg. Se Familie 70 - Ø. Borge 1801.
10. Nils Hafsund dpt. 16/12-1753 bg. 23/1-1756.
“Hans Bradsbergs s. Nils 2 1/4 aar.”
11. Hans Hansen Bradsberg dpt. 23/1-1756. Se Familie 43 - Ø. Borge 1782. Se også Augestad(2).
Eier 1733.

F.f. Hans Bratsbergs Tore: Hans Buer, Ingebret Bratsberg, Christen Jobssøn, Gunder Buers qde., Ane K.
F.f. Hans Bratsbergs Gunder Buer: Bertel Jobssøn, Søren Sparre, Per Ingebretssøn, Ingebret Bratsbergs qde. K?-----
F.f. Hans Bratsbergs Inger Johanne: Hans Buer, Bertel Jobssøn, Nils Klyve, Madame Kiil og datter.
F.f. Hans Bratsbergs Ingebret: Christian Jobssøn, Aslak ----, Guner Buers søn, Hans Buers qde. Madame Kiil.
F.f. Hans Bratsbergs Marta: Ole Holm, Halvor Jobssøn, Hans Buers qde - og søster.
F.f. Hans Bradsbergs db. Nils Hafsund: Jens Madsens Kone, Inger Aslaksdtr, Peder og Solve Bradsberg, Nils og Ole Engebretsønner.
F.f. Hans Bradsbergs db. Nils Hafsund: Ole WindHolmens kone, Inger Buer, Hans Jacob Bomhof, Lars Jensen Forbeck, Gunder Hansen Buer.
F.f. Hans Bradsbergs db. Gunder: Halvor Jobsens kone, Anne Dorothea Buer, Sergiant Nord, Hans Hansen Qvist, Solve Bradsberg.
F.f. Hans Bradsbergs db. Nils Hafsund: Jens Madsens enke, Maren Jensdtr, Solve, Nils og Ole Bradsberg.
F.f. Hans Bradsbergs db. Hans: Halvor Jobsens kone, Susanne Maria Kiil, Ole Vindholmen, Berthel Jobsen, Rasmus Helles.

Tjenestefolk her i 1762: Reier Andersen og Berthe Jonasdatter.

Hans Bratsberg eide også halve Augestad - nemlig Augestad(1). Han brukte den trolig til avlsgård.
Hans sønn Gunder flytta dit og enka døde der. Se Augestad(1). Sønnene Hans og Engebret arvet 1 hud
hver i Augestad(2).

14/7/1775      ANNE MARIE NIELSDATTER          Bamble Skifteprot. nr. 9, s. 355b.
Ougestad       (vært g.m. Hans Engelbretssen Bratsberg).
               Arvinger: Hennes 5 barn:
               1. Engebret Hanssen, myndig.
               2. Gunder Hanssen,   --"-- , bor på gården.>
               3. Hans Hanssen, 20 år, også heime på gården.
               4. Marthe Hansdtr. g.m. Halvor Knutssen Meen.
               5. Anne Marie Hansdtr. g.m. seiglmager Louve Knutssen i Porsgrunn.
               Formynder for Hans ble Peder Knutssen i Porsgrunn.
Brt: 1195 - 1 - 3
Net:  757 - 3 - 6
Jordegods: 4 huder skyld m.b. i Ougestad, verdsatt til 500 rdlr.
                 2 --"-- --"-- " "  også over 1 1/2 skind beneficeret gods i gd. Bierketvedt i Eidanger, verdsatt til 400 rdlr.
Fullt navn på avdøde er Anne Marie Nielsdtr. Hafsund, og hun var eneste datter og arving etter avd. Thore Gundersdtr. Buer.


Familie 2.
Ø. Borge 1762. Storgaden 180.

Kjøpmann, huseier
Peder Knudsen f. ca. 1740 bg. 27/3-1794. "
Peder Knudssøn f. Aasebakken 54 aar."
g. i Gjerpen 22/1-1769 m. Dorthe Nilsdatter Usler f. i mai 1726 bg. 23/12-1799. "
Peder Knudssssøns enke Dorthe Nilsdtr. f. Aasebakken 78 aar.", d.a. skipper Nils Halvorsen Usler. Se Familie 4 - Borgestad 1720.

Under manntallet 1782, var Peder Knudsen nevnt som boende på et
gårdsbruk under Ø. Borge med hustru og 3 tjenestefolk.


Familie 3.
Ø. Borge 1762. Storgaden 169.

Kaptein (militær), huseier
Hamburg
fra England
g. NN.
1. Sally Hamburg g. 1765 m. Gustav Nording
2. Pally Hamburg
3. pike
f. ca. 1749 bg. 14/6-1758. ”Capit. Hamburgs dtr. 9 aar.”
4. Constance f. 1756 bg. 1/2-1769. “Constance Hamburg 13 aar.”
5. Cappel dpt. 18/5-1758 bg. 12/7-1758. “Capit. Hamburgs s. Capel 10 uger.”

6. bg. 24/4-1760. ”
Capit Hamburgs dtr. 3 dage.“
7. Cappel f. 1762 bg. 19/4-1766. ”Capit: Hamburgs s. Cappel 4 aar.”
8. Hendrich Hamburg f. ca. 1763. Se Familie 32 - Ø. Borge 1801.
9. Jean Gustav f. 1765 bg. 7/7-1766. ”Cap: Hamburgs s. Jean Gustav 1 aar.“

F.f. Hr. Capit: Hamburgs db. Cappel: Hr. CancelieRaad Løvenskiolds frue, frøken Else Deichman, hr.CammerRaad Deichman, Borgermester Bentsen, Nils Aal.

Kaptein Hamburg kjøpte denne eiendommen i 1755.

Tjenestefolk i 1762: Jacob Aasolsen, Anne Catrine Enoksdatter, Thore Stephensdatter,
Elen Engebretsdatter og Anne Eriksdatter.

Kaptein Hamburg var trolig en engelsk agent som handlet med trelast. Hamburg med familie
ser ut til å ha flyttet tilbake til England rundt 1771. Det var da auksjon i hans hus på Osebakken.


Familie 4.
Ø. Borge 1762. Kjølnesgaden 5.

Skipper, huseier
Halvor Nilsen
fra Porsgrunn dpt. 13/2-1718 bg. 2/11-1788. ”Halvor Nilsen f. Oseb. 74 aar.”, s.a. Nils Nilsen og Anne Trulsdatter.
g. 28/6-1741 m. Inger Henriksdatter fra Osebakken dpt. 21/9-1719 i Eidanger bg. 7/5-1786. ”Halvor Nilsens kone fra Oseb. 66 aar.”, d.a. Henrik Tolfsen. Se Famile 12 - Ø. Borge 1720.
1. Jacob Halvorsen dpt. 3/12-1741. Se Familie 29b - Ø. Borge 1801.
2. Nils Halvorsen dpt. 29/9-1743. Se Familie 11 - Ø. Borge 1801.
3. Tolf dpt. 4/4-1745 bg. 13/6-1745. ”Halvor Nilssøns Tolf, 9 uger.”
4. Anne Maria Halvorsdatter dpt. 2/7-1747 g.m. Carl Friis i Fredriksværn (Stavern).
5. Henricha Halvorsdatter dpt. 31/5-1750. Bodde i Sverige i 1786 og var da ugift.
6. Karen dpt. 28/5-1752 bg. 12/6-1752. ”Halvor Nilsens dtr. Karen 3 uger.”
7. Karen Halvorsdatter dpt. 8/12-1754 g.m. Ole Hansen i Fredriksværn (Stavern).
8. Else Helene dpt. 6/1-1757 bg. 15/5-1757. ”Halvor Nilsen d. Else Helene 18 uger.”
9. Anders Halvorsen dpt. 30/11-1760. Trolig sjømann. Reiste utenlands i 1779. (Se skiftet nedenfor).

F.f. Halvor Nilssøns Jacob fra Osebachen: Søren og Knud Nilssønner, Gunder Haagenssøn, Hans Houens qde., Anne Henrichsdatter.
F.f. Halvor Nilssøns Nils: Henric Tolfssøn, Christen Jacobssøn, Knud Nilssøn, Ole Anderssøns qde. Anne Henigsdatter (Henricsdatter?).
F.f. Halvor Nilssøns Tolf: Christen Jacobssøn, Rasmus Davidssøn, Knud Ulricssøns qde. Anne Persdatter.
F.f. Halvor Nilsens pb. Anne Maria fra Osebachen: Anders Olsens kone, Anne Henriksdtr., Søren Nilsen, Engebret Kiølnæs, Abraham Gundersen.
F.f. Halvor Nilsens pb. Henricha fra Osebachen: Knud Nilsens kone, Anne Henrichsdtr., Søren Nilsen, Nils Nilsen.
F.f. Halvor Nilsens pb. Karen fra Osebachen: Christen Jacobsens kone, Karen Hansdatter, Giert Danielsen, Lars Nilsen.
F.f. Halvor Nilsens pb. Karen fra Osebachen: Knud Kiølnæses kone, Margith Niculsdatter, Giert Danielsen, Sivert Hansen.
F.f. Halvor Nilsens pb. Else Helene fra Osebachen: Giert Danielsens kone, Tone Jensdatter, Søren Olsen, Anders Olsen.
F.f. Halvor Nilsens db. Anders fra Osebachen: Rasmus Holtenes kone, Maria Jacobsdatter, Christen Jonsen, Erich Olsen.

Halvor Nilsen var registrert her i ekstraskattmanntallet for 1762 med tittel ”Strandsitter”.
Halvor Nilsen kan umulig være sønn av Nils Halvorsen fra Eid. og Magdalene Usler som
Finn C. Knudsen hevdet i sin bok ”Gjerpen - Porsgrund”. Deres sønn Halvor Nilsen døde 24 år gammel.  

26/6/1786      INGER HENRICHSDATTER        Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 92b.
Osebakken      Arvinger:                            
               Enkem. Halvor Nielssen og barna:
               1. Jacob Halvorssen, myndig, bor i Porsgrunn.
               2. Niels Halvorssen, ---”--- -”- ” ----”----.
               3. Anne Maria Halvorsdtr. g.m. Carl Friis fra Fredriksvern, men død og etterlatt seg en sønn:
                   a. Halvor Carlssen, 10 år, heime hos faren i Fredriksvern.
               4. Hendrikka Halvorsdtr, ugift og er i Sverige.
               5. Karen Halvorsdtr. g.m. Ole Hanssen fra Fredriksvern.
               6. Anders Halvorssen 28 år, utenlands på det 7de år og ei havt etterretning om ham på 5 år.
               Verge for Anders, Hendrikka og dattersønnen Halvor ble broren Jacob Halvorssen.
Brt: 20 rdlr.
Net: 20 rdlr.

Datteren Henrichas barn dpt. 6/5-1781:
Henricha Halvorsdtrs.
uægte pb. Marthe fra Osebachen. Til barnefader udlagt Anders Bergulfsen, soldat ved de gevorbne i garnison paa Friderichsværn.
Test: Jacob Halvorsens kone, Kisten Carlsdtr., Nils Halvorsen, Halvor Christophersen.
Bg. 2/9-1781: ”Henricha Halvorsdtrs. d. Marthe 17 uger.”


Familie 5.
Ø. Borge 1762. Kjølnesgaden 7a.

Anders Olsen d. før 1762 (ca. 1761?).
g.m. NN f. ca. 1714 i Solum bg. 27/3-1757. ”Anders Olsens kone f. Osebachen 43 aar.”
1. Ingeborg dpt. 2/7-1750 bg. 8/2-1761. ”Anders Olsens d. Ingebor fra Osebachen 11 aar.”
2. Siri Andersdatter dpt. 16/4-1754.

F.f. Anders Olsen fra Osebachens pb. Ingebor: Erik Olsens kone, Maren Jensdatter, Nils Tiømøe, Sven Olsen, Christopher Eeg.
F.f. Anders Olsen fra Osebachens pb. Siri: Christen Jacobsens kone, Maren Henrichsdtr., Halvor Monsen, Sven Olsen, Hans Jensen.

I 1762 bodde den fattige enka her sammen med sin gamle moder Karen.

Enka er i et manntal av 1781 registrert som fattig, vannfør og svak. Det var også nevnt at hun var
født i Solum og at hun hadde bodd på Osebakken siden 1741. 


Familie 6.
Ø. Borge 1762.

Ole Solvesen f. ca. 1713 bg. 31/12-1765. ”Ole Solvesen f. Oseb. 52 aar.”
g. 1/10-1757 m. enke Guri Nilsdatter  
1. Solve Olsen dpt. 29/3-1758.
2. Berthe dpt. 26/10-1760 bg. 21/11-1762. ”Ole Solvesens d. Berthe 2 aar.”

F.f.
Ole Solvesens db. Solve fra Osebachen: Andreas Hansens kone, Maren Andersdtr., Erik Olsen, Rejer Andersen.
F.f. Ole Solvesens pb. Berthe fra Osebachen: Kisten Torchilsdtr., Ingebor Olsdtr., Knud Anundsen, Hans Jensen.

Guri Nilsdatter var enke etter Christen Jacobsen. Se Familie 10 - Ø. Borge 1720.

Ole Solvesen og Guri Nilsdatter var strandsittere på Osebakken i 1762.
Fattige Kirsten Pettersdatter bodde i samme hus.


Familie 7.
Ø. Borge 1762. Kjølnesgaden 8.

Arbeider, huseier
Erik Olsen f. ca. 1722 bg. 30/12-1763. ”Erik Olsen f. Oseb. 41 aar.”
g. i Ø. Porsgrunn 25/10-1749 m. Berthe Larsdatter fra Porsgrunn f. ca. 1720 d. etter 1801.
Forlovere: "Jacob Svendsøn og Rasmus Davidsøn i Porsgrund".
1. Ole dpt. 6/9-1750 bg. 30/5-1756. “Erik Olsens s. Ole fra Oseb. 6 aar.”
2. Lars Eriksen f. ca. 1752.
3. Peder Eriksen dpt. 11/8-1754.
4. Ole dpt. 19/9-1756 bg. 26/10-1757. ”Erik Olsens s. Ole f. Oseb. 1 aar 6 uger.”
5. Ole dpt. 12/3-1758.
6. Mette Maria Eriksdatter dpt. 22/7-1759. Se nedenfor.
7. Anne Sophia dpt. 29/11-1761 bg. 6/1-1764. “Erik Olsens d. Anne Sophia 2 aar.”
8. Berthe Eriksdatter dpt. 6/2-1763.
9. Erik Eriksen dpt. 22/7-1764.

F.f. Erik Olsens db. Ole: Anders Olsens kone, Kistine Larsdatter, Christen Jacobsen, Henrich Olsen, Peder Nilsen.
F.f.
F.f. Erik Olsens db. Peder fra Osebachen: Søren Saavesens kone, Margrethe Olsdtr., Abraham Nilsen, Andreas Hansen.
F.f. Erik Olsens db. Ole fra Osebachen: Knud Kiølnæses kone, Astri Nilsdatter, Peder Olsen, Halvor Olsen.
F.f. Erik Olsens db. Ole fra Osebachen: Andreas Hansens kone, Aase Nilsdatter, Knud Kiølnæs, Thor Larsen.

F.f. Erik Olsens pb. Mette Maria fra Osebachen: Ole Solvesens kone, Maren Andersdtr., Halvor Nilsen, Hans Petter Knudsen.
F.f. Erik Olsens pb. Anne Sophia fra Osebachen: Ole Pedersens kone, Mette Maria Andersdatter, Halvor Christensen, Johannes Larsen, Martinus Christiansen.
F.f. Erik Olsens pb. Berthe fra Osebachen: Halvor Johannisdatter(!), Christence Andersdtr., Thor Larsen, Hans Andersen.

F.f. Erik Olsens db. Erik fra Osebachen: Thor Larsens kone, Ingebor Halvorsdtr., Halvor Nilsen, Halvor Johannesen.

Barnedåp i Gjerpen kirke 2/2-1794:
Mette Maria Eriksdtrs uægte db. Tord fra Aasebakken. Til barnefader udlagt corporal Jon Tordssøn Hougen.
Test: Anders Johannissøns k., Berthel Knudssøns k., Isak Borge, Nils Amundssøn, Ellef Bestuul.”

Datteren Mette Maria ble innlagt på Bratsberg Amtsykehus (”Radesykehuset” på Osebakken)
den 22/1-1779 med syfilis.
I  protokollen står det skrevet: ”... var befængt af Rade-Sygen. Efter Attest indtaget paa Amtets
Bekostning”. Hun ble ”helbredet” og utskrevet igjen den 15/2-1779.


Familie 8.
Ø. Borge 1762. Kjølnesgade 9.

1762: ”Mand og Kone: Peder Olsen og Kone. Andre hos sig havende Folch: Hans Jacobsen.”

Soldat, huseier
Per Olsen
trolig fra Kjølensg. 9, dpt. 10/8-1704 bg. 7/1-1773. "
Peder Olsen f. Osebachen 72 aar.", s.a. Ole Hansen. Se Familie 7 - Ø. Borge 1711.
g. i Eidanger kirke 21/3-1725 m. Cathrine Paulsdatter "Teyling" f. ca. 1701 bg. 1/2-1764. "
Peder Olsens kone fra Oseb. 63 aar."
"Errich Simenssøn og Brynnilld Hanssøn Borge i Gierpen Sogn.
Consumtions Seddel fra Berthill Haggedorn i Scheen."
1. Kirsten dpt. 21/5-1725 bg. 7/4-1726. "
Per Olssøns Kirsten af Osebachen 1 aar gl."
2. Ole Pedersen dpt. 12/1-1727. Se Familie 14 - nedenfor.
3. Lars dpt. 12/6-1729 bg. 6/2-1730. "
Per Olssøns Lars 8 maaneder."
-   bg. 22/7-1731. "
Per Olssøns dødfødde Drengebarn fra Osebacken."
4. Margrethe Pedersdatter dpt. 26/12-1732 g.m. Halvor Christensen. Se Familie 10 - nedenfor.
5. Paul dpt. 25/9-1739 bg. 21/2-1742. "
Per Olssøns Poul, 2 aar."

F.f.
Per Olssøns Kirsten fra Osebachen: Germun Olssøn, Hans Siverssøn, Lars Abrahamssøn, Lorens Margrete, Dorte Eriksdatter.
F.f. Per Olssøns Ole fra Aasebachen: Hans Sivertssøn, Giermun og qde., Anne Sophia Ejdanger.
F.f. Per Olssøns Lars fra Osebachen: Poul skomager, Sivert i Stranden, Oles Margrete, Lorens Hanssons qde., Ingeborg Osebachen.
F.f.
Per Olssøns Margrete: Lorens Hansen, ---gerud, Christens qde., Ellen Jacobsd.
F.f. Per Olssøns Poul: Gunder Borge, Germund, Per Bratsberg, Simon Perssøns qde., Abrahams datter Lisbeth.


Familie 9.
Ø. Borge 1762. Kjølnes gård.

Oseb. 1762. ”Mand og Kone: Knud Hansen og Kone. Børn over 12 aar: Hans Andersen, Erich Andersen, Christence Andersd.”

Her var nevnt enka etter Anders Hansen Kjølnes og hennes nye mann Knud Hansen. Se Kjølnes.


Familie 10.
Ø. Borge 1762. Kjølnesgade 2.

1762: ”Mand og Kone: Halvor Christensen og Kone. Tieneste Folch: Johanne Abrahamsdatter.”

Kjøpmann, huseier
Halvor Christensen
fra Osebakken dpt. 29/9-1727 bg. 15/10-1785. ”Halvor Christensen f. Oseb. 57 aar.”, s.a. Christen Andersen i Ligata 1. Se Familie 3 - Ø. Borge 1720.
g. 25/1-1753 m. Margrethe Pedersdatter dpt. 25/12-1732 bg. 24/8-1806. ”Enken Margarete Pedersdtr., efter Halvor Christenssøn f. Aasebn 73 2/3 aar.”, d.a. Peder Olsen. Se Familie 8 - ovenfor.
1. Christen dpt. 6/10-1754 bg. 27/10-1754. ”Halvor Christensens s. Christen f. Oseb. 4 uger.”
2. Christen dpt. 28/12-1755 bg. 4/9-1773. ”Halvor Christensens s. Christen 18 3/4 aar.”
3. Margrethe Halvorsdatter dpt. 17/5-1758 g.m. Arne Tommesen Strømtangen. Se Familie 27 - Ø. Borge 1782.
4. Andreas Halvorsen dpt. 19/8-1760.
5. Peder Halvorsen dpt. 16/2-1763.
6. Paul Halvorsen dpt. 3/8-1766.
7. Helvig Halvorsdatter dpt. 5/5-1771.

F.f. Halvor Christensens db. Christen fra Osebachen: Andreas Christensens kone, Helvig Hansdtr., Peder Olsen, Morten Henrich, Ole Pedersen.
F.f. Halvor Christensens db. Christen fra Osebachen: Ole Pedersens kone, Rebecha Hansdtr., Morten Henrich, Edvert Jonsen, Iver Pedersen.
F.f. Halvor Christensens pb. Margrethe: Ole Pedersens kone, Helvig Isaksdatter, Peder Olsen, Andreas Hansen.
F.f. Halvor Christensens db. Andreas fra Osebachen: Simen Pedersens kone, Mette Maria Andersdtr., Peder Olsen, Knud Kiølnæs, Erik Olsen.
F.f. Halvor Christensens db. Peder fra Osebachen: Simen Pedersens kone, Mette Maria Andreasdtr., Peder Olsen, Ole Pedersen.
F.f. Halvor Christensens db. Povel fra Osebachen: Hans Andersens kone, Maria Andersdtr., Peder Olsen, Martinus Christiansen, Elias Evensen.

F.f. Halvor Christensens pb. Helvig fra Osebachen: Martinus Christiansens kone, Thore Christensdtr., Gulbrand Stephensen, Lave Knudsen, Bendix Andreasen.

Halvor eller Margrethe holdt til på Osebakken før de giftet seg. Han eide huset i 1778, som
var bygd før den tiden. Huset ble trolig oppført på 1750-tallet.


Familie 11.
Ø. Borge 1762. Storgaden 167.

1762: ”Mand og Kone: Andreas Hansen og Kone. Børn over 12 aar: Bendix Andreasen, Anne Margrethe Andreasd., Mette Maria Andreasd.”

Tømmermann, snekker, huseier
Andreas Hansen Duus
fra Storgaden 167 dpt. 24/3-1712 bg. 17/5-1794. ”Andreas Duus f. Aasebakken 85 aar.”, s.a. Hans Eriksen Duus. Se Familie 6 - Ø. Borge 1711.
g. (ikke i Gj.) m. Anne Bendixdatter fra Porsgrunn f. ca. 1713 bg. 22/2-1778. ”Andreas Hansens kone f. Oseb. 65 aar.”
1. Hans dpt. bg. 11/10-1733. "
Andreas Hanssøns Hans  3/4 aar."
2. Anne Maria f. ca. 1737 bg. 23/2-1744. "
Andreas Hanssøns Anne Maria, 7 aar."
3. Anne Margrethe Andreasdatter dpt. 14/3-1738 bg. 19/11-1803. "
Anne Margarete Duus f. Aasebn 65 2/3 aar."
4. Abraham dpt. 20/9-1739 bg. 26/6-1740. "
Andreas Hanssøns Abraham, 1/3 aar."
5. Mette Maria Andreasdatter dpt. 22/3-1742.
6. Willum dpt. 23/12-1743.
7. Bendix Andreassen dpt. 19/6-1746. Se Familie 61 - Ø. Borge 1801.
8. Karen dpt. 19/1-1749 bg. 11/5-1749. "
Andreas Hansens dtr. Karen 16 uger."
9. Andreas (tvilling) dpt. 24/6-1750 bg. 20/5-1751. "
Andreas Hansens s. Anders 1 aar."
10. Isak (tvilling) dpt. 24/6-1750 bg. 11/7-1750. "
Andreas Hansens s. Isak 3 uger."
11. Daniel Andreasen dpt. 11/6-1752.

F.f. Andreas Hanssøns Anne Margrete fra Osebachen: ------, Anders hos Aal, Halvor ------ Else Jobsdatter.
F.f. Andreas Hanssøns Abraham fra Osebachen: Christen Smed, Anders Kølnæs og qde., Sophia Svendsdatter.
F.f. Andreas Hanssøns Mette Marie: Per Olssøn, Nils Perssøn, Anders Hanssøns qde., Ingeborg Jensdatter.
F.f.  Andreas Hanssøns Villum: Bertel Jobssøn, Hans Buer, Hans Bertelssøns qde., Mette Marie Kiil.
F.f. Andreas Hansens drb. (drengebarn) fra Osebachen Bendix: Anders Kiølnes kone, Dorthe Andersdatter, Anders Kiølnes, Anders Olsen.
F.f. Andreas Hansens tvillingsønner Isak og Andreas fra Osebachen: Simon Pedersens kone, Knud Kiølnæses kone, Kisten Gregersdatter, Margrethe Pedersdatter, Gunder og Christen Borge, Anders og Halvor Christensønner, Isak Stephensen.
F.f. Andreas Hansens pb. Karen fra Osebachen: Christen Jacobsens kone, Maren Jensdtr., Knud Kiølnæs, Vilhelm Albretsen, Christen Pedersen.
F.f. Andreas Hansens db. Daniel fra Osebachen: Christen Molhouens kone, Anne Larsdatter, Knud Kiølnæs, Jacob Svensen, Engebr. Engebr. sen.


Familie 12.
Ø. Borge 1762.

1762: ”Pernille Halvorsdatter og Dorthe Halvorsdatter. Tieneste Folch: Alet Olsd.”
Dette er trolig to søstre som bodde her, sammen med ei tjenestejente.


Familie 13.
Ø. Borge 1762.

1762: Amun Larsens Enche, fattig. Børn over 12 aar: Giert Amunsen, Elias Amunsen. Tieneste Folch: Marthe Olsd.”

Korporal
Amund Larsen
"fra Bakke i Eidanger" f. ca. 1700 bg. 19/6-1740. "Amun Corporal, 40 aar.", s.a. Lars Andersen? Se Eidangerslekt.org.
g. i Eidanger kirke 27/6-1727 m. enke Anne Halvorsdatter f. ca. 1698 bg. 11/8-1771. "
Amun Corporals enke 73 aar."
Forlovere:
"Matthias Hanssøn Kiælstad og Hans Halfvorssøn."
1. Dorthe Amundsdatter dpt. 16/11-1727 i Eidanger.
2. Lars Amundsen dpt. 12/8-1731 i Eidanger.
3. Karen Amundsdatter dpt. 3/5-1733 i Eidanger.
4. Elias Amundsen dpt. 31/10-1734 i Eidanger.
5. Gjert Amundsen dpt. 23/2-1738 i Eidanger.
6. Abigael f. ca. 1740 bg. 21/8-1742 i Eidanger. "Amund Corporals liden datter Abigail 1 ½ aar, i Fattig Jord."

F.f. Corpurall Amund Laersen og Anne Halfvorsdatters første ægte barn Daarthe: Martha Olsdatter Osebachen, Maren Maarthensdatter, Jens Jensen, Olle Emundsen ved Herre.
F.f. Amund Laersen Corpurals og Anne Halfvorsdatters ægte drengebarn ved nafn
Laers: Kirsten Andersdatter Osebachen, Else Daarthea Olsdatter, Laers Halfvorsen, Jens Laersen.
F.f. Corporal Amund Larsen og Anne Halfvorsdatters Karen: Ingeborg Sivertsdatter, Christense Andersdatter, Christen Olsen, Hans Sivertsen.

F.f.
Amund Larsen og Anna Halfvorsdatters Elias: Anna Christophersdatter, Anne Pedersdatter, Gartner Johan Michael Røsler, Lars Andersen Grefsent.
F.f. Amund Corporal og Anne Halvorsdatters Giert: Ingeborg Sivertsdatter, Maria Petersdatter hos Bugge, Lars Larsen Bache, Giert Solvesen.


Familie 14.
Ø. Borge 1762. Kjølnesgade 9.

1762: ”Mand og Kone: Ole Pedersen og Kone.”

Los
Ole Pedersen fra Kjølnesg. 9, dpt. 12/1-1727 bg. 22/4-1783. "
Ole Pedersen f. Oseb. 56 aar.", s.a. Per Olsen. Se Familie 8 - ovenfor.
g1g i Eidanger kirke 20/1-1752 m. Boel Thorsdatter f. ca. 1726 bg. 30/11-1763. "
Ole Pedersens kone f. Oseb. 37 aar."
Forlovere:
"Christen Røe og Simen Persen."
g2g 24/5-1764 m. enke Kisten Jansdatter f. ca. 1725.
1. Cathrine dpt. 23/9-1752 bg. 25/10-1752. "
Ole Pedersens dtr. fra Osebachen 4 uger."
2. Thor dpt. 10/11-1754 bg. 24/11-1754. "
Ole Pedersens s. Thor f. Oseb. 3 uger."
3. Anne Cathrine Olsdatter dpt. 31/7-1757 g.m. Stephen Gulbrandsen. Se Familie 73 - Ø. Borge 1801.
4. Peder dpt. 1/10-1760 bg. 26/1-1766. "
Ole Pedersens s. Peder 5 ½ aar."

F.f.
Ole Pedersens pb. Catrine fra Osebachen: Simen Pedersens kone, Margrethe Pedersdtr., Knud Kiølnæs, Arne Lavesen, Peder Olsen.
F.f. Ole Pedersens db. Thor fra Osebachen: Solve Isaksens kone, Kisten Jonsdtr., Peder Olsen, Gulbrand Stephensen, Halvor Christensen.
F.f. Ole Pedersens pb. Anne Catrine fra Osebachen: Peder Ellefsens kone, Gunnulf Jespersens kone, Peder Olsen, Arne Lavesen, Sivert Hansen. 
F.f.
Ole Pedersens db. Peder fra Osebachen: Gulbrand Stephensens kone, Anne Tallachsdtr., Peder Olsen, Martinus Christensen.

Ole Pedersens andre kone, var enke etter Anders Christensen, som trolig ble borte på sjøen.
Se Familie 20 - nedenfor.

Ole Pedersen er i Finn C. Knudsens bok "Gjerpen - Porsgrund" oftest kalt for "Ole Pedersen Bue".
Dette "Bue" har jeg ikke sett i noen av de andre kildene jeg har benyttet.
At han var los, har jeg fra manntallet 1782.


Familie 15.
Ø. Borge 1762.
Også i "Consumptionsmandtal for Osebachen 1786".

1762: ”Mand og Kone: Sven Engebretsen og Kone. Børn over 12 aar: Engebreth, Knud, Anders og Niels Svensønner.”

Møller
Svend Engebretsen
f. ca. 1713 bg. 2/3-1794. "
Svend Møller f. Aasebakken 81 aar."
g. 8/1-1743 m. Else Nilsdatter f. ca. 1700 bg. 30/1-1785. "
Svend Møllers kone f. Oseb. 86 aar."
1. Nils Svendsen dpt. 4/6-1743.
2. Ingebret Svendsen dpt. 9/5-1745.
3. Knud Svendsen dpt. 9/7-1747.
4. Anders Svendsen dpt. 7/6-1750.

F.f. Svend Ingebretssøns Nils: Jørgen Friis, Amun Jensson, Hans Nilssøns qde., Maren fra Osebachen.
F.f. Svend Ingebretssøns Ingebret: Per Larssøn, Micel Knudssøn, Maren Danielsdatter, Anne Larsdatter.
F.f. Svend Engebretsens db. Knud fra Osebachen: Christen Smeds kone, Dorthe Nilsdtr., Hans Nilsen, Solve Isaksen, Ole Tollefsen.
F.f. Sven Engebretsens db. Anders fra Osebachen: Jacob Olsens kone, Pernille Andersdtr., Halvor Monsen, Christen Olsen, Iver Pedersen.


Familie 16.
Ø. Borge 1762. Storgaden 187.

1762: ”Mand og Kone: Solve Isachsen og Kone (Dorthe Eriksdatter). Tieneste Folch: Else Jensd., Malene Isachsd.”

Solve Isaksen Meen
fra Meen(11) dpt. 2/7-1713 bg. 24/4-1796. ”lægdslem Solve Isakssøn Meen 83 aar.”, s.a. Isak Solvesen Meen.
g. 21/10-1738 m. enke Dorthe Eriksdatter fra Borgestadstranda dpt. 13/3-1707 bg. 23/10-1768. ”Solve Meens kone 61 aar.”, d.a. Erik Simonsen. Se Familie 4 - Borgestad 1711.
0. bg. 13/7-1739. ”Solve Meens dødfødde drengebarn.”
Eier 1743 og 1766.


Familie 17.
Ø. Borge 1762.

1762: ”Mand og Kone: Lars Andersens Enche, fattig. Andre hos sig havende Folch: Pernille Davidsd. Lægdslem.”

Lars Andersen f. ca. 1701 eller før bg. 29/4-1742. "Lars Anderssøn fra Osebachen."
g. 25/2-1740 m. Anne Ellefsdatter f. ca. 1701 bg. 24/12-1780. "Anne Ellefsdtr. f. Oseb. 79 aar."
Forlovere: "Christian og Germun."
Dette ekteparet døpte ingen barn i Gjerpen.

Pernille Davidsdatter, som bodde her i 1762, bg. 16/7-1766. "Pernille Davidsdtr. f. Oseb. 60 aar." (f. ca. 1706).


Familie 18.
Ø. Borge 1762. Storgaden 217.

1762: ”Mand og Kone: Jon Sovesen og Kone. Børn over 12 aar: Anne Maria Jonsd.”

Jon Saavesen fra Kviteseid? f. ca. 1720 bg. 29/9-1793. "Jon Saavessøn f. Aasebakken 78 aar.", s.a. Saave (Gundersen?)
g. 3/2-1746 m. Johanne Christophersdatter fra Borgestad dpt. 15/4-1721 bg. 13/10-1793. "
Afgangne Jon Saavessøns enke Johanne Christophersdtr. f. Aasebakken 80 aar.", d.a. Christopher Andersen. Se Familie 15 - Borgestad 1762.
Forlovere:
"Abraham og Christian Andersen fra Porsgrund."
1. Gunder dpt. 30/3-1747 i Eidanger bg. 13/11-1748 i Eidanger.
"Joen Saavesøns liden søn Gunder 1 ½ aar".
2. Anne Maria Jonsdatter dpt. 21/6-1750 i Eidanger g.m. Rasmus Nilsen Rytter. Se Familie 30 - Ø. Borge 1801.
3. Bodil Maria Jonsdatter dpt. 13/2-1757 i Gjerpen g.m. Hans Hansen Bratsberg. Se Familie  43 - Ø. Borge 1782.

F.f. Jon Saavesen og Johanna Christophersdatters Gunder: Rasmus Davidsens kone Birthe Joensdatter, Dorthe Giertsdatter, Christopher Borrestad, Knud Toldskougen.
F.f. Joen Saavesen og Johanna Christophersdatters Anne Maria: Lars Hansens kone Karen Bue, Birte Jensdatter hos Bugge, Christopher Andersen Borrestad, Johannes Skomager, Gunder Saavesen.
F.f.
Jon Saavesens pb. Bodil Maria fra Osebachen: Gunder Saavesens kone, Margith Niculsdatter, Christopher Andersen, Søren Sørensen, Amun Engebretsen.


Familie 19.
Ø. Borge 1762.

1762: ”Mand og Kone: Anders Ledvorsens Kone. Andre hos sig havende Folch: Moder Niels Hansens Kone, Søn Lars Sivertsen.”

Børsemaker, huseier
Anders Levorsen Tved
fra Tveit i Holla f. ca. 1729, s.a. Levor Olsen Tved og Aaste Nielsdatter fra Sannes i Holla.
g. i Eidanger 6/8-1754 m. Elen Sivertsdatter "fra Bakke" (i Eidanger?) f. ca.  1730, d.a. Sivert
1. Levor dpt. 25/8-1758 bg. 30/10-1758. ”Anders Ledvorsens s. Ledvor 9 uger.”
2. Karen Elisabeth dpt. 20/10-1759 bg. 3/11-1759. ”Anders Ledvorsens dtr. Karen Elisabeth 14 dage.”
3. Karen Maria Andersdatter dpt. 5/3-1761.
-   bg. 6/9-1762. ”Anders Ledvorsens dødf. pb.”
4. Levor bg. 13/10-1764. ”Anders Ledvorsen s. Ledvor 7 dage.”
5. Aaste Margrethe Andersdatter dpt. 16/7-1767.

F.f. Anders Ledvorsens db. Ledvor: Elen Kylle, Karen Nilsdtr., Jørgen Eeg, Jens Ancher Bloch, Lars Bache.
F.f. Anders Ledvorsens pb. Karen Elisabeth: Nils Hansens kone, Abraham Eeges kone, Johan David Kalmer, Jens Ancher Bloch, Friderich Bruun.
F.f. Anders Ledvorsens pb. Karen Maria fra Osebachen: Hr. Regim: qv: Holms frue, Kistine Bindrup, Christen Morland, Jørgen Møller, Joachim Adtzlef.
F.f. Anders Ledvorsens pb. Aaste Margrethe fra Osebachen: Ole Bradsbergs kone, Malene Mortensdatter, Abraham Eeg, Bent Schudts, Carl Schuman.

Fra vielsen i Eidanger kirkebok:
"Copulerede 6/8-1754 hiemme i Huuset.
Anders Levorsen Tved, Bøssemager ved Hr. Oberste Deichmands Regimente og Elen Sivertsd. Bakke.
Hafde Kongebrev og Bevillings Seddel fra Hyphof.

Cautionister (forlovere): Even Rolfsen og Jørgen Gotfriedsen."


Familie 20.
Ø. Borge 1762. Storgaden 191.

Dette var huset til Anders Christensen, som han kjøpte i 1746. Han ble gift i Gjerpen den 18/4-1759
med Kirsten Jansdatter. Ingen barn.
Kona bodde her uten sin mann i 1762. Han ble trolig borte på sjøen.

Enka Kirsten Jansdatter ble g2g m. enkemann Ole Pedersen. Se Familie 14 - ovenfor.

Bjelkehugger
Nils Simensen
fra Porsgrunn? f. ca. 1729 bg. 10/6-1809. Nils Simonssøn f. Aasebn 79 7/12 aar.”
g. 22/7-1760 m. Ingeborg Isaksdatter fra Øvre Søli(A) dpt. 5/9-1734 bg. 23/3-1801. ”Nils Simonssøns kone Ingebor Isaksdtr. fra Aasebakken 66 7/12 aar.”, d.a. Isak Solvesen.
1. Gunhild dpt. 23/2-1763 bg. 3/6-1763. “Nils Simensens dtr.
Gunnil 14 uger.”
2. Maria Nilsdatter dpt. 18/3-1764.
3. Lars Nilsen dpt. 6/12-1767.

F.f. Nils Simensens pb. Gunnil fra Osebachen: Hans Olsens kone, Lisbeth Isaksdtr., Abraham Justsen, Lars Simensen, Jørgen Simensen.
F.f. Nils Simensens pb. Anne Maria fra Osebachen: Isak Sølies kone, Gunnil Olsdatter, Halvor Aaltvet, Lars Haagensen.

F.f. Nils Simensens db.
Lars fra Osebachen: Lars Ouestads kone, Kisten Tollefsdtr., Tollef Høyset, Halvor Aaltvet, Nils Jensen.


Familie 21.
Ø. Borge 1762.

”Mand og Kone: Søren Sørensen og Kone. Tieneste Folch: Anne Sørensd.”

Søren Sørensen "Kiølnes" f. ca. 1713 bg. 19/5-1763. ”Søren Sørensen fra Osebakken 50 aar.”
g. 28/12-1744 m. Anne Eriksdatter fra Borgestadstranda dpt. 7/4-1720 bg. 13/2-1763. ”Søren Sørensens kone 42 aar.”, d.a. Erik Simonsen. Se Familie 1 - Borgestad 1711.
1. Martha Dorthe dpt. 29/8-1745 bg. 6/10-1748.
“Søren Sørensens dtr. Marthe Dorthe 3 aar.”
2. Kirstine dpt. 1/9-1748 bg. 31/8-1749. ”Søren Sørensens dtr. Kistine 1 aar.”
3. Erik dpt. 26/7-1750 bg. 5/9-1752. ”Søren Sørensens s. Erik 1 aar.”
4. Pauline dpt. 1/10-1752 bg. 22/2-1753. ”Søren Sørensens dtr. Pauline 18 uger.”
5. Erik dpt. 26/5-1754 bg. 8/2-1756. ”Søren Sørensens s. Erik 1 1/2 aar.”
6. Marthe Kirstine Sørensdatter dpt. 12/9-1756.
7. Erik Simon Sørensen dpt. 1/4-1759.
8. Peder Sørensen dpt. 11/10-1761.

F.f. Søren Sørenssøns Marta Dorte: Christen Smed, Søren Rolfssøn, Lars Meen, Solve Isakssøns qde., Inger Jansdatter.
F.f. Søren Sørensens pb. Kistine fra Osebachen: Christen Borges kone, Christense Andersdtr., Solve Isaksen, Anders Hansen, Johannes Pedersen.
F.f. Søren Sørensens db. Erik fra Osebachen: Solve Isaksens kone, Karen Stephensdtr., Carl Pedersen, Christen Smed, Morten Hennrich Snedker.
F.f. Søren Sørensens pb. Pauline fra Osebachen: Knud Kiølnæses kone, Anne Larsdatter, Solve og Lars Isaksønner, Iver Pedersen.
F.f. Søren Sørensens db. Erik fra Osebachen: Christen Greves kone, Mette Catrine Kiil, Nils Gundersen, Hans Thomas Vejer, Rasmus Helles.
F.f. Søren Sørenses pb. Marthe Kistine fra Osebachen: Solve Isaksens kone, Alet Siversdtr., Jens Sørensen, Anders Finch.
F.f. Søren Sørensen db. Erik Simon fra Osebachen: Christen Olsens kone, Kisten Gregersdtr., Kal Pedersen, Solve Isaksen.
F.f. Søren Sørensens db. Peder fra Osebachen: Iver Pedersens kone, Marthe Sivertsdatter, Solve Isaksen, Johan Michel, Hans Andersen.
 

25/5/1763      SØREN SØRENSSEN KIØLNES           Bamble Skifteprot. nr. 6a, s. 323b.
Aasebakken     og hustru ANNE ERIKSDATTER            
               Arvinger:
               Deres etterlatte 3 barn:
               1. Erik Sørenssen      4 år
               2. Peder Sørenssen 1 1/2 "
               3. Marthe Sørensdtr.   7 "
               Formynder for Erik ble Christen Ravn.
               ----"---- -"- Peder "  Solve Isakssen Meen.
               ----"---- -"- Marthe " Andreas Hanssen.
Brt: 138 - 3 -  7
Net:  22 - 1 - 15


Familie 22.
Ø. Borge 1762.

”Mand og Kone: Ole Larsens Enche. Børn over 12 aar: Aaste Olsdatter. Andre hos sig havende Folch: Anne Hansdatter.”

Ole Larsen d. før 1762.
g.m. "Ole Larsens enke"
1. Aaste Olsdatter.

Denne familien finner jeg ikke i kirkebok for Gjerpen eller Eidanger. G. S.


Familie 23.
Ø. Borge 1762. Ligaden 16.

Bjelkehugger, huseier
Hans Olsen Riis
fra Riis(1) dpt. 6/1-1731 i Eidanger bg. 22/12-1803. ”Hans Olessøn Riis f. Aasebn meldt at være ved 73 aar.”, s.a. Ole Sørensen og Maren Olsdatter.
g. 31/5-1758 m. Gunhild Nilsdatter dpt. 1729 bg. 27/11-1802. ”Hans Olessøn Riis's kone Gunnil Nilsdtr. f. Aasebakken 73 ¾ aar.”
1. Nils Hansen Riis dpt. 1/4-1759. Se Familie 7a - Ø. Borge 1801.
2. Ole Hansen 4/10-1761.
3. Hans Hansen Riis dpt. 28/10-1764. Bodde i Ligt. 10. Se Familie 48 - Ø. Borge 1801.
4. Engebret Hansen Riis dpt. 7/2-1768. Se Familie 43 - Ø. Borge 1801.
Br. 1778-1803.

F.f. Hans Olsens db. Nils: Lars Isaksens kone, Anne Nilsdatter, Ole Riis, Lars Haagensen.
F.f. Hans Olsens db. Ole fra Osebachen: Ole Riises kone, Karen Larsdtr., Halvor Aaltvet, Gunder Becheval, Lars Haagensen.
F.f. Hans Olsens db. Hans fra Osebachen: Lars Isaksens kone, Anne Haagensdtr., Halvor Becheval, Nils Simensen, Jacob Haagensen.
F.f. Hans Olsens db. Engebret fra Osebachen: Lars Ouestads kone, Gunnil Haagensdtr., Hans Klep, Gunder Becheval, Jacob Olsen.

Hans Olsen kom til Riis(1) sammen med sin mor og brødre i 1734. Han ble født på S. Lunde i Eidanger.
Mora var g1g m. Ole Sørensen S. Lunde og g2g med Haagen Larsen Riis. Se Riis(1).


Familie 24.
Ø. Borge 1762.

1762: ”Mand og Kone: Christen Hanches Enche, fattig.”

Christen Hanche.
g.m. N.N.

Denne familien vet jeg ikke mer om.


Familie 25.
Ø. Borge 1762. Ligaden 6.

Sersjant, snekker
Ole Isaksen Moe
fra Mo dpt. 27/12-1706 bg. 1773 i Porsgrunn, s.a. Isak Tollefsen Moe og Inger Ellefsdatter på Mo i Gjerpen.
g1g 14/10-1736 m. Johanne Abrahamsdatter fra Ligaden 2, dpt. 26/8-1714 bg. 30/10-1744. ”Ole Moos qde Johanne, 30 aar.”, d.a. Abraham Andersen. Se Familie 4 - Ø. Borge 1720.
g2g trol. 10/8-1745 m. Inger Hansdatter dpt. 1707 bg. 1798 (i Pors?)
Forlovere: "Nils Halvorssøn, Lars Berman."
1. Isak dpt. 14/7-1737 bg. 17/3-1751. ”Ole Moes s. Isak 14 aar.”
2. Christian dpt. 14/2-1740 bg. 14/4-1740. ”Ole Moos Christian, 8 uger. Barnek.”
3. Christian dpt. 25/3-1741.

4. Christen dpt. 1/12-1743.
Barn i 2. ekteskap:

5. Johanna Maria dpt. 7/4-1746 bg. 18/11-1748. ”Ole Moes dtr. Johanne Maria 2 1/2 aar.”
6. Friderich dpt. 4/12-1748 bg. 19/5-1754. ”Ole Moes s. Friderich 1 aar.”
7. Johanne Maria dpt. 26/9-1751.
8. Isak dpt. 21/3-1753 bg. 28/3-1753. ”Ole Moes s. Isak. 8 dage.”
9. Inger dpt. 24/4-1754.
10. Friderich dpt. 13/1-1757.

F.f. Ole Moos Isak: Abraham, Christian, Gulbrand, Christens qde. Abrahams datter Lisbet, Cat(rine?) fra Oseb(achen).
F.f. Ole Moes Christian: Abraham og Christopher, Anders Christenssøn, Halvor Moes qde., Anne Lisbeths.
F.f. Ole Moos Christian: Christian Anderssøn, Frans Anderssøn, Frans Perssøn, Christopher Anderssøns qde. Lisbet Abrahamsdatter.
F.f. Ole Moos Christen: Abraham og Christian Anderssøn, Guldbrand Stephenssøn, Christen Anderssøns enche, Anne Eriksdatter.
F.f. Sergiant Ole Moes p.b. Johanna Maria: hr. Major Deichmans frue, Jomfrue Hanneman, h(r). Cancelieraad Løvenskiold, h(r). Lieut. Tode.
F.f. Ole Moes db. Friderich: Hr. CanselieRaad Løvenskiolds frue, Jomfrue Ermandinger, Capitain Rasch, Lieutnant Davidsen.

F.f. Ole Moes db. Isak: Evert Jonsens kone, Karen Stephensdatter, Andreas Christensen, sergeant Storm, Haral Berreberg.
F.f. Ole Moes pb. Inger: Gregers Jensens kone, Dorothea Cappelen, Henrich Erboe, Hans Arnesen, Didrich Cappelen.
F.f. Ole Moes db. Friderich: Halvor Michelsens kone, Margrethe Olsdatter, Gulbrand Stephensen, Isak Clausen, Søren Olsen.

Ole Isaksen Moe eide Ligt. 6 fra før 1733.


Familie 26.
Ø. Borge 1762. Ligaden 16.

”Mand og Kone: Jens Sørensen og Kone. Andre hos sig havende Folch: Moder Else Jensdatter.”

Smed, huseier
Jens Sørensen
fra Sollien under Århus dpt. 10/2-1732 d. ca. 1776?, s.a. Søren Jensen og Else Jensdatter.
g. 27/10-1757 m. Cathrine Bolette Storm f. ca. 1731 bg. 30/5-1775. ”Jens Sørensens kone f. Oseb. 44 aar.”, d.a. løintnant Arvid Chr. Storm i Storgt. 199.
1. Dorthe Marie Jensdatter dpt. 30/12-1759 g.m. matros Anders Olsen. Se Familie 22 - Borgestad 1801.
2. Else Kirstine Jensdatter dpt. 7/4-1762 g1g m. Gregers Andersen. Se Familie 46a - Ø. Borge 1801.
3. Agnete Catrine Jensdatter dpt. 11/11-1764.
4. Søren dpt. 30/10-1768 bg. 26/12-1768. ”Jens Sørensens s. Søren f. Oseb. 8 uger.”
5. Abelone dpt. 9/12-1770 bg. 30/12-1770. ”Jens Sørensens d. Abelone 3 uger.”

F.f. Jens Sørensens pb. Dorthe Maria fra Osebachen: Iver Pedersens kone, Berthe Halvorsdatter, Friderich Storm, Ole Jermstad, Jacob Larsen.
F.f. Jens Sørensens pb. Else Kistine fra Osebachen: Søren Vallers kone, Anne Kistine Olsdtr., Hans Olsen, Ole Bierchetvet.
F.f. Jens Sørensens pb.
Agnethe Catrine fra Osebachen: Friderich Storms kone, Christence Andersdtr., Rejer Pedersen, Nils Hansen.
F.f. Jens Sørensens db. Søren fra Osebachen: Ole Olsens kone, Anne Maria Christensdatter, Jacob Rasmusen, Bøje Karhoff, Lars Jonsen.
F.f. Jens Sørensens pb. Abelone fra Osebachen: Simen Bommens kone, Maren Jonsdtr, Bøje Karhoff, Peder Jensen.

Hans mor Else Jensdatter bodde her i 1762. Iflølge skiftet etter Cathrines foreldre i 1782, var
Jens Sørensen den gang smed i Porsgrunn. 

22/5/1776      CHATHRINA BOLETHE STORM          Bamble Skifteprot. nr. 9, s. 538a.
Aasebakken     Arvinger: Enkem. Jens Sørenssen og barna:
              
1. Dorthe Maria Jensdtr.     16 år.
               2. Else Christine Jensdtr.  
15 ”
               3. Angnete Chathine Jensdtr.
11 ”
               Formynder for Dorthe: Morbror Friderik Storm.
               ----”---- -”- Else: Hasle Smed.
               ----”---- -”- Agnete: Christen Larssen i Porsgrund.
Brt:   77 - 0 - 19

Gjeld: 94 - 0 - 16 (insolvent).


Familie 27.
Ø. Borge 1762. Ligaden 7.

”Mand og Kone: Hans Olsen og Kone. Andre hos sig havende Folch: Maren Jacobsdatter.”

Smed, huseier
Hans Olsen f. ca. 1727 bg. 17/6-1764. "
Hans Olsen Smed f. Oseb. 37 aar."
g.m. Anne Jansdatter f. ca. 1730 bg. 3/12-1780. "
Hans Smeds enke f. Oseb. 60 aar."
1. Ole Hansen dpt. 7/8-1754 i Solum.
2. Berthe Maria Hansdatter dpt. 25/3-1760 i Solum.
3. Jan Jacob Hansen dpt. 17/3-1764.

F.f. Hans Olsen Smed fra Wold og Anne Jansdatters barn Ole: Peder Røra, Jan Andersen Wold, Johannes Svas, Maria Augustinidatter fra Schien, Inger Aasolsdatter fra Rennesund.
F.f.
Hans Olsøn Wold og Anne Jansdatters barn Berthe Maria: Halvor Olsen, Ole Gullichsen, Jan Andersen, Maren Andersdatter, Barbara Søfrensdatter.
F.f.
Hans Smeds db. Jan Jacob fra Osebachen: Jens Sørensens kone, Marthe Sivertsdtr, Jacob Rasmusen, Engebret Engebretsen.

Barna ble født på Vold i Solum. Hans Olsen var trolig i arbeide på Bolvik jernverk i noen år.


Familie 28.
Ø. Borge 1762.

Arbeider, huseier
Tollef Halvorsen
f. ca. 1720 bg. 15/6-1770. ”Tollef Halvorsen f. Oseb. 50 aar.”
g. 12/11-1761 m. Aslaug Andersdatter fra Skrubberød under Ballestad f. ca. 1729, d.a. Anders Isaksen ”fra Tellemarchen”.
1. Halvor Tollefsen dpt. 10/2-1765.

F.f. Tollef Halvorsens db. Halvor fra Osebachen: Ingebor Andersdatter, Maren Andersdatter, Rasmus Fløtterøe, Ole Andersen, Lars Kittilsen.

13/8/1774      TELLEF HALVORSSEN       Bamble Skifteprot. nr. 9, s. 17b.
Osebakken      Arvinger: Enka Aslaug Andersdatter
               og deres eneste barn Halvor Tellefssen 10 år.
               Enka ble selv verge for sin sønn under tilsyn av sin far
               Anders Isakssen Skrubberød u/Ballestad.
Brt: 42 - 2 - 23
Net: 36 - 0 - 15

Enka Aslaug Andersdatter ble g2g med bjelkehugger Jon Andersen. Se Familie 44 - Ø. Borge 1801.


Familie 29.
Ø. Borge 1762.

Svend Olsen f. ca. 1706 bg. 4/3-1783. ”Svend Olsen f. Oseb. 77 aar.”
g. 4/1-1741 m. Inger Jonsdatter f. ca. 1716 bg. 19/9-1779. ”Sven Olsens kone Oseb. 63 aar.”
Forlover: "Sivert Kølnæs."
1. Ole Svendsen dpt. 22/3-1742.
2. Lars Svendsen dpt. 31/3-1744.
3. Jon Svendsen dpt. 29/9-1748.
4. Tollef Svendsen dpt. 24/6-1752. Se Familie 15 - Ø. Borge 1782.

F.f. Sven Olssøns Ole: Christen Jacobssøn, Even Olssøns qde. Marta Jonsdatter.
F.f. Sven Olssøns Lars: Tor Enggraf, Daniel Stephenssøn, Anne Ellefsdatter, Sara Hansdatter.
F.f. Sven Olsens db. Jon fra Osebachen: Christen Pedersens kone, Ragnil Eriksdtr., Søren Rollefsen, Halvor Monsen.
F.f. Sven Olsens db. Tollef: Giert Danielsens kone, Kisten Gregersdtr., Even Borge, Anders Olsen, Jacob Halvorsen.


Familie 30.
Ø. Borge 1762. Hallsgade 1.

”Mand og Kone: Peder Rejersen og Kone. Børn over 12 aar: Rejer Pedersen.”

Arbeider, huseier
Peder Reiersen fra Flogstad i Eidanger f. ca. 1705 bg. 1773, s.a. Reier Torgersen og Maren Pedersdatter. Se Eidangerslekt.org.
g. i Eidanger kirke 2/1-1731 m. Anne Olsdatter fra Langerød(3) dpt. 4/9-1707 bg. 12/2-1787. "
Peder Rejersens enke 79 aar.", d.a. Ole Gundersen.
Forlovere: "Laers Søfvrenssøn Qvæstad og Michel Søfvrenssøn Flaachstad".
1. Maren Pedersdatter dpt. 23/9-1731 i Eidanger. Født på Bjerketvedt.
2. Anna dpt. 26/4-1733 i Eidanger.
3. Sivert Pedersen dpt. 13/3-1735 i Eidanger.
4. Magnhild Pedersdatter dpt. 7/4-1737 i Eidanger.
5. Reier Pedersen dpt. 5/4-1739 i Eidanger.
6. Maria Reiersdatter dpt. 24/3-1741 i Eidanger.
7. Birte f. ca. 1743 bg. 19/12-1744 i Gjerpen. "
Per Rejerssøns Birte, 1 aar."
8. Anne Pedersdatter dpt. 30/3-1747 i Gjerpen.
9. Maria Pedersdatter dpt. 5/10-1749 i Gjerpen bg. 12/5-1754. "
Peder Rejersens dtr. Maria 4 aar."

F.f. Peder Rejersen og Anne Olsdatter paa Bierchetvedt, deris første ægte barn ved nafn Maren: Inger Gundersdatter Lunde, Magnill Olsdatter, Laers Søfrensen Qvæstad, Torger Rejersen Flaachstad, Gunder Olsen Borge.
F.f. Peder Rejersen Birketvedt og Anna Olsdatters Anna: Anna Nielsdatter Sledevolden, Maren Olsdatter, Niels Nielsen Klefven, Even Olsen Rønningen i Gierpen sogn.
F.f. Peder Rejersen Birchetveedt og Anna Olsdatters Sivert: Maren Knudtsdatter, Maren Olsdatter i Gierpen sougn, Torgier Rejersen Flochstad, Even Olsen i Gierpen sougn.
F.f. Peder Rejersen Birketvet og Anne Olsdatters Magnild: Ragnil Birketvedt, Gunild Erichsdatter, Christopher Olsen og Svend Erichsen begge i Gierpen Sogn.
F.f. Peder Birketvet og Anne Olsdatters Rejer: Torger Flochstads kone Inger Knudsdatter, Anne Erichsdatter hos Bertel Jobsen, Ole Valler, Svend Olsen hos Bertel Jobsen.
F.f.
Peder Birchetwet og Anna Olsdatters Maria
: Torgier Flochstads kone koene Inger Knudsdatter, Maren Olsdatter hos Bertel Jobsen, Ole Valler, Rejer Nielsen Sledevolden.
F.f.
Peder Rejersens pb. Anne: Daniel Stephensens kone, Anne Engebretsdatter, Gunder Sølie, Knud Aaltvet, Ole Tollefsen.
F.f. Peder Rejersens pb. Maria fra Osebachen: Engebret Engebretsens kone, Maren Olsdtr., Gunder Sølie, Anders Nilsen, Christopher Olsen.

Denne familien bodde i flere år på gården Bjerketvedt i Eidanger, før de kom til Osebakken.


Familie 31.
Ø. Borge 1762. Storgaden 209.

”Mand og Kone: Halvor Johannisen. Børn over 12 aar: Johannes Johannisen.
Andre hos sig havende Folch: Marthe Schajesdatter, fattig.”

Halvor Johannesen f. ca. 1717 bg. 22/2-1784 i Ø. Porsgrunn (død på Osebakken). "Halvor Johannisen, 67 aar."
g1g 20/10-1757 m. enke Guri Torsdatter fra Osebakken f. des. 1727 bg. 6/12-1767. ”Halvor Johannisens kone 43 aar.”, d.a. Tor Olsen. Se Familie 8 - Ø. Borge 1720.
g2g i Ø. Porsgrunn 28/12-1768 m. enke Maren Margrethe Toresdatter f. ca. 1725 bg. 15/6-1788 i Ø. Porsgrunn.
"Halvor Johannisens enke Margrethe Hansdatter 63 aar"., d.a. Tore NN.
Forlovere: "
Boye Karup, Engelbricht Engelbrichtsen."
1. Johannes Halvorsen dpt. 3/9-1758. Bosatt i Kristiansand i 1784.
2. Thor Halvorsen dpt. 14/9-1760. Se Familie 13 - Ø. Borge 1801.
3. Hans dpt. 24/10-1762 bg. 10/4-1763. ”Halvor Johannisens s. Hans 1/2 aar.”
4. Gunhild Halvorsdatter dpt. 21/10-1764 bg. 31/7-1785 i Ø. Porsgrunn.
"Gunille Halvorsdatter 21 aar".

F.f. Halvor Johannisens db. Johannes fra Osebachen: Kisten Gregersdtr., Aase Johannisdtr., Erik Olsen, Anders Olsen.
F.f. Halvor Johannisens db. Thor fra Osebachen: Søren Rollefsens kone, Gunnil Olsdtr., Erik Olsen, Thor Larsen.
F.f. Halvor Johannisens db. Hans fra Osebachen: Thor Larsens kone, Marthe Kistine Olsdtr., Tollef Halvorsen, Jens Olsen.
F.f. Halvor Johannisens pb. Gunnil fra Osebachen: Thor Larsens kone, Berthe Nilsdtr., Søren Valler, Rejer Pedersen.

Guri Torsdatter var enke etter Johannes Pedersen. Se Familie 11 - Ø. Borge 1720.

Bamble Sorenskriveri, Skifteprot. nr. 10B (1781-1784) side 605b.
13. Marti 1784 i Ø. Porsgrund under Eidanger Tinglaug.
    Halvor Johannesen, død -
    enke Maren Magrethe Hansdatter og børn:
       1. Johannes Halvorsen, myndig og bosatt i Christiansand.
       2. Thor Johannesen, 24 aar.
       3. Gunnild Johannesdatter, 20 aar og ugift.
       Enken Maren Magrethe Hansdatter tok til verge Hr. Jacob Aall.
       Til formynder for de umyndige ble innsatt og anordnet Gunner Jacobsen fra Porsgrund.
       Brutto: 133-2-5
       Netto: 0-0-0.


Familie 32.
Ø. Borge 1762.

”Mand og Kone: Giert Danielsens Enche.”

Huseier
Gjert Danielsen
f. ca. 1723 bg. 12/5-1760. ”Giert Danielsen 37 aar.”
g. 30/12-1751 m. Anne Henriksdatter dpt. 14/12-1721 bg. 11/3-1764. ”Giert Danielsens enke f. Oseb. 42 aar.”, d.a. Henrik Tolfsen. Se Familie 12 - Ø. Borge 1720.
1. Daniel dpt. 12/11-1752 bg. 19/11-1752. ”Giert Danielsens s. Daniel 10 dage.”
2. Anne Maria dpt. 21/4-1754 bg. 1/3-1766. ”Giert Danielsens d. Anne Maria 12 aar.”
3. Gjertrud Gjertsdatter dpt. 26/5-1760. Som foreldreløs 4 åring kom hun til Rasmus Fischer i Porsgrunn.

F.f. Giert Danielsens db. Daniel fra Osebachen: Knud Ulrichsens kone, Anne Larsdatter, Anders Olsen, Hans Nilsen, Daniel Aslaksen.
F.f. Giert Danielsens pb.
Anne Maria fra Osebachen: Halvor Nilsens kone, Maria Olsdtr., Søren Rollefsen, Søren Eriksen, Hans Olsen.
F.f. Giert Danielsens pb.
Giertrud fra Osebachen: Søren Rollefsens kone, Maren Pedersdatter, Halvor Nilsen, Søren Eriksen.

16/4/1764      ANNE HENRIKSDATTER       Bamble Skifteprot. nr. 6b, s. 383a.
Osebakken      Arvinger: Hennes 2 døtre:
               1. Anne Maria Giertsdtr. 10 år.
               2. Gjertrud Giertsdtr.    4 ”
               Rasmus Fizcher i Porsgrunn ble formynder.
Brt: 72 - 1 - 0
Net: 41 - 3 - 9            Skiftet ble holdt i Giert Danielsens hus.


Familie 33.
Ø. Borge 1762. Ligaden 8.

”Mand og Kone: Amun Engebretsen og Kone.”

Amund Engebretsen Waller fra Nedre Søli(B) dpt. 19/3-1730 bg. 14/5-1799. ”Amund Waller f. Aasebakken 69 1/6 aar.”, s.a. Ingebret Vetlesen Søli.
g1g i Eidanger 17/7-1754 m. Karen Olsdatter Valler f. ca. 1730 bg. 20/4-1771. ”Amun Engebretsens kone 40 1/2 aar.”, d.a. Ole Svendsen og Ellen Larsdatter på Valler i Eidanger.
g2g i Ø. Porsgrunn 12/9-1771 m. Ingeborg Olsdatter f. ca. 1720 bg. 7/5-1801. ”Amund Wallers enke Ingebor Olesdtr., død f. Aasebakken, mentes at være 81 aar.”
Forlovere: "Ingebricht Ingebrichtsen, Boye Karup af Osebakken."
1. Ole Amundsen dpt. 12/9-1756. Se Familie 33 - Borgestad 1801.
2. Engebret dpt. 9/9-1759 bg. 4/11-1759. ”Amun Engebretsens s. Engebret 8 uger.”
3. Amund f. ca. 1761 bg. 5/9-1762. ”Amun Engebretsens s. Engebret 1 1/2 aar.”
4. Vetle Amundsen dpt. 29/9-1764.
4. Ellen Maria Amundsdatter dpt. 22/11-1767.
5. Kirsten dpt. 23/9-1770 bg. 4/11-1770. ”Amun Engebretsens d. Kisten 6 uger.”
1762-1800.

F.f. Amun Engebretsens db. Ole: Haral Sølies kone, Maren Gundersdtr., Anders Skoemager, Giert Danielsen, Lars Olsen.
F.f. Amun Engebretsens db. Engebret: Christopher Olsens enke, Astri Niculsdatter, Haral Sølie, Anders Valler.
F.f. Amun Engebretsens db. Vetle fra Osebachen: Engel Halvorsens kone, Sara Olsdtr, Edvert Jonsen, Rasmus Biørnsen, Elias Edvertsen.
F.f. Amun Engebretsens pb. Elen Maria fra Osebachen: Engel Halvorsens kone, Else Kistine Sørensdtr., Søren Olsen, Anders Carth.
F.f. Amun Engebretsens pb. Kisten fra Osebachen: Rasmus Biønsens kone, Anne Haralsdatter, Søren Olsen, Lars Olsen.

Denne familien bodde trolig på Osebakken fra de giftet seg. Ingeborg kan være d.a. Ole Anfindsen
og Marte Torkildsdatter på Hovholt i Eid. Hun var iflg. sjeleregisteret 3 år gammel i 1725.

 


Familie 34.
Ø. Borge 1762. Ligaden 2.

”Mand og Kone: Søren Erichsen og Kone. Børn over 12 aar: Erich Sørensen.
Andre hos sig havende Folch: Berthe Torkildsdatter, fattig.”
Berthe Torkildsdatter er trolig enke etter Lars Envoldsen.

Arbeider, huseier
Søren Eriksen
(ikke fra Gjerpen) f. ca. 1716 bg. 22/3-1786. ”Søren Eriksen f. Osebachen 70 aar.”
g. 18/4-1748 m. Karen Nilsdatter f. ca. 1720 bg. 12/6-1785. ”Søren Eriksens kone f. Oseb. 65 1/2 aar.”
1. Nils dpt. 5/5-1748 bg. 9/6-1748. ”Søren Eriksens s. Nils 6 uger.”
2. Erik Sørensen dpt. 5/10-1749.
3. Kirsten dpt. 27/2-1752 bg. 27/8-1752. ”Søren Eriksens pb. Kisten 1/2 aar.”
4. Nils Sørensen dpt. 23/12-1753 bg. 24/5-1754. ”Søren Eriksens s Nils 1/2 aar.”

F.f. Søren Eriksens db. Nils fra Osebachen: Søren Rollefsens kone, Kisten Nilsdatter, Rasmus Nilsen, Jon Gundersen, Peder Eriksen.
F.f. Søren Eriksens db. Erik fra Osebachen: Torjus Hansens kone, Anne Larsdatter, Søren Rollefsen, Jon Gundersen.
F.f. Søren Eriksens pb. Kisten fra Osebachen: Vilhelm Jørgensens kone, Marthe Hansdtr., Søren Rollefsen, Jon Halvorsen.
F.f. Søren Eriksens db. Nils fra Osebachen: Søren Sørensens kone, Anne Larsdatter, Giert Danielsen, Kiostol Simensen, Amun Engebretsen.

Finn C. Knudsen mente at Karen Nilsdatter var datter av skipper Nils Halvorsen og Magdalene Usler.
Dette er beviselig feil i det Karen Nilsdatter Usler dør 13 år gammel.


Familie 35.
Ø. Borge 1762. Ligaden 1.

”Mand og Kone: Søren Rollefsen og Kone. Børn over 12 aar: Else Kistine Sørensdatter.
Andre hos sig havende Folch: Christian Andersens Enche, fattig, Søn: Martinius Christiansen.

Arbeider, huseier
Søren Rollefsen
fra Oksum i Eidanger f. ca. 1712 bg. 12/5-1793. ”Søren Rollefssøn f. Aasebakken 81 aar.”
g. 9/9-1745 m. Ingeborg Gjertsdatter f. ca. 1712 bg. 24/8-1785. ”Søren Rollefsens kone f. Oseb. 73? aar.”
Forlovere: "Knud Knudssøn og Ole fra Ejdanger."
1. Anne dpt. 19/5-1746 bg. 10/11-1748. ”Søren Rollefsens dtr. Anne 3 aar.”
2. Else Sørensdatter dpt. 14/12-1748 g.m. Anders Hansen Karth. Se Familie 38 - Ø. Borge 1801.
3. Maren dpt. 31/1-1751 bg. 5/9-1751. ”Søren Rollefsens dtr. Maren 3/4 aar.”
4. Anne Maria dpt. 12/7-1752 bg. 20/8-1752. ”Søren Rollefsens dtr. Anne Maria 8 uger.”
5. Rollef Sørensen dpt. 9/6-1754. Se Familie 53 - Ø. Borge 1801.

F.f. Søren Rollufsens p.b. Anne: Søren Sørensens kone, Zidsel Rollufsdatter, Christen Smed, Knud Knudsen, Ole Tollefsen.
F.f. Søren Rollefsens pb. Else fra Osebachen: Anne Elisabeth Vulfsberg, Lisbeth Arveskoug, Berthe Arveskoug, Nils Gundersen, Marius D. Monrad.
F.f. Søren Rollefsens pb. Maren fra Osebachen: Søren Eriksens kone, Inger Larsdtr, Christen smed, Povel Olsen.
F.f. Søren Rollefsens pb. Anne Maria: Jacob Svenssens kone, Anne Tallacsdtr., Søren Eriksen, Frideric Storm, Ole Pedersen.
F.f. Søren Rollefsens db. Rollef fra Osebachen: Giert Danielsens kone, Kisten Gregersdtr., Søren Eriksen, Isak Stephensen, Martinus Christiansen.


Familie 36.
Ø. Borge 1762.

”Mand og Kone: Ole Olsen og Kone. Andre hos sig havende Folch: Ole Sivertsens Enche, fattig.”

Ole Olsen f. ca. 1730 d. etter 1774.
g.m. Maren Andersdatter f. ca. 1734 bg. 30/5-1774. ”Ole Olsens kone fra Oseb. 40 aar.”
1. Lisbeth Olsdatter dpt. 26/10-1766.
2. Anne dpt. 13/3-1768 (?bg. 12/5-1771. ”Ole Olsens d. Anne 3 1/4 aar.”)
3. Halvor Olsen dpt. 3/12-1769.
4. Anne Maria dpt. 10/3-1771 bg. 5/1-1772. ”Ole Olsens d. Anne Maria 3/4 aar.”

F.f. Ole Olsens pb. Lisbeth fra Osebachen: Lars Jensens kone, Maren Olsdatter, Friderich Storm, Halvor Vebiønsen, Knud Sverrig.
F.f. Ole Olsens pb. Anne fra Osebachen: Helene Zachariædtr., Else Hansdtr., Bøje Karhoff, Halvor Olsen, Halvor Vebiønsen.
F.f. Ole Olsens db. Halvor fra Osebachen: Jens Sørensens kone, Anne Biønsdatter, Hans Larsen, Mads Nilsen, Carsten Christensen.
F.f. Ole Olsens pb. Anne Maria fra Osebachen: Søren Olsens kone, Ingebor Nilsdtr., Morten Svendsen, Mads Nilsen.

7/2/1775       MAREN ANDERSDATTER              Bamble Skifteprotnr. 9, s. 116b.
Osebakken      Arvinger:                            
               Enkem. Ole Olssen og barna:
               1. Halvor Olssen       5 år.
               2. Lisbeth Olsdtr. 8 1/2
               3. Anne Olsdtr.        7 ”
Faren selv verge for sine barn.
Brt: 31 - 2 - 21
Net:  1 - 1 - 21.


Familie 37.
Ø. Borge 1762.

”Mand og Kone: Gunder Hansen og Kone. Andre hos sig havende Folch: Ellef Pedersens Enche, fattig.”

Arbeider, huseier
Gunder Hansen
fra Næset i Siljan f. ca. 1684 bg. 11/1-1767. "
Gunder Hansen f. Osebachen 83 aar."
g. i Siljan kirke 2/7-1714 m. Gjertrud Jacobsdatter f. ca. 1685.
Forlovere: "
Mogens Olsen Ejet og Joen Christensen."
1. Hans Gundersen dpt. 2/6-1715 i Siljan.
2. Christen Gundersen dpt. 20/2-1718 i Siljan.
3. Rønnøf Gundersdatter dpt. 6/1-1721 i Siljan (Rønnaug Gundersdatter).
Eier i 1762.

F.f. Gunder Hansen og Giertrud Jacobsdatters Hans: Karen Halvorsdatter Øxenholt (Kvelde i Hedrum), Elen Jacobsdatter, Lauridts Quisla, Michel Engelbretsen Quisla, Anders Pedersen Moholt.
F.f.
Gunder Hansen Næset og Giertrud Jacobsdatters Christen: Birthe Olsdatter Qvisselen, Eli Jacobsdatter, Michel Ingebrichtsen Qvisselen, Joen Pedersen Moeholt, Olle Jacobsen.
F.f. Gunder Hansen Næsset og Gierthrud Jacobsdatters Rønnøf: Birthe Olsdatter Quisselen, Karen Hansdatter Svartangen, Gutthorm Joensen Gonsholt, Michel Ingebredtsen Quisselen, Laers Nielsen Suurdahlen.

Denne familien bodde på Nesset i Siljan i alle år mellom 1714 og 1731.


Familie 38.
Ø. Borge 1762.

Carl Pedersen
g. 23/4-1742 m. Anna Maria Groth
Forlovere: "Simon Hanssøn. Christen Stephenssøn."
1. Sivert Carlsen dpt. 10/6-1742.
2. Anders Carlsen dpt. 26/4-1744. Se Familie 10 - Ø. Borge 1782.
3. Kisten dpt. 1/1-1746 bg. 13/10-1748. ”Carl Pedersens dtr. Kisten 3 aar.”
4. Peder dpt. 3/4-1748 bg. 27/10-1748. ”Carl Pedersens s. Peder 1/2 aar.”
5. Kisten dpt. 14/9-1749.
6. Kisten Carlsdatter dpt. 24/10-1751. Losjerte i 1801 hos Vetle Larsen på Osebakken (u. Ø. Borge) som ugift og 50 år gml.

F.f. Carl Perssøns Sivert: Solve Meen, Ole Fos. (Ikke mer).
F.f. Carl Perssøns
Anders: Ole Mo, Søren Kølnæs, Solve Isakssøns qde. Anne Eriksdatter.
F.f. Cal Pedersons pigebarn
Kisten: Ole Moe, Arve Storm, Johannes Pedersen fra Porsgrund, Søren Sørensens kone, Anne Knudsdtr. fra Porsgrund.
F.f. Carl Pedersens db.
Peder fra Osebachen: Torjus Hansens kone, Kisten Andersdtr., Solve Isaksen, Johannes Pedersen.
F.f. Carl Pedersens pb.
Kisten: Torjus Hansens kone, Maren Hansdtr., Ole Bøle, Engebret Bøle, Jørgen Pedersen.
F.f. Carl Pedersens pb.
Kisten fra Osebachen: Torjus Hansens kone, Karen Groth, Morten Henrich Snedker, Halvor Christensen.

Trolig bror: Iver Pedersen under Borgestad 1762.


Familie 39.
Ø. Borge 1762.

”Mand og Kone: Corporal Jacob Rasmussens kone.”

Skomaker, korporal, huseier
Jacob Rasmussen Lund
f. ca. 1730 bg. 6/6-1790. ”Jacob Rasmussøn f. Aasebakken 60 aar.”
g1g 23/8-1757 m. Anne Dorthea Larsdatter f. ca. 1732 bg. 27/9-1768. ”Jacob Rasmusens kone 36 aar.”
g2g i Eidanger kirke 9/9-1769 m. Ragnild Gulbrandsdatter fra Oksum i Eidanger f. ca. 1723 bg. 4/11-1795. ”Jacob Skoemagers enke Ragnil Gulbrandsdtr. f. Aasebakken, 72 aar.”, d.a. Gulbrand Oxum og Barbara Olsdatter.
Forlovere: "Paul Gulbrands, Traaholt og Søren Rollougs. af Porsgrund."
1. Anne Catrine Jacobsdatter dpt. 25/9-1757.
2. Anne Carina Jacobsdatter dpt. 19/7-1767.
Barn i 2. ekteskap:
3. Anne Dorothea Jacobsdatter dpt. 1/1-1771.

F.f. Jacob Rasmusens pb. Anne Catrine fra Osebachen: Halvor Johannisens kone, Kisten Gregersdtr., Iver Pedersen, Jon Sovesen.
F.f. Jacob Rasmusens pb. Anne Carine fra Osebachen: Friderich Storms kone, Helene Zachariædatter, Sergiant Nord, Sergiant Riis.
F.f. Jacob Rasmusens pb. Anne Dorothea fra Osebachen: Povel Troholts kone, Anne Andersdtr., Jacob Bentsen, Ole Danielsen.


Familie 40.
Ø. Borge 1762. Storgaden 199.

”Mand og Kone: Lieutenant Storm og Kone. Andre hos sig havende Folch: Hans Smeds Enche, fattig.”

Her var oppført Arvid Christian Storm med familie i 1762. Se Familie 19b - Ø. Borge 1801.
 


Familie 41.
Ø. Borge 1762. Storgaden 235.

Arbeider, huseier
Anders Olsen
f. ca. 1720 bg. 12/12-1780. ”Anders Olsen f. Oseb. 60 aar.”
g. 31/5-1759 m. enke Kirsten Gregersdatter fra Osebakken dpt. 21/10-1725 bg. 26/5-1795. ”Anders Olessøns enke Kirsten Gregersdtr. f. Aasebakken 72 aar.”, d.a. Gregers Christensen. Se Familie 2 - Ø. Borge 1720.
1. Gregers Andersen dpt. 5/7-1760. Se Familie 46a - Ø. Borge 1801.
2. Mette Andersdatter dpt. 25/4-1762 g.m. Nils Hansen. Se Familie 7a - Ø. Borge 1801.
3. Karen dpt. 23/10-1763 bg. 11/12-1763. ”Anders Olsens d. Karen 8 uger.”
4. Lisken Andersdatter dpt. 11/3-1764 g.m. Ole Halvorsen Riis. Se Familie 7b - Ø. Borge 1801.
5. Ole Andersen dpt. 16/11-1766. Se Familie 8 - Ø. Borge 1801.
Br. 1760.

F.f. Anders Olsens db. Gregers fra Osebachen: Frøken Else Deichman, Eleonora Rasch, Herman Løvenskiold, Nils Aal.
F.f. Anders Olsens pb. Mette fra Osebachen: Halvor Johannisens kone, Anne Torjersdatter, Anders Børresen, Rasmus Biønsen.
F.f. Anders Olsens pb. Karen: Isak Johannesens kone, Anne Halvorsdtr., Ole Isaksen, Nils Olsen.
F.f. Anders Olsens pb. Elisabeth (Lisken) fra Borge Ejet: Hans Larsens kone, Anne Catrine Hansdtr., Ole Moe, Christen Ellefsen.
F.f. Anders Olsens db. Ole fra Osebachen: Tollef Halvorsens kone, Else Sørensdatter, Søren Erichsen, Vilhelm Jørgensen, Halvor Olsen.

Christen Gregersen, konas bror, bodde også her i 1762. Han ble døpt i Eidanger 22/5-1718.
Anders Olsen overtok leieavtalen på plassen "Langemyr".

9/2/1781       ANDERS JONSSEN (Skal være Olsen. G.S.). Bamble Skifteprot. nr. 10a, s. 267a.
Langemyr       Arvinger:                            
u/Borge        Enka Kirsten Gregersdatter og barna:
               1. Gregers Anderssen 21 år. Er utkommandert til Kiøbenhavn som matros i H.M. tjeneste.
               2. Ole Anderssen 14 ½ år, hjemme.
               3. Mette Andersdtr.  19 ” , i tjeneste hos kammerherre Løvenskiold.
               4. Gidske (Lisken) Andersdtr. 17 år, hjemme.
          Laugverge for enka ble Christen Borge.
          Verge for Gregers og Mette ble Brynnild Christenssen Borge.
          --”-- -”- Ole ble Christen Borge.
          --”-- -”- Gidske ble kobbersmedmester Svend Borge.
Brt: 90 - 0 – 20
Net: 82 - 3 – 12
Enkas foreldre var Gregers Christenssen og Mette Hansdtr.

Ole Andersen overtok huset etter sin mor i 1794, men solgte det i 1800 til sin svoger Ole Halvorsen Riis. Se Familie 7b - Ø. Borge 1801.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no