ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Åmot
Gård nr. 134 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert  14.05.2024


Åmot 1
Gammelt løpenr. 446. Siden Norges matrikkel 1889: 134/1.

Se også gamle Åmot.

I Gjerpen finnes et småbruk under Haugedal i Luksefjell som også heter Åmot.


Åmot bnr 1. Åmot kolonial til høyre. Foto: Widerøe-Polarfly 17. mai 1961. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark Museum, Skien.

Adresse 2020: Siljanv. 150, 3719 Skien.

Arbeider, husmann
Nils Olsen Aamot
f. ca. 1628 bg. 15/4-1708. ”Nils Aamot 80 aar gl.”
g1g m. Sidsel f. ca. 1600 bg. 23/12-1688. ”Nils Aamots qnde Sidsel 89 aar g. i fattig jord.”
g2g 29/9-1702 m. Anne Andersdatter "fra Ødesneltvedt" f. ca. 1657 bg. 21/10-1714. ”Anne Aamot 57 aar.”
1. Ole Nilsen f. ca. 1680. Se Tveten under Rising.
2. Anne dpt. 1/1-1682 bg. 26/3-1682. ”Nils Aamots d. Anne 13 uger.”
3. Jon Nilsen dpt. 1/7-1683.
4. Torsten dpt. 8/11-1685 bg. 7/2-1686. ”Nils Aamots s. Torsten 13 uger.”
5. Egil dpt. 27/2-1687 bg. 8/5-1687. ”Nils Aamots Eghil 11 uger.”
6. Anne dpt. 26/8-1688 bg. 9/12-1688. ”Nils Aamots d. Anne.”
Barn i 2. ekteskap:
7. Peder Nilsen dpt. 30/3-1690.
8. Anne Nilsdatter dpt. 7/8-1692 g.m. Samuel Pedersen. Bodde i Siljan. Se ramme nedenfor.
Bruker ca. 1680.

Døbt 4. Søndag efter Trinitatis (1/7-1683). Nils Aamots Søn Jon.
Døbt 21. Søndag efter Trinitatis (8/11-1685) Nils Aamots Søn Torsten.
Døbt Oculi (3. Søndag i Fasten) (27/2-1687) Nils Aamots Søn Eghil.
Døbt 11 Søndag efter Trinitatis (26/8-1688) Nils Aamots datter Anne.
F.f. Nils Aamots Peder: Jon Grinnitej, Ole Kreppe, Lars Rolighed, Elen Stensaasen, Aslak Gravelis qnde Marthe Ingebredsdatter tien hos Willum Willumsen.

F.f. Nils Aamots Anne: Halvor Sem, Henning Torsen, Dorthe Anders Nilssens, Turi Tveten, Signe Jonsdatter.

Døbt. 21/11-1686. Nils Aamots frillebarn avlet, i hans æcteskab, med Gunbor Gunborsdalen. Hendes første leyermaal.

Bg. 8/11-1691.”Nils Aamots frillebarn aflet med Gunbor Lyngaasen, 5 aar g.”

1690: F.2.Pent.    Ole Kreppis d. Berte.
Test: Anders Sem, Nils Aamot, Anders Roligheds qnde Guri, Jens Køllebons qvinde Aggete, Karen Kise.

Arbeider, husmann
Samuel Pedersen
fra Osebakken i Gjerpen dpt. 11/2-1694 bg. i Siljan 15/7-1764. "
Samuel Pedersøn Island, 80 aar.", s.a. Peder Soldat på Osebakken.
g1g i Gjerpen 17/6-1714 m. Anne Nilsdatter herfra (Åmot) dpt. 7/8-1692
bg. 23/5-1741 i Siljan. "Samuel Vanneboens kone Anne Nielsdatter, 57 aar.", d.a  Nils Olsen. 
Forlovere: "Rolf og Jacob Rising."

g2g i Siljan 18/3-1742 m. Anne Larsdatter fra Vanebu i Siljan f. 1709 bg. 17/11-1799 i Siljan. "
Anna Larsdatter Waneboe, 90 aar".
1. Anne Samuelsdatter dpt. 3/2-1715 i Gjerpen g. i Siljan 30/1-1735 m. Torger Torgersen. Forlovere: "
Laers Povelsøn Toa, Olle Christensøn i Gjerpen Sogn."
Barn i 2. ekteskap (i Siljan):
2. Ole Samuelsen dpt. 31/5-1746 i Siljan d. 1805. Bodde på Kollen (Grønnekollen) og Toa i Siljan. Se Siljan (Bakken) side 619.
3. Thore Samuelsdatter dpt. 27/5-1749 i Siljan.
4. Nils Samuelsen dpt. 14/5-1752 i Siljan.
5. Isak Samuelsen dpt. 19/10-1755 i Siljan.
6. Anne Samuelsdatter dpt. 8/4-1759 i Siljan.

Faddere for Samuel da han ble døpt i Gjerpen kirke 11/2-1694:
"
Peder Soldats barn Samuel: Jahan Høst, Anders Evertsen, Corporal Peder Salemager, Marthe Johan Fentes, Sitzel, Jochum Fintes, Jahanne Samuelsdatter hos assessor Clausen."

17. des. 1724 i Silian kirke: Eet uægte barn ved nafn Anna, moderen Martha Olsdatter og een gift mand Samuel Pedersen.
Faddere: Kirsten Nielsdatter Jisseland, Kirsten Povelsdatter Pallen, Ingebredt Laersdatter Jissland, Isaach Olsdatter Hochstad.

Faddere ved alle Samuel Pedersens barn født i ekteskap:
F.f.
Samuel Pederssøns datter Anne: Søren Grinj, Tor i Præstegaarden, Tore Svendsdatter, Torier Svendssøns qde., Aaste Aamot.
F.f.
Samuel Vanneboens og Anna Larsdatters ægte søn Ole: Jon Grorøds kone Anne Rejersdatter, Margrete Olsdatter Cloverød, Jon Grorød, Michel Hovolsen fra Valders Sougn.
F.f. Samuel Vanneboens og Anna Laersdatters ægte Datter Thore: Peder Tvetens kone Maren Nielsdatter, Margrete Olsdatter Cløverød, Gunder Tormosrød, Rasmus Olsen Cløverød.
F.f.
Samuel Vanneboens barn Niels: Jacob Hogstads kone, Birthe Christensdatter Jisland, Jacob Iisland.
F.f.
Samuel Vanneboens barn Isak: Abraham Sølands kone, Birthe Christensdatter Jsland, Ingevold Søland, Hovol Michelsen.
F.f.
Samuel Vanneboens barn Anne:Per Tvetens kone, Birthe Christensdatter Jisland, Anders Tveten, Ole Gundersen Tormosrød.

Samuel Pedersen bodde på Vanebuseter fra ca. 1735. Tidligere bodde han på Søland-eiet.

Kilder: Kirkebøker for Gjerpen, og Eidanger med Slemdal (Siljan).

Arbeider, husmann
Hans Christensen Aamot

g.m. Karen (Nilsdatter?)
1. Ole dpt. 21/8-1692 bg. 17/2-1694. ”Hans Aamots søn Ole 1 1/2 aar gammel i fattig jord.”
2. Jon Hansen dpt. 30/6-1695.
3. Aslak Hansen dpt. 19/7-1716.

4. Nils Hansen dpt. 7/12-1721.
5. Christen Hansen dpt. 5/7-1722.
6. Maren Hansdatter dpt. 5/11-1724.

Bruker ca. 1692.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Hans Aamots Ole: Mons Kier, Nils Kier, Hans Lunds qnde Tore, Barbro Gravli, Anne Torjersdatter.
F.f. Hans Aamots Jon: Hans Lund, Ole Sneltvet, Maren Nils Bradsbierg, Nils Heljesens Karen, Lauritz Lykkis d. Anne.
F.f. Hans Aamots Aslak: Nils Kiær, Ole Sem, Abraham Kiær, Hans Biørnssøns qde. i Qværndalen, Gurj Berg.
F.f. Hans Omots Nils: Serjant Hartvig, Halvor Berg, Sivert Hanssøn, Mette Skræders, Margrete ...vesdatter.
F.f. Hans Christenssøns Christen fra Omot: Hans Grindtejn, Ole Grafli, Halvor Qvisles qde., Maren Grafli.
F.f. Hans Omots Maren: Hans Grinjtejn, Johannes Enggraf, Hans Bergs qde., Maren Graflj.

1717: Dom:Esto:    Nils Suches datter Anne.
Test: Isak Højeli, Albret Lyngaasen, Lars Sem, Hans Aamots qde. Karen, Maren Grafli.

1720:3 Trin:      Jan Kreppes datter Maria.
Test: Jacob Rising, Simon i Præstegaarden, Hans Omots qde., Marta Griniteien.

1720: 11 Trin:     Tor Fieldals datter Barbara.
Test: Hans Hauerø, Lars Berg, Hans Omots qde. Karen, Erbos pige Inger.

Arbeider, husmann
Thor Jensen
f. ca. 1689 bg. 10/4-1755. ”Thor Omuth 66 aar.”, s.a. Jens Amundsen.
g1g NN.
g2g 29/10-1719 m. Randi Nilsdatter f. ca. 1681 bg. 10/8-1760. ”Thor Omuths enke 79 ½ aar.”

1. Maren Thorsdatter dpt. 24/7-1707.
2. Nils Thorsen dpt. 31/1-1712.
Se Skogsrød.
Barn i 2. ekteskap:
3. Jens Thorsen dpt. 20/12-1722. Se Hobek under Rising.

Bruker ca. 1735.


F.f. Tor Højmyrs datter Maren: Anders Olssøn i Scheen, Erik Kittilsen ibid., Christen Gravelj, Ingeborg Rolighed, Lars Tvetens kone Turj, Faltin Rolighed.
F.f. Ole (trolig prestens skrivefeil. Skal nok være Tor) Aamots søn Nils: Rasmus Mortenssøn, Halvor Jonssøn, Klocherens qnde Johanne, Anna Aamot.

F.f. Tor Højmyrs Jens: Isak Højmyr, Casten Knudssøn, Albret Lyngaases qde., Maren Jansdatter i Scheen.

Denne familien bodde tidligere på Høymyr. Thor Aamots bror var Amund Jensen på
Kausanrød under Grini. Deres far døde på Kausanrød.
Helie f. ca. 1656 bg. 20/6-1738. ”
Tor Aamots moder Helie, 82 aar.”

Arbeider, husmann

Torkild Olsen
f. ca. 1705 bg. 13/5-1752. ”Torchil Omut 47 aar.”
g. 9/10-1739 m. Berthe Christensdatter f. ca. 1709 bg. 6/5-1752. ”Torchil Omuts kone 43 aar.”
Forlovere: "Søren Falcum og broder."
1. Christen Torkildsen dpt. 20/11-1740 g1g i Gjerpen 21/11-1765 m. Ellen Maria Nilsdatter fra Skien dpt. 5/12-1745 død ca. 1770,
    g2g i Gjerpen 25/9-1772 m. Karen Johannesdatter fra Ødesneltvedt. dpt. 2/2-1740. Christen Torkildsen bodde for det meste i V. Porsgrunn.
2. Maren Torkildsdatter dpt. 9/12-1742 g.m. Anders Olsen. Se Skilbred(3).
3. Ole Torkildsen dpt. 14/2-1745. Se Familie 63 - Fossum 1782.
4. Inger dpt. 29/10-1747 bg. 10/11-1748. ”Torchil Omuts dtr. Inger 1/2 aar.”
Bruker ca. 1740.

F.f. Torcil Omots Christen: Per Christenssøn, Gunne Børgessøn, Anders Giertssøn, Anders Tolfssøns qde., Barbara  Halvorsdatter.
F.f. Torcel Omots Maren: Lars Perssøn, Halvor Bugta (Fielde?), Jacob Olssøn, Matis Graflis Enche. Anne Torsdatter.
F.f. Torcil Omots Ole: Per Christenssøn, Halvor Fieldet, Per Sørenssøn, Anders Højelis qde., Barbara Halvorsdatter.
F.f. Torcel Omuts pb.
Inger: Anders Elisens kone, Ingebor Michelsdtr., Michel Gravelid, Peder Grinitejen, Hans Amundsen.

Torkild eller Berthe bodde på Århus da de giftet seg. En av dem kom trolig fra Siljan.

1743.Qvasimodo: Lars Højsets Lisbeth fra Siljan.
Test: Nils Grinj, Torcil Omot, Solve Bratsberg, Halvor Mos qde., Maren Tofte.

1744 16.tr.: Lars Tvetens Nils.
Test: Ole Tveten, Lars Perssøn, Christen Kittelsrø, Torcil Omots qde., Ester Maria.

Bonde, selveier
Ole Hansen Omodt
fra Røsaker(1) dpt. 24/4-1728 i Hjartdal, s.a. Hans Sørensen Røsaker.
g1g 29/12-1747 m. Kirsten Nilsdatter fra N. Grini
dpt. 22/10-1713, d.a. Nils Olsen Grini.
g2g 2/1-1756 m. Signe Knudsdatter.
1. Marthe Olsdatter dpt. 7/12-1749 bg. 27/5-1771. ”Ole Hansens d. Marthe 22 aar.”
2. Peder dpt. 25/2-1753 bg. 21/10-1753. ”Ole Omuts s. Peder 3/4 aar.”
Barn i 2. ekteskap:
3. NN f. ca. 1756 bg. 3/9-1758. ”Ole Røsagers barn 2 aar.”
-   bg. 30/1-1757. ”Ole Røsagers dødfødde pb.”

4. Nils dpt. 12/4-1761 bg. 4/6-1762. ”Ole Omuths s. Nils 1 aar 4 uger.”

5. Tolf dpt. 13/3-1763 bg. 2/4-1763. ”Ole Omuths s. Tolf 3 uger.”

Eier 1753.

F.f. Ole Røsagers Marthe: Gunder Sems kone, Maren Hansdtr., Nils Grinie, Nils Glende, Hans Heljesen.

F.f. Ole Omuths Peder: Nils Glendes kone, Maria Andersdtr., Abraham Løberg, Hans Sneltvet, Ole Simensen.
F.f. Ole Omuths Nils: Gunder Holms kone, Inger Jørgensdtr., Peder Tofte, Nils Grinie, Siur Nilsen.

F.f. Ole Omuths Tolf: Peder Toftes kone, Gunnil Jansdtr., Nils Houerøe, Siur Nilsen, Axel Gundersen.

Ole Hansen forpaktet gården i 6 år før han kjøpte den i 1759. En part av gården ble solgt til
Nils Olsen Haugerød i 1760, resten i 1766. Ole flyttet etter dette til ukjent sted. Trolig ut av sognet.

Det er usikkert om dette er en Ole Hansen som giftet seg 2 ganger, eller om det er to forskjellige
Ole Hansen vi har med å gjøre.

Bonde, selveier
Nils Olsen Houerød

Bruker 1760, eneeier 1766. Se Østre Haugerød(1).

Bonde, selveier
Sigurd Nilsen Aamodt
fra Østre Haugerød(1) dpt. 11/11-1742 bg. 15/9-1804. ”Sigur Nilssøn Aamodt 61 5/6 aar.”, s.a. Nils Olsen Houerød.
g. 22/6-1762 m. Signe Mikkelsdatter fra Gravli(1) dpt. 26/7-1739 d. 17/3-1821 på Åmot, d.a. Mikkel Zachariasen Grafli fra Rudi i Flatdal.
1. Helje dpt. 14/11-1762 bg. 30/10-1763. ”Sigur Omuts db. 2 dage.”
2. Anne dpt. 30/9-1764 bg. 8/10-1777. ”Sigur Aamoths d. Anne 13 aar.”

3. Nils dpt. 29/6-1766 bg. 28/7-1766. ”Siur Omuths s. Nils 4 uger.”

4. Mikkel Sigurdsen dpt. 11/9-1768. Se Ø. Haugerød(1).

5. Nils dpt. 24/9-1769 bg. 10/12-1769. ”Siur Omuths s. Nils 4 ug.”
6. Marthe dpt. 5/5-1771 bg. 20/5-1771. ”Siur Omuths d. Marthe 3 uger.”
7. Nils dpt. 23/8-1772 bg. 13/6-1773. ”Sigur Omuths s. Nils 3/4 aar.”

8. Nils Sigurdsen dpt. 10/7-1774. Overtok gården.
9. Helje dpt. 21/4-1776 bg. 28/9-1777. ”Sigur Aamoths dtr. Helje 1 ½ aar og ...”
10. Anne Helvig Sigurdsdatter dpt. 19/9-1779 g1g med Zacharias Jacobsen Kleven. Se Kleven(7).

11. Marthe dpt. 10/6-1781 bg. 21/4-1782. ”Sigur Omuths dtr.
Marthe ¾ aar.”
12. Halvor bg. 8/10-1777. ”… og hans hj.db. søn Halvor 5 dage.”
Eier 1785.

F.f. Siur Houeres Helje: Søren Klevens kone, Malene Zachariædatter, Gregorius Lund, Ole Omoth, Christen Madsen.

F.f. Sigur Omuts Anne: Halvor Lyngaasens kone, Anne Jensdtr., Gregorius Lund, Ole Houerøe, Jon Pedersen.
F.f. Siur Omuths
Nils: Jon Pedersens kone, Marthe Halvorsdtr., Gregorius Lund, Halvor Lyngaasen, Ole Houerøe.
F.f. Siur Omuts
Michel: Ole Houerøes kone, Gunbiør Hansdtr., Nils Houerøe, Gregorius Lund, Halvor Lyngaasen.
F.f. Siur Omuths
Nils: Ole Houerøes kone, Sidsel Hansdatter, Gregorius Lund, Halvor Lyngaasen, Ole Houerøe.
F.f. Siur Omuths Marthe: Ole Houerøes kone, Gunnil Gregoriidatter, Ole Houerøe, Tormoe Jonsen, Simon Gregoriisen.
F.f. Siur Omuths
Nils: Ole Houerøes kone, Gunnil Gregoriidtr., Nils Houerøe, Tormoe Jonsen, Simen Gregoriisen.
F.f. Siur Aamoths Nils: Tormoe Jonsens kone, Anne Nilsdtr., Gregorius Lund, Simen Gregoriisen, Christopher Tveten.
F.f. Sigur Aamoths Helje: Gregorii Lunds kone, Helje Hansdatter, Tormoe Jonsen, Christopher Tveten, Simen Gregorisen.
F.f. Sigur Aamoths
Anne Helvig: Aslak Stulens kone, Gunbor Hansdatter, Tormoe Jonsen, Christopher Pedersen, Michel Gregoriisen.
F.f. Sigur Aamoths
Marthe: Aslak Stulens kone, Gunbiør Hansdatter, Christopher Tveten, Tormoe Jonsen, Simen Gregoriisen.

Sigurd bodde her fra ca. 1763. Sigurd Aamot skjøt en gang en bjørn på toppen av det som siden har blitt kalt ”Dameløypa”.

25/9-1804      SIGURD NIELSSEN     Bamble sk. prot. nr. 13, side 56b.
Aamodt         Arvinger: Enka Signe Michelsdatter og barna:
               1. Michel Sigurdssen, død, 5 umyndige barn:
                 a. Erich Michelssen  14 år.
                 b. Ole Michelssen     6 ”
                 c. Niels Michelssen 1/2 ”
                 d. Anne Michelsdtr.  
8 ”
                 e. Helje Michelsdtr.  3 ” Heime hos mora Abigel Andersdtr. som oppholder seg på gd. østre Houcherød.
Formynder for alle ble Niels Olssen Hougerød.
               2. Niels Sigurdssen, myndig og heime.
               3. Anne Sigurdsdtr. 23 år.
Formynder for Anne ble morbror Gregorius Simonssen Lund.
Enka tok Zacharias Gregoriussen Gravelie til sin verge.
Brt: 769 - 0 - 20
Net: 518 - 0 -  6.
Jordegods: a. Garden Aamodt af skyld 1 hud, står i verdi for 350 rdl.
                        b. I østre Hougerød (matr. nr. 135) 1/2 hud, verd 300 rdl.
Begge ifølge skjøte fra avdødes far Niels Olssen Hougerød.

Bonde, selveier
Nils Sigurdsen Aamot
herfra dpt. 10/7-1774 d. 10/3-1838 på Åmot.
g. 4/11-1802 m. Anne Marie Nilsdatter fra Ø. Sokka dpt. 28/7-1776 d. 3/12-1842 på Åmot, d.a. Nils Andersen Sukken.
1. Nils Nilsen dpt. 3/7-1803. Overtok gården.
2. Sigurd Nilsen f. 31/5-1810. Se skiftet nedenfor.
Eier 1805.

F.f. Nils Sigurssøns Nils f. Aamodt: Nils Hougerøes k., Else Nilsdtr., Sigur Aamodt, Nils og Michel Hougerøe, Zacharias Jenssøn.
F.f. Nils Sigurssøns Sigur f. Aamot: Ole Bugodts k., Anne Maria Eriksdtr., Nils Hougerøe, Zacharias Kleven, Halvor Eriksøn.

Sigurd Nilsen Aamodt er registrert utflyttet fra Gjerpen til Christiania den 11/2-1829. Han må ha havnet i "dårlig
selskap", siden vi ser av skiftet nedenfor at han i 1844 satt i Fredrikstad Festning som livstidsslave.

22/3-1844      NIELS SIGURDSSEN              Bamble skifteprot. nr. *)
Aamot          og ANNE MARIE NIELSDATTER 
               Arvinger: Barna:
               1. Niels Nielssen, gift og bor her på stedet.
               2. Sigurd Nielssen 34 år, ”hensiddende i Fredrikstads Fæstning Slaveri som Livsslave.”
Hans tilsynsverge: Ole Johnssen Kaasa.
Brt:   112 - 112
Gjeld: 113 -  40 (Insolvent).
*) A: 18 s.390-403-419b-452b. B: 22 s.147. C: 24 s.197.

Bonde, smed, selveier
Nils Nilsen Aamot
herfra dpt. 3/7-1803 d. i USA.
g. 1/9-1825 m. Sara Nilsdatter fra S. Grini(7) dpt. 29/4-1804 d. i USA, d.a. Nils Sørensen Grini.
Forlovere: "Solve Grinie, Jørgen Torbjørnsen Grini."
1. Ingeborg Kirstine Nilsdatter f. 27/1-1826.
2. Serine Nilsdatter (”Sirene” i kirkeboka) f. 28/2-1829.
3. Anne Marie d. 6/2-1832 på Åmot. "Niels Nielsen Aamodts datter, 9 dage."
0.   "Niels Nielsen og Sara Nielsdatter Aamodts dødfødte pigebarn f. 29/8-1834."
4. Nils Nilsen f. 3/9-1835.
5. Anne Maria Nilsdatter f. 13/11-1838.
6. Simon Nilsen f. 15/6-1842.
Eier 1836.

F.f. Niels Nielsen Aamodt og Sara Nielsdatters Ingeborg Kirstine: Jørgen Grinis Kone, pige Pernille Larsd. Sneltved, Peder Sørensen Sneltved, Lars Larsen Kiær, Niels Sørensen Grini.
F.f.
Niels Nielsen Aamodt og Sara Nielsdatters Sirene: Jørgen Grinies Kone, Ole Kastdalens Kone, Jørgen T. Grinie, Solve E. Grinie, Just Gravelie. Hjemmedøbt af Marie Vasbrekka.
F.f. Niels Nielsen Aamodt og Sara Nielsdatters Niels: Halvor Thorbiørnsen Puttekaasen, Jørgen Thorbiørnsen Grinie, Engebregt Solvesen Grinie, P. Ingeborg Thorsd. Aamodt, P. Karen Pedersd. Gjerpen. HD af Johan Solvesen.
F.f.
Niels Nielsen Aamodt og Sara Nielsdatters Anne Maria: Jørgen Thorbiørnsen Grinie, Engebregt Solvesen ib., Halvor Thorbiørnsen Putten, P. Marthe Thorsd. og Ingeborg Thorsd. Gjerpen. HD af Skoleh. Halvor Thorbiørnsen.
F.f. Niels Nielsen Aamodt og Sara Nielsdatters 
Simon: Halvor Thorbiørnsen Putten, Søren Pedersen und. Grinie, Claus Knudsen Engelschøn i Skien, John Nielsens Kone Ingeborg Thorsd. Fossum, P. Ingeborg Jørgensd. Grinie. HD af Skoleh. Halvor Thorbiørnsen Putten.

Tjenestefolk her i 1835: Jørgen Jørgensen (22) og Margith Isaksdatter (15).

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

446

Aamot

Niels Nielsen

1 hud (12 skind)

1 daler - 4 ort - 21 skilling


Tjenestefolk her i 1845: Jacob Isaksen (22) og Anders Torkildsen (20).

Nils Nilsen Aamot solgte gården og emigrerte til N. Amerika i mai 1846 med sin familie. Se presteattest av 12/5-1846.

Bonde, selveier
Knud Nilsen
fra Austad i Siljan f. 17/2-1821 i Siljan d. 2/2-1884 på Åmot, s.a. Nils Larsen Austad og Gunhild Knudsdatter.
g. i Gjerpen 20/2-1846 m. Adamine Gregoriusdatter fra Lund(7) f. 21/12-1825 d. 1/5-1898 på Berg, d.a. Gregorius Danielsen Lund.
Forlovere: "Halvor Nilsen Lyngaas og Daniel Gregoriussen Lund."
1. Nils Knudsen f. 5/7-1847. Overtok gården.
2. Gregorius Knudsen f. 9/2-1849 g. i Siljan 1876 m. Ingeborg Karine Jacobsdatter fra Kiste. Bodde på Austad i Siljan.
3. Maren Gurine Knudsdatter f. 23/5-1851.
4. Hella Marie Knudsdatter f. 22/1-1855.

5. Maren Sophie Knudsdatter f. 2/5-1859 g.m. Kristian Thygesen fra Kjær. Bodde i Mælag. i Skien. Se Kjær(8).
6. Carl f. 20/2-1862 d. 5/3-1862 på Åmot.

7. Carl f. 26/9-1863 d. 2/4-1867 på Åmot.

8. Johan Knudsen f. 23/10-1866 d. 27/3-1867 på Åmot.
9. Carl f. 8/11-1868 d. 14/9-1870 på Åmot.
Eier 1846.

F.f. Knud Nielsen Aamodt og Adamine Gregoriusdatters Niels: Hans Lyngaasens Kone Ingeborg Danielsd., pige Magrethe Knudsd. i Skien, Daniel Gregoriusen Lund, Niels Halvorsen Lyngaas, Ole Nielsen Høiseth i Slemdal.
F.f. Knud Nielsen Aamodt og Adamine Gregoriusdatters 
Gregorius: Anna Mine Halvorsd., Marte Larsd. Høimyr, Halvor Nielsen Lyngaasen, Daniel Gregoriussen Lund, Niels Andersen Lyngaasen.
F.f. Knud Nielsen Aamodt og Adamine Gregoriusdatters 
Maren Gurine: Halvor Lyngaasens kone Ingeborg Danielsd., pige Marthe Larsd. Høimyhr, Daniel Gregoriusen Lund, Niels Halvorsen Lyngaas, Daniel Halvorsen ib.
 

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

446

Aamodt

Knud Nielsen

1 daler 0 ort - 9 skilling (!)


Bonde, vognmann, selveier
Nils Knudsen Aamodt
herfra f. 5/7-1847 d. i Skien 3/2-1917, som vognmand.
g. 24/10-1872 m. Inger Marie Knudsdatter fra Berg(1) f. 24/6-1845 d. i Skien 9/9-1923, d.a. Knud Jørgensen Berg.
1. Hilda Marie Nilsdatter Aamodt f. 23/2-1873 på Åmot g.m. Gustav Andreas Pedersen. Se Familie 42 - V. Borge 1900.
2. Mathilde Karoline Nilsdatter Aamodt f. 12/3-1874 på Åmot g. 20/5-1894 m. Hans Jacob Olsen Høiseth fra Siljan f. 1871. De bodde i Skien og fikk 11 barn.
    Barn nr. 10. Mary Ellinor Aamot f. 22/6-1915 g.m. Olav Langangen fra Fossum. Se Venstøphøgda 134 under Venstøp.
3. Hanna Olava Nilsdatter Aamodt f. 18/7-1875 i Gaupåsen under Frogner g. 3/2-1901 m. mekaniker i Skien, Nils Hansen fra Uledamskås i Kilebygda. Se Hanseskås i Valebø, s.a. Hans Torjusen.
    Denne familien kom til gården Ø. Bø i Lardal (78/13). Se Lardal bygdebok, bind III, side 902. Mye info der.
4. Maren Gurine Nilsdatter Aamodt f. 11/2-1877 i Gaupåsen.
5. Knut Nilsen Aamodt f. 23/6-1878 i Gaupåsen.
6. Johan Nilsen Aamodt f. 14/12-1879 i Gaupåsen.
7. Anna Sofie Nilsdatter Aamodt f. 9/9-1881 i Roligheten under Sem g. i Skien 10/2-1901 m. typograf Matheus Emanuel Andersen f. 20/5-1880 i Skien. Bodde i Hauensgate i Skien i 1910.
8. Inga Josefine Nilsdatter Aamodt f. 30/9-1883 i Roligheten g. i Skien 27/4-1902 m. Peder Anton Solvesen Frogner.
9. Nina f. 1/2-1886 på Åmot d. 1/5-1886 på Åmot.
10. Nina Otilie Nilsdatter Aamodt f. 19/5-1887 på Åmot g. i Skien 10/12-1910 m. Thomas Johnsen Løberg.

Eier 1885.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

134

1

446

Aamot

Aamot

Nils Knudsen

1 - 4 - 21

2 mark 77 øre


Denne familien bodde tidligere i flere år på nedre Gaupåsen under Frogner.

Nils Knudsen flytta mot Skien rundt 1891 og begynte som vognmann. Han leide i 1900 en leilighet hos Hans O. Høiset
under Gjerpen lille. Se Familie 5 - Gjerpen lille 1900.
Nils Knudsen døde i Skien som "vognmand" i 1917 og enka døde som "vognmands enke" i Skien i 1923.

Bonde, selveier
Nils Jørgensen Aamodt
fra Bjørndalen under Island i Siljan f. 1/10-1850, s.a. Jørgen Nilsen og Dorthe Christophersdatter.
g. 2/8-1895 m. Maren Sofie Andreasdatter fra V. Sokka f. 24/7-1854, d.a. Andreas Madsen Sukka.
1. Johan Arthur Aamodt (Johan Nilsen Åmot) f. 29/5-1895 på Åmot. Bodde på "Slåtta", en liten plass ved gården.
2. Marie Aamodt f. 4/12-1899 på Åmot g.m. Kristian F. Karlsen. Overtok gården.
Eier 1891.

Svigerfaren døde her i 1899: "Jørgen Nilsen, arbider, gift, d. 28/11-1899 Aamodt, f. 18/10-1814 Lardal."
Svigermoren døde her i 1910:
"Dorthea Jørgensen Aamot, enke, d. 23/1-1910 Aamot, f. 12/3-1819 Slemdal. 
Mann: G.br. Dødsårsak: Alderdomssvakhet."

Kilde: Gjerpen kirkebok, døde 1904.
En hendelse på Åmot i mai 1904.
En omstreiferfamilie tok inn på Åmot i mai 1904 og lå på låven ei natt
. De hadde med seg ei lita jente, som ble født i Arendal ca. 3 måneder tidligere. Jenta døde samme natt. Fantefølget forlot det døde barnet på låven og fotsatte videre til ukjent sted neste morgen.

Teksten fra kirkeboka: "
Udøbt omstreiferbarn (pige), død 27/5-1904 Aamot, f. 1904 i Arendal, ca. 3 maaneder. Fader: Omstreifer, blikkenslager Hans Ingvald Hansen. Fantefolket kom til Aamot hvor barnet døde om natten, hvorefter de forlod liget og reiste sin vei."
Gard Strøm.Gammelt prospektkort fra Åmot (fra ca. 1910).

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

134

1

Aamot

Aamot

Nils Jørgensen

 


Bonde, selveier
Kristian Fredrik Karlsen
fra Siljan f. 27/8-1900 i Skien d. 31/3-1986, s.a. kramkar Karl Johan Jonassen.
g. 21/11-1925 m. Marie Aamot herfra f. 4/12-1899 d. 30/12-1978.
Forlovere: "Olaf Kristensen i Skien og Johan Nilsen Åmot."
1. Martha Karlsen f. 24/12-1925.
2. Klara Karlsen.
Eier 1930.

Thoralf Jensen eide gården fra 1940-1943. Han utskilte ei større tomt litt lenger sydvest, Åmotv. 35 og flytta dit.

Neste eier var Martha Marie Halvorsen fra 1943.

Landhandler, selveier
Anker Andersen ”Nicko” f. 5/2-1916 på Falkum d. 24/3-2000, s.a. Torvald Joakim Andersen f. 1887 og Mathilde Nilsen f. 1888. Se Familie 29 - Fossum 1900.
g.m. Signe Nilsine Nilsen fra Labrofoss i Sandsvær f. 12/9-1918 d. 22/10-1994, d.a. Nils Nilsen fra Gol og Signe Olsdatter fra Labro.
1. Kari Reidun Andersen f. 1942 g.m. Kaj Stensland. Bygde huset Siljanv. 148 ved gården. Ekteskapet er oppløst. Sønn: Tom Børre Stensland f. 1967. Se nedenfor.
2. Inger Andersen f. 1948 g.m. Arne Aadalen. Bosatt i Siljan.
    Barn 1. Wenche Aadalen f. 1965.
    Barn 2. Morten Aadalen f. 1969. Overtok morfarens forretning, Åmot kolonial.
Eier 1949.

Signe og Anker Andersen er gravlagt på Nordre gravlund i Skien.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

134

1

Aamot

Anker Andersen

1 mark 79 øre

 

Anker Andersen etablerte Åmot kolonial, først fra kjøkkenet i innhuset på gården. Siden bygde han nytt hus på den andre siden av Siljanveien.
Hans barnebarn, Morten Aadalen, overtok drifta i 1993 og drev fram til det ikke lenger var "liv laga" i 2001.
Åmot opphørte som gårdsbruk i Ankers eiertid. Husene er fraskilt og solgt. Anker og kona kjøpte hus i Skien og flyttet dit. Mye av jorda er fraskilt og solgt til hustomter og hytter. Det hører med noe skog til eiendommen.

Husene ble utskilt fra gården og fikk bnr 49 i 1958. Se Askheim.

Tom Børre Stensland kjøpte jorda av sin morfar Anker Andersen i 1995. Bygde nytt hus (kårbolig) rundt 1997 med adresse Åmotv. 33.

Maskinentrepenør, selveier
Tom Børre Stensland herfra f. 1967, s.a. Kaj Stensland og Kari Reidun Andersen (herfra).
g.m. Jane Hagen fra Kjørbekksvingen 6 i Skien f. 1970, d.a. Stian og Berit Hagen.
1. Sandra Stensland.
2. Thomas Stensland. 
Eier 1995.

Denne familien bodde noen år i Høgliv. 39 under Sem nedre. Han bygde nytt hus i Åmotveien 33 i 1997/98.
Ekteskapet ble oppløst.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2013.


Askheim
Gnr 134 - bnr 49.

De eksisterende gårdsbygningene med innhuset ble skilt ut fra gården og fikk et areal på 1.785 kvm. Den nye tomta
fikk navnet "Askheim" pga ei stor gammel ask som sto i tunet.

Adresse 2020: Siljanv. 150.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Dagbokført 2/10-1956. Kart, oppmålings- og skylddelingsforretning, avholdt 27/9, grunnbokført (tinglyst) 16/10-1958. Areal: 1785 m2."
"Anker Andersen f. 5/2-1916, har grunnbokhjemmel til denne eiendom, ifølge skjøte på bnr 1, tingl. 26/4-1949."
"Skjøte fra Anker Andersen til Jørgen Roald Tveten f. 9/8-1929, for kr. 27.000, dat. 2/10, tingl. 16/10-1958."

Jørgen Roald Tveten fra Rising Terrasse 7A under Prestegården f. 9/8-1929 d. 13/6-1970 på Gjøvik, s.a. Jørgen Mathæus Tveten.
g. i Gjerpen 1/11-1958 m. Tone Synnøve Sveia herfra f. 1932, d.a. Arthur Sveia. Se nedenfor.
1. Geir Tveten f. 1959. Bosatt i Åmotv. 31.
2. Vigdis Synnøve Tveten f. 1961 g.m. Bjørn Høydal. Bosatt i Siljanv. 379.
3. Jørn Arne Tveten f. 1966 i Bergen. Se nedenfor.
Eier 1958.


Flytta til Bømlo og deretter til Gjøvik, hvor han døde i 1970.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Skjøte fra Roald Tveten til Arthur Sveia f. 26/5-1908, for kr. 35.000, dat. 2/3, tingl. 19/3-1968."

Tidligere bonde (forpakter), huseier
Arthur Sveia fra Hokksund, øvre Eiker f. 26/5-1908 d. 7/3-1993, s.a. Johan Pedersen Sveia.
g.m. Signe Sporastøyl fra Brunkeberg i Kviteseid f. 25/12-1908 d. 21/12-1978.
1. Arne Johan Sveia f. 1931. Bosatt i Isefjorden i Rauma kommune.
2. Tone Synnøve Sveia f. 1932 g.m. Jørgen Roald Tveten. Se ovenfor.
Eier 1968.

Arthur Sveia reiste rundt og forpaktet gårder mesteparten av sitt yrkesaktive liv.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"1/2-part av Siljanvegen 150 (Gnr 134, bnr 49) er overdradd til Tone Synnøve Tveten for 12.500, tinglyst 19/1-1978."
"Andel av Siljanvegen 150 (Gnr 134, bnr 49) er overdradd fra Arthur Sveia til Tone Synnøve Tveten og Arne Johan Sveia, tinglyst 21/5-1993
."
"1/2-part
av Siljanvegen 150 (Gnr 134, bnr 49) er solgt for kr 70.000 fra Arne Johan Sveia til Tone Synnøve Tveten tinglyst 8/9-1993."

Tone Synnøve Tveten f. Sveia 1932.
Eier 1978/ 1993.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Siljanvegen 150 (Gnr 134, bnr 49) er solgt for kr 275.000 fra Tone Synnøve Tveten til Jørn Arne Tveten og Nina Ødegård, tinglyst 29/2-1996
."

Jørn Arne Tveten herfra f. 1966, s.a. Jørgen Johan Tveten.
Eier 1996.

 


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no