ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Grini
Gård nr. 57 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 23.04.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Grini 9 - Grini søndre
Gammelt løpenr. 153a. Siden 1889: 57/9.

Adresse i dag: Gamle Siljanvei 26, 3719 Skien.

Beliggenhet: Ved nord-vestsiden av Børsesjø.

G.br., selveier
Solve Engebretsen Grinie
fra Bratsberg(1) dpt. 25/5-1724 bg. 4/4-1764. ”Solve Grinie 40 aar.”, s.a. Engebret Pedersen Bratsberg og Marthe Solvesdatter Meen.
g. 25/10-1754 m. Maren Nilsdatter
f. ca. 1729 bg. 18/2-1809. ”Ole Grinies enke Maren Nilsdtr. f. Hynie ejet, meent at være over 80 aar.”, d.a. Nils NN.  
1. Maren dpt. 10/12-1752 bg. 18/2-1753. ”Maren Nilsdtr.s dtr. Marthe 9 uger.”
2. Marthe Solvesdatter dpt. 16/12-1754 g1g m. Daniel Henriksen. Se Grinihaven.
3. Inger dpt. 27/2-1757 bg. 12/5-1759. ”Solve Grinie d. Inger 2 ¼ aar.”
4. Inger Solvesdatter dpt. 4/5-1760 g.m. Søren Henriksen. Se N. Skotland(C) under Hyni.
5. Engebret Solvesen dpt. 9/6-1762. Overtok bruket.
6. Solve dpt. 9/6-1764 bg. 21/10-1764. ”Solve Grinies s. Solve 16 uger.”
Br. ca. 1755.

F.f. Maren Nilsdtrs uægte pb. Maren. Barnefader: Solve Bradsberg. Faddere: Engebret Nilsens kone, Else Jacobsdtr., Jens Ballestad, Jacob Jacobsen.
F.f. Solve Bradsbergs pb. Marthe: Jens Madsens enke, Maren Jensdatter, Sergiant Nord, Nils og Ole Engebretssønner.

F.f. Solve Grinies pb.
Inger: Sergiant Nords kone, Maren Jensdatter, Peder og Ole Bradsberg, Nils Hansen Buer.
F.f. Solve Grinies pb. Inger: Peder Bradsbergs kone, Anne Dorothea Buer, Christian Asmusen, Nils Buer, Mads Jensen.
F.f. Solve Grinies db. Engebret: Peder Bradsbergs kone, Marthe Hansdatter, Engebret Berntsen, Ole Bradsberg, Claus Nicolaisen.

F.f. Solve Grinies db. Solve: Sergeant Nords kone, Marthe Bradsberg, Nils Buer, Peder Meen, Nils Jensen

Tjenestefolk her i 1762: Jest Olsen, Ole Einersen fra Vassbrekke under Grini og Ingeborg Olsdatter.

1/12/1764      SOLVE ENGELBRETSSEN GRINI         Bamble Skifteprot. nr. 6b, s. 483b.
Søndre Grini   Arvinger: Enka Mari Nielsdatter og barna:
               1. Engelbret Solvessen 3 år.
               2. Marthe Solvesdtr. 10 ”
               3. Inger Solvesdtr.        ? ”
Enka tok svogeren Peder Bratsberg til laugverge.
Peder Bratsberg og Ole Engelbretssen var møtt fram og ble formyndere. De var begge farbrødre til barna.
Brt: 291 - 1 - 18
Net: 253 - 3 - 18
Jordegods: Etter 2 skiftebrev og 1 skjøte eide boet totalt 1 hud m.b. over 1 1/2 hud i Grini. Vurdert til 105 - 3 - 16.

Enka Maren Nilsdatter ble g2g med Ole Gundersen. Se nedenfor.

Gruvearbeider
Ole Gundersen
dpt. 21/11-1745 i Holla bg. 3/4-1805. ”Ole Gunderssøn, grube-arbejder, sagt at være noget over 65 aar.”, s.a. Gunder Andersen Haatvedt. Se Familie 3 - Gulset 1762.
g. 28/11-1768 m. enke Maren Nilsdatter
f. ca. 1729 bg. 18/2-1809. ”Ole Grinies enke Maren Nilsdtr. f. Hynie ejet, meent at være over 80 aar.”, d.a. Nils Svendsen.
1. Karen dpt. 17/4-1770 bg. 24/6-1770. ”Ole Grinies d. Karen 3 uger.”
Br. 1768.

F.f. Ole Gundersen Grinies pb. Karen: Johanne Jensdtr., Gunbiør Aslaksdtr., Halvor Jønneval, Søren Grinie, Gunder Gundersen.

På 1780-tallet flyttet denne familien til hennes datter Inger med familie på N. Skotland(C) under Hyni.

G.br., selveier
Engebret Solvesen
Grini herfra dpt. 9/6-1762 d. 1/2-1838.
g. 24/1-1784 m. Maria Johansdatter Erboe fra Langesund dpt. 29/6-1749 i Bamble d. 10/1-1821, d.a. Johan Jørgensen Erboe og Susanne Albretsdatter.
1. Johanne Susanne bg. 28/4-1784. ”Engebret Solvesens d. Johanne Susanne fra Grinie 7 uger.”
2. Solve Engebretsen dpt. 14/10-1787. Overtok gården.
Br. ca. 1784.

F.f. Engebret Solvesen Grinies db. Solve: Søren Grinies kone, Anne Sørensdtr., Svend Grinie, Tolf Nilsen, Søren Henrichsen.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Ingebret Solvesen til sønnen Solve Ingebretsen, dat. og tinglyst 12. Januar 1813."

G.br., selveier
Solve Engebretsen Grini
dpt. 14/10-1787 d. 4/6-1860, s.a. Engebret Solvesen Grini.
g. 28/12-1809 m. Marthe Sørensdatter fra Grini(7) dpt. 26/6-1785 d. 1/3-1853, d.a. Søren Jansen Grinie.
1. Søren Solvesen f. 26/11-1810 d. 23/9-1822 på Grini.
2. Johan Erboe Solvesen f. 23/9-1812. Se Ødesneltvedt.
3. Ingebret Solvesen dpt. 25/9-1814.
4. Nils Solvesen f. 27/6-1817. Se Venstøp(36).
5. Jahn f. 8/11-1820 d. 12/1-1821 på Grini.
6. Jahn Solvesen f. 13/4-1822.
Overtok gården.
-   f. 3/8-1826. ”Et dødfødt pikebarn.”
Br. 1813.

F.f. Solve Engelbertssøns db. Søren f. S.Grinie: Birthe Stensdtr., Maren Nilsdtr.,Isak Grinie, Cornelius Jonssøn, Peder Sørenssøn.
F.f. Solve Engelbertssøns db. Johan Erboe f. S. Grinie: Cornelius Øens k., Karen Sørensdtr., Isak Grinie, Peder Sørensøn, Hans Axelsøn.
F.f. Solve Ingebretsen og Marte Sørensdtr. Grinies db. Ingebret: Isak Grinies k., Karen Sørensdtr., Fossum, Peder Sørensen Grinie, Solve Sørensen Grinie, Nils Sørensen Grinie.


Tjenestepike i 1835 og 1845: Anne (Helvig) Johnsdatter f. ca. 1822. Se nedenfor.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

153

Grini søndre

Ingebret Solvesen

6 skind

0 daler - 3 ort - 11 skilling

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Delings- og skylddelingsforretning, hvorved bnr 2, gnr. 139 (Marker B) er udskilt, afholdt og tinglyst 10. januar 1845." (løpenr. 153b).

Da Hans Olsen Marker emigrerte til Amerika i 1847, kjøpte Solve gården hans - Marker(B) -  tilbake,
sammen med Erik Tollefsen fra Bø i Telemark. De solgte Marker igjen i 1857.

29/8-1860      SOLVE INGEBRETSSEN GRINI         Bamble Skifteprot. nr. 107, side 57.
Grini          - død 4.6.1860 -                     
               Arvinger:
               1. Jahn Solvessen Grini.
               2. Johan Solvessen Grini, død. Barna hans var:
                 a. Lars Johanssen 26 år.
                 b. John Johanssen 18 ” 
                    Kurator: Mads Pederssen Sneltvet.
                 c. Marthe Marie Johansdtr. 28 år.
                    Formynder: Einar Olssen Sneltvet.
               3. Niels Solvessen Venstøp, død. Barna hans:
                 a. Andreas Nielssen         10 år.
                 b. Theodor Nielssen      2 1/2 ”
                 c. Eline Marthine Nielsdtr.
17 ”
                 d. Marthe Marie Nielsdtr.    7 ”
                 Formynder var bestefaren Tolf Jenssen Venstøp.
”Stervbosønnen John Solvessen Grini møtte i Skifteretten og la fram et skjøte, dat. 22.7., tl. 4.9.1850 på gd. Grini og Kjær.
I dette var bestemt at han skulle betale 200 spd. for gd.partene. Disse 200 spd. skulle deles mellom hans søsken når
Solve I. Grini og kona var døde.”
Brt: 200 spd.
Ingen gjeld.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Solve Ingebretsen til sønnen Jahn Solvesen paa dette brug m.m., dat. 22. juli, thinglyst 4. Sept. 1850."

G.br., selveier
Jahn Solvesen Grini
herfra f. 13/4-1822 d. 4/2-1872 på Grini.
g. 29/10-1846 m. Anne Johnsdatter fra S. Brekkej. f. 6/2-1822 på Åsen under Tufte d. 7/5-1887, d.a. John Andersen. Se Familie 5 - S. Brekke 1845.
1. Johan f. 8/2-1847 d. 14/3-1848 på Grini.
2. Johan Jansen Grini f. 18/7-1849. Se Grini(11).
3. Ingebret f. 13/3-1852 d. 25/3-1853 på Grini.
4. Ingebret Jansen Glenna f. 5/8-1854. Forpaktet Grini(1) i 1900. Se Glenna(1).
5. Marthe Maria f. 5/8-1854 d. 25/5-1864 på Grini.
6. Sophie f. 16/3-1857 d. 2/9-1862 på Grini.
7. Nicoline f. 18/11-1859 d. 9/9-1862 på Grini.
8. Nicoline Sophie Jansdatter f. 18/9-1862 g. 11/11-1888 m. tømmermand (snekker) Gustav Gundersen Haugerød fra Kleven(7). Bodde i Skien.
9. Marthe Marie Jansdatter f. 11/2-1865. Bodde ugift hos sin bror Johan i 1891 og i 1900.
10. Andrine Jansdatter f. 26/11-1868 g. 19/7-1891 m. kjørekarl Karl August Nilsen fra Høgli, s.a. Nils Aslaksen Høgli.
Br. 1850.

Tjenestepike her i 1865: Andrea Larsdatter f. ca. 1851 i Gjerpen.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

153a              

Grini søndre

Jahn Solvesens enke

0 daler - 2 ort - 1 skilling

157 Grinimyren ditto 0 -0 -12

(L.nr. 153b under l.nr. 464 og 465.)

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

57

9

153a

Grini

Grini søndre

Jan Solvesen(s enke)

0 - 2 - 15

1 mark 05 øre

57 13 157 Grini Grinimyren ditto 0 - 1 - 12 0 mark 45 øre


Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Jahn Solvesens i uskifte hensiddende enke Anne Johnsdatter til hendes søn Johan Jansen paa dette brug og bnr 13, dat. 30. Nov. 1882, tinglyst 15. feb. 1890."
"Delings- og skylddelingsforretning, hvorved bnr 21 er udskilt, afholdt 25. nov. tinglyst 1. dec. 1897."

"Skjøde fra Johan Grini til Hans Otto Hansen for 5000 kr., dat. 18. aug., tinglyst 15. sep. 1899."

G.br., dagarbeider, selveier
Hans Otto Hansen
(Hans Hansen Grini) f. 7/10-1874 i Skien d. 16/11-1907, s.a. arbeider Nils Andreas Hansen og Marie Cecilie Throndsdatter.
g.m. Ingeborg Kristoffersdatter fra Nes i Sauherad f. 14/12-1871.
1. Kristoffer Hansen f. 1/1-1900 i Skien (31/12-1899?).
2. Hans f. 7/12-1901 på Grini d. 9/6-1902 på Grini.
Br. 1899.

Fra folketellingen 1900.
På besøk fra Nes i Sauherad var konas søster (ugift da) Margit Kristoffersdatter f. 21/4-1879. Hun bodde her
også 10 år senere.
Ei tjenestejente, Guri Olsdatter fra Heddal f. 1875 (ugift da) og hennes datter f. 21/10-1900 i Gjerpen.

Hans Otto Hansen Grini døde av "lungetæring".

Se gården under folketellingen 1910.

"Bevilling for Hans Hansens enke, Ingeborg Hansen, til at hensidde i uskiftet bo, dat. Sept., tinglyst 16. Nov. 1910."

"Under- og overekspropriationsforretning i anledning av avstaaelse av grund med videre til elektrisk kraftledning Aarlifos - Skiensfjorden, tingl. 6. desemb. 1913."

"Skylddelingsforretning avholdt 21 oktober, tingl. 18. nov. 1914, hvorved til Martin Nilsen er utskilt bnr 37 "Haugen" av skyld 0 mark 02 øre."
"Skylddelingsforretning avholdt 13/12-1915, hvorav til Martin Helgesen er utskilt bnr 41 "Solvang" av skyld 0 mark 02 øre, tinglyst 15. des. 1915."
"Skylddelingsforretning avholdt 28. aug., tinglyst 18. okt. 1916, hvorved er utskilt bnr 42 "Kvitro" av skyld 0 mark 10 øre til Einar E. Kjær.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

57 

9

Grini

Grini søndre

Hans Otto Hansen

0 mark 75 øre

Fru Anna Næsland Nilsen.
Eier i 1950.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 57

9

Grini søndre

Fru Anne Næsland Nilsen 

 0 mark 59 øre

Harald Martin Halvorsen f. 1944.
g.m. Anne-Karin f. 1944.
1. Tove E. Halvorsen f. 1965.


Fra Grenlandskart.no 2014.

(C) post@gamlegjerpen.no