ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Kleven
Gård nr. 141 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 03.11.2021
 


Kleven 3 og 7
Gammelt løpenr. 475a. Siden Norges matrikkel 1889: 141/7 m.fl.

Utskilt fra Kleven(1) i ca. 1804. Landskyld 1814: 3 huder 3/5 skinn.


Kleven 7 og 3. Skannet fra "Norske Gardsbruk", Telemark bind 1 (1953).

Adresse 2021: Haugerødv. 136, 3719 Skien.

G.br., selveier
Jacob Zachariassen Kleven
fra Kleven(1) dpt. 13/6-1751 i Seljord bg. 21/11-1790. ”Jacob Kleven, 44 aar.”, s.a. Zacharias Jacobsen Kleven.
g. i Solum 16/10-1773 m. Anne Kittilsdatter fra Omdal i Solum dpt. 3/10-1751 i Hjartdal d. 15/5-1831. ”…død hos Jens Thordsen paa Frogner N.”, d.a. Kittil Knudsen og Gunhild Hansdatter.
Forlovere: "Knud Kittilsen Omdahl og Biørn Halvorsen Gisholt."
1. Zacharias dpt. 9/4-1775 bg. 16/8-1778. ”Jacob Klevens Søn Zacharias 3 aar 18 uger.”
2. Ingeborg Jacobsdatter dpt. 23/2-1777 g.m. Halvor Jacobsen. Se Familie 17 - S. Brekke 1810.
3. Zacharias Jacobsen dpt. 31/1-1779. Se nedenfor.
4. Gunhild Jacobsdatter dpt. 8/7-1781 i Annebu, Vestfold g.m. Reier Mathisen. Se Familie 18 - Kleiva 1845.
5. Christine Jacobsdatter dpt. 31/10-1784 i Annebu, Vestfold g.m. Jens Thorsen. Se Familie 1 - Frogner 1835.
6. Maria Jacobsdatter dpt. 7/1-1787.
7. Hans Jacobsen dpt. 1/8-1790. Se Bratsberg(19) "Skauen".
Eier 1771.

F.f. Jacob Klevens db. Zacharias: Ole Berrebergs kone, Christine Biønsdatter, Halvor Lyngaasen, Ole Berreberg, Anders Zachariæsen.
F.f. Jacob Klevens pb. Ingebor: Ole Berrebergs kone, Maria Biønsdatter, Ole Berreberg, Anders Zachariæsen.
F.f. Jacob Klevens db. Zacharias: Anders Berrebergs kone, Guri Kielsdatter, Anders Højmyr, Anders Zachariæsen.
F.f. Jacob og Anne Skilbreds Gunild: Eli Skilbred, Guttorm og Niels Skilbred, Marthe Larsd.

F.f. Jacob Zachariasens pb.
Maria fra Kleva: Anders Klevas kone, Ole Berrebergs kone, Anders Kleva, Ole Berreberg, Hans Kittilsen.
F.f. Jacob Zachariæsøns db. Hans fra gaarden Kleven: Ole Amundssøns k., Bergit Jonsdtr., Hans Jacob Laerssøn, Knud Zachariæsøn, Hans Kittilssøn.

Denne familien flyttet til gården Skjelbred i Andebu mars/april  1780. Der fikk de to barn og kom tilbake til
Kleven igjen  i ca. 1786. 

Anne Kittilsdatter kom fra Omdal i Solum, men hun ble født på gården Busnes i Hjartdal og døpt i Hjartdal kirke den 3/10-1751.
Da Kittil Knudsen giftet seg i 1738 var han grenader i forsvaret, Det betyr at han var frivillig og lønnet soldat.

Kittil Knudsen Busnes/ Omdal fra Busnes i Hjartdal dpt. 28/12-1698 bg. 23/9-1787 i Solum. "Kittil Knudsdatter(!) Omdahl 88 aar.", s.a. Knut Kittilsen Busnæs.
g. i Hjartdal 11/10-1738 m. Gunhild Hansdatter f. ca. 1718 bg. i Solum 10/8-1794. "
Gunild Hansdatter Omdahl 76 aar."
"Cautionister: Capitain des Armes Herbst og Peter Lusnes(?)."

1. Knud Kittilsen dpt. 31/1-1740. Født på Busnes.
2. Tone Kittilsdatter d.e. dpt. 27/12-1741. Født på Busnes.
3. Margit Kittilsdatter dpt. 9/5-1744 i Gransherad kirke. Født på Busnes.
4. Thore Kittilsdatter dpt. 14/9-1749. Født på Busnes i Hjartdal.
5. Anna Kittilsdatter dpt. 3/10-1751. Født på Busnes. Kom til Kleven(7) i Gjerpen. Se ovenfor.
6. Guri Kittilsdatter dpt. 25/5-1754. Født på Busnes.
7. Gunhild Kittilsdatter dpt. 10/7-1757. Født på Busnes.
8. Hans Kittilsen dpt. 31/7-1762. Født på Busnes.
9. Tone Kittilsdatter d.y. dpt. 11/3-1764. Født på Busnes.

Familien flyttet til Omdal i Melum etter 1764 og før 1772, for da brant husene hans på Omdal. Se Solum II, side 632.

9/12-1790      JACOB ZACHARIASSEN           Bamble Skifteprot. nr. 11, side 517b.
Kleven         Arvinger: Enka Anne Kittilsdatter og barna:
               1. Zacharias Jacobssen 11 år.
               2. Hans Jacobssen, omlag 5 mnd.
               3. Ingeborg Jacobsdtr. 13 år.
               4. Gunhild Jacobsdtr.   9 ”
               5. Kirstine Jacobsdtr.  6 ”
               6. Maria Jacobsdtr.     4 ”
Laugverge for enka hennes bror Hans Kittilssen.
Formynder for sønnene ble farbroren Knut Zachariassen.
----”---- -”- døtrene -”- ----”---- Jens Zachariassen.
Brt: 80 - 2 -  4
Net: 17 - 3 - 12.

G.br., selveier
Zacharias Jacobsen Kleven
herfra dpt. 31/1-1779 bg. 22/11-1814. ”Zacharias Jacobsen Kleven 35 aar.”, s.a. Jacob Zachariasen.
g. 18/10-1804 m. Anne Helvig Sigurdsdatter fra Åmot(1) dpt. 19/9-1779 d. 27/10-1862 på Kleven, d.a. Sigurd Nilsen Aamodt.
1. Ingeborg Kirstine Zachariasdatter dpt. 6/1-1805 g.m. Hans Hansen Kleven. Se Lakehullet under Kleven.
2. Pike bg. 12/4-1807. ”Zacharias Jacobssøns udøbte pb. f. Kleven gaard 2 uger. Dette Barn døde i Sengen hos Moderen ubemærket.”
3. Simon dpt. 22/5-1809 bg. 3/9-1809. ”Zacharias Jacobssøns drengebarn Simon f. Kleven gaard, lidt over 1/4 aar.”
4. Sigurd Zachariassen f. 2/11-1810. Overtok gården. Se nedenfor.
5. Marthe Maria Zachariasdatter f. 9/11-1812. Var i 1835 i tjeneste på Bratsberg. Hun var da ugift.
Eier 1791.

F.f. Zacharias Jacobssøns pb. Ingebor Kirstine  f. Kleven: Jørgen Markers k., Gunnil Jacobsdatter, Jens Kleven, Nils Aamot, Zacharias Anderssøn.
F.f. Zacharias Jacobssøns db. Simon f. Kleven: Christine Jacobsdtr., Anne Jenstr., Michel Doxrøe, Zacharias Jenssøn, Christen Isakssøn.
F.f. Zacharias Jacobssøns db.
Sigur fra Kleven Gaard: Ingebor Jacobsdtr., Hedevig Jensdtr., Halvor Jacobssøn, Nils Aamot, Halvor Poulssøn.
F.f. Zacharias Jacobsens pb. Marthe Maria f. Kleven: Nils Christiansens k., Anne Olsdatter, Nils Christiansen, Even Nilsen, Halvor Poulsen.
 

9/12-1814      ZACHARIAS JACOBSSEN           Bamble Skifteprot. nr. 13, side 246b.
Kleven         Arvinger: Enka Anne Sigurdsdatter og barna:
               1. Sigurd Zachariassen              4 år.
               2. Ingeborg Kirstine Zachariasdtr. 10 ”
               3. Marthe Marie Zachariasdtr.       2 ”
               Verge for alle ble morbroren Niels Sigurdssen Aamodt.
               Laugverge for enka Zacharias Olssen Berreberg.
Brt: 440 - 4 -  4
Net: 315 - 5 - 12.
Jordegods: Aasætes- og arve garden Kleven, matr.nr. 100 med 3 3/5 skind, med bygsel, hus og herlighed,
vurdert for 281 rb.dlr. 1 ort 8 sk.

Enka Anne Helvig Sigurdsdatter ble g2g med Christopher Olsen. Se nedenfor.

G.br., selveier

Christopher Olsen Kleven
fra Sandsvær f. ca. 1790 d. 24/3-1829 på Kleven.
g. 14/11-1815 m. enke Anne Helvig Sigurdsdatter fra Åmot(1) dpt. 19/9-1779 d. 27/10-1862 på Kleven, d.a. Sigurd Nilsen Aamodt.
Forlovere: "Even Nielsen Kleven, Niels Nielsen Houerød."
1. Gunhild Maria (tvilling) f. 13/6-1816.
2. Karen (tvilling) f. 13/6-1816.
3. Zacharias Christophersen f. 9/2-1819 d. 1830 på Stendalen i Siljan. Ugift. Se skiftet etter ham nedenfor.
4. Ole Christophersen f. 13/6-1822. Emigrerte til N. Amerika i mai 1843. ”Ungkarl Ole Christophersen Kleven 21 aar.”
Eier 1815.

20/10-1829     CHRISTOPHER OLSSEN KLEVEN         Bamble Skifteprot. nr. 16, side 356b.
Kleven         - død 24.3.1829. -                   
               Arvinger: Enka Anne Helvig Sigurdsdatter og barna:
               1. Zacharias Christopherssen 11 år.
               2. Ole Christopherssen        7 ”
               
Enkas laugverge ble Zacharias Olssen Berreberg.
              
Formynder for barna: Erik Mikkelssen Haugerød.
Brt: 243 - 3 - 11
Net: 149 - 3 - 21.
Jordegods: 3 3/5 skind i Kleven, matr.nr. 100, taksert for 200 spd. Enka hadde en sønn
Sigurd Zachariassen som hadde sin fedrenearv på 15 spd 2 mrk stående i gården.

15/9-1835      ZACHARIAS CHRISTOPHERSSEN KLEVEN      Bamble Skifteprot. nr. *)
Kleven         - dreng, død på pl. Stendalen i Siljan for ca. 5 år siden. -
               Arvinger: Avdødes mor, bror og halvsøsken:
               1. Mora, enke Anne Helvig Sigurdsdtr. Kleven.
               2. Ole Christopherssen        13 år.
               3. Sigurd Zachariassen Kleven 26 ”
               4. Ingeborg Zachariasdtr. g.m. Hans Hanssen Kleven.
               5. Marthe Zachariasdtr. 23 år, tjener på Bratsberg.
               Enkas laugverge ble Hans Hanssen Kleven.
               Formynder for Ole: Erik Mikkelssen Haugerød.
               ----”---- -”- Marthe: Broren Sigurd.
Brt: 45 - 3 - 14
Net: 35 - 0 -  0.
Avdødes far var Christopher Olssen.
*) A: BS 17 s.880. B: BS 21 s.175b. C: BS 23 s.175.

G.br., selveier
Sigurd Zachariassen Kleven
herfra f. 2/11-1810 d. i USA, s.a. Zacharias Jacobsen Kleven.
g. 10/10-1834 m. Anne Rasmusdatter fra Berberg(A) f. 31/8-1810 d. i USA, d.a. Rasmus Christophersen.
Forlovere: "Even N. Kleven, Ole Carlsen Mela."
1. Karen Sigurdsdatter f. 21/6-1835.
2. Zacharias Sigurdsen f. 26/11-1836.
3. Anne Sigurdsdatter f. 3/1-1844.
Eier 1838.

Anne Rasmusdatter var på Berberg før hun giftet seg. Sigurd ble av presten i 1844 skrevet ”Siul”.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

475

Kleven

Sigurd Zachariassen

0 huder 3 3/5 skind

1 daler - 0 ort - 10 skilling


Kilde: Folketellingen 1845.
Sigurds gamle mor, enka Anne Helvig Sigurdsdatter (67), bodde her og hadde føderåd.

I 1847 blir gården solgt og familien emigrerte til N. Amerika i mai samme år. Se Emigranter 1847.

G.br., selveier
Gunder Eriksen Kleven
fra Smukkestad i Lardal f. 26/3-1816 d. 26/10-1889, s.a. Erik Olsen Smukkestad og Berthe Gundersdatter.
g. i Lardal 23/6-1843 m. Anne Kittilsdatter fra Rønningen under Styrvold i Lardal f. 2/4-1815 d. 20/2-1885 på Kleven, d.a. Kittil Mathisen Rønningen.
1. Erik Gundersen f. 22/6-1845 i Styrvoll sogn, Lardal. Skomaker i 1865.
2. Kristian Gundersen Kleven f. 7/4-1846 på Haugerød. Se nedenfor.
3. Caroline Gundersdatter Kleven f. 17/2-1849 på Kleven g.m. Ths. Bjørntvedt. Bodde i Solum.
4. Bredine Gundersdatter Kleven f. 29/9-1850. Emigrerte til New York i 1886.
5. Karen Magdalene Gundersdatter f. 17/3-1853 d. 19/1-1933 i Everett, Canada.
6. Gustav Gundersen f. 3/1-1859 i Haugerødkåsa. Skrev seg for Gustav Haugerød. Gift i Gjerpen 11/11-1888 m. Nicoline Sophie Jansdatter fra Grini(9). Bodde i Skien.
Eier 1847.

Denne familien kom fra Styrvold i Lardal, til Gjerpen i 1846. Han forpaktet fra ca. 1855 Haugerødkåsa under Ø. Haugerød.
Han kjøpte også jordstykket Kleven(3) i 1873.

G.br., selveier

Daniel Nikolai Gregoriussen Lund
.
Eier 1852. Se Lund(7).

G.br., børsemaker, selveier
Gunder Taraldsen
fra Lunde i Telemark (Lundtvedt?) f. ca. 1822 d. 29/9-1859.
g.m. Gunhild Olsdatter fra Kåsa i Lunde i Telemark f. ca. 1828 d. 23/8-1859 på Kleven.
1. Tarald Gundersen f. 1853.
2. Karen Gundersdatter f. 1855.
Eier 1857. 

3/11-1859      GUNDER TARALDSSEN            Bamble Skifteprot. nr. *)
Kleven         og tidl. avdøde kone Gunhild Olsdatter         
               - gm., død 29.9.1859 -
               Arvinger: Barna:
               1. Tarald Gunderssen 6 år.
               2. Kari Gundersdtr.  4 ”
Formynder: Morbror Hellik Olssen Kaasa i Lundeherad, men p.g.a. lang vei ble det Hans H. Steinsrød i Solum.
Brt:   580 -  87
Gjeld: 589 - 112 (Insolvent).
*) A: BS 31 s.117. B: BS 106 s.549-559. C: BS 124 s.582.


2/11-1860      GUNNAR TARALDSSEN KLEVEN     Bamble Skifteprot. nr. 107, side 62.
Kleven         og hustru Gunhild Olsdatter
”Av boets vedk. møtte Ole Aslakssen Tvedten fra Lundeherred. Broren var visstnok Hans Taraldssen Lundtvedt.
Der var endel gjeld, bl.a. 40 spd. til Hans T. Lundtvedts bo.
Som aktiva nevnes 2 tn. bygg, 3/8 tn. hvete og 1 tn. havre.”

G.br., selveier
Ole Henriksen
fra Kausanrød under Grini f. 21/1-1833 d. 11/9-1897 på Kleven, s.a. uk. Henrik Ellefsen Ramsmyr under Fjelldalen og enke Karen Nilsdatter Kausanrød.
g. 17/6-1875 m. Kirsti Gundersdatter fra Hynne (Opp-Kåsa) under Gåthaug i Sauherad f. 3/2-1847, d.a. Gunder Andersen og Anne Olsdatter.
Eier ca. 1860.

Ole Henriksen bodde her i 1865 med sin ugifte halvsøster og husholderske, Anne Johnsdatter (40). 
Det ser ikke ut til at dette ekteparet fikk barn.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

475a

Kleven

Ole Henriksen

0 - 3 - 3

475b Kleven Daniel Halvorsen 0 - 0 - 11
475c Kleven Anders Eriksen 0 - 1 - 5


Kilde: Folketellingen 1891.
Losjerende Thomasine Thommesen fra Kragerø f. 1881 og Aaste Kirstine Sørensen fra Skien f. 1845.
(sistnevnte) ”Medfødt sindsykdom, forsørges av Skien kommune.”

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

141

7

475a

Kleven

Kleven

Ole Henriksen

0 - 3 - 12

1 mark 61 øre

141 8 475b Kleven Kleven Nils Halvorsen 0 - 0 - 8 0 mark 24 øre
141 9 475c Kleven Kleven Anders Eriksen 0 - 1 - 14 0 mark 62 øre


G.br., tømmermann, selveier

Kristian Gundersen Kleven
herfra f. 7/4-1846 på Haugerød d. 25/1-1912. "Skutt sig. Antagelig sindsforviret", s.a. Gunder Eriksen Kleven.
g. 13/6-1882 m. Gunhild Andrea Johnsdatter fra Marker(B) under Grini f. 9/6-1860 d. 1942, d.a. John Olsen Marker.
1. Gunnar Kleven f. 18/8-1882. Emigrerte til N. Amerika.
2. Anne Johanne Kleven f. 26/5-1884 på Kleven. Emigrerte til N. Amerika.
3. John K. Kleven f. 26/7-1887. Overtok bruket.
4. Olga Elise Kleven f. 9/5-1889 g.m. Peder K. Mustvedt. Se Mustvedt(1).
5. Karen Marie Kleven f. 9/6-1893 g.m. Isak A. Sneltvedt. Se Berg(1).
6. Hanna Kleven f. 4/8-1894 d. 1927.
7. Boye Kleven f. 13/5-1898. Se Gravli(3) ”Putten”.
Eier 1898.

Nedlagt som eget gårdsbruk. Sameie med Kleven(3) - skog - fra 1899.

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

141

7

Kleven

Kleven

Kristian Gundersen

1 mark 61 øre

141 3 ditto ditto ditto 1 mark 10 øre


Se folketellingen 1910.

G.br., selveier
John K. Kleven
herfra f. 26/7-1887 d. 23/12-1948.
g. 15/6-1918 m. Olga Marker f. 23/9-1890 fra Marker(B) under Grini d. 10/11-1981, d.a. Steinar Johnsen Marker.
1. Gerd Kathrine Kleven f. 2/11-1920 d. 8/2-1999 g.m. Johan Berg. Se nedenfor.
2. John Oddmar Kleven f. 13/5-1924. Se Kleven(1).
Br. 1919.

Olga Kleven beskrev gårdens grenser på 1950-tallet slik:
”Nord: Haugerød, øst: Halvor Kleiva, syd: Leif Nygard og Karl Lyngaasen, vest: Nils (Reinhard) Christensen
og Ivar Isaksen.”

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

141

7

Kleven

Jon Kristiansen Kleven

1 mark 55 øre

141 3 Kleven ditto 1 mark 10 øre


G.br., selveier
John Oddmar Kleven.
Eier 1955. Se Kleven(1).

Drevet sammen med Kleven(1) siden 1961.

Husene ble utskilt til gnr 141 bnr 27 i ca. 1961.

****************************************************

Hustomter. Utskilt fra Kleven(7).

Huseier

Johan Berg
fra Berg f. 15/7-1921 d. 21/5-1996, s.a. jordarbeider Nils Johansen Berg og Ingeborg Nilsen Skyer.
g.m. Gerd Kathrine Kleven herfra f. 2/11-1920 d. 8/2-1999.
1. Åge Sten Berg f. 1960. Overtok eiendommen.

Eier 1961.

Fra Grunnboka: "Andel av Haugerødvegen 136 (Gnr 141, bnr 27) er overdradd til Åge Sten Berg (15.09.1986)."

Huseier
Åge Sten Berg
herfra f. 1960.
g.m. Jane f. 1957.
1. Runar Berg f. 1985. Se Kleven(5).
Eier 1986.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2013.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) post@gamlegjerpen.no