ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Frogner
Gård nr. 62 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm - post@gamlegjerpen.no.Oppdatert 29.01.2020Frogner bnr 8 og 54. Skannet fra Norske Gardsbruk Telemark IV (Foyn forlag, Bø 2006). Etter tillatelse.
 

Frogner 8 - Frogner nordre - Myra
Gammelt løpenr. 165h. Utskilt fra Frogner(7) i 1856.

Adresse 2020: Frogner Ring 91 og 98, 3715 Skien.

G.br., selveier
Gunder Larsen Frogner
fra Kjær(7) f. 2/1-1826, s.a. Lars Tygesen Kjær.
g. 5/10-1848 m. Maren Jørgensdatter ("grandma Frogner") fra Gaupåsen øvre under Frogner f. 16/2-1820, d.a. Jørgen Knudsen Gaupaasen.
1. Lars Gundersen (Louis Frogner) f. 29/4-1849 på Kjær. Emigrerte til N. Amerika 12. april 1869 som ungkar(20), sammen med andre fra Frogner, bl.a. Berthe Kirstine Eriksdatter(18 1/2). Se Frogner(7).
2. Ole Gundersen f. 29/5-1852 på Kjær.
3. Inger Marie Gundersdatter Frogner f. 12/11-1854 på Kjær g. i Nelsonville m. Ole Larsen Gordon fra Sneltvedt(13) "Gården".
4. Johan f. 25/11-1857 på Kjær d. 29/4-1865 på Frogner.
5. Johannes Gundersen (John Frogner) f. 26/10-1860 på Kjær.
6. Gusta Gundersdatter Frogner f. 21/4-1864 på Frogner.

Br. 1856.

Etter 16 år på Kjær, kjøpte Gunder i 1864 Frogner(8) - en part av Frognerskogen (nordre Frogner l.nr. 161b-4).
I 1862 kjøpte Gunder Larsen Kjær i tillegg en part som hadde løpenummer 165i.

Her bodde familien til de utvandret til Amerika våren 1872. Se Presteattest 8/4-1872.


De som utvandret til N. Amerika 8/4-1875 var:
Gårdmann Gunder Larsen Frogner 46 år
og hustru Maren Jørgensdatter 52 år
Ole 20 år
Inger Marie 18 år
Johannes 11 år
Gusta 8 år


  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier eller bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

165h,i 

 Frogner nordre

 Gunder Larsen Kjær

 0 - 3 - 4Gunder Larsen Frogner f. 1826 og hans hustru Maren Jørgensdatter Gaupaasen ("Grandma Frogner") f. 1820.
Innsendt av Gregorius Skilbred jr.


G.br., selveier
John Torgersen Frogner
fra S. Sneltvedt(C) f. 9/3-1838 d. 18/5-1895 på Frogner, s.a. Torger Olsen Sneltvedt.
g. 8/10-1863 m. Karen Marie Pedersdatter fra Løberg(7) f. 27/1-1841, d.a. Peder Jonsen Løberg.
1. Torjus Johnsen f. 21/12-1863 på Sneltvedt. Se N. Holm. Han skrev seg for Torjus Holm.
2. Maren Petrea Johnsdatter f. 2/8-1866 på Sneltvedt g.m. Lars Ellingsen. Se Røsaker(3).
3. Karen Bertea ”Tea” Johnsdatter f. 27/4-1869 på Sneltvedt g.m. Kristian Johnsen Gravli. Se Gravli(1).
4. Anne Christiane Frogner f. 8/9-1871 på Sneltvedt g.m. Nils Zachariasen Holm fra N. Holm f. 1/6-1873. Emigrerte til Amerika.
5. Peder Johnsen Frogner f. 3/11-1873. Overtok gården.
6. Karl f. 11/3-1876.
7. Johan Frogner f. 17/7-1878 på Frogner g. i Skien 14/10-1922 m. Pauline Konstanse Holtet fra Bamble. Bodde på Frogner.
8. Karl Frogner f. 19/3-1881 på Frogner. Emigrert til Amerika.
9. Nina Marie Frogner f. 22/8-1885 på Frogner g. NN Hansen. Emigrerte til N. Amerika etter 1900.
Br. 1877.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

62 

8

165h, i

Frogner 

Frogner  nordre 

Jon Torgersen 

 0 - 2 - 6

 1 mark 81 øre

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 62

 8

Frogner 

Frogner nordre 

Karen Marie Pedersen 

1 mark 81 øre 


Se folketellingen 1900.
Se folketellingen 1910.

G.br., selveier
Peder Johnsen Frogner
(Peder Frogner) herfra f. 27/10-1873 (Kirkeboka: f. 3/11) d. 27/8-1954.
g.m. Selma Andrea Zachariasdatter fra N. Holm f. 25/4-1878 d. 25/5-1960, d.a. Zacharias Nilsen Holm.
1. Trygve Frogner f. 20/5-1900 d. 3/5-1963. Emigrerte til Canada i oktober 1926.
2. Hanna Frogner f. 21/6-1901 d. 25/2-1991 g. 28/3-1923 m. Johan Bugodt f. 22/11-1897 d. 15/1-1933. Bodde på Frogner i Skien?
3. Marie Frogner f. 26/2-1905(?) g.m. Christian NN.
4. John Frogner f. 14/11-1906 d. 9/11-1981 g.m. Helga Bakke f. 25/5-1904 d. 17/8-1986. Gravlagt i Gjerpen.
5. Signe Frogner f. 15/5-1909 d. 31/5-1995 g.m. Arnold Kristoffersen f. 8/11-1905 d. 27/3-1965. Bodde på Borgestad.
6. Ivar Frogner f. 22/3-1912. Overtok eiendommen.
7. Thoralf Frogner f. 19/3-1917 g. 14/1-1950 m. Edle Isaksen fra Tangen i Eid. f. 19/8-1927 i Bamble (d.a. fabrikarbeider Isak Isaksen). Thoralf var fabr.arb. og bodde på Heistad.
Br. 1911.

Losjerende familiemedlemmer her i 1900: Enke Karen Pedersdatter f. 1841 i Gjerpen (Peders mor). Kjører
Johan Johnsen f. 1878 i Gjerpen (hans bror). Tjenestepike: Nina Johnsdatter f. 1885 i Gjerpen (søster).

Peder J. Frogner fikk i sin tid landbruksselskapets sølvkrus for utmerket jord- og grønsakdyrking.

Det nåværende våningshuset ble oppført i 1910. Uthuset i 1924.

G.br., selveier
Ivar Frogner
herfra f. 22/3-1912 d. 1/2-1995.
g. 1941 m. Lilli Dahlgren fra Skien f. 21/4-1916 d. 27/9-1994, d.a. Carl Dahlgren. Se Kjær(12).
1. Karin Frogner f. 1943.
2. Willy Frogner f. 1947. Overtok gården.
3. Elin Frogner f. 1951.
4. Else Frogner (tvilling) f. 1957.
5. Unni Frogner (tvilling) f. 1/1-1957 d. 24/2-2011.
Br. 1948.

Ivar Frogner gikk Frogner Småbrukerskole.


Familien Ivar og Lilli Frogner på 1950-tallet. Willy med 17.mai sløyfe. Foto: Privat.

Gårdens besetning i 1950: 1 hest, 9 kyr, 2 ungdyr, 8 griser og 25 høner.
De drev også aktivt med grønsakdyrking.

Gårdens grenser på 1950-tallet i følge Ivar Frogner:
”Nord: Karl Dahl, øst: Leirkup, syd: Sneltvedtvegen og Andreas Oredalen.”

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

62 

8

Frogner nordre 

Ivar Frogner

 1 mark 63 øre

62 54 Frogner - En tomt ditto  0 mark 23 øre


G.br., selveier

Willy Frogner
herfra f. 1947.
g.m. Grete Einarsen fra Kristiansund f. 1961.

1. Anniken Frogner f. 1976.
2. Morten Frogner f. 1980.
Br. 1984.


 


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) post@gamlegjerpen.no