ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Bratsberg
Gård nr. 63 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 13.11.2020
 


Bratsberg 19 - Skauen
Gammelt løpenr. 185. Utskilt fra Bratsberg(1) til forpaktning i ca. 1780.

Samme eiere som Bratsberg(1) fram til 1901.

Arbeider, husmann
Jon Knudsen
fra Tinn f. ca. 1712 bg. 3/7-1782. ”Jon Knudsen f. Bradsbergskouen 70 aar.”, s.a. Knud Christensen?
g.m. Bergith Jonsdatter.
1. Jon Jonsen f. ca. 1749 i Tinn. Se Familie 54 - Kleiva 1801.
2. Knud Jonsen f. ca. 1753 bg. 7/8-1774. ”Jon Knudsens s. Knud f. Bradsb. ejet 21 aar.”
3. Berthe Jonsdatter f. ca. 1755 g.m. enkemann Arne Eriksen. Se Familie 16 - Fossum 1782.
4. Hølje Jonsen dpt. 1/10-1758 i Mel krk. i Tinn.
5. Lars Jonsen dpt. 7/6-1762 i Atrå krk. i Tinn. Se Bratsberg(17) "Myren".
6. Gro Jonsdatter dpt. 18/11-1764 i Atrå.
7. Nils Jonsen dpt. 19/4-1767 i Atrå.

F.f. Jon Knudsen og Bergit Jonsdatters deres Datter Kaldt Guro: Lisbeth Nielsdatter Bruslaat, Bergit Leufsdatter, Aase Leufsdatter, Østen Øverland og Tov Jonsen Dahle.
F.f. Jon Knudsen og Bergit Jonsdatters Søn kaldt Hølje: Aagaath og Aase Miland, Tov Rollaug, Ole Miland og Ole Knudsen.
F.f. Jon Knudsen og Bergith Jonsdatters Søn Kaldt Lars: Anne Aslesæt, Gro Ambiørnsd., Greger Stuvetraae, Engebret Aslesæt og Ole Olsen.
F.f. Jon Knudsen og Bergith Jonsdatters Datter kaldt Groe: Groe Ørstensdatter, Gro Østensd., Helge Jonsdatter.
F.f. Jon Knudsen Stuverud og Birgith Jonsdatters Søn kaldt Nils: Gro Stuverud, Bergit Knudsd, Greger Stuvestrand, Greger og Jon Gregerssønner ibidem.

Jon Knudsens bror Ole Knudsen var bosatt på Brekkejordet. Se Familie 3 - S. Brekke 1782.
Se også andre søsken i skifte etter Ole Knudsen. I 1801 bodde ingen i denne familien på Skauen. 

Det var to forskjellige familier med samme navn både på mann og kone i Tinn som fikk barn nesten samtidig!
Den andre familien brukte Dal kirke. Pass på her!

Guro Jonsdatter dpt. 31/7-1757 i Dal kirke i Tinn.
Jon Jonsen dpt. 14/6-1761 i Dal krk.
Sigurd Jonsen dpt. 25/9-1763 i Dal krk.

22/7/1782      JON KNUDSSEN                    Bamble Skifteprot. nr. 10b, s. 459a.
Bratsberg-     Arvinger:                            
skogen         Enka Berthe(!) Bergith Jonsdtr. og barna:
               1. Jon Jonssen, myndig.
               2. Lars Jonssen    20 år.
               3. Niels Jonssen    4 "
               4. Berthe Jonsdtr.
24 "
               Enka tok mannens bror Ole Knudssen til verge.
               Han ble også verge for Lars og Niels.
               For Berthe (datteren) ble hennes nåværende husbond Arne Erikssen verge.
Brt: 48 - 2 - 20
Net: 18 - 2 -  0.

Arbeider, husmann med jord
Thomas Gundersen
fra Gulset dpt. 4/5-1758 i Holla bg. 9/12-1794. ”Thomas Gunderssøn u/Bradsberg 36 7/12 aar.” s.a. Gunder Andersen. Se Familie 3 - Gulset 1762.
g. 22/7-1786 m. Anne Maria Gundersdatter fra Kleiva dpt. 16/4-1767, d.a. Gunder Halvorsen Follaug. Se Familie 26 - Kleiva 1762.
1. Karen bg. 1/10-1786. ”Thomas Gundersens hj.db. d. Karen fra Folloug 1 dag.”
2. Karen Thomasdatter dpt. 14/12-1788. Vokste opp hos sin morbror Sten Gundersen Follaug på Follaug(4).
3. Gunder Thomassen dpt. 30/10-1791.
Vokste opp hos sin morbror Sten Gundersen Follaug på Follaug(4).
    Han skrev seg for Gunder Thomassen Follaug og ble eier av et herberge. Se Familie 62 - Kleiva 1845.
4. Maren Maria dpt. 17/4-1794 bg. 10/6-1798. ”afdøde Thomas Gunderssøns pb. Maren Maria u/Bradsberg 3 1/6 aar.”
Br. ca. 1793.

F.f. Thomas Gundersens pb. Karen fra Folloug: Gunder Strømdals kone, Anne Mathea Olsdtr., Jacob Isaksen, Lars Jacobsen, Erik Folloug.
F.f. Thomas Gunderssøns db.
Gunder fra Folloug: Gunder Strømdals k., Kirsten Andersdtr., Halvor Kolkien, Erik Folloug.
F.f. Thomas Gunderssøns pb. Maren Maria u/Bradsberg: Nils Follougs k., Berthe Jacobsdtr., Peder Skoven, Rasmus Hanssøn, Ole Anderssøn.

Denne familien bodde trolig hos Thomas sin bror, Sten Gundersen på Follaug(4), fra de
giftet seg og til de flyttet til Skauen under Bratsberg i ca. 1793. 

3/9/1795       THOMAS GUNDERSSEN        Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 247b.
Schougen       Arvinger:                            
u/Bratsberg    Enka Anne Maria Gunnarsdatter og barna:
               1. Gunnar Thomassen           4 år.
               2. Karen Thomasdtr.       6 … 7 ”
               3. Maren Maria Thomasdtr. 1 1/2 ”
               Enka tok Stein Gunnarssen Follaug til laugverge.
               Han var bror hennes og ble også verge for barna.
Brt:    96 - 0 -  0
Gjeld: 190 - 2 - 22 (insolvent).

Enka Anne Maria Gundersdatter ble g2g med Erik Nilsen. Se nedenfor.

Sagmester, senere vekter
Erik Nilsen
fra Kleiva f. ca. 1767 på Børønningen under Bø d. 27/7-1815 på Kleiva, s.a. Nils Abrahamsen. Se Familie 18 - Kleiva 1784.
g. 26/10-1798 m. enke Anne Maria Gundersdatter fra Kleiva dpt. 16/4-1767 d. 8/2-1843 på Kleiva, d.a. Gunder Halvorsen Follaug. Se Familie 26 - Kleiva 1762.
1. Nils Eriksen dpt. 26/1-1800. Se Familie 99 - Kleiva 1845.
2. Thomas Eriksen dpt. 30/1-1803 g. i Skien 1/12-1837 m. Maren Johannesdatter. Bodde trolig i Skien.
3. Isak Eriksen dpt. 26/1-1806. Se Familie 92 - Kleiva 1845.
4. Marthe Maria f. 1/10-1810 bg. 20/3-1813.

F.f. Erik Nilssøns db. Nils f. Bradsb.kl.: Anders Nirissøns k., Birthe Thomædtr., Steen Folloug, Ole Isakssøn, Abraham Nilssøn.
F.f. Erik Nilssøns db. Thomas f. Bratsb.kl.:Isak Gunderssøns k., Karen Andersdtr., Abraham Nilssøn, Anders Nirissøn, Christopher Olessøn.
F.f. Erik Nilssøns db. Isak f. Bratsb.kl.:Karen Thomædtr., Marthe Pedersdtr., Abraham Nilssøn, Jens Pederssøn, Erik Knudssøn.
F.f. Erik Nilssøns pb. Marthe Maria f. BratsbergKl.: Alet Kirstine Jacobsdtr., Karen Thomædtr., Christopher Pederssøn, Isak Jacobssøn, Gunder Thomæsøn.

Anne Maria Gundersdatter var datter av Gunder Halvorsen fra Follaug(B). Se Bratsbergkleiva 1762.
Hun var enke etter Thomas Gundersen. De bodde på Skauen under Bratsberg i 1794 da han døde.

G.br. leilending
Hans Jacobsen Follaug
fra Kleven(7) dpt. 1/8-1790 d. 15/1-1876, s.a. Jacob Zachariassen Kleven.
g. 4/6-1811 m. Karen Maria Nilsdatter fra Follaug(2) dpt. 24/9-1775 d. 28/8-1848 på Bratsberg, d.a. Nils Abrahamsen Folloug.
Forlovere: "Halvor Jacobsen, Christen Larsen."
1. Jacob f. 14/7-1811 d. 7/4-1822 på Follaug.
2. Ingeborg Hansdatter f. 2/9-1813 g.m. Christen Mikkelsen Bratsberg.
3. Nils Hansen f. 9/8-1816. Se nedenfor.
4. Andreas Hansen f. 13/4-1819. Se nedenfor.
Br. ca. 1830 og i 1865.

F.f. Hans Jacobssøns Jacob fra Folloug: Christine Jacobsdtr., Maren Nilsdtr., Halvor Jacobssøn, Erik Olessøn, Thor Anderssøn.
F.f. Hans Jacobsens Ingeborg fra Follaug: Torbjørn Jensens k., Marthe Nilsdatter, Erik Follaug, Thor Andersen, Rejer Mathiæsen.
F.f. Hans Jacobsen og Karen Maria Nielsdatter Follougs Niels: Halvor Riises kone, Pernille Nielsdatter, Ole og Abraham Nielsen Folloug, Jens Thorsen.

Fra kirkeboka ved vielsen: ”u.k. Hans Jacobssøn og p. Karen Maria Nilsdtr. fra Folloug.”

Denne familien forpaktet tidligere Follaug(2) fra 1811-1830. Tjenestepike i 1835: Larine Nilsdatter(15).
En annen beboer i 1835: Abraham Nilsen f. ca. 1776. Bror til Karen?

I 1845 bodde deres sønnedatter Karen Marie Nilsdatter her 4 år gml. Hennes foreldre bodde i et litet
hus på denne eiendommen. Se nedenfor. 
Tjenestejente her i 1845: Gurine Jensdatter(17). Datteren Ingeborg bodde også her i 1845. Hun var
da blitt enke.

Arbeider på bryggeriet i Skien, innerst
Nils Hansen Follaug
herfra f. 9/8-1816 d. 9/8-1879 i Skien, s.a. Hans Jacobsen Follaug.
g. i Solum krk. 28/12-1841 m. Hansine Bjørnsdatter fra Gråten i Solum dpt. 22/7-1806 d. 6/12-1875 på Bratsbergkleiva, d.a. Bjørn Gjermundsen på Gråten i Solum.
Forlovere: "Leilending Christen Mikkelsen, Bratsberg og matros Elias Hansen, Graaten."
1. Karen Marie Nilsdatter f. 26/2-1842 g. i Skien krk. 25/5-1865 m. Halvor Kittilsen fra N. Falkum. Bodde på ”Blegebakken” (Bakken) i Skien. Se Familie 7 - Falkum 1825.
    Barn 1. Ingeborg Helene Halvorsdatter f. 31/12-1867 i Skien d. 8/5-1939 g.m. Edvard Christensen fra Bakken i Skien f. 31/10-1865. Bodde på Øya i Brevik.
    Barn 2. Hanna Karoline Halvorsdatter f. 20/4-1870 i Skien g.m. August Johannesen Berg f. 15/1-1863. Se Berg(5).
    Barn 3. Halvor. Døde som liten.
Br. ca. 1841.

F.f. Niels Hansen Follaug og Hansine Bjørnsdatters Karen Marie: Jens Torsen Frogner, Halvor Borgersen Br. kl ., Peder Christensen Bratsbergkleiva, Christen Bratsbergs kone, Ingeborg Hansdatter, pige Laurine Nielsd. Skien.

Hansine Bjørnsdatter er registrert innflyttet fra Solum til Gjerpen i desember 1841.
Oppgitt årsak til flyttingen: ”Gift hertil”.
Hansine døde på Bratsbergkleiva og Nils døde, nesten 4 år senere, i ”Pustervigen” i Skien.

G.br., leilending
Andreas Hansen Follaug
herfra f. 13/4-1819 d. 24/5-1897 på Follaug, s.a. Hans Jacobsen Follaug.
g. 24/4-1850 m. Anne Marie Nilsdatter fra Fløtterød(2) f. 16/9-1825 d. 8/12-1901 i Follestad, d.a. Nils Rasmussen Fløtterød.
1. Karen Marie f. 16/2-1851 på Bratsberg.
2. Maren Andrea f. 30/7-1853 på Bratsberg.
3. Maren Andrea Andreasdatter f. 28/4-1856 på Follaug g.m. Hans Pettersen. Se Bratsberg(57).
4. Hanna Nikoline Andreasdatter f. 7/5-1870 på Follaug.
Br. i 1875, 1889.

1865: Andreas og Anne Marie bodde på Skauen under Bratsberg (l.nr. 185) sammen med hans far.
1870: Innerster på Follaug i 1870. Enkemannen Jens Torkildsen, sinnsyk, f. 1820 i Fredriksværn
(Stavern), bodde med dem her i 1891.

  Norges Matrikkel 1889:

Gnr

Brn

Løpenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikkelskyld

Revidert skyld

63

19

185

Bratsberg

Bratsberg

D. C. Blom

3 ort 23 skilling

3 mark 70 øre


Ole Martin Sørbø kjøpte dette bruket i 1901 sammen med bnr. 18 og 20. Sammenføyd siden da.
Se Bratsberg(20) ”Bekkelund”.
 


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no