ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Låven
Gård nr. 91 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 13.04.2023


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Låven
Gammelt løpenr. 369. Siden Norges matrikkel 1889: 91/1.

Opprinnelig husmannsplass under Meen. Trolig ryddet av Jon Olsen rundt 1740.
Beliggende i Skifjell-området, ved nordenden av Meensvann.

Skyldsatt som eget bruk i 1780.

Tidligere også skrevet Loven og Laaven.

Oluf Rygh: Laaven - Låven i bestemt form, som vi kjenner ordet i dag.

Låven var beliggende ved Meensvann i Skifjellområdet. Gården ble borte den gangen Meensvann ble
demmet opp som Porsgrunn kommunes drikkevann i 1929. Rester kan sees ved lav vannstand.


Fra avisartikkel om Låven. Bildet må være tatt før 1929. Innsendt av Hans Aas.

Husmennene som bodde her var som regel skogsarbeidere.

Arbeider, husmann

Jon Olsen
fra Meen(37) ”Hørta” dpt. 25/3-1728  bg. 22/1-1775. ”Jon Loven 48 aar.”, s.a. Ole Nilsen Hørta.
g. i Gjerpen 14/2-1750 (trol. i Eidanger) m. Aaste Olsdatter fra Årholt u. Austad i Siljan dpt. 30/5-1723 i Eidanger bg. 11/3-1804. ”lægdslem Aaste Olesdtr. Loven, sagt at være ved 84 aar.”, d.a. Ole Jensen Tangen og Ragnhild Amundsdatter.
Forlovere: "Osmund Olsen Aarholt og Ole Olsen Ouestad."
1. Kisten dpt. 19/5-1750 bg. 29/11-1750. ”Jon Olsens dtr. Kisten 1/2 aar.”
2. Nils Jonsen dpt. 23/1-1752 g. 1788 m. enke Ragnhild Christensdatter f. ca. 1739. Bodde i Skien.
3. Marthe Jonsdatter dpt. 25/8-1754 g1g m. Hans Halvorsen. Se Meen(47) "Lien".
4. Else Jonsdatter dpt. 13/3-1757 d. 14/8-1817. Ugift. Hun hadde en datter; Anne Knudsdatter f. 1789.
5. Anne Jonsdatter dpt. 29/9-1759 d. før 1803.
6. Ole Jonsen dpt. 2/7-1761. Se nedenfor.
7. Anders Jonsen dpt. 11/8-1765.
Se N. Løberg(B) "Stensrød".
Br. ca. 1750.

F.f. Jon Lovens pb. Kisten: Nils Schougserøes kone, Guri Larsdatter, Nils Schougserøe. Ole Olsen, Nils Olsen.
F.f. Jon Lovens db. Nils: Nils Schougserøes kone, Marthe Hansdatter, Ole Olsen, Nils Olsen, Anders Nirisen.
F.f. Jon Olsens pb. Marthe (navnet utelatt i KB) fra Meens Ejet: Maren Erichsdtr., Maren Andersdtr., Ole Olsen, Nils Olsen, Knud Olsen.
F.f. Jon Lovens pb. Else: Nils Olsens kone, Marthe Olsdtr., Nils Olsen, Ole Olsen, Isak Hansen.
F.f. Jon Lovens pb. Anne: Nils Olsens kone, Anne Halvorsdtr., Nils Olsen, Christen Larsen.
F.f. Jon Lovens db. Ole: Ole Nilsens kone, Elen Olsdtr., Ole Nilsen, Christen Larsen, Anun Nilsen.
F.f. Jon Lovens db. Anders: Ole Isaksens kone, Amun Nilsens kone, Christen Larsen, Søren Olsen, Ole Olsen.

Aaste Olsdatter hadde tidligere sin halvbror Osmund Olsen på nabogården Haukeråsen.

Barnedåp i Gjerpen kirke den 22/11-1789:
”Else Jonsdtrs uægte pb. Anne fra Meens Ejet. Lod udlegge til barnefader Knud Jacobsen.

Test: Nils Lias kone, Kisten Rollefsdtr., Jon Espedalen, Christopher Rollefsen.”

Barnefaderen, Knud Jacobsen, bodde på Osebakken. Se Familie  11 - Borgestad 1801.

”Ole Sørensen Loven i Gjerpen” var fadder i Eidanger kirke den 3/5-1772 for Rasmus Sørensen og
Ellen Christensdatters barn, Gunhild Rasmusdatter på Prestsetret.


Arbeider, husmann

Ole Jonsen
herfra dpt. 2/7-1761 d. 20/3-1834 under Meen, s.a. Jon Olsen.
g1g i Gjerpen 25/2-1784 m. enke Marthe Larsdatter fra Nygård dpt. 23/5-1743 bg. 5/6-1803. ”Ole Jonssøns kone, Marthe Larsdtr. under Meen, lidt over 60 aar.”, d.a. Lars Nygaard.
g2g i Eidanger 20/10-1803 m. Anne Amundsdatter fra N. Lunde i Eidanger dpt. 28/10-1772 d. 7/10-1845 på Kolkinmyr, d.a. Amund Larsen og Kirstine Tollefsdatter.

Forlovere: "Ole Kittilsen Løkkenberg og Anders Jacobsen Prestetangen i Eidanger."

1. Jon Olsen dpt. 24/10-1784. Se Skifjell Lille.

2. Lars Olsen dpt. 7/10-1787.
3. Christopher bg. 7/11-1790. ”Ole Jonssøns db. u/Meen Christopher 7 uger.”
4. Amund dpt. 16/11-1801 bg. 14/4-1808. ”Ole Jonssøns db. Amund und. Meen 1 5/12 aar.”
Barn i 2. ekteskap:
5. Torjus bg. 30/12-1804. ”Ole Jonssøns hd. db. Torjus und. Meen 1 Uge.”
6. Kirstine Olsdatter f. 11/8-1812 g.m. Ole Christensen. Se Kolkinmyr(3) under Follaug.
Br. ca. 1804.

F.f. Ole Jonsens db. Jon fra Nyegaard: Hans Halvorsens kone, Karen Knudsdatter, Lars Bachen, Anders Nygaard, Søren Olsen.
F.f. Ole Jonsens db. Lars fra Nyegaard: Hans Halvorsens kone, Sara Knudsdatter, Lars Bakken, Anders Jonsen.
F.f. Ole Jonssøns db. Amund u/Meen: Guri Thorsdtr., Karen Hansdtr., Kittil Sondressøn, Halvor Hanssøn, Børge Halvorssøn.
F.f. Ole Jonssøns pb. Kirstine u/Meen: Lars Svartangens k., Maren Andersdtr., Anders Hanssøn, Peder Halvorssøn, Gunder Pederssøn.

Marthe var enke etter Scheie Christensen på Ballestadmyra.

1801: Ole Jonsen og den første kona, med sønnen Lars(14), ”Har lidet Jordbrug som Huusmand”.
Andre beboere: Enka Aaste Olsdatter (80) (hans mor), Else Jonsdatter(43),
(søster) og hennes”uægte” barn, Anne Knudsdatter(12).

Oles andre kone var i tjeneste på Kåsa under Eidanger prestegård i 1801
hos Nils Amundsen (hennes bror).

Det var ingen faste beboere her under folketellingen 1835. Enka bodde på
Hørta u. Meen hos Johannes Halvorsen og Marthe Jonsdatter.

Isak Børresen solgte eiendommen til Helge Larsen Buer noe før 1835.

Helge Larsen Buer på Buer i Eidanger.
Br. 1835. Se Haukeråsen(1).

Bodde på Buer i Eidanger. Han solgte eiendommen Låven til sin sønn
i 1835. (Tinglyst først etter 1838).

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

369

Laaven

Helje Larsen

2 1/2 hud

0 daler - 2 ort - 0 skilling

Ellef Helgesen Haukeråsen fra Buer(1) i Eidanger.
Br. 1835. Se Haukeråsen(1).

Heftelser vedr. skjøte av 1835: Eieren skulle ha sommerhavn i Meens skog.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

369

Laaven

Jacob Ellefsen

0 - 2 - 10

Heftelser vedr. skjøte av 1875: Eieren skulle ha rett til Hustømmer og fri skur
på Augestad sag for 42 riksdaler og årlig kjennelse til Fossum verk på 2 riksdaler.

Låven var ubebodd i 1845. Innhuset ble trolig brukt av tømmerhoggere.
Gården hadde heller ikke fastboende i 1865, 1891 eller 1900.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

91

1

369

Laaven

Laaven

Haukeraas Brug

0 - 2 - 0

1 mark 25 øre

Mathias Buer og hans søster Marie Sem
Br. før 1903. Se Åkre(2) "Ekeli".

Søskenparet Mathias Buer og Marie Sem overdro bruket til Gjerpen kommune i 1903.
I dette skjøte fra 1903 har Gjerpen kommune demningsrett i Ørnstjern m/damfeste samt rett til elven Tveråen.
Gjelder både dette bruket, gnr 92 Haukeråsen bnr 1 samt gnr 108 bnr Nygård.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

91

1

Laaven

Laaven

Math. Buer, G. Sem og Anders Huset

1 mark 25 øre

G.br., selveier
Isak Olsen Espedalen
f. 20/7-1862 d. i juni 1937, s.a. Ole Isaksen Espedalen.
g. 27/3-1898 m. Aslaug Øigarden fra Sauherad f. 11/5-1871, d.a. Torgrim Østensen.
Br. før 1915. Se Espedalen.

Aslaug var tjenestepike i Solum før de giftet seg. Isak var registrert som g.br. på Espedalen.
Isak og Aslaug fikk ingen barn. Derfor overtok hans bror Espedalen.

Isak var i Amerika i noen år. Han solgte dette bruket og gnr 92 bnr. 1 til sin bror Peder i 1915.
Selv bygde Isak hytte i hestehagen og bodde der i flere år. Siden kjøpte han hus i Storgata på
Osebakken (Møllers hus) og de bodde der resten av livet.

G.br., selveier
Peder Olsen Espedalen f. 16/7-1865 d. 20/10-1946 på Mindås, s.a. Ole Isaksen Espedalen.

g. 14/12-1891 m. Inger Hansine Karlsdatter fra Sanni(3) f. 9/7-1871 d. 17/12-1963 på Mindås, d.a. Karl Johan Haraldsen Sanni.

Br. 1915. Se Espedalen.


Låven fra rundt 1918. Søstrene Astrid Ingebjørg f. 1911 og Hjørdis Espedalen f. 1914. Foto: Privat. Innsendt av Andreas Søli.

Denne familien bodde noen år på Espedalen, kjøpte siden eiendom på Borgestad og flyttet dit.
Peder slo høyet her. Han solgte mesteparten av Låven til Porsgrunn kommune i 1928. 

Dammen ble bygget i tiden 1928/1929 og ble dermed demmet opp. Låven ble da liggende under vann og Porsgrunn
kommune fikk sitt vannverk.

Enka Hansine overdro restene av eiendommen til sine 3 døtre i 1958. Se Espedalen.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

91

1

Låven

Peder Espedalen

0 mark 10 øre

91 2 Låven, Porsgrunn vannverk Porsgrunn kommune 1 mark 15 øre

Karen Sofie Espedalens 1/3-del av gården gikk til hennes arvinger iflg. dødsboskjøte av 29/7-1970.
Hennes arvinger var:
Nella Espedalen, Klara Halvorsen, Astrid Wiig, Hjørdis Espedalen, Martin Espedalen,
Sverre Eskeland, Ragna Håkonsen, Olga Espedalen, Inger Eskeland

Samme år overdro de andre arvingene sine parter til Nella og Hjørdis Espedalen som fra før hadde 1/3- del hver.

Låven har opphørt som gårdsbruk for mange år siden.
Det som var igjen av Låven ligger nå under vann i forbindelse
med oppdemmingen av Meensvann i regi av Porsgrunn vannverk i 1929.

 
Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no