| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Ballestad
Gård nr. 65 i Gjerpen kommune i Telemark. Innlemmet i Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 29.04.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Ballestad - Myren
Gammel husmannsplass under Ballestad.

Arbeider, husmann
Børger Einarsen Myren
f. ca. 1646 bg. 2/12-1719. ”Børgar Myren 73 aar.”
g.m. Anna (Johannesdatter?) f. september 1649 bg. 15/12-1714. ”Børger Myrens qde Anna 65 aar 3 maaneder.”
1. Anna Børgersdatter f. ca. 1678 g.m. Jacob Olsen Ballestad. Se N. Ballestad(C).
2. Børte Børgersdatter f. ca. 1680 g.m. Isak Jonsen. Se N. Ballestad(1).
3. Johannes Børgersen f. ca. 1681. Se Åsterød(1). Se også nedenfor.
4. Morten Børgersen dpt. 22/1-1682. Se Høgset(B).
5. Ragnhild Børgersdatter dpt. 5/3-1684 g.m. Nils Knudsen fra Bøle. Se Familie 10 - Kleiva 1720.
6. Johanne Børgersdatter dpt. 13/3-1687.
Br. fra ca. 1682.

Fra kirkebokas dåpslister:
Børger Eynersens Søn Morten.
Børger Eynersens d. Ragnil.
Børger Eynersens d. Johanne.

Hvor Børger Einarsen kom fra er foreløpig uvisst.

Arbeider, husmann
Johannes Børgersen
herfra f. ca. 1681 bg. 24/4-1764. ”Johannes Borgersen f. Ballestad 81 aar.”, s.a. Børger Einarsen.
g1g 29/4-1714 m. Ragnhild Gulbrandsdatter "fra Sneltvedt" f. ca. 1695 bg. 18/7-1745. ”Johannes Aasterøs qde Ragnild, 50 aar.”
g2g 28/10-1745 m. enke
Kirsten Christensdatter fra Bratsberg(31) ”Skauen” dpt. 9/7-1702 bg. 29/7-1764. "
Johannes Borgersens enke 65 aar.", d.a. Christen Torjersen Skouen.
Br. 1719.

Denne familien bodde her i 7 år før de kom til Åsterød.

Arbeider, husmann
Gjermund Gjermundsen
fra Hjartdal dpt. 16/12-1719 i Sauland i Hjartdal pr.gj. bg. 4/2-1792. ”Jermund Jermundssøn Myren u/Ballestad 73 aar.”, s.a. Ingeborg Olsdatter og Gjermund Olsen fra Flatdal i Seljord pr.gj.
g1g i Seljord 6/1-1756 m. enke Aaste Knudsdatter fra Åse i Flatdal dpt. 13/2-1724 i Flatdal bg. 16/1-1774. ”Jermund Jermundsens kone 56 aar.”
Forlovere: "Stener Skeje (Skeie) og Tov Østgaarden."
g2g i Gjerpen 6/7-1775 m. enke Liv Andersdatter fra Seljord dpt. 10/5-1721 i Seljord. Hun ble født på Klomset i Seljord og var enke på Kristiansflid.
1. Gjermund Gjermundsen dpt. 16/10-1756 i Flatdal, f. på Espelid i Flatdal. Se Ersø under Meen.
2. Ingeborg bg. 7/6-1761. ”Jermun Schougserøes d. Ingebor 15 uger.”
-   bg. 29/7-1764. ”Jermund Jermundsens dødf. pb.”
3. Pernille dpt. 19/3-1769 bg. 2/7-1769. ”Jermund Jermundsens d. Pernille 14 uger.”
Br. før 1762.

Denne familien kom fra Seljord. Aaste var enke etter corporal Michel Brunholt, som
hun giftet seg med den 29/12-1750 i Seljord.

Gjermund Olsen f. på Skarerud i Flatdal 29/9-1697. Døpt 10/10-1697 i Seljord.
F.f. Ole Nielsøn Skareruds oc Joran Anundsdatters barn Gjermund:
Torbiør Nattedal Anders Aase, Even Aase, Kittild Sundbø, Ole Andersøn som tiener paa Aase oc i Sundbø.

Dåp i Sauland krk., Hjartdal pr.gj. 16/12-1719:
NB Samme dag Ingeborg Olsdatters uægte drengebarn, som hun har avlet med Sl. Jermund Olsøn fra Fladdahl, Jermund.
Test: Tov ”Sarstland”?, Thomas Eydevig, Harald Olsen og Ingeborig Aabøe, Marrete Ebbesdatter.

Dåp i Flatdal 13/2-1724:
Knud Aases og Qvd. datter: Aaste.
Faddere: Trond Scheye, Gunleg Fremge, Aslou Østgaarden, Asleu Svalestuen, Helge Dale.

Barnedåp i Gjerpen kirke den 20/8-1775:
”Et uægte p.b. fra Ballestad Ejet, Gunnil. Moderen Kisten Gundersdtr. udlagde til barnefader Jermund Jermundsen.
Faddere: Kisten Eriksdtr., Anne Larsdtr., Halvor Christophersen, Ejner Torbiønsen.”

1/10/1774            AASTE (AASNE) KNUTSDATTER  Bamble Skifteprot. nr. 9, s. 92b.
Christiansflid        Arvinger:                            
u/S.Ballestad       Enkem. Gjermund Gjermundssen og deres eneste barn Gjermund Gjermundssen 18 år.
                           Helje Thronssen Ballestad ble formynder for sønnen.
Brt: 156 - 2 -  0
Net: 144 - 1 - 10
Jordegods:
Boet eide pl. Christiansflid med påstående hus. Av plassen skal svares 2 rdlr. årlig til Scheens fattigskole.
Plass med hus og alt vurdert for 120 rdlr.

Gjermunds andre kone, Liv Andersdatter, var enke etter Thor Kittilsen på Kristiansflid.

Arbeider, husmann
Scheie Christensen
fra Øvrum(A) født på Holtet i Eid. dpt. 8/8-1717 i Eidanger bg. 28/2-1773. ”Schaje Christensen 56 aar.”, s.a. Christen Jensen Øvrum.
g1g 18/1-1752 m. Tore Larsdatter fra Løberg(3) "Rønningen" dpt. 25/6-1724 bg. 31/5-1766. ”Schaje Christensens kone 42 aar.”, d.a. Lars Evensen.
g2g 30/12-1766 m. Martha Larsdatter fra Nygård dpt. 23/5-1743 bg. 5/6-1803. ”Ole Jonssøns kone, Marthe Larsdtr. under Meen, lidt over 60 aar.”, d.a. Lars Christophersen.
1. Christen dpt. 13/1-1753 bg. 10/5-1758. ”Scheie Christensens s. Christen 5 aar.”
2. Lars Scheiesen dpt. 15/2-1756. Se Sørbø(1) "S. Stensåsen".
3. Sara Scheiesdatter dpt. 2/2-1759.
Var på Røsaker med sin brors familie i 1791/92.
4. Christen dpt. 7/3-1762 bg. 13/3-1763. ”Schaje Christensens s. Christen 1 aar.”

5. Margrethe dpt. 13/5-1764 bg. 9/7-1780. ”Schaje Christensens d. Magrethe 16 aar.”
Barn i 2. ekteskap:
6. Christen dpt. 11/10-1767 bg. 9/8-1778. ”Schaje Christensens s. Christen 11 1/2 aar.”
7. Tore Scheiesedatter dpt. 14/10-1770.
Br. ca. 1770.

F.f. Schaje Christensens db. Christen: Engebret Løbergs kone, Anne Isaksdatter, Isak Løberg, Engebret Løberg, Even Larsen.
F.f. Schaje Christensens db.
Lars: Ole Schyers kone, Ragnil Nilsdatter, Nils Schyer, Christopher Riis, Anun Larsen.
F.f. Schaje Christensens pb.
Sara: Ole Riises kone, Maren Christophersdatter, Even Larsen, Jon Lia, Bent Larsen.
F.f. Schaje Christensens db.
Christen: Bent Larsens kone, Karen Christophersdatter, Even Larsen, Halvor Houen, Anun Larsen.
F.f. Schaje Chrisensens pb.
Margrethe: Jon Hansens kone, Kisten Eriksdtr., Bent Larsen, Hans Larsen.
F.f. Schaje Christensens db. Christen: Knud Riises kone, Guri (Gunhild?)
Larsdatter, Lars Bachen, Peder Hansen.
F.f. Schaje Christensens pb.
Thore fra Ballestad Ejet: Lars Bachens kone, Sara Fransdtr., - Knud Riis, Lars Fransen.

Barnedåp i Gjerpen 25/4-1779:
Schaje Christensens enkes
uægte db. Christen fra Ballestad Ejet. Udlagde til barnefader Rytter Haral Jacobsen.
Test: Berthe Gundersdtr., Sara Schajesdtr., Johannes øde Sneltvet, Rasmus Hansen.

Begravelse i Gj. 25/4-1782:
Schaje Christensens enkes
uægte søn Lars 3 dage, udlagte Ole Olsen f. Kongsberg. 

9/10/1773      SCHEJE CHRISTENSSEN    Bamble Skifteprot. nr. 7, s. 159b.
Myren          Arvinger:                            
u/Ballestad    Enka Marthe Larsdatter
                    og barna: x)
               1. Lars Schajessen     17 år.
               2. Christen Schajessen  6 ”
               3. Sara Schajesdtr.   
14 ”
               4. Margreta Schajesdtr.
9 ”
               5. Thora Schajesdtr.    3 ”
               Formynder Ole Skyer for Lars og Christen.
               ----”---- morbror Eivind Larssen Rødningen for Sara og Margreta.
               ----”---- morbror Hans (Skal være Lars. G.S.) Riis for Thora.
               Enka tok sin bror Lars Bakke til laugverge.
       x)Barn 1, 3 og 4 er fra 1.ekteskap med Thore Larsdtr. g. 1752.
          Barn 2 og 5 er fra 2. ekteskap med Marthe Larsdtr. g. 1766.
Brt:   24 - 1 - 1
Gjeld: 24 - 1 - 1.  Aktiva og passiva opp i opp.

Enka Martha Larsdatter ble g2g med Ole Jonsen. Se Låven.

Arbeider, husmann
Peder Larsen
f. ca. 1733 bg. 2/10-1808. ”Peder Larssøn und. N. Ballestad 73 1/2 aar.”
g. 27/11-1764 m. Karen Andersdatter f. ca. 1732 bg. 22/6-1806. ”Peder Larssøns kone Karen Andersdtr. und. N. Ballestad 74 1/6 aar.”
1. Anders dpt. 8/7-1767 bg. 13/9-1767. ”Peder Larsens s. Anders 15 uger.”
2. Engebret Pedersen dpt. 2/10-1768. Se nedenfor.
3. Hans Pedersen dpt. 19/8-1770.
4. Anne dpt. 5/12-1773 bg. 14/6-1774. ”Peder Larsens d. Anne 1/2 aar.”
5. Anne Kirstine Pedersdatter dpt. 27/10-1776. Ugift i 1801.
Br. ca. 1780. 

F.f. Peder Larsens db. Anders fra Ballestad Ejet: Rejer Andersens kone, Kisten Hansdtr., Anders Danielsen, Simen Corfitsen, Anders Jensen.
F.f. Peder Larsens db. Engebret fra Ballestad-Ejet: Hans Ballestads kone, Anne Andersdtr., Rejer Andersen, Simon Jacobsen, Jacob Eriksen.
F.f. Peder Larsens db. Hans fra Ballestad Ejet: Simen Corfitsens kone, Anne Larsdatter, Engebret Bommen, Lars Houen, Sondre Kittilsen.
F.f. Peder Larsens pb. Anne fra Ballestad Ejet: Hans Ballestads kone, Sidsel Andersdtr., Anders Danielsen, Jermund Jermundsen.
F.f. Peder Larsens pb. Anne Kistine fra Ballestad Ejet: Kirsten Eriksdtr., Anne Larsdatter, Rejer Andersen, Lars Jensen, Nils Jensen.

5/10/1808      PEDER LARSSEN                 Bamble Skifteprot. Nr. 15, s. 139b.
Brua           og KARI ANDERSDATTER                
u/Ballestad    Arvinger: Barna:
               1. Ingebret Pederssen, død, g.m. Mari Pedersdtr. 2 barn:
                 a. Peder Ingebretssen 15 år, tjener i Porsgrunn hos kjøpm.
Niels Aall.
                 b. Kari Ingebretsdtr.
5 år.
               2. Hans Pederssen, 32 år, bor her på pl. Brua.
               3. Anne Kirstine Pedersdtr. 32 år, tjener i vestre Porsgrunn.
               4. Gunhild Pedersdtr. 30 år, vært heime hos foreldrene.
             Jacob Hanssen Ballestad er verge.
Brt: 91 - 0 - 22
Net: 32 - 0 -  6.

Arbeider, innerst
Engebret Pedersen
herfra dpt. 2/10-1768 bg. 21/5-1804. ”Engelbert Pederssøn und. N. Ballestad, druknet 35 2/3 aar.”, s.a. Peder Larsen.
g. i Skien 28/2-1793 m. Mari Pedersdatter f. ca. 1767.
1. Peder Engebretsen dpt. 2/6-1793.
2. Hans dpt. 19/4-1795 bg. 2/8-1795. ”Engelbert Pederssøns db. Hans u/Ballestad 14 uger.”
3. Hans dpt. 13/5-1799 bg. 15/6-1799. ”Engelbert Pederssøns db. Hans und. N. Ballestad 5 uger.”
4. Karen dpt. 20/3-1803 bg. 5/9-1810. ”Afdøde Engelbert Pederssøns pb. Karen und. N. Ballestad 7 1/2 aar.“

F.f.
Engelbert Pederssøns db. Peder u/N. Ballestad: Sondre Grønnerøes k., Anne Kirstine Pedersdtr., Hans og Ole Pederssøn, Jermund Jermundssøn.
F.f. Engelbert Pedersøns db. Hans u/Ballestad: Jermund Jermundssøns k., Gunnil Pedersdtr., Hans Pederssøn, Ole Pederssøn, Bent Jonssøn.
F.f. Engelbert Pederssøns db. Hans u/N. Ballestad: Isak Jonssøns k., Anne Pedersdtr., Ole Pederssøn, Hans Pederssøn, Peder Halvorssøn.
F.f. Engelbert Pederssøns pb. Karen u/N. Ballestad:Ole Pederssøns k., Anne Kirstine Pedersdtr., Jacob Hanssøn, Peder Halvorssøn, Hans Pederssøn.

Se Ballestad(19) "Ballestadmyren".

(C) Gard Strøm.