| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Sætret - Luksefjell
Gård nr. 23 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 05.04.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Sætret søndre - Sætret nedre
Delt fra hovedbølet i ca. 1730.

Gammelt
løpenr. 116. Siden 1889 br.nr. 1 (23/1). Offentlig gårdsnavn: Luksefjell.

Eier siden 1767: Løvenskiold-Fossum.
Landskyld: 1 hud (skattegrunnlag).


Nedre Setre til venstre og øvre Setret til høyre. Foto: Gard Strøm 5.11.2013.


Arbeider, g.br., leilending
Mikkel Lucassen
fra Sætret f. ca. 1704 bg. 21/10-1773. ”Michel Lucæsen f. Luxefjeld 69 aar.”, s.a. Lucas Engebretsen.
g. i Siljan 29/6-1738 m. Berthe Olsdatter fra Grorud i Siljan f. ca. 1700 bg. 25/11-1773. ”Michel Lucæsens enke 73 aar.”, d.a. Ole Jonsen Grorud.
Forlovere: "Ingebret Larsøn Jisland, Christen Erichsøn Jisland."
1. Gunhild Mikkelsdatter f. juni 1739 g.m. Anders Olsen. Se Nøklegård(1).
2. Halvor Mikkelsen f. juni 1740.
3. Berthe Mikkelsdatter dpt. 28/10-1742 g1g 28/12-1764 m. Torjer Olsen. Se Gåshølen(1).
4. Ole Mikkelsen dpt. 26/9-1745. Se nedenfor.
Br. ca. 1740. 

F.f. Micel Fieldets Gunnild: Christen Hoppestad, Ingebret, Micel Fieldet, Lars Fieldets qde.
F.f.
Micel Fieldets Halvor: Christen Hoppestad, Hans Nilssøn, Nils Hoppestads qde., Maren Hoppestad.
F.f. Micel Fieldets Birte: Ingebret Fieldet, Ole Anderssøn, Anders Moes qde., Inger Nilsdatter.
F.f. Micel Fieldets Ole: Ole Busterø, Nils Anderssøn, Ole Vammes qde. Karen Asbiørnsdatter.

Extraskatten 1762:
Gaardens nafn: Sætre i Luxefjeld
Eier: Gjerpen præstebol Beneficeret.
Mand og kone: Michel Lucasen og Kone.
Barn over 12 aar: Ole Michelsen, Berthe Michelsdatter.

Arbeider, g.br., leilending
Ole Mikkelsen
herfra dpt. 26/9-1745 bg. 17/12-1773. ”Ole Michelsen f. Luxefjeld 27 aar og hans....”
g. 27/6-1767 m. Synnøve Olsdatter f. ca. 1731.
1. Ole dpt. 1/11-1767 bg. 21/1-1770. ”Ole Michelsens s. Ole 2 aar 2 mnd.”
2. Berthe Olsdatter dpt. 24/6-1770 g.m. Ole Andersen Nøglegaard. Se Nøklegård(1).
3. Aagoth dpt. 4/4-1773 bg. 17/12-1773. ”... og hans dtr. Aagoth 1/2 aar.” Se farens begravelse.
Br. 1773.

F.f. Ole Michelsens db. Ole fra Luxefjeld: Anders Rønnichsens kone, Maren Isaksdtr., Anders Rønnichsen, Aslak Isaksen.
F.f. Ole Michelsens pb. Berthe fra Luxefjeld: Anders Rønnichsens kone, Berthe Michelsdatter, Anders Rønnichsen, Nils Abrahamsen.
F.f. Ole Michelsens pb. Aagoth fra Luxefjeld: Anders Rønnichsens kone, Maria Johannisdtr., Anders Rønnichsen, Engebret Solvesen.

Ole mistet sin far i oktober 1773. Hans mor døde i november 1773. Hans første barn døde i 1770 og hans yngste barn døde i desember 1773. Han selv døde i desember 1773, bare 27 år gammel.

Enka Synnøve Olsdatter ble g2g med Christopher Hansen. Se nedenfor.

Skogsarb., leilending
Christopher Hansen
fra S. Mo dpt. 23/11-1749 d. 10/3-1841. I følge kirkeboka ble Christopher 91 ½ år gammel., s.a. Hans Aslaksen Mo.
g. 13/10-1774 m. enke Synnøve Olsdatter f. ca. 1731 bg. 13/4-1814. "Sønnev Olsdtr., kone til Christopher Hansen Sæter i Luxefield, 83 aar."
1. Ole Christophersen dpt. 17/4-1775. Se nedenfor.
2. Maren Christophersdatter dpt. 17/9-1780 g.m. Lars Halvorsen. Se N. Venstøp(A).
Br. 1774.

F.f. Christopher Sæterets db. Ole fra Luxefjeld: Anders Sæterets kone, Tov Kastes kone, Anders Sæteret, Erik Hansen.
F.f. Christopher Hansens pb. Maren fra Sæteret i Luxefjeld: Aslak Moes kone, Anne Isaksdtr., Aslak Moe, Jens Hansen, Povel Vebiønsen.


Synnøve Olsdatter var e.e. Ole Mikkelsen Sætret. Se ovenfor.
Tjenestefolk i 1801: Berthe Olsdatter(18) og Ole Larsen (18).

Landskyld i 1801: 1 hud. Eier: Løvenskiold-Fossum.

18/7/1834      CHRISTOPHER HANSSEN SÆTRE          Bamble Skifteprot.
Sætre i        - som frivillig oppgav sitt bo. -    
Luksefjell     Arvinger: Barna:
               1. Ole Christopherssen, død for ca. 10 år siden. Vært g.m. Kari Larsdatter, 6 barn:
                 a. Lars Olssen        23 år.
                 b. Christopher Olssen 19 ”
                 c. Halvor Olssen      16 ”   
                 d. Ole Olssen         12 ”
                 e. Kari Olsdtr. g.m. Christian Torkildssen Rønningen.
                 f. Maria Olsdtr. g.m. Aslak Olssen Moe.
                    Laugverge for enka: Guldbrand Larssen Bøe.
                    Kurator: Ole Larssen Otterholt for de 2 eldste og Halvor Halvorssen Bøe for de neste 2.
               2. Mari Christopherdtr. g.m. Lars Halvorssen Venstøp.
Brt: 119 - 4 -  8, Net:  94 - 3 - 12

Arbeider, innerst
Ole Christophersen
herfra dpt. 17/4-1775 d. 13/6-1824, s.a. Christopher Hansen.
g. 6/9-1799 m. Karen Larsdatter fra V. Bø(1) dpt. 27/5-1781 d. etter 1845, d.a. Lars Olsen.
Forlovere:
Lars Fjeldet og Ole Nøklegaard.
1. Christopher bg. 12/4-1801. ”Ole Christopherssøns hd. db.
Christopher f. Sæteret i Luxefjeld, døede strax. og hans dødfødte tvilling db. med førstnævnte.”
2. Karen Olsdatter dpt. 9/5-1802 g.m. Christian Torkildsen. Se N. Rønningen.
3. Maria Olsdatter dpt. 26/12-1805 g. 27/9-1827 Aslak Olsen fra Mo. Se S. Mo. Til USA.
4. Maren Sophie bg. 25/8-1811. ”Ole Christopherssøns pb.
Maren Sophie, f. Sæteret i Luxefjeld 2 2/3 aar.”
5. Lars Olsen f. 9/3-1815. Se nedenfor.
6. Christopher Olsen f. 9/3-1815 d. 1902. Emg. til Am. våren 1843 sammen med sin bror Ole. Christopher ble g. i Am. 17/9-1845 m. Gunhild Torkildsdatter fra
    Listul f. 8/7-1825 d. 26/2-1923. Etter noen år i Pine Lake, Wisconsin, flyttet familien i 1854 til Scandinavia, Wis., hvor Christopher arbeidet som snekker.
    I Amerika brukte de familienavnet Seter.
   
Barn 1. Karen f. 16/2-1846 i Pine Lake d. 24/9-1846, samme sted.
    Barn 2. Ole Seter f. 10/3-1848 d. 6/1-1925.
    Barn 3. Karen Thorine Seter f. 18/5-1852 d. 18/2-1922.
    Barn 4. Christen Seter f. 22/4-1855 d. 8/4-1892.
    Barn 5. Thomas f. 6/7-1857 d. 21/9-1863.
    Barn 6. Johan Andrew f. i okt. 1680 d. 27/9-1863.
    Barn 7. John Theodore f. 3/4-1865 d. 12/4-1866.
7. Halvor Olsen f. 9/8-1817.
8. Ole Olsen Sætret f. 19/6-1821. Emg. til Am. våren 1843 sammen med sin bror Christopher. Skrev seg for Satret i USA.
    Ole ble der g.m. Ingeborg Ellefsdatter fra Bestul f. 12/1-1827 d. 8/5-1860.

F.f. Ole Christopherssøns pb. Karen f. Luxefjeld: Ole Nøklegaards k., Maren Christopherdtr., Gulbrand Larssøn, Ole Anderssøn, Hans Aslakssøn.
F.f. Ole Christopherssøns pb.
Maria f. Luxefjeld-Sæter: Ole Anderssøns k., Gulbrand Larssøns kone, Gulbrand og Ole Larssøn, Ole Anderssøn.

Tømmerdriver, leilending
Lars Olsen herfra f. 9/3-1815 d. 23/2-1902, s.a. Ole Christophersen.
g1g 12/3-1835 m. Anne Gulbrandsdatter fra V. Bø(1) i Luksefjell f. 1/11-1816 d. 9/6-1849 i Sætret, d.a. Gulbrand Larsen.
Forlovere: Christian Torkildsen og Nils Isaksen Sætret.
g2g 11/10-1849 m. Karen Gulbrandsdatter fra V. Bø(1) i Luksefjell f. 23/4-1814 d. 21/6-1866 i Sætret, d.a. Gulbrand Larsen.
Forlovere: Nils Pedersen Flittig og Anders Gulbrandsen Teigen.
1. Ole Larsen f. 22/5-1835. Se nedenfor.
2. Berthe Maria Larsdatter f. 24/4-1838 g.m. Ole Christiansen Rønningen. Se N. Rønningen.
Barn i 2. ekteskap:
3. Anders Larsen f. 8/8-1850 i Sætret.
Br. i 1835.

Andre beboere her i 1835: Tjenestepike Johanne Marie Gulliksdatter(25). Enka Kari Larsdatter(54) og
sønnene Halvor Olsen(18) og Ole Olsen(14). Kari (Karen) var mor til Lars Olsen Sætret.
1845: Tjenestepike i 1845 var Inger Andersdatter(29).

Karen Gulbrandsdatter var i tjeneste på Teigen u. Mo før hun giftet seg med sin svoger.
Lars Olsen bodde her i 1856. Husstanden bestod da av 7 mennesker.

Tjenestefolk i 1865: Anders Olsen (24), Gunhild Nilsdatter fra Sauherad (19). Hennes søster
Anne Nilsdatter (21) bodde også her. Hun var dagarbeider.
Gamle Karen Larsdatter bodde frendeles her, 85 år gammel.
Det var en fostersønn her i 1865: Ole Nilsen (14) f. i Gj.

G.br., skogsarbeider, leilending
Ole Larsen Sætre
herfra f. 22/5-1835 d. 10/8-1888 i Sætret, s.a. Lars Olsen.
g. 21/5-1861 m. Ingeborg Svenkesdatter fra S. Mo f. 25/9-1834 i Holla d. 1/7-1891 i Sætret, d.a. Svenke Jensen Mo.
1. Anna Olsdatter f. 29/9-1861 g.m. landmåler Torkild Torkildsen Tangen. Se Bestul og Dyrendal u. Fossum.
2. Søren Olsen f. 29/5-1863.
3. Karen Maria Olsdatter f. 19/10-1865 g.m. Peder Andersen. Se nedenfor.
4. Ingeborg Sophie f. 9/4-1868 d. 11/8-1869 på Sætret.
5. Lise Kirstine Olsdatter f. 9/4-1868.
6. Lars Olsen f. 5/7-1870. Bodde i Skien og var skredderlærling i 1891. Han ble rammet av giktfeber i 12-års alderen, ble døvstum og
    låghalt. Han var skredder. Det sies at han var en meget pen mann. Ugift. Han bodde her i 1900.
7. Ingeborg Sofie f. 11/9-1875 i Sætret
d. 6/11-1882 på Sætret. ”Druknede i en Brønd.”
Br. 1870.

Denne familien bodde en tid på Foss(10) "Holmbakken" rundt 1865. 

G.br., tømmerdriver, leilending
Peder Andersen
fra V. Bø(1) f. 26/3-1861, s.a. Anders Gulbrandsen.
g.m. Karen Maria Olsdatter herfra f. 19/10-1865, d.a. Ole Larsen.
Br. 1899.

Tjenestepike her i 1891: Grete Marie Kristiansdatter f. 1873 Gj. I 1900 bodde tjenestejenta
Ollette Torvaldsdatter her. Hun var fra Lardal og f. 1878. Dessuten bodde den døvstumme
skredderen Lars Olsen f. 1870 her. Han var bror til Karen Maria og losjerte her.

I 1906 kjøpte Peder Andersen S. Kise og flyttet dit.

Anders O. Haukeroa
Br. 1906. Se Haukeroa under Bø i Luksefjell.

Skogsarbeider, leilending
Nils Olsen Sætre
fra N. Grinilia f. 16/3-1853 d. 26/3-1938, s.a. Ole Andersen Grinilia.
g. 4/6-1882 m. Kirsten Olsdatter fra N. Gåshølen under Ås f. 15/12-1855 d. 14/11-1949, d.a. Ole Olsen og Gurine Knudsdatter.
Forlovere: "Brudens Fader og Johannes Folevald."
1. Anne Dorthea Nilsdatter f. 2/4-1883 d. 29/12-1981 g.m. Ole Olsen Haukeli fra Heddal. Se Lund(5) "Lund Østre".
2. Anders Nilsen f. 23/8-1884. Se nedenfor.
3. Gurine Nilsdatter f. 12/5-1886 g.m. Gunnar Sætret. Se N. Sætret.
4. Olava f. 16/9-1888 d. 11/1-1895 på Grinilia.
5. Johanne Nilsdatter f. 16/10-1889. Ugift. Se nedenfor.
6. Kristine Nilsdatter f. 16/10-1889 g.m. Kristian Høgman. Se Sverige u. Mo.
7. Nella Nilsdatter f. 28/1-1892 g.m. Nils Johannessen Lifjell. Se Ø. Bø(4) i Luksefjell.
8. Ingeborg Nilsdatter f. 5/6-1894 d. 29/5-1967 g.m. Einar Åsen f. 8/6-1895 d. 17/10-1969. Einar var snekker ved Nylende trevarefabrikk.
    Einar var s.a. Petter J. Aasen f. 22/9-1860 d. 20/10-1943 og hustru Ingeborg f. 29/12-1867 d. 24/2-1925. De er alle gravlagt på Johannes kirkegård i Skien.
   
Barn 1. Hilleborg Åsen g.m. maleren Arne Christian Strømme f. 4/4-1918 d. 4/8-1995. Bodde i Skien.
    Barn 2. Ester Åsen g.m. Lars Larsen f. 27/3-1912 d. 24/7-1988.
    Barn 3. Ivar Åsen.
9. Olava Nilsdatter f. 30/8-1896 i N. Grinilia g.m. Klaus Bjørn Tellefsen Øia. Se Haukeroa under Bø i Luksefjell.
10. Olga Sofie Nilsdatter f. 1/1-1899 d. 16/11-1927 i Setre g. 18/8-1921 m. Hans Wighus fra Fekjan under Dale.
Br. 1909.

F.f. Leil. Nils Olsen og Kirstine Olsd. Grinilidens Anne Dorthea: Moderen, Johanne Olsd. Gaasehølen, Ole Olsen Gaasehølen, Thorkel Olsen og Anton Olsen Griniliden.
F.f. Leil. Nils Olsen og Kirstine Olsdatters Anders f. på Grinilia: Ingeborg Olsdatter Haukeroa, Anne Olsd. Lidstul, Ole Olsen Haukeroa, Thorkel Olsen Bø, Anton Olsen Bø.

Nils Olsen Sætret ble født på Økter(6). Alle barna her er født i N. Grinilia hvor familien bodde fram til 1909.


Døtrene Johanne, Olga og Ingeborg, sammen med faren Nils Sætre i høyonna. Innsendt av Gunn Haugseter 2012.


Nils Olsen Sætre (1853-1938) og Kirsten Olsdatter (1855-1949). Innsendt av Gunn Haugseter 2012.


"Hela slekta" samla på S. Setret. Gullbryllup 1932. Jon Grinilia i mørk dress ved husveggen. Kirsten og Nils i stolene foran.
Innsendt av Gunn Haugseter 2012.


     Kilde: Varden 16/12-1946.  Innsendt av Hans Aas 2015.


Skogsarbeider, forpakter
Anders Nilsen Sætre
herfra f. 23/8-1884 d. 12/3-1971.
og søsteren
Johanne Nilsdatter Sætre
herfra f. 16/10-1889.
Br. 1940.

Anders Sætre bodde tidligere i N. Sætre.

Johanne bodde her som "husbestyrinde". De var begge ugifte.


Anders N. Sætre (1884-1971). Innsendt av Gunn Haugseter 2012.


  Kilde: Fylkesavisen 23/8-1949. Innsendt av Hans Aas 2015.


Skogsarbeider, forpakter
Rolf Henrik Høgman (Rolf Høgman) fra Sverige under Mo f. 14/10-1925 d. 18/4-2006, s.a. Kristian Høgman.
g.m. Gyda Konstanse Bråthen fra S. Rønningen under Bø f. 1932, d.a. Trygve Bråthen.
1. Odd Ragnar Høgmann f. 1955.
2. Liv Kari Høgman f. 1963.
3. Gunn Kristin Høgman f. 1968.

Br. 1955.


Begge Setre-gårdene på 1980-tallet. Foto: Helge Aarhus Markussen.

(C) Gard Strøm.