ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Skilbred
Gård nr. 126 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 07.05.2020


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012. Kartdelen med bl.a. Skilbred fra 1845, er ikke funnet.

Skilbred 3
Gammelt løpenr. 429. Siden Norges matrikkel 1889: 126/3 m.fl. 

Eier: Løvenskiold - Fossum til 1818.

Landskyld i 1769: 1 hud og ½ skinn.
Landskyld 1801: 4 skind.

Adresse i dag: Holmsv. 292 og 294.

G.br., leilending
Torjer Olsen Skilbred
fra Skilbred(1) dpt. 19/4-1722 bg. 10/4-1798. ”Torjer Olessøn Skilbred 76 aar.”, s.a. Ole Bjugsøn Skilbred.
g. 13/10-1749 m. Ingeborg Kjøstelsdatter fra Nøklegård(1) dpt. 24/8-1727 bg. 21/4-1802. ”enken Ingebor Kystolsdtr. f. Skilbred, anmeldes at være 73 aar.”, d.a. Kjøstel Christensen.
1. Karen dpt. 6/1-1750 bg. 22/12-1765. ”Torjer Schielbreds dtr. Karen 16 aar.”
2. Anne Torjersdatter dpt. 1/11-1752.
3. Marthe Torjersdatter dpt. 24/8-1755 g.m. Sigurd Torkildsen. Se Skilbred(4).
4. Kirsten dpt. 23/7-1758 bg. 27/3-1780. ”Torjer Schielbred d. Kisten 22 aar.”
5. Ole Torjersen dpt. 31/5-1761. Se Skilbred(1).
6. Nils Torjersen dpt. 25/8-1765. Bodde først på Mustvedt(1), deretter på Åsterød og siden på Bratsbergkleiva. Se Familie 46 - Kleiva 1801.
7. Henrik dpt. 19/6-1768 bg. 29/3-1786. ”Torjer Schielbreds s. Henrich 18 ¼ aar.”
8. Karen dpt. 19/6-1768 bg. 26/11-1769. ”Torjer Schielbreds d. Karen 1 ½ aar.”
9. Anders Torjersen dpt. 7/4-1771. Se Tangen under Skilbred.
Br. 1750.

F.f. Torjer Schielbreds pb. Karen: Johannes Larsens kone, Ingebor Olsdatter, Tiøstol Nøglegaard, Nils Olsen.
F.f. Torjer Schielbreds pb. Anne: Nils Torbiønsens kone, Ingebor Olsdtr., Tiostol Nøglegaard, Ole og Gunder Schielbred.
F.f. Torjer Schielbreds pb. Marthe: Peder Grinitejens kone, Elbiør Kiøstolsdtr., Nils Berg, Gunder Olsen, Povel Aschoutsen.
F.f. Torjer Schielbreds pb. Kirsten: Gunder Schielbreds kone, Maren Olsdatter, Nils Muustvet, Ole Thorsen Nøglegaard.
F.f. Torjer Schielbreds db. Ole: Haagen Povelsens kone, Ingebor Olsdtr., Haagen Povelsen, Ole Thorsen, Jacob Tønnisen.
F.f. Torjer Schielbreds db. Nils: Johannis Hansens kone, Maren Torchilsdatter, Hans Sørensen, Nils Nilsen, Christen Torchilsen.
F.f. Torjer Schielbreds tvillingbørn Henrich og Karen: Anders Schielbreds kone, Nils Nilsens kone, Ingebor Nilsdtr., Berthe Ammundsdtr., Gunder Schielbred, Johannes Hansen, Vilhelm og Just Doxerøe.
F.f. Torjer Schielbreds db. Anders: Anders Schielbreds kone, Aslov Andersdtr., Peder Grinitejen, Johannes Hansen.

Torjer Olsen var en av 2 brukere som var nevnt på Skilbred i 1762.
Maren Olsdatter (søster?) var tjenestepike her.

G.br., leilending/ selveier
Anders Olsen
f. ca. 1740 bg. 14/11-1802. ”Anders Olessøn f. Skilbred, menes at være i det 62 aar.”
g. 26/9-1765 m. Maren Torkildsdatter fra Åmot dpt. 9/12-1742 bg. 18/11-1792. ”Anders Skilbreds kone Maren Torkildsdtr. 50 aar.”, d.a. Torkild Olsen Aamot.
1. Torkild dpt. 15/12-1765 bg. 18/1-1767. ”Anders Schielbreds s. Torchil 1 1/4 aar.”
2. Ole Andersen dpt. 21/2-1768. Død ung.
3. Christen dpt. 22/4-1770 bg. 6/5-1770. ”Anders Schielbreds s. Christen 14 dage.”
4. Christen Andersen dpt. 21/7-1771. Se nedenfor.

5. Nils dpt. 26/2-1775 bg. 19/3-1775. ”Anders Schielbreds s. Nils 4 uger.”

6. Torkild dpt. 9/6-1776 bg. 27/6-1779. ”Anders Schielbreds s. Torchil 3 aar.”

7. Anders dpt. 26/9-1779 bg. 19/12-1779. ”Anders Schelbreds s. Anders 1/4 aar.”

8. Maria Andersdatter dpt. 7/10-1781.
Br. 1769.

F.f. Anders Schielbreds db. Torchil: Christen Torchilsens kone, Nils Nilsens kone, Christen og Ole Torchilsønner, Nils Nilsen.
F.f. Anders Schielbreds db. Ole: Nils Nilsens kone, Ingebor Christensdatter, Torjer Schielbred, Nils Nilsen, Peder Grinitejen.
F.f. Anders Schielbreds db.
Christen: Torjer Schielbreds kone, Karen Justdatter, Peder Grinitejen, Hans Sørensen, Ole Torchilsen.
F.f. Anders Schielbreds db.
Christen: Torjer Schielbreds kone, Gunnil Biønsdatter, Peder Grinitejen, Johannes Hansen.
F.f. Anders Schielbreds db.
Nils: Torjer Schielbreds kone, Berthe Gundersdatter, Johannes Hansen, Ole Monsen.
F.f. Anders Schielbreds db. Torchil: Peder Grinitejens kone, Marthe Torjersdatter, Torjer Schielbred, Torsten Schielbred.
F.f. Anders Schielbreds db. Anders: Knud Andersens kone, Kisten Nilsdatter, Nils Berreberg, Torjer Schielbred.
F.f. Anders Schielbreds pb. Maria: Tosten Schielbreds kone, Gunhild Nilsdtr., Johannes Hansen, Ole Torjersen.

10/10-1793     MARI TORKELSDATTER         Bamble sk.prot. 12, side 70a.
Skilbred       Arvinger: Enkem. Anders Olssen og barna:
               1. Christen Anderssen 22 år.
               2. Maria Andersdtr.   12 ”
Formynder for barna ble Ole Torgeirssen.
Faren var gl. og skrøpelig og gav opp det hele.
Brt: 167 - 0 - 22
Net: 131 - 3 -  6.
Jordegods: Boet eiet 4 skind med bygsel i garden Skilbred, verdi 150 rdl.

G.br., selveier/ leilending
Christen Andersen Skilbred
herfra dpt. 21/7-1771 d. 23/10-1834 på Skilbred.
g. i Siljan 29/12-1793 m. Ingeborg Christophersdatter fra Porsgrunn dpt. 28/10-1753 i Eidanger kirke d. 21/8-1828 på Skilbred, d.a. Christopher Anundsen og enke Sara Cathrine Hansdatter (gift i Eidanger kirke 9/8-1753).
Forlovere: "Nils Hochstad og Ole Mogensen fra Fossum Værk."
1. Ole Christensen dpt. 15/11-1795. Se Tangen under Skilbred.
Br. 1793.

F.f. Christen Anderssøns db. Ole fra Skilbred: Rasmus Berrebergs k., Anne Olesdatter, Laers Johannissøn, Nils Berreberg, Anders Torjerssøn.

Da dette paret giftet seg var hun i tjeneste på Kløverød i Siljan. Det var derfor de giftet seg der.

Andre beboere i 1801: Tjenestepike Maren Pedersdatter(10) og  Christens far, enkemannen Anders Olsen(67).

Christen Andersen solgte bruket (4 skinn) til Løvenskiold-Fossum i ca. 1800. Han fortsatte her som leilending.

G.br., selveier av 4 skinn
Anders Olsen
fra Hobek under Rising dpt. 24/9-1786 d. 28/9-1873 på Skilbred, s.a. Ole Asbjørnsen Hobæk.
g. 16/4-1816 m. Gunhild Andersdatter fra Bøle(24) ”Ekornrød” dpt. 10/3- 1782 d. 28/5-1865 på Skilbred, d.a. Anders Jensen.
Forlovere: "Jørgen Torbjørnsen Marker, Lars Olsen Præstegaarden."
1. Marie Andersdatter f. 26/11-1820 g.m. Isak Christensen. Se Kleven(11).
Br. 1818.

F.f. Anders Olsen og Gunhild Andersdatter Skilbreds Maria: Aslak Høglies kone, pige Kari Hobek, Halvor Ekornrød, Ole Hobek, Nils Abrahamsen Sneltvedt.

Anders var soldat i 1816 da han giftet seg. Det var nevnt både ved trolovelsen og vielsen at
Gunhild var fra Ekornrød.
I 1865 bodde enkemannen Anders Olsen (80) her alene med føderåd.
Isak Kleven (nedenfor) brukte da gården.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

429

Skjældbred

Anders Olsen

4 skind

0 daler - 2 ort - 23 skilling

G.br., selveier
Isak Christensen Kleven.
Br. 1858. Se Kleven(11).

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

429

Skjældbred

Isak Christensen

0 - 3 - 5


G.br., selveier, enke

Kari Amundsdatter
fra Moen i Sauherad f. 24/10-1824 på Nedre Moen i Sauherad d. 22/3-1899 på Skilbred, d.a. Amund Knudsen og Ingeborg Kittilsdatter.
1. Ingeborg Halvorsdatter f. 30/6-1847 på "Hvalen" i Sauherad.
2. Anne Halvorsdatter f. 19/5-1850 på Åse i Sauherad.
3. Margit Halvorsdatter f. 3/11-1852 på Åse.
4. Amund Halvorsen f. 4/4-1856 på Åse d. 1874.
5. Kari Halvorsdatter f. 17/8-1858 på Åse.
6. Kjersti Halvorsdatter f. 1865.
Br. 1886.

Kari Amundsdatter var enke etter Halvor Jonsen Aase, som også var far til disse barna. Halvor Jonsen Aase ble
født på Åse 24/2-1818, s.a. Jon Halvorsen Aase og Anne Knudsdatter.
Halvor Jonsen og Kari Amundsdatter ble g. i Sauherad kirke den 26/11-1846. Halvor døde på Åse den 2/5-1871.

I 1891 bodde enka Kari her med to av sine ugifte døtre, samt et såkalt ”fattiglem”, ugifte og
sengeliggende Anne Gurine Olsdatter fra Siljan f. 1839.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

126

3

429

Skjelbrei

Skjelbrei

Kari Amundsdatter

0 - 2 - 23

1 mark 66 øre

Ingeborg Halvorsen herfra f. 30/6-1847.
og

Margit Halvorsen
herfra f. 1854
Br. 1899.

Disse søstrene solgte bruket til Peder N. Baugerød i 1924.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

126 

3

Skjelbrei

Skjeldbrei

Kari Amundsdatter

1 mark 66 øre


G.br., selveier

Peder N. Baugerød
f. 8/1-1893 d. 5/11-1969.
g.m. Anna Fjelldalen f. 19/11-1900 d. 23/1-1989.
Br. 1924. Se Fjelldalen(10).

G.br., selveier
Ole Odden
fra Tørdal i Drangedal f. 11/10-1905 d. 9/3-1982, s.a. Jon Odden og Marie fra Tørdal f. 2/1-1877.
g.m. Elsa Schau fra Landvik i Hommedal prestegjeld f. 13/3-1895 d. 4/10-1970, d.a. Johan Mathiassen Schau fra Våland på Jæren f. 26/8-1865 og Elsine Olava fra Stavanger f. 1/1-1868.
Br. 1931.

Denne familien bodde i Fjelldalen i 1969. Ingen barn. De er gravlagt på Gimsøy kirkegård i Skien. Gravene ble slettet i 1999.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

126

3

Skjelbrei

Ole Odden

1 mark 66 øre

142 32 Fjelldal - Frøya ditto 0 mark 01 øre


Fra Grunnboka: "Andel av Holmsvegen 292 (Gnr 126, bnr 3) er overdradd til Rolf Bang (22.12.1965)."

G.br., selveier
Rolf Bang
f. 1927.
g.m. Ruth Kristine Lia fra Tørdal f. 6/11-1925 d. 8/11-1997.
1. Bjarne Bang f. 1964. Overtok gården.
Br. 1965.

Fra Grunnboka: "Holmsvegen 292 (Gnr 126, bnr 3) er overdradd for kr 300.000 fra Rolf Bang til Bjarne Bang (29.12.2004)."

Selveier
Bjarne Bang herfra f. 1964.
Br. 2004.

Alle teiger av denne gården:

Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.

Hovedteigen:

Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.

(C) Gard Strøm.