ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | SØKBARE KILDER | LINKER | HJELP |


Bøle
Gård nr. 67 i Gjerpen kommune i Telemark. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 03.05.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Bøle 24 - Ekornrød - Eikornrød
Tidligere husmannsplass under Bøle. Til tider 2 boplasser.

Gammelt løpenr. 234.
 

Det var også Ekornrødplasser under Bratsberg, litt lenger nord. I tillegg var det 2 plasser med
samme navn under Mo i øvre Gjerpen.

Sogneprestens manntall av 1664 nevner en Jens (70) som husmand/strandsitter på Bøle.
Bøles eneste husmannsplass var Ekornrød.

Arbeider, husmann
Anders Andersen
f. ca. 1627? bg. 29/3-1701. ”Anders Anderssen Ekonrøe 74 aar, 3 Maaneder.”
g1g m. Siri Lauritzdatter f. ca. 1618 bg. 25/1-1692. ”Anders Ekornrøs qvinde Siri Lauritzdatter 73 1/2 aar g.”
g2g m. 30/7-1693 NN, ”Niels Riises enke”, enke etter Nils Olsen Riis på Riis(8).
1. Hans Andersen f. ca. 1634. Se Langrød(A).
2. Christopher Andersen f. ca. 1642. Se Hauen.
3. Kirsten Andersdatter f. ca. 1644 trolig g.m. Anders Olsen Riis. Se Riis(1).
Br. 1680-90-tallet.

OBS! Det er en del usikkerhet knyttet til disse barna.

Arbeider, husmann
Jon Solvesen
fra Kolkinn under Follaug f. ca. 1662 bg. 5/12-1737. ”Jon Econrø, 71 aar.”, s.a. Solve Olsen.
g. 12/10-1690 m. Maren Nilsdatter fra Bøle f. ca. 1663 bg. 11/8-1725. ”Jon Econrøs qde Maren 62 aar.”, d.a. Nils Bøle.
Br. 1690.

Jon og Maren bodde her fra de giftet seg. De hadde ingen barn, derfor det innholdsrike skiftet nedenfor. 

2/9/1725       MAREN NIELSDATTER         Bamble Skifteprot. nr. 3a, pag. 15a.
Eikonrød       Arvinger: Enkem. Jon Solvessøn på den ene siden og avdødes søsken og
                    deres barn på den andre siden.
               Maren Nielsdtrs. søsken var:
               1. Bror Harald Nielssøn Bøle,
               2. --”--  Prots Nielssøn Bøle,
               3. --”--  Søren Nielssøn Riis,
              
4. --”--  Knut Nielssøn Bøles barn:
                    a. Niels Knutssøn,
                   
b. Hans Knutssøn,
                    c. Abraham Knutssøn, (umyndig),
                    d. Marte Knutsdtr.
                   
e. Anne Knutsdtr.
               5. Søsteren Boel Nielsdtrs. barn:
                    a. Niels Pederssøn Vig eller Øvij,
               6. Søsteren Ingeborg Nielsdtrs. barn:
                    a. Isak Jonssøn,
                    b. Else Jonsdtr.
                    c. Kirsten Jonsdtr.
               For den umyndige Abraham Knutssøn ble Harald Bøle verge.
Brt: 363 - 0 - 14.
Net: 269 - 0 - 22

Arbeider, husmann
Anders Jensen Eichonrøe
fra N. Ballestad(A) dpt. 13/1-1744 d. 8/10-1817, s.a. Jens Ovensen Ballestad.
g. 19/10-1770 m. Maria Halvorsdatter fra Kleiva dpt. 5/9-1745 bg. 27/11-1819, d.a. Halvor Gundersen Folloug. Se Familie 46 - Kleiva 1762.
1. Jens Andersen dpt. 14/4-1771.
2. Hans Andersen dpt. 6/8-1775.
3. Gunhild dpt. 29/6-1777 bg. 21/12-1777. ”Anders Jensens d. Gunhild f. Ejchonrøe 1/2 aar.”
4. Gunhild Andersdatter dpt. 14/3-1779 g.m. Anders Olsen. Se Skilbred(3).
5. Halvor Andersen dpt. 24/3-1782. Se nedenfor.
6. Anne Andersdatter dpt. 26/12-1784.
Br. ca. 1777.

F.f. Anders Jensens db. Jens fra Follestad: Lyder Gunvaldsens kone, Anne Eriksdatter, Hans Pedersen, Peder Hansen.
F.f. Anders Jensens db. Hans fra Follestad: Annun Lundes kone, Dorthe Tollesfdtr., Isak Eichonrøe, Peder Hansen, Ole Torjersen.
F.f.
Anders Jensen Eichonrøes pb. Gunhild: Solve Kieringtejens kone, Anders Jonsens kone, Anders Danielsen Ballestad, Hans Jensen Ballestad, Daniel Jensen.
F.f. Anders Jensens pb. Gunhild fra Eichonrøe under Bøle: Dorthe Mejer, Maren Hansdatter, Hans Jensen Ballestad, Christen Paus, Lars Jensen.
F.f. Anders Jensen Eichonrøes db. Halvor: Lars Jensens kone, Anne Jonsdatter, Hans J. Ballestad, Christian Hoppestad, Christian Mejer.
F.f.
Anders Jensen Eichonrøes pb. Anne: Lars Jensens kone, Kisten Andersdtr., Anders Jonsen, Daniel Jensen, Johannes Hansen.

Familien ovenfor bodde tidligere i Follestad.

Skuteskipper, ”fragtemand”, selveier
Halvor Andersen
herfra dpt. 24/3-1782 d. 8/6-1856.
g. 7/5-1816 m. Anne Olsdatter fra Nedre Søli(A) f. 2/1-1791 d. 1/3-1847 på Ekornrød, d.a. Ole Haraldsen Søli.
Forlovere: "Jørgen Thorbjørnsen Marker og Lars Olsen Prestegården."
1. Andreas Halvorsen f. 18/11-1816. Sjømann i 1835 og 1845. Se skiftet nedefor.
2. Marthe Kirstine Halvorsdatter f. 29/9-1818 g. 12/12-1850 m. garvermester Søren Sørensen fra Brevik (s.a. garver Daniel Sørensen i Brevik). Bodde i Skien.
3. Jens Halvorsen f. 3/12-1820. Sjømann i 1845.
4. Martin Halvorsen f. 2/2-1824.
5. Jacob Halvorsen f. 15/4-1826. Sjømann i 1845.
6. Daniel Halvorsen f. 4/10-1828 g. 27/2-1859 m. Inger Maria Halvorsdatter Hobæk fra N. Brekkej. Se Familie 6 - N. Brekke 1845. Han var fraktemann på skute.
7. Elisabeth Halvorsdatter f. 26/3-1832 g. i Solum 27/12-1856 m. Erik Olsen fra Vold. Bodde på N. Brekkejordet i Skien.
8. Hans Halvorsen f. 16/2-1835.
Br. 1818.

Halvor Andersen kom hit som husmann i 1818. Rundt 1835 fikk han kjøpt Ekornrød.
Anne Isaksdatter bodde her i 1835. Tjenestepike i 1845: Anne Gurine Nilsdatter (24). 

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

234              

Bøle - Eikenrød

Halvor Andersen

-

0 daler - 2 ort - 0 skilling


25/6/1856      HALVOR ANDERSSEN         Bamble Skifteprot. nr. *)
Ekornrød       - fraktemann, død 8.6.1856 -         
               Arvinger: Barna:
               1. Andreas Halvorssen 38 1/2 år.
               2. Jens Halvorssen        34 ”
               3. Martin Halvorssen      32 ”
               4. Daniel Halvorssen      28 ”
               5. Hans Halvorssen        20 ” . Utenlands.
               6. Kirstine Halvorsdtr.   37 ” , g.m. garver S. Sørenssen i Brevik.
               7. Elisabeth Halvorsdtr. 23 år. (under skiftet g.m. Erik Olssen fra Wold.)
Brt: 2594 - 76
Net: 1059 - 77
*) A: BS 31 s.81.
B: BS 106 s.266-275-276-279-288-312-325-328-347-358-
   368-380. C: BS 124 s.247.        Skiftet slutt 9.3.1858.

1/8/1850       ANDREAS HALVORSSEN EKORNRØD    Bamble Skifteprot. nr. *)
Ekornrød       - oppbudsbo -                        
Aktiva bestod bl.a. av hans morsarv hos faren, Halvor A. Ekornrød som ennå satt i uskiftet bo.
Kreditorene forlangte at farens bo skulle under skifte for å få rådighet over A. H. Ekornrøds morsarv.
Faren ordnet opp i sønnens gjeld og overtok hele boets aktiva til gjengjeld. Dette ble godtatt av alle parter.
*) A: BS 31 s.38. B: BS 20 s.225b-230b-265. C: BS ?

G.br., selveier
Jens Halvorsen
Ekornrød f. 3/12-1820.
Br. 1845. Ugift.

G.br., selveier
Martin Halvorsen Ekornrød
f. 2/2-1824.
Br. 1852. Ugift.

Oldermann Knud Guttormsen kjøpte denne eiendommen i 1857. Han bodde på Holmen under Borgestad.
Se hans familie der.

August Christian Mikalsen fra Rygge f. 1822.
g.m. Ingeborg Halvorsdatter fra Solum f. 1819.
Br. 1857.

Registrert innflyttet fra Solum til S. Ekornrød under Bøle den 14/4-1857:
”August Christian Michalsen f. i Rygge (27) og
hustru Ingeborg Halvorsdatter f. i Solum (30).
For at tage arbeid.”

Deres sønn Andreas Martinius Augustsen ble født her den 7/1-1859. Familien flyttet etter dette til Brevik. De kom
tilbake til Gjerpen før 1875. Se familie 11 - Ø. Borge 1875.

Plassen var ubebodd i 1865 og brukt av K. Guttormsen Holmen.

”Laugstol Brug” kjøpte Ekornrød i 1875 og hadde eiendommen også i 1900. Noe ble ekspropiert i 1878 og overtatt
av NSB. Senere også til veiutbygging. Mange tomter ble utskilt.

Se heretter Bøle under folketellingene.

Restene av Ekornrød under Bøle er ei ubebygd strandtomt i en bratt skråning. Se kartet nedenfor.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011

 


Til toppen på siden: [CONTROL] + [HOME]

(C) Gard Strøm