ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Rising
Gård nr. 58 i Gjerpen kommune i Telemark.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 01.02.2020


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


Hobek - Rønningen
Gnr. 137 - bnr. 8. Gammelt løpenr. 456. Opprinnelig husmannsplass under S. Rising.

Ryddet i 1735.

Landskyld 1801: 2 3/4 skinn (kalveskinn).

Adresser 2020: Siljanvn. 403, 405 og 408, 3719 Skien.

Hobek-gården ligger 220 m.o.h.

Husmannsplassene under S. Rising var:
Sætre m/Høgås, Tveten m/Tveitstua, Stulen, Holmen, Kittilsrød, Hobek, Puttekås, Puttedalen, Kikut og Løvås.

Disse små plassene ligger langs den nåværende Siljanveien og Gamle Kikutvei. De ble i 1819 samlet under en ny
matrikkel-gård, kalt ”Rising-Parcellerne”. Brukene ble i de fleste tilfeller solgt til småbrukere.
I Norges matrikkel 1886 fikk disse eiendommene felles gårdsnummer 137 (Risingparsellene).
Det føles naturlig å behandle disse husmansplassene under Rising, hvor de fra gammelt av hørte til.

Tor Jensen ryddet denne plassen i 1735. Han bodde tidligere på Høymyr og Åmot.

I forbindelse med salget av Gjerpen kirkegods til Canselliraad Herman Leopoldus i 1735 ble det holdt en rettslig
besiktigelse over alle eiendommene.

Besiktigelse av Hobek den 20 August 1735. (Avskrift Jan Christensen):

Rætten der efter begaf sig til Pladsen HOEBÆK RØDNINGEN under samme S. Riissing beliggendis som beboes af Thor Jensen der samme haver fæstet. Hvor befandtis
1. ny optømeret Stuehuus, som endnu ey er kommet tag paa.
2. 1 Nye ladde og Laave tæket med hoen og Kløvringer.
Pladsen nyelig oprøddet, og ey kommet til at saae der paa endnu, skal svare aarlig afgift 1 Rdr. Videre var der ey at beskrive.
 

Arbeider, leilending
Jens Torsen
fra Åmot dpt. 20/12-1722 bg. 25/5-1775. ”Jens Thorsen f. Riising ejet 63 aar.”, s.a. Thor Jensen.
g. i Porsgrunn 16/2-1753 m. Marthe Hansdatter fra Porsgrunn f. ca. 1722 bg. 27/5-1802. ”lægdslem Marthe Hobæk, anm. at være ved 80 aar.”
Forlovere: "Tolder Lange og Hans Tommas Vejer."
1. Hans (tvilling) dpt. 1/4-1753 bg. 11/4-1753. ”Jens Thorsens s. Hans 14 dage.”

-   dødfødt drengebarn f. april 1753.
2. Dorthe dpt. 12/5-1754 bg. 10/2-1771. ”Jens Thorsens d. Dorthe 15 aar.”

3. Pernille dpt. 24/10-1756 bg. 11/9-1768. ”Jens Thorsens d. Pernille fra Riising ejet 11 aar.”
4. Randi Jensdatter dpt. 15/6-1760 g.m. Hans Andersen. Se Langgangsmoen under Gulset.
5. Maren Jensdatter dpt. 27/2-1763.
6. Helje dpt. 31/3-1766 bg. 18/6-1766. ”Jens Thorsens d. Helje 1/4 aar.”

7. Thor dpt. 19/7-1767 bg. 30/8-1767. ”Jens Thorsens s. Thor 6 uger.”

Br. ca. 1753.

F.f. Jens Thorsens db. Hans fra Riising Ejet: Niels Thorsens kone, Ragnil Nilsdatter, Turvil Mathisen, Nils Thorsen, Aslak Larsen.
F.f. Jens Thorsens pb. Dorthe: Turvil Mathisens kone, Karen Hansdtr., Christen Olsen, Hans Mathisen.
F.f. Jens Thorsens pb. Pernille fra Riising Ejet: Turvil Mathisens kone, Aldis Knudsdtr., Turvil Mathisen, Christen Olsen, Sivert Pedersen.
F.f. Jens Thorsens pb. Randi fra Riising Ejet: Christen Olsens kone, Ingebor Olsdtr., Lars Pedersen, Turvil Mathisen, Tormoe Jonssøn.
F.f. Jens Thorsens pb. Maren: Jon Pedersens kone, Anne Halvorsdtr., Christen Olsen, Halvor Nirisen, Tormoe Jonsen.
F.f. Jens Thorsens pb. Helje fra Riising Ejet: Lars Pedersens kone, Marthe Halvorsdtr., Christen Olsen, Halvor Jonsen.
F.f. Jens Thorsens db. Thor fra Riising Ejet: Hans Riisings kone, Anne Jørgensdtr, Halvor Pedersen, Anders Thorsen, Christen Olsen.

Jens Thorsen var ”lændsmandsknægt” og bodde i Porsgrunn da han giftet seg.
Han ble født på gården Høymyr i Gjerpen.

Barnedåp i Gjerpen den 23/7-1747:
Aaste Christophersdtrs uægte pb. Anne, aflet med soldat Jens Thorsen.

Test: Christen Vattenbergs kone, Inger Henrichsdtr., Lars Grinie, Erik Erlandsen.

Barnedåp i Gjerpen den 25/3-1749:
Aaste Christophersdatters uægte db. Thor. udlagde soldat Jens Thorsen.
Test: Anders Amundsens kone, Anne Jensdtr., Søren Mathisen, Christen Olsen.

3/4-1776       JENS THORSSEN            Bamble Skifteprot. nr. 9, s. 409a.
Hobech         (Død for ca 1 år siden.)
u/S.Rising     Arvinger: Enka Marthe Hansdatter og barna:
               1. Randi Jensdtr. 16 år.
               2. Marie Jensdtr. 11 ”
Enkas laugverge ble Alv Sætre. For barna ble deres farbrors sønn Amund Nielssen på Snipetorp i Skien verge.
Brt: 34 - 0 - 10
Net:  7 - 1 -  8
NB! Det heter at melding om dødsfallet var forsømt; ”af mangel paa kundskab efterdi de som eenfoldige folck,
der vidste deres tilstand at være fattig ikke forestillede dem at noget skifte kunde holdes.”

G.br., salmager, selveier
Ole Asbjørnsen Hobæk
fra Gravli(1) dpt. 9/2-1755 i Åmotsdal, Seljord d. 27/3-1826, s.a. Asbjørn Olsen.
g. 1/11-1783 m. Aslaug Jørgensdatter fra S. Grini(10) dpt. 26/3-1764 i Drangedal d. 18/1-1857 på Hobek, d.a. Jørgen Halvorsen.
1. Jørgen Olsen dpt. 15/2-1784. Overtok gården.
2. Anne dpt. 16/10-1785 bg. 18/12-1785. ”Ole Asbiønsens d. Anne 8 uger.”
3. Anders Olsen dpt. 24/9-1786. Se Skilbred(3).
4. Halvor dpt. 9/4-1789 bg. 9/9-1798. ”Ole Asbjørnssøns db. Halvor f. Hobæk u/S. Rising 9 5/12 aar.”
5. Anne Olsdatter dpt. 30/1-1791 g.m. Aslak Svendsen. Se Høgli nedre under Grini.
6. Ole Olsen dpt. 26/5-1793 g.m. Mariane Saxild. Se Familie 44 - N. Brekke 1845.
7. Guro Olsdatter dpt. 22/2-1795 g.m. Ole Jansen Kaasa. Se Kåsa.
8. Karen Olsdatter dpt. 9/7-1797 g.m. Nils Abrahamsen. Se Vattenberg under Prestegården.
9. Maria Olsdatter dpt. 6/10-1799 g.m. Halvor Olsen. Se Mustvedt(2).
10. Halvor Olsen Hobæk dpt. 13/12-1801. Se Familie 6a - N. Brekke 1845.
11. Margrethe Olsdatter dpt. 21/5-1804 g.m. Peder Jacobsen. Se M. Holm.
12. Gunhild dpt. 30/3-1806 bg. 13/4-1806. ”Ole Asbjørnssøns pb. Gunnil f. Hobæk. 2 uger.”
13. Gunhild Olsdatter dpt. 7/6-1807.
Br. 1783.

F.f. Ole Asbiønsens db. Jørgen fra Riising Ejet: Tosten Højelies kone, Ragnhild Tostensdtr., Jan Friderichsen, Gunder Asbiønsen, Sigur Kittilsrøe.
F.f. Ole Asbiønsens pb. Anne fra Riising Ejet: Jon Asbiønsens kone, Torbor Giertsdatter, Peder Nilsen, Halvor Asbiønsen, Anun Jørgensen.
F.f. Ole Asbiønsens db. Anders fra Riising Ejet: Tosten Højelies kone, Ragnil Tostensdatter, Tosten Højelie, Anun Jørgensen.
F.f. Ole Asbiønsens db. Halvor fra Hobek u/S.Riising: Elling Højmyrs kone, Ingebor Tostensdtr., Torjer Hansen, Halvor Asbiønsen, Gunder Asbiønsen.
F.f. Ole Asbiørnssøns pb. Anne fra Hobæk: Anun Høgelies k., Ingebor Jørgensdatter, Torbiørn Nilssøn, Halvor Asbiørnssøn, Gunder Asbiørnssøn.
F.f. Ole Asbiørnssøns db. Ole fra Hobæk u/S.Rising: Torbiørn Nilssøns k., Anne Asbiørnsdatter, Gunder og Halvor Asbiørnssøn, Anund Jørgenssøn.
F.f. Ole Asbjønssøns pb. Guro fra Hobæk: Elling Høymyrs k., Anne Sigurdsdtr., Jon Asbjørnssøn, Anun Jørgenssøn, Jørgen Torstenssøn.
F.f. Ole Asbjørnssøns pb. Karen f. Hobæk: Gunder Asbjørnssøns k., Anne Sigursdtr., Halvor Asbjørnssøn, Hans Tormoessøn, Jon Thorstenssøn.
F.f. Ole Asbjørnssøns pb. Maria f. Hobæk: Elling Høymyrs k., Sidsel Tormosdtr. Torbjørn Nilssøn, Anund Høgelie, Jon Torstenssøn.
F.f. Ole Asbjørnssøns db. Halvor f. Hobæk: Torjer Sæterets k., Live Petersdtr., Jan Fridericssøn, Jørgen Torstenssøn, Jørgen Olessøn.
F.f. Ole Asbjørnssøns pb. Margarete f. S.Sneltved: Anund Høgelies k., Ingebor Torjersdatter, Gunder Asbjørnssøn, Halvor Jonssøn, Anders Olessøn.
F.f. Ole Asbjørnssøns pb. Gunnil f. Hobæk: Karen Pedersdtr., Ingebor Torjersdtr., Gunder Asbjørnssøn, Anund og Jon Høgelie.

F.f. Ole Asbjørnssons pb. Gunnil f. Hobæk: Jørgen Thorstenssøns k., Anne Anundsdtr., Gunder Asbjørnssøn, Jon Thorstenssøn, Anders Olessøn.

Ole Asbjørnsens kone, Aslaug Jørgensdatter, ble født på gården Etterstad i Drangedal.
Han kjøpte i 1783 Hobek med en landskyld på 2 ¾ skinn. I 1792 kjøpte han også 2 ½ skinn i Løvås øvre.

Da Oles bror Gunder Asbjørnsen på Fislerød under Grini døde, var det nevnt at han var født i Seljord. 

21/2/1827      OLE ASBJØRNSSEN    Bamble Skifteprot. nr. 16, s. 170a.
Hobek          Arvinger:                            
u/S.Rising     Enka Aslaug Jørgensdatter og barna:
               1. Jørgen Nielssen (Olsen!), 43 år, bor paa gaarden Hobek.
               2. Anders Olssen 40 år, bor på Skilbred.
               3. Ole Olssen    34 ” , bor på Bratsbergkleiva.
               4. Halvor Olssen 25 ” , bor og tjener hos D. Cappelen.
               5. Anne Olsdtr. g.m. Aslak Svendssen Høgelie.
               6. Guro Olsdtr. g.m. Ole Janssen Kaase.
              
7. Kari Olsdtr. g.m. Niels Abrahamssen Wattenberg.
              
8. Marie Olsdtr g.m. Halvor Olssen Buegodt og har tilhold hos faren på Buegodt.
               9. Margrethe Olsdtr. 23 år, heime.
               10. Gunhild Olsdtr.  20 ” , --”--.
               Formynder for de to yngste ble broren Anders Skilbred.
               Enkas laugverge ble broren Anders Jørgenssen Høgelie.
Brt: 421 - 4 - 20
Net: 236 - 4 -  1
Jordegods: a. Gd.parten Hobek av søndre Rising, 3 1/2 skind med bøgsel, påstående hus og tilligende herligheter.
                 b. 2 1/2 skind i pl. Løvaas.
                 c. 1/3 part (1 skind skyld) i søndre Rising skog. Verdi totalt 400 spd.

G.br., selveier
Jørgen Olsen Hobæk
herfra dpt. 15/2-1784 d. 19/6-1869 på Hobek.
g. i Siljan 18/6-1826 m. Sidsel Hansdatter fra Saga under Torsholt i Siljan dpt. 9/4-1797 d. 16/6-1862 på Hobek, d.a. Hans Larsen Saga og Maria Jørgensdatter fra Sørbø i Siljan.
Forlovere: Christen Præstegaarden og Lars Hansen Saga.
1. Ole Jørgensen f. 9/8-1826. Se nedenfor.
Br. 1843.

Ole var deres eneste barn. Tjenestegutt her i 1835: Christian Henriksen(21).
Tjenestejente i 1845: Maren Olsdatter(18).

Lærer, g.br., selveier
Ole Jørgensen Hobæk
herfra f. 9/8-1826 d. 6/6-1906 på Hobek.
g. 27/9-1846 m. Anne Larsdatter fra Skien f. 27/5-1820 d. 30/12-1894 på Hobek, d.a. arb. Lars Nilsen og Sidsel Thomasdatter i Skien.
1. Johan Olsen Hobæk f. 30/10-1846. Bodde lengst på Stulen. Siden her. Se Stulen u. Rising.
2. Sofie Augusta Olsdatter Hobæk f. 1/1-1853. Overtok bruket med sin mann.

3. Laurits Amindus Olsen f. 21/1-1859.
Br. ca. 1860.

Anne Larsdatter var i tjeneste på Lagmannsgården før hun giftet seg.

Lærer, kirkesanger, g.br., selveier
Anders Kristian Rollefsen
fra Plassen under Holte i Siljan f. 1859, s.a. lærer og kirkesanger Nils Rollefsen fra Øverbø i Siljan f. 1818 og Karen Andersdatter fra Flata under Mo.
g. i Gj. 11/5-1882 m. Sofie Augusta Olsdatter Hobæk herfra f. 1/1-1853 d. 9/4-1894 på Holte i Siljan, d.a. Ole Jørgensen Hobæk.
1. Laura Katarina Rollefsen f. 13/5-1882 på Hobek g.m. Torger Olai Løvås. Emigrerte til Amerika.
2. Anna Oliva Rollefsen f. 11/10-1884 i Siljan g.m. disponent Abraham Eriksrød. Se Venstøp(57).
3. Nils Rollefsen f. 21/11-1886 på Roligheten i Siljan g. 1916. Han ble konfirmert som Nils Rollefsen i Gj. krk. 14/4-1901.
4. Signe Marie Rollefsen Hobæk f. 31/5-1889 i Silj. d. 28/2-1964. Ble skrevet som Signe Marie Rollefsen da hun ble konf. i Gj. krk. 4/10-1903.
    Hun emg. til sin søster i Am. g. der med Ole Sæther fra Solør. Ble tidlig enke. Datter: Myrtle Saether. Signe er gravlagt på Johannes kirkegård i Skien.
5. Tora Helene Rollefsen f. 20/6-1891 i Siljan (Gjerpen i følge konfirmasjonslistene). Emg. til sin søster i Am. og gift der.
Br. 1899.

Denne familien bodde første tiden av ekteskapet på Hobek, men flyttet senere til Plassen under Holte i
Siljan og bodde der til han kjøpte Hobæk av sin svigerfar i 1899. Ved siden av og være g.br. var Anders
lærer og kirkesanger som sin far før ham.
Den pensjonerte læreren, Ole Jørgensen f. 9/8-1826 (Anders Kr. Hobæks svigerfar) bodde her i 1900.

Anders Rollefsen var bror til Sofie Rollefsdatter på naboplassen Kittilsrød.

Les mer om Anders Kr. Rollefsens far, Nils Rollefsen i Siljan bygdehistorie (Asbjørn Bakken) s. 385,
386 (bilde), 452, 463 og 578.

Denne familien bodde siden i lærerboligen ”Roligheten” u. Prestegården i Siljan.

Haakon Stalsberg som kjøpte Grini(11) i 1917 kjøpte også Hobek i ca. 1919. Han bodde på Grini(11).

Markus Haugan eide plassen i ca. ett år, fra 1948, til Haakon Stalsbergs sønnesønn, Kåre Stalsberg
kjøpte den tilbake i 1949.

Kåre Stalsberg fra Porsgrunn f. 17/8-1914 d. 29/5-2000, s.a. Ole Kristian Stalsberg og Lilly Alvilde Larsen.
g1g m. Klara Kristiansen fra Lier f. 4/9-1909 d. 18/10-1955, d.a. Otto og Turid Kristiansen.

g2g ca. 1958 m. enke Emmy Timland f. 2/4-1908 d. 31/1-1985.
1. Ove Stalsberg. Arbeider v/ Union i 1961.
2. Einar Stalsberg f. 1941 i Kristiansand.
Bygde visstnok hus her.
Br. 1949.

Navnet Stalsberg i Gjerpen, stammer fra gården Stalsberg på Ringsaker i Hedmark.
Kåre og Emmy ble separert i 1973.
Kåre var i 1994 bosatt i Hoppestadv. 2 under Pettersborg, som brant ned mot slutten av 1990-tallet.

Emmy Timland var enke etter Bjarne Konrad Andersen som døde i en brann i 1953.
De har 3 barn:
1. Iris Viola Andersen (død).
2. Per Andersen.
3. Knut Andersen.

Emma Stalsberg f. Timland er gravlagt på Nordre gravlund i Skien. Graven ble slettet i 2006.

Beboer her i 1969:
Johanne Hofgaard f. 14/7-1903 d. 14/2-1978. "Minnes i kjærlighet".


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.                                          Siljanv.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) post@gamlegjerpen.no