| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Søli
Gård nr. 82 i Gjerpen kommune. Overført til Porsgrunn kommune i 1967. Nytt gnr 382.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 02.03.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Rønningen - Søli øvre
Gammel husmannsplass under Søli øvre.

Trolig ryddet mot slutten av 1600-tallet.

Arbeider, husmann
Even Ellefsen
fra Buer i Eidanger f. ca. 1673 bg. 12/5-1743. ”Even Rønningen 70 aar g.”, s.a. Ellef Jonsen Buer f. ca. 1634. Se Eidangerslekt.org.
g. 27/12-1693 m. Anne Nilsdatter fra Bøle f. ca. 1665 bg. 10/3-1741. ”Even Rønningens qde. Anne 76 aar g.”, trolig d.a. Nils Bøle.
1. Maren Evensdatter dpt. 22/7-1694 g.m. Lars Pedersen. Se Fossjordet.
2. Ellef Evensen dpt. 12/12-1697.
3. Anna Evensdatter dpt. 31/5-1702.
4. Sidsel Evensdatter f. ca. 1704 g.m. Jacob Jensen Ramsaasen. Se N. Ramsåsen.
5. Kirsten Evensdatter f. ca. 1706 (i Eid.?) g.m. Nils Haraldsen. Se Klepp.
6. Ellen Evensdatter (tvilling) dpt. 2/10-1707.
7. Ragnild Evensdatter (tvilling) dpt. 2/10-1707 g.m. Thor Jonsen Enggrav. Se Enggrav(A).
Br. fra ca. 1693.

F.f. Even Sølis d. Maren: Hans Søli, Solve Oustad, Anun Søli, Else V. Borge, Karen Vetlesdatter Søli.
F.f. Even Sølis søn Elef: Ole Vest Borge, Anun Søli, Halvor Aaltvedts søn Anders, Margrete Erik Anderssens i Porsgrund, Anun Sølis qde. Anne, Else Elefsdatter fra Buer i Birkedalen.
F.f. Even Sølis datter Anna fra Aasebachen: Hans Borie, Hans Lillegaard fra Edanger, Sivert Eriksen i Borrestadstranden, Hans Birketvets quinde Anne i Eidanger, Hans Lillegaards pige Else.
F.f. Even Søliejes tvillingdøttre Ellen og Ragnild: Tolf Søli, Ole Vestborge, Jon Birchetvedt, Amund Aaltvet, Ole Høisæts qde. Birte, Hans Svinholts qde. Anne, Else Valler fra Ejdanger, Amun Meenstadejes datter Martha, Hans Lis datter Ellen.
 

Even Ellefsen var nevnt som både ”Even i Rødningen” og ”Even Søli eje”. Det er tydelig at denne familien flyttet litt på seg fra ca. 1702. De oppholdt seg på Osebakken da Anne ble døpt. Siden er det et tomrom på 5 år hvor de ikke har døpt barn i Gjerpen.
Kan de ha vært i Eidanger eller Porsgrunn i disse årene? De var tilbake på Søli i ca. 1707 da de på ny døper barn i Gjerpen.

”Evens Anna i Rødningen” var fadder for  "Pros Nilsen Bøle på Øvre Sølies" barn. Anne Nilsdatter og Pros Nilsen var trolig søsken. Deres søster Marte Nilsdatter var g1g med Wetle Ingebretsen og g2g med Iver Aasmundsen på Søli nedre(B).


Kilde: Fogderegnskapet, "Skoskatten" 1711.
"
Øfre Sølen
Tollef Self (og kone), 7 (personer), 2 børn, 1 dreng, 2 piger, 42 skilling.
Huusmand Even Rødningen self, 6, 36 skilling.
Een Enke Marte Self, 4 (med 3 barn), 24 sk."

Arbeider, husmann
Pros Nilsen
fra Bøle f. ca. 1670 bg. i Solum 18/10-1755. ”Pros Nielsen fra Closter Quernen, 85 aar.”, s.a. Nils Bøle.
g1g 7/8 -1701 m. Birte Larsdatter fra S. Løberg f. 1671  bg. 23/4-1729. ”Pros Bøles qde Birte, 58 aar.”, d.a. Lauritz Lauritzen Løberg/Åkre.
g2g 29/10-1729 m. Birte Larsdatter fra Øvrum(?) f. ca. 1658 d. jan. 1735. ”Pros Bøles qde Birte, 77 aar.”
Forlover: "Hans (Olsen) Bøle."
1. Nils Prossen dpt. 15/1-1702. Se S. Bøle.
2. Gunder dpt. 16/12-1703 bg. 25/3-1704. ”Pros Sølies søn Gunder 14 uger gl.”
3. Lars dpt. 21/12-1704 bg. 20/12-1705. ”Pros Sølis Søn Lars, et aar gammel.”
4. Halvor dpt. 26/9-1706 bg. 21/11-1706. ”Pros Sølis Søn Halvor, 8 uger”
5. Boel dpt. 29/9-1707 bg. 15/2-1711. ”Pros Sølis datter Boel 3 1/2 aar.”
6. Lars Prossen dpt. 6/4-1710.
Se Familie 2 - Kleiva 1730.
7. Boel Prosdatter dpt. 17/12-1713 bg. 3/10-1790. "
Hans Gundersens enke Boel Prosdatter 87 aar." Ingen barn.
    g1g i Solum 27/11-1738 m. enkemann, sagmester Isak Gundersen. Bodde på Klostereje i Solum. Se Solumslekt.no.
    g2g i Solum 28/12-1753 m. Hans Gundersen. De bodde på Falkum. Se Familie 4 - Falkum 1762.
Br. ca. 1712.

F.f. Pros Sølis søn Nils: Knud Bøle, Matis Larsen hos Magnil Løberg, Jon Ballestads qde. Ingeborg, Søren Sørensens qde. Anna, Anna Larsdatter hos Abraham Øfrum.
F.f. Pros Sølis søn Gunder: Søren Søli, Karen Løbergs dreng Matiis, Tollef Sølis qde. Gunhild, Søren Sølis qde. Anna, Abraham Øfrums pige Anna.
F.f. Pros Sølis søn Lars: Haral Bøle, Søren Riis, Helje Hansen på Søli, Knud Bølis qde. Lisbeth, Evens Anna i Rødningen.
F.f. Pros Sølis søn Halvor: Knud Bøle, Christen Klep, Ole Lies qde. Karen i Scheen, Søren Riises qde. Anna, Elen Svinholt.
F.f. Pros Sølis datter Boel: Jon Echonrød, Søren Riis, Ole Holm, Verner Riises qde. Anna, Anna Rosval.
F.f. Pros Sølis søn Lars: Lars Ballestad, Jacob Ballestads qde. Ellen, Knud Bøles qde. og datter Marchen.
F.f. Pros Sølis datter Boel: Nils Knudsen Bøle, Ole Haralsen Bøle, Nils Pedersen, Haral Houens qde, Anna Knudsdatter Bøle.

Under skattelista for "Skoskatten" 1711, bodde denne familien på en plass under Kjær.
De kom siden trolig til Rønningen under Søli øvre.
Pros var fadder for sin bror "Søren Nedre Sølis" første barn Anne i nov. 1701. Da ble han
kalt for "Pros Øfre Søli".

Enkemannen Pros Nilsen flyttet siden til "Kloster-eje" i Solum.

Arbeider, husmann uten jord
Lars Hansen fra Sandbakken under Tufte dpt. 25/1-1756 d. 3/3-1828 på fattighuset på S. Brekke, s.a. husmann Hans Pedersen Sandbakken.
g1g 6/9-1777 m. Ingeborg Hansdatter fra Åsen under Berberg dpt. 28/4-1754 bg. 13/11-1808. ”Lars Hanssøns kone Ingebor Hansdtr. f. Bradtsb.Kl. 54 7/12 aar.”, d.a. Hans Pedersen Aasen.
g2g 22/12-1818 m. enke Gunhild Maria Olsdatter f. ca. 1776 d. 7/6-1856 "på Bratsbergkleiva".
Br. i 1801. Se Åshammeren under Ås.

Bjelkehugger, huseier
Christen Olsen Søli
fra Nedre Rønningen under Søli dpt. 19/9-1790 d. 21/3-1867 på Åltvedt, s.a. Ole Danielsen.
g1g 3/6-1824 m. Ingeborg Andersdatter fra
Søli(20) "Ødegården" dpt. 7/8-1796 d. 28/7-1834 på Søli, d.a. Anders Hansen Ødegaarden.
Forlovere: "Halvor Halvorsen, Ole Andersen Osebakken."
g2g 26/5-1836 m. Anne Rasmusdatter fra Glenna(B) dpt. 26/10-1788 d. 6/4-1866 på Søli, d.a. Rasmus Olsen Glende.
Forlovere: ”Halvor Olsen Holtung og Simon Simonsen Br. Kleven.”
1. Ole Christensen f. 5/2-1825. Se Åltvedt(2).
2. Anders Christensen f. 27/11-1827. Bodde i Liane. Se Familie 7 - Søli 1865.
3. Iver Christensen f. 13/6-1831. Se Sanni(6).
4. Ingebret Christensen f. 13/7-1834.
Br. 1818.

F.f. Christen Olsens sønn Ole u. Øvre Søli: Ole Andersens kone Osebakken, Kirsti Olsdatter Øvre Søli, Ole Olsen Falkum, Jacob Søli, Rasmus Andersen Osebakken.
F.f. Christen Olsens sønn Anders på Søli: Ole Andersens kone Osebakken, pige Anne Kirstine Andersdatter Osebakken, Jacob A. Søli.
F.f. Christen Olsens sønn Iver fra Søli: Ole Ødegaardens kone Osebakken, pige Kirsti Olsdatter Søli, Halvor Olsen Søli, Anders Gundersen Sanni, Christen Danielsen Br. Kleven.
      Tidligere hjemmedøpt av Hans Rasmussens kone.
F.f. Christen Olsens sønn Ingebret u. Søli: Hans Andersens kone u. Borge, pige Ingeborg Olsdatter Osebakken, Rasmus Andersen u. Borge, Simon Jacobsen Søli og Gunder Sanna (Sanni).

Christen og Anne bodde her alene i det gamle huset i 1865. Da Christen ble alene flyttet han til sin
sønn Ole Åltvedt.

På den del av eiendommen som da hadde fått løpenr. 312, ble det i 1825 oppført en liten demning.

G.br., kommandant
Halvor Olsen Holtung
f. ca. 1780 d. 16/4-1850 på N. Riis.
Br. 1836.

Denne familien bodde tidligere i Ligata 6 på Osebakken. Se Familie 35 - Ø. Borge 1835.

Lærer, grunneier

Torgrim Olsen
fra Ballestad(52) f. 9/7-1811 d. 1865, s.a. Ole Torgrimsen.
g. 27/12-1840 m. enke Maren Christine Smith dpt. 11/1-1801 d. 1888, d.a. skipper Hans Jørgen Smith i Storgt. 206. Se Familie 26 - Borgestad 1801.
Br. 1841.

Torgrim Olsen bodde i Storgt. 171. Ligata 18 fikk han da han giftet seg med enka Maren Christine Smith.
Han spekulerte en del i eiendommer både alene og i sammen med lærer Øvrum.

T. Olsen kjøpte opp flere småparter som var blitt skilt ut tidligere (medregnet en teig fra Søliplassen
på Søli nedre) og samlet dem til et bruk, Søli(22) - eller Søli bnr 22 (82/22).
 
Bnr 9 og 10 ble begge skilt ut herfra i 1853.

Enken etter Torgrim Olsen solgte i 1866 det resterende av bnr 22 til sin sønn Severin Theodor Olsen.
Da han omkom i 1873 gikk eiendommen tilbake til hans mor som var hans eneste arving. Hun solgte
eiendommen igjen i 1873 til skipsfører Edvard Funnemark som spekulerte en del i eiendomshandel.

I 1881 ble bnr 17 utskilt herfra.

Funnemark solgte både bnr 22 og bnr 17 til Anders Kristensen Lunde samme år.

Denne eiendommen ble overført til Porsgrunn kommune i 1967 og fikk ett 3-tall foran gårdsnummeret.  
Nytt gårds- og bruksnummer ble 382/21 m.fl.

Se heretter beboere på Søli-plassene i folketellingene:  

1865 1875 1891 1900 1910

(C) Gard Strøm.