ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |Gård nr. 10 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.
 

 


Oppdatert 07.06.2021

 


Midtre Bø A
Landskyld 3 huder.

Det var to bruk på Midtre Bø også i 1664/1666 da vi kan se av sogneprestens manntall at Lauritz og Erich hadde
hvert sitt bruk på 3 huder. En tid har det vært bare et bruk av Midtre Bø som igjen ble delt i to i ca. 1695.

 

Bonde, leilending

Jørgen Steensen fra Berberg(A) f. ca. 1656 bg. 7/4-1720. ”Jørgen Stenssøn fra Dyrcol 63 aar.”, s.a. Sten Berberg.

g. i Gjerpen 2/7-1691 m. enke Giøran Olsdatter, enke etter Christen Midt Bøe. Se Bø Midtre.

Bruker 1691.

Den første tiden etter at de giftet seg bodde de på Gamle Århus. Jørgen døde senere på Dyrkoll.

Brødrene Antonius og Daniel Tevesen fra Fossum/ Stulen drev en del av M. Bø i 1693.

Kilde: Bratsberg amt kopibok 5, 16 feb 1693. (Avskrift: Jan Christensen).
Antonius og Daniel Tevessønner på Midbøe i Gjerpen sogn, beklager seg over ulovlig skoghugst i Stulen skog, som er dem arvelig berettiget, ved 3 bønder: Nils Gløersmyr, Christen Solvensen Rosvald og Kittil Solvesen Søndre Aas, og det enda Tevesønnene har lovet dem å få udbruge av skogen 2 kullemiler, en på 68 lester kull og en på 40 lester størrelse. Trenger sin skog til å fremvirke av sin skog til den store gjelds avbetaling til hytteverkets proprietarius Sr. Børting.

 

Bonde, leilending

Abraham Jørgensen fra S. Fossum f. ca. 1665 bg. 11/1-1748. ”Abraham Glende 80 aar.”, s.a. masmester Jørgen Jørgensen d.e.

g. i Gjerpen 10/8-1690 m. Marthe Olsdatter fra Børønningen f. ca. 1652 bg. 31/3-1743. ”Abraham Glennis qde Martha, 90 aar.”, trolig d.a. Ole Heljesen. Se Børønningen Andre.

1. Karen Abrahamsdatter dpt. 26/12-1690 g. 25/9-1722 m. Jan Kittilsen. Se S. Ås(C).

2. Jørgen dpt. 24/9-1693 bg. 25/7-1700. ”Abr. Bøes søn Jørgen 4 aar g.”

3. Jørgen Abrahamsen f. ca. 1695 g. 6/10-1720 m. Marthe Enersdatter. Se nedenfor.

4. Christen Abrahamsen dpt. 2/4-1696.

5. Ole dpt. 18/2-1700 bg. 18/7-1700. ”Abraham Bøes søn Ole 22 uger g.”

6. Maren Abrahamsdatter dpt. 24/7-1701.

7. Martha dpt. 8/5-1707 bg. 26/6-1718. ”Abraham Bøes datter Marta 11 aar.”

Bruker ca. 1693.

 

F.f. Abraham Jørgenssens datter ved Hytten, Karen: Anders Bø, Jacob Jørgenssen Smed ved Hytten, Jens Svenske ved Hytten, Jon Bøes qvinde Ingri, Haagen Børønningens qvinde Maren, Helje Nilsdatter Skaven.

F.f. Abraham M. Bø hans søn Jørgen: Anders Hanssen Bø, Ole M, Bø, Hans Anderssen fra S. Bø, Tone Jens Biusens, Peder Jonsens q. fra N. Bø, Helje Nils Skavens datter.

F.f. Abraham Bøes s. Christen: Nils Skaven, Anders Bø, og hans søn Lauritz, Anun Peder Bøes Enke, Lauritz Bøes qnde, Anne Olsd, tien hos Anders Bø.

F.f. Abraham Bøes son Ole: Hans mellem Bø, Ole Heljesens søn Christen paa Bø ejer. Jan Jostsens qnde Helje, Tarjer Bøes qnd Anne, Anders Hanssens datter Anne fra S. Bø.

F.f. Abraham Mellum Bøes datter Maren: Anders Høst: paa søndre Bøe, Jens Hanssen, tienendis hos Andres Søndre Bøe. Hans mellum Bøes qvinde Maren. Torjuus Eriksens qnde paa Bø eje, Anders Hanssens datter Anne paa søndre Bøe.
F.f. Abraham Bøes datter Martha: Torier Børje ”Bøeje”. Christen Børje ”Bøeje”. Mathis Janssøn ved Hytten. Jan Jostsøns qvinde Helie. Søren Bøes pige Kirsten.

 

Dåp i Gjerpen 27/12-1698: ”Tor Lauritzen (dødde i Skeen) hans søn Even, ble fød paa Bø hos Abraham.

Faddere: Lauritz Bø, Ole Eriksen, Torjer Eriksens qnde Anne, Mons Eriksens qnde Marthe, Anders Bøes d. Anne.”


Abraham Bø var fadder for Christen Rosvalds d. Marthe i 1693, for Christen Tolfsens d. Berte på Børønningen i
1695, for Haagen Torkildsens d. Ingeborg på Bøeje i 1697, for Torer Eriksens b. på N. Bø i 1697, for Torgjer Eriksens
d. Anna fra Bøeje i 1705, for Lars Christensens d. Birte på Hauen i 1708.


Begravelse i Gjerpen:
Anders Andersen f. ca. 1688 bg. 4/4-1700. “Marthe Lauritzdatter husqvinde hos Abraham Bø, hendes søn Anders Anderssen, 12 aar g. - fattig jord.”

 

Landskyld i 1711: 36 skind (= 3 huder).

 

Abraham og kona flyttet til Glenna(B) i 1723, samtidig som sønnen Jørgen overtok her.

 

Bonde, leilending

Jørgen Abrahamsen herfra f. ca. 1695 død etter 1758. Ikke i Gjerpen?

g. 6/10-1720 m. enke Martha Enersdatter f. ca. 1690 bg. 13/8-1758. ”Jørgen Abrahamsens kone 68 aar.”.

1. Anders Jørgensen dpt. 27/4-1721. Se Børønningen(A).

2. Christen Jørgensen dpt. 1/8-1723.

Bruker 1723.


F.f. Jørgen Glennis hiemdøbte Anders: Ole Skielbred. Per Fieldal. Simons qde i Scheen. Abraham Bøes datter.

F.f. Jørgen Bøes søn Christen: Per Skaven. Abraham Bø, Anders Bø, - Ole Skilbreds qde. Abraham Bøes datter.

 

Jørgen Bøe var fadder for Jan Aases d. Maren i 1723. Ingen av barna er konfirmert i Gjerpen.

De bodde ikke her etter 1736. Martha Enersdatter var e.e. Anders Christensen på Glenna(B).

Hun hadde ei søster Karen Enersdatter som var gift med jernverksarbeider Anders Amundsen.
Se Familie 14 - Venstøp 1711.

 

Bonde, leilending

Peder Aslaksen Bøe fra S. Kise dpt. 6/5-1708 bg. 1/9-1768. ”Peder Aslaksen Bøe 69 aar.”, s.a. Aslak Halvorsen Kiise.

g. i Gjerpen 8/8-1734 m. Dorthe Rasmusdatter fra Furuvald dpt. 25/5-1713 bg. 29/11-1778. ”Peder Aslaksens enke fra Bøe 68 aar.”, d.a. Rasmus Christensen.

1. Christopher Pedersen dpt. 19/2-1736 g.m. Maria Johannesdatter. Se Tveten (Tveitstua) u. Rising.

2. Lars Pedersen dpt. 15/3-1739 g. 6/6-1765 m. Dorthe Solvesdatter. Se M. Bø(B).

3. Rasmus Pedersen dpt. 15/4-1742. Se nedenfor.

4. Karen dpt. 11/10-1744 bg. 28/11-1748. ”Peder Aslaksen Bøes dtr. Karen 4 aar.”

5. Aslak dpt. 16/4-1747 bg. 24/3-1748. ”Peder Bøes s. Aslak 3/4 aar.”

6. Aslak bg. 28/9-1749. ”Peder Bøes s. Aslak 6 dage.”

7. Karen Pedersdatter dpt. 13/9-1750 g.m. Mons Clausen. Se N. Hoppestad(A).

8. Maren Pedersdatter dpt. 18/11-1753 g. 11/11-1775 m. Mads Eriksen. Se Dyrendal under Fossum.

9. Anne Pedersdatter dpt. 8/8-1756 d. 16/1-1774. ”Anne Pedersdtr. f. Bøe 18 aar.”

10. Aslak Pedersen dpt. 8/4-1760 g. 22/8-1789 m. Anne Eriksdatter fra Dyrendal. Se Langangen(B) under Fossum.

Bruker ca. 1736.


F.f. Per Aslakssøns Lars: ---- og Christen Hoppestad, Mads Dyren(val)s qde., Maren Hoppestad.

F.f. Per M:Bøes Rasmus: Isak Hoppestad, Per Tolfssøn, Henric Foreval, Hans Fosses qde. Maren Kiise.

F.f. Per Aslakssøns Karen: Christen Falcum, Hans Fos, Christopher Halvorssøn, Erik Haagenssøns qde. Kirsten Aslaksdatter.

F.f. Peder Aslaksen Bøes db. Aslak: Halvor Kiises kone, Maren Aslaksdtr, Isak Hoppestad, Morten Rasmusen.

F.f. Peder Aslaksen Bøes pb. Karen: Nils Bøes kone, Inger Halvorsdtr., Isak Hoppestad, Gunder Bøe, Jacob Knudsen.

F.f. Peder Aslaksen Bøes pb. Maren: Christen Fossums kone, Mads Eriksens kone, Nils Bøe, Ole Kiise, Hans Halvorsen.

F.f. Peder Bøes pb. Anne: Erik Dyrendals kone, Maren Christensdatter, Peder Tollefsen, Gunder Bøe, Jan Johannisen.
F.f. Peder Aslaksen Bøes db. Aslak: Christen Fossums kone, Karen Gundersdatter, Ole Kiise, Christian Hoppestad, Hans Halvorsen.

 

Arbeider, innerst
Rasmus Pedersen herfra dpt. 15/4-1742 bg. 11/5-1785. "
Rasmus Pedersen fra N. Breche 43 aar."

g. i Gjerpen 27/9-1762 m. Margrethe Knudsdatter fra Bjørndalen(B) under Bø dpt. 1/10-1741, d.a. Knud  Arentsen.
1. Aslak Rasmussen dpt. 14/11-1762. Se Tveten under Rising.
2. Knud Rasmussen dpt. 10/2-1765.
3. ?Halvor Rasmussen.
4. ?Thor Rasmussen.
Beboer 1762-1764.

F.f.
Rasmus Pedersens db. Aslak fra Bøe: Tollef Abrahamsens kone, Margrethe Olsdtr., Nils Bøe, Helje Nirisen, Hans Nilsen.
F.f.
Rasmus Pedersens db. Knud fra S. Mælum (Mæla): Ole Hansens kone, Gunnil Nilsdatter, Christopher Pedersen, Jacob Jonsen.

Denne familien flyttet litt rundt. Rasmus Pedersen døde på Nordre Brekkejordet.

 

Bonde, leilending

Peder Engebretsen fra Bø(4) i Luksefjell dpt. 6/2-1746 d. 26/8-1827. ”Peder Ingebretsen, Leil., Bø, 26/8-1827, 84, Leilænding paa Bøe.”, s.a. Engebret Lucasen Fieldet.

g. i Gjerpen 1/7-1772 m. Karen Jansdatter fra Venstøp dpt. 15/3-1747 bg. 10/7-1808. ”Peder Engelbertssøns kone Karen Jansdtr. f. Ml. Bøe 61 1/3 aar.”, d.a. møller Jan Jensen. Se Familie 1 - Venstøp 1762.

1. Engebret dpt. 23/8-1772 bg. 20/3-1774. ”Peder Engebretsens s. Engebret fra Bøe 1 1/2 aar.”

2. Dorthe Pedersdatter dpt. 5/3-1775 g.m. Amund Aslaksen. Se Børønningen(E).

3. Inger dpt. 22/9-1776 bg. 6/10-1776. ”Peder Bøes d. Inger 14 dage.”

4. Engebret Pedersen dpt. 8/3-1778 g.m. Karen Margrethe Andersdatter. Se Familie 19 - Fossum 1835.

5. Herman dpt. 12/12-1779 bg. 19/12-1784. ”Peder Bøes s. Herman 5 aar.”

6. Jan Pedersen dpt. 2/9-1781. Se nedenfor.

7. Inger dpt. 12/4-1784 bg. 26/12-1784. ”Peder Bøes d. Inger 3/4 aar.”

8. Jens Pedersen dpt. 13/8-1786. Se nedenfor.

Bruker  ca. 1770.

 

F.f. Peder Engebretsens db. Engebret fra Bøe: Jon Pedersens kone, Maren Engebretsdtr., Haral Jansen, Jens Engebretsen, Halvor Jonsen.

F.f. Peder Engebretsen Bøes pb. Dorthe: Jacob Egelunds kone, Karen Engebretsdatter, Haral Jansen, Jon Pedersen, Ole Nilsen.

F.f. Peder Engebretsen Bøes pb. Inger: Erik Nirisens kone, Dorthe Maria Jansdtr., Aslak Nilsen, Lucas Engebretsen, Melchior Jansen.

F.f. Peder Engebretsen Bøes db. Engebret: Haral Jansens kone, Dorthe Maria Jonsdatter, Erik Nirisen, Peder Gundersen, Aslak Gundersen.

F.f. Peder Gundersen Bøes db. Herman: Peder Gundersens kone, Dorthe Jonsdtr., Isak Hansen, Nils Nilsen, Erik Nirisen.

F.f. Peder Engebretsen Bøes db. Jan: Zacharias Hermandsens kone, Dorthe Maria Jansdtr., Erik Nirisen, Peder Gundersen, Isak Hansen.

F.f. Peder Engebretsens pb. Inger fra Bøe: Peder Gundersens kone, Berthe Abrahamsdtr., Haral Jansen, Peder Jonsen, Isak Hansen.
F.f. Peder Engebretsen Bøes db. Jens: Kiel Andersens kone, Anne Sørensdatter, Peder Hansen Bøe, Lucas Engebretsen, Lars Sørensen.

 

I 1792 var det en tjenestegutt som het Peder Hansen her. Han døde på Bø 26 år gammel i februar 1792.
Tjenestepike i 1801: Anne Lucasdatter 18 år.

 

Arbeider, husmann

Jan Pedersen Bøe herfra dpt. 2/9-1781 d. 13/9-1832 som husmann under Bø, s.a. Peder Engebretsen. Se ovenfor.

g. i Gjerpen 23/10-1806 m. Maren Jonsdatter fra Stulen(A) dpt. 8/12-1782 d. 4/9-1832 under Bø, d.a. Jon Pedersen Stulen.

Forlovere: "Ole Aas og Peder Engebretsen Bøe."

1. Karen Margrete dpt. 16/8-1807 bg. 21/9-1810. ”Jan Pederssøns pb. Karen Margarete f. Ml. Bøe 3 1/12 aar.”

2. John Jansen f. 26/10-1809 g. 13/6-1839 m. Karen Gundersdatter. Se Familie 52 - Fossum 1845.

3. Karen Jansdatter f. 20/2-1812 g.m. Isak Gundersen. Se Svarverplass under Mo.

4. Peder Jansen f. 18/2-1814. Se Familie 31 - Venstøp 1845.

5. Maren Jansdatter f. 18/6-1816.

6. Nils Jansen f. 25/6-1819.

7. Ole Jansen f. 1/3-1822.

8. Ingebret Jansen f. 10/7-1825. Se Familie 12 - Venstøp 1865.
Beboere 1807 - 1832.

 

F.f. Jan Pederssøns pb. Karen Margarete f. Ml. Bøe: Engelbert Pederssøns k., Kirstine Alfsdatter, Anund Aslakssøn, Peder Jenssøn, Jens Pederssøn.

F.f. Jan Pederssøns db. Jon f. Ml. Bøe: Mads Christenssøns k., Anne Aslaksdtr., Jens Pederssøn, Amund Aslakssøn, Peder Jonssøn.

F.f. Jan Pederssøns pb. Karen f. Ml. Bøe: Amund Aslakssøns k., Karen Madsdtr, Engelbert, Jens og Ole Pederssøn.
F.f. Jan Pedersen og Maren Johnsdtr. Mellem Bøes db. Peder: Engebret Pedersens k., Ane Maria Christensdtr., Engelbret Pedersen, Jens Pedersen, Peder Engelbretsen.
 

Maren Jonsdatter fikk et barn som ble døpt i Gjerpen den 27/6-1802:
"Maren Jonsdatters uægte drengebarn Halvor fra S. Aas. Til barnefader udlagt Rasmus Halvorssøn, soldat fra S. Aas.
Faddere: Peder Nøklegaards kone, Karen Rasmusdatter, Ole Olessøn, Mads Christenssøn, Halvor Isaacssøn."

Barnet Halvor Rasmussen vokste opp her. Han ble konfirmert i 1820 "haver ophold hos Jan Pedersen Bøe og er "uægte" barn af Maren Jonsdatter." Halvor Rasmussen kom siden som leilending til N. Jønnevald.
Faren var Rasmus Halvorsen, barn nr. 8 av Halvor Hansen Aas. Se S. Ås(A). Han flyttet siden til Siljan, hvor han bodde på Hogstad.

Dette ble funnet av Randi Tufte Simones. Takk til henne!

 

5/11-1832                    JAN PEDERSSEN BØE          Bamble Skifteprot. nr. *)

Bø u/N. Bøe   og kona MAREN JONSDATTER  

               - han d. 13. 9. d.a., hun 4. 9. d.a. -

               Arvinger: Barna:

               1. John Janssen   23 år, heime.

               2. Peder Janssen  19 ", tjener hos Mads Christenssen Bøes enke.

               3. Niels Janssen 13 1/2 år, tjener hos Niels Christenssen Hoppestad.

               4. Ole Janssen     10 år, heime

               5. Ingebret Janssen 7 ", --"--

               6. Karen Jansdtr.  21 ", --"--

               7. Maren Jansdtr.  15 ", --"--

               Formynder for alle barna: Farbror Ingebret Pederssen Bøe.

Brt:    19 - 1 – 6.

Gjeld: 101 - 3 - 9 (Insolvent).

*) A: BS 17 s. 558. B: BS 21 s. 57.

Bonde, leilending

Jens Pedersen Bøe herfra dpt. 13/8-1786 d. 25/4-1850 på Bø. s.a. Peder Engebretsen. Se ovenfor.

g. i Gjerpen 19/11-1812 m. (Jørgine) Gurine Andersdatter fra N. Venstøp(D) dpt. 29/4-1792 d. 16/2-1867 på Børønningen, d.a. Anders Engebretsen Venstøb.

Forlovere: "Peder Hansen og Hans Østensen Bø."

1. Peder f. 25/9-1813 d. 14/6-1830.

2. Anders f. 6/11-1815 d. 20/5-1820. ”Faldt i Bøe-Elven.”

3. Karen Dorthea f. 1816 d. 19/11-1842.

4. Engebret f. 2/10-1817 d. 22/6-1831.

5. Anders f. 28/10-1820 d. 11/5-1830.

6. Nils f. 28/10-1820 d. 14/12-1836.

7. Karen Maria Jensdatter f. 25/3-1823 g.m. Jacob Johnsen. Se Gromstul(B) under Bø.

8. Østen Jensen f. 24/2-1826.

9. Kirsten Dorthea Jensdatter f. 17/12-1828.

10. Peder f. 13/4-1831.

11. Andreas f. 19/1-1834 d. 24/7-1834 på M. Bø.

12. Jens f. 25/6-1837 d. 30/9-1837 på M. Bø.

Bruker ca. 1820.


F.f. Jens Pedersen og Jørgine Andersdtr.'s Peder (1813) f. Mellem-Bøe: Engelbret Pedersens k., Astrie Aslachsdtr., Jan Pedersen, Engelbret Andersen, Amund Aslaksen.

 

I 1835 bodde det også følgende folk her: Nils Gundersen (19), Anne Andersdatter (14) og
Østen Jensen (12) som trolig var sønnen her.

 

Hans Knudsen fra S. Bø forpaktet dette bruket fra ca. 1835 - ca. 1840. Se S. Bø(A).

 

Bonde, leilending

Hans Jacob Evensen fra Lardal f. ca. 1826.

g.m. Thora Maria Davidsdatter fra Hedrum f. ca. 1827.

1. Even Hansen f. ca. 1849.

2. Daniel Hansen f. 7/9-1851 d. 28/12-1910 på Sagatun under Nanset i Hedrum (Larvik). Han døde som gift skipsreder. Gravlagt på Undersbo kirkegård.

Bruker 1850.

 

Innflyttet: Vaar 1850. Anmeldt: 7/7-1851.

Hans Jacob Evensen, 25, Laurdal. Lidt jord.

Thore Maria Davidsd., 26, Hedrum. Kone.

Even Hansen, 1 ½, Hedrum.

Hvorfra indflyttet: Hedrum. Att. fra Sognepr. Kiærulf, dat. 4/7-1851. Hvor dog ikke barnet er anført.

Til: Bøe mellem.

 

Bonde, leilending

Ole Knudsen fra Tufte(7) "Åsen" f. 16/2-1825 d. 1/2-1878, s.a. Knud Halvorsen.
g. i Siljan 10/3-1852 m. Ingeborg Jacobsdatter fra Sølland i Slemdal f. 16/5-1825 d. 3/1-1891 på Mæla, d.a. Jacob Nilsen Sølland/Rønningen og Helvig Jonsdatter fra Sølland.

Bruker 1863.

Ole Knudsen kjøpte i 1874 Strømdal(6) "Ødegården".

Fra Norges matrikkel 1889, matrikulert til gnr 10 bnr 3. Senere (mellom 1910 og
1950) omregulert til bnr 15.

Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no