| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Strømdal
Gård nr. 1 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
                                         Oppdatert 23.12.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Lille Strømdal 
Gammel husmannsplass under Strømdal. 

Senere også kalt Strømdal plass. Under løpenr. 2. 

Arbeider, husmann
Arne Rollefsen f. ca. 1648 bg. 26/11-1732. ”Arne Aarhus, 84 aar.”
g1g m. Ellen (Sørensdatter?) f. ca. 1656 bg. 27/2-1717. ”Arnes qde Ellen fra Aarhuus eje, 60 aar gl. 6 maaneder.”
g2g 16/3-1718 m. Kirsten Rollefsdatter f. ca. 1661 bg. 29/12-1730. ”Arne Aarhuses qde - 69 aar.”
Br. ca. 1682.

Se denne familien på Goberg under Århus.
Denne familien kom til Århuseiet i ca. 1701. (”Arne Strømdal paa Aarhuuseje”). 

Arbeider, husmann
Mikkel Sivertsen fra Goberg under Århus f. ca. 1683 bg. 4/6-1754 i Rød i Siljan, s.a. Sivert Aarhuus-eje.
g1g 31/8-1704 m. Dorthe Taraldsdatter d. ca. 1717.
g2g 13/11-1717 m. Ingeborg Jonsdatter fra Sølland i Siljan f. ca. 1669 bg. 7/7-1748 i Siljan, d.a. Jon Madsen fra Engelstad.
Forlovere: "Rasmus Strømdal og Jacob Gulsæt."
1. Jens Mikkelsen dpt. 21/12-1704 d. 1777 g. i Siljan 11/7-1728 m. Inger Larsdatter fra Torsholt (1702 – 1782). Bodde på N. Kiste ”Børja” fra 1743. Se Siljan Bygdehistorie (Bakken) side 107.
2. Ole Mikkelsen dpt. 20/6-1706.
3. Nils Mikkelsen dpt. 18/3-1708. Bodde på Tveitan i Siljan.
4. Kirsten Mikkelsdatter dpt. 19/1-1710 d. i Slettekollen 1733, trol. i Siljan 3/6-1731 m. Vetle Tønnesen. Bodde i Vanebuseter og Slettekollen i Siljan.
  Barn 1. Karen Vetlesdatter dpt. 23/3-1732. Født på Vanebuseter.
5. Halvor Mikkelsen dpt. 14/8-1712. Se Mo.
6. Svend dpt. 30/9-1714 bg. 23/5-1717. ”Micel Sivertssøns søn Svend, 3 aar.”
Barn i 2. ekteskap:
7. Christen Mikkelsen dpt. 21/8-1718 g1g i Siljan 28/12-1748 m. Berthe Gudmundsdatter. Se Holm(5).
8. Svend dpt. 10/11-1720 bg. 16/2-1721 i Siljan.
9. Dorthe dpt. 28/6-1722 bg. 9/5-1723 i Siljan.
10. Anna dpt. 28/6-1722 bg. 24/6-1723 i Siljan.
11. Dorthe Mikkelsdatter dpt. 16/7-1724 på Sølland i Siljan. 
12. Jon dpt. 23/9-1725 bg. 23/5-1741.
13. Dorthe dpt. 24/10-1728 bg. 1/7-1736.
14. Gunhild bg. 4/6-1734. 
15. Anne Mikkelsdatter dpt. 16/11-1731 i Siljan.
Br. ca. 1704.

F.f. Micel Sivertssøns Søn Jens: Bent Aasen. Nils Sivertsen. Nils Jonssøn Gulsæt. Maria Skotland. Anna Sivartsdatter fra Scheen.
F.f. Michel Sivertzens søn Ole fra Aarhus ejer: Bent Skotland, Nils Gulsæt, Albret Zich?er, Hans Baches qvinde Margrete fra Scheen, Rasmus Skotlands qvinde Maria.
F.f. Micel Sivertssøns søn Nils: Nils Gulsæt, Ove Strømdals søn Svend, Ove Strømdals qvinde Inger, Pernelle Gulsæt.
F.f. Micel Sivertssøns datter Kirsten fra Aarhuseje: Erik Kittilssøn, Jens Tobachspinder, Pernille Røst, Anna Siversdatter.
F.f. Micel Sivertssøns søn Halvor fra Strømdals ejer: Capitain Ovenberg, Mag: Rasch, Leutenant Bech, Capit: Poulssøns Frue, Anna Baar.
F.f. Micel Sivertssøns søn Svend: Hans Tobachspinder, Rasmus Strømdal, Anders Jydes qde., Ingeborg Bratsberg, Gunnild Strømdal. 
F.f. Micel Sivertssøns Søn Christen: Hans tobakspinder, Nils Gulsæt, Helge Gulsæt, Halvor Gulsæts qde., Giertrud Strømdal. 
F.f. Micel Søllands søn, Svend fra Slemdal: Søren og Christopher Grinj, Nils Søllands qde af Slemdal, Giertrud Strømdal.
F.f. Michel Sifversen Sølland og Ingeborg Joensdatter, deris tvende barn, 1, Daarthe: Karen Hansdatter Tvetten, og Anna Torsdatter Søeland, Niels Joensen Søeland og Ole Joensen Groerøe.
F.f. Michel Sifversen Sølland og Ingeborg Joensdatter, deris tvende barn, 2, Anna: Anna Jacobsdatter Tvetten, Kirsten Ingebredtsdatter Søndtvedt, Ingebredt Laersen Iisseland, Laers Pedersen Tvetten.
F.f. Michel Sivertsen Søeland og Ingeborg Joensdatter, Daarthe: Karen Hansdatter Tvetten, Hellie Olsdatter Søeland, Gunnille Pedersdatter Tvetten, Peder Olsen Tvetten, Samuel Pedersen.
F.f. Michel Sivertsen Søeland og Ingeborg Joensdatter, Joen: Karen Hansdatter Tvetten, Anna Nielsdatter Sølfverøe, Niels Olsen Sølfverøe, Laers Pedersen Tvetten. 
F.f. Michel Sigursen Søeland og Ingeborg Joensdatter, Daarthe: Karen Hansdatter Tvetten, Helge Olsdatter Søeland, Lispet Pedersdatter Tvetten, Niels Olsen Solfverøe, Laers Povelsen Iisseland.
F.f. Michel Sigursen Søland og Ingeborg Jonsdatter, Anne: Hellie Olsdatter Søland, Aaste Pedersdatter Tvetten, Peder Olsen, Laers Pedersen Søntvedt, Halvor Pedersen Søntvedt.
Denne familien ser ut til og ha flyttet litt fram og tilbake mellom en av Århusplassene (trolig Goberg) og Strømdal lille. 
I ca. 1719 overtok Mikkel nordre Sølland i Siljan hvor hans andre kone kom fra. Se Siljan Bygdehistorie s. 533.

Mikkel var forlover da Tarald Bentsøn og Tone Olsdatter fra "Hytten" (Fossum jernverk) giftet seg i 1719.
Legg merke til at hans første kone het Dorthe Taraldsdatter. Tarald er et sjeldent navn i dette distriktet, så de kan godt ha vært i slekt.
Arbeider ved Fossum Jernverk
Peder Haagensen (Per) fra N. Skotland under Hyni dpt. 2/12-1683 bg. 23/10-1757. ”Peder Haagensen 67 aar.”, s.a. Haagen Skotland.
g. 13/6-1717 m. Gunhild Auensdatter fra Strømdal Hovedgård dpt. 31/12-1694 bg. 8/5-1763. ”Peder Haagensens enke 73 aar.”, d.a. Auen Madsen Strømdal.
1. Lars Pedersen dpt. 16/1-1718. Se Familie 9 - Gulset 1762. 
2. Auen Pedersen dpt. 22/12-1720. Se Familie 31 - Fossum 1782.
3. Maren dpt. 1/8-1723 bg. 25/6-1749. ”Peder Haagensens dtr. Maren 24 aar.”
4. Haagen Pedersen f. mai 1726. 
5. Karen dpt. 12/2-1730 bg. 3/4-1730. ”Per Haagenssøns Karen 8 uger.”
6. Svend Pedersen dpt. 2/6-1732. Se M. Sem.
Br. ca. 1720.

F.f. Peder Haagenssøns søn Lars fra Strømdal: Rasmus Strømdal, Micel Sivertssøn, Helge Gulsæt, Gunbor Grinj, Birte Haagensdatter.
F.f. Per Haagenssøns søn Ove: Rasmus Strømdal, Christen snedkers søn Jens, Søren Grinis qde., Birte Haagensdatter.
F.f. Per Haagenssøns Maren: Rasmus Strømdal, Jon Gulsæt, Rasmus Skotlands qde., Dorte Strømdal.
F.f. Per Haagenssøns Haagen: Morten Bø, Halvor Hanssøn, Isak Kiste, Aslak Mognssøns qde, Kirsten Jansdatter Hytten.
F.f. Per Haagenssøns Karen: Haagen Falcum, Søren Aarhuus, Søren Grinis qde, Else Aarhuus. 
F.f. Per Haagenssøns Svend: Guner Hynj, Anders Tolfssøn, Henric Hynis qde., Birte Gulsæt.
I en rettsak i 1756 hvor Peder vitnet, er det nevnt at han var født og bodde på Hyni eiet og var 50 år gammel. 
Han arbeidet for det meste med ”fosse og Flaadearbeid.”
Peder Haagensens enke bodde i 1762 hos sin sønn Svend på M. Sem.

Arbeider, husmann
Ole Andersen fra Augonsplass under Strømdal dpt. 13/5-1725 bg. 7/10-1789. ”Ole Andersen f. Strømdal 64 aar.”, s.a. Anders Auensen Strømdal (Auensplass.)
g. 21/7-1753 m. Kirsten Eskildsdatter fra Vassdalen(1) i Holla dpt. 17/9-1730 bg. 20/1-1771. ”Ole Andersens kone f. Strømdals ejet 40 aar.”, d.a. Eskild Rasmussen Wasdalen.
1. Anders Olsen dpt. 17/3-1754 
2. Hans Olsen dpt. 6/1-1756 bg. 21/8-1808. Se nedenfor.
3. Marthe Olsdatter dpt. 21/8-1757 d. 1812 g. 17/10-1788 em. Tollef Hansen d. 1810. Bodde på Helgen vestre i Holla. 
  Barn 1. Kirsti Tollefsdatter f. 1790. 
  Barn 2. Børthe Tollefsdatter f. ca. 1793. 
  Barn 3. Hans Tollefsen f. ca. 1799 g.m. enke Live Andersdatter fra Fossum. Se Familie 11 - N. Brekke 1845.
4. Ovit (Aavet) dpt. 3/12-1760 bg. 15/2-1761. ”Ole Andersens d. Ovit f. Gulset ejet 12 uger.”
5. Gunhild Olsdatter dpt. 7/2-1762 g1g m. enkemann Gunder Jensen fra Fossum. Se Familie 13a - Gulset 1801.
6. Inger dpt. 3/8-1766 bg. 31/8-1766. ”Ole Andersens d. Inger 4 uger.”

F.f. Ole Andersens db. Anders fra Strømdal Ejet: Hans Strømdals kone, Anne Eschilsdatter, Ole Pedersen, Lars Isaksen, Ouen Rasmusen.
F.f. Ole Andersens db. Hans fra Strømdal Ejet: Johannis Rejersens kone, Anne Svensdtr., Ole Pedersen, Ole Jansen, Rasmus Eschildsen. 
F.f. Ole Andersens pb. Marthe fra Gulset Ejet: Ouen Rasmusens kone, Anne Eschilsdatter, Ole Pedersen, Christen Jonsen, Rasmus Eschildsen.
F.f. Ole Andersens pb. Ovit fra Gulset Ejet: Lars Isaksens kone, Ingebor Hansdtr., Ole Pedersen, Isak Hansen.
F.f. Ole Andersens pb. Gunnil fra Gulset Ejet: Abraham Falchums kone, Maria Hansdtr., Ole Pedersen, Ouen Rasmusen, Hans Eschilsen.
F.f. Ole Andersens pb. Inger fra Gulset-Ejet: Ouen Rasmusens kone, Helvig Olsdatter, Ole Pedersen, Arne Johannisen, Peder Olsen.
Ole og Kirsten ble trolovet i Holla krk. Denne familien bodde fra 1757 til minst 1766 
på en plass under Gulset. Det ble holdt skifte etter Ole Andersen her på ”Lille Strømdal” i 1789.

I skifte ble husene på eiendommen beskrevet: ”En stue med kakkelovn, kjøkken med skorstein, 2 løer med 
laave i midten og et fæhus alt tekt med hontak.” Vurdert for 40 riksdaler.

17/10-1789     OLE ANDERSSEN            Bamble Skifteprot. 11, s. 441a.
Lille-                 Arvinger:                            
Strømdahl      Barna:
u/Strømdal      1. Hans Olssen, myndig og bor på plassen.
                            2. Margit Olsdtr. g.m. Tollef Hanssen i Helgen anneks.
                            3. Gunhild Olsdtr. 28 år.
               Formynder for Gunhild ble Gunnar Strømdahl.
Brt: 55 - 1 - 14
Net:  0 - 1 - 23.

Husmann
Hans Olsen herfra dpt. 6/1-1756 bg. 21/8-1808. ”Hans Olessøn und. Strømdal. 52 7/12 aar.”, s.a. Ole Andersen.
g. 27/12-1791 Jøran Halvorsd. dpt. 1771 bg. 29/8-1810. ”Enken Jøran Halvorsdtr. und. Strømdal, meent at være  41 1/2 aar.”
1. Anne Kirstine Hansdatter dpt. 21/9-1794.
2. Ole Hansen dpt. 15/1-1797  g. 1825 Ingeborg Isaksdatter fra Doksrød. Bodde på Kleiva. Se B.kl. 1845.
3. Inger Hansdatter dpt. 28/7-1799
-   bg. 5/12-1802. ”Hans Olessøns dødf. db. u/Strømdal.”
4. Anders Hansen dpt. 18/11-1804
Br. ca. 1791.

F.f. Hans Olessøns pb. Anne Kirstine u/Strømdal: Karen Pedersdtr., Maren Jensdtr., Gunder Jenssøn, Gunder Nilssøn, Rasmus Ovessøn.
F.f. Hans Olessøns Ole u/Strømdal: Gunder Strømdals k., Asloug Jensdtr., Christen Einerssøn, Hans Axelssøn, Rasmus Olessøn.
F.f. Hans Olessøns Inger u/Strømdal: Aslach Kiises k., Rasmus Olessøns k., Peter Conradssøn, Erik Henricssøn, Christen Einerssøn.
F.f. Hans Olessøns Anders u/Strømdal: Borge Nilssøns k., Anne Kirstine Isaksdtr., Ove Rasmussøn, Erik Matthiæsøn, Henric Evenssøn.


Hans Olsen hadde livstidsfeste på plassen. I 1801 hadde de en tjenestepike Mette Hansdatter, 11 år, som bodde her.

Leilending, kusk (i 1835)
Rasmus Christensen fra Furuvald dpt. 21/9-1777 d. 5/2-1848 her, s.a. Christen Halvorsen Faarevoll.
g1g 27/12-1810 Mari Axelsdatter (Maren) fra S. Hyni(B) dpt. 9/2-1777 d. 15/1-1818 her, d.a. Axel Nilsen Hynie.
Forlovere: "Axel Hyni og Erik Madsen."
g2g forl. 2/8-1818 Ingeborg Sophia Larsdatter fra Kjær dpt. 22/7-1781 d. 22/1-1839 her, d.a. Lars Kjær.
1. Christen Rasmussen f. 12/6-1812 
g. i Solum krk. 19/5-1843 m. Maren Helene Olsdatter fra Nyhus under Skilbred i Solum f. 24/6-1822.
    (Forlovere: Carl Hansen Skilbred og Hans Jacobsen Aafos.) Utflyttet til Solum i april 1843: Ungkar Christen Rasmussen u. Strømdal, 31 aar”.
    Bodde på Suttervik under Elset i Solum (1844) og Hauen under Åfoss (1851).
   
Barn 1. Helene Andrea f. 27/9-1844 d. 29/12-1844.
    Barn 2. Inger Andrea Christensdatter f. 16/6-1847.
    Barn 3. Karen Marie Christensdatter f. 11/8-1849.
    Barn 4. Maren Christine Christensdatter f. 1852.
    Barn 5. Ole f. 1858 d. 1858.
    Barn 6. Ole Christensen f. 1860.

2. Anne Gurine f. 18/8-1815 d. 22/2-1816 her.
Barn i 2. ekteskap:
3. Lars Rasmussen f. 12/3-1819
g. i Melum 24/2-1848 m. Karen Maria Kittilsd. fra Kleva u. Omdal. (Forlovere: Hans Olsen Bakken og Kittil Hansen Kleva.)
    Lars var skomaker. Bodde på Rønningen u. Gulset før de i 1863 kjøpte Elset(8) og bosatte seg der.
    Barn 1. Inger Karoline Larsdatter g.m. Kjell Pedersen Skjelbred (i Solum). Se Solum bygds historie b. II, s. 140/141.
4. Anne Marine Rasmusdatter f. 14/4-1821. Ugift. Flyttet til Solum i 1849 med sin bror Lars og hans familie.
5. Halvor Rasmussen f. 10/7-1824 g. 7/12-1848 m. Kirsten Andrea Jensd. f. 3/4-1825. Bodde på Borgeskogen. Skredder.
Br. 1810.

F.f. Rasmus Christenssøns Christen u/Strømdal: Lars Kjærs k., Margarete Axelsdtr., Solve Kjær, Thor Anderssøn, Nils Axelssøn.
F.f. Rasmus Christensen og Mari Axelsdatters Anne Gurine u. Gulseth: Kone Marthe Kjærra, pige Margrethe Solvesd., Solve Kjærra, Niels Axelsen Hynie.

Tjenestepike her i 1845: Pernille Andersdatter, 17 år.

Plassen ble nedlagt og utskilt til hustomter

(C) Gard Strøm