ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Brekke
Gård nr. 61 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Opplysninger om feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 09.08.2023


Brekke søndre 1801 - Brekkejordet søndre
Kilde: Folketellingen 1801. Supplert med opplysninger fra kirkebøker, skifter o.a.

Bebyggelsen på søndre Brekkejordet økte betydelig i årene før 1801. De fleste av disse husene lå på søndre Brekkejordet.
38 bolighus, ofte med 2 familier i hvert hus.


| S. Brekke 1762 | S. Brekke 1782 |
| S. Brekke 1801 | S. Brekke 1810 | S. Brekke 1835 | S. Brekke 1845 |


Familie 1.
S. Brekke 1801. Plass 1.

Smed og hjulmaker
Hans Knudsen
fra Øvrum(A) dpt. 18/1-1761 d. 20/6-1815 under S. Brekke, s.a. Knud Simonsen.
g1g 6/1-1789 m. Kirsten Olsdatter fra Gimsøy i Solum dpt. 29/8-1765 i Solum bg. 16/4-1805. ”Hans Knudssøns kone Kirsten Olesdtr., und S. Breche, sagt at være 39 7/12 aar.”, d.a. Ole Andersen Bøle fra S. Bøle. Se Solumslekt.org.
g2g 25/1-1812 m. enke Inger Jonsdatter f. ca. 1757.
1. Knud dpt. 9/8-1789 bg. 13/8-1790. ”Hans Knudssøns s. Knud u/S.Breche 1 aar.”
2. Knud Hansen dpt. 31/7-1791.
3. Anders Hansen dpt. 7/4-1793. Se Kråketo.
4. Anne Karine dpt. 3/1-1796 bg. 19/1-1797. ”Hans Knudssøns pb. Anne Karine u/S.Breche. 1 1/12 aar.”
5. Ole dpt. 26/12-1797 bg. 16/5-1798. ”Hans Knudssøns db. Ole u/S.Breche 5 mnd.”
6. Ole Hansen dpt. 18/8-1799. Se Familie 10 - S. Brekke 1810.
7. Anne Karine dpt. 8/11-1801 d. 9/2-1820 på Kråketo. Ugift.
Barn i 2. ekteskap:
8. Hans f. 1813 d. 1/5-1816.
Br. ca. 1789.

F.f. Hans Knudsens db. Knud fra S.Breche Ejet: Madame Adtzlev, Christence Sophia Sartz, Rasmus Bagge, rector Winther, Realf Realfsen.
F.f. Hans Knudssøns db. Knud u/S.Bræche: Hans Olessøns k., Sophie Thomæsdatter, Laers Olessøn, Laers Knudssøn, Christen Olessøn.
F.f. Hans Knudssøns db. Anders u/S.Breche: Laers Knudssøns k., Petronelle Tordsdatter, Søren Tofte, Christen Schrøder, Jon Svenchessøn.
F.f. Hans Knudssøns pb. Anne Karine u/S.Breche: Gunder Haraldssøns kone, Sophie Thomædtr., Peder Limmie, Søren Tofte, Laers Knudssøn.
F.f. Hans Knudssøns db. Ole u/S.Breche: Søren Toftes k., Margrete Thomædtr., Christen Schrøder, Hans Olessøn, Lars Knudssøn.
F.f. Hans Knudssøns db. Ole u/S.Breche: Peder Limies k., Aase Maria Andersdatter, Søren Tofte, Lars Knudssøn, Jon Svenchessøn, Erik Olessøn.
F.f. Hans Knudssøns pb. Anne Karine f. S.Breche ejet: Jon Svenchessøns k., Anne Svendsdtr. Peder Limie, Jon Erikstrup, Nils Kildal, Anders Knudssøn.

Tjenestefolk her i 1801: Anders Knudsen (20), Erik Olsen (20) og Hans Aagesen (27). Alle ugifte.

Kirsten Olsdatters far, Ole Andersen Bøle, døde her i 1795. Bg. 21/1-1795. "Ole Andersen Bøle død under
S. Breche 64 aar." Se skiftet nedenfor. Takk til Leif B. Kristensen som hjalp meg med å rydde opp!

28/3/1795      OLE ANDERSSEN            Bamble Skifteprotokoll nr. 12, s. 253a.
S. Brekke       Arvinger:                            
gds. grunn     Barna:
               1. Anders Olssen, myndig.
              
2. Lars Olssen      do
               3. Valentin Olssen  do
              
4. Erik Olssen      do
               5. Ole Olssen, umyndig.
               6. Kirsti Olsdtr. g.m. Hans Knutssen.
Brt: 8 - 3 - 8  ”som Hans Knutssen fikk fordi avdøde hadde vært hos ham og
datteren, nydt pleie og ophold, og de hadde også kostet begravelsen.”
 


Familie 2.
S. Brekke 1801. Plass 2. ”Smedplassen”. 

Smed, husmann
Nils Knudsen
dpt. 20/9-1767, s.a. smed Knud Aslaksen. Se Familie 3 - S. Brekke 1762.
g. 6/4-1797 m. Pernille Thorsdatter f. ca. 1757 d. 21/3-1841 på Bratsbergkleiva.

Det var en Thor Smed i Skien på 1750-tallet, som kan være far til Pernille.

Ingen barn. Pernille er ikke funnet døpt i Gjerpen. Da hun døde i 1841 hadde hun en eneste arving.
Det var hennes nieses sønn (søsterdatters sønn), Arne Pedersen (29) som bodde i Skien. 

6/4/1841       PERNILLE THORSDATTER         Bamble Skifteprot. nr. *)
Bratsberg-     - død 21.3.1841 -                    
kleiva         Arvinger:
            A. Mannen, avd.
Niels Knutssens søsken:
              
1. Else Knutsdtr. enke etter Isak Jacobssen Bommen, bor på Bratsbergkleiva. Tilstede.
                  Laugverge: Knut Isakssen Bommen. Tilstede.
               2. Mari Knutsdtr. død, etterlatt en sønn:
                 a. Erik Simonssen, 38 år. Bor på Bratsbergkl. Tilstede.
               3. Inger Knutsdtr. død, etterlatt seg 3 barn:
                 a. Knut Halvorssen, er smed, bor på Bratsbergkleiva.
                    Syk. Tilsynsverge: Erik Simonssen.
                 b. Anders Halvorssen       36 år.
                 c. Anne Karine Halvorsdtr. 41 "
               4. Johanne Marie Knutsdtr. død, vært g.m. Iver Christianssen, skomaker i vestre Porsgrunn, 4 barn:
                 a. Knut Christian Iverssen 19 år.   Tilsynsverge
                 b. Inger Iversdtr.         24 "     for de 4:
                 c. Gunhild Iversdtr.   22 1/2 "     Knut Isakssen
                 d. Kirstine Iversdtr.  20 1/2 "     Bommen.
            B. Kona, Pernille Thorsdtr.s arving:
               1. Søsterdattersønn Arne Pederssen 29 år, Skien. Tilstede.
Brt: 78 - 3 - 15
Net: 28 - 1 -  6
*) A: BS 18 s.247-258-259b. B: BS 21 s.452b. C: BS 23 s.461.
 


Familie 3.
S. Brekke 1801.

Sagmester
Lars Nilsen
fra Kleiva dpt. 4/4-1747 bg. 29/9-1793. ”Laers Nilssøn, saugmester u/S. Breche 46 1/2 aar.”, s.a. Nils Larsen Berg. Se Familie 7 - Kleiva 1762.
g. 25/11-1773 m. Berthe Christensdatter f. ca. 1736.
1. Karen Larsdatter dpt. 11/6-1775.
2. Nils Larsen dpt. 27/6-1779.

F.f. Lars Nilsens pb. Karen fra Breche Ejet: Ole Eriksens kone, Agatha Pedersdatter, Jens Festrup, Nils Larsen, Anders Nilsen.
F.f. Lars Nilsens db.
Nils fra Breche Ejet: Anders Nilsens kone, Anne Larsdtr., Knud Aslaksen, Aslak Christensen, Søren Hansen.

Enka bodde her med sønnen Nils Larsen (23) i 1801 og drev sitt lille jordbruk. I huset bodde også enka
Inger Jensdatter (44) og hennes datter Maren Hansdatter (8). Se Familie 1 - ovenfor.

30/9/1793      LARS NILSSEN      Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 59b.
S.Brekkes      Arvinger:                           
grunn          Enka Berthe Christensdatter og deres eneste barn Nils Larssen 14 år.
               Enkas laugverge ble kjøpm. Albert Blom.
               Han ble også formynder for Nils.
Brt:   65 - 3 - 6
Gjeld: 83 - 0 - 9 (insolvent).
 


Familie 4.
Under S. Brekke 1801. Husmannsplass, S. Brekkejordet.

Tømmermann, husmann med jord
Aslak Christensen
fra Morgedal i Kviteseid f. ca. 1753 d. 10/11-1831 på S. Brekkejordet, s.a. Christen Aslaksen Øvsttveiten og Gro Saamundsdatter Sælid.
g1g 12/10-1775 m. Ragnhild Olsdatter (fra Meens-eie) f. ca. 1747 bg. 8/1-1794. ”Aslak Christenssøns kone Ragnil Olesdtr. u/S. Breche 46 1/2 aar.”
g2g i Skien 14/4-1795 m. Maria Clausdatter Smith fra Skien f. ca. 1772 bg. 2/3-1796. ”Aslak Christenssøns kone Maria Clausdtr. u/S. Breche 24 aar.”
g3g ca. 1796 m. Anne Margrethe Jørgensdatter f. ca. 1774 d. 21/5-1839 på S. Brekkej.
Barn i 3. ekteskap:
1. Christen bg. 5/12-1799. ”Aslak Christenssøns hd. db. Christen, u/S.Breche 2 dage.”
2. Ragnhild Maria Aslaksdatter dpt. 3/2-1801 d. 27/4-1843 på S. Brekkej. Ugift.
3. Christen Aslaksen dpt. 14/12-1802. Se Familie 41 - S. Brekke 1845.
4. Johanne Gurine dpt. 24/8-1805 bg. 23/10-1810. ” …. og hans pb. Johanne Gurine ibid 5 1/6 aar.”
5. Jørgen dpt. 17/9-1807 bg. 11/10-1807. ”Aslak Christenssøns db. Jørgen und. S. Breche 1 mnd.”
6. Jørgen dpt. 15/7-1809 bg. 23/10-1810. ”Aslak Christenssøns db. Jørgen und. S. Breche 1 1/4 aar.” 

F.f. Aslak Christenssøns db. Christen u/S.Breche: Ole Bugots k., Guri Jørgensdtr., Saamund Christenssøn, Lars Olessøn, Christopher Pederssøn.
F.f. Aslak Christenssøns pb. Johanne Gurine u/S.Breche: Johan Bloms k., Susanne Blom, G. Monrad, Hans og Jens Blom.
F.f. Aslak Christenssøns db. Jørgen u/S.Breche: Erik Bentssøns enke, Anne Christine Saamundsdtr., Ole Christenssøn, Jan Haagenssøn, Christen Anderssøn.
F.f. Aslak Christenssøns db. Jørgen u/S.Breche: Guri Jørgensdtr., Anne Christine Saamundsdtr., Hans Bentssøn, Jon Torjerssøn, Peder Arnessøn.

Aslak Christensen er skrevet for "Rugstad" i 1825. Hans sønn Christen er skrevet for "Rustad" i 1826.

Tjenestepike i 1801: Gunhild Gundersdatter(22). Aslak Christensen har følgende søsken i Gjerpen:
Saamund Christensen. Se Familie 31 nedenfor.
Ole Christensen. Se Bugot under Sneltvedt.


Familie 5a.
S. Brekke 1801.

Arbeider
Lars Gundersen
f. ca. 1738 bg. 11/8-1776. ”Lars Gundersen f. Luxefjeld, 38 aar.“
g. 14/10-1775 m. Marthe Ellefsdatter f. ca. 1739
0. bg. 16/6-1776. ”Lars Gundersens dødf. pb. f. Luxefjeld.”

Lars Gundersen døde etter bare ett års ekteskap, mens enka Marthe Ellefsdatter ble gift igjen med
Svend Larsen. Se nedenfor.

Arbeider
Svend Larsen f. ca. 1736 bg. 4/1-1801. ”Svend Larssøn u/S. Brekke, anmeldt at vær 65 aar.”
g1g 20/9-1778 m. enke Marthe Ellefsdatter f. ca. 1739 bg. 2/11-1788. ”Svend Larsens kone f. Breche ejet 48 aar.”
g2g i Skien 28/12-1789 m. enke Gjertrud Gundersdatter f. ca. 1751 d. 16/7-1827 på Bratsbergkleiva
Forlovere: "Ole Abrahamsen (sign.), Aslach Christensen (sign.)."
1. Berthe bg. 27/6-1779. ”Svend Larsens d. Berthe f. Bradsbergkleven, 7 uger.”
2. Gunhild bg. 20/9-1779. ”Svend Larsens d. Gunhild 26 uger.”
Barn i 2. ekteskap:
3. Lars Svendsen dpt. 15/5-1791. Se nedenfor.

F.f. Svend Laerssøns db. Lars u/S.Breche: Maria Halvorsdtr., Gunnil Olesdatter, Laers Nilssøn, Hans Gunnessøn, Peder Mortenssøn.

I 1801 bodde enka Gjertrud Gundersdatter her med sin sønn Lars på 10 år.
Innerst: Enke Anne Johnsdatter f. ca. 1741 ”Gaaer i Dagleje.”

18/11/1789     MARTHE EILEFSDATTER        Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 428a.
S. Brekke       Arvinger:                            
gds. grunn     Enkem. Svend Larssen
               og avd. 2 søstre:
               1. ...... Eilefsdtr. g.m. Niri Olssen.
               2. ...... Eilefsdtr. g.m. Tormod Olssen.
Brt:   20 - 1 - 19
Gjeld: 33 - 2 -  6 (insolvent).
”Stervbo Huuset, paa Brække Gaards grund beliggende, indeholder en Stuue med en
enkel Kakkelovn og Kiøkken med Skorsten samt et lidet Vedhuus.”
 


Familie 5b.
S. Brekke 1801.

Matros, innerst
Lars Svendsen
herfra dpt. 15/5-1791, s.a. Svend Larsen. Se ovenfor.
g. 28/12-1815 m. Anne Jacobsdatter fra S. Brekkejordet dpt. 26/6-1791, d.a. Jacob Rasmussen. Se Familie 35a - S. Brekke 1801.
Forlovere: Christopher Pedersen, Anders Pedersen. ”Begge paa Bratsbergkleven.”
1. Maren f. 30/10-1816 på S. Brekke.
2. Aase Maria f. 26/10-1817 på S. Brekke.
3. Anne Laurine Larsdatter f. 23/11-1818 på S. Brekke.
4. Svend Larsen f. 3/9-1821 på S. Brekke.

Lars Svendsen stakk av fra kone og barn før 1830. Hun fikk skilsmisse i 1830 med tillatelse til
å gifte seg på ny. Hun giftet seg i 1830 med Erik Simonsen. Se Familie 12 - S. Brekke 1845.

Presteattest av 27 Nov 1830:
”Anne Jacobsdatter gift med Lars Svendsen, begge av Bratsbergskoven, trolovet 31 Okt 1829.
Mannen bortreist og Anne kjent berettiget til å inngå nytt ekteskap.”
 

15/12/1830     ANNE JACOBSDATTER         Bamble Skifteprot. nr. 17, s. 230.
Bratsberg-     Hun var ikke død, men ved dom skilt  
kleiva            fra sin mann Lars Svendssen.
               Arvinger: Barna:
               1. Svend Larssen  9 år.   Begge heime hos mora.
               2. Anne Larsdtr. 12 "
               Formynder for barna: Stefaren Ole Christenssen.
               Hun fikk Erik Simonssen til laugverge.
Brt: 4 - 20
Net: 4 - 20
 


Familie 6a.
S. Brekke 1801.

Arbeider, jordløs husmann (leier hus)
Ole Abrahamsen Falchum
fra S. Falkum f. ca. 1750 d. 21/10-1801. ”Ole Abrahamssøn Falchum, anm. at være 57 aar.”, s.a. Abraham Nilsen Falchum.
g. 2/11-1768 m. Marthe Gundersdatter fra S. Holm dpt. 5/7-1750 d. 27/3-1816, d.a. Gunder Tolfsen Holm og Marthe Nilsdatter.

Denne familien bodde tidligere i mange år på S. Falkum. Se alle barna der.

 


Familie 6b.
S. Brekke 1801.

Tømmermann
Abraham Olsen Falchum
fra S. Falkum dpt. 17/9-1775 d. 15/2-1851 på Bratsbergkleiva, s.a. Ole Abrahamsen Falchum.
g. 15/11-1804 m. Sara Christine Sørensdatter Condrup fra Fossum dpt. 4/3-1781 d. 30/8-1845 på Bratsbergkleiva, d.a. Søren Christian Condrup. Se Familie 42 - Fossum 1801.
Forlovere: "Simon Simonsen og Gunder Larsen."
1. Dorthea Abrahamsdatter dpt. 21/2-1805 g.m. Ole Nilsen Kjenndalen fra Solum. Se Familie 118 - Kleiva 1845.
2. Ole dpt. 26/12-1807.
3. Karen Sophie Abrahamsdatter f. 24/7-1810.

4. Christine Condrup Abrahamsdatter f. 1/1-1813. Meldt utflyttet til Christiania 4/9-1840.
5. Ole Abrahamsen f. 30/5-1816.
6. Marthe Abrahamsdatter f. 30/10-1820 g. i Holla 16/2-1842 m. Ole Hansen. Se Kleven under Klovdal i Helgen, Holla.

F.f. Abraham Olessøns pb. Dorothea u/S.Breche: Jon Thorssøns k., Marthe Jørgensdatter, Jon Thorssøn, Christopher Condrup, Ole Olessøn.
F.f. Abraham Olessøns db.
Ole f. BratsbergKl.: Karen Høst, Marthe Olesdtr., Christopher Condrup, Christen Abrahamssøn, Christian Olessøn.
F.f. Abraham Olessøns pb.
Karen Sophie f. Bratsb.kl.: Sophia Dor. Condrup, Marthe Olesdatter, Søren, Christian og Christopher Condrup, Nils Olessøn.
F.f. Abraham Olsens pb.
Christine Condrup f. Bratsbergkl.: Dorothea Condrop, Marthe Olsdtr., Christopher Condrop, Andreas Christensen, Christian Jensen.

Abraham Olsen Falchum døde som fattiglem på Bratsbergkleiva, boende i huset hos sin datter Dorthea og hennes familie.


Familie 7.
S. Brekke 1801. Brekkejordet.

Arbeider, jordløs husmann
Erik Bentsen
f. ca. 1754 d. 18/1-1802. ”Erik Bentssøn u/S.Breche, anm. at være 47 5/12 aar.”
g. i Skien 3/10-1777 m. Anne Abrahamsdatter fra Porsgrunn f. ca. 1733 d. 30/3-1819 på Brekkejordet.
Forlovere: "Erich Smith, Ole Michelsøn Kolstad."
1. Karen Eriksdatter dpt. 15/8-1779.

F.f. Erik Bentsens pb. Karen fra Breche Ejet: Bent Olsens enke, Inger Thomasdatter, Halvor Thomesen, Aslak Christensen, Thomas Larsen.


Familie 8a.
S. Brekke 1801. Brekkejordet.

Arbeider
Peder Halvorsen
fra Gravli(3) "Putten" dpt. 20/11-1740 d. 24/4-1818 på S. Brekkej., s.a. Halvor Pedersen Putten.
g. 23/11-1770 m. Guri Larsdatter fra Forpakterboligen under Gjerpen lille dpt. 17/12-1747 i Holla d. 12/12-1819 på S. Brekkej., d.a. Lars Nilsen.
1. Nils Pedersen dpt. 27/1-1771. Se nedenfor.
2. Aslak dpt. 29/1-1775 bg. 2/3-1777. ”Peder Halvorsens s. Aslak 1 1/4 aar.”
3. Halvor dpt. 13/7-1777 bg. 31/8-1777. ”Peder Halvorsens s. Halvor 7 uger.”
4. Anne Maria dpt. 1780 bg. 24/3-1792. ”Peder Halvorssøns Putens pb.
Anne Maria f. S.Breche-ejet 12 aar.”
5. Maren dpt. 26/12-1784 bg. 6/3-1785. ”Peder Halvorsens d. Maren 10 uger.”
6. Maren dpt. 2/7-1786 bg. 7/7-1792. ”Peder Halvorssøns pb. Maren f. Søndre Breche ejet 6 aar.”

F.f. Peder Halvorsens db. Nils fra Laugmandsgaarden: Anders Aarhuuses kone, Groe Jonsdtr., Halvor Pedersen, Thor Halvorsen, Nils Torbiønsen.
F.f. Peder Halvorsens db. Aslak fra Laugmandsgaarden: Lars Nilsens kone, Giertrud Olsdtr., Halvor Pedersen, Ole Halvorsen, Halvor Larsen.
F.f. Peder Halvorsens db. Halvor fra Breche Ejet: Anders Aarhuuses kone, Marthe Halvorsdtr., Ammund Nilsen, Halvor Larsen.
F.f. Peder Halvorsens pb. Maren under S: Breche: Lars Nilsens kone, Maren Christensdatter, Halvor Larsen, Lars Pedersen.
F.f. Peder Halvorsens pb. Maren fra S.Breche Ejet: Halvor Larsens kone, Turi Torjersdatter, Halvor Larsen, Jon Asbiønsen, Ole Halvorsen.


Denne familien bodde i Forpaktergården under Lagmannsgården fra 1770 - 1776.
De kom hit i ca. 1776. Guri larsdatter var født på gården Melteig(1) i Holla.
Deres sønnedatter Anne Gurine Nilsdatter(3) bodde her med dem i 1801.


Familie 8b.
S. Brekke 1801. Brekkejordet.

Arbeider
Nils Pedersen
herfra dpt. 27/1-1771, s.a. Peder Halvorsen.
g. 27/9-1798 m. Guri Maria Olsdatter.
1. Anne Gurine Nilsdatter dpt. 24/5-1798.

F.f. Nils Pederssøns pb. Anne Gurine u/S.Breche: Anders Aarhuuses k., Karen Larsdtr., Anders Nirissøn, Halvor og Anders Larssøn.

Det vites ikke hvor det ble av Nils og Guri Maria. Datteren Anne Gurine bodde her hos sine besteforeldre i 1801.


Familie 9.
S. Brekke 1801. Brekkeberget.

Sagarbeider, husmann
Halvor Larsen
fra Forpaktergården under Gjerpen lille dpt. 15/6-1755 bg. 28/12-1804. ”Halvor Larssøn und. S. Breche 49 ½ aar.”, s.a. Lars Nilsen.
g. 4/11-1779 m. Marthe Olsdatter fra Bratsbergkleiva dpt. 1/10-1758, d.a. Ole Larsen. Se Familie 40b - Kleiva 1784.
1. Anne Halvorsdatter dpt. 12/3-1780.
2. Gutt dpt. 5/5-1782. Trolig død som spedbarn.
3. Lars Halvorsen dpt. 26/10-1783. Utkommandert som matros i 1809.
4. Maren Halvorsdatter dpt. 30/4-1786 g. i Skien 28/12-1813 m. Claus Borgen Eidorff. Bodde på Snipetorp i Skien.
 
   Barn 1. Jaje Worchumine Eidorff dpt. 28/12-1813 i Skien. Ugift. Oppkalt etter sin fars hollandske morfar som var handelsmann i Skien.
    Barn 2. Marthe Margrethe f. 11/7-1816 d. 17/7-1816.
    Barn 3. Marthe Margrethe Clausdatter Eidorff f. 30/9-1817.
   
Barn 4. Halvor Clausen Eidorff f. 25/10-1819 g.m. Henriette Tollefsdatter.
    Barn 5. Rasmus Clausen Eidorff f. 22/5-1822.
Ugift.
    Barn 6. Inger Marine Clausdatter Eidorff f. 5/10-1825 d. 16/4-1909 g.m. Johannes Christensen fra Eidanger f. 6/2-1819. Bodde i Hjellen i Skien.
    Barn 7. Claus Clausen Eidorff f. 5/10-1825.
5. Jørgen bg. 2/6-1787. ”Halvor Larsens s. Jørgen 3 dage.”
6. Margrethe dpt. 14/12-1788 bg. 3/5-1789. ”Halvor Larsens d. Margrethe 4 mnd.”
7. Karen dpt. 27/6-1790 bg. 12/12-1790. ”Halvor Laerssøns pb. Karen f. S.Breche 1/2 aar.”
8. Karen Kirstine Halvorsdatter dpt. 29/1-1792 d. 9/6-1853 i Skien g. i Skien 8/3-1814 m. fraktemann Abraham Abrahamsen Berg. Bodde i Skien.
9. Ole dpt. 30/8-1795 bg. 30/3-1800. ”Halvor Larssøns db.
Ole u/S. Breche 4 5/12 aar.”
10.
Ole Halvorsen dpt. 12/4-1801.

F.f Halvor Larsens pb. Anne fra Laugmandsgaarden: Lars Nilsens kone, Inger Olsdatter, Ole Larsen, Peder Halvorsen.
F.f. Halvor Larsens db. ----(Glemt!) fra S.Breche Ejet: Jon Aslaksens kone, Karen Dyresdtr, Ole Larsen, Ole Gundersen, Thor Halvorsen.
F.f. Halvor Larsens db. Lars fra S.Breche Ejet: Jon Aslaksens kone, Ingebor Larsdtr., Thor Eriksen, Christen Halvorsen, Saamund Christensen.
F.f. Halvor Larsens pb. Maren fra Laugmandsgaarden: Anders Aarhuuses kone, Inger Olsdatter, Anders Aarhuus, Ole Halvorsen, Nils Nirisen.
F.f. Halvor Larsens pb. Margrethe fra Laugmandsgaarden: Anders Aarhuuses kone, Inger Olsdtr., Anders Aarhuus,  Halvor Andersen, Abraham Henningsen.
F.f. Halvor Laerssøns pb. Karen u/S.Breche: Inger Olesdtr., Anne Laersdtr., Anun Tollevssøn, Tord Halvorssøn, Jon Svenchessøn.
F.f. Halvor Laerssøns pb. Karen Kirstine u/S.Breche: Inger Olesdtr., Maren Christensdtr., Knud Anderssøn, Nils Pederssøn, Christian Zachariæsøn.
F.f. Halvor Laerssøns db. Ole u/S.Breche: Inger Olesdtr., Marthe Laersdtr., Knud Anderssøn, Christen og Anders Laerssønner.
F.f. Halvor Larssøns Ole u/S.Breche: Inger Olesdtr., Gjertine Olesdtr., Anders og Christen Larssøn, Poul Christenssøn.

Denne familien bodde under S. Brekke fra ca. 1790. De bodde tidligere på Forpaktergården under Gjerpen lille.

28/11/1809     HALVOR LARSSEN   Bamble Skifteprot. nr. 15, s. 145a.
Brekkeberget   og MARTHE OLSDATTER                 
               Arvinger: Barna:
               1. Lars Halvorssen   26 år, utkommandert som matros.
               2. Ole Halvorssen     8 ” , heime.
               3. Anne Halvorsdtr.  27 ” , --”--.
               4. Maren Halvorsdtr. 23 ” , tjener i Skien.
               5. Karen Kirstine Halvorsdtr. 16 år, heime.
               Farbroren Anders Knutssen Aarhus formynder.
Brt: 3 - 0 - 10
Gjeld: omk.      (Insolvent)


Familie 10a.
S. Brekke 1801.

Arbeider, husmann uten jord
Ole Christensen Brendsæter
fra Brennseter u. Mo dpt. 9/5-1756 bg. 26/10-1808. ”Ole Christenssøn und. S. Breche 52 1/2 aar.”, s.a. Christen Andersen Brendsæter.
g. 17/8-1782 m. Kirsten Nilsdatter fra Berberg(A) dpt. 6/5-1759 bg. 11/11-1808. ”afdøde Ole Christenssøns enke Kirsten Nilsdtr. und. S.
Breche 49 1/2 aar.”, d.a. Nils Jensen Berberg.
1. Marthe Olsdatter dpt. 3/11-1782. Tjente i Skien i 1808.
2. Ole Olsen dpt. 31/7-1785. Se Familie 146 - Kleiva 1845.
3. Anne Olsdatter dpt. 30/3-1788. Tjente i Skien i 1808.
4. Nils Olsen dpt. 17/4-1791.
5. Karen Marie Olsdatter dpt. 11/5-1794.
6. Dorthe dpt. 25/11-1798 bg. 19/3-1799. ”Ole Christenssøns pb. Dorthe u/Nord Løberg 1/3 aar.”

F.f. Ole Christensens pb. Marthe fra Berreberg: Christen Brændeseterets kone, Anne Nilsdtr., Nils Berreberg, Christen Andersen.
F.f. Ole Christensens db. Ole under S.Breche: Peder Corneliisens kone, Ingebor Pedersdtr, Sivert Pedersen, Christen Andersen, Lars Jonsen.
F.f. Ole Christensens pb.
Anne fra BradsbergKleven: Peder Corneliisens kone, Anne Nilsdatter, Nils Berreberg, Halvor Christiansen, Erik Christensen.
F.f. Ole Christenssøns db. Nils u/Bradsberg: Anne Nilsdtr, Lisbeth Christensdatter, Halvor Christenssøn, Christian Zachariæsøn, Christen Anderssøn.
F.f. Ole Christenssøns pb. Karen Maria u/N.Løberg: Halvor Christenssøns k., Karen Berntssen, Christen Brænnesæter, Peder Corneliisøn, Erik Christenssøn.
F.f. Ole Christenssøns Dorthe u/N.Løberg: Anne Svendsdtr., Guri Olesdtr., Christen Anderssøn, Anders Christenssøn, Rasmus Christopherssøn.

Andre beboere i 1801: Innerst Karen Amundsdatter(46), enke etter Nils Aslaksen Berg og
deres datter Maren Nilsdatter(10). Se

28/11/1808           OLE CHRISTENSSEN     Bamble Skifteprot. nr. 15, s. 147b.
Brekkeberget   og KIRSTI NIELSDATTER               
u/S.Brekke     Arvinger: Barna:
               1. ...... (Ole) Olssen, myndig, utkommandert soldat.
                  (Ikke nevnt navn i skiftet. Sk.retten ser merkelig nok ut til å være uvitende om det.)
                   Han og kona var på denne tid i Fredriksvern.
               2. Niels Olssen        18 år, heime.
               3. Marte Olsdtr.       26 ” , tjener i Skien.
               4. Anne Olsdtr.        24 ” , likeså i Skien.
               5. Karen Maria Olsdtr. 15 ” , heime.
               Formynder: Farbror Halvor Christenssen på Bratbergkleiva.
Brt: 16 - 1 - 10
Net:  5 - 0 - 12


Familie 10b.
S. Brekke 1801.

Arbeider
Nils Aslaksen Berg fra M. Berg dpt. 19/9-1751 bg. 6/4-1800. "
Nils Aslakssøn Berg f. Bratsbergkleven 48 ½ aar.", s.a. Aslak Hansen Berg.
g. 2/11-1782 m. Karen Amundsdatter dpt. ca. 1755.
1. Karen Nilsdatter dpt. 8/12-1782.
2. Elen bg. 18/12-1785. "
Nils Bergs hjemmedøbte datter Elen 3 dage."
3. Elen Maria Nilsdatter dpt. 21/1-1787.
4. Maren Nilsdatter dpt. 11/4-1790.
5. Aslak dpt. 1/12-1793 bg. 13/7-1794. "
Nils Aslakssøns db. Aslak u/S. Breche 7 mnd."
6. Anne Hedvig dpt. 2/8-1795 bg. 25/10-1795. "
Nils Aslakssøns pb. Anne Hedevig u/S.Breche 1/4 aar."

F.f.
Nils Aslaksens pb. Karen fra Berg: Marthe Evensdtr., Anne Jonsdtr., Halvor Jonsen, Ole Berg, Halvor Larsen.
F.f.
Nils Aslaksens pb. Elen Maria fra BradsbergKleven: Ole Christensens kone, Anne Henningsdtr., Halvor Larsen, Aslak Hansen, Abraham Henningsen.
F.f. Nils Aslaksens pb. Maren u/Brekke: Inger Johannesdtr., Inger Gundersdtr., Aslak Hansen, Anders Nilsen, Halvor Asbiønsen.
F.f. Nils Aslakssøns db.
Aslak u/S. Breche: Karen Maria Hansdtr., Karen Hansdtr., Poul Christenssøn, Ole Olessøn, Simon Axelssøn.
F.f.
Nils Aslakssøns pb. Anne Hedevig u/S. Breche: Siri Torstensdtr., Anne Laersdtr., Ole Olessøn, Anders Jonssøn, Ole Anderssøn.

Nils Aslaksen Berg var i sin tid vitne i en drapssak på Sokka.


Familie 11.
S. Brekke 1801.

Arbeider, soldat
Hans Jonsen
f. ca. 1766 bg. 8/8-1790. ”Hans Jonssøn u/S. Breche 24 aar.”
g. 1/7-1790 m. Maren Torstensdatter f. ca. 1750.

Hans Jonsen døde etter bare en måneds ekteskap. I 1801 hadde Maren dagarbeide og
bodde her med sin ugifte søster Karen Torstensdatter f. ca. 1746.

 


Familie 12.
S. Brekke 1801.

Arbeider, husmann u. jord (husleier)
Anders Nirisen
fra Vattenberg under Prestegården dpt. 22/1-1764 bg. 20/3-1808. ”Anders Nirissøn und. S. Breche 44 1/6 aar.”, s.a. Niri Reiersen Wattenberg.
g. 28/12-1797 m. Anne Maria Nilsdatter fra Kleiva
dpt. 24/6-1765 bg. 11/4-1814, d.a. Nils Abrahamsen. Se Familie 81 Kleiva 1801.
1. Ellen dpt. 11/11-1798 bg. 14/4-1799. ”Anders Nirissøns pb. Ellen u/S. Breche 5/12 aar.”
2. Nils dpt. 16/3-1800 bg. 29/8-1810. ”afdøde Anders Nirissøns db. Nils und. S. Breche 10 1/2 aar.”
3. Elias (tvilling) dpt. 27/2-1803 bg. 15/5-1803. ”Anders Nirissøns db. Elias und S. Breche 1/4 aar.”
4. Abraham (tvilling) dpt. 27/2-1803 bg. 5/6-1803. ”Anders Nirissøns db. Abraham und. S. Breche 15 uger.”
5. Elias Andersen dpt. 9/9-1804 g.m. Berthe Maria Thomasdatter fra Leppen. Se Familie 83 - Kleiva 1845.
6. Jacob bg. 20/3-1808. ” ... og hans hjemmedøbte db.
Jacob und S. Breche 2 dage.” Gravlagt sammen med sin far.
Br. ca. 1797.

F.f. Anders Nirissøns pb. Ellen u/S.Breche: Peder Nirissøns k., Hellene Nilsdtr., Niri Wattenberg, Halvor Tordssøn, Erik Nilssøn.
F.f. Anders Nirissøns db. Nils u/S.Breche: Marthe Maria Isaksdtr., Guri Olesdtr., Christen Clausen, Christopher Nirissøn, Abraham Nilssøn.
F.f. Anders Nirissøns Tvillinger Elias og Abraham u/S.Breche: Tore Olesdtr., Christopher Nirissøns k., Hellene og Anne Karine Nilsdøtre, Peder Sivertssøn, Jon Halvorssøn, Peder Nirissøn, Christen Claussøn, Erik Tordssøn, Abraham Nilssøn.
F.f. Anders Nirissøns db. Elias u/S.Breche: Gunder Larssøns k., Hellene Nilsdatter, Peder og Christopher Nirissøn, Abraham Nilssøn.

Enka Anne Maria Nilsdatter ble g2g med enkemann Christopher Olsen Skougen. Se Familie 70 - Kleiva 1801.
 


Familie 13.
S. Brekke 1801.

Sagarbeider
Johannes Jacobsen Løchenberg
fra Løkenberg dpt. 14/4-1765 d. 11/12-1835, s.a. Jacob og Karen Løkenberg.
g1g i Solum 26/5-1795 m. Guri Hansdatter f. ca. 1767 bg. 19/4-1812. ”Johannes Løkenbergs kone Goer Hansdtr. und S. Breche, meent at være 46 aar.”
Forlovere: "Torsten Abrahamsen Gravklev og Abraham Gravklev."
g2g i Skien 25/11-1813 m. enke Marthe Maria Isaksdatter fra S. Sneltvedt(B) dpt. 19/11-1769 d. 1/3-1835 på Bratsbergkleiva, d.a. Isak Halvorsen.
Forlovere: "Guttorm Knudsen (mpp), Hans Isachsen (mpp)."
1. Karen dpt. 1/10-1797 bg. 10/1-1802. ”Johannes Jacobssøns pb. Karen u/S.Breche 4 1/4 aar.”
2. Gurine dpt. 27/10-1799 bg. 10/1-1802. ”Johannes Jacobssøns andet pb. Gurine u/S.Breche 2 1/5 aar.”
3. Hans Jacob Johannesen Løkenberg dpt. 17/10-1802.
Se Familie 14 - S. Brekke 1845.
4. Christopher Johannesen Løkenberg dpt. 24/11-1805. Se Familie 13 - S. Brekke 1845.
5. Ingebret Johannesen Løkenberg f. 18/8-1809 d. 9/8-1884. Bodde i Follestad.

F.f. Johannes Jacobssøns pb. Karen u/S.Breche: Simon Simonssøns k., Gunnil Hansdtr., Torsten Sondressøn, Johannes Bøle, Nils Laerssøn.
F.f. Johannes Jacobssøns pb. Gurine u/S.Breche: Walborg Jonsdtr., Ingebor Fransdtr., Simon Simonssøn, Nils Larssøn, Christopher Pederssøn.

F.f. Johannes Jacobssøns db. Hans Jacob u/S.Breche: Inger Johannisdtr., Ingebor Olesdtr., Lars Olessøn, Jens Nilssøn, Jens Johannissøn.
F.f. Johannes Jacobssøns db. Christopher u/S.Breche: Gunnil Hansdtr., Else Knudsdtr., Anders Anderssøn, Nils og Christian Olessøn.
F.f. Johannes Jacobssøns db. Engelbert u/S.Breche: Anne Clarine Henricsdtr., Anne Halvorsdtr., Lars Olessøn, Ole Halvorssøn, Amund Torjerssøn.

Som innerst her i 1801 var hennes mor Gro (Guri?) Pedersdatter, enke (79). Dessuten var
det et fosterbarn her: Berthe Jensdatter(8). ”Uægte barn til opfostring.”

Johannes Løkenbergs andre kone, enka Marthe Maria Isaksdatter var enke etter Rasmus Halvorsen
fra N. Venstøp(A), som døde på Kjerringteigen i Solum i 1797.


Familie 14.
S. Brekke 1801.

Sagmester, huseier
Simon Simonsen Korsvald
fra Kleiva dpt. 14/4-1771 d. 2/2-1850 på Kleiva, s.a. Simon Corfitzen. Se Familie 4 - Kleiva 1762.
g1g 8/11-1792 m. Maria Nilsdatter fra S. Brekke dpt. 1/11-1767 i Siljan bg. 21/1-1797. ”Simon Simonssøns kone Maren Nilsdtr. under S.Breche 28 1/4 aar.”, d.a. Nils Larsen. Se Familie 24 nedenfor.
g2g 23/6-1797 m. Maren Knudsdatter fra Smedplassen u. S. Brekke dpt. 20/1-1765 d. 2/7-1825, d.a. Knud Aslaksen. Se Familie 3 - S. Brekke 1762.
g3g i Skien 13/10-1825 m. Gunhild Olsdatter fra S. Brekkejordet dpt. 31/5-1778 d. 31/10-1831, d.a. Ole Gundersen. Se Familie 8 - S. Brekke 1782.
Forlovere: "Aslak Christensen Rugstad, Garver Gunder Olsen."
g4g i Gjerpen 13/6-1832 m. Kirsti Olsdatter fra Sølirønningen nedre dpt. 6/1-1788, d.a. Ole Danielsen.
Forlovere: "Christen Rugstad, Johannes Løkenberg."
1. Simon dpt. 1/9-1793 bg. 28/10-1798. ”Simon Simonssøns db.
Simon u/S. Breche 5 1/8 aar.”
2.
Nils Simonsen dpt. 21/1-1796. Se nedenfor.
Barn i 2. ekteskap:
3. Maren Kirstine dpt. 17/12-1797 bg. 8/2-1798. ”Simon Simonssøns pb. Maren Kirstine u/S. Breche 8 uger.”
4. Knud dpt. 9/3-1800 bg. 4/5-1800. ”Simon Simonssøns db. Knud u/S. Breche 8 uger”
5. Knud Simonsen dpt. 4/3-1801 d. før 1825.
6. Erik Simonsen dpt. 18/7-1802. Bodde på S. Brekkejordet. Se Familie 12 - S. Brekke 1845.
7. Karen Kirstine dpt. 19/4-1807 bg. 18/9-1808. ”Simon Simonssøns pb. Karen Kirstine und. S.Breche 1 5/12 aar”

F.f. Simon Simonssøns db. Simon u/S.Breche: Anne Sørensdtr., Maren Nilsdtr., Jacob Simonssøn, Even Nilssøn, Jon Christenssøn.
F.f. Simon Simonssøns Nils u/S.Breche:Even Nilssøns k., Maren Knudsdtr., Abraham Christenssøn, Jacob Hanssøn, Johannes Jacobssøn.
F.f. Simon Simonssøns Maren Kirstine  u/S.Breche: Nils Knudssøns k., Sophie Thomædatter, Halvor Anderssøn, Isak Jacobssøn, Johannes Isakssøn.
F.f. Simon Simonssøns Knud u/S.Breche:Even Nilssøns k., Johanne Maria Knudsdtr., Isak Jacobssøn, Nils Knudssøn, Halvor Anderssøn.
F.f. Simon Simonssøns Knud u/S.Breche: Isak Jacobssøns k., Maren Eriksdtr., Halvor Anderssøn, Nils Knudssøn, Aslach Christenssøn.
F.f. Simon Simonssøns Erik u/S.Breche: Nils Knudssøns k., Johanne Maria Knudsdatter, Halvor Anderssøn, Isak Jacobssøn, Even Steensaasen.
F.f. Simon Simonssøns Karen Kirstine u/S.Breche: Abraham Bergs k., Anne Torkildsdatter, Even Nilssøn, Nils Knudssøn, Isak Jacobssøn.

Simon var som sin farfar, gift hele 4 ganger. Det antas at hans far var av nord-tysk slekt.
Familienavnet ble av prestene skrevet på en rekke forskjellige måter.

8/9/1796       MARI NIELSDATTER        Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 246a.
Brekkejordet   Arvinger:                            
u/S.Brekke     Enkem. Simon Simonssen Korsvald
               og barna:
               1. Simon Simonssen  3 år.
               2. Nils Simonssen 3/4 "
               Faren ble verge.
Brt:   67 - 0 -  0
Gjeld: 92 - 2 - 17 (insolvent).

8/8/1825       MARI KNUTSDATTER   Bamble Skifteprot. nr. 16, s. 75b.
Brekkeberget   Arvinger:                            
               Enkem. Simon Simonssen Korsvald og sønnen Enok(!) Simonssen (Erik Simonssen) 23 år.
               Kurator for ham ble farbroren Isak Bommen.
Brt: 75 - 2 - 12
Net: 57 - 3 - 16.

19/1/1832      GUNHILD OLSDATTER     Bamble Skifteprot. nr. *)
Bratsberg-     Arvinger:  
kleiva         Enkem. strandsidder Simon Simonssen Korsvald
               og avdødes søsken:
               1. Gunder Olssen, garver i Skien.
               2. Ole Olssen, død, vært g.m. Berthe Nielsdtr., 2 barn:
                 a. Ole 14 år.                          Formynder:
                 b. Maren Pernille                   Gunder Olssen.
               3. Anne Kirstine Olsdtr. g.m. Jacob Anderssen Bommen på Osebakken.
               4. Inger Olsdtr. g.m. Peder Sørenssen Brække.
Brt:    51 - 2 - 8
Gjeld: 107 - 1 - 8 (Insolvent).

*) A: BS 17 s.525.
B: BS 21 s.28b.

I ”Fattigkomisjonens Fortegnelse over sognets fattige” (1845), er følgende nevnt:
Simon Korsvaldsen, 86 aar, Eget huus paa Bratsbergkl., Godt Rygte, Alderdomssvag og halt, Betler nu, men har forhen været en rask Arbeider. Lidt ubetydeligt Løsøre foruden huuset, Har en Søn som er gift, nemlig Erik Simonsen, men som ei er i den Stilling at han kan hjelpe ham.”

 


Familie 14b
S. Brekke 1801.

Matros, innerst
Nils Simonsen
herfra dpt. 21/1-1796 d. 1836 på sjøen? Ikke innført i kirkeboka.
g. 28/12-1818 m. Karen Maria Rasmusdatter fra N. Venstøp(A) f. 1797 (ikke døpt i Gjerpen) d. 23/8-1841 på S. Brekkej., ”Ihjelslaaet ved et fald ned af et Frougt Træe.”, trolig d.a. Rasmus Halvorsen.
1. Maren Kirstine Nilsdatter f. 17/11-1818 på Bratsbergkleiva.
2. Anne Karine f. 16/11-1820 d. 23/10-1823 på Bratsbergkleiva.
3. Marthe Maria f. 7/12-1822 d. 18/12-1822 på Bratsbergkleiva.
4. Marthe Karine Nilsdatter f. 2/12-1823 på Bratsbergkleiva.
5. Marine f. 10/12-1826 d. 14/6-1828 på Bratsbergkleiva.
6. Marthe Marine Nilsdatter f. 26/11-1830 på S. Brekkej.
7. Rasmus Nilsen f. 26/1-1834 på S. Brekkej.
8. Nilia Carine Nilsdatter f. 2/7-1836. Var i 1845 fosterbarn hos vekter Ole Andersen på S. Brekkejordet.


Familie 15.
S. Brekke 1801.

Dagarbeider
Mads Halvorsen
f. ca. 1745 bg. 23/1-1803. ”Mads Halvorssøn u/S. Breche, meldt at være 58 aar.”
g1g m. NN utenfor Gjerpen.
g2g m. Marthe Hansdatter f. ca. 1745 bg. 2/1-1785. ”Mads Havbakkens kone 40 aar.”
g3g 17/5-1785 m. Karen Nilsdatter f. ca. 1747 bg. 15/5-1807. "Enken Karen Nilsdtr. und. S. Breche, 59 1/12 aar."
1. Berthe f. ca. 1777 bg. 9/1-1785. ”Mads Hafbakkens d. Berthe 8 aar.”
Barn i 2. ekteskap:
2. Anne dpt. 20/6-1779 bg. 4/2-1787. ”Mads Halvorsens d. Anne 8 1/2 aar.”
3. Sophia dpt. 23/9-1781 bg. 7/12-1788. ”Mads Halvorsens d. Sophia f. S.Breche ejet 7 1/4 aar.”
4. Halvor dpt. 5/12-1784 bg. 9/1-1785. ”.... og søn Halvor 4 uger.” Bg. sammen med sin halvsøster Berthe.
Barn i 3. ekteskap:
5. Guri dpt. 4/12-1785 bg. 22/1-1786. ”Mads Halvorsens d. Guri 7 uger.”
6. Marthe dpt. 7/1-1787 bg. 13/6-1790. ”Mads Halvorssøns dtr. Marthe u/Brecke S. 3 1/2 aar.”
7. Halvor Madsen dpt. 2/12-1792.

F.f. Mads Halvorsens pb. Anne: Anders Højmyrs kone, Ingebor Giertsdatter, Halvor Pedersen, Jacob Kleven, Anders Zachariæsen.
F.f. Mads Halvorsens pb. Sophia fra Lyngaasen: Jens Klevens kone, Marthe Halvorsdatter, Jens Klevens kone, Anders Olsen.
F.f. Mads Halvorsens db. Halvor fra Hafbakken: Torborg Torjersdtr., Anne Nirisdtr., Nils Nerisen, Ole Andersen, Ole Torbiønsen.
F.f. Mads Halvorsens pb. Guri fra Hafbakken: Rasmus Glendes kone, Ingebor Andersdtr., Christopher Glende, Ole Andersen.
F.f. Mads Halvorsens pb. Marthe u/N.Foss: Jacob Halvorsens kone, Aslov Halvorsdtr., Anders Nøglegaard, Rasmus Glende, Hans Nilsen.
F.f. Mads Halvorssøns db. Halvor u/S.Breche: Ole Christenssøns k., Guri Nilsdtr., Laers Olessøn, Hans Nilssøn, Abraham Hanssøn.

Mads var ikke gift i Gjerpen i sine 2 første ekteskap. Han er første gang nevnt i Gjerpen kirkebøker i 1779.
Han bodde tidligere først på Lyngåsen, deretter fra 1784-1787 på Havbakken under Foss.
Han kom til søndre Brekkejordet i ca. 1788.

Mads Halvorsen er ikke registrert gift i Seljord i tidsrommet 1762-1779. Ikke i Tinn i tidsrommet 1770-1779.
Heller ikke i Solum, Sauherad, Holla, Siljan, Eidanger, Porsgrunn eller i Skien.

7/3/1785       MARTHE HANSDATTER      Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 12b.
N.Havbakken    Arvinger: Enkem. Mads Halvorssen
u/Nordre Foss    og barna:
               1. Anne Madsdtr.  på 6te år.
               2. Sophia Madsdtr. i 4de år.
Brt:    6 - 2 - 12
Gjeld: 11 - 3 -  8 (insolvent).


Familie 16.
S. Brekke 1801.

Skomaker
Peder Corneliussen
(innflytter) f. ca. 1755.
g. 27/10-1781 m. Helvig Christensdatter fra Brennseter under Mo dpt. 7/7-1754 bg. 2/7-1802. ”Peder Corneliisøns kone Hedevig Christensdtr. u/S. Breche 48 aar.”, d.a. Christen Andersen.
1. Christopher Pedersen dpt. 10/3-1782. Var skomaker. Se Familie 65a - Kleiva 1845.
2. Karen dpt. 5/9-1784 bg. 1/5-1785. ”Peder Cornelissens d. Karen 3/4 aar.”
3. Maren Pedersdatter dpt. 19/2-1786 g.m. Knud Pedersen.
4. Hans Pedersen dpt. 22/6-1788.
5. Karen Kirstine dpt. 7/8-1791 bg. 17/5-1792. ”Peder Corneliisøns pb. Karen Kirstine f. Bradsb.Kl. 3/4 aar.”
6. Karen Kirstine Pedersdatter dpt. 17/11-1793.

F.f. Peder Corneliesens db. Christopher fra Bradsbergskouen: Abraham Christensen Skouens kone, Lisbeth Christensdtr., Christen BrændeSæter, Knud Halvorsen.
F.f. Peder Corneliisens pb.
Karen fra S. Breche Ejet: Ole Christensens kone, Karen Christensdtr., Christen Andersen, Abraham Christensen, Halvor Knudsen.
F.f. Peder Corneliisens pb.
Maren fra S. Breche Ejet: Ole Christensens kone, Karen Christensdtr., Christen Andersen, Abraham Skouen, Halvor Christensen.
F.f. Peder Corneliisens db. Hans u/S. Breche: Ole Christensens kone, Lisbeth Christensdtr., Erik Christensen, Christen Andersen, Anders Andersen.
F.f. Peder Corneliisøns pb.
Karen Kirstine fra BradsbergKleven: Christen Anderssøns k., Maren Nilsdtr., Christen Olessøn, Torsten Sondressøn, Ole Christenssøn.
F.f. Peder Corneliisøns pb. Karen Kirstine fra S. Breche Ejet: Christen Anderssøns k., Maria Abrahamsdtr., Simon Simonssøn, Ole og Anders Christenssøn.


Familie 17.
S. Brekke 1801.”Brekkeberget”.

Dagarb.
Nils Tollefsen
fra Løberg(4) "Stensrød" dpt. 31/5-1767, s.a. Tollef Nilsen. Se Familie 11 - Kleiva 1784.
g1g 31/1-1789 m. Karen Hansdatter fra Nykås under Mo dpt. 10/8-1766 bg. 2/1-1791. ”Nils Tollevssøns kone fra Bradsberg Kleven Karen Hansdatter 24 aar.”, d.a. Hans Haagensen.
g2g 23/8-1791 m. Else Fredriksdatter dpt. 13/2-1752 bg. 28/8-1796. ”Nils Tollevssøns kone Else Fridericsdtr. f. Bradsbergklev 44 1/2 aar.”, d.a. Karen Jonsdatter og Fredrik Pedersen Puttekaas.
g3g 9/2-1797 m. Turi Nilsdatter fra Sauherad f. ca. 1765 bg. 22/1-1804. ”Nils Tollevssøns kone Turi Nilsdtr. und. S. Breche, meldt at være 40 aar.”
g4g? 1804 med NN?
1. Jørgine dpt. 31/5-1789.
Barn i 2. ekteskap:
2. Tollef dpt. 19/2-1792 bg. 13/11-1796. ”Nils Tollevssøns db. Tollev f. Bradsb.Kl. 4 3/4 aar.”
3. Jacob bg. 3/9-1795. ”Nils Tollevssøns hj.db. db. Jacob, strax dødt efter fødselen.”
Barn i 3. ekteskap:
4. Tollef Nilsen dpt. 24/9-1797. Var på ”Skottene” i Siljan i 1853.
-   bg. 22/1-1804. ”Deres dødf. pb.” Gravlagt sammen med moren.
Barn i 4. ekteskap? Eller er dette en annen person med samme navn som får disse barna?
5. Else Turine Nilsdatter dpt. 25/8-1805.
6. Marthe Nilsdatter dpt. 29/5-1808 g.m. Erik Christophersen fra Kongsberg. Se Familie 18 - S. Brekke 1845.
Br. ca. 1790.

F.f. Nils Tollefsens pb. Jørgine u/Løberg: Hans Madsens kone, Karen Tolfsdtr., Hans Haagensen, Anun Tollefsen, Isak Jonsen.
F.f. Nils Tollevssøns hj.db. db. Tollev fra BradsbergKleven: Kirsten Tollevsdtr., Maren Tollevsdtr., Anun Tollevssøn, Halvor Anderssøn, Christen Olessøn.
F.f. Nils Tollevssøns db. Tollev f. Bradsb.kl.: Nils Gunderssøns k., Maren Tollevsdtr. Nils Jenssøn, Kittil Nilssøn, Erik Nilssøn.
F.f. Nils Tollevssøns pb. Else Turine u/S. Breche: Margarete Olesdtr., Karen Olesdatter, Nils Anderssøn, Erik Thorssøn, Hans Jacobssøn.
F.f. Nils Tollevssøns pb. Marthe f. S. Breche-ejet: Siri Olesdtr., Asloug Nilsdtr., Jørgen Olessøn, Jacob Jonssøn, Christen Larssøn.

Turi Nilsdatter hadde flg. søsken i Gjerpen: Alf Nilsen på Kråketoødegården, Marthe Nilsdatter som
giftet seg med enkemannen Solve Ingebretsen Rosvald og Kittil Nilsen Vallerdalen (u. Meen).
Se skiftet nedenfor.

Andre beboere i 1801: Mannens søster Maren Tollefsdatter f. 12/4-1772 (28 år og ugift) og en enke
ved navn Marthe Halvorsdatter, 45 år med sin datter Anne Maria Olsdatter, 14 år. Trolig også i familie
med en av ektefellene her.

14/3-1791      KARI HANSDATTER    Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 588a.
Bratsberg-      Arvinger:                            
kleiva         Enkem. Nils Tollefssen
                  og barnet Jørgine Nilsdtr.
Boets midler vurdert til 1 rdl. 10 sk. som ble brukt til begravelsen.

25/10-1804     TURI NIELSDATTER    Bamble Skifteprot. nr. 14, s. 163b.
Brækkeberget   Arvinger:                            
u/S.Brække     Enkem. Niels Tollefssen og sønnen Tollef Nielssen 7 år.
Brt:    9 - 2 - 20.
Gjeld: 10 - 3 - 16 (Insolvent).

23/9-1853      KITTIL NIELSSEN WALLERDALEN      Bamble Skifteprot. nr. *)
Nygård         Han hadde vært gift med avdøde Kirsti Olsdatter, barnløse.
                     Arvinger:
               1. Konas søsterdatterbarn:
                 a. Hans Jacob Simonssen    15 år.   Formynder: Faren
                 b. Inger Dorthea Simonsdtr. 8 ”     Simon Hanssen
                 c. Anne Kirstine Simonsdtr. 5 ”     Nygård.
               2. Avd. bror Alf Nielssen Ødegården, død, 2 barn:
                 a. Ole Alfssen Skifjeld, død, etterlatt 1 barn:
                     i. Niels Olssen Skifjeld 21 år. Kurator: Tollev Nielssen (midlertidig).
                 b. Marthe Alfsdtr. g.m. Solve Ingebretssen Rosvald i Amerika. Tilsynsverge: Lars Jacobssen Øvrum.
               3. Avd. søster Turi Nielsdtr. Brækkejordet, død, 1 barn:
                 a. Tollev Nielssen Skottene i Siljans anneks, myndig.

Brt: 725 - 106
Net: 666 -  34
*) A: BS 30 s.74b. B: BS 20B s.60-71.
C: (1850-54) 290.


Familie 18.
S. Brekke 1801.

Dagarbeider
Gudmund Knudsen Kausanrød
fra Kausanrød under Grini dpt. 25/3-1763 i Tinn.
g. 15/2-1798 m. Live Andersdatter ”fra Høgli” f. ca. 1765.

Gudmund var soldat i 1798 da han giftet seg. Denne familien flyttet siden til Kausanrød under Grini.


Familie 18b.
S. Brekke 1801.

Dagarbeider, innerst
Ole Gundersen
trolig fra Lien under Uvås i Hjartdal f. ca. 1752 d. 20/3-1826 u. S. Brekke, trolig s.a. Gunner Olsen og Kirsten Isaksdatter.
g1g i Holla 17/9-1775 m. Maren Eriksdatter fra Holla f. ca. 1750 bg. 21/1-1785. ”Ole Gundersens kone f. Lunds ejet 35 aar.”
Forlovere: "Peder Jonsen Værstad og Niels Pedersen Værstad."
g2g 21/4-1787 m. Bergit Nilsdatter f. ca. 1763 bg. 28/7-1799. ”Ole Gunderssøns kone Bergit Nilsdtr. f. Bratsbergklev. 36 aar.”
g3g i Skien 30/9-1801 m. Else Engebretsdatter fra Bratsbergkleiva dpt. 4/10-1767, d.a. Engebret Larsen. Se Familie 44 - Kleiva 1762.
Forlovere: "F. Levin, Søren Engebredtsen."
1. Gunder dpt. 24/3-1776 bg. 11/5-1777. ”Ole Gundersens s. Gunder 1 aar 6 uger.”
2. Helge Olsdatter dpt. 15/2-1778 g.m. Isak Pedersen. Se Rustan under N. Brekke.
3. Kirsten Olsdatter dpt. 20/2-1780.
4. Karen dpt. 20/10-1782 bg. 21/12-1783. ”
Ole Gundersens d. Karen 1 aar.”
Barn i 2. ekteskap:
5. Gunder Olsen dpt. 12/9-1790. Se Familie 37 - N. Brekke 1845.
6. Hans dpt. 29/9-1793 død ung.
7. Nils Olsen dpt. 20/8-1797. Se Familie 126 - Kleiva 1845.
Barn i 3. ekteskap:
8. Jacob dpt. 4/10-1801 bg. 5/4-1802. ”Ole Gunderssøns db. Jacob f. Bratsb.Kl. 7/12 aar.”
9. Hans Olsen dpt. 30/5-1803 g.m. Karen Olsdatter. Se nedenfor.
10. Isak dpt. 25/10-1807 bg. 16/10-1808. ”Ole Gunderssøns db.
Isak und. S. Breche 1 aar.”
11. Kirsten Olsdatter dpt. 24/12-1811.

F.f. Ole Gundersens db. Gunder under Sem: Anders Olsens kone, Marthe Rollefsdatter, Jert Halvorsen, Erik Nilsen.
F.f. Ole Gundersens db. Helje fra Lunds Ejet: Friderich Pedersens kone, Maria Eriksdtr, Isak Gundersen, Ole Christensen.
F.f. Ole Gundersens pb. Kisten fra Sems Ejet: Anders Kastdalens kone, Giertrud Gundersdtr., Jest Halvorsen, Knud Gundersen.
F.f. Ole Gundersens pb. Karen fra Sems Ejet: Thomas Jensens kone, Sigrid Andersdatter, Hasle Rejersen, Lars Nilsen.
F.f. Ole Gunderssøns db. Gunder u/S.Breche: Jon Aslakssøns k., Else Marie Pedersdtr., Nils Svenossøn, Nils Gunderssøn, Laers Nilssøn.
F.f. Ole Gunderssøns db. Hans u/S.Breche: Engelbert Bougerøes k., Karen Jensdatter, Laers Nilssøn, Poul Christenssøn, Halvor Laerssøn.
F.f. Ole Gunderssøns db. Nils f. S.Breche ejet: Gunnil Nilsdtr., Hedevig Torsdatter, Laers Halvorssøn, Jon Torjerssøn, Jon Jonssøn.
F.f. Ole Gunderssøns db. Jacob f. Bratdb.kl.: Karen Kirstine Søeberg, Kirsten Olesdatter, Nils Olessøn, Halvor Tordssøn, Christopher Pederssøn.
F.f. Ole Gunderssøns db. Hans u/S.Breche: Laurentse Engelbertsdtr., Anne Halvorsdtr., Christen Nilssøn, Gunder Jonssøn, Jens Hanssøn.
F.f. Ole Gunderssøns db. Isak u/S.Breche: Isak Hanssøns k., Kirsten Hansdtr., Søren Engelbertssøn, Anders Nirissøn, Helge Olessøn.

F.f. Ole Gunderssøns pb. Kirsten u/S.Breche: Harald Rasmussøns k., Laurentse Engelbertsdtr., Ole Olessøn, Christen Torjerssøn, Helje Olessøn.

Denne Ole Gundersen er ikke født i Gjerpen. Han bodde hos sin søster, Aslaug Gundersdatter på
Lundshagen under Lund i sitt første ekteskap. Han bodde på Vassenden u. Mo i Gjerpen da han
som soldat i Kaptein Ryhes kompani, giftet seg i Holla i 1775.
Ole flyttet til S. Brekkejordet da han giftet seg for 2. gang i 1787. Bergit Nilsdatter er nevnt i et skifte
som ble holdt på Velkom under Kålstad store i Holla, som søster til Thorkild Nilsen. Enkemann (for 2. gang)
Enkemannen Ole Gundersen bodde her i 1801 sammen med sine 2 sønner Gunder(11) og Nils(4).

Arbeider, innerst
Hans Olsen
herfra dpt. 30/5-1803, s.a. Ole Gundersen.
g. 20/7-1824 m. Karen Olsdatter.
(Utvandret trolig til Alaska. Innsendt, ubekreftet).


Familie 19.
S. Brekke 1801.

Dagarbeider
Ole Bjørnsen
f. ca. 1756.
g. (ikke i Gj.) m. Ingeborg Knudsdatter f. ca. 1773.
1. Borge Olsen f. ca. 1796.
2. Berthe Hellene Olsdatter f. ca. 1798.
3. Knut Olsen dpt. 19/4-1801.

F.f. Ole Bjørnssøns db. Knud u/S.Breche: Nils Olessøns k., Tore Olesdtr., Anders Nirissøn, Gudmund Knudssøn, Erik Tordssøn.

Denne familien kom til Kleiva mellom 1799-1801. De bodde ikke her særlig lenge.
Ikke gift i Gjerpen, Skien, Porsgrunn, Siljan, Eidanger, Seljord, Sauherad, Holla, Solum, Tinn.
 


Familie 20.
S. Brekke 1801.

Sagarbeider
Thor Eriksen
fra S. Brekkejordet dpt. 26/12-1757 bg. 21/8-1808. ”Thor Erikssøn und. S. Brekke 51 2/3 aar.”, s.a. Erik Thorsen. Se Familie 1 - S. Brekke 1762.
g. 25/11-1780 m. Gjertrud Olsdatter fra S. Brekkejordet dpt. 18/6-1758 d. 12/5-1825 u. S. Brekke, d.a. Ole Olsen. Se Familie 4 - S. Brekke 1782.
1. Erik Thorsen dpt. 1/4-1781. Se Familie 8 - S. Brekke 1810.
2. Ole Thorsen dpt. 1/1-1784.
3. Inger Margrethe dpt. 4/3-1787 bg. 7/7-1790. ”Tord Erikssøns pb. Inger Margarete 3 1/4 aar.”
4. John Thorsen dpt. 27/9-1785.
5. Anders Thorsen dpt. 29/1-1792.
6. Inger Margrethe Thorsdatter dpt. 25/5-1794 g.m. Ole Andersen. Se Familie 43 - S. Brekke 1845.
7. Anne Maria Thorsdatter dpt. 26/2-1797.
8. Kirsten dpt. 2/5-1799 bg. 15/5-1800. ”Tord Erikssøns pb. Kirsten u/S. Breche 1 aar.”

F.f. Thor Eriksens db. Erik fra S.Breche Ejet: Anne Eriksdtr., Ingebor Olsdtr., Ole Olsen, Jon Aslaksen. Ole Olsen.
F.f. Thor Eriksens db. Ole under S.Breche: Ingebor Olsdtr., Turi Knudsdatter, Ole Olsen, Ole Gunnulsen, Ole Olsen.
F.f. Thor Eriksens pb. Inger Margrethe u/S.Breche: Ingebor Olsdtr., Karen Kistine Bentsdatter, Sondre Grunderøe, Anders Nilsen, Jacob Amundsen.
F.f. Thor Eriksens db. Jon fra S.Breche Ejet: Christen Abrahamsens kone, Karen Kistine Bentsdtr., Abraham Christensen, Anders Nilsen, Sivert Pedersen.
F.f. Tord Erikssøns db. Anders u/S.Breche: Sondre Grønnerøes k., Karen Kirstine Bentsdtr., Sivert Pederssøn, Mads Halvorssøn, Jørgen Hanssøn.
F.f. Tord Erikssøns pb. Inger Margarete u/S.Breche: Abraham Christenssøns k., Petnelle Tordsdtr., Aslak Christenssøn, Nils Knudsen, Ole Pederssøn.
F.f. Tord Erikssøns pb. Anne Maria u/S.Breche: Sondre Grønnerøes k., Karen Christophersdatter, Isak Jacobssøn, Halvor Anderssøn, Nils Knudssøn.
F.f. Tord Erikssøns pb. Kirsten u/S.Breche: Simon Simonssøns k., Karen Eriksdtr., Sondre Nirissøn, Erik Tordssøn, Kittil Sondressøn.

Thor og Gjertrud er ikke trolovet i Gjerpen (eller i Skien). Gjertrud ble født i Luksefjell.

Barnedåp i Gjerpen kirke 18/11-1780:
”Maren Ellingsdtrs (uægte) pb. Else Anthonette fra Lundsaasen. Faderen en Søefarende Thor Eriksen.
Test. (faddere): Thomes Jensens kone, Maren Ellingsdtr., Anders Jonsen, Ole Torchildsen.”


Familie 21.
S. Brekke 1801.

Ole Pedersen f. ca. 1750 d. ca. 1798. Ikke funnet gravlagt i Gjerpen.
g. 24/11-1789 m. enke Anne Knudsdatter fra Øvrum(A) dpt. 19/4-1753 d. 14/9-1836 på Ødegården u. N. Søli, d.a. Knud Simonsen Øvrum.
1. Anders Olsen dpt. 1/8-1790.
2. Jacob dpt. 22/12-1793 bg. 8/3-1794. ”Ole Pederssøns db. Jacob u/S. Breche 1/4 aar.”
3. Lisbeth Kirstine Olsdatter dpt. 13/3-1796 g.m. Nils Isaksen fra Trollsås. Se Kjølnes og Søli(21) "Ødegården".

F.f. Ole Pederssøns db. Anders u/S.Breche: Halvor Pederssøns k., Inger Pedersdtr., Halvor Pederssøn, Nils Knudssøn, Lars Knudsen.
F.f. Ole Pederssøns db. Jacob u/S.Breche: Hans Knudssøns kone, Ingebor Pedersdatter, Laers Knudssøn, Christen Schrøder, Ole Pederssøn.
F.f. Ole Pederssøns pb. Lisbeth Kirstine u/S.Breche: Maren Knudsdtr., Inger Pedersdtr., Hans og Laers Knudssøn, Christen Abrahamssøn.

Anne Knudsdatter døde trolig som legdslem på Søli, 86 år gml.

Det gamle ekteparet, Peder Gundersen og hans andre kone, Lisbeth Kirsten Alexandersdatter
bodde her i 1801. Se Familie 13 - Kleiva 1762

8/11/1798      OLE PEDERSSEN    Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 372b.
S.Brekkes      Arvinger:                            
grunn          Enka Anne Knutsdatter og barna:
               1. Anders Olssen            9 år.
               2. Lisbeth Kirstine Olsdtr. 2 ”
               Verge for barna og laugverge for enka ble Hans Knutssen.
Brt:   6 - 1 - 20
Gjeld: 9 - 0 -  0 (insolvent).


Familie 22.
S. Brekke 1801.

Sagarbeider
Lars Olsen Stubberød
fra Stubberød dpt. 29/4-1764 d. 4/9-1835 på Brekkejordet, s.a. Ole Isaksen Stubberød.
g1g 23/9-1790 m. Maren Johannesdatter fra Ødesneltvedt dpt. 24/9-1758 bg. 23/6-1792. ”Laers Olessøns kone Maren Johannisdtr. u/S.Breche 34 aar.”, d.a. Johannes Pedersen.
g2g 6/8-1795 m. Ellen Abrahamsdatter fra N. Løberg(B) "Stensrød" dpt. 3/9-1752 d. 24/1-1825 på Brekkej., d.a. Abraham Thomasen.
1. Maren dpt. 13/5-1792 bg. 16/12-1792. ”Laers Olessøns pb. Maren u/S.Breche 1/2 aar.”

F.f. Laers Olessøn under Breches Maren: Johannes Bøles k., Live Hansdtr., Aslak Christenssøn, Helge Ballestad, Mads Halvorssøn.

Lars Olsen var soldat både i 1790 og 1795. Det ser ikke ut til at denne familien hadde etterkommere.


Familie 23.
S. Brekke 1801.

Dagarbeider
Halvor Asbjørnsen
fra Gravli(1) dpt. 5/12-1762 i Åmotsdal, Seljord bg. 16/10-1808. ”Halvor Asbjørnssøn und. S. Breche, sagt at være 51 aar.”, s.a. Asbjørn Olsen Gravli.
g. 28/12-1790 m. Inger Johannesdatter fra Ødesneltvedt dpt. 4/3-1764 bg. 1/10-1809. ”lægdslem enken Inger Johannisdtr. Øde-Sneltved 45 1/2 aar.”, d.a. Johannes Pedersen.
1. Guri dpt. 13/5-1792 bg. 14/10-1792. ”Halvor Asbiørnssøns pb. Guri fra Bugodt 5 mnd.”
2. Johannes Halvorsen dpt. 6/10-1793. Se Meen(37) "Hørta".
3. Asbjørn dpt. 28/2-1796 bg. 3/2-1805. ”Halvor Asbjørnssøn db. Asbjørn und. S. Breche 8 11/12 aar.”
-  
bg. 31/8-1798. ”Halvor Asbjørnssøns dødf. db. u/ S. Breche”
4. Halvor dpt. 12/4-1801 bg. 30/8-1801. ”Halvor Asbjørnssøns db. Halvor u/S.Breche 5/12 aar.”
5. Anne Gurine Halvorsdatter dpt. 3/10-1802 g.m. Jacob Jansen. Se Roligheten under Sneltvedt.
6. Gunder Halvorsen dpt. 19/1-1806 g. 26/11-1835 m. Anne Isaksdatter f. ca. 1794, d.a. Isak Christensen under Riis.

F.f. Halvor Asbiørnssøns pb. Guri fra Bugodt: Sara Henricsdtr., Anne Asbiørnsdtr., Ole Asbiørnssøn, Isak Anderssøn, Anders Evenssøn.
F.f. Halvor Asbiørnssøns db. Johannes fra Rolighed: Gunder Johannissøns k., Anne Asbiørnsdtr., Gunder, Ole og Jon Asbjørnssønner.
F.f. Halvor Asbjørnssøns db. Asbjørn f. Roelighed: Gunder Johannissøns k., Inger Pedersdatter, Jon og Gunder Asbjørnssønner, Isak Anderssøn.
F.f. Halvor Asbjørnssøns db. Halvor u/S.Breche: Gunder Johannissøns k., Ragnil Brynildsdtr., Lars Olessøn, Johannes Jacobssøn, Nils Larssøn.
F.f. Halvor Asbjørnssøns pb. Anne Gurine u/S.Breche: Aslak Rugstads k., Karen Eriksdtr., Lars Olessøn, Halvor Jonssøn, Kittil Kittilssøn.
F.f. Halvor Asbjørnssøns db. Gunder u/S.Breche: Lars Gregerssøns k., Anne Hedvig Thorsdatter, Lars Gregerssøn, Lars Olessøn, Peder Isakssøn.

Av vielsen til sønnen Gunder (f. 1806) kan vi lese at han var f. på søndre Brekke. Videre at han var u. Buer
da han giftet seg, trolig hos sine foreldre på Riis. Forlovere var: Sivert Hansen Riis og Harald Olsen Bekkevar.

Halvor var født på gården Angre i Seljord pr. gjeld. Han kom med sine foreldre og søsken til gården Gravli i ca. 1765.
Denne familien bodde tidligere på Bugot under Sneltvedt fra ca. 1790-1793. Deres barn Johannes og Asbjørn ble
født på Roligheten. I 1801 bodde familien her.

Losjerende i 1801: Enkemann Christopher Torstensen(72). ”Underviser Børn.”


Familie 24.
S. Brekke 1801. Brekkeberget.

Arbeider
Nils Larsen
fra N. Venstøp(A) dpt. 15/4-1742 bg. 6/1-1805. ”Nils Larssøn und. S. Breche 62 2/3 aar.”, s.a. Lars Christiansen.
g1g 10/8-1761 m. Helge Olsdatter fra Gromstulen(A) under Bø f. jan. 1735 bg. 23/11-1761. ”Nils Larsens kone 27 aar.”, d.a. Ole Jørgensen..
g2g i Siljan 27/12-1762 m. Gunhild Olsdatter fra Kløverød i Siljan dpt. 29/9-1727 i Siljan bg. 20/4-1806. “lægdslem Enken Gunnil Olesdtr., død und. S. Breche, sagt ved 80 aar.“, d.a. Ole Jacobsen Kløverød og Mari Rasmusdatter.
Forlovere: "Christen Præstegaarden og Ingebret Nielsen Venstøb."
1. Jacob Nilsen dpt. 4/10-1761 død før 1805. Bodde på Bratsbergkleiva? 2 barn.
Barn i 2. ekteskap:
2. Ole dpt. 30/1-1763 bg. 24/6-1784. ”Nils Larsens s. Ole 25 aar.”
3. Kirsten Nilsdatter dpt. 19/10-1766.
4. Maria Nilsdatter dpt. 1/11-1767 i Siljan g.m. Simon Simonsen Korsvald. Se Familie 14 ovenfor.

F.f. Nils Larsens db. Jacob fra Bøe Rønningen: Nils Engebretsens kone, Berthe Olsdatter, Ole Jensen, Christen Sørensen, Lars Christensen.
F.f. Nils Larsens db. Ole fra Venstøb: Lars Venstøbs kone, Marthe Olsdtr., Engebret og Lars Venstøb, Nils
Christophersen.
F.f. Nils Larsens pb. Kisten fra BradsbergKleven: Simon Corfitsens kone, Hans Larsens kone, Knud Pedersen, Erik Simensen, Lars Nilsen.
F.f. Nils Larsen Slettekolden og Gunil Olsdatters Maren: Marta Olsdtr. Cløverød, Anne Olsdtr. ibid., Ole Jacobsen ibid., Gunder Aslachsen Søntved, Christian Larsen Wenstøb i Gierpen-Sogn.

17/1/1805      NIELS LARSSEN                   Bamble Skifteprot. nr. 14, s. 243a.
Brekkeberget   Arvinger:                            
u/S.Brekke     Enka Gunhild Olsdatter og barna:
               1. Jacob Nielssen, død, etterlatt seg 2 barn:
                 a. Søren Jacobssen   16 år.
                
b. Dorthe Jacobsdtr. 14 "
               2. Maria Nielsdtr. død, etterlatt seg 1 sønn:
                 a. Niels Simonssen 9 år.
               Til formynder ble satt Simom Simonssen Korsvald.
               Til laugverge for enka: Christian Larssen Fossum.
Brt:    81 - 1 - 1
Gjeld: 116 - 1 - 7 (Insolvent)

Tidligere bodde denne familien på Gromstul under Bø. Deretter på Venstøp. De kom hit i ca. 1765.

Kilde: Bratsberg amtsarkiv, pakke 306 – Taksasjoner, domsakter. Dato: 10 mai 1786. (Avskrift: Jan Christensen).
”Extrarett paa Limie.
Sak mot arresterte Niels Larsen for tyveri. Lagrettesmenn: Lensmannen Peder Limie m. fl.
Sorenskriver Lucas Norss.
Ved opptatt forhør 1 april har han som husmand under S. Brekke gård i Gjerpen sogn frivillig erkjent at han silde om aftenen
den 16 mars stjal en 40-fots gran-juffe (juffe=trespire) fra sin husbond og jorddrott hr. Joachim Adtzleu fra dennes ved gården
liggende juffers-stabel, i den hensikt å dra til Skien med dem og selge dem. Ble antruffet på veien og bragt i arrest.
Forsvarer utnevnt av øvrigheten: Prokurator Gasmann.

Anklagede:
Født på Venstøp gård, hvor faren Lars Christiansen ennå lever, 46 år, konfirmert i Gjerpen kirke ca 17 år. Ville dra den over N.B.’s jorde
(Nordre Brekke) som faller til byens skille, ca 10 om kvelden, ble sett av Adtzleus 3 tjenestedrenger, for hvem han straks tilstod sin brøde,
likeså innbragt til Adtzleu, for denne selv.
Den nevnte jufferts ble av kjøpmannen foranstaltet hitbragt. Hadde intet annet stjålet hverken fra kjøpmannen eller andre, ingen medvidere
eller hjelpere, ikke konen engang. Hadde latt seg forblinde av begjærlighet. Det fremgår at han ville foregitt at han kom fra skogen med
juffertsen – hvilket han også først svarte Adtzlev.

Dom: Tvigield med 48 sk. til hans may.’s kasse samt sin hovedlott forbrutt pluss miste sin hud i fengsel.
Pågjeldende erklærte seg fornøyd med dommen.

Attestert av lensmand Aslak Bratsberg at i hans og 2 lagrettesmenns nærvær tildelt i arresten (på Limie) av bøygdevegteren
Jacob Hansen
27 slag av 9 ris, følgelig 3 slag av hvert, og derefter løslatt.”

Andre her i 1801: Innerst enke Guri Knudsdatter f. ca. 1744. 

17/1/1805      NIELS LARSSEN    Bamble Skifteprot. nr. 14, s. 243a.
Brekkeberget   Arvinger:                            
u/S.Brekke     Enka Gunhild Olsdatter og barna:
               1. Jacob Nielssen, død, etterlatt seg 2 barn:
                 a. Søren Jacobssen   16 år.
                 b. Dorthe Jacobsdtr. 14 ”
               2. Maria Nielsdtr. død, etterlatt seg 1 sønn:
                 a. Niels Simonssen 9 år.
               Til formynder ble satt Simom Simonssen Korsvald.
               Til laugverge for enka Christian Larssen Fossum.
Brt:    81 - 1 - 1
Gjeld: 116 - 1 - 7 (Insolvent)

Familien nedenfor tas med her, etter som flere av barna bosatte seg både i Gjerpen, Skien og Solum.

Niri Sondresen fra Midtgården i Hovin, Telemark dpt. 2/9-1725 bg.  1778, s.a. Sondre Midgaarden.
g.m. Birgit Olsdatter f. ca. 1730 bg. 6/3-1787. ”hans moder Bergith Olsdtr. 65 aar.”
1. Hans Nirisen f. ca. 1754. Se Familie 25 nedenfor.
2. Gro Nirisdatter f. ca. 1756 d. 16/5-1834 i Solum g. i Solum 12/11-1795 m. Amund Sørensen. Bodde på Gåsodden u. Elset i Solum.
3. Ole Nirisen dpt. 23/3-1758 i Tinn.
4. Sondre dpt. 6/4-1760 i Tinn. Hvammen. Døde som liten.
5. Sondre Nirisen dpt. 1/11-1761 i Tinn. Gvammen. Se Familie 26 nedenfor.
6. Herbjørn Nirisen dpt. 1/11-1763 i Atrå krk. Gvammen bg. 6/3-1787. ”Herbiøn Nirisen f. Breche ejet 24 ½ aar.“
7
. Thor Nirisen dpt. 25/12-1765 i Atrå. Gvammen.
8. Herloug Nirisen dpt. 18/10-1767 i Åtrå krk. Gvammen.
9. Kittil dpt. 8/7-1770 i Atrå krk.
10. Kittil Nirisen dpt. 29/3-1772 i Atrå. Bokko.
11. Jon Nirisen dpt. 11/9-1774 i Hovin krk. Tveten.

26/3/1787      BIRGIT OLSDATTER og                   Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 228b.
Bratsberg-     sønnen HERBJØRN NIRISSEN             
kleiva         Arvinger: Hennes barn:
               1. Hans Nirissen,   myndig.
               2. Sondre Nirissen, --"--
               3. Ole Nirissen,    --"--
              
4. Thor Nirissen   21 år. Formynder broren Hans
               5. Kittil Nirissen 14 "   ----"---- Sigurd Olssen Haave.
               6. Jon Nirissen    12 "   ----"---- ditto.
              
7. Groe Nirisdtr. ugift, tjener hos Børge Semb.
               Formynder for Groe ble Ole Knutssen på Bratsbergkleiva.
Brt: 286 - 3 -  4.

Net: 202 - 2 - 14.


 


Familie 25.
S. Brekke 1801.

Arbeider
Hans Nirisen
fra Gvammen i Tinn, Telemark f. ca. 1754 i Tinn bg. 5/2-1789. ”Hans Nirisen f. Breche ejet 39 aar.”, s.a. Niri Sondresen og Bergit Olsdatter.
g. i Skien 7/10-1777 m. Gyrid Knudsdatter.
1. Gjertrud dpt. 30/4-1780 bg. 1/10-1780. ”Hans Nerisens d. Giertrud 5 mnd.”
2. Signe dpt. 16/9-1781 bg. 30/6-1782. ”Hans Nirisens d. Signe 3/4 aar.”
-   bg. 16/5-1784. ”Hans Nirisens dødf. søn.”
3. Ragnhild dpt. 11/9-1785 bg. 21/3-1788. ”Hans Nirisens d. Ragnil 2 1/2 aar.”

F.f. Hans Nirisens pb. Giertrud fra Højelie: Anders Højmyrs kone, Aslev Jørgensdatter, Isak Riising, Thomes Gundersen, Thor Eriksen.
F.f. Hans Nirisens pb. Signe: Christen Bugoths kone, Karen Halvorsdtr., Tosten Højelie, Knud Nirisen, Sondre Nirisen.
F.f. Hans Nerisens pb. Ragnhild fra S.Riising Ejet: Tormoe Jonsens Enke, Gunbiør Gregersdtr., Halvor Gundersen, Herbiøn Nirisen, Johannes Tollefsen.

Denne familien flyttet før 1789 fra Høgli u. Grini til et hus u. S. Brekke. Sondre nedenfor er hans bror.

 


Familie 26.
S. Brekke 1801.

Sagarbeider
Sondre Nirisen
fra Gvammen i Tinn,Telemark dpt. 1/11-1761 i Tinn bg. i Solum 20/11-1808. “Sondre Nirisen Klostertangen, 54 aar.“, s.a. Niri Sondresen og Bergit Olsdatter.
g. i Solum 8/10-1790 m. Malene Pedersdatter fra Elset dpt. 23/4-1764 i Solum d. 20/4-1834 på Klostertangen i Solum, d.a. Peder Jonsen Elset.
1. Berthe dpt. 24/10-1790 i Solum bg. 30/1-1791. ”Sondre Nirissøns pb. u/S.Breche Berthe 13 uger.”
2. Niri Sondresen dpt. 15/4-1792 i Gjerpen g. i Solum 14/8-1818 m. Marthe Maria Christiansdatter fra Gråten.
3. Karen Sondresdatter dpt. 12/1-1794 i Gjerpen g.m. Tollef Kittilsen Heldal (ikke i Drangedal!) f. ca. 1790.
    Barn 1. Carl Heldal f. ca. 1829.
    Barn 2. Telephine Heldal f. ca. 1830.
    Barn 3. Magnus Heldal f. ca. 1834.
    Barn 4. Martin Heldal f. ca. 1832.
Denne firebarnsfamilien emg. til Amerika i mai 1851.
4. Hans Andreas Sondresen dpt. 23/10-1796 i Gjerpen g. i Solum 3/10-1820 m. Anne Maria Johannesdatter fra Leirgravsstrand under S. Bjørntvedt i Solum dpt. 7/9-1783, s.a. Johannes Larsen Hervik.
5. Berthe Sondresdatter dpt. 13/1-1799 i Gjerpen g. i Solum 9/5-1826 m. Tor Eriksen fra V. Gisholt i Kilebygda i Solum. Til Amerika.
6. Gjertrud Dorthea Sondresdatter dpt. 12/4-1801 i Gjerpen g.m. Halvor Olsen. Se Familie 47 - S. Brekke 1845.

F.f. Sondre Nirissøns db. Niri u/S.Breche: Karen Pedersdtr., Groe Nirisdtr., Kittil Nirissøn, Halvor Olessøn, Ole Laerssøn.
F.f. Sondre Nirissøns pb. Karen u/S.Breche: Kirsten Pedersdtr., Oline Sørensdtr., Anund Sørenssøn, Kittil og Jon Nirissøn.
F.f. Sondre Nirissøns db. Hans Andreas u/S.Breche: Ragnil Hansdtr., Tore Hansdtr., Aslak Christenssøn, Anders Olessøn, Carl Sørenssøn.
F.f. Sondre Nirissøns pb. Birthe u/S.Breche: Kirsten Pedersdtr., Dorthe Anders Olessøn, Hans Sørensdtr., Olessøn, Lars Sivertssøn.
F.f. Sondre Nirissøns pb. Gjertrud Dorothea  u/S.Breche: Anne Andersdtr., Karen Olesdatter, Hans Anderssøn, Amund Sørenssøn, Anders Olessøn.

Sondre Nirisen er 1. gang nevnt i Gjerpen kirkebok i september 1781, da som fadder for sin bror
Hans Nirisens datter Signe (ovenfor). En Knut Nirisen var også med som fadder. Han var ingen
bror, men var nok i slekt med dem.
 


Familie 27.
S. Brekke 1801.

Her var oppført dagarb. "Nils Hansen Eikornrøe". Se Ekornrød under Bratsberg.


Familie 28.
S. Brekke 1801.

Dagarb.
Anund Tollefsen
fra Kleiva dpt. 1758 bg. 12/3-1806. ”Anund Tollevssøn und. S.Breche, meldt at være ved 50 aar.”, s.a. Tollef Nilsen. Se Familie 11 - Kleiva 1784.
g. 6/7-1778 m. Asgerd Knudsdatter fra Fjelldalen lille dpt. 14/11-1751, d.a. Knud Pedersen.
1. Berthe Kirstine dpt. 16/8-1778 bg. 20/9-1778. ”Amun Tollefsens d. Berthe Kistine 6 uger.”
2. Berthe Kirstine Anundsdatter dpt. 12/3-1780.
3. Jørgine dpt. 14/11-1784 bg. 23/2-1788. ”Anun Tollefsens d. Jørgine 3 1/4 aar.”
4. Jacob Anundsen dpt. 28/10-1787 bg. 10/12-1808. ”Drengen Jacob Anundssøn und. S. Breche 21 1/6 aar.“
5. Jørgine bg. 6/2-1791. “
Anun Tollevssøns hj.db. pb. Jørgine f. S. Bræche ejet 1 uge.”
6. Knud bg. 8/8-1792. “Anund Tollevssøns hj.db. Knud u/S. Breche 4 dage.“
7. Karen Sophie Anundsdatter dpt. 1/12-1793.

F.f. Amun Tollefsens pb. Berthe Kistine fra Breche Ejet: Aslak Christensens kone, Marthe Olsdtr., Tollef Nilsen, Peder Knudsen.
F.f. Amun Tollefsens pb.
Berthe Kistine fra BradsbergKleven: Herluf Pedersens kone, Giertrud Olsdatter, Peder Knudsen, Thor Eriksen, Peder Halvorsen.
F.f. Anun Tollefsens pb. Jørgine fra Breche Ejet: Ingebor Hansdtr., Ingebor Pedersdtr., Jon Aslaksen, Nils Tollefsen, Hans Madsen.

F.f. Anun Tollefsen u/S.Breche hans db. Jacob: Kisten Tollefsdtr., Karen Tollefsdtr., Nils Tollefsen, Hans Madsen, Jacob Rasmusen.

F.f. Anun Tollevssøns pb. Karen Sophie u/S.Breche: Karen Tollevsdtr., Ingebor Olesdtr., Nils Jenssøn, Nils Tollevssøn, Hans Halvorssøn.

Andre beboere her i 1801: ”Gammel Enke, Trængende”, Tore Andersdatter(64). 

6/7/1809                AMUND TOLLEVSSEN           Bamble Skifteprot. nr. 15, s. 263b.
Brekkeberget   og ASGJERD KNUTSDATTER  
u/S.Brekke     Arvinger: Barna:
               1. Berthe Amundsdtr. 28 år.
              
2. Karen Sofie Amundsdtr. 15 år.
               Formynder: Morbroren Peder Knutssen Fjelldalen.
Brt:    4 - 1 - 0
Gjeld: 11 + omk. ved sk. og auksjon.  (Insolvent)


Familie 29.
S. Brekke 1801.

Dagarbeider
Lars Halvorsen
f. ca. 1745 bg. 4/4-1802. ”Lars Halvorssøn u/S. Breche, anmeldt at være 57 aar.”
g. 16/5-1789 m. Karen Nilsdatter f. ca. 1752 (ikke i Gjerpen) bg. 28/12-1806. ”Enken Karen Nilsdtr. und. S. Breche, meldt at være ved 55 aar.”
1. Aslaug Larsdatter dpt. 6/12-1789. Ugift. Bodde her i 1801. Se Familie 31 - S. Brekke 1845.

F.f. Lars Halvorsens pb. Aslou u/S Breche: Ingebor Olsdtr., Maren Christensdatter, Anun Tellefsen, Hans Madsen.


Familie 30.
S. Brekke 1801.

Møllearbeider, innerst
Gunder Jonsen
fra Sillevika under Mo dpt. 25/6-1775, s.a. Jon Olsen.
g. 29/6-1797 m. Inger Jonsdatter fra Løberg(4) ”Stensrød” dpt. 6/12-1778, d.a. Jon Jonsen Stensrød.
1. Anne Gundersdatter dpt. 8/10-1797 d. 27/3-1878 g. i Larvik 30/6-1815 m. skomaker Amund Amundsen Lier. Bodde i Larvik.
2. Abraham dpt. 20/9-1801 bg. 4/4-1802. ”Gunder Jonssøns db. Abraham f. Bratsb.Kl., lidt over 1/2 aar.”

F.f. Gunder Jonssøns pb. Anne f. Foss Qværn: Engelbert Dyrkolds kone, Gunnil Nilsdtr., Halvor Bjørnssøn, Jon Jonssøn, Ellev Poulssøn.
F.f. Gunder Jonssøns db. Abraham f. Bratsb.Kl.: Rasmus Halvorssøns k., Anne Maria Jonsdtr., Christopher Pederssøn, Ole Anderssøn, Jon Jonssøn.

Gunder var ved Fossqværnen i 1797. I 1801 bodde de på S. Brekke. Siden hverken Gunder eller
Inger er funnet registrert døde i Gjerpen, kan det hende at de flyttet til sin datter Anne i Larvik og døde der.

Anne Gundersdatters (dpt. 8/10-1797) tipp-tipp oldebarn: Tove Hansen f. Jensen i Stavern.


Familie 31.
S. Brekke 1801.

Tømmermann
Saamund Christensen
fra Morgedal, Kviteseid dpt. 24/9-1758 d. 3/5-1815. ”Styrtede ned af Brække-Bjerget og saaledes førstlig fundet 2 dage efter.”, s.a. Christen Aslaksen Øvsttveiten og Gro Saamundsdatter Sælid.
g. 5/11-1782 m. Maren Johannesdatter fra Falkum dpt. 2/1-1757 d. 27/3-1833 på N. Brekkej., d.a. Johannes Reiersen. Se Familie 7 - Falkum 1762.
1. Anne Maria bg. 29/2-1784. ”Saamund Christensens d. Anne Maria 3 uger.”
2. Berthe Maria bg. 28/5-1786. ”Saamund Christensens dtr. Berthe Maria 3/4 aar.”
3. Johannes dpt. 8/7-1787 bg. 20/6-1790. ”Saamund Christenssøns søn 3 aar.”
4. Anne Christine Saamundsdatter dpt. 22/8-1790 g.m. Nils Axelsen Hyni. Bodde på N. Brekkejordet.
Se Familie 17 - N. Brekke 1845.
5. Gurine Saamundsdatter dpt. 15/9-1793 d. 18/9-1875 g.m. Nils Knudsen. Se Familie 2 - Borgestad 1835.
6. Berthe Maria dpt. 2/4-1796 bg. 7/2-1808. ”Saamund Christenssøns pb.
Birthe Maria und. S. Breche 11 5/6 aar.”

F.f. Saamund Christensens db. Johannes fra S.Breche Ejet: Jens Johannisens kone, Karen Realfsdatter, Ole Knudsen, Arne Johannisen, Ole Christensen.
F.f. Saamund Christenssøns pb. Anne Christine u/S.Breche: Aslak Christenssøns k., Guro Biørgufsdtr., Jens Johannissøn, Arne Johannissøn, Johannes Isakssøn.
F.f. Saamund Christenssøns pb. Gurine u/S.Breche: Anders Svenchessøns k., Karen Berentsdatter, Aslak Christenssøn, Ole Kittilssøn, Jens Johannissøn.
F.f. Saamund Christenssøns pb. Berthe Maria u/S.Breche: Anne Margarete Jørgensdtr., Anne Clarine Erlandsdtr., Aslak og Ole Christenssøn, Johannes Isakssøn.


Tjenestegutt i 1801: Knut Jacobsen(20). Saamund hadde følgende søsken i Gjerpen:
Aslak Christensen. Se Familie 4 ovenfor.
Ole Christensen. Se Bugodt under Sneltvedt.
 


Familie 32.
S. Brekke 1801.

Dagarbeider
Envold Knudsen
fra Kreppa dpt. 25/3-1757 bg. 22/6-1808. ”Enevold Knudssøn f. Aasebn. 51 1/4 aar.”, s.a. Knud Olsen Kræppen.
g1g 23/9-1780 m. Kirsten Halvorsdatter fra Oredalen under Sneltvedt dpt. 25/3-1751 bg. 23/9-1804. ”Enevold Knudssøns kone Kirsten Halvorsdtr. under S. Breche 53 1/2 aar.”, d.a. Halvor Thorsen.
g2g 23/4-1806 m. Walborg Hansdatter f. ca. 1778.
1. Ingeborg dpt. 4/6-1780 bg. 13/8-1780. ”Engvold Knudsens d. Ingebor 10 uger.”
2. Jon dpt. 3/12-1781 bg. 10/2-1782. ”Enevold Knudsens s. Jon 8 uger.”
3. Halvor dpt. 7/3-1784.
4. Ingeborg dpt. 11/9-1785 bg. 12/1-1786. ”Enevold Knudsens d. Ingebor 4 mnd.”
5. Halvor dpt. 11/9-1785 bg. 3/10-1785.
6. Halvor Envoldsen dpt. 4/1-1789.
Barn i 2. ekteskap:
-   bg. 13/3-1808. ”Enevold Knudssøns dødf. pb. i kisten med No 44, saa tidlig født, at det ej bør meldes.”

F.f. Engvold Knudsens pb. Ingebor fra Limie Ejet: Thor Andersens kone, Aase Knudsdatter, Thor Halvorsen, Thor Andersen.
F.f. Enevold Knudsens db. Jon under Røsager: Knud Kollebondens kone, Gunhild Michelsdtr., Knud Kollebonden, Halvor Thorsen, Thor Andersen.
F.f. Enevold Knudsens db. Halvor fra S.Breche Ejet: Even Sneltvets kone, Gunnil Michelsdtr., Thor Halvorsen, Jacob Rasmusen, Johannes Thorsen.
F.f. Engvald Knudsens tvillinger fra Oredalen, Halvor og Ingebor: Johannes øde Sneltvets kone, Even Sneltvets kone, Maren Thorsdtr., Ingebor Larsdtr., Knud Olsen, Gunder Johannisen, Ole Berg, Lars Schajesen.
F.f. Enevold Knudsens db. Halvor fra S.Breche Ejet: Inger Johannisdtr., Maren Thorsdtr., Christopher Tostensen, Ole Berg, Christen Knudsen.

Envold Knudsens første barn ble født i 1780 på plassen ”Kølabånn” under Limi. Jon ble født på
Røsaker i 1781 og tvillingene ble født i Oredalen i 1785.
Fra ca. 1789 bodde de her på søndre Brekkejordet.

Hans andre kone Walborg bodde i 1801 som fosterbarn hos Torsten Sondresen på Bratsberg-
kleiva. Det ble da opplyst at hun var vannfør.

Envold flyttet til Osebakken i sitt 2. ekteskap og døde der.

Enka Walborg Hansdatter ble g2g med enkemann Thor Torstensen Doxrød. Se Doksrød.

Enka Bergit Knudsdatter født på gården Skeie i Atrå i Tinn (1741-1826) bodde her i 1801.
Det så ut som at hun hadde huset og at familien Enevold Knudsen bodde hos henne.
Hun døde i 1826 på Stulen under Lid hos sin sønn Ole Olsen.
Hennes mann Ole Knudsen, som var tjener på Lagmannsgården, døde der i 1791, 48 år gammel.


Familie 33.
S. Brekke 1801.

Skomaker
Lars Nilsen
f. ca. 1750 bg. 17/9-1809. ”Lars Nilssøn Skoemager und. S. Breche, meent at være ved 60 aar.”
g. 6/1-1776 m. Maria Gundersdatter fra Tufte(7) ”Åsen” dpt. 6/10-1748 bg. 30/10-1808. ”Lars Nilssøns kone Maria Gundersdtr., und. S. Breche 60 1/12 aar.”, d.a. Gunder Halvorsen.
1. Anne Gurine Larsdatter dpt. 6/10-1776.
2. Nils dpt. 27/4-1777 bg. 4/10-1778. ”Lars Nilsens s. Nils f. Breche ejet 1 1/2 aar.”
3. Nils Larsen dpt. 27/6-1779.
4. Inger Maria Larsdatter dpt. 16/3-1783.
5. Henrik Larsen dpt. 29/7-1787.

F.f. Lars Nilsens pb. Anne Gurine fra Tofte Ejet: Anne Gundersdtr., Berthe Gundersdtr., Halvor Arnesen, Halvor Gundersen, Anders Gundersen.
F.f. Lars Nilsens db.
Nils fra Breche Ejet: Nils Larsens kone, Anders Nilsens kone, Lars Nilsen, Nils Larsen, Even Larsen.
F.f. Lars Nilsens db.
Nils fra Breche Ejet: Anders Nilsens kone, Anne Larsdtr., Knud Aslaksen, Aslak Christensen, Søren Hansen.
F.f. Lars Nilsens pb.
Inger Maria fra Breche Ejet: Ellef Ellefsens kone, Maren Sivertsdatter., Halvor Gundersen, Jon Pedersen.
F.f. Lars Nilsens db.
Henrich u/S.Breche: Jon Aslaksens kone, Inger Isaksdatter, Anders Gundersen, Halvor Arnesen, Hans Jonsen.


Familie 34.
S. Brekke 1801.

Matros
Hans Svendsen
(fra Brevik dpt. 7/7-1759? Fam.Search) d. før 1833, s.a. Svend Hansen?
g. 27/3-1790 m. Anne Cathrine Olsdatter Nomme dpt. 8/6-1760 i Skien d. 5/2-1833 u. S. Brekke som enke, d.a. Ole Hansen Nomme. Se Familie  2 - S. Brekke 1782.
1. Ole bg. 11/11-1790. ”Hans Svendssøns db. fra Bræcheejet, Ole 3/4 aar.”
2. Svend Hansen dpt. 2/10-1791. Bodde på Bratsbergkleiva. Se Familie 75 - Kleiva 1845.
3. Ole Hansen Nomme dpt. 20/5-1793. Se Familie 46 - S. Brekke 1845.

F.f. Hans Svendssøns db. Svend u/S.Bræche: Kirsten Jonsdtr., Karen Jacobsdatter, Erland Erikssøn, Halvor Gunderssøn, Steen Jostssøn.
F.f. Hans Svendssøns db.
Ole u/S.Breche: Anders Abrahamssøns k., Karen Christophersdtr., Christopher Torstenssøn, Anders Olessøn, Erik Christenssøn.

”Hans Svendsen f. S. Breche Ejet” ble konfirmert i Gjerpen i 1785. Han sees ikke i folketellingen for Bratsberg-
kleiva i 1784.

Hans Svendsen i 1801: ”Matros og er Utenlands”. Han har trolig avgått ved døden på sjøen eller i utlandet.
Han er ikke funnet død i Gjerpen kirkebøker.

En barnedåp i Skien 24/7-1765:
Svend Jeronimusøns Søn Hans Olsøn: Maren Sørensdatter, Anne Andersdatter, Jon Maaler, Anders Andersøn, Niels Olsøn.

 


Familie 35a.
S. Brekke 1801.

Arbeider
Jacob Rasmussen
fra Søstua under Torsholt i Siljan dpt. 30/5-1756 bg. 20/7-1794. ”Jacob Rasmussøn u/S. Breche 37 aar.”, s.a. Rasmus Kittilsen Torsholt og Kirsten Pedersd.
g. 14/3-1778 m. Aase Knudsdatter fra Kreppa dpt. 25/5-1755 d. 4/10-1817, d.a. Knud Olsen Kræppen.
1.
Rasmus Jacobsen dpt. 10/5-1778. Født i Kølabånn under Limi.
2. Knud Jacobsen dpt. 22/10-1780. Født i Kølabånn.
3. Kirstine dpt. 26/10-1783 bg. 2/11-1783. ”Jacob Rasmusens Kistine 10 dage.”
4. Kirsten dpt. 1/5-1785 bg. 4/9-1785. ”Jacob Rasmusens d. Kisten 17 uger.”
5. Jon dpt. 3/9-1786 bg. 7/5-1794. ”Jacob Rasmusøns db. Jon u/S. Breche 7 7/12 aar.”
6. Isak dpt. 6/9-1789 bg. 8/8-1790. ”Jacob Rasmussøns s. Isak u/S. Breche 3/4 aar.”
7. Anne Jacobsdatter dpt. 26/6-1791 g1g m. Lars Svendsen. Se Familie 5b - S. Brekke 1801. Anne g2g m. Erik Simonsen. Se Familie 12 - S. Brekke 1845.
8. Isak dpt. 15/12-1793 bg. 9/4-1797. ”afdøde Jacob Rasmussøns db. Isak u/S. Breche 3 1/3 aar.”

F.f. Jacob Rasmusens db. Rasmus fra Limie Ejet. (Kollabånn): Christopher Tvetens kone, Gunbor Hansdatter, Tormoe Jonsen, Christopher Tveten, Søren Hansen.
F.f. Jacob Rasmusens db.
Knud fra Kollebonden: Knud Olsens kone, Engvold Knudsens kone, Jon Aslaksen, Engvold Knudsen, Peder Johannisen.
F.f. Jacob Rasmusens pb. Kistine fra S. Breche Ejet: Amun Tollefsens kone, Ingebor Olsdatter, Amun Tollefsen, Engvold Knudsen.
F.f. Jacob Rasmusens pb. Kirsten under S.Breche: Jon Aslaksens kone, Gunnil Michelsdtr., Anun Tollefsen, Anun Torjersen, Engvold Knudsen.

F.f. Jacob Rasmusens db. Jon u/S.Breche: Signe Olsdtr., Marthe Olsdtr., Jon Pedersen, Jon Aslaksen, Enevold Knudsen.
F.f. Jacob Rasmusens db.
Isak u/S.Brekke: Else Jonsdtr., Maren Nilsdtr., Amund Jensen, Engvold Knudsen, Ole Knudsen.
F.f. Jacob Rasmussøns pb. Anne u/S.Bræche: Anne Maria Nilsdtr., Johanne Pedersdtr., Laers Olessøn, Nils Olessøn, Enevold Knudssøn.
F.f. Jacob Rasmussøns db. Isak u/S.Breche: Else Jensdtr., Else Maria Pedersdtr., Christen Laerssøn, Envold Knudssøn, Jens Amundssøn.

Jacob ble født på Tudal i Siljan og vokste opp på "Søstua", Torsholt etter at hans foreldre flyttet dit.

Denne familien bodde først en 4-5 års tid på plassen Kollabånn u. Limi, hos Aases familie.
Det ser ut til at de bosatte seg på søndre Brekkejordet i ca. 1783.

I 1801 var Aase enke (44) og bodde her sammen med sin datter Anne Jacobsdatter(10).
Hun ”Arbeider for sit Brød”, sier folketellingen.

Enka Aase Knudsdatter ble g2g med Ole Christensen. Se nedenfor.


Familie 35b.
S. Brekke 1801.

Flåtemann
Ole Christensen
  f. ca. 1756 d. 8/10-1835 på S. Brekkejordet, s.a. Christen NN.
g. 29/11-1804 m. enke Aase Knudsdatter fra Kreppa dpt. 25/5-1755 d. 4/10-1817, d.a. Knud Olsen Kræppen.
Ingen barn.

Ole Christensen var i 1801 losjerende ”flaademand” hos sagmester Halvor Andersen på Bratsbergkleiva.
Aase Knudsdatter var enke etter Jacob Rasmussen. Se ovenfor. 

27/10/1835     OLE CHRISTENSSEN      Bamble Skifteprot. nr. 17, s. 848.
Bratsberg-     Testamente:                          
kleiva        Aar 1835 den 27.october forevistes testamente af 24.december 1824, vedheftet Kongl.
         Konfirmation af 6.januar 1825, hvorved Ole Christenssen af Bratsbergkleven indsætter
         sin steddatter Anne Jacobsdatter til universal-arving efter sig. Det anmeldes derhos, at
         Ole Christenssen er død for ca. 14 dage siden, og at Anne Jacobsdatter er gift med Erik
         Simonssen på Brækkejordet.


Familie 36.
S. Brekke 1801.

Dagarb.
Tollef Rasmussen Fink
fra Eiestrand under Eie i Holla dpt. 6/1-1742 bg. 11/6-1810. ”Tollev Rasmussøn Fink und. S. Breche, sagt at være ved 68 aar.”, s.a. Rasmus Rasmussen og Kari Kittilsdatter.
g1g i Skien 9/6-1778 m. enke Else Simonsdatter fra Skien f. ca. 1731 bg. 27/3-1790. ”Tollef Rasmusens kone 59 aar.”
Forlovere: "Isach Nielsen Maaler og Gunne Eliasen."
g2g i Skien 9/11-1790 m. Anne Hansdatter fra S. Rising(A) dpt. 19/8-1759 bg. 16/4-1795. ”Tollev Rasmussøns kone Anne Hansdtr. f. Bradsb.Kl. 35 1/2 aar.”, d.a. Hans Jørgensen Riising.
Forlovere: "Abraham Andersen (sign.), Jacob Nielsen (sign.)."
g3g i Gjerpen 21/1-1796 m. Ingeborg Andersdatter f. ca. 1761 d. 7/8-1836 på S. Brekkejordet.
1. Rasmus f. ca. 1788 bg. 20/12-1789. "Tollef Rasmusens s. Rasmus 1 1/4 aar.”
Barn i 2. ekteskap:
2. Rasmus dpt. 31/7-1791 bg. 22/10-1791. ”Tollev Rasmussøns db. Rasmus f. Bradsb.Kl. 12 uger.”
3. Hans Tollefsen Fink dpt. 4/11-1792.
4. Else Johanne dpt. 13/7-1794 bg. 13/12-1795. ”Tollev Rasmussøns pb. Else Johanne f. Bradsb.kl. 1 1/2 aar.”
Barn i 3. ekteskap:    
5. Ellen Maria dpt. 18/2-1798 bg. 24/6-1798. ”Tollev Rasmussøns pb. Ellen Maria u/S. Breche 1/3 aar.”
6. Rasmus dpt. 28/7-1799 bg. 28/8-1808. ”Tollev Rasmussøns db. Rasmus und. S. Breche 9 1/12 aar.”

F.f. Tollev Rasmussøns db. Rasmus fra BradsbergKleven: Gunder Gunderssøns k., Anne Maria Hansdtr., Nils Ovessøn, Jørgen Hanssøn, Rasmus Hanssøn.
F.f. Tollev Rasmussøns db. Hans fra BradsbergKlev: Johanne Christensdtr., Abigael Andersdtr., Jørgen Hanssøn, Gunder Gunderssøn, Hans Isakssøn.
F.f. Tollev Rasmussøns pb. Else Johanne fra BradsbergKlev: Maren Knudsdtr., Olou Olesdatter, Nils og Jørgen Hanssøn, Gunder Gunderssøn.
F.f. Tollev Rasmussøns pb. Ellen Maria u/S.Breche: Rasmus Hanssøns k., Anne Clarine Andersdtr., Lars Nilssøn, Jørgen Hanssøn, Halvor Larssøn.
F.f. Tollev Rasmussøns db. Rasmus u/S.Breche: Poul Christenssøns k., Anne Halvorsdtr., Ole Christenssøn, Jens Amundssøn, Jørgen Hanssøn.

I 1784 bodde Tollef og hans 1. kone Else Simonsdatter på Bratsbergkleiva. De hadde da
bodd der i 4 år. Tollef arbeidet på mudderprammen i Skien.

Navnet Fink stammer trolig fra Tyskland. Det er et meget vanlig navn der. 

2/5/1795       ANNE HANSDATTER       Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 170a.
Bratsberg-     Arvinger:                            
kleiva         Enkem. Tollef Rasmussen og barna:
               1. Hans Tollefssen            3 år.
               2. Else Johanne Tollefsdtr. 1/3 ”
Faren formynder for Hans. Morbroren Christen Hanssen formynder for Elen Johanne.
Brt: 129 - 2 - 10
Net:  19 - 3 - 12
 


Familie 37.
S. Brekke 1801.

Dagarbeider
Jens Amundsen
fra Listul i Luksefjell dpt. 1/7-1759 d. 6/7-1821 under Bratsberg, s.a. Amund Haagensen.
g. 23/4-1783 m. Aslaug Nerisdatter fra Havsstaul under Bøen i Tinn f. ca. 1754 d. 24/7-1831 under Bratsberg, d.a. husmann Neri Olsen og Gro Gregarsdatter.
1. Amund dpt. 7/12-1783 bg. 18/1-1784. ”Jens Amundsens s. Amun 6 uger.”
2. Guri dpt. 26/6-1785 bg. 28/9-1785. ”Jens Amundsens d. Guri 14 uger.”
3. Ole Jensen dpt. 15/10-1786. Se nedenfor.
4. Gro Jensdatter dpt. 22/3-1789.
5. Amund Jensen dpt. 24/7-1791. Se Brånan under Ballestad.
6. Gurine Jensdatter dpt. 4/1-1795 d. 16/1-1818 på Bratsberg. Ugift, 25 år.
7. Kirsten bg. 24/1-1798. ”Jens Amundssøns pb. Kirsten u/S. Breche 9 dage.”
Br. 1786.

F.f. Jens Amundsens db. Amund fra Breche Ejet: Truels Thorsens kone, Gunnil Nerisdtr., Hans Andersen, Knud Knudsen, Hellich Amundsen.
F.f. Jens Amundsens pb. Guri fra BradsbergKleven: Anne Nerisdtr., Gunhild Nerisdtr., Gullich og Hellich Amundsønner, Knud Sigursen.
F.f. Jens Amundsens db. Ole fra S.Breche Ejet: Elen Mortensdtr., Anne Clausdtr., Gullich Amundsen, Hellich Amundsen, Ole Clasen.
F.f. Jens Amundsens pb. Groe u/S.Breche: Gunnil Nerisdtr., Torborg Torjersdatter, Christopher Tostensen, Gullech og Hellich Amundsønner.
F.f. Jens Amundssøns db. Amund u/Søndre Bræche: Gunnil Niridsdtr., Aavet Olesdtr., Poul Christenssøn, Hellik og Gullik Amundssøn.
F.f. Jens Amundssøns pb. Gurine u/S.Breche: Kirstine Halvorsdtr., Kirsten Clemetsdtr., Rasmus Laerssøn, Ole Claussøn, Hellik Anundssøn.

Om sønnen Ole Jensen.
Det antas at denne Ole Jensen er identisk med fangen, ”Matros Ole Jensen(28) fra Skien”, som ble tatt til fange av engelskmennene ”in the Sound” 10/5-1812 under Napoleonskrigene. Han seilte da med skuta ”Svelvigen af Drammen”, et handelsfartøy på 30 kommerse-lester og 7 manns besetning. Han satt i Chatham fangeleir til han ble løslatt den 5/6-1814.

Denne familien bodde den første tiden de var i Gjerpen på Bratsbergkleiva. De kom til søndre Brekkejordet i ca. 1786.
Siden bodde de igjen på Bratsbergkleiva. Jens døde der i 1821 og Aslaug døde 10 år senere.

Jens hadde følgende søsken i Gjerpen: Gullik Amundsen på Venstøp. Se Erlands Venstøp, og Hellik Amundsen.
Se Familie 32b - Kleiva 1801.


Familie 38.
S. Brekke 1801.

Sagarbeider
Paul Christensen
fra Habakken under Foss f. ca. 1764 (ikke i Gjerpen), s.a. Christen Jonsen.
g1g 4/3-1787 m. Anne Jonsdatter fra Ulefoss dpt. 22/2-1761 bg. 9/12-1794. ”Poul Christenssøns kone Anne Jonsdtr. u/S. Breche 36 aar.”, d.a. Jon Trondsen og Kirsten Rasmusdatter.
g2g 29/12-1795 m. Kirsten Jonsdatter f. ca. 1750 d. 12/7-1824 u. S. Brekke.
1. Kirsten dpt. 9/4-1787 bg. 14/3-1797. ”Poul Christenssøns pb. Kirsten u/S. Breche 10 aar.”
2. Karen (tvilling) dpt. 8/5-1791  bg. 23/9-1792. ”Poul Christenssøns pb. Karen u/S.Breche 1 1/3 aar.”
3. Maren Paulsdatter (tvilling) dpt. 8/5-1791 g.m. matros Ole Johnsen. Se Familie 14 - S. Brekke 1810.
4. Christen dpt. 8/9-1793 bg. 14/3-1797. ”Poul Christenssøns db.
Christen 3 1/2 aar.”

F.f. Povel Christensens pb. Kisten fra Hafbakken: Anders Hansens kone, Giertrud Nilsdtr., Ole Christensen, Jens Jonsen, Peder Friderichsen.
F.f. Poul Christenssøns tvillingdøtter u/S.Breche, Karen og Maren: Anne Elisabeth Andersdtr., Karen Engelbertsdtr., Ragnild Jensdtr., Maren Nilsdtr., Laers Nilssøn, Ole Gunderssøn, Nils Berg,
      Jens Amundssøn, Ole Christenssøn.

F.f. Poul Christenssøns db.
Christen u/S.Breche: Anne Elisabeth Jonsdtr., Maren Jonsdtr., Hans Pederssøn, Ole Christenssøn, Jørgen Halvorssøn.

Paul var i tjeneste på N. Limi da han ble konfirmert.  

2/11/1795      ANNE JONSDATTER        Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 199b.
Brekkejordet   Arvinger:                            
u/S.Brekke     Enkem. Poul Christenssen og deres 3 barn:
                       (Mangler navn.)
Brt:    1 - 0 - 10
Gjeld: 46 - 0 -  0 (insolvent).


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no