ved
Gard Strøm

| HJEM | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |Gård nr. 10 i Gjerpen kommune. Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.

Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
 

 

Oppdatert 20.10.2017

Gromstulen B

Husmannsplass under Bø.

 

Arbeider, husmann

Ole Jørgensen fra N. Skotland(D) under Hyni dpt. 6/5-1708 bg. 24/11-1782. ”Ole Jørgensen f. BøeRønningen 77 aar.”, s.a. hammersmed Jørgen Jørgensen.

g. 27/12-1733 m. Else Jacobsdatter fra N. Bø(D) dpt. 15/5-1707 bg. 24/9-1775. ”Ole Jørgensens kone 69 aar.”, d.a. Jacob Bøe.

1. Helge Olsdatter f. jan. 1735 g.m. Nils Larsen. Se Familie 24 - S. Brekke 1801.

2. Anne Olsdatter dpt. 7/10-1736 g.m. Ole Jensen Riser. Se N. Skotland(E) under Hyni.

3. Ole Olsen dpt. 12/10-1738.

4. Lisbeth Olsdatter dpt. 23/5-1745.

5. Jørgen Olsen dpt. 22/1-1747.

6. Jacob dpt. 29/6-1749 bg. 25/4-1759. ”Ole Jørgensens s. Jacob 10 aar.”

Br. ca. 1746.
 

F.f. Ole Jørgenssøns Hellie: Ole Bøeje, Arve Bø, Anders Hanssøn Bø, Jost Svinholts qde. Kirsten Andersdatter.

F.f. Ole Jørgenssøns Anne fra Hytten: Arve Bøe, Jan Venstøb, Anders Hansson og qde., Birte Jørgensdatter.

F.f. Ole Jørgenssøns Ole: Jan Venstøb.Arve Bø, Anders Hanssøn og qde. Karen Jacobsdatter Bø.
F.f. Ole Jørgenssøns Lisbet: Jens Berreberg, Erik Dyrdal, Hans Larssøn, Christen Fossums qde. Karen Bø.
F.f. Ole Jørgensens db. Jørgen fra Bøe Rønningen: Hans Larsen Aases kone, Helvig Hansdtr, Jon Berreberg, Eric Solvesen, Østen Knudsen.
F.f. Ole Jørgensens db. Jacob fra Bøe Rønningen: Christen Fossums kone, Sidsel Pedersdatter, Hans Bøe, Thomas Christensen, Arve Jacobsen.


Det var en ”bestefar” Ole Jørgensen på Gromstul u. Bø i 1778. Hans barnebarn var
Ole Jensen Riser på Skotland under Hyni. Se Familie 12 - Hyni 1845.

 

Arbeider, husmann med jord

Jacob Jonsen fra S. Løberg(A) dpt. 31/3-1737 d. 11/7-1824 på Gromstul, s.a. Jon Jacobsen Løberg.

g. 24/10-1765 m. Berthe Olsdatter f. ca. 1736 bg. 10/12-1794. ”Jacob Jonssøns Grumstulens kone Berthe Olesdtr. 58 1/4 aar.”

1. Hans Jacobsen dpt. 12/7-1767. Se nedenfor.

2. Else Kirstine Jacobsdatter dpt. 18/3-1770.

Br. ca. 1765.

F.f. Jacob Jonsens db. Hans fra S. Mælum: Ole Hansens kone, Berthe Haagensdtr., Ole Jensen, Jørgen Olsen, Halvor Hansen.
F.f. Jacob Jonsens pb. Else Kistine fra Bøe Rønningen: Ole Hansens kone, Johanne Olsdtr., Ole Jensen, Jørgen Olsen, Isak Abrahamsen.

Arbeider, husmann med jord

Hans Jacobsen herfra dpt. 12/7-1767 d. 13/9-1824 på Gromstul, s.a. Jacob Jonsen. Se ovenfor.

g1g 14/6-1796 m. Kirsten Svenkesdatter f. ca. 1767 bg. 14/12-1796. ”Hans Jacobssøn Grumstulens kone Kirsten Svenchesdtr. 29 1/2 aar.”

g2g 27/12-1797 m. Aagot Olsdatter fra Dypedal under Oterholt dpt. 22/7-1764 i Atrå krk., d.a. Ole Knudsen.

1. Kirsten f. ca. 1796 bg. 7/3-1802. ”Hans Jacobssøns pb. Kirsten f. Bøe-Rønningene 5 1/2 aar.”

Barn i 2. ekteskap:     

2. Jon Hansen dpt. 3/2-1799. Se nedenfor.

3. Kirsten Hansdatter dpt. 31/1-1801.

-   bg. 22/2-1801. ”Hans Jacobssøns dødf. db. f. Grumstuul u/Bøe N.”

4. Birthe dpt. 30/1-1803 bg. 21/9-1806. ”Hans Jacobssøns pb. Birthe und. N, Bøe, druknet 3 3/4 aar.”
5. Ole Hansen dpt. 2/9-1804. Se Familie 11 - S. Brekke 1810.
Br. 1796.F.f. Hans Jacobssøns db. Jon u/N. Bøe: Barbara Olesdtr., Inger Isaksdtr., Jacob Jonssøn, Gundbjørn Olessøn, Abraham Isakssøn.

F.f. Hans Jacobssøns pb. Kirsten f. Bøe Ronningene: Gunnil Olesdtr., Asloug Maria Olesdatter, Gunbjørn og Knud Olessøn, Nils Aslakssøn.
F.f. Hans Jacobssøns pb. Birthe f. Grumstuul: Nils Nilssøns k., Anne Olesdtr., Gunbjørn og Knud Olessøn, Christopher Nilssøn.
F.f. Hans Jacobssøns db. Ole u/N. Bøe: Barbara Olesdtr, Maren Nilsdtr., Nils Nilssøn, Ole Aslakssøn, Knud Olessøn.


Tjenestepike i 1801: Inger Isaksdatter(21) fra Gromstul(C).

 

Arbeider, husmann med jord

Jon Hansen herfra dpt. 3/2-1799 d. 19/7-1843 på Gromstul, s.a. Hans Jacobsen Gromstul. Se ovenfor.

g. 29/9-1825 m. Gunhild Johannesdatter fra Bratsbergkleiva dpt. 5/6-1803, d.a. Johannes Jensen Huken. Se familie 4 - Kleiva 1801.

Forlovere: "Ole Tolvsen Grønsteen, Anders Johannesen Grønsteen."

1. Berthe Kirstine Johnsdatter f. 4/2-1826 g.m. Johan Petter Jonasen. Se Bjørndalen(B) under Bø.

2. Jacob Johnsen f. 25/7-1827. Se nedenfor.

3. Anne Maria Johnsdatter f. 4/3-1829.

4. Hans Johnsen f. 25/4-1831. Se Familie 67 - Fossum 1865.

5. Else Kirstine Johnsdatter f. 29/9-1833.

6. Ole Johnsen f. 16/9-1835. Se Bjørndalen(A) under Bø.

7. Kirsten Johnsdatter f. 15/3-1839 g. i Trefoldighetskrk. i Oslo 8/9-1878 m. arbeider Johan Petersen f. 1828 fra Vang i Hedmark.
    Før de giftet seg bodde han i Nordregt. 15 og hun i Bjerggt. 2 i Oslo.

8. Johanne Johnsdatter f. 7/4-1841.

9. Gunhild Marie Johnsdatter (tvilling) f. 21/2-1844. Født etter sin fars død. Oppkalt etter sin mor.

10. John Johnsen (tvilling) f. 21/2-1844. Født etter sin fars død. Derfor oppkalt etter han.

Br. 1827.


Gunhild Johannesdatters søster, Kirstine Johannesdatter, var gift med Ole Nilsen på Gromstulen(C) under Bø.
Enka emigrerte til USA den 30/7-1880 sammen med sønnen Ole Johnsen og hans familie.
 

Arbeider, husmann

Jacob Johnsen Bøe herfra f. 25/7-1827, s.a. Jon Hansen.

g. 10/5-1849 Karen Maria Jensdatter fra M. Bø(A) f. 25/3-1823, d.a. Jens Pedersen Bøe.

1. John Jacobsen f. 14/5-1849 på Gromstulen.

2. Gurine Jacobsdatter f. 27/9-1856 på Gromstulen
Br. 1849.

Denne familien emigrerte til N. Amerika ifølge presteattest av 6/4-1869.

Plassen er for lengst nedlagt og tilplanta med skog.

(C) Gard Strøm.