ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Løberg
Gård nr. 112 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Opplysninger om feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 07.05.2023
 


Løberg midtre A
Gammelt løpenr. 389.

Landskyld 1660: 3 huder.

Bonde, leilending
Ole Solvesen Løberg
fra M. Løberg f. ca. 1628 bg. 1/2-1694, 65 ½ år gml., s.a. Solve Engebretsen Løberg.
g.m. Magnhild Guttormsdatter f. ca. 1631 bg. 5/6-1710. ”Ole Løbergs Enche Magnild 79 aar.”
1. Engebret Olsen (tvilling) f. ca. 1661. Se M. Løberg(B).
2. Mathias (tvilling) f. ca. 1661. Ingebrets tvillingbror. Begge var 3 år i fogdens manntall av 1666. Døde trolig ung.
3. Marthe Olsdatter f. ca. 1664 g.m. Abraham Ibsen. Se Øvrum(A).
4. Maren Olsdatter f. ca. 1665 g.m. Gunder Haraldsen. Se S. Berberg.
5. Karen Olsdatter d.e. f. ca. 1667 g.m. Isak Anundsen. Se Nærum(1).
6. Gunhild Olsdatter f. ca. 1673 g.m. Gunder Clausen Øvrum. Se Øvrum(B).
7. Karen Olsdatter d.y. f. ca. 1677 g1g m. ukjent g2g i Skien 1703 (trol. i Gjerpen 1/1-1703) m. Christen Dyresen dpt. 3/12-1676. Bodde i Schiegaden i Skien (1713).
Bruker ca. 1665. 

Ole Løberg var fadder for Knud Aasterøds datter Marthe i 1688, for Mathis Olsens sønn Ole i 1689.
Ole Løbergs qde, Magnil var fadder for Amund Løbergs datter Karen i 1690.

19/1-1695      OLE SOLVESSEN MIDLØEBERG    Bamble Skifteprot. nr. 2 pag. 7a.
Mid-Løeberg    Arvinger:                             
               Enka Magnhild Guthormsdtr. og barna:
               1. Ingebret Olsen, myndig.
               2. Marthe Olsdtr. g.m. Abraham Øvrum.
               3. Karen Olsdtr. g.m. Isach Nærum.
               4. Maren Olsdtr.  ugift.
               5. Gunild Olsdtr. --"--
              
6. Karen Olsdtr.  --"--                              
               Formynder for Gunhild ble broderen Ingebret Olssen.
                ---"---   "  Maren    "  Abraham Øvrum.
              
Karens arvelodd blir hos moderen.
Brt: 115 - 1 - 16
Net:  36 - 3 - 16. 
Etter avskrift av skiftekort foretatt av Grenland Ættehistorielag.

Kilde: Skattematrikkelen 1670-71:
”Midløberg, Olluf bruger schylder 6 huder, som Laugmand Chlaus Andersen med bøxell ehr ejende, giffuer schatt 12 Rdr.”

Bonde, leilending
Nils Jonsen Løberg
fra S. Løberg dpt. 27/8 -1682 bg. 22/11-1727. ”Nils Løberg, 46 aar.”, s.a. Jon Engebretsen Løberg.
g. 29/9-1704 m. Maren Anundsdatter fra N. Løberg(B) ”Stensrød” f. ca. 1669 bg. 4/6-1741. ”Nils Løbergs enche Maren, 72 aar.”, d.a. Anund Knudsen.
1. Nils Nilsen dpt. 12/7-1705. Se Bakken.
2. Gunhild Nilsdatter dpt. 20/5-1708 g.m. Halvor Gundersen Follaug. Bodde på Bratsbergkleiva. Se Familie 46 - Kleiva 1762.
3. Karen Nilsdatter dpt. 21/2-1712 g.m. Aslak Hansen Berg. Se M. Berg.
4. Jon Nilsen dpt. 13/1-1715. Se Sørbø(2).
Bruker 1704.

F.f. Nils Løbergs søn Nils: Gulich Espedalen, Christen Meen i Scheen, Jacob Løbergs quinde, Tollef Løbergs qde. Aaste, Isac Sneltveds datter Marta.
F.f. Nils Løbergs datter Gunhild: Jacob Løberg, Gunder Løberg, Hans Anderssen i Scheen, Gullich Espedalens quinde Martha, Tollef Løbergs qde. Aaste, Christen Meens datter Maren.
F.f. Nils Løbergs datter Karen: Jacob Løberg, Gullich Espedalen, Tolf Løbergs qde. Aaste, Jacob Løbergs pige Gunhild.
F.f. Nils Løbergs søn Jon: Ole Løberg, Jacob Løberg, Tolf Løbergs qde, Thomas Løbergs qde, Isak Nærums pige Marta.


Nils Jonsen ble født på Meen. 

10/12-1728     NILS JONSSEN LØBERG      Bamble skifteprot. nr. 3a, s. 136b.
M.Løberg       Arvinger, Enken Mari Anundsdatter og barna:
               1. Nils Nilssen,    23 år.
               2. Jørn Nilssen,    14 ”.
               3. Gunhild Nilsdtr. 20 ”.
               4. Kari Nilsdtr.    17 ”.
Enken verge for sine barn sammen med Jacob Jonssen.
Etter avskrift av skiftekort foretatt av Grenland Ættehistorielag.

Bonde, leilending
Engebret Mathisen Løberg
fra M. Løberg(B) dpt. 1/12-1715 bg. 27/5-1764. ”Engebret Mathisen Løberg 49 aar.”, s.a. Mathis Larsen Løberg.
g. 1/10-1745 m. Anne Eriksdatter fra Gaupåsen øvre u. Frogner dpt. 25/4-1723 bg. 22/12-1793. ”Engelbert Mathiæsøns enke Anne Eriksdtr. f. Bradsb.kl. 71 aar.”, d.a. Erik Knudsen Gaupaasen fra Båserød.
1. Marte dpt. 4/9-1746 bg. 8/3-1761. ”
Engebret Løbergs d. Marhe 14 ½ aar.”
2. Maren Engebretsdatter dpt. 16/2-1749 g.m. Nils Jacobsen. Se Familie 29b -
Kleiva 1801.
3. Gunder dpt. 31/10-1751 bg. 22/1-1769. ”Gunder Engebretsen f. Bradsb.kl. 17 aar.”

4. Gunhild dpt. 31/5-1753 bg. 16/9-1753. ”Engebret Mathisen Løbergs dtr.
Gunhild 1/2 aar.”
5. Erik Engebretsen dpt. 15/9-1754. Se Familie 60 - Kleiva 1801.
6. Mathis Engebretsen dpt. 21/8-1757. Se Familie 43 - Kleiva 1801.
7. Karen Engebretsdatter dpt. 13/5-1760 g1g m. Knud Eriksen g2g m. Isak Jacobsen. Se Familie 27 - Kleiva 1801.
8. Marthe, hjemmedøpt, bg. sammen med sin far 27/5-1764. ”...
hans dtr. Marthe 5 dage.”
Bruker 1749.

F.f. Ingebret Mathisen fra Løbergs Marthe: Ingebret Løbergs kone, Aslov Eriksdatter, Henrich Torssen, Nils Berg, Scheje Christensen.
F.f. Engebret Mathisen Løbergs Maren: Abraham Thommesens kone, Aslov Eriksdatter, Jon Løberg, Henrich Thorsen, Ole Lia.
F.f. Engebret Mathisen Løbergs Gunder: Engebret Gundersens kone, Anne Sørensdatter, Isak Løberg, Hans Gaupaasen, Povel Thommessen.
F.f. Engebret Mathisen Løbergs Gunhild: Engebret Gundersens kone, Karen Tønnesdatter, Isak Sneltvet, Hans Gaupaasen, Jon Pedersen.
F.f. Engebret Mathisen Løbergs Erik: Abraham Løbergs kone, Karen Tønnesdatter, Henrich Thorssen, Engebret Gunderssen, Tormoe Nilsen.
F.f. Engebret Mathisen Løbergs Mathis: Anders Anderssens kone, Anne Jonsdatter, Henrich Thorssen, Hans Erikssen, Halvor Arnessen.
F.f. Engebret Løbergs Karen: Halvor Arnessens kone, Karen Jonsdatter, Ole Løberg, Anun Larsen, Hans Gaupaasen.

Anne flyttet trolig med sine minste barn til Bratsbergkleiva da hun ble enke i 1764.
Hun døde der i 1793, trolig boende hos ett av sine barn.

Bonde, leilending
Svend Jørgensen Løberg
fra Kleven(1) dpt. 13/12-1744 bg. 27/2-1790. ”Svend Løberg 47 aar.”, s.a. Jørgen Hansen Kleven.
g. 3/10-1771 m. Berthe Jonsdatter fra S. Løberg(A) dpt. 5/10-1749 bg. 24/9-1807. ”Enken Birthe Jonsdtr. f. Ml. Løberg 58 aar.”, d.a. Jon Jacobsen Løberg.
1. Jørgen dpt. 2/2-1772 bg. 11/10-1778. ”Svend Løbergs s. Jørgen 7 aar.”

2. Dorthe dpt. 29/5-1774 bg. 18/9-1774.
Sven Løbergs d. Berthe(!) 17 uger.”
3. Anne Dorthe dpt. 31/12-1775 bg. 11/10-1778. ”
Svend Løbergs d. Anne Dorthe 3 aar.”
4. Jon Svendsen dpt. 8/6-1778. Se nedenfor.
5. Jørgen dpt. 16/4-1781 bg. 6/6-1784. ”Svend Løbergs s. Jørgen 3 aar.”
6. Abigael Svendsdatter dpt. 15/6-1784 g.m. Christen Knudsen. Se S. Sneltvedt(C).
7. Anne Dorthea Svendsdatter dpt. 11/11-1787 g.m. Johannes Olsen. Se Skyer(4).
8. Gunhild Svendsdatter dpt. 27/2-1790 g.m. Nils Olsen Skyer. Se Skyer(8).
Bruker 1771.

F.f. Svend Løbergs Jørgen: Søren Sems kone, Anne Nilsdtr., Nils Løberg, Jon Jonsen.
F.f. Sven Løbergs Dorthe: Jacob Isaksens kone, Sophia Nilsdtr., Halvor Sem, Rasmus Dyrchol, Jon Jonsen.
F.f. Svend Løbergs Anne Dorthe: Lars Kiærs kone, Anne Nilsdatter, Jon Sneltvet, Anders Sneltvet, Anders Halvorsen.
F.f. Sven Løbergs Jon: Jacob Isaksen, Follougs kone, Lars Nilsens kone, Rasmus Dyrchol, Anders Sneltvet, Ole Løberg.
F.f. Svend Løbergs Jørgen: Gunder Tevesens kone, Ole Løbergs kone, Halvor Gundersen, Jon Løberg, Jørgen Sørensen.
F.f. Svend Løbergs Abigael: Ole Jensen Løbergs kone, Jon Jonsens kone, Jon Torbiønsen Løberg, Jon Isaksen Løberg, Lars Nilsen.
F.f. Svend Løbergs Anne Dorthe: Rasmus Dyrchols kone, Jon Jacobsens kone, Jon Torbiønsen Løberg, Lars Jacobsen, Anun Nilsen.
F.f. Svend Løbergs Gunild: Isak Jakobsens k., Inger Rasmusdatter, Ole Løberg, Lars Jacobsen, Hans Sørensen.
 

16/3-1790      SVEND JØRGENSSEN        Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 491a.
M.Løberg       Arvinger:                             
               Enka Berthe Jonsdatter
               og barna:
               1. Jon Svendssen           12 år.
               2. Abigael Svendsdtr.       6 "
               3. Anne Dorothea Svendsdtr. 6 "
               4. Gunhild Svendsdtr. 3 uker.
               Laugverge for enka ble Lars Solvessen Kjæra.
               Han ble også formynder for døtrene.
               Form: Enkas svoger Rasmus Ingebretssen Dyrkoll for Jon.
Brt: 113 - 2 - 20
Net:  64 - 0 -  4.

Løvenskiold-Fossum eide gården.
Etter avskrift av skiftekort foretatt av Grenland Ættehistorielag.

Enka Berthe Jonsdatter ble g2g med Halvor Christiansen. Se nedenfor.

Bonde, leilending
Halvor Christiansen
fra Hoppestad øvre(B) dpt. 20/3-1768 bg. 2/2-1793. ”Halvor Christianssøn Løberg 25 aar.”, s.a. Christian Willumsen Hoppestad.
g. 3/11-1791 m. enke Berthe Jonsdatter fra S. Løberg(A) dpt. 5/10-1749 bg. 24/9-1807. ”Enken Birthe Jonsdtr. f. Ml. Løberg 58 aar.”, d.a. Jon Jacobsen Løberg.
1. Inger dpt. 2/12-1792 bg. 23/12-1792. ”Halvor Christianssøns Løbergs pb. Inger 3 uger.”
Bruker 1791.

F.f. Halvor Christianssøn Løbergs pb. Inger: Ole Løbergs k., Anne Christiansdtr., Christopher Hoppestad, Anund Nilssøn, Engelbert Rasmussøn.

Berthe, som var enke for annen gang, var bruker av gården i 1801. 

5/10-1808      BERTHE JONSDATTER    Bamble Skifteprot. nr. 15, s. 138b.
M.Løberg       Arvinger: Barna hennes                      
               1. Jon Svenssen, myndig, bor som leilending på Løberg.
               2. Aabigel Svensdtr. 25 år, tjener hos klokker Monrad.
               3. Anne Dorthea Svensdtr. 21 år, heime hos broren.
               4. Gunhild Svensdtr,      19 " , ditto.
               Formynder: Morbroren Jon Jonssen Løberg.
Brt: 107 - 2 - 16
Net:  73 - 0 - 12.
Etter avskrift av skiftekort foretatt av Grenland Ættehistorielag.

G.br., leilending
Jon Svendsen Løberg
herfra dpt. 8/6-1778 d. 20/6-1817 på Løberg, s.a. Svend Jørgensen.
g. 29/10-1801 m. Karen Pedersdatter fra Ødesneltvedt dpt. 13/1-1782 d. 6/2-1857 på Løberg, d.a. Peder Johansen.
Forlovere: "Ole og Lars Løberg."
1. Inger Jonsdatter dpt. 14/3-1802 g.m. Ole Evensen. Se Sørbø(3).
2. Karen Maria Jonsdatter dpt. 11/12-1803 g.m. Johannes Halvorsen. Se M. Bøle.
3. Svend dpt. 23/11-1806 bg. 7/9-1810. “
Jon Svendssøn Ml. Løbergs db. Svend 3 3/4 aar.”
4. Birthe dpt. 16/4-1809 bg. 7/9-1810. “
Jon Svendssøn Ml. Løbergs pb. Birthe 1 5/12 aar.”
5. Peder Jonsen f. 25/6-1811. Se nedenfor.
6. Berthe Jonsdatter f. 3/11-1813 g.m. Gunder Pedersen. Se Sørbø(2). Se også Frogner(3).
7. Marthe Jonsdatter f. 9/2-1816 g1g m. enkem. og lærer Johan Erboe Solvesen. Se Ødesneltvedt.
Bruker 1806.

F.f. Jon Svendssøn Ml. Løbergs Inger: Jon Jonssøns k., Abigael Svendsdtr., Nils Anderssøn, Torbjørn Jonssøn, Jens Olessøn.
F.f. Jon Svendssøn Ml. Løbergs Karen Maria: Engelbert Dyrkolds k., Abigael Svendsdtr., Torbjørn Jonssøn, Lars Gregerssøn, Jens Olessøn.
F.f. Jon Svendssøn Ml. Løbergs Svend: Torbjørn Løbergs k., Anne Dorthe Svendsdtr., Lars Gregerssøn, Jens Olessøn, Hans Pederssøn.
F.f. Jon Svendssøn Ml. Løbergs Birthe: Abigael og Gunnil Svendsdtr., Kittil Gregerssøn, Peder Isakssøn, Hans Pederssøn.
F.f. Jon Svendssøn Ml. Løbergs Peder: Abigael Svendsdtr., Anne Isaacsdatter, Peder Isakssøn, Johannes og Nils Olessøn.
F.f. John Svendsen u/Løberg Karen Pedersdatters Birthe: Nils Olesens k., Marte Isaksdatter, Johannes Olsen, Christen Knudsen, Peder Isaksen.

Tjenestefolk i 1825: Nils Jacobsen(25) og Ole Olsen(18).
Tjenestefolk i 1835: Ole Jonsen(18), Ole Jonsen(16) og Maren Jørgensdatter(16).

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

389

Midt-Løberg

Enken Kari Pedersdatter

3 huder

7 daler - 0 ort - 11 skilling


G.br., leilending

Peder Jonsen Løberg
herfra f. 25/6-1811 d. 5/3-1881 på Løberg.
g. 5/7-1839 m. Karen Jensdatter fra N. Løberg(8) f. 1/5-1816, d.a. Jens Olsen Løberg.
Bruker 1839.

I 1845, 6 år etter at Peder hadde overtatt bruket, bodde hans mor Karen (Kari) Pedersdatter her 64 år gammel.

Tjenestefolk her i 1845:
Jacob Bentsen f. ca. 1824, Sigurd Sigurdsen f. ca. 1826, Karen Isaksdatter f. ca. 1828 og Hanna Svendsdatter f. ca. 1830.

I 1852 kjøpte Peder Johnsen Løberg gården N. Løberg(7). Se der.

Denne gården gikk inn i eiendomskomplekset som Hofgaard i 1862 kjøpte av Løvenskiold-Fossum.

Se Løberg(2).


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no